มอดูล:zh/data/nan-pron/004/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/004

am-biō 庵廟 am-īⁿ 庵院

ài-phò-tāu 愛phò-tāu ài-súi 愛súi ài-thit 愛thit ài-put-sek-chhiú 愛不釋手 ài-sū 愛事 ài-jîn 愛人 ài-jîn-á 愛人仔 ài-khàu 愛哭 ài-khàu-sîn 愛哭神 ài-khàu-bīn 愛哭面 ài-háu 愛哮 ài-kok 愛國 ài-kok-sim 愛國心 ài-lí/ài-lú 愛女 ài-chhe 愛妻 ài-kiau 愛嬌 ài-chú 愛子 ài-tián 愛展 Ài-tek-hôa 愛德華 ài-sim 愛心 ài-hīn/ài-hūn 愛恨 ài-chêng 愛情 ài-sioh 愛惜 ài-bō͘ 愛慕 ài-tài 愛戴 ài-chhap-sū 愛插事 ài-ga̍k 愛樂 ài-beh/ài-boeh 愛欲 Ài-hô 愛河 ài-chheng-khì 愛清氣 ài-khián 愛犬 ài-gio̍k-á 愛玉仔 ài-gio̍k-chí 愛玉子 ài-ēng/ài-iōng/ài-iōng 愛用 ài-khùn 愛睏 ài-khùn-chhiū 愛睏樹 ài-khùn-ba̍k 愛睏目 ài-khùn-sîn 愛睏神 ài-khùn-io̍h 愛睏藥 ài-khùn-kúi 愛睏鬼 Ài-sîn 愛神 ài-chhiò 愛笑 ài-hông 愛紅 ài-sńg 愛耍 ài-tio̍h 愛著 ài-chèⁿ/ài-chìⁿ 愛諍 ài-kóng-ōe 愛講話 ài-hō͘ 愛護 ài-bīn-chú 愛面子 ài-kò͘ 愛顧 ài-hong-sîn 愛風神 ài-thé-biān/ài-thé-bīn 愛體面

āu-siū 後siū āu-hē-chhiú 後下手 āu-sè/āu-sì 後世 āu-sì-lâng 後世人 āu-tāi/hō͘-tāi 後代 āu-tāi-lâng 後代人 āu-jīm 後任 āu-lâi/āu--lâi 後來 āu-lâi-ki-siāng/āu-lâi-ku-siōng 後來居上 āu-kò͘-goe̍h/āu-kò͘-ge̍h 後個月 āu-chhut-sì 後出世 āu-khîn/āu-khûn 後勤 āu-pòaⁿ-mê/āu-pòaⁿ-mî 後半暝 āu-chek 後叔 āu-tâi 後台 āu-sû/hō͘-sû/hō͘-sû 後嗣 āu-chē 後坐 āu-chē-bah 後坐肉 Āu-po͘ 後埔 āu-tiâⁿ 後埕 āu-piah 後壁 āu-piah-soaⁿ 後壁山 āu-piah-hêng 後壁形 āu-piah-mn̂g 後壁門 āu-piah-bīn 後壁面 āu-chhe 後妻 āu-chhōa 後娶 āu-bóe/āu-bé 後尾 āu-bóe-tiâⁿ/āu-bé-tiâⁿ 後尾埕 āu-bóe-mn̂g/āu-bé-mn̂g 後尾門 āu-kài 後屆 āu-chan 後層 āu-soaⁿ 後山 āu-soaⁿ-kiā 後山崎 āu-chhī 後市 āu-pang 後幫 āu-nî 後年 āu-chō 後座 āu-hêng 後形 āu-pâng 後房 āu-chhiú 後手 āu-chhiú-chîⁿ 後手錢 āu-thèⁿ 後撐 āu-khok 後擴 āu-pái 後擺 āu-táu-chhau 後斗操 āu-táu-chhèng 後斗銃 āu-hong 後方 āu-pêng 後旁 āu--ji̍t/āu-ji̍t 後日 āu-ji̍t-á 後日仔 āu-sî 後時 āu-mê/āu-mî 後暝 āu-chan-khí 後曾齒 āu-goe̍h-ji̍t/āu-ge̍h-ji̍t 後月日 āu-chím 後枕 āu-chím-kut 後枕骨 āu-kè 後架 āu-bó͘ 後某 āu-pō͘ 後步 āu-tōaⁿ 後段 āu-bó/āu-bú 後母 āu-bó-piáu/āu-bú-piáu 後母婊 āu-bó-bâ/āu-bú-bâ 後母媌 āu-khùi 後氣 āu-tù 後注 Āu-káng 後港 āu-pē 後父 āu-au 後甌 āu-seⁿ-ke/āu-siⁿ-ke/hāu-seⁿ-ke/hāu-siⁿ-ke/hō͘-seng-ke 後生家 āu-kìm 後禁 āu-ē 後禍 āu-ang 後翁 āu-náu 後腦 āu-náu-kut 後腦骨 āu-kha 後腳 āu-kha-kin/āu-kha-kun 後腳跟 āu-thúi 後腿 āu-lo̍h 後落 āu-ki/āu-ku 後裾 āu-khí-chi-siù 後起之秀 āu-lō͘ 後路 āu-teⁿ 後蹬 āu-chhia-táu 後車斗 āu-chhia-siuⁿ 後車箱 āu-chìn/hiō-chìn/hō͘-chìn 後進 āu-kòe/āu-kè 後過 āu-ûi-chèng 後遺症 āu-mn̂g 後門 āu-īⁿ 後院 āu-bīn 後面 āu-tiⁿ 後靪 āu-thâu 後頭 āu-thâu-chhù 後頭厝 āu-thâu-khok 後頭擴 āu-thâu-chhèng 後頭銃 āu-khí 後齒 Āu-lâng 後龍

bō-á 帽仔 bō-á-kîⁿ 帽仔墘 bō-á-iân 帽仔沿 bō-tûn 帽唇 bō͘ 幕 bō͘-liâu 幕僚 Bêng-hô-sài-hun 平和曬熏 biō 廟 biō-kong 廟公 biō-tn̂g 廟堂 biō-ú 廟宇 biō-sī 廟寺 biō-ang-á 廟尪仔 biō-chiok 廟祝 bî/bui 微 bî-biāu 微妙 bî-jio̍k 微弱 bî-bî-á 微微仔 bî-bî-hong 微微風 bî-pho 微波 bî-pho-lô͘ 微波爐 bî-biáu 微渺 bî-seng-bu̍t 微生物 bî-seng-khún 微生菌 bî-chhù-lí-ki 微處理機 bî-giân 微言 bî-liāng/bî-liōng 微量 bî-tiān-náu 微電腦 bông-pat 忘八 bo͘-lian-khái 忘年會 bông-chêng 忘情 bōng-iu-chháu 忘憂草 bông-hoâi 忘懷 bâng-loān 忙亂 būn 悶 būn-būn-put-lo̍k 悶悶不樂 būn-cho-cho 悶慒慒 būn-iu-iu 悶憂憂 būn-chau-chau 悶焦焦 bòng 惘 bián-kī 愍忌 bō͘ 慕 bō͘-bêng 慕名 bān 慢 bān-sô-sô 慢sô-sô bān-chhiáⁿ 慢且 bān-chhiáⁿ-sī 慢且是 bān-chhiáⁿ-cháu 慢且走 bān-lâi 慢來 bān-tang 慢冬 bān-tang-tiū 慢冬稻 bān-hun 慢分 bān-chiah 慢即 bān-thun-thun 慢吞吞 bān-hun 慢婚 bān-sèng 慢性 bān-sèng-pēⁿ/bān-sèng-pīⁿ 慢性病 bān-bān 慢慢 bān-bān-sô 慢慢sô bān-bān-á 慢慢仔 bān-bān-á-sô 慢慢仔sô bān-chhiú 慢手 bān-pō͘ 慢步 bān-sí-sô 慢死sô bān-hóe/bān-hé 慢火 bān-se̍k 慢熟 bān-phôe/bān-phê 慢皮 bān-keng-hong 慢經風 bān-pî 慢脾 bān-pî-hong 慢脾風 bān-kha-hiuⁿ 慢腳香 bān-chhia 慢車 bān-chhia-tō 慢車道 bān-lio̍k 慢辱 bān-tūn 慢鈍

châm-giâm 巉岩 chhoan-chhit 川七 chhoan-tn̂g 川堂 chhoan-khak 川殼 chhoan-phàu-tông 川泡桐 chhoan-kiong 川芎 chhoan-chhài 川菜 chiu-á 州仔 chó-chhek 左側 chó-iū 左右 chó-iū-chhiú 左右手 chó-iū-ûi-lân 左右為難 chó-pêng 左旁 chó-phài 左派 Chó-iâⁿ 左營 chó-e̍k 左翼 chó-lûn 左輪 chha/chhe 差 chha-chē-leh/chha-chōe-leh 差chēleh chha-chi̍t-thiⁿ-tē/chha-chi̍t-thiⁿ-tōe 差一天地 chha-chi̍t-khùi 差一氣 chha-put-to 差不多 chhe-sái 差使 chha-kè 差價 chha-pia̍t 差別 chha-sì/chha-sè 差勢 chhe-kiò 差叫 chhatōa-bé 差大碼 chha-sió-khóa 差小可 chhe-ia̍h 差役 chhe-kah 差教 chhe-lí-hùi/chhe-lú-hùi 差旅費 chha-khùi 差氣 chhe-phài 差派 chha-tām-po̍h-á 差淡薄仔 chha-bô-chē/chha-bô-chōe 差無chē chha-bô-lōa 差無偌 chhe-ēng/chhe-iōng 差用 chha-īⁿ/chha-ī 差異 chha-ngō͘ 差誤 chha-kī/chha-kū 差距 chha-hn̄g-leh 差遠leh chhe-khián 差遣 chha-chhò 差錯 chha-gia̍h 差額 chī-sî 巳時 chhī 市 chhī-tiong-sim 市中心 chhī-á 市仔 chhī-kè 市價 chhī-lāi 市內 chhī-kong-só͘ 市公所 chhī-khu 市區 chhī-tē/chhī-tōe 市地 chhī-tiûⁿ 市場 chhī-gōa 市外 chhī-úi 市委 chhī-iông 市容 chhī-hú 市府 chhī-chèng 市政 chhī-chèng-hú 市政府 Chhī-chèng-thiaⁿ 市政廳 chhī-bîn 市民 chhī-hóng 市況 chhī-li̍p 市立 Chhī-li̍p-liâu-iáng-īⁿ/Chhī-li̍p-liâu-ióng-īⁿ 市立療養院 chhī-chháu 市草 chhī-gī-oân 市議員 Chhī-gī-hōe 市議會 chhī-kau 市郊 chhī-tìn 市鎮 chhī-tiúⁿ 市長 chhī-chi̍p 市集 chhī-bīn 市面 Chhī-tóng-pō͘ 市黨部 chhio̍h/se̍k 席 chhêng-chhāi/chhiâng-chāi/chhiâng-chāi 常在 chng 庄 chng-siā 庄社 chng-kha 庄腳 chng-kha-lâng 庄腳人 chng-kha-sông 庄腳傖 chng-lí-lâng 庄裡人 chng-lí-sông 庄裡傖 chng-ke/chng-koe 庄雞 chng-thâu 庄頭 chhn̂g/sn̂g 床 chhn̂g-ūi 床位 chhn̂g-pô 床婆 chhn̂g-kin/chhn̂g-kun 床巾 chhn̂g-bó/chhn̂g-bú 床母 chhn̂g-kiû 床球 chhn̂g-phò͘/chhn̂g-pho͘ 床舖 chhn̂g-tō 床道 chhn̂g-pho͘ 床鋪 chhn̂g-téng 床頂 chē/chō/chó 座 chō-ūi 座位 chō-í 座椅 chō-piau 座標 chō-bô-hi-se̍k 座無虛席 chō-tâm 座談 chō-tâm-hōe 座談會 chō-chhia 座車 chhek-só͘ 廁所 chhek-tî 廁池 chhiúⁿ 廠 chhiúⁿ-siong 廠商 chhiúⁿ-chí 廠址 chhiúⁿ-pâng 廠房 chhiúⁿ-hong 廠方 chhiúⁿ-pâi 廠牌 chhiúⁿ-tiúⁿ 廠長 chhiân--leh 延leh chhái 彩 chhái-tiāu 彩兆 chhái-kǹg 彩券 chhái-pâi 彩排 chhái-tòaⁿ 彩旦 chhái-pêⁿ 彩棚 chhái-lâu 彩樓 chhái-ōe 彩畫 chhái-phiò 彩票 chhái-pit 彩筆 chhái-hōe 彩繪 chhái-sek 彩色 chhái-khēng 彩虹 chhái-tàn 彩蛋 chhái-ke/chhái-koe 彩街 chhái-khò͘ 彩褲 chhái-lō͘ 彩路 chhái-kiō 彩轎 chhái-hûn 彩雲 chhái-thâu 彩頭 Chiong-hòa 彰化 Chiong-hòa-lâng 彰化人 Chiong-hòa-chhī 彰化市 Chiong-hòa-koān 彰化縣 chiong-hián 彰顯 cheng 征 cheng-chiàn 征戰 cheng-siu 征收 cheng-ho̍k 征服 chit/eh/tit 得 chēng/chiông 從 chiông-tiong 從中 chêng-lâi 從來 chiông-iu 從優 chiông-kong 從公 chēng-kàu-taⁿ 從到taⁿ chêng-kàu-taⁿ 從到今 chiông-chiân 從前 chêng-chit-khí 從即起 chn̂g-kó͘-bô 從古無 chiông-siong 從商 chiông-siān-jî-liû/chiông-siān-jû-liû 從善如流 chiông-giâm 從嚴 chiông-khoan 從寬 chiông-sio̍k 從屬 chiông-chèng 從政 chiông-gia̍p 從業 chiông-kán 從簡 chêng-sè/chêng-sòe/chn̂g-sè/chn̂g-sòe 從細 chiông-kun 從軍 chiông-khin-hoat-lo̍h 從輕發落 chēng-khai-sí 從開始 chì 志 chì-hiòng 志向 chì-chāi 志在 chì-sū 志士 Chì-sêng 志成 chì-gia̍p 志業 chì-khì 志氣 chì-chhù 志趣 chì-goān 志願 chóaⁿ 怎 cháiⁿ-á 怎仔 cháiⁿ-á-iūⁿ 怎仔樣 cháiⁿ-áⁿ-iūⁿ-ê 怎仔樣的 chóaⁿ-hó 怎好 chóaⁿ-ē 怎會 cháiⁿ-iūⁿ/cháⁿ-iūⁿ/chóaⁿ-iūⁿ 怎樣 cháiⁿ-iūⁿ-seⁿ/cháiⁿ-iūⁿ-siⁿ 怎樣生 chóaⁿ-iūⁿ-pān 怎樣辦 cháiⁿ-thang/chóaⁿ-thang 怎通 chhiáu 悄 chhi-chhám 悽慘 chhi-chhám-tāi 悽慘代 chhi-chhám-khàu 悽慘哭 chhi-chhám-chhoeh/chhi-chhám-chheh 悽慘啜 chhi-chhám-chhiò 悽慘笑 chiâⁿ 情 chêng-jîn 情人 chêng-hūn 情份 chêng-phōaⁿ 情伴 Chêng-pò-kio̍k 情報局 chêng-hêng 情形 chêng-ì 情意 chêng-ài 情愛 chêng-kám 情感 chêng-io̍k 情慾 chêng-hoâi 情懷 chêng-chhau/chêng-chhò 情操 chêng-iú-khó-goân 情有可原 chêng-hóng 情況 chêng-chōng 情狀 chêng-lí-ōe 情理話 chêng-chīn 情盡 chêng-chat/chêng-chiat 情節 chêng-kat 情結 chêng-iân 情緣 chêng-gī 情誼 chêng-chhù 情趣 chêng-bê 情迷 chêng-bīn 情面 chêng-goān 情願 chhoah 惙 chhéng/siàng 惝 chhiû 愁 chhiû-iông 愁容 chhiû-bīn 愁面 chû-siān 慈善 chû-ko͘ 慈姑 chû-iù 慈幼 chû-pi 慈悲 Chû-ô͘ 慈湖 chû-siông 慈祥 Chû-hí-thài-hō͘ 慈禧太后 cho 慒 cho-sim 慒心 cho-būn 慒悶 chhám 慘 chhám-put-jím-tó͘ 慘不忍睹 chhám-kio̍k 慘劇 chhám-chheh 慘慼 chhám-pāi 慘敗 chhám-àn 慘案 chhám-sí 慘死 chhám-sí-liáu 慘死了 chhám-tām 慘淡 chhám-tâm-keng-êng 慘澹經營 chhám-lia̍t 慘烈 chhám-chōng 慘狀 chhám-thòng 慘痛 chhám-lo̍h 慘落 chhám-gū 慘遇 chhám-tiōng 慘重 chhám-chhut 慘齣 chheh-ji̍p-sim 慼入心 chheh-ji̍p-kut 慼入骨 chheh-pòaⁿ-sí 慼半死 chheh-sim/chhoeh-sim 慼心 chheh-pìⁿ 慼變

éng-siōng 影像 éng-hiáng/éng-hióng 影響 éng-hiáng-le̍k/éng-hióng-le̍k 影響力 éng-hiáng--tio̍h/éng-hióng--tio̍h 影響著 éng-siông-sî/óng-siông-sî 往常時 éng-siông-kòe/éng-siông-kè 往常過 éng-kè 往得 éng-pái 往擺 éng-ji̍t/ín-ji̍t/óng-ji̍t 往日 éng-sî/óng-sî 往時 éng-ū 往有 éng-kòe/óng-kè 往過 éng-chūn 往陣


gān 彥 gī-iōng 御用 gī-sù 御賜 gāng-gāng 怢怢 gông-sī-sōa 怳示逝 gông-chhia-chhia 怳車車 gīn-siâu 恨siâu gīn-lān 恨膦 gia̍h 愕 Gû-jîn-chiat 愚人節 gû-tû 愚圖 gû-lōng 愚弄 gû-bîn 愚民 gû-chhún/gû-thún 愚蠢 gû-kiàn 愚見 gû-tû 愚躕

hāng-á 巷仔 hāng-á-lāi 巷仔內 hāng-á-kháu 巷仔口 hāng-á-thâu 巷仔頭 hāng-bóe/hāng-bé 巷尾 hāng-lông 巷廊 hāng-lōng 巷弄 hāng-ke/hāng-koe 巷街 hāng-lō͘ 巷路 hi-hò͘ 希hò͘ Hi-pek-lâi 希伯來 hi-bāng/hi-bōng 希望 Hi-te̍k-le̍k 希特勒 Hi-lia̍p 希臘 hok-oân 幅員 hok-tō͘ 幅度 hàiⁿ/hián 幌 hāiⁿ-ló-sō 幌囉唆 hìⁿ-tiāu 幌掉 hàiⁿ-kông-chhiu 幌栱鞦 hàiⁿ-chhian-chhiu 幌韆鞦 hàiⁿ-thâu 幌頭 hàiⁿ-thâu-á 幌頭仔 hìⁿ-sak 幌 hoân 幡 hēng 幸 hēng-tit 幸得 hēng-hok 幸福 hoàn-kéng 幻境 hóaⁿ-hóaⁿ 幻幻 hoàn-éng/hoàn-iáⁿ 幻影 hoàn-sióng 幻想 hoàn-sióng-hòa 幻想化 hoàn-sióng-khek 幻想曲 hoàn-kéng 幻景 hóaⁿ-àm 幻暗 hoàn-bia̍t 幻滅 hoàn-teng 幻燈 hóaⁿ-âng 幻紅 hoàn-kak 幻覺 hoàn-siōng 幻象 hú 府 hú-tiong 府中 hú-tē 府第 hau 庨 hòe/hùi 廢 hòe-jîn 廢人 hòe-hi 廢墟 hòe-hun 廢婚 hòe-tiāu 廢掉 hòe-liāu/hùi-liāu 廢料 hòe-khì 廢棄 hòe-khì-bu̍t 廢棄物 hòe-chí 廢止 hòe-khì 廢氣 hòe-chúi 廢水 hòe-bô 廢無 hòe-bu̍t-lī-iōng 廢物利用 hòe-phiò 廢票 hòe-chóa 廢紙 hòe-thih 廢鐵 hòe-tî/hòe-tû 廢除 hòe-sak 廢 hông-gē 弘毅 hông-hoat 弘法 hiân-á 弦仔 hiân-ga̍k 弦樂 hūi-chheⁿ/hūi-seng 彗星 hêng 形 hêng-siōng 形像 hêng-sì/hêng-sè 形勢 hêng-tông 形同 hêng-tông-hi-siat 形同虛設 hêng-tô͘ 形圖 hêng-ui 形威 hêng-iông 形容 hêng-sek 形式 hêng-iáⁿ 形影 hêng-thài 形態 hêng-sêng 形成 hêng-bô͘ 形模 hêng-khoán 形款 hêng-chōng 形狀 hêng-siāng/hêng-siōng 形象 hêng-māu 形貌 hêng-chek 形跡 hêng-thâu 形頭 hêng-hâi 形骸 hêng-thé 形體 hóng-hut 彷彿 hit 彼 hit-ūi 彼位 hit-ūi-á 彼位仔 hit-ê 彼個 hit-khám-chām 彼坎站 hit-tè 彼塊 hit-kóa 彼寡 hit-kang 彼工 hit-tè 彼帶 hit-kúi-ji̍t 彼幾日 hit-phí-á 彼庀仔 hit-só͘-chāi 彼所在 hit-tah 彼搭 hit-pái 彼擺 hit-ji̍t 彼日 hit-sî 彼時 hit-sî-chūn 彼時陣 hit-tang-sî 彼東時 hit-iūⁿ 彼樣 hit-khoán 彼款 hit-lâu-pái 彼流擺 hit-pêng-thâu 彼爿頭 hit-tong-sî/pit-tng-sî 彼當時 hit-tang-chūn 彼當陣 hit-chióng 彼種 hit-chām 彼站 hit-chām-á 彼站仔 hit-hō 彼號 hit-kak-sì/hit-kak-sè 彼角勢 hit-kak-thâu 彼角頭 hit-jiah/hit-liah 彼跡 hit-tiap-á 彼輒仔 hit-kòe/hit-kè 彼過 hit-chūn 彼陣 hit-chūn-á 彼陣仔 hit-tiám-á 彼點仔 hō͘-sū 後事 hō͘-tîn 後塵 hō͘-thian 後天 hiō-thian--ê 後天的 hō͘-kiong 後宮 hiō-hóe/hō͘-hóe/hō͘-hóe 後悔 hiō-hóe-bo̍k-ki̍p 後悔莫及 hō͘-hoān 後患 hō͘-oān 後援 hō͘-kî 後期 hiō-kó 後果 hō͘-kè 後繼 hō͘-chiá 後者 hō͘-ōe 後衛 hō͘-è 後裔 hiō-pòe/hō͘-pòe 後輩 hō͘-thè/hō͘-thòe 後退 hiō-kò͘-chi-iu 後顧之憂 ho̍k-siû 復仇 ho̍k-kiān 復健 ho̍k-goân 復原 ho̍k-kó͘ 復古 ho̍k-kok 復國 ho̍k-ha̍k 復學 ho̍k-kang 復工 Ho̍k-tàn-tāi-ha̍k 復旦大學 ho̍k-gia̍p 復業 ho̍k-so͘ 復甦 ho̍k-hoat 復發 ho̍k-si̍p 復習 ho̍k-chit 復職 ho̍k-heng 復興 ho̍k-kū 復舊 ho̍k-phek 復辟 hui-chiong 徽章 hut-chi̍t-ē 忽一下 hut-jiân 忽然 hut-lia̍k/hut-lio̍k 忽略 hut-sī 忽視 hún-hún-put-pêng 忿忿不平 hêng-kiú 恆久 hêng-sim 恆心 Hêng-chhun 恆春 hóng-hiáⁿ 恍哧 hóng-hut 恍惚 hóng-jiân-tāi-ngō͘ 恍然大悟 he 恢 he-ho̍k/khoe-ho̍k 恢復 hīn/hūn 恨 hīn-bē-tit/hūn-bē-tit 恨bē得 hīn-khì/hūn-khì 恨氣 hóe 悔 hóe-hun 悔婚 hóe-sim 悔心 hóe-ngō͘ 悔悟 hóe-ì 悔意 hóe-kái 悔改 hóe-chhin 悔親 hóe-kò 悔過 hóe-kò-su 悔過書 hoān 患 hoān-tōng 患動 hoān-pēⁿ/hoān-pīⁿ 患病 hoān-chiá 患者 hoān-pō͘ 患部 hoān-lān 患難 hūi-oaⁿ 惠安 Hūi-bîn 惠民 hiâⁿ 惶 hông-hiahN 惶hiahN hông-hông 惶惶 hông-hiáⁿ 惶顯 hong-tiong 慌張 hiong-kông/hong-kông/hong-kông 慌狂

iù-chíⁿ 幼chíⁿ iù-jî 幼兒 iù-to-chio̍h 幼刀石 iù-châng 幼叢 iù-kiáⁿ 幼囝 iù-lūn 幼嫩 iù-eⁿ/iù-iⁿ 幼嬰 iù-sap-sap/iù-sut-sut 幼屑屑 iù-kang 幼工 iù-khang-khòe/iù-khang-khè 幼工課 iù-khá 幼巧 iù-nî 幼年 iù-iù 幼幼 iù-kàu 幼教 iù-kéng 幼景 iù-boa̍h 幼末 iù-kin/iù-kun 幼根 iù-mn̂g 幼毛 iù-mn̂g-mn̂g 幼毛毛 iù-mn̂g-ke/iù-mô͘-koe 幼毛雞 Iù-sai 幼獅 iù-hûi 幼瓷 iù-phôe/iù-phê 幼皮 iù-phôe-liāu/iù-phê-liāu 幼皮料 iù-chio̍h-á 幼石仔 iù-siù 幼秀 iù-siù-mi̍h 幼秀物 iù-tī 幼稚 iù-tī-hn̂g 幼稚園 iù-tī-hn̂g-chhia 幼稚園車 iù-sit 幼穡 iù-khang-khòe/iù-khang-khè 幼空課 iù-tông 幼童 iù-lia̍p-á 幼粒仔 iù-lia̍p-mi̍h 幼粒物 iù-se 幼紗 iù-pháng-pháng 幼紡紡 iù-sè/iù-sòe 幼細 iù-bah 幼肉 iù-jī 幼膩 iù-biâu 幼苗 iù-hio̍h 幼葉 iù-hòe/iù-hè 幼貨 iù-lō͘ 幼路 iù-nńg 幼軟 iù-chiam-chí 幼針黹 iù-kut 幼骨 iù-iâm 幼鹽 iù-mī 幼麵 iù-mī-mī 幼麵麵 iù-khí-ê 幼齒的 iu 幽 iu-iu-á-thiàⁿ 幽幽仔疼 iu-chêng 幽情 iu-hōe 幽會 iu-mn̂g 幽門 iu-ngá 幽雅 iu-lêng 幽靈 iu-be̍k 幽默 iông-i 庸醫 iân 延 iân-chhiân 延chhiân Iân-pêng 延平 iân-āu 延後 iân-lám 延攬 iân-kî 延期 iân-sio 延燒 iân-oān 延緩 iân-sio̍k 延續 iân-sio̍k-kàu 延續到 iân-chì 延至 iân-gō͘ 延誤 iân-chhéng 延請 iân-tî 延遲 iân-chhiân 延遷 iân-tiông/iân-tn̂g 延長 iân-jín 引擎 iáⁿ-chi̍t-ē 影一下 iáⁿ-kio̍k 影劇 iáⁿ-kio̍k-khoân 影劇圈 iáⁿ-ìn 影印 iáⁿ-ìn-ki 影印機 iáⁿ-siâⁿ 影城 iáⁿ-tôaⁿ 影壇 iáⁿ-siā 影射 iáⁿ-tián 影展 iáⁿ-iáⁿ 影影 iáⁿ-hì 影戲 iáⁿ-iâng 影揚 iáⁿ-chheⁿ/iáⁿ-chhiⁿ 影星 iáⁿ-pún 影本 iáⁿ-teng 影燈 iáⁿ-phìⁿ 影片 iáⁿ-ba̍k 影目 iáⁿ-tio̍h 影著 iáⁿ-phêng 影評 iáⁿ-chiah/iáⁿ-jiah/iáⁿ-liah 影跡 iáⁿ-bê 影迷 ia̍h 役 ia̍h-lâm 役男 ia̍h-pit 役畢 iōng 恙 in/un 恩 in-jîn/un-jîn 恩人 in-siû/un-siû 恩仇 in-kong/un-kong 恩光 in-tián/un-tián 恩典 in-chún/un-chún 恩准 in-kheh/un-kheh 恩客 in-su/un-su 恩師 in-oàn/un-oàn 恩怨 in-chêng/un-chêng 恩情 in-hūi/un-hūi 恩惠 in-ài/un-ài 恩愛 in-sù/un-sù 恩賜 iu-kiú/iû-kiú 悠久 io̍k-bōng 慾望 iu-siong 憂傷 iu-iông 憂容 iu-sim 憂心 iu-hoān-ì-sek 憂患意識 iu-būn 憂悶 iu-chhiû 憂愁 iu-kat-kat 憂結結

í-jiân 已然 í-keng 已經 ín 引 ín-chhōa 引chhōa ín-lâng 引人 ín-jîn-ji̍p-sèng 引人入勝 ín-lâng-chù-bo̍k 引人注目 ín-jîn-chiok-bo̍k 引人矚目 ín-í-ûi-ngō͘ 引以為傲 ín-lâi 引來 ín-ji̍p 引入 ín-chheh 引冊 ín-chhut 引出 ín-le̍k 引力 ín-chiū 引就 ín-tō͘ 引度 ín-tit 引得 ín-kì/ín-kù 引據 ín-chúi-chio/ún-chúi-chio 引水蕉 ín-thōa 引汏 ín-tō͘ 引渡 ín-hóe/ín-hé 引火 ín-jiân 引燃 ín-po̍k 引爆 ín-iōng 引用 ín-hoat 引發 ín-khèng 引磬 ín-hō 引禍 ín-sòaⁿ 引線 ín-kiàn 引見 ín-giân 引言 ín-iú 引誘 ín-chèng 引證 ín-khí 引起 ín-lō͘ 引路 ín-lō͘-sai 引路司 ín-lō͘-sai 引路獅 ín-su̍t 引述 ín-thè/ín-thòe 引退 ín-chìn 引進 ín-tō 引道 ín-tiān 引電 ín-niá 引領 ín-kúi-li̍p-the̍h 引鬼入宅 ín-hûn 引魂

ì 意 ì-hā 意下 ì-tiong 意中 ì-hiòng 意向 ì-bī 意味 ì-tô͘ 意圖 ì-kéng 意境 ì-gōa 意外 ì-gōa-hiám 意外險 Ì-tāi-lī 意大利 ì-chì 意志 ì-chì-le̍k 意志力 ì-liām 意念 ì-sù 意思 ì-sù-chiū-sī 意思就是 ì-sióng-bē-kàu 意想bē到 ì-ài 意愛 ì-liāu 意料 ì-liāu-chi-gōa 意料之外 ì-chí 意旨 ì-khì 意氣 ì-khì-hong-hoat 意氣風發 ì-iû-bē-chīn 意猶未盡 ì-sîn 意神 ì-gī 意義 ì-hèng-lân-san 意興闌珊 ì-kiàn 意見 ì-sek 意識 ì-sek--tio̍h 意識著 ì-e̍k 意譯 ì-siōng 意象 ì-goān 意願

jia̍k/jio̍h/jio̍k/lio̍h/lio̍k 弱 jio̍k-sì/jio̍k-sè 弱勢 jio̍k-sió 弱小 jio̍k-chiá 弱者 jio̍k-tiám/lio̍k-tiám 弱點 jím-bē-tiâu/lím-bē-tiâu/lím-bōe-tiâu 忍bē-tiâu jím-tong-hoe 忍冬花 jím-tong-tîn 忍冬藤 jím-siū/lím-siū 忍受 jím-khì/lím-khì/lún-khì/lún-khùi 忍氣 jím-bô-khó-jím 忍無可忍 jím-thiàⁿ 忍痛 jím-nāi/lím-nāi 忍耐 jím-jio̍k/lím-lio̍k 忍辱 jiá-sū/liá-sū 惹事 jiá-sū-toan 惹事端 jiá-tāi-chì/liá-tāi-chì 惹代誌 jiá--lâi 惹來 jiá-chhut 惹出 jiá-hóe/jiá-hé 惹火 jiá-ē/liá-ē 惹禍 jiá-khang 惹空 jú/lú/jú 愈 jú-lâi-jú 愈來愈 jú-lâi-jú-ok-hòa 愈來愈惡化 jû-khoài 愉快

kang-sū 工事 kang-lâng 工人 kang-chok 工作 kang-chok-sek 工作室 kang-chok-hōe 工作會 kang-peng 工兵 kang-khū 工具 kang-kū-chheh 工具冊 kang-khū-ki 工具機 kang-bū 工務 Kang-bū-kio̍k 工務局 kang-iú 工友 Kang-siong-sî-pò 工商時報 kang-siong-gia̍p 工商業 kang-siong-kài 工商界 kang-tē/kang-tōe 工地 kang-tiûⁿ 工場 kang-hu 工夫 kang-hu-lâng 工夫人 kang-hu-pēⁿ/kang-hu-pīⁿ 工夫病 kang-ha̍k-īⁿ 工學院 kang-liâu 工寮 kang-choan 工專 kang-chhiáng/kang-chhiúⁿ/kang-chhiúⁿ 工廠 kang-chêng 工情 kang-sî 工時 kang-hōe 工會 kang-pún-hùi 工本費 kang-gia̍p 工業 kang-gia̍p-hòa 工業化 kang-gia̍p-khu 工業區 kang-gia̍p-kok 工業國 kang-gia̍p-kok-ke 工業國家 Kang-gia̍p-kio̍k 工業局 Kang-gia̍p-ki-su̍t-ha̍k-īⁿ 工業技術學院 kang-gia̍p-kài 工業界 kang-gia̍p-siā-hōe 工業社會 kang-gia̍p-siat-kè 工業設計 Kang-gián-īⁿ 工研院 kang-khòng 工礦 kang-kho 工科 kang-têng 工程 kang-pit 工筆 kang-liân 工聯 kang-chit 工職 kang-kioh-á 工腳仔 kang-gē 工藝 kang-gē-phín 工藝品 kang-khòe/kang-khè 工課 kang-tho̍k-seng 工讀生 kang-chu 工資 Kang-pō͘ 工部 kang-chîⁿ 工錢 kang-thâu 工頭 kang-tóng 工黨 khá/khiáu 巧 khiáu-lâng 巧人 khiáu-khek-le̍k 巧克力 khiáu-lāi 巧利 khiáu-sì/khiáu-sè 巧勢 khá-ha̍p 巧合 khá-kî 巧奇 khiáu-biāu 巧妙 kháu-hū-chiáu 巧婦鳥 khiáu-khiáu-lâng 巧巧人 khá-su 巧思 khá-koài 巧怪 kháu-só͘ 巧所 khá-khì/kháu-khì/khiáu-khì 巧氣 kháu-khì-pēⁿ/kháu-khì-pīⁿ 巧氣病 khiáu-sîn 巧神 khiáu-chng 巧裝 kháu-giân 巧言 khá-ōe/sek-khá-ōe 巧話 khiáu-lō͘ 巧路 khiáu-gū 巧遇 khiáu-thâu 巧頭 khiáu-kut 巧骨 kī-lâng/kū-lâng 巨人 kī-chhiūⁿ/kū-chhiūⁿ 巨匠 kī-hêng/kū-hêng 巨型 kī-tāi/kū-tāi 巨大 kī-pak/kū-pak 巨幅 kī-chheⁿ/kū-chhiⁿ 巨星 kī-khoán/kū-khoán 巨款 kī-lōng/kū-lōng 巨浪 kī-bû-pà/kū-bû-pà 巨無霸 kī-chu/kū-chu 巨資 kī-liāng/kū-liōng 巨量 kī-hiáng/kū-hióng 巨響 kī-thâu/kū-thâu 巨頭 kī-gia̍h/kū-gia̍h 巨額 kí/kī 己 kí-kiàn 己見 kin/kun 巾 kin-kok/kun-kok 巾幗 kan-ta 干ta kan-hiu 干休 kan-hē 干係 kan-nā/kan-ta 干單 kan-ta-chhun 干單伸 kan-ta-kàu 干單到 kan-ta-sī 干單是 kan-taⁿ-ū 干單有 kan-ta-khiàm 干單欠 kan-kan 干干 kan-ko 干戈 kan-chèng 干政 kan-sia̍p 干涉 kan-o͘ 干烏 kan-lāu 干瘺 kan-ta 干礁 kan-ta-kip 干礁急 kan-ta-boeh 干礁欲 kan-gāi 干礙 kan-keⁿ/kan-kiⁿ 干經 kan-hoe 干花 kan-chèng 干證 kan-pòe 干貝 kan-lo̍k 干轆 kan-liân 干連 kan-kòe/kan-kè 干過 kan-chiam/kan-cham 干針 kan-ī/kan-ū 干預 kan-chia̍h 干食 kàn 幹 kàn-sū 幹事 kàn-sòaⁿ 幹線 kàn-liān 幹練 kàn-tō 幹道 kàn-pō͘ 幹部 kúi 幾 kúi-ūi 幾位 kí-hô 幾何 kúi-ā-ê 幾何個 kúi-ā-kang 幾何工 kúi-pōe 幾倍 Kúi-lāi-a 幾內亞 kúi-cha̍p 幾十 kúi-îⁿ 幾圓 kúi-nî-chêng 幾年前 kúi-siâⁿ 幾成 kúi-pái 幾擺 kúi-ji̍t-chêng 幾日前 kúi-chhù 幾次 kúi-nā-ê 幾若個 kúi-nā-kang 幾若工 kúi-lo̍h-ji̍t 幾落日 kúi-kòe/kúi-kè 幾過 keⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/keⁿ-thiap 庚帖 khò͘ 庫 khò͘-chûn 庫存 khò͘-chîⁿ 庫錢 khang 康 khong-kiān 康健 khong-lêng 康寧 khong-ho̍k 康復 khong-lo̍k 康樂 Khong-hi 康熙 kóng-á 廣仔 kóng-kò 廣告 kóng-kò-hùi 廣告費 kóng-tiûⁿ 廣場 kóng-tāi 廣大 Kóng-tó 廣島 kńg-chiu-sam 廣州杉 kóng-pò/kóng-pò͘ 廣播 kóng-pò͘-kài 廣播界 kńg-tang/kúiⁿ-tang/Kńg-tang 廣東 Kńg-tang-séng 廣東省 kóng-hoat 廣泛 kóng-gī 廣義 kóng-hio̍h-sam 廣葉杉 Kńg-se/kúiⁿ-sai/kńg-sai 廣西 Kiàn-tiong 建中 kiàn-kau 建交 kiàn-chè 建制 kiàn-kong 建功 kiàn-tâi 建台 kiàn-kok 建國 kiàn-tē/kiàn-tōe 建地 kiàn-phêⁿ 建坪 kiàn-hó 建好 Kiàn-an 建安 kiàn-chhiúⁿ 建廠 kiàn-sêng 建成 kiàn-châi 建材 kiàn-kò͘ 建構 kiàn-chhiū 建樹 kiàn-li̍p 建立 kiàn-li̍p-khí 建立起 kiàn-tio̍k 建築 kiàn-tio̍k-siong 建築商 kiàn-tio̍k-su 建築師 kiàn-tio̍k-gia̍p 建築業 kiàn-tio̍k-bu̍t 建築物 kiàn-tì 建置 kiàn-pè-lu̍t 建蔽率 kiàn-lân 建蘭 kiàn-giân 建言 kiàn-siat 建設 Kiàn-siat-kio̍k 建設局 Kiàn-siat-thiaⁿ 建設廳 kiàn-siat-só͘ 建設所 kiàn-gī 建議 kiàn-gī-àn 建議案 kiàn-kun 建軍 kiàn-chō 建造 kiàn-chiò 建醮 kiàn-tóng 建黨 keng/kiong 弓 keng-á 弓仔 keng-pò͘-phâng 弓布篷 keng-phâng 弓帆 keng-ti̍t 弓直 keng-chìⁿ/kiong-chìⁿ 弓箭 keng-pûi 弓肥 keng-chio/kin-chio 弓蕉 keng-chio-iû 弓蕉油 keng-chio-le̍k 弓蕉綠 keng-saⁿ 弓衫 keng-khui 弓開 kiong-ê/keng-ôe 弓鞋 kiông/kiūⁿ 強 kiông-tú 強tú kiông-chiàm 強佔 kiông-pheⁿ-jio̍k/kiông-phiⁿ-jio̍k 強偏弱 kiông-chè 強制 kiông-le̍k 強力 kiông-le̍k-ka 強力膠 kiông-ka-bû 強加誣 kiông-kiap 強劫 kiông-kiap-chha̍t 強劫賊 kiông-kèng 強勁 kiông-sì/kiông-sè 強勢 kiông-khǹg 強勸 kiông-hòa 強化 kiūⁿ-chhùi 強嘴 kiông-kò͘ 強固 kiông-kok 強國 kiông-ap 強壓 kiông-chòng 強壯 kiông-tāi 強大 kiông-toa̍t 強奪 kiâng-kan/kiông-kan/kiông-kan 強姦 kiông-khut 強屈 kiông-tō͘ 強度 kiông-jio̍k 強弱 kiông-kiông/kiâng-kiâng 強強 kiông-kiông-beh 強強欲 kiông-tô͘ 強徒 kiông-sim-che 強心劑 kiông-sim-chiam 強心針 kiông-lún 強忍 kiông-pâng 強房 kiūⁿ-peh-nì 強扒躡 kiông-ah 強押 kiông-chhiúⁿ 強搶 kiông-kòng 強摃 kiông-kòng-chha̍t/kiâng-kòng-chha̍t 強摃賊 kiông-te̍k 強敵 kiông-pō 強暴 kiông-iú-le̍k 強有力 kiông-pāng 強棒 kiông-tìⁿ/kiâng-tèⁿ 強棖 kiông-koân 強權 kiông-beh 強欲 kiông-kiû 強求 kiông-hoat 強法 kiông-lia̍t 強烈 kiông-thìⁿ 強牚 kiūⁿ-phiah 強癖 kiông-sēng 強盛 kiông-tō 強盜 kiông-ngē/kiông-ngī 強硬 kiông-chiá 強者 kiông-hêng 強行 kiông-tiāu 強調 kiûⁿ-kè 強路 kiông-sin 強身 kióng-piān 強辯 kiâng-pek/kiông-pek/kiông-pek 強迫 kiông-pà 強霸 kiông-hong 強風 kiông-chia̍h-jio̍k 強食弱 kiông-chia̍h-nńg 強食軟 kiūⁿ-kut 強骨 kìⁿ 徑 kèng-sài 徑賽 khiā-leh-khòaⁿ 徛leh看 khiā-tiong 徛中 khiā-thêng-thêng 徛亭亭 khiā-jîn-pêng 徛人爿 khiā-tò-thêng 徛倒騰 khiā-siōng 徛像 khiā-hun 徛分 khiā-chhù 徛厝 khiā-miâ 徛名 khiā-sng/khiā-song 徛喪 khiā-chāi 徛在 khiā-piah-ê 徛壁個 khiā-tōa-kó͘ 徛大股 khiā-tōa-thâu 徛大頭 khiā-thiⁿ-lō͘ 徛天路 khiā-hà 徛孝 khiā-ke 徛家 khiā-ke-lâng 徛家人 khiā-ke-chhù 徛家厝 khiā-ang 徛尪 khiā-si-thêng 徛屍騰 khiā-pîn 徛屏 khiā-soaⁿ 徛山 khiā-chhāi 徛峙 khiā-tòa 徛帶 khiā-tû 徛廚 khiā-sim-pêng 徛心爿 khiā-sīm 徛慎 khiā-hō͘-thâu 徛戶頭 khiā-lûi-tâi 徛擂台 khiā-hong 徛方 khiā-ē-tiâu 徛會椆 khiā-ē-tiâu 徛會稠 khiā-tiâu 徛椆 khiā-chiàⁿ 徛正 khiā-sí 徛死 khiā-siû 徛泅 khiā-chhim-chúi 徛深水 khiā-hang 徛烘 khiā-kâu 徛猴 khiā-kâu-giàn 徛猴癮 khiā-pe̍h-hî/khiā-pe̍h-hû 徛白魚 khiā-ti̍t 徛直 khiā-ti̍t-ti̍t 徛直直 khiā-bâi 徛眉 khiā-khùn 徛睏 khiā-phiò 徛票 khiā-chhiu 徛秋 khiā-tiâu 徛稠 khiā-ún 徛穩 khiā-thang 徛窗 khiā-sǹg 徛算 khiā-liân 徛聯 khiā-kó͘ 徛股 khiā-kha 徛腳 khiā-tio̍h 徛著 khiā-chèⁿ-ông/khiā-chìⁿ-ông 徛諍王 khiā-khí 徛起 khiā-khí-lâi 徛起來 khiā-siám 徛閃 khiā-lêng 徛靈 khiā-bīn-kut 徛面骨 khiā-niá 徛領 khiā-thâu 徛頭 khiā-thâu-miâ 徛頭名 khiā-hong 徛風 khiā-poe-hî/khiā-pe-hû 徛飛魚 khiā-bé-sì/khiā-bé-sè 徛馬勢 khiā-thêng 徛騰 khiā-gô 徛鵝 khiā-n̂g 徛黃 khiò-tiō/khiàu-tiāu 徼兆 khī/kī 忌 khī-khek 忌克 khī-khek 忌剋 khī-chhùi 忌嘴 khī-chhn̂g 忌床 kī-ji̍t 忌日 khī-pho͘ 忌舖 kī-chhio̍h 忌蓆 khī-hùi/kī-hùi 忌諱 khī-chia̍h 忌食 khoài 快 khoài-khòe-piān 快便 khoài-sìn 快信 khoài-siū-khì 快受氣 khoài-chhùi 快嘴 khoài-pò 快報 khoài-khoài-lâi 快快來 khoài-kám 快感 khoài-chia̍p 快捷 khoài-kong 快攻 khoài-pán 快板 khoài-lo̍k 快樂 khoài-pō͘ 快步 khòaⁿ-oa̍h/khùiⁿ-oa̍h 快活 khùiⁿ-oa̍h-chîⁿ 快活錢 khoài-siōng 快相 khoài-kín 快緊 khoài-lāu 快老 khoài-théng 快艇 khoài-pìⁿ-bīn 快變面 khoài-chhia 快車 khoài-chhia-tō 快車道 khoài-sok 快速 khoài-tē 快遞 khoài-mn̂g 快門 khoài-hia 快靴 khoài-chhan 快餐 khò͘-sian 怐先 khò͘-khò͘ 怐怐 khò͘-sîn 怐神 kō͘-bú-ê 怙武個 kip 急 kip-piak-piak 急piak-piak kip-sū 急事 kip-kiāⁿ 急件 kip-chhiat 急切 kip-kio̍k 急劇 kip-chiū-chiong 急就章 kip-thāi 急待 kip-sèng 急性 kip-kiù 急救 kip-tì 急智 kip-liû 急流 kip-pēⁿ/kip-pīⁿ 急病 kip-chèng 急症 kip-kha-kúi 急腳鬼 kip-chín 急診 kip-chín-sek 急診室 kip-choán 急轉 kip-tńg-oan 急轉彎 kip-chìn 急進 kip-kū 急遽 kip-lān 急難 kip-tiān 急電 kip-su 急需 kip-keng-hong 急驚風 koài/kòe 怪 koài-siâu 怪siâu koài-sū 怪事 koài-jîn 怪人 koài-le̍k-loān-sîn 怪力亂神 koài-bī 怪味 koài-kî 怪奇 koài-gia̍t 怪孽 koài-khá 怪巧 koài-chhiú 怪手 koài-sí 怪死 koài-bu̍t 怪物 koài-siù 怪獸 koài-ī 怪異 koài-gî 怪疑 koài-pēⁿ/koài-pīⁿ 怪病 koài-phiah/kōe-phiah 怪癖 koài-chio̍h 怪石 koài-chōe 怪罪 koài-hiàn 怪羶 koài-hong 怪風 khiap-sì/khiap-sè 怯勢 khiap-miā 怯命 khiap-táⁿ 怯膽 khióng-hat 恐嚇 khióng-pò͘ 恐怖 khióng-pò͘-chú-gī 恐怖主義 khióng-pò͘-hūn-chú 恐怖份子 khióng-hông 恐惶 khióng-khū-kám 恐懼感 khióng-ùi 恐畏 khióng-kiaⁿ 恐驚 khióng-liông 恐龍 kiong 恭 kiong-hō͘ 恭候 kiong-hí 恭喜 kiong-kèng 恭敬 kiong-chhéng 恭請 kiong-hō 恭賀 khong 悾 khong-khám 悾khám khong-khám-gōng 悾khám-gōng khong-khám-khì/khong-khám-khùi 悾khám氣 khong-khám-sîn 悾khám神 khong-khám-ōe 悾khám話 khong-khong 悾悾 khong-khì 悾氣 khong-tian 悾癲 khong-am 悾闇 kah-ì 愜意 kám 感 kám-jîn 感人 kám-kài 感介 kám-phòe 感佩 kám-siong 感傷 kám-mō͘ 感冒 kám-tōng 感動 kám-hòa 感化 kám-siū 感受 kám-siū-tio̍h 感受著 kám-thàn 感嘆 kám-koan 感官 kám-sim 感心 kám-sèng 感性 kám-in/kám-un 感恩 kám-in-chiat/kám-un-chiat 感恩節 kám-chêng 感情 kám-sióng 感想 kám-khài 感慨 kám-èng 感應 kám-èng-khì 感應器 kám-hoâi 感懷 kám-ho̍k 感服 kám-jiám 感染 kám-kek 感激 kám--tio̍h 感著 kám-tio̍h-hong 感著風 kám-kak 感覺 kám-kak-tio̍h 感覺著 kám-chhiok 感觸 kám-giân 感言 kám-siā 感謝 kám-hong 感風 khùi-kiù 愧疚 koàn 慣 koàn-lē 慣例 koàn-sì/koàn-sè 慣勢 koàn-siông 慣常 koàn-sèng 慣性 koàiⁿ-chhiú/koàn-chhiú 慣手 koàn-se̍k 慣熟 koàn-iōng-gí/koàn-iōng-gú 慣用語 koàn-chhiap 慣竊 koàn-liān 慣練 khài-thàn 慨嘆 khài-thàn 慨歎 khai-jiân 慨然 khèng-tián 慶典 khèng-hēng 慶幸 khèng-sêng 慶成 khèng-chiok 慶祝 khèng-hō 慶賀 khóng 慷 khóng-kau 慷交 khóng-khài 慷慨

loân-tōa-sam 巒大杉 liân-kiú-sit-siu 年久失修 liân-lûn 年輪 liân-kim 年金 liân-kàm/nî-kàm 年鑑 liân-lêng/nî-lêng 年齡 liân-lêng-chè-hān 年齡制限 liâm 廉 liâm-kè 廉價 liâm-siû 廉售 liâm-bêng 廉明 liâm-kiat 廉潔 liâm-ti̍t 廉直 liám-tó͘ 廉肚 lông 廊 liāu 廖 Lô͘-soaⁿ 廬山 lāng/lōng 弄 lāng-ke-si 弄傢俬 lāng-to-lāng-kiàm 弄刀弄劍 lāng-kàu 弄到 lāng-chhùi-hoe 弄嘴花 lāng-gín-á 弄囡仔 lāng-tōa-to 弄大刀 lōng-pang 弄幫 lōng-pè 弄弊 lāng-gīn 弄恨 lōng-sóng 弄慫 lāng-koái-á-hoe 弄拐仔花 lōng-iông 弄揚 lāng-sin-niû 弄新娘 lōng-khoân 弄權 lōng-liu-lian 弄溜嗹 lāng-gê 弄牙 lāng-káu-hîm 弄狗熊 lāng-sai 弄獅 lāng-sai-thâu 弄獅頭 lāng-pit-á-bóe/lāng-pit-á-bé 弄筆仔尾 lāng-pit-ba̍k 弄筆墨 lāng-pit-bóe/lāng-pit-bé 弄筆尾 lāng-si̍t 弄翼 lāng-kó͘ 弄股 lāng-hoe 弄花 lāng-hoe-jī/lāng-hoe-lī 弄花字 lāng-hoe-kó͘ 弄花鼓 lāng-tîn 弄藤 lāng-phōe/lāng-phē 弄被 lāng-hiám 弄險 lāng-hong 弄風 lāng-sang 弄鬆 lōng-kúi 弄鬼 lāng-kó͘ 弄鼓 lāng-lêng/lāng-liông 弄龍 lak/lio̍k 彔 lak-khang 彔空 lūi-phian 彙編 lūi-chi̍p 彙集 lu̍t 律 lu̍t-su 律師 lu̍t-hoat 律法 lún--tiâu 忍tiâu lún-táu 忍倒 lún-chhùi 忍嘴 lún-jiō 忍尿 lím-khì-thun-siaⁿ 忍氣吞聲 lún-táⁿ 忍膽 liām 念 liām-pu̍t 念佛 liām-chiù 念咒 liām-pē-bó/liām-pē-bú 念父母 liām-chu 念珠 liām-keng 念經 liām-lû 念菇 liām-si 念詩 liām-khōng 念誆 liām-thâu 念頭 lō͘-khì/nō͘-khì 怒氣 lō͘-hóe/lō͘-hé 怒火 lō͘-mē/lō͘-mā 怒罵 lín 恁 lín-chhù 恁厝 lín-hó 恁好 lín-niâ 恁娘 lín-bó/lín-bú 恁母 lín-pē 恁父 lín-chó͘-má 恁祖媽 ló 惱 ló͘-khì 惱氣 lú-lú 愈愈 lek 慄 lek-kè 慄價 lek-chêng-kha 慄前腳 lek-sì/lek-sè 慄勢 lek-chat 慄節 lek-táⁿ 慄膽 lek-sek 慄色 lek-lo̍h-khì/lek-lo̍h-khù 慄落去 lek-phīⁿ 慄鼻 lek-kéng 慄

moa-kin/moa-kun 幔巾 moa-saⁿ 幔衫 mî-le̍k-hu̍t/bî-le̍k-hu̍t 彌勒佛 mî-le̍k-iâ/bî-le̍k-iâ 彌勒爺 mî-sat 彌撒 mî-boán 彌滿 mî-pó͘ 彌補 Mî-sài-a 彌賽亞 Mî-tô 彌陀

Niá-tang 嶺東 niá-chit 嶺脊 niá-lō͘ 嶺路 niá-téng 嶺頂 niá-thâu 嶺頭 nî 年 nî-sū 年事 nî-sū-í-ko 年事已高 nî-tāi 年代 nî-lâi 年來 nî-óa 年倚 nî-ká 年假 nî-tau 年兜 nî-tau-àm 年兜暗 nî-tau-piⁿ 年兜邊 nî-kāng-goe̍h/nî-kāng-ge̍h 年共月 nî-tang 年冬 nî-hun 年分 nî-chhoe/nî-chhe 年初 nî-lī-lu̍t 年利率 nî-ûn 年勻 nî-pò 年報 nî-iā-pn̄g 年夜飯 nî-bóe/nî-bé 年尾 nî-sûn 年巡 nî-nî-chhun 年年偆 nî-nî-chhun 年年春 nî-iù 年幼 nî-tō͘ 年度 nî-āu 年後 nî-sek 年息 nî-sò͘ 年數 nî-sûn 年旬 nî-sûn-chin-hó 年旬真好 nî-sî 年時 nî-hōe 年會 nî-kam 年柑 nî-chhù 年次 nî-hòe/nî-hè 年歲 nî-hòetōa/nî-hètōa 年歲大 nî-hòeū/nî-hèū 年歲有 nî-lu̍t 年率 nî-lé 年禮 nî-cheh/nî-choeh 年節 nî-cheh-kîⁿ/nî-choeh-kîⁿ 年節墘 nî-cheh-sî/nî-choeh-sî 年節時 nî-kí 年紀 nî-kì-khin 年紀輕 nî-kip 年級 nî-lāu 年老 nî-chhài 年菜 nî-hôa 年華 nî-sin 年薪 nî-hō/nî-kō 年號 nî-pió 年表 nî-hòe/nî-hè 年貨 nî-chu 年資 nî-khin 年輕 nî-khin-māu-bí 年輕貌美 nî-hông 年逢 nî-tióng 年長 nî-kō 年閣 nî-koan 年關 nî-hān 年限 nî-thâu 年頭 nî-hî/nî-hû 年魚 ngó͘-ge̍k 忤逆 ngó͘-ge̍k-jî 忤逆兒 ngō͘ 悟 ngō͘-chhut 悟出 ngō͘-sèng 悟性 ngō͘-khong 悟空 náu-hīn/náu-hūn 惱恨


oaihN--leh-oaihN--leh 彎leh彎leh oaiⁿ--lâng 彎人 oan-lâi-oat-khì/oan-lâi-oat-khù 彎來斡去 oan-to 彎刀 oan-kiong 彎弓 oan-kiong-kiô 彎弓橋 oan-kiong-mn̂g 彎弓門 oan-oan 彎彎 oan-oan-oat-oat 彎彎斡斡 oan-oat 彎斡 oan-oat-cháu-lông 彎斡走廊 oan-oat-lō͘ 彎斡路 oan-khiau 彎曲 oan-sòaⁿ 彎線 oaiⁿ-che-oaiⁿ-che 彎者彎者 oan-khûn 彎蜷 oan-khiau 彎蹺 oàn 怨 oàn-ji̍p-sim 怨入心 oàn-ji̍p-kut 怨入骨 oàn-thàn 怨嘆 oàn-thiⁿ 怨天 oàn-tò͘ 怨妒 oàn-té/oàn-tóe 怨底 oàn-kòe 怨怪 oàn-hīn/oàn-hūn 怨恨 oàn-chheh/òaⁿ-chhoeh 怨慼 oàn-siaⁿ 怨聲 oàn-siaⁿ-chài-tō 怨聲載道 oàn-giân 怨言 oàn-sin-chhoeh-miā 怨身慼命 ok/ò͘ⁿ 惡 ok-chhih-chhih 惡chhih-chhih ok-khia̍k-khia̍k 惡khia̍k-khia̍k ok-khia̍t-khia̍t 惡khia̍t-khia̍t ok-pe̍k-pe̍k 惡pe̍k-pe̍k ok-lâng 惡人 ok-lâng-bô-táⁿ 惡人無膽 ok-lē 惡例 ok-sì/ok-sè 惡勢 ok-sì-le̍k/ok-sè-le̍k 惡勢力 ok-hòa 惡化 ok-bāng 惡夢 ok-hū 惡婦 ok-kheh 惡客 ok-sim 惡心 ok-liām 惡念 ok-sèng 惡性 ok-ì 惡意 ok-kám 惡感 Ok-iú-ok-pò 惡有惡報 ok-kó 惡果 ok-to̍k 惡毒 ok-to̍k-pō͘ 惡毒步 ok-to̍k-joa̍h 惡毒熱 ok-to̍k-mi̍h 惡毒物 ok-liu 惡溜 ok-soah 惡煞 ok-chi̍t 惡疾 ok-chèng 惡症 ok-sián 惡癬 ok-sîn 惡神 ok-si̍p 惡習 ok-chôa 惡蛇 ok-hêng 惡行 ok-pó͘ 惡補 ok-ōe 惡話 ok-chit 惡質 ok-chek 惡跡 ok-chiú 惡酒 ok-pà 惡霸 ok-pà-pà 惡霸霸 ok-lêng 惡靈 ok-bīn 惡面 ok-bé 惡馬 ok-kut 惡骨 ok-kúi 惡鬼 ok-mô͘ 惡魔 ok-chiáu 惡鳥

óng-siāng/óng-siōng 往上 óng-hā 往下 óng-sū 往事 óng-lâi 往來 óng-lē 往例 óng-hôe 往回 óng-hôe-toaⁿ 往回單 óng-hiō/óng-hō͘ 往後 óng-ho̍k 往復 óng-ho̍k-toaⁿ 往復單 óng-sek 往昔 óng-seng 往生 óng-tang-sî 往當時 óng-chín 往診 óng-kè 往路


ô͘-ke 弧家 ô͘-hêng 弧形

pa-lang 巴lang pa-sian-chiúⁿ 巴仙掌 pa-to 巴刀 Pa-ha 巴哈 pa-chhùi-phé 巴嘴phoe pa-lûn 巴圇 pa-lun-thun/pa-lûn-thun 巴圇吞 Pa-kok 巴國 Pa-ki-su-thàn 巴基斯坦 Pa-sài-liông-la̍p 巴塞隆納 pa-lang/pa-lōng 巴弄 Pa-lá-kui 巴拉圭 Pa-ná-má 巴拿馬 pa-chiúⁿ 巴掌 Pa-lîm 巴林 Pa-keh-ta̍t 巴格達 pa-lang-hî/pa-lang-hû 巴籠魚 pa-kiat 巴結 pa-le 巴絡 pa-chiah 巴脊 Pa-se 巴西 pa-tāu 巴豆 pa-lōe 巴銳 Pa-lê 巴黎 pò͘ 布 pò͘-teng 布丁 pò͘-tn̄g 布丈 pò͘-kau 布交 Pò͘-gî-lo̍k-su 布宜諾斯 pò͘-ang-á 布尪仔 pò͘-bóe/pò͘-bé 布尾 pò͘-bóe-á 布尾仔 pò͘-pò͘ 布布 pò͘-phâng 布帆 pò͘-pak 布幅 pò͘-bō͘ 布幕 pò͘-tiàm 布店 pò͘-chat 布扎 pò͘-chat-á 布扎仔 pò͘-thoa-á 布拖仔 pò͘-cháiⁿ 布指 pò͘-tah 布搭 pò͘-liāu 布料 pò͘-kéng 布景 Pò͘-lang 布朗 pò͘-chat-á 布札仔 pò͘-pang 布枋 pò͘-liâu 布條 pò͘-liâu-á 布條仔 pò͘-pêⁿ/pò͘-pîⁿ/pò͘-pîⁿ 布棚 pò͘-kui 布機 pò͘-koe 布瓜 pò͘-ba̍k 布目 pò͘-chhùi 布碎 pò͘-chhùi-á 布碎仔 pò͘-phâng 布篷 pò͘-lî/pò͘-nî 布簾 pò͘-hâng 布行 pò͘-tē 布袋 pò͘-tē-hì 布袋戲 pò͘-tē-tek 布袋竹 pò͘-tē-liân 布袋蓮 pò͘-tē-chiam 布袋針 pò͘-tē-chiáu 布袋鳥 pò͘-tē-gô/pò͘-tē-giâ 布袋鵝 pò͘-lí 布裏 pò͘-sin 布身 Pò͘-lông-cho̍k 布農族 Pò͘-ta̍t-phòe-su 布達佩斯 pò͘-liú 布鈕 pò͘-mn̂g 布門 pò͘-ê/pò͘-ôe 布鞋 pò͘-ê-té/pò͘-ôe-tóe 布鞋底 pò͘-thâu 布頭 pò͘-thâu-pò͘-bóe/pò͘-thâu-pò͘-bé 布頭布尾 phâng 帆 phâng-khau-peh-bīn-hong/phâng-khau-poeh-bīn-hong 帆khau八面風 phâng-pò͘ 帆布 phâng-chûn 帆船 phè 帕 phè-á 帕仔 phè-eⁿ-á 帕嬰仔 phè-bóe/phè-bé 帕尾 phè-āu-táu/pheh-āu-táu 帕後斗 phè-chhiú 帕手 pè-ti̍t 幣值 pē-chē 幣制 pang/png 幫 png-chi̍t-hūn 幫一份 pang-pó 幫保 pang-hiong 幫兇 pang-chō͘ 幫助 pang-bâng 幫忙 pang-chhiú 幫手 pang-chah 幫扎 pang-pāi 幫敗 pang-hōe 幫會 phàng-phuh 幫浦 pang-pó͘/png-pó͘ 幫補 pang-thiap 幫貼 pang-chān 幫贊 pang-pān 幫辦 png-khoah 幫闊 pêⁿ/pîⁿ/pêng/phîⁿ 平 pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng 平tú汀 pêng-loān 平亂 pêng-kau-tō 平交道 piâⁿ-cheh/pîⁿ-cheh 平仄 pêⁿ-hūn/pîⁿ-hūn 平份 pêng-sìn 平信 pêⁿ-tó-phûn/pîⁿ-tó-phûn 平倒盆 pêng-kè/pêⁿ-kè/pîⁿ-kè 平價 pêng-kng-kiàⁿ 平光鏡 pêng-hoân 平凡 pêng-ke̍k/pêng-kio̍k 平劇 pêⁿ-chhù-á/pîⁿ-chhù-á 平厝仔 pêng-goân 平原 pêng-hoán 平反 pêng-hô 平和 pêng-tē/pêng-tōe/pêⁿ-tē/pîⁿ-tōe 平地 pêⁿ-tē-lâng/pîⁿ-tōe-lâng 平地人 pêng-kin/pêng-kun 平均 pêng-kin-ta̍t/pêng-kun-ta̍t 平均值 pêng-kin-sò͘/pêng-kun-sò͘ 平均數 pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā 平坐khiā pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā 平坐徛 pêⁿ-pho/pîⁿ-pho 平坡 pêⁿ-pho-pho/pîⁿ-pho-pho 平坡坡 pêⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ 平坦 pêⁿ-tháⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ-tháⁿ 平坦坦 pêⁿ-po͘/pîⁿ-po͘ 平埔 pêⁿ-po͘-cho̍k/pîⁿ-po͘-cho̍k 平埔族 pêⁿ-pò-phûn/pîⁿ-pò-phûn 平報盆 pêⁿ-tōa/pîⁿ-tōa 平大 pêng-an 平安 pêng-an-iā 平安夜 pêng-an-bô-sū 平安無事 pêng-an-chiò 平安醮 pêng-tēng 平定 pêⁿ-ke-chhù/pîⁿ-ke-chhù 平家厝 pêng-si̍t 平實 pêng-ok 平屋 pêng-siông/pêng-siâng 平常 pêng-siông-lâng 平常人 pêng-siông-nî 平常年 pêng-pêng/pêⁿ-pêⁿ/pîⁿ-pîⁿ 平平 pêⁿ-iù-iù/pîⁿ-iù-iù 平幼幼 pêng-khoài 平快 pêng-sek 平息 pêⁿ-chhiú/pîⁿ-chhiú/pêng-chhiú 平手 pêng-ek 平抑 pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng 平抵撐 pêⁿ-tú-ti̍t/pîⁿ-tú-ti̍t 平抵直 pêⁿ-tú-kòe/pîⁿ-tú-kè 平抵過 pêⁿ-pâi/pîⁿ-pâi 平排 pêng-hong 平方 pêng-ji̍t 平日 pêng-sî 平時 phîⁿ-pún 平本 pêⁿ-nâ/pîⁿ-nâ 平林 pêⁿ-pāng/pîⁿ-pāng 平棒 pêⁿ-chiàⁿ/pîⁿ-chiàⁿ 平正 pêⁿ-chiàⁿ-lūn/pîⁿ-chiàⁿ-lūn 平正論 pêng-pō͘-chheⁿ-hûn/pêng-pō͘-chhiⁿ-hûn 平步青雲 pêⁿ-hòe/pîⁿ-hè 平歲 pêng-bîn 平民 pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ 平洋 pêng-iông-khòng-thó͘ 平洋曠土 pêng-tām 平淡 pêⁿ-liu-liu/pîⁿ-liu-liu 平溜溜 Pêng-khe/Pêng-khoe 平溪 pêⁿ-chē-hòe/pîⁿ-chōe-hè 平濟歲 pêng-seng 平生 pêⁿ-khòaⁿ/pîⁿ-khòaⁿ 平看 pêng-ún 平穩 pêng-téng 平等 pêng-téng-hō͘-hūi 平等互惠 pêng-téng-thāi-gū 平等待遇 pêng-sò͘-sî 平素時 pêng-oān 平緩 piâⁿ-siaⁿ/pêⁿ-siaⁿ 平聲 pêⁿ-poaⁿ-iūⁿ/pîⁿ-poaⁿ-iūⁿ 平般樣 pêng-hêng/pêⁿ-hêng/pîⁿ-hêng 平衡 pêⁿ-lō͘/pîⁿ-lō͘ 平路 pêⁿ-chhia-chhia/pîⁿ-chhia-chhia 平車車 pêⁿ-pòe/pîⁿ-pòe 平輩 pêⁿ-kòe/pîⁿ-kè 平過 pêⁿ-tāng/pîⁿ-tāng 平重 pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ 平陽 pêng-chēng 平靜 pêⁿ-bīn/pîⁿ-bīn/pêng-bīn 平面 pêng-sūn 平順 pêⁿ-phīⁿ-á/pîⁿ-phīⁿ-á 平鼻仔 pêⁿ-chê/pîⁿ-chôe 平齊 phí-phí-á 庀庀仔 pì 庇 pì-iū 庇佑 pì-ìm 庇蔭 pì-hō͘ 庇護 pè 弊 pè-hāi 弊害 pè-àn 弊案 pè-pēⁿ/pè-pīⁿ/pè-pēng 弊病 pè-toan 弊端 piu-pô 彪婆 pin 彬 phêⁿ/phîⁿ 彭 phêⁿ-ka-sū/phîⁿ-ka-sū 彭加嶼 phêⁿ-chó͘/phîⁿ-chó͘ 彭祖 pí-gān 彼岸 Pí-tek 彼得 pí-chiap 彼接 pí-chhú 彼此 pâi-hoâi/pâi-hôe/pâi-hôe 徘徊 pông-hông 徬徨 pit 必 pit-siu-kho 必修科 pit-pī 必備 pit-tûn 必唇 pit-tēng 必定 pit-tit 必得 pit-jiân 必然 pit-hûn 必痕 pit-chhng 必穿 pit-kóe/pit-ké 必粿 pit-sûn 必紃 pit-phāng 必縫 pit-le̍h/pit-li̍h 必裂 pit-iàu 必要 pit-khui 必開 pit-su 必需 pit-su-phín 必需品 pit-su 必須 phēⁿ-phēⁿ-chhoán 怦怦喘 pōe 悖 pi-siong 悲傷 pi-kio̍k 悲劇 pi-ai 悲哀 pi-thàn 悲嘆 pi-chòng 悲壯 pi-chhek 悲惻 pi-chhám 悲慘 pi-koa 悲歌 pi-hoan-lī-ha̍p/pi-hoan-lî-ha̍p 悲歡離合 pi-thòng 悲痛 pi-koan 悲觀 pi-ut 悲鬱 pi-bêng 悲鳴 pe̍k 愎

sûn 巡 sûn-bōng/sûn-bō͘ 巡墓 sûn-koaⁿ 巡官 sûn-chhat 巡察 sûn-soaⁿ 巡山 sûn-bú 巡撫 sûn-mê/sûn-mî 巡暝 sûn-cha 巡查 sûn-iûⁿ 巡洋 sûn-hoe/sûn-he 巡灰 sûn-lé 巡禮 sûn-chip 巡緝 sûn-sī 巡視 sûn-hôe 巡迴 sûn-hôe-chhia 巡迴車 sûn-lô 巡邏 sûn-hông 巡防 sûn-hông-lām 巡防艦 sai 師 su-sū 師事 sai-á-kang 師仔工 sai-hū 師傅 sai-hiaⁿ 師兄 sai-thoân 師團 Su-tāi 師大 su-mōe 師妹 sai-ko͘ 師姑 Su-choan 師專 su-chun 師尊 su-bó/su-bú 師母 su-hoat 師法 su-hū 師父 sai-hū-kang 師父工 su-iâ 師爺 su-seng 師生 su-hoān 師範 Su-hoān-tāi-ha̍k 師範大學 su-chu 師資 su-tiúⁿ 師長 su-īⁿ 師院 se̍k-ūi 席位 se̍k-chhù 席次 siàu-bū 帳務 siô 常 Siông-úi-hōe 常委會 siông-san 常山 siông-san-lî 常山尼 siâng-siâng/siông-siông 常常 siông-nî/siâng-nî 常年 siông-chhun-têng 常春藤 sī/sū 序 sī-tōa 序大 sī-tōa-lâng 序大人 sī-bō͘ 序幕 sī-khek 序曲 sī-sè/sī-sòe 序細 sù-bū 庶務 sù-bó/sù-bú 庶母 sù-bîn 庶民 siuⁿ 廂 siuⁿ-á-chhia 廂仔車 sek/sit 式 sek-tiûⁿ 式場 sek-bî 式微 sí 弛 sóa 徙 sóa-siū 徙siū sóa-ūi 徙位 sóa-kàu 徙到 sóa-tāng 徙動 sóa-siū 徙岫 sóa-tín-tāng 徙振動 sóa-chai 徙栽 sóa-pō͘ 徙步 sóa-ēng 徙用 sóa-kha 徙腳 sóa-pho͘ 徙舖 sóa-cháu 徙走 sóa-chîⁿ 徙錢 sóa-khui 徙開 sûn 循 sûn-lī 循字 sûn-sū 循序 sûn-hoân/sûn-khoân 循環 sûn-hông-phō͘ 循紅簿 sek/sim 心 sim-sū 心事 sim-lāi 心內 sim-lāi-sū 心內事 sim-lāi-ì 心內意 sim-lāi-ōe 心內話 sim-chhiat 心切 sim-le̍k 心力 sim-le̍k-kau-chhùi 心力交瘁 sim-tōng 心動 sim-pau-iû 心包油 sim-khah-chhìn-chúi 心卡凊水 sim-hiòng 心向 sim-tē/sim-tōe 心地 sim-kéng 心境 sim-chûn-hiau-hēng 心存僥倖 sim-an 心安 sim-hân 心寒 sim-pó-pó 心寶寶 sim-pêng-khì-hô 心平氣和 sim-hiân 心弦 sim-tek 心得 sim-chì 心志 sim-liām 心念 sim-si/sim-su/sim-sū 心思 sim-sèng 心性 sim-būn 心悶 sim-chêng/sim-chiâⁿ/sim-chiâⁿ 心情 sim-chhéng 心惝 sim-ì 心意 sim-ài 心愛 sim-thài 心態 sim-cho 心慒 sim-hoâi 心懷 sim-chiàn 心戰 sim-pâng 心房 sim-lia̍h-chāi 心掠在 sim-pàng-khui 心放開 sim-tì 心智 sim-khòng-sîn-î 心曠神怡 sim-ho̍k 心服 sim-ho̍k-kháu-ho̍k 心服口服 sim-chô 心槽 sim-ki 心機 sim-hoâiⁿ 心橫 sim-móa-ì-chiok 心滿意足 sim-hóe/sim-hé 心火 sim-hóe-to̍h/sim-hé-to̍h 心火著 sim-hoe-ì-léng/sim-he-ì-léng 心灰意冷 sim-hoân 心煩 sim-teng 心燈 sim-sóng 心爽 sim-kông-hóe-to̍h/sim-kông-hé-to̍h 心狂火著 sim-lí 心理 sim-lí-ha̍k 心理學 sim-kam-chêng-goān 心甘情願 sim-tiân 心田 sim-thiàⁿ 心疼 sim-thiàⁿ 心痛 sim-ba̍k-tiong 心目中 sim-chin-sat 心真殺 sim-sîn 心神 sim-sǹg 心算 sim-keng-hóe/sim-keng-hé 心經火 sim-sū 心緒 sim-siaⁿ 心聲 sim-ki 心肌 sim-ki-kéⁿ-that 心肌梗塞 sim-koaⁿ 心肝 sim-koaⁿ-ân 心肝ân sim-koaⁿ-lô͘ 心肝m5V sim-koaⁿ-á-kiáⁿ 心肝仔囝 sim-koaⁿ-lāi 心肝內 sim-koaⁿ-léng 心肝冷 sim-koaⁿ-gêng 心肝凝 sim-koaⁿ-iⁿ 心肝嬰 sim-koaⁿ-sióng 心肝想 sim-koaⁿ-hong 心肝慌 sim-koaⁿ-cho 心肝慒 sim-koaⁿ-chhân 心肝殘 sim-koaⁿ-sat 心肝殺 sim-koaⁿ-chheng 心肝清 sim-koaⁿ-e̍h/sim-koaⁿ-oe̍h 心肝狹 sim-koaⁿ-ngē/sim-koaⁿ-ngī 心肝硬 sim-koaⁿ-khut 心肝窟 sim-koaⁿ-bah 心肝肉 sim-koaⁿ-íⁿ 心肝芛 sim-koaⁿ-hong 心肝荒 sim-koaⁿ-tì 心肝蒂 sim-koaⁿ-nńg 心肝軟 sim-koaⁿ-khui 心肝開 sim-koaⁿ-hiông 心肝雄 sim-koaⁿ-thâu 心肝頭 sim-heng/sim-hiong 心胸 sim-hiong-tōa 心胸大 sim-tn̂g 心腸 sim-pak 心腹 sim-pak-lāi 心腹內 sim-chōng 心臟 sim-chōng-pēⁿ/sim-chōng-pīⁿ 心臟病 sim-hoe-khui 心花開 sim-hong 心荒 sim-hi 心虛 sim-hiat 心血 sim-hiat-lâi-tiâu 心血來潮 sim-hēng 心行 sim-su̍t 心術 sim-kè 心計 sim-sin 心身 sim-nńg 心軟 sim-sek 心適 sim-sek-hèng 心適興 sim-sng 心酸 sim-tiān-tô͘ 心電圖 sim-lêng 心靈 sim-thâu-lāi 心頭內 sim-thâu-tiāⁿ 心頭定 sim-thâu-cho 心頭慒 sim-goān 心願 sim-kiaⁿ-táⁿ-thiàu 心驚膽跳 sim-hōaⁿ-chāi 心在 su 思 su-kó͘ 思古 su-liām 思念 su-sióng 思想 su-bō͘ 思慕 su-chhun 思春 su-tiâu 思潮 su-sok 思索 su-ûi 思維 su-khó 思考 su-lō͘ 思路 su-hiong 思鄉 su-liāng/su-liōng/su-niû 思量 sèng 性 sèng-kau 性交 sèng-pia̍t 性別 sèng-hiòng 性向 sèng-bēng/sèⁿ-miā/sìⁿ-miā 性命 sìⁿ-miā-kin/sèⁿ-miā-kun 性命根 sèng-khì-koan 性器官 sèng-tē/sèng-tōe 性地 sèng-chêng 性情 sèng-ài 性愛 sèng-kám 性感 sèng-kàu-io̍k 性教育 sèng-keh 性格 sèng-pēⁿ/sèng-pīⁿ 性病 sèng-phiah 性癖 sèng-tì-sek 性知識 sèng-lêng 性能 sèng-lêng-le̍k 性能力 sèng-hêng-ûi 性行為 sèng-piàn-thài 性變態 sèng-chit 性質 sù-chōe 恕罪 sut 恤 sut-pîn 恤貧 sut-kim 恤金 sek/sit 息 sek-sū-lêng-jîn 息事寧人 sek-sek-siang-koan/sek-sek-siong-koan 息息相關 sēng/théng-sēng 恿 sēng-kah-peh-piah 恿甲peh壁 si̍h-soa̍h-kiò 悉嗦叫 sioh 惜 sioh-hūn 惜份 sioh-koaⁿ 惜倌 sek-pia̍t/sioh-pia̍t 惜別 sioh-miā-miā 惜命命 sioh-kiáⁿ 惜囝 sioh-pó 惜寶 sioh-sèⁿ-miā 惜性命 sioh-chêng 惜情 sioh-pún-hūn 惜本份 sioh-bó͘ 惜某 sioh-lio̍h 惜略 sioh-phôe/sioh-phê 惜皮 sioh-hok 惜福 sioh-kha-chhiú 惜腳手 sioh-chîⁿ 惜錢 sioh-bīn-phôe/sioh-bīn-phê 惜面皮 sioh-thé-biān/sioh-thé-bīn 惜體面 siàng-tōa-khang 惝大空 siàng-khe 惝科 siàng-poa̍h-chē 惝跋坐 siūⁿ 想 siūⁿ-bē-kàu/siūⁿ-bōe-kàu 想bē到 siūⁿ-bē-khui/siūⁿ-bōe-khui 想bē開 siūⁿ-lóng-bô 想lóng無 siūⁿ-siān 想siān siūⁿ-lâi 想來 siūⁿ-phian 想偏 sióng-siōng 想像 sióng-siōng-le̍k 想像力 siūⁿ-chhut 想出 siūⁿ-kàu 想到 siūⁿ-siān 想善 siūⁿ-tiāⁿ 想定 siūⁿ-chha 想差 siūⁿ-sim 想心 siūⁿ-sim-koaⁿ 想心肝 siūⁿ-pit 想必 siūⁿ-ài 想愛 siūⁿ-lán 想懶 siūⁿ-ē-kàu 想會到 siūⁿ-ē-khui 想會開 siūⁿ-beh 想欲 siūⁿ-pō͘ 想步 siūⁿ-oai 想歪 siūⁿ-pháiⁿ 想歹 siūⁿ-sí-khah-êng 想死卡閒 siūⁿ-hoat 想法 siūⁿ-bô-kàu 想無到 siūⁿ-bô-kè 想無計 siūⁿ-bô-lō͘ 想無路 siūⁿ-chin 想真 siūⁿ-toán-kiàn 想短見 siūⁿ-té-lō͘ 想短路 siūⁿ--tio̍h/siūⁿ-tio̍h 想著 siūⁿ-hēng 想行 siūⁿ-kiⁿ/siūⁿ-kìⁿ 想見 siūⁿ-kè 想計 siūⁿ-khí 想起 siūⁿ-khí-lâi 想起來 siūⁿ-lō͘ 想路 siūⁿ-tńg 想轉 siūⁿ-pān-hoat 想辦法 siūⁿ-thè-hóe/siūⁿ-thòe-hóe 想退悔 siūⁿ-chhò 想錯 sīm-tiōng/sīn-tiōng 慎重 sīn-tiōng-kî-sū 慎重其事 sóng-su̍t 慫使

thiap 帖 thiap-á 帖仔 tè 帝 tè-chè 帝制 tè-kun 帝君 té-kok 帝國 tè-ông 帝王 tè-cheng 帝鐘 tài/tè/tòa 帶 tòa-á-thâng 帶仔蟲 tòa-tī 帶佇 tài-siong 帶傷 tài-tōng 帶動 tòa-sng-hà 帶喪孝 tòa-thiⁿ-lō͘ 帶天路 tòa-hà 帶孝 tài-ko͘-loân 帶孤鸞 tòa-koaⁿ-hû 帶官符 tòa-ka-chhut 帶家齣 tài-tài-tio̍h/tài-tài--tio̍h 帶帶著 tài-liām 帶念 tài-iu-iông 帶憂容 tòa-kūi 帶懷 tòa-chhiú 帶手 tài-àm-kùi 帶暗貴 tòa-mê/tòa-mî 帶暝 tài-iú 帶有 tòa-hioh 帶歇 tài-gî 帶疑 tài-chi̍t 帶疾 tài-pēⁿ/tài-pīⁿ 帶病 tài-chèng 帶症 tài-chèng-thâu 帶症頭 tòa-pe̍h 帶白 tài--tio̍h/tài-tio̍h/tòa-tio̍h 帶著 tài-soe 帶衰 tài-soe-siâu 帶衰siâu tài-soe-lâng 帶衰人 tài-soe-ōng 帶衰旺 tài-lō͘ 帶路 tòa-sin 帶身 tòa-sin-lâng 帶身人 tài-sin-miā 帶身命 tài-iá-bé 帶野馬 tòa-tūi 帶隊 tòa-sng-khau 帶霜孝 tài-niá 帶領 tòa-pn̄g 帶飯 thōng 幢 tōng-hoan 幢幡 té/tóe/tí 底 té-tì/tóe-tì 底tì té-kè/tóe-kè 底價 té-thô͘/tóe-thô͘ 底土 té-chân/tóe-chân 底層 té-chō/tóe-chō 底座 té-tioh/tóe-tioh 底挓 tī-sî 底時 té-tì/tóe-tì 底柢 té-tì-kāu/tóe-tì-kāu 底柢厚 tí-chí 底止 té-phìⁿ/tóe-phìⁿ 底片 té-pôaⁿ/tóe-pôaⁿ 底盤 té-kó/tóe-kó 底稿 té-pùn/tóe-pùn 底糞 té-hē/tí-hē 底系 té-sè/tóe-sòe/tí-sè/tí-sòe 底細 té-sòaⁿ/tóe-sòaⁿ 底線 té-tì/tóe-tì 底置 té-tì/tóe-tì 底蒂 té-tì-chāi/tóe-tì-chāi 底蒂在 té-sin/tóe-sin 底薪 té-saⁿ/tóe-saⁿ 底衫 té-lí/tóe-lí 底裡 té-ta̍h/tóe-ta̍h 底踏 té-piⁿ/tóe-piⁿ 底邊 té-pō͘/tóe-pō͘ 底部 té-hān/tóe-hān 底限 té-thâu/tóe-thâu 底頭 tiàm 店 tiàm-chú 店主 tiàm-á 店仔 tiàm-tó 店倒 tiàm-kháu 店口 tiàm-miâ 店名 tiàm-oân 店員 tiàm-té/tiàm-tóe 店底 tiàm-hō͘ 店戶 tiàm-cho͘ 店租 tiàm-sòe/tiàm-sè 店稅 tiàm-thang-pang 店窗枋 tiàm-phò͘ 店舖 tiàm-hō 店號 tiàm-tiúⁿ 店長 tiàm-bīn 店面 tiàm-bīn-chhù 店面厝 tiàm-thâu 店頭 tiàm-thâu-ke 店頭家 thō͘/tō͘ 度 tō͘saⁿ-tǹg 度三頓 tō͘-sè 度世 tō͘-hóe-si̍t/tō͘-hé-si̍t 度伙食 tō͘-kháu 度口 tō͘-chhùi-chia̍h 度嘴食 tō͘-chhùi-pá 度嘴飽 tō͘-gōa 度外 tō͘sió-goe̍h/tō͘sió-ge̍h 度小月 tō͘sèⁿ-miā/tō͘sìⁿ-miā 度性命 tō͘-sò͘ 度數 tō͘-ji̍t 度日 tō͘-ji̍t-jî-nî/tō͘-ji̍t-jû-nî 度日如年 tō͘-ji̍t-chí 度日子 tō͘-chè/tō͘-chòe 度晬 tō͘-ē-oa̍h 度會活 tō͘-oa̍h 度活 tō͘-seⁿ/tō͘-siⁿ 度生 tō͘-seⁿ-tō͘-sí/tō͘-siⁿ-tō͘-sí 度生度死 tō͘-kòe/tō͘-kè 度過 tō͘-liāng/tō͘-liōng 度量 tō͘-liāng-tōa/tō͘-liōng-tōa 度量大 tō͘-liāng-e̍h/tō͘-liōng-oe̍h 度量狹 tō͘-chiam 度針 tō͘-chia̍h/tô-chia̍h 度食 tō͘-pá 度飽 têng-siāng/têng-siōng 庭上 têng-sìn 庭訊 têng-tiúⁿ 庭長 têng-īⁿ 庭院 tû-khū/tû-kū 廚具 tô͘-chí 廚子 tô͘-chí-sai 廚子師 tû-su 廚師 thiaⁿ 廳 thiaⁿ-tn̂g-hoe 廳堂花 thiaⁿ-sià 廳舍 thiaⁿ-tiúⁿ 廳長 tiàu-būn 弔問 tiàu-song 弔喪 tiàu-bûn 弔文 tiàu-chè 弔祭 tiàu-lé 弔禮 tiàu-sû 弔詞 tiàu-sû 弔辭 tē/tī 弟 tē-hū 弟婦 tē-hū-á 弟婦仔 tē-chú 弟子 tih-tih/tī-tî 弟弟 tiuⁿ 張 tiuⁿ-sì-bīn/tiuⁿ-sè-bīn 張勢面 tiuⁿ-kè 張嫁 tiuⁿ-táⁿ 張打 tiuⁿ-tî 張持 tiuⁿ-chhoah/tiuⁿ-toah/tiuⁿ-tioh 張掇 tiuⁿ-keh 張格 tiuⁿ-iūⁿ 張樣 tiuⁿ-khoán 張款 tiuⁿ-tán 張等 tiuⁿ-lāu-saⁿ 張老衫 tiuⁿ-sin-sì/tiuⁿ-sin-sè 張身勢 tiuⁿ-tàu 張鬥 tân/tôaⁿ/tōaⁿ 彈 tôaⁿ-phè 彈phè tōaⁿ--chhut-khì/tōaⁿ--chhut-khù 彈出去 tân-le̍k/tōaⁿ-la̍t 彈力 tōaⁿ-le̍k-sèng 彈力性 tân-hāi/tân-he̍k 彈劾 tôaⁿ-chhiùⁿ 彈唱 tân-hôe 彈回 tân-ap 彈壓 tôaⁿ-chàu 彈奏 tân-sèng/tôaⁿ-sèng/tōaⁿ-sèng 彈性 tôaⁿ-khîm 彈琴 tôaⁿ-khang 彈空 tân-hông/tōaⁿ-hông 彈簧 tân-io̍h-khò͘ 彈藥庫 tân-tō 彈道 tōaⁿ-chhèng 彈銃 tôaⁿ-thâu 彈頭 tiau 彫 tāi/thāi 待 thāi-bēng 待命 thāi-kheh 待客 thāi-cha 待查 thāi-sio̍k 待續 thāi-gū 待遇 tô͘-tē 徒弟 tô͘-hêng 徒行 tit-bē-tio̍h 得bē著 tit-it-bōng-jī 得一望二 tek-tiong 得中 tek-jîn-sim 得人心 tit-lâng-sioh 得人惜 tit-lâng-thiàⁿ 得人疼 tit-lâng-iân 得人緣 tit-lâi 得來 tit-lâi-put-e̍k 得來不易 tit-chhut 得出 tit-hun 得分 tit-le̍k-chō͘-chhiú 得力助手 tit-sèng 得勝 tit-thian-hā 得天下 tek-sit/tit-sit 得失 tek-tiāⁿ 得定 tek-gî 得宜 tek-chhùn-chìn-chhioh/tit-chhùn-chìn-chhioh 得寸進尺 tek-sim 得心 tit-sim-èng-chhiú 得心應手 tek-ì/tit-ì 得意 tek-ì-iông-iông 得意揚揚 tit-chhiú 得手 tit-kiù 得救 tit-sò͘ 得數 tit-pio-jîn 得標人 tit-hoâiⁿ-châi 得橫財 tek-bîn-sim/tit-bîn-sim 得民心 ti̍t-chióng 得獎 ti̍t-chióng-jîn 得獎人 tit-phiò 得票 tek-chōe 得罪 tek-chōe-lâng 得罪人 tit-tio̍h/tit--tio̍h 得著 tek-koat 得訣 tek-châi/tit-châi 得財 tit-tō 得道 teng 徵 teng-sìn 徵信 teng-sìn-só͘ 徵信所 teng-sìn-siā 徵信社 teng-siu/tin-siu/teng-siu 徵收 teng-bûn 徵文 teng-kiû 徵求 teng-tio̍h 徵著 teng-sûn 徵詢 teng-tiàu 徵調 tek 德 tek-kong 德光 Tek-kok 德國 Tek-kok-lâng 德國人 Tek-ki-chúi-khò͘ 德基水庫 tek-sèng 德性 tek-chèng 德政 tek-io̍k 德育 tek-hēng 德行 Tek-kun 德軍 Tek-lí 德里 tek-ko-bōng-tiōng 德高望重 Tek-o͘-lân 德黑蘭 thiat 徹 thiat-iā 徹夜 thiat-té/thiat-tóe 徹底 thiat-té-têng-chheng/thiat-tóe-têng-chheng 徹底澄清 thiat-ngō͘ 徹悟 thiat-cha 徹查 thiat-thò 徹透 thiám 忝 thiám-háu 忝吼 thiám-thiám 忝忝 thiám-mē/thiám-mā 忝罵 thiám-thâu 忝頭 tiong-sìn 忠信 tiong-ti̍t 忠值 tiong-ióng 忠勇 tiong-hō͘ 忠厚 tiong-kò 忠告 tiong-hàu 忠孝 tiong-si̍t 忠實 tiong-sim 忠心 tiong-sim-kiok 忠心菊 tiong-î/tiong-û 忠於 tiong-lia̍t 忠烈 tiong-lia̍t-sû 忠烈祠 tiong-ti̍t 忠直 tiong-gī 忠義 tiong-sîn 忠臣 tiong-liâng/tiong-liông 忠良 tiong-giân 忠言 tiong-sêng 忠誠 tiong-cheng 忠貞 thùn 忳 tāi-kang 怠工 tāi-bān 怠慢 thí-chhiò 恥笑 thí-jio̍k 恥辱 thí-kut 恥骨 thang-thn̄g 恫杖 tiām 恬 tiām-chut-chut 恬卒卒 tiām-khì/tiām-khù 恬去 tiām-chiuh-chiuh 恬啁啁 tiām-chih-chih 恬寂寂 tiām-cha̍t 恬實 tiām-tiām 恬恬 tiām-tiām-siūⁿ 恬恬想 tiām-châi 恬才 tiām-khùi 恬氣 tiām-tīⁿ 恬淀 tiām-chhiⁿ-chhiⁿ 恬淒淒 tiām-tēng/tiām-tiāⁿ 恬碇 tiām-tī 恬稚 tiām-tio̍k 恬著 tiām-chēng/tiām-chīⁿ 恬靜 tiām-hong 恬風 thò-tòng 恰當 tiòng-sim 悵心 tiòng-sim-hīn/tiòng-sim-hūn 悵心恨 thiám 悿 thiám-mē/thiám-mā 悿罵 thiám-sin 悿身 thiám-thâu 悿頭 thài-tō͘/thāi-tō͘ 態度


ùi-bián 慰勉 ùi-lô 慰勞 ùi-būn 慰問 ùi-būn-kim 慰問金 ùi-liû 慰留