มอดูล:zh-sortkey/data/160

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension E (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[182572]="讠14",[182573]="讠15",[182574]="讠16",[182575]="讠17",[182576]="讠18",[182577]="讠18",[182578]="谷05",[182579]="谷08",[182580]="谷09",[182581]="谷10",[182582]="豆04",[182583]="豆06",[182584]="豆12",[182585]="豆13",[182586]="豆16",[182587]="豕02",[182588]="豕04",[182589]="豕04",[182590]="豕07",[182591]="豕07",[182592]="豕07",[182593]="豕08",[182594]="豕08",[182595]="豕08",[182596]="豕10",[182597]="豕10",[182598]="豕13",[182599]="豕14",[182600]="豸06",[182601]="豸08",[182602]="豸11",[182603]="豸11",[182604]="豸12",[182605]="豸15",[182606]="貝02",[182607]="貝04",[182608]="貝04",[182609]="貝04",[182610]="貝04",[182611]="貝05",[182612]="貝06",[182613]="貝06",[182614]="貝07",[182615]="貝07",[182616]="貝07",[182617]="貝07",[182618]="貝07",[182619]="貝08",[182620]="貝08",[182621]="貝08",[182622]="貝08",[182623]="貝08",[182624]="貝09",[182625]="貝09",[182626]="貝09",[182627]="貝10",[182628]="貝10",[182629]="貝10",[182630]="貝11",[182631]="貝11",[182632]="貝12",[182633]="貝13",[182634]="貝14",[182635]="貝14",[182636]="貝14",[182637]="貝14",[182638]="貝15",[182639]="貝15",[182640]="貝15",[182641]="貝16",[182642]="貝22",[182643]="贝04",[182644]="贝05",[182645]="贝05",[182646]="贝05",[182647]="贝06",[182648]="贝07",[182649]="贝08",[182650]="贝09",[182651]="贝09",[182652]="贝09",[182653]="贝09",[182654]="贝10",[182655]="贝14",[182656]="贝22",[182657]="赤04",[182658]="赤06",[182659]="赤09",[182660]="赤15",[182661]="走03",[182662]="走04",[182663]="走04",[182664]="走04",[182665]="走05",[182666]="走05",[182667]="走05",[182668]="走06",[182669]="走06",[182670]="走07",[182671]="走07",[182672]="走07",[182673]="走07",[182674]="走08",[182675]="走08",[182676]="走09",[182677]="走09",[182678]="走09",[182679]="走09",[182680]="走10",[182681]="走10",[182682]="走10",[182683]="走10",[182684]="走10",[182685]="走11",[182686]="走11",[182687]="走12",[182688]="足02",[182689]="足03",[182690]="足03",[182691]="足04",[182692]="足04",[182693]="足04",[182694]="足04",[182695]="足04",[182696]="足05",[182697]="足05",[182698]="足05",[182699]="足05",[182700]="足06",[182701]="足06",[182702]="足06",[182703]="足06",[182704]="足06",[182705]="足06",[182706]="足07",[182707]="足07",[182708]="足07",[182709]="足07",[182710]="足08",[182711]="足08",[182712]="足08",[182713]="足08",[182714]="足08",[182715]="足08",[182716]="足09",[182717]="足09",[182718]="足09",[182719]="足09",[182720]="足09",[182721]="足09",[182722]="足09",[182723]="足09",[182724]="足10",[182725]="足10",[182726]="足10",[182727]="足10",[182728]="足10",[182729]="足10",[182730]="足11",[182731]="足11",[182732]="足11",[182733]="足11",[182734]="足11",[182735]="足11",[182736]="足11",[182737]="足12",[182738]="足12",[182739]="足12",[182740]="足12",[182741]="足13",[182742]="足13",[182743]="足13",[182744]="足14",[182745]="足15",[182746]="足16",[182747]="足16",[182748]="足17",[182749]="足20",[182750]="足21",[182751]="足22",[182752]="身01",[182753]="身04",[182754]="身05",[182755]="身06",[182756]="身08",[182757]="身08",[182758]="身08",[182759]="身08",[182760]="身08",[182761]="身08",[182762]="身08",[182763]="身09",[182764]="身10",[182765]="身10",[182766]="身10",[182767]="身11",[182768]="身12",[182769]="車04",[182770]="車05",[182771]="車05",[182772]="車05",[182773]="車06",[182774]="車08",[182775]="車08",[182776]="車09",[182777]="車09",[182778]="車10",[182779]="車11",[182780]="車11",[182781]="車11",[182782]="車13",[182783]="車15",[182784]="車15",[182785]="车04",[182786]="车04",[182787]="车04",[182788]="车05",[182789]="车05",[182790]="车06",[182791]="车06",[182792]="车07",[182793]="车07",[182794]="车07",[182795]="车07",[182796]="车08",[182797]="车09",[182798]="车09",[182799]="车09",[182800]="车10",[182801]="车10",[182802]="车11",[182803]="车11",[182804]="车13",[182805]="车14",[182806]="辛01",[182807]="辛05",[182808]="辛05",[182809]="辛05",[182810]="辛07",[182811]="辛16",[182812]="辵02",[182813]="辵04",[182814]="辵04",[182815]="辵04",[182816]="辵04",[182817]="辵05",[182818]="辵05",[182819]="辵05",[182820]="辵06",[182821]="辵06",[182822]="辵07",[182823]="辵07",[182824]="辵07",[182825]="辵07",[182826]="辵07",[182827]="辵07",[182828]="辵07",[182829]="辵08",[182830]="辵08",[182831]="辵08",[182832]="辵08",[182833]="辵08",[182834]="辵08",[182835]="辵09",[182836]="辵09",[182837]="辵09",[182838]="辵09",[182839]="辵09",[182840]="辵09",[182841]="辵09",[182842]="辵10",[182843]="辵10",[182844]="辵10",[182845]="辵10",[182846]="辵10",[182847]="辵10",[182848]="辵11",[182849]="辵11",[182850]="辵11",[182851]="辵11",[182852]="辵11",[182853]="辵11",[182854]="辵11",[182855]="辵11",[182856]="辵11",[182857]="辵12",[182858]="辵12",[182859]="辵12",[182860]="辵12",[182861]="辵12",[182862]="辵12",[182863]="辵12",[182864]="辵12",[182865]="辵13",[182866]="辵13",[182867]="辵13",[182868]="辵13",[182869]="辵13",[182870]="辵13",[182871]="辵13",[182872]="辵13",[182873]="辵13",[182874]="辵13",[182875]="辵13",[182876]="辵14",[182877]="辵14",[182878]="辵14",[182879]="辵14",[182880]="辵14",[182881]="辵14",[182882]="辵14",[182883]="辵14",[182884]="辵15",[182885]="辵15",[182886]="辵15",[182887]="辵15",[182888]="辵15",[182889]="辵15",[182890]="辵15",[182891]="辵16",[182892]="辵16",[182893]="辵16",[182894]="辵16",[182895]="辵18",[182896]="辵18",[182897]="辵18",[182898]="辵18",[182899]="邑02",[182900]="邑02",[182901]="邑04",[182902]="邑04",[182903]="邑05",[182904]="邑05",[182905]="邑05",[182906]="邑06",[182907]="邑06",[182908]="邑06",[182909]="邑06",[182910]="邑07",[182911]="邑07",[182912]="邑07",[182913]="邑07",[182914]="邑07",[182915]="邑07",[182916]="邑07",[182917]="邑08",[182918]="邑08",[182919]="邑08",[182920]="邑08",[182921]="邑08",[182922]="邑08",[182923]="邑09",[182924]="邑09",[182925]="邑09",[182926]="邑09",[182927]="邑09",[182928]="邑09",[182929]="邑11",[182930]="邑11",[182931]="邑11",[182932]="邑11",[182933]="邑12",[182934]="邑12",[182935]="邑13",[182936]="邑13",[182937]="邑13",[182938]="邑13",[182939]="邑13",[182940]="邑14",[182941]="邑15",[182942]="邑15",[182943]="邑15",[182944]="邑16",[182945]="邑16",[182946]="邑16",[182947]="邑17",[182948]="邑17",[182949]="邑21",[182950]="酉04",[182951]="酉04",[182952]="酉05",[182953]="酉06",[182954]="酉07",[182955]="酉07",[182956]="酉07",[182957]="酉09",[182958]="酉09",[182959]="酉09",[182960]="酉09",[182961]="酉09",[182962]="酉10",[182963]="酉10",[182964]="酉10",[182965]="酉10",[182966]="酉11",[182967]="酉13",[182968]="酉13",[182969]="酉13",[182970]="釆03",[182971]="釆05",[182972]="里05",[182973]="里05",[182974]="里06",[182975]="里10",[182976]="里10",[182977]="里13",[182978]="金04",[182979]="金04",[182980]="金04",[182981]="金04",[182982]="金05",[182983]="金05",[182984]="金05",[182985]="金05",[182986]="金05",[182987]="金05",[182988]="金05",[182989]="金06",[182990]="金06",[182991]="金06",[182992]="金06",[182993]="金06",[182994]="金06",[182995]="金06",[182996]="金07",[182997]="金07",[182998]="金07",[182999]="金07",[183000]="金07",[183001]="金07",[183002]="金07",[183003]="金07",[183004]="金07",[183005]="金07",[183006]="金07",[183007]="金07",[183008]="金07",[183009]="金08",[183010]="金08",[183011]="金08",[183012]="金08",[183013]="金08",[183014]="金08",[183015]="金08",[183016]="金08",[183017]="金08",[183018]="金08",[183019]="金08",[183020]="金08",[183021]="金09",[183022]="金09",[183023]="金09",[183024]="金09",[183025]="金09",[183026]="金09",[183027]="金10",[183028]="金10",[183029]="金10",[183030]="金10",[183031]="金10",[183032]="金10",[183033]="金10",[183034]="金10",[183035]="金10",[183036]="金10",[183037]="金10",[183038]="金10",[183039]="金11",[183040]="金11",[183041]="金11",[183042]="金11",[183043]="金11",[183044]="金11",[183045]="金12",[183046]="金12",[183047]="金12",[183048]="金12",[183049]="金12",[183050]="金12",[183051]="金13",[183052]="金13",[183053]="金13",[183054]="金13",[183055]="金13",[183056]="金13",[183057]="金13",[183058]="金14",[183059]="金14",[183060]="金14",[183061]="金14",[183062]="金14",[183063]="金14",[183064]="金15",[183065]="金15",[183066]="金15",[183067]="金15",[183068]="金16",[183069]="金16",[183070]="金16",[183071]="金17",}