มอดูล:zh-sortkey/data/162

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension E (หมวดหมู่) and บล็อก CJK Unified Ideographs Extension F (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[183572]="高02",[183573]="高04",[183574]="高06",[183575]="高06",[183576]="高07",[183577]="高08",[183578]="高08",[183579]="高10",[183580]="高11",[183581]="高12",[183582]="高12",[183583]="高12",[183584]="高13",[183585]="高14",[183586]="高15",[183587]="高16",[183588]="高19",[183589]="高19",[183590]="高20",[183591]="髟04",[183592]="髟06",[183593]="髟06",[183594]="髟07",[183595]="髟08",[183596]="髟08",[183597]="髟09",[183598]="髟09",[183599]="髟13",[183600]="鬥08",[183601]="鬥15",[183602]="鬲02",[183603]="鬲03",[183604]="鬲05",[183605]="鬲06",[183606]="鬲07",[183607]="鬲09",[183608]="鬲12",[183609]="鬲14",[183610]="鬲15",[183611]="鬲20",[183612]="鬲20",[183613]="鬼02",[183614]="鬼03",[183615]="鬼06",[183616]="鬼07",[183617]="魚02",[183618]="魚02",[183619]="魚03",[183620]="魚03",[183621]="魚04",[183622]="魚04",[183623]="魚05",[183624]="魚05",[183625]="魚05",[183626]="魚05",[183627]="魚05",[183628]="魚05",[183629]="魚06",[183630]="魚06",[183631]="魚06",[183632]="魚06",[183633]="魚06",[183634]="魚07",[183635]="魚07",[183636]="魚07",[183637]="魚07",[183638]="魚07",[183639]="魚08",[183640]="魚08",[183641]="魚08",[183642]="魚08",[183643]="魚08",[183644]="魚09",[183645]="魚09",[183646]="魚09",[183647]="魚09",[183648]="魚10",[183649]="魚10",[183650]="魚10",[183651]="魚10",[183652]="魚11",[183653]="魚11",[183654]="魚11",[183655]="魚11",[183656]="魚11",[183657]="魚11",[183658]="魚12",[183659]="魚12",[183660]="魚12",[183661]="魚12",[183662]="魚13",[183663]="魚13",[183664]="魚13",[183665]="魚13",[183666]="魚14",[183667]="魚14",[183668]="魚14",[183669]="魚14",[183670]="魚15",[183671]="魚16",[183672]="魚16",[183673]="魚16",[183674]="魚17",[183675]="魚18",[183676]="魚18",[183677]="魚19",[183678]="魚19",[183679]="魚21",[183680]="鱼02",[183681]="鱼02",[183682]="鱼03",[183683]="鱼03",[183684]="鱼03",[183685]="鱼04",[183686]="鱼04",[183687]="鱼04",[183688]="鱼04",[183689]="鱼04",[183690]="鱼05",[183691]="鱼05",[183692]="鱼05",[183693]="鱼05",[183694]="鱼06",[183695]="鱼06",[183696]="鱼06",[183697]="鱼07",[183698]="鱼07",[183699]="鱼07",[183700]="鱼07",[183701]="鱼07",[183702]="鱼08",[183703]="鱼08",[183704]="鱼09",[183705]="鱼08",[183706]="鱼08",[183707]="鱼08",[183708]="鱼08",[183709]="鱼08",[183710]="鱼09",[183711]="鱼09",[183712]="鱼09",[183713]="鱼09",[183714]="鱼09",[183715]="鱼09",[183716]="鱼09",[183717]="鱼09",[183718]="鱼09",[183719]="鱼09",[183720]="鱼09",[183721]="鱼10",[183722]="鱼10",[183723]="鱼11",[183724]="鱼11",[183725]="鱼11",[183726]="鱼12",[183727]="鱼12",[183728]="鱼12",[183729]="鱼12",[183730]="鱼12",[183731]="鱼12",[183732]="鱼12",[183733]="鱼13",[183734]="鱼13",[183735]="鱼14",[183736]="鱼15",[183737]="鱼16",[183738]="鱼18",[183739]="鱼21",[183740]="鳥02",[183741]="鳥03",[183742]="鳥03",[183743]="鳥03",[183744]="鳥04",[183745]="鳥04",[183746]="鳥04",[183747]="鳥04",[183748]="鳥04",[183749]="鳥05",[183750]="鳥05",[183751]="鳥05",[183752]="鳥05",[183753]="鳥05",[183754]="鳥05",[183755]="鳥05",[183756]="鳥05",[183757]="鳥06",[183758]="鳥06",[183759]="鳥06",[183760]="鳥06",[183761]="鳥06",[183762]="鳥06",[183763]="鳥07",[183764]="鳥07",[183765]="鸟07",[183766]="鳥07",[183767]="鳥07",[183768]="鳥07",[183769]="鳥07",[183770]="鳥07",[183771]="鳥07",[183772]="鳥08",[183773]="鳥08",[183774]="鳥08",[183775]="鳥08",[183776]="鳥08",[183777]="鳥08",[183778]="鳥09",[183779]="鳥09",[183780]="鳥09",[183781]="鳥09",[183782]="鳥09",[183783]="鳥09",[183784]="鳥10",[183785]="鳥10",[183786]="鳥10",[183787]="鳥10",[183788]="鳥10",[183789]="鳥10",[183790]="鳥11",[183791]="鳥11",[183792]="鳥11",[183793]="鳥12",[183794]="鳥12",[183795]="鳥12",[183796]="鳥13",[183797]="鳥13",[183798]="鳥13",[183799]="鳥14",[183800]="鳥15",[183801]="鳥16",[183802]="鳥20",[183803]="鸟01",[183804]="鸟02",[183805]="鸟02",[183806]="鸟03",[183807]="鸟04",[183808]="鸟04",[183809]="鸟05",[183810]="鸟05",[183811]="鸟05",[183812]="鸟05",[183813]="鸟05",[183814]="鸟05",[183815]="鸟05",[183816]="鸟06",[183817]="鸟06",[183818]="鸟06",[183819]="鸟06",[183820]="鸟06",[183821]="鸟07",[183822]="鸟07",[183823]="鸟07",[183824]="鸟07",[183825]="鸟07",[183826]="鸟08",[183827]="鸟08",[183828]="鸟08",[183829]="鸟08",[183830]="鸟08",[183831]="鸟08",[183832]="鸟09",[183833]="鸟09",[183834]="鸟09",[183835]="鸟09",[183836]="鸟09",[183837]="鸟09",[183838]="鸟09",[183839]="鸟09",[183840]="鸟10",[183841]="鸟10",[183842]="鸟10",[183843]="鸟10",[183844]="鸟11",[183845]="鸟11",[183846]="鸟11",[183847]="鸟12",[183848]="鸟12",[183849]="鸟12",[183850]="鸟12",[183851]="鸟12",[183852]="鸟13",[183853]="鸟13",[183854]="鸟13",[183855]="鸟13",[183856]="鸟16",[183857]="鸟18",[183858]="鹵04",[183859]="鹵07",[183860]="鹵13",[183861]="卤05",[183862]="卤08",[183863]="卤09",[183864]="卤09",[183865]="卤11",[183866]="鹿01",[183867]="鹿04",[183868]="鹿05",[183869]="鹿06",[183870]="鹿06",[183871]="鹿08",[183872]="鹿10",[183873]="鹿11",[183874]="麥06",[183875]="麥08",[183876]="麥12",[183877]="麦03",[183878]="麦06",[183879]="麦07",[183880]="麦07",[183881]="麦07",[183882]="麦08",[183883]="麦08",[183884]="麦08",[183885]="麦11",[183886]="麦12",[183887]="麻07",[183888]="黃03",[183889]="黃07",[183890]="黃10",[183891]="黃11",[183892]="黍04",[183893]="黑06",[183894]="黑06",[183895]="黑07",[183896]="黑09",[183897]="黑10",[183898]="黑10",[183899]="黑15",[183900]="黹11",[183901]="黽02",[183902]="黽03",[183903]="黽05",[183904]="黽07",[183905]="黽07",[183906]="黽08",[183907]="黾06",[183908]="黾08",[183909]="鼎03",[183910]="鼎04",[183911]="鼎04",[183912]="鼎05",[183913]="鼎09",[183914]="鼎10",[183915]="鼎11",[183916]="鼎17",[183917]="鼠05",[183918]="鼠08",[183919]="鼻06",[183920]="鼻08",[183921]="齊00",[183922]="齊05",[183923]="齐04",[183924]="齒05",[183925]="齒06",[183926]="齒06",[183927]="齒06",[183928]="齒12",[183929]="齒16",[183930]="齿04",[183931]="齿04",[183932]="齿04",[183933]="齿04",[183934]="齿05",[183935]="齿05",[183936]="齿05",[183937]="齿06",[183938]="齿06",[183939]="齿06",[183940]="齿06",[183941]="齿06",[183942]="齿07",[183943]="齿07",[183944]="齿08",[183945]="齿08",[183946]="齿08",[183947]="齿08",[183948]="齿08",[183949]="齿09",[183950]="齿09",[183951]="齿10",[183952]="齿10",[183953]="齿10",[183954]="齿11",[183955]="齿13",[183956]="齿13",[183957]="齿14",[183958]="齿17",[183959]="龍03",[183960]="龍03",[183961]="龍07",[183962]="龍08",[183963]="龙03",[183964]="龙04",[183965]="龙11",[183966]="龟00",[183967]="龠04",[183968]="龠08",[183969]="龠12",[183984]="一01",[183985]="一02",[183986]="一02",[183987]="一02",[183988]="一02",[183989]="一03",[183990]="一03",[183991]="一03",[183992]="一03",[183993]="一03",[183994]="一04",[183995]="一04",[183996]="一04",[183997]="一04",[183998]="一04",[183999]="一05",[184000]="一05",[184001]="一05",[184002]="一05",[184003]="一05",[184004]="一05",[184005]="一05",[184006]="一05",[184007]="一05",[184008]="一05",[184009]="一05",[184010]="一06",[184011]="一06",[184012]="一06",[184013]="一06",[184014]="一06",[184015]="一06",[184016]="一06",[184017]="一06",[184018]="一06",[184019]="一07",[184020]="一07",[184021]="一07",[184022]="一07",[184023]="一07",[184024]="一07",[184025]="一08",[184026]="一08",[184027]="一08",[184028]="一08",[184029]="一08",[184030]="一09",[184031]="一09",[184032]="一09",[184033]="一10",[184034]="一10",[184035]="一10",[184036]="一10",[184037]="一10",[184038]="一11",[184039]="一11",[184040]="一11",[184041]="一12",[184042]="一12",[184043]="一12",[184044]="一12",[184045]="一12",[184046]="一12",[184047]="一13",[184048]="一14",[184049]="一21",[184050]="丨05",[184051]="丨05",[184052]="丨08",[184053]="丨09",[184054]="丨09",[184055]="丨09",[184056]="丨12",[184057]="丨12",[184058]="丶02",[184059]="丶05",[184060]="丶08",[184061]="丶10",[184062]="丶14",[184063]="丿01",[184064]="丿01",[184065]="丿01",[184066]="丿01",[184067]="丿02",[184068]="丿03",[184069]="丿03",[184070]="丿03",[184071]="丿04",}