มอดูล:zh-sortkey/data/151

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension D (หมวดหมู่) and บล็อก CJK Unified Ideographs Extension E (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[178072]="水08",[178073]="水10",[178074]="水10",[178075]="水10",[178076]="水12",[178077]="水13",[178078]="水16",[178079]="火06",[178080]="火07",[178081]="火10",[178082]="牛05",[178083]="犬05",[178084]="犬08",[178085]="玉04",[178086]="玉06",[178087]="玉08",[178088]="玉10",[178089]="玉11",[178090]="甘04",[178091]="田06",[178092]="疒05",[178093]="疒10",[178094]="白05",[178095]="皿03",[178096]="皿04",[178097]="皿08",[178098]="目05",[178099]="目06",[178100]="示06",[178101]="示07",[178102]="示12",[178103]="禾06",[178104]="禾08",[178105]="穴02",[178106]="穴17",[178107]="立02",[178108]="立06",[178109]="竹09",[178110]="竹09",[178111]="竹09",[178112]="米11",[178113]="糸09",[178114]="糸12",[178115]="纟06",[178116]="纟07",[178117]="纟08",[178118]="纟09",[178119]="纟14",[178120]="羊03",[178121]="耳02",[178122]="肉10",[178123]="臼06",[178124]="艸05",[178125]="艸05",[178126]="艸06",[178127]="艸07",[178128]="艸07",[178129]="艸07",[178130]="艸09",[178131]="艸09",[178132]="艸10",[178133]="艸11",[178134]="艸12",[178135]="虫14",[178136]="行09",[178137]="行11",[178138]="衣07",[178139]="西06",[178140]="見16",[178141]="言15",[178142]="讠04",[178143]="讠05",[178144]="讠08",[178145]="讠08",[178146]="讠10",[178147]="足12",[178148]="车05",[178149]="车10",[178150]="车13",[178151]="辵02",[178152]="辵09",[178153]="辵09",[178154]="辵13",[178155]="邑05",[178156]="邑08",[178157]="邑09",[178158]="酉06",[178159]="里02",[178160]="金06",[178161]="金10",[178162]="钅02",[178163]="钅03",[178164]="钅04",[178165]="钅04",[178166]="钅05",[178167]="钅05",[178168]="钅06",[178169]="钅06",[178170]="钅06",[178171]="钅06",[178172]="钅07",[178173]="钅08",[178174]="钅09",[178175]="钅09",[178176]="钅10",[178177]="钅14",[178178]="门05",[178179]="阜09",[178180]="韋06",[178181]="韦09",[178182]="页04",[178183]="风04",[178184]="风05",[178185]="馬00",[178186]="马05",[178187]="马11",[178188]="马13",[178189]="魚10",[178190]="魚13",[178191]="鱼04",[178192]="鱼05",[178193]="鱼09",[178194]="鱼11",[178195]="鳥00",[178196]="鳥05",[178197]="鳥11",[178198]="鸟04",[178199]="卤08",[178200]="鼠05",[178201]="齒04",[178202]="齿05",[178203]="齒09",[178204]="齿08",[178205]="龜12",[178208]="一01",[178209]="一03",[178210]="一04",[178211]="一04",[178212]="一05",[178213]="一05",[178214]="一06",[178215]="一06",[178216]="一06",[178217]="一06",[178218]="一07",[178219]="一07",[178220]="一07",[178221]="一07",[178222]="一08",[178223]="一09",[178224]="一09",[178225]="一09",[178226]="一09",[178227]="一10",[178228]="一10",[178229]="一10",[178230]="一11",[178231]="一12",[178232]="一12",[178233]="一12",[178234]="一12",[178235]="一12",[178236]="一13",[178237]="一13",[178238]="一14",[178239]="一14",[178240]="一15",[178241]="一17",[178242]="一17",[178243]="丨02",[178244]="丨02",[178245]="丨03",[178246]="丨06",[178247]="丨07",[178248]="丨09",[178249]="丨09",[178250]="丨13",[178251]="丨14",[178252]="丨14",[178253]="丨19",[178254]="丨21",[178255]="丿02",[178256]="丿04",[178257]="丿05",[178258]="丿05",[178259]="丿05",[178260]="丿06",[178261]="丿07",[178262]="丿07",[178263]="丿07",[178264]="丿07",[178265]="丿08",[178266]="丿08",[178267]="丿09",[178268]="丿09",[178269]="丿10",[178270]="丿11",[178271]="丿14",[178272]="丿14",[178273]="丿27",[178274]="乙03",[178275]="乙04",[178276]="乙05",[178277]="乙06",[178278]="乙06",[178279]="乙06",[178280]="乙07",[178281]="乙08",[178282]="乙09",[178283]="乙09",[178284]="乙09",[178285]="乙10",[178286]="乙10",[178287]="乙12",[178288]="乙12",[178289]="二04",[178290]="二05",[178291]="二06",[178292]="二09",[178293]="二11",[178294]="二11",[178295]="二12",[178296]="二14",[178297]="二14",[178298]="亠05",[178299]="亠08",[178300]="亠10",[178301]="亠11",[178302]="亠11",[178303]="亠12",[178304]="亠12",[178305]="亠15",[178306]="亠15",[178307]="亠18",[178308]="亠20",[178309]="人01",[178310]="人02",[178311]="人02",[178312]="人02",[178313]="人03",[178314]="人03",[178315]="人04",[178316]="人04",[178317]="人04",[178318]="人04",[178319]="人04",[178320]="人04",[178321]="人05",[178322]="人05",[178323]="人05",[178324]="人05",[178325]="人05",[178326]="人05",[178327]="人05",[178328]="人05",[178329]="人06",[178330]="人06",[178331]="人06",[178332]="人06",[178333]="人06",[178334]="人07",[178335]="人07",[178336]="人07",[178337]="人07",[178338]="人07",[178339]="人07",[178340]="人07",[178341]="人07",[178342]="人07",[178343]="人07",[178344]="人07",[178345]="人07",[178346]="人08",[178347]="人08",[178348]="人08",[178349]="人08",[178350]="人08",[178351]="人08",[178352]="人08",[178353]="人08",[178354]="人08",[178355]="人08",[178356]="人08",[178357]="人08",[178358]="人08",[178359]="人08",[178360]="人08",[178361]="人08",[178362]="人08",[178363]="人08",[178364]="人08",[178365]="人09",[178366]="人09",[178367]="人09",[178368]="人09",[178369]="人09",[178370]="人09",[178371]="人09",[178372]="人10",[178373]="人10",[178374]="人10",[178375]="人10",[178376]="人10",[178377]="人10",[178378]="人10",[178379]="人10",[178380]="人10",[178381]="人10",[178382]="人10",[178383]="人10",[178384]="人10",[178385]="人11",[178386]="人11",[178387]="人11",[178388]="人11",[178389]="人11",[178390]="人11",[178391]="人12",[178392]="人12",[178393]="人12",[178394]="人12",[178395]="人12",[178396]="人12",[178397]="人12",[178398]="人12",[178399]="人12",[178400]="人12",[178401]="人12",[178402]="人12",[178403]="人13",[178404]="人13",[178405]="人13",[178406]="人13",[178407]="人13",[178408]="人13",[178409]="人13",[178410]="人13",[178411]="人13",[178412]="人13",[178413]="人14",[178414]="人14",[178415]="人14",[178416]="人14",[178417]="人14",[178418]="人15",[178419]="人15",[178420]="人15",[178421]="人15",[178422]="人15",[178423]="人15",[178424]="人15",[178425]="人16",[178426]="人16",[178427]="人16",[178428]="人16",[178429]="人16",[178430]="人16",[178431]="人16",[178432]="人16",[178433]="人16",[178434]="人16",[178435]="人16",[178436]="人17",[178437]="人17",[178438]="人17",[178439]="人17",[178440]="人17",[178441]="人18",[178442]="人18",[178443]="人18",[178444]="人19",[178445]="人19",[178446]="人19",[178447]="人19",[178448]="人19",[178449]="人19",[178450]="人21",[178451]="人21",[178452]="人21",[178453]="人22",[178454]="人23",[178455]="儿04",[178456]="儿06",[178457]="儿07",[178458]="儿09",[178459]="儿09",[178460]="儿10",[178461]="儿10",[178462]="儿11",[178463]="儿12",[178464]="儿12",[178465]="儿15",[178466]="儿15",[178467]="儿16",[178468]="儿16",[178469]="儿16",[178470]="儿16",[178471]="儿17",[178472]="儿20",[178473]="入08",[178474]="入10",[178475]="八04",[178476]="八04",[178477]="八06",[178478]="八08",[178479]="八08",[178480]="八09",[178481]="八10",[178482]="八11",[178483]="八16",[178484]="八17",[178485]="八17",[178486]="八23",[178487]="冂11",[178488]="冖05",[178489]="冖07",[178490]="冖07",[178491]="冖13",[178492]="冖17",[178493]="冖18",[178494]="冫01",[178495]="冫03",[178496]="冫04",[178497]="冫04",[178498]="冫04",[178499]="冫04",[178500]="冫05",[178501]="冫05",[178502]="冫05",[178503]="冫05",[178504]="冫05",[178505]="冫06",[178506]="冫06",[178507]="冫06",[178508]="冫07",[178509]="冫07",[178510]="冫07",[178511]="冫08",[178512]="冫08",[178513]="冫09",[178514]="冫09",[178515]="冫09",[178516]="冫09",[178517]="冫10",[178518]="冫10",[178519]="冫11",[178520]="冫11",[178521]="冫12",[178522]="冫13",[178523]="冫13",[178524]="冫13",[178525]="冫16",[178526]="几04",[178527]="几04",[178528]="几08",[178529]="几09",[178530]="几10",[178531]="几11",[178532]="凵08",[178533]="凵10",[178534]="凵10",[178535]="凵11",[178536]="凵11",[178537]="凵11",[178538]="凵12",[178539]="凵12",[178540]="凵13",[178541]="凵17",[178542]="凵17",[178543]="凵17",[178544]="刀03",[178545]="刀03",[178546]="刀04",[178547]="刀04",[178548]="刀04",[178549]="刀05",[178550]="刀05",[178551]="刀05",[178552]="刀05",[178553]="刀05",[178554]="刀05",[178555]="刀05",[178556]="刀06",[178557]="刀06",[178558]="刀06",[178559]="刀06",[178560]="刀07",[178561]="刀07",[178562]="刀08",[178563]="刀08",[178564]="刀08",[178565]="刀08",[178566]="刀09",[178567]="刀09",[178568]="刀09",[178569]="刀09",[178570]="刀09",[178571]="刀09",}