มอดูล:zh/data/nan-pron/007

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Au-sek 歐式 au-táⁿ 歐打 Au-chiu 歐洲 Au-chiu-lâng 歐洲人 au-lô-pûi 歐羅肥 Au-bí 歐美 Au-bí-sian-chìn-kok-ka 歐美先進國家 Au-lio̍k 歐陸 Au-iông 歐陽 an 氨 ak 沃 ak-tâm 沃tâm ak-âu 沃喉 ak-chúi 沃水 ak-chhân 沃田 ak-pûi 沃肥 ak-hō͘ 沃雨

bî-kak 楣角 bô͘ 模 bô͘-hóng/mô͘-hóng 模仿 bô͘-khū 模具 bô͘-hêng 模型 bô͘-sek 模式 bô͘-gí 模擬 bô͘-pán 模板 bô͘-iūⁿ 模樣 bô͘-te̍k-jî 模特兒 bô͘-hoān 模範 bô͘-hoān-seng 模範生 bô͘-hô͘ 模糊 bô͘-cho͘ 模組 bú 武 bú-kiap 武俠 bú-le̍k 武力 bú-kong 武功 bú-khì 武器 bú-sū 武士 bú-î-tê 武夷茶 bú-koaⁿ 武官 bú-táⁿ 武打 bú-toàn 武斷 bú-pêng 武旁 Bú-chhiong 武昌 bú-lîm 武林 bú-kî 武棋 Bú-hàn 武漢 bú-seng 武生 bú-khún 武綑 bú-thún/bú-tún 武腯 bú-kioh 武腳 bú-gē 武藝 bú-su̍t 武術 bú-chong 武裝 Bú-lêng 武陵 bú-hia-tîn 武靴藤 bú-chhut 武齣 bú-chhut-hì 武齣戲 bó/bú 母 bó-kau-tîn/bú-kau-tîn 母交藤 bó--á/bú--á 母仔 bó-á-kiáⁿ/bú-á-kiáⁿ 母仔囝 bó-kiáⁿ/bú-kiáⁿ 母囝 bó-kok/bú-kok 母國 bó-lí/bú-lí/bó-lú/bú-lí 母女 bó-kīm/bú-kīm 母妗 bó-î/bú-î 母姨 bó-hêng/bú-hêng 母形 bó-hāu/bú-hāu 母校 bó-châng/bú-châng 母欉 bó-hoat/bú-hoat 母法 bó-ê/bú-ê 母的 bó-ba̍k/bú-ba̍k 母目 bó-hē/bú-hē 母系 bó-ká-lāi/bú-ká-lāi 母絞利 bó-kū/bú-kū 母舅 bó-kū-piáu/bú-kū-piáu 母舅表 bó-hoe/bú-hoe 母花 bó-phang/bú-phang 母蜂 bó-chhin/bú-chhin 母親 bó-chhin-chiat/bú-chhin-chiat 母親節 bó-gí/bú-gú 母語 bó-sin/bú-sin 母身 bó-sin-sí/bú-sin-sí 母身死 bó-kim/bú-kim 母金 bó-gîn/bú-gûn 母銀 bó-chîⁿ/bú-chîⁿ 母錢 bó-thâu-chhin/bú-thâu-chhin 母頭親 bó-thé/bú-thé 母體 bô/mn̂g/mô͘ 毛 bîn 民 bîn-chú 民主 bîn-chú-hòa 民主化 Bîn-chú-tóng 民主黨 bîn-sū 民事 bîn-sio̍k 民俗 bîn-peng 民兵 bîn-chho͘ 民初 bîn-kok 民國 bîn-the̍h 民宅 bîn-ke 民家 bîn-ke-chhù 民家厝 bîn-sim 民心 bîn-sèng 民性 bîn-oàn 民怨 bîn-chêng 民情 bîn-ì 民意 bîn-pâng 民房 bîn-chèng 民政 Bîn-chèng-kio̍k 民政局 bîn-cho̍k 民族 bîn-tì 民智 bîn-iú 民有 bîn-bōng 民望 bîn-koân 民權 bîn-koa 民歌 bîn-tī 民治 bîn-hoat 民法 bîn-êng 民營 bîn-seng 民生 bîn-iōng 民用 bîn-chiòng 民眾 Bîn-siā-tóng 民社黨 Bîn-hâng-kio̍k 民航局 bîn-hâng-ki 民航機 bîn-iâu 民謠 bîn-kéng 民警 Bîn-chìn-tóng 民進黨 bîn-soán 民選 bîn-kan 民間 bîn-hông 民防 bîn-hong 民風 Bîn-tóng 民黨 bo̍k 沐 bo̍k-io̍k 沐浴 bu̍t-koan 沒官 boa̍t-bóe/boa̍t-bé 沒尾 bu̍t-siu 沒收 bi̍t-lo̍h/boa̍t-lo̍h 沒落 bu̍t-io̍h 沒藥 boa̍t-thàn 沒趁 bī 沬 bī-chúi 沬水 bī--lo̍h-khì/bī--lo̍h-khù 沬落去 bī-ah 沬鴨

chháu-pà-ông/chhó͘-pà-ông 楚霸王 chú-chhiū/chí-chhiū 楮樹 chhêng/chêng 榕 chhêng-leng/chêng-leng 榕奶 chhêng-leng-tòa/chêng-leng-tòa 榕奶帶 chhêng-leng-chhiū 榕奶樹 chêng-chhiū/chhêng-chhiū/iông-chhiū 榕樹 chêng-chhiū-ông/chhêng-chhiū-ông 榕樹王 chhêng-chhiū-chhiu/chêng-chhiū-chhiu 榕樹鬚 chêng-chhiu/chhêng-chhiu/chhêng-chhiu/chêng-chhiu 榕鬚 chin 榛 chin-chhiū 榛樹 chà-chhài 榨菜 chhiuⁿ 槍 chhiuⁿ-peng 槍兵 chhiuⁿ-chiàn 槍戰 chhiuⁿ-chhiú 槍手 chhiuⁿ-pìⁿ 槍柄 chhiuⁿ-phàu 槍炮 chiúⁿ 槳 chô 槽 chô-chêng 槽前 chô-kè 槽架 chhu 樞 chhu-ki 樞機 chhu-liú 樞紐 chiuⁿ 樟 chiuⁿ-á-chhiū 樟仔樹 chiuⁿ-chhiū 樟樹 chiuⁿ-gû 樟牛 chiuⁿ-ló/chiuⁿ-ló͘/chiuⁿ-náu 樟腦 chiuⁿ-ló-oân/chiuⁿ-noó-oân 樟腦丸 chiuⁿ-ló-iû 樟腦油 chiuⁿ-kū 樟舅 chiâu-hu 樵夫 chiâu-chú 樵子 chhiū 樹 chhiū-leng/chhiū-ni 樹乳 chhiū-á 樹仔 chhiū-leng/chhiū-ni 樹奶 chhiū-leng-á 樹奶仔 chhiū-leng-keng 樹奶弓 chhiū-ni-chhat 樹奶擦 chhiū-leng-thn̂g/chhiū-ni-thn̂g 樹奶糖 chhiū-leng-thâu 樹奶頭 chhiū-chí 樹子 chhiū-bóe/chhiū-bé 樹尾 chhiū-bóe-liu/chhiū-bé-liu 樹尾溜 chhiū-bóe-téng/chhiū-bé-téng 樹尾頂 chhiū-ńg 樹影 chhiū-ba̍k 樹木 chhiū-kí 樹杞 chhiū-nâ 樹林 chhiū-ki 樹枝 chhiū-kin/chhiū-kun 樹根 chhiū-chai 樹栽 chhiū-m̂ 樹梅 chhiū-m̂-hō͘ 樹梅雨 chhiū-m̂-piáⁿ 樹梅餅 chhiū-se/chhiū-soe 樹梳 chhiū-oe/chhiū-e 樹椏 chhiū-châng 樹欉 chhiū-bó/chhiū-bú 樹母 chhiū-iû 樹油 chhiū-ông-kong 樹王公 chhiū-phôe/chhiū-phê 樹皮 chhiū-ba̍k 樹目 chhiū-kho͘ 樹箍 chhiū-le 樹絡 chhiū-chi/chhiū-chí 樹脂 chhiū-kha 樹腳 chhiū-pak 樹腹 chhiū-ka 樹膠 chhiū-chháu-liân 樹草蓮 chhiū-kiok 樹菊 chhiū-hio̍h 樹葉 chhiū-im 樹蔭 chhiū-chî/chhiū-chû 樹薯 chhiū-lân 樹蘭 chhiū-lân-hoe 樹蘭花 chhiū-pūi 樹蜚 chhiū-tāu 樹豆 chhiū-sin 樹身 chhiū-gím 樹錦 chhiū-chheⁿ/chhiū-chhiⁿ 樹青 chhiū-thâu 樹頭 chhiū-hî/chhiū-hû 樹魚 chhiū-lêng 樹龍 chhiū-ku 樹龜 chhiūⁿ-leng/chhiūⁿ-ni 橡奶 chhiūⁿ-leng-thô͘ 橡奶土 chhiūⁿ-leng-tòa 橡奶帶 chhiūⁿ-leng-sèng 橡奶性 chhiūⁿ-leng-thn̂g 橡奶糖 chhiūⁿ-leng-ê/chhiūⁿ-leng-ôe/chhiūⁿ-ni-ê/chhiūⁿ-ni-ôe 橡奶鞋 chhiūⁿ-bo̍k 橡木 chhôaⁿ-khoân/chhôaⁿ-koân 橫權 chheng-liú 檉柳 chîⁿ 檐 chiⁿ-á 櫼仔 chiⁿ-ji̍p 櫼入 chhù 次 chhù-lí 次女 chhù-chú 次子 chhù-nî 次年 chhù-sū/sù-sī/chhù-sī 次序 chhù-ji̍t 次日 chhù-lâm 次男 chhù-tē 次第 chhù-téng 次等 chhù-kip 次級 chhù-iàu 次要 chhù-lō͘-hòe/chhù-lō͘-hè 次路貨 chhù-tiúⁿ 次長 chí 止 chí-iau 止iau chí-tiâu 止tiâu chí-chhùi-ta 止嘴乾 chí-chhùi-ta 止嘴凋 chí-kéng 止境 chí-nî-chî/chí-nî-chû 止尼薯 chí-chúi 止水 chí-khat/chí-khoah/chí-khat 止渴 chí-thiàⁿ 止痛 chí-thiàⁿ-io̍h 止痛藥 chí-hoeh/chí-huih 止血 chí-ki 止飢 chiàⁿ/chiaⁿ 正 chèng-le 正le chiàⁿ--leh 正leh chiàⁿ-tī--leh 正tī--leh chiàⁿ-tiong 正中 chiàⁿ-tiong-ng 正中央 chiàⁿ-tiong-tàu 正中晝 chiàⁿ-tī-le 正佇le chiàⁿ-tò-chhiú 正倒手 chiàⁿ-tò-kha 正倒腳 chiàⁿ-ta̍t 正值 chèng-chek 正則 chiàⁿ-péng 正反 chèng-miâ/chiàⁿ-miâ 正名 chiàⁿ-tē-thó͘/chiàⁿ-tōe-thó͘ 正地土 chiàⁿ-tōa 正大 chiàⁿ-jī 正字 chiàⁿ-chong 正宗 chiâⁿ-si̍t/chiaⁿ-si̍t 正實 chiàⁿ-siá 正寫 chèng-siông 正常 chèng-siông-hòa 正常化 chèng-sek 正式 chiàⁿ-oan 正彎 chèng-tek 正德 chèng-sim 正心 chiàⁿ-kī 正忌 chiàⁿ-chhiú 正手 chiàⁿ-chhiú-pêng 正手旁 chiàⁿ-chhiú-pêng 正手爿 chiàⁿ-chhiúténg-bīn 正手頂面 chiàⁿ-pān 正扮 chiàⁿ-pha 正拋 chiàⁿ-bûn 正文 chiàⁿ-oat 正斡 chèng-hong-hêng/chiàⁿ-hong-hêng 正方形 chiàⁿ-pêng 正旁 chiàⁿ-sī 正是 chiaⁿ--goe̍h/chiaⁿ--ge̍h 正月 chiaⁿ-goe̍h-chhoe-it/chiaⁿ-ge̍h-chhe-it 正月初一 chiaⁿ-goe̍h-pòaⁿ/chiaⁿ-ge̍h-pòaⁿ 正月半 chiàⁿ-pún 正本 chiàⁿ-pún-chheng-goân 正本清源 chiàⁿ-pán 正板 chiàⁿ-ki 正枝 chiàⁿ-khái 正楷 chiàⁿ-chhêng 正榕 chiàⁿ-chiàⁿ 正正 chiàⁿ-chiàⁿ-sī 正正是 chiàⁿ-tiān 正殿 chiàⁿ-bó/chiàⁿ-bú 正母 chèng-pí 正比 chiàⁿ-mô͘-pa̍t-á 正毛pa̍t仔 chèng-khì 正氣 chèng-phài 正派 chiàⁿ-káng 正港 chiàⁿ-káng-hòe/chiàⁿ-káng-hè 正港貨 chiàⁿ-pē 正父 chiàⁿ-pêng 正爿 chiàⁿ-pâi 正牌 chiàⁿ-chu 正珠 chèng-tong 正當 chiàⁿ-tāu 正痘 chiàⁿ-pôaⁿ 正盤 chiàⁿ-ti̍t 正直 chèng-khak 正確 chèng-khak-sèng 正確性 chiàⁿ-thiāu 正祧 chiàⁿ-pit 正筆 chiàⁿ-pān 正範 chiàⁿ-âng 正紅 chiàⁿ-chí-tôaⁿ 正紫檀 chèng-thóng 正統 chèng-keng 正經 chèng-keng--ê 正經ê chèng-keng-tāi 正經代 chèng-keng-lō͘ 正經路 chèng-gī 正義 chèng-gī-kám 正義感 chiàⁿ-hī 正耳 chiàⁿ-me̍h 正脈 chiàⁿ-kha 正腳 chiàⁿ-hoe 正花 chiàⁿ-tio̍h-sî 正著時 chiàⁿ-hō 正號 chiàⁿ-chhiong 正衝 chèng-sī 正視 chiàⁿ-chhin-chhiūⁿ 正親像 chiàⁿ-hòe/chiàⁿ-hè 正貨 chiàⁿ-lō͘ 正路 chiàⁿ-sin 正身 chiàⁿ-tńg 正轉 chèng-tô͘/chiàⁿ-tô͘ 正途 chiàⁿ-tō 正道 chiàⁿ-kim 正金 chiàⁿ-gîn/chiàⁿ-gûn 正銀 chiàⁿ-mn̂g 正門 chiàⁿ-bīn 正面 chiàⁿ-im 正音 chiàⁿ-tǹg 正頓 chiàⁿ-thâu-o͘ 正頭烏 chiàⁿ-thé 正體 chiàⁿ-chhiuⁿ 正鯧 chiàⁿ-khí 正齒 chhú-gōa 此外 chhú-āu 此後 chân/chhân/chôaⁿ 殘 chân-chûn 殘存 chân-hāi 殘害 chân-hòe 殘廢 chân-sim/chhân-sim 殘心 chân-jím 殘忍 chân-pō 殘暴 chhân-chhân 殘殘 chân-sat 殘殺 chân-che 殘渣 chân-liû 殘留 chân-khok 殘酷 chân-chiòng 殘障 chiⁿ-á 氈仔 chúi 水 chúi-chhiâng 水chhiâng chúi-sian 水sian chúi-tīⁿ 水tīⁿ chúi-teng-hiuⁿ 水丁香 chúi-teng-hông 水丁黃 chúi-tan 水丹 chúi-khit-chia̍h 水乞食 chúi-ta 水乾 chúi-têng 水亭 chúi-sian 水仙 chúi-sian-hoe 水仙花 chúi-sian-mn̂g 水仙門 chúi-hūn 水份 chúi-ūi 水位 chúi-siong 水傷 chúi-ji̍p 水入 chúi-tang-koe 水冬瓜 chúi-peng-phìⁿ 水冰片 chúi-ta 水凋 chúi-to-nî/chúi-to-liân 水刀蓮 chúi-hūn 水分 chúi-lī 水利 Chúi-lī-kio̍k 水利局 Chúi-lī-hōe 水利會 chúi-kiàm-chháu 水劍草 chúi-le̍k 水力 chúi-chin 水升 chúi-eh 水厄 chúi-kó͘-sam 水古杉 chúi-tin-tang 水叮噹 chúi-sai-kong 水司公 chúi-hiàⁿ 水向 chúi-nî 水呢 chúi-nî-á-pò͘ 水呢仔布 chúi-chhip 水咠 chúi-thó͘ 水土 chúi-kheⁿ/chúi-khiⁿ 水坑 chúi-káu 水垢 chúi-po͘-á 水埔仔 chúi-he̍k 水域 chúi-thah 水塔 chúi-tông 水塘 chúi-ba̍k 水墨 chúi-ap 水壓 chúi-pà 水壩 chúi-hu 水夫 chúi-hāi 水害 chúi-chiam 水尖 chúi-chiam-á 水尖仔 chúi-bóe/chúi-bé 水尾 chúi-khám 水崁 chúi-pang-soaⁿ 水崩山 chúi-phè 水帕 chúi-pêng 水平 chúi-té-siû/chúi-tóe-siû 水底泅 chúi-khò͘ 水庫 chúi-chhiúⁿ 水廠 chúi-chhái 水彩 chúi-sèng 水性 chúi-lek 水慄 chúi-khat-á 水戛仔 chúi-chhiú/chúi-siú/chúi-chhiú 水手 chúi-phi 水披 chúi-thiu 水抽 chúi-thiu-á 水抽仔 chúi-chūn 水拵 chúi-chūn-thâu 水拵頭 chúi-hia̍p-á 水挾仔 chúi-chu̍t-á 水捽仔 chúi-choān-thâu 水撰頭 chúi-cho̍k 水族 chúi-seng 水星 chúi-cheⁿ/chúi-chiⁿ 水晶 chúi-sia̍h 水杓 chúi-kó 水果 chúi-khok-á 水柝仔 chúi-kho 水柯 chúi-kho-á 水柯仔 chúi-thiāu 水柱 chúi-liú 水柳 chúi-liú-kho 水柳柯 chúi-chhâ-pê 水柴耙 chúi-khī 水柿 chúi-tháng 水桶 chúi-lâi 水梨 chúi-lâi-á 水梨仔 chúi-siā 水榭 chúi-chô 水槽 chúi-kūi 水櫃 chúi-kūi-io 水櫃腰 chúi-bó/chúi-bú 水母 chúi-bó-soa/chúi-bú-soa 水母鯊 chúi-khì 水氣 chúi-tî 水池 chúi-chhiâng-chhē 水沖泚 chúi-phe̍h 水沫 chúi-iû 水油 chúi-chôaⁿ/chúi-chóaⁿ 水泉 chúi-chôaⁿ-chúi 水泉水 chúi-phā/chúi-pho 水泡 chúi-pho-hûn 水波痕 chúi-nî 水泥 chúi-iaⁿ 水泱 chúi-khó 水洘 chúi-liû 水流 chúi-lâu-si 水流屍 chúi-lâu-kho 水流柯 chúi-lâu-chhâ 水流柴 chúi-lâu-tāu 水流豆 chúi-chìm-kóe 水浸粿 chúi-hia̍p-á 水浹仔 chúi-âm-kóng 水涵管 chúi-chut 水淬 chúi-chhim 水深 chúi-im 水淹 chúi-im-sí 水淹死 chúi-im-ām 水淹頷 chúi-éng 水湧 chúi-goân 水源 chúi-goân-thâu 水源頭 chúi-chún 水準 chúi-un 水溫 chúi-ku̍t 水滑 chúi-tih 水滴 chúi-tih-á-khám 水滴仔崁 chúi-hó͘-toān/chúi-khó͘-toān/Chúi-hó͘-toān 水滸傳 chúi-chhat 水漆 chúi-lāu 水漏 chúi-tiòng/chúi-tńg 水漲 chúi-thâm 水潭 chúi-lōa 水瀨 chúi-koàn-tn̂g 水灌腸 chúi-chai 水災 chúi-ian 水煙 chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe 水熏吹 chúi-teng 水燈 chúi-teng-chia̍h 水燈食 chúi-chek 水燭 chúi-gû/súi-gû 水牛 Chúi-gû-siâⁿ 水牛城 chúi-káu 水狗 chúi-thoah 水獺 chúi-chu 水珠 chúi-koe 水瓜 chúi-phiâu 水瓢 chúi-pân 水瓶 chúi-sán 水產 chúi-chhân 水田 chúi-chhân-eⁿ 水田蠳 chúi-siàn 水疝 chúi-hûn 水痕 chúi-tāu 水痘 chúi-phā 水皰 chúi-tùi 水碓 chúi-bō 水磨 chúi-chhìn 水秤 chúi-tiū 水稻 chúi-chek 水積 chúi-chhng-chôa 水穿蛇 chúi-khut 水窟 chúi-pit 水筆 chúi-pit-á 水筆仔 chúi-sún 水筍 chúi-kéng 水筧 chúi-kńg/chúi-kóng 水管 chúi-kóng-á 水管仔 chúi-kóng-sim 水管心 chúi-hún-thâu 水粉頭 chúi-âng 水紅 chúi-âng-chhiū 水紅樹 chúi-âng-sek 水紅色 chúi-âng-hoe 水紅花 chúi-sò͘ 水素 chúi-ká 水絞 chúi-kng 水缸 chúi-koàn 水罐 chúi-keng 水耕 chúi-pûi 水肥 chúi-chéng 水腫 chúi-ka 水膠 chúi-sek 水色 chúi-ō͘ 水芋 chúi-kin-chio 水芎蕉 chúi-hoe 水花 chúi-khîn/chúi-khûn 水芹 chúi-khîn-chhài/chúi-khûn-chhài 水芹菜 chúi-kiô 水茄 chúi-ka-tang 水茄苳 chúi-chháu 水草 chúi-chhó-á 水草仔 chúi-láu-chháu 水荖草 chúi-cheng-khì 水蒸氣 chúi-iông-pho 水蓉波 chúi-liân 水蓮 chúi-liân-hoe 水蓮花 chúi-lô͘ 水蔞 chúi-chhang-á 水蔥仔 chúi-soe 水蔬 chúi-chio 水蕉 chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe 水薰吹 chúi-phiô 水薸 chúi-phiô-á 水薸仔 chúi-nâ-chheⁿ/chúi-nâ-chhiⁿ 水藍青 chúi-tîn 水藤 chúi-io̍h 水藥 chúi-lô͘-tek 水蘆荻 chúi-sat-chháu 水虱草 chúi-ka-cháu 水虼蚤 chúi-báng-á 水蚊仔 chúi-chhi/chúi-chhu/chúi-chhu 水蛆 chúi-chôa 水蛇 chúi-chôa-siû 水蛇泅 chúi-chôa-io 水蛇腰 chúi-ke/súi-koe 水蛙 chúi-sau 水蛸 chúi-giâ-kang 水蜈蚣 chúi-ti-tu 水蜘蛛 chúi-khî 水蜞 chúi-ia̍h 水蝶 chúi-lê/chúi-lôe/chúi-lê 水螺 chúi-ka-cháu 水蟉蚤 chúi-lâ-giâ 水蟧蜈 chúi-hiā 水蟻 chúi-giat 水蠍 chúi-la̍h-chhiū 水蠟樹 chúi-khò͘ 水褲 chúi-tāu-iû 水豆油 chúi-hòe/chúi-hè 水貨 chúi-chha̍t-á 水賊仔 chúi-chit 水質 chúi-lō͘ 水路 chúi-chhia 水車 chúi-chhia-ia̍p 水車葉 chúi-tńg-ke/chúi-tńg-koe 水返雞 chúi-thè/chúi-thòe 水退 chúi-tō 水道 chúi-tō-chúi 水道水 chúi-tō-thâu 水道頭 chúi-pī-á 水避仔 chúi-hiong 水鄉 chúi-lô 水醪 Chúi-lí 水里 chúi-liāng/chúi-liōng 水量 chúi-kim-kiaⁿ 水金京 chúi-kim-tiāⁿ 水金定 chúi-chiam 水針 chúi-ka-chián 水鉸剪 chúi-gîn/chúi-gûn 水銀 chúi-chhèng 水銃 chúi-gím 水錦 chúi-pió 水錶 chúi-kiàⁿ 水鏡 chúi-mn̂g 水門 chúi-iam-ke/chúi-iam-koe 水閹雞 chúi-lio̍k 水陸 chúi-ke/chúi-koe/súi-ke/súi-koe 水雞 chúi-ke-jiáu/chúi-koe-jiáu 水雞爪 chúi-koe-ôe/chúi-ke-ê 水雞鞋 chúi-tiān 水電 chúi-bū 水霧 chúi-bīn 水面 chúi-bīn-téng 水面頂 chúi-hia 水靴 chúi-thâu 水頭 chúi-pn̄g 水飯 chúi-kiáu 水餃 chúi-bé 水馬 chúi-lo̍k-tô 水駱駝 chúi-chhiu 水鬚 chúi-kúi 水鬼 chúi-kúi-á 水鬼仔 chúi-hûn-á 水魂仔 chúi-hāu 水鱟 chúi-chiáu 水鳥 chúi-ah 水鴨 chúi-ka-lēng 水鵁鴒 chúi-tang-á 水鶇仔 chúi-liù 水鷚 chúi-chhí/chúi-chhú 水鼠 chúi-lêng 水龍 chúi-lêng-chhia 水龍車 chúi-ku 水龜 chiap 汁 chiap-lâu-chiap-tih 汁流汁滴 chhe 汊 chiáⁿ 汫 chiáⁿ-chúi 汫水 chiáⁿ-phun-phun 汫潘潘 chiáⁿ-tiⁿ 汫甜 chiáⁿ-phî-phū 汫皮浡 chiáⁿ-sek 汫色 chiáⁿ-chhài 汫菜 chhèng/chhiâng/chhiong 沖 chhèng-kōa-kōa 沖kōa-kōa chhiong-koah 沖割 chhiong-ìn 沖印 chhiong-thian 沖天 chhiong-hīn/chhiong-hūn 沖恨 chhiâng-chúi/chhiong-chúi 沖水 chhiâng-chhiâng-kún 沖沖滾 chhiong-sé/chhiong-sóe 沖洗 chhiong-tām 沖淡 chhiong-hoān 沖犯 chhiong-pōng 沖磅 chhèng-keng 沖肩 chhiâng-tio̍h 沖著 chhiong-si̍t 沖蝕 chhiong-cháu 沖走 chhiong-siau 沖銷 chiau-khì 沼氣 cham 沾 chhoah/choah/siat 泄 chhōa-jiō 泄尿 chôaⁿ 泉 chôaⁿ-á 泉仔 choân-chiu 泉州 chôaⁿ-chúi 泉水 chôaⁿ-ba̍k 泉目 chôaⁿ-khang 泉空 chôaⁿ-thâu 泉頭 choah 泏 choah-chhut-lâi 泏出來 choah-tín-tāng 泏振動 chhū-tiong-iâⁿ 泚中營 chù/tù 注 chù-ji̍p 注入 chuh-chhut-lâi 注出來 chuh-nn̄g 注卵 chù-tiāⁿ 注定 chù-siā 注射 chù-siā-tâng 注射筒 chù-sim 注心 chù-ì 注意 chù-ì-le̍k 注意力 chù-ì--tio̍h 注意著 chù-bûn 注文 chù-sí 注死 chù-ba̍k/chù-bo̍k/chù-bo̍k 注目 chù-sîn 注神 chù-che̍h 注絕 chù-kha 注腳 chù-sī 注視 chù-tiōng 注重 chù-im 注音 chin/tin 津 chiu 洲 chiu-chè 洲際

eng-hoe 櫻花

éng-kiú 永久 éng-kiú-sèng 永久性 éng-hióng 永享 éng-kong-á 永公仔 éng-pia̍t 永別 Éng-hô 永和 Éng-hô-chhī 永和市 éng-ka 永嘉 éng-sûi-put-hiú 永垂不朽 éng-chûn 永存 éng-hêng 永恆 éng-pái 永擺 éng-chhiong 永昌 éng-lo̍k 永樂 éng-bû-lêng-ji̍t 永無寧日 éng-seng 永生 éng-koat 永訣 éng-kòe/éng-kè 永過 éng-oán 永遠 éng 泳 éng-tî 泳池 éng-chong 泳裝

êng-jīm 榮任 êng-kng 榮光 êng-ui 榮威 êng-thióng 榮寵 Êng-kang-chhù 榮工處 êng-hēng 榮幸 êng-éng 榮影 êng-éng 榮景 êng-ko͘ 榮枯 êng-kui 榮歸 êng-bîn 榮民 Êng-bîn-chóng-i-īⁿ 榮民總醫院 êng-bîn-pēⁿ-īⁿ 榮民醫院 êng-he̍k 榮獲 êng-teng 榮登 Êng-chóng 榮總 êng-iāu 榮耀 êng-eng 榮膺 êng-ī/êng-ū 榮譽 êng-ī-phok-sū 榮譽博士 êng-ū-ha̍k-ūi 榮譽學位 êng-hâm 榮銜 êng-hián 榮顯

gia̍p-chú 業主 gia̍p-chè 業債 gia̍p-bū 業務 gia̍p-bū-oân 業務員 gia̍p-bū-pō͘ 業務部 gia̍p-miā 業命 gia̍p-í 業已 gia̍p-sán 業產 gia̍p-kài 業界 gia̍p-siàng/gia̍p-siòng 業相 gia̍p-sîn 業神 gia̍p-keng 業經 gia̍p-chek 業績 gia̍p-chiá 業者 gia̍p-î/gia̍p-û 業餘 ga̍k-khì 樂器 ga̍k-thoân 樂團 ga̍k-tôaⁿ 樂壇 ga̍k-su 樂師 ga̍k-hú 樂府 ga̍k-chhiú 樂手 ga̍k-khek 樂曲 ga̍k-lí 樂理 ga̍k-chiuⁿ 樂章 ga̍k-siaⁿ 樂聲 ga̍k-phó͘ 樂譜 ga̍k-tūi 樂隊 ga̍k-im 樂音 giô-poe 橈棓 gē-le̍k 毅力 gī-jiân 毅然

hùn-tōa 楦大 hùn-lâng 楦膿 hùn-khoah 楦闊 hùn-thâu 楦頭 hoâiⁿ 橫 hoâiⁿ-hiòng 橫向 hoâiⁿ-siá 橫寫 Hoâiⁿ-san 橫山 hoâiⁿ-lēng/hûiⁿ-lēng 橫崚 hoâiⁿ-ok 橫惡 hoâiⁿ-pián 橫扁 hoâiⁿ-peh-peh 橫扒扒 hoâiⁿ-phi/hûiⁿ-phi 橫批 hoâiⁿ-phi 橫披 hoâiⁿ-koaiⁿ 橫杆 hûiⁿ-hûiⁿ-kō 橫橫翱 hoâiⁿ-iûⁿ 橫洋 hoâiⁿ-liû 橫流 hoâiⁿ-tō͘ 橫渡 hoâiⁿ-theh-theh 橫澈澈 hoâiⁿ-hiân 橫玄 hoâiⁿ-ti̍t 橫直 hoâiⁿ-bâi-khiā-ba̍k 橫眉khiā目 hoâiⁿ-hiân/hûiⁿ-hiân 橫眩 hoâiⁿ-sòaⁿ 橫線 hoâiⁿ-kō 橫翱 hoâiⁿ-bah-seⁿ/hoâiⁿ-bah-siⁿ 橫肉生 hoâiⁿ-bah-bīn 橫肉面 hoâiⁿ-keng 橫肩 hoâiⁿ-bân 橫蠻 hoâiⁿ-hêng 橫行 hoâiⁿ-soan-ti̍t-soan 橫訕直訕 hoâiⁿ-pìⁿ-pìⁿ 橫變變 hoâiⁿ-châi 橫財 hoâiⁿ-oa̍t 橫越 hêng-ge̍k/hoâiⁿ-ke̍h 橫逆 hoâiⁿ-piak-piak 橫逼逼 hoâiⁿ-kòe/chhôaⁿ-kè 橫過 hûiⁿ-chāⁿ/hoâiⁿ-chāⁿ 橫閘 hoâiⁿ-pà 橫霸 hoâiⁿ-pà-pà 橫霸霸 hoâiⁿ-khiâ 橫騎 him-hí 欣喜 him-bō͘/him-mō͘ 欣慕 him-him 欣欣 him-him-hiòng-êng 欣欣向榮 him-jiân 欣然 him-siān 欣羡 him-siān/him-soān/him-soān 欣羨 him-sióng 欣賞 hap 欱 hioh 歇 hioh-siān 歇siān heh-tang 歇冬 hioh-chhoán 歇喘 hioh-thiⁿ-lō͘ 歇天路 hioh-thiⁿ-lō͘ 歇天露 hioh-o̍h 歇學 hioh-kheh-tiàm 歇客店 hioh-kheh-chàn 歇客棧 hioh-kôaⁿ/heh-kôaⁿ 歇寒 hioh-siū 歇岫 hioh-kang 歇工 heh-tiàm/hioh-tiàm 歇店 hioh-iáⁿ 歇影 hioh-khùn 歇息 hioh-thiám 歇悿 hioh-tàⁿ 歇擔 hioh-tàu/heh-tàu 歇晝 hioh-àm/heh-àm 歇暗 hioh-mê/heh-mî 歇暝 hioh-hōe 歇會 hioh-gia̍p 歇業 hioh-liâng/heh-liâng 歇涼 hioh-joa̍h/heh-joa̍h/hioh-loa̍h 歇熱 hioh-joa̍h-sî 歇熱時 hehN-khùn/hioh-khùn/heh-khùn 歇睏 hioh-khùn-ji̍t 歇睏日 hioh-kha 歇腳 hioh-ńg/heh-ńg 歇蔭 hioh-sin 歇身 hioh-chūn 歇陣 heh-hō͘/hioh-hō͘ 歇雨 hmh 歙 hoan-ho͘ 歡呼 hoan-chhiùⁿ 歡唱 hoaⁿ-hí 歡喜 hoaⁿ-hí-lâi 歡喜來 hoaⁿ-hí-kah 歡喜甲 hoaⁿ-hí-bīn 歡喜面 hoaⁿ-tō͘ 歡度 hoan-sim 歡心 hoan-lo̍k 歡樂 hoan-lo̍k-khì-hun 歡樂氣氛 hoan-him 歡欣 hoan-chhiàu 歡笑 hoan-chū 歡聚 hoan-gêng 歡迎 hoan-sàng/hoan-sòng 歡送 hoaⁿ-thâu-hí-bīn 歡頭喜面 hòe/hè 歲 hòe-chhut/hè-chhut/sòe-chhut 歲出 hòe-siū/hè-siū 歲壽 hòe-siaⁿ/hè-siaⁿ 歲聲 hòe-thâu/hè-thâu 歲頭 húi 毀 húi-tūi 毀墜 húi-hoāi 毀壞 húi-iông 毀容 húi-tiāu 毀掉 húi-sún 毀損 húi-khì 毀棄 húi-bia̍t 毀滅 húi-ū-chham-poàn 毀譽參半 húi-bīn 毀面 hô 毫 hô-khek 毫克 hô-seng 毫升 hô-bí 毫米 hô-hoat 毫髮 hoàn-lām 氾濫 hoàn-lām-sêng-chai 氾濫成災 hàng-lâu 汎流 hān-kin/hān-kun 汗巾 hān-gân 汗顏 hóng 汞 hô 河 hô-tāi 河tāi Hô-lāi 河內 Hô-pak 河北 Hô-pak-séng 河北省 Hô-lâm 河南 Hô-lâm-séng 河南省 hô-thê 河堤 hô-san 河山 hô-hōaⁿ 河岸 hô-chhoan 河川 hô-chhn̂g 河床 hô-té/hô-tóe 河底 hô-tang 河東 hô-liû 河流 hô-khe/hô-khoe/hô-kheⁿ/hô-khoe 河溪 hô-hàn 河漢 hô-pin 河濱 hô-poān 河畔 hô-kok 河谷 hô-tō 河道 hô-piⁿ 河邊 hô-bīn 河面 hô-bé 河馬 hut-tiám 沸點 hòng-chhiáⁿ 況且 hoat 法 hoat-jîn 法人 hoat-lēng 法令 hoat-lē 法例 hoat-tián 法典 hoat-chè 法制 hoat-chek 法則 hoat-le̍k 法力 hoat-bū 法務 Hoat-bū-pō͘ 法務部 hoat-siong 法商 Hoat-kok 法國 Hoat-kok-lâng 法國人 hoat-ha̍k 法學 hoat-ha̍k-īⁿ 法學院 hoat-koaⁿ 法官 hoat-tēng 法定 hoat-pó 法寶 hoat-thiap 法帖 hoat-su 法師 hoat-pè 法幣 hoat-tō͘ 法度 hoat-têng 法庭 hoat-lu̍t 法律 hoat-lu̍t-hē 法律系 hoat-lu̍t-phāng 法律縫 hoat-chèng 法政 hoat-bûn 法文 hoat-hōe 法會 hoat-lóng 法朗 hoat-àn 法案 hoat-tiâu 法條 hoat-tī 法治 hoat-lí 法理 hoat-kài 法界 hoat-gán 法眼 hoat-kí 法紀 hoat-thóng 法統 hoat-bāng 法網 Hoat-lân-se 法蘭西 hoat-su̍t 法術 Hoat-se-su 法西斯 hoat-kui 法規 hoat-kéng 法警 hoat-pān 法辦 hoat-lông 法郎 hoat-i 法醫 hoat-īⁿ 法院 hàm-tōa 泛大 hàm-tōa-kiàⁿ 泛大鏡 hàng-leng 泛奶 hàm-hàm/hoàn-hoàn 泛泛 hàm-phu̍h 泛浡 hàng-phôe/hàng-phê 泛皮 hàm-chéng 泛腫 hàm-kha-tâng 泛腳胴 hàm-kiàⁿ 泛鏡 hông-chúi 洪水 hông-liû 洪流 hông-hok 洪福 hoa̍t/oa̍h 活 hoa̍t-á-khut 活仔窟 hoa̍t-chai 活栽 hoa̍t-phoat/oa̍h-phoat 活潑 ha̍p-sûn 洽詢 hia̍p-tâm 洽談 ha̍p-kò͘ 洽購 ha̍p-pān 洽辦

iūⁿ-phín 樣品 iūⁿ-sek 樣式 iūⁿ-pún 樣本 iūⁿ-siùⁿ 樣相 io̍k-bōng 欲望 iok-kiû 欲求 io̍k-pā-put-lêng 欲罷不能 io̍k-kài-mí-chiong 欲蓋彌彰 in-chhiat 殷切 in-khîn/in-khûn 殷勤 in-kàm 殷鑑 in-kàm-put-oán 殷鑑不遠 ió 毆 ióng 氧 ióng-hòa 氧化 ióng-hòa-bu̍t 氧化物 ióng-khì 氧氣 iû 油 iû-le̍h-le̍h 油le̍h-le̍h iû-tái 油tái iû-chhńg 油串 iû-chéⁿ/iû-chíⁿ 油井 iû-kè 油價 iû-ìn 油印 iû-káu 油垢 iû-ba̍k 油墨 iû-ap 油壓 iû-pò͘ 油布 iû-tòa 油帶 iû-khò͘ 油庫 iû-chhiúⁿ 油廠 iû-thiu-á 油抽仔 iû-liāu 油料 iû-kî-hî/iû-kî-hû 油旗魚 iû-bo̍k 油木 iû-sam 油杉 iû-chhêng/iû-siông 油松 iû-kho͘-piáⁿ 油枯餅 iû-kam-sun 油柑孫 iû-khī 油柿 iû-kùi 油桂 iû-tâng/iû-tông/iû-tông 油桐 iû-tông-chhiū 油桐樹 iû-tháng 油桶 iû-tiâu 油條 iû-kūi 油櫃 iû-chúi 油水 iû-ta̍p-ta̍p 油沓沓 iû-iû 油油 iû-sé-sé/iû-sóe-sóe 油洗洗 iû-tái 油滓 iû-chhat 油漆 iû-chhat-kang 油漆工 iû-chhat-sai 油漆師 iû-lūn 油潤 iû-ta̍k 油濁 iû-tak-tak 油濁濁 iû-chia̍h-kóe 油炙粿 iû-chiā-ke 油炸粿 iû-ian 油煙 iû-teng 油燈 iû-thoah 油獺 iû-chhân 油田 iû-ōe 油畫 iû-khòng 油礦 iû-kóng 油管 iû-siuⁿ 油箱 iû-but-but 油粅粅 iû-chóa 油紙 iû-koàn-chhia 油罐車 iû-bah 油肉 iû-lut-lut 油肭肭 iû-chi 油脂 iû-ko 油膏 iû-chho 油臊 iû-la̍h-chhiū 油臘樹 iû-kia̍h-á 油舉仔 iû-hoe-á 油花仔 iû-tê 油茶 iû-chhài 油菜 iû-chhài-hoe 油菜花 iû-hio̍h-lâm 油葉楠 iû-hio̍h-tê 油葉茶 iû-chhang 油蔥 iû-chhang-ke 油蔥粿 iû-lân-hoe 油蘭花 iû-mé 油蜢 iû-liah 油跡 iû-chhia 油車 iû-chhia-kóe 油車粿 iû-lûn 油輪 iû-lap-lap 油邋邋 iû-mn̂g 油門 iû-chia̍h-ke/iû-chia̍h-kóe 油食粿 iû-pn̄g 油飯 iû-hî/iû-hû 油魚 iû-môa 油麻 iû-tiám-chháu 油點草 iû-tiáⁿ 油鼎 iân 沿 iân-hōaⁿ 沿岸 iân-hái 沿海 iân-sòaⁿ 沿線 iân-ke/iân-koe 沿街 iân-si̍p 沿襲 iân-lō͘ 沿路 iân-tô͘ 沿途 iân-kai-chháu 沿階草 iân-kek 沿革 iaⁿ/iang 泱 iûⁿ 洋 iûⁿ-som 洋參 iûⁿ-pâng 洋房 iûⁿ-ho̍k 洋服 iûⁿ-lâu 洋樓 iông-iông-tek-ì 洋洋得意 iûⁿ-hiân-khîm 洋絃琴 iûⁿ-jio̍k-kùi 洋肉桂 iûⁿ-phang-koe 洋芳瓜 iûⁿ-ko͘ 洋菇 iûⁿ-ian 洋菸 iûⁿ-chhang 洋蔥 iûⁿ-hâng 洋行 iûⁿ-chong 洋裝 iûⁿ-hòe/iûⁿ-hè 洋貨 iûⁿ-chiú 洋酒
ke̍k-put-ke̍k 極不極 ke̍k-ka 極佳 ke̍k-táu 極倒 ke̍k-kî 極其 ke̍k-hêng 極刑 ke̍k-le̍k 極力 ke̍k-ke 極加 ke̍k-phín 極品 ke̍k-tē/ke̍k-tōe 極地 ke̍k-khám 極坎 ke̍k-to 極多 ke̍k-hó 極好 ke̍k-hù 極富 ke̍k-chió 極少 ke̍k-tō͘ 極度 ke̍k-bî-sè/ke̍k-bî-sòe 極微細 ke̍k-lo̍k 極樂 ke̍k-koân 極權 ke̍k-pō͘ 極步 ke̍k-chē/ke̍k-chōe 極濟 ke̍k-ûi 極為 ke̍k-chīn 極盡 ke̍k-khang 極空 ke̍k-toan 極端 ke̍k-tì 極致 ke̍k-kak 極角 ke̍k-mn̂g 極門 ke̍k-hān 極限 ke̍k-téng 極頂 ke̍k-thâu 極頭 khái 楷 khái-su 楷書 khái-bo̍k 楷木 khái-bô͘ 楷模 kài 概 khài-liām 概念 khài-koah 概括 khài-hóng 概況 khài-sǹg 概算 kài-sûn 概紃 khài-iàu 概要 khài-lūn 概論 kò͘-tô͘ 構圖 kò͘-su 構思 kò͘-sióng 構想 kò͘-sêng 構成 kò͘-bô͘ 構謀 kò͘-chō 構造 kǹg 槓 kǹg-á 槓仔 kan-á/kan-ná 橄仔 kan-ná-kiû 橄仔球 kaⁿ-ná 橄欖 kaⁿ-ná-sun 橄欖孫 kaⁿ-ná-hêng 橄欖形 kaⁿ-ná-chhiū 橄欖樹 kiô 橋 kiô-chiam 橋尖 kiô-niû 橋樑 kiô-khang 橋空 kiô-kha 橋腳 kiô-kòe-koáiⁿ-thiu/kiô-kè-koáiⁿ-thiu 橋過拐抽 ki/kui 機 ki-put-khó-sit 機不可失 ki-kiāⁿ 機件 ki-sian 機先 ki-khū/ki-kū 機具 ki-tōng 機動 ki-tōng-sèng 機動性 ki-su 機司 ki-oân 機員 ki-khì 機器 ki-khì-lâng 機器人 ke-khì-tháng 機器桶 ke-khì-lê/ke-khì-lôe 機器犁 ki-hêng 機型 ki-tiûⁿ 機場 ki-bi̍t 機密 ki-kang 機工 ki-khiáu 機巧 ki-phâng 機帆 ki-khò͘ 機庫 ki-pâng 機房 ki-hōe 機會 ki-kúiⁿ-á 機桿仔 ki-hâi 機械 ki-hâi-hòa 機械化 ki-hâi-sek 機械式 ki-kò͘ 機構 ki-iû 機油 ki-lu̍t 機率 ki-phiò 機票 ki-chéng 機種 ki-khiàu 機竅 ki-cho͘ 機組 ki-iân 機緣 ki-kûn 機群 ki-e̍k 機翼 ki-lêng 機能 ki-chhong 機艙 ki-iàu 機要 ki-kéng 機警 ki-sin 機身 ki-chhia 機車 ki-gū 機遇 ki-ūn 機運 ki-chhèng 機銃 ki-tiúⁿ 機長 ki-koan 機關 ki-koan-chhia 機關車 ki-koan-chhèng 機關銃 ki-tiān 機電 ki-thé 機體 khà/kiáu 檄 kiáu-sian 檄仙 kiáu-tiûⁿ 檄場 kiáu-pún 檄本 kiáu-tong 檄東 kiáu-kùn 檄棍 kiáu-tù 檄注 kiáu-keng 檄間 kòe-bo̍k 檜木 kiám 檢 kiám-siu 檢修 kiám-chng 檢妝 kiám-tēng 檢定 kiám-chhat 檢察 kiám-si 檢屍 kiám-cha 檢查 kiám-chhek 檢測 kiám-un 檢溫 kiám-e̍k 檢疫 kiám-siok 檢肅 kiám-kí/kiám-kú 檢舉 kiám-sī 檢視 kiám-thó 檢討 kiám-thó-hōe 檢討會 kiám-ia̍t 檢閱 kiám-giām 檢驗 kiám-tiám 檢點 kôa-chhiū 檺樹 kūi 櫃 kūi-thoah 櫃屜 kūi-tâi 櫃檯 kūi-tû 櫃櫥 koân 權 koân-ūi 權位 koân-lī 權利 koân-lī-kim 權利金 koân-le̍k 權力 khoân-sì/khoân-sè 權勢 koân-ui 權威 koân-ui-sèng 權威性 koân-gî 權宜 koân-gî-chi-kè 權宜之計 koân-ek 權益 koân-hêng 權衡 koân-kùi 權貴 koân-hān 權限 khiàm 欠 khiàm-chi̍t-kha 欠一腳 khiàm-chi̍t-kūi 欠一跪 khiàm-chú 欠主 khiàm-lâng-kàn 欠人姦 khiàm-lí-koán 欠你管 khiàm-chè 欠債 khiàm-kong-chhái 欠光彩 khiàm-khîn/khiàm-khûn 欠勤 khiàm-an 欠安 khiàm-se̍k 欠席 khiàm-thui 欠推 khiàm-tia̍p 欠揲 khiàm-kì/khiàm-kù 欠據 khiàm-siàu 欠數 khiàm-kiám-tiám 欠檢點 khiàm-khoán 欠款 khiàm-chúi 欠水 khiàm-ēng/khiàm-iōng 欠用 khiàm-sîn 欠神 khiàm-sòe/khiàm-sè 欠稅 khiàm-kiáu 欠繳 khiàm-khoat/khiàm-khoeh/khiàm-kheh 欠缺 khiàm-kha-chè 欠腳債 khiàm-hiat/khiàm-hoeh/khiàm-huih 欠血 khiàm-chîⁿ 欠錢 khiàm-im 欠陰 khiàm-hō͘ 欠雨 khiàm-tiám 欠點 khi-sin 欹身 khi-bú 欺侮 khi-lêng 欺凌 khi-kun 欺君 khi-ap 欺壓 khi-môa 欺瞞 khi-bông 欺矇 khi-chà 欺詐 khi-hū 欺負 khi-phiàn 欺騙 khim-pōe 欽佩 khim-bō͘ 欽慕 khim-sù 欽賜 khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán 款 khoán-chè 款制 khoán-sì/khoán-sè 款勢 khoán-khǹg 款勸 khoán-tāi/khoán-thāi/khoán-thāi 款待 khoán-khioh 款拾 khoán-khioh/khoán-khiok 款曲 khoán-iūⁿ 款樣 khoán-bo̍k 款目 khoán-siùⁿ 款相 khoán-hêng-lí 款行李 khoán-hāng 款項 khoán-gia̍h 款額 khām-sàu 歁嗽 khám-kiáⁿ 歁囝 khám-chhiò 歁笑 khiám-ì 歉意 khiám-kiù 歉疚 koa 歌 koa-á 歌仔 koa-á-hì 歌仔戲 koa-á-khek 歌仔曲 koa-ke̍k-īⁿ/koa-kio̍k-īⁿ 歌劇院 koa-âu 歌喉 koa-tôaⁿ 歌壇 koa-thiaⁿ 歌廳 koa-chhiú 歌手 koa-chheⁿ/koa-chhiⁿ 歌星 koa-khek 歌曲 koa-ông 歌王 koa-siaⁿ 歌聲 koa-bú 歌舞 koa-sû 歌詞 koa-si 歌詩 koa-iâu 歌謠 koa-phó͘ 歌譜 ko-siōng 歌頌 kî-ì 歧異 kî-kiàn 歧見 khî-sī/kî-sī 歧視 kî-lō͘ 歧路 kui 歸 kui-tī 歸tī kui-sì-lâng 歸世人 kui-jîn 歸人 Kui-jîn 歸仁 kui-sian 歸仙 kui-i 歸依 kui-sìn-thiⁿ 歸信天 kui-ê 歸個 kui-óa 歸倚 kui-ji̍p 歸入 kui-kong 歸功 kui-hòa 歸化 kui-pòaⁿ-kang 歸半工 kui-pòaⁿ-ji̍t 歸半日 kui-pòaⁿ-po͘ 歸半晡 kui-kiū 歸咎 kui-in-î/kui-in-û 歸因於 kui-kok 歸國 kui-thiⁿ 歸天 kui-ke-lâng 歸家人 kui-ke-kháu 歸家口 kui-siok 歸宿 kui-bóe/kui-bé 歸尾 kui-sio̍k-tī 歸屬tī kui-sio̍k-kám 歸屬感 kui-kang 歸工 kui-nî 歸年 kui-sim 歸心 kui-chhiú 歸手 kui-chhiú-phâng 歸手捧 kui-phe/kui-phoe 歸批 kui-sò͘ 歸數 kui-ji̍t 歸日 kui-ji̍t-kiàⁿ 歸日鏡 kui-àm 歸暗 kui-mê/kui-mî 歸暝 kui-goe̍h-ji̍t/kui-ge̍h-ji̍t 歸月日 kui-kiū 歸柩 kui-àn 歸案 kui-chèng 歸正 kui-khì 歸氣 kui-chúi 歸水 kui-pôaⁿ 歸盤 kui-óaⁿ-phâng 歸碗捧 kui-khang 歸空 kui-la̍p 歸納 kui-kōaⁿ 歸綰 kui-kûn 歸群 kui-pak-hóe/kui-pak-hé 歸腹火 kui-sek 歸色 kui-chng 歸莊 kui-tio̍k 歸著 kui-lō͘ 歸路 kui-sin 歸身 kui-sin-khu 歸身軀 kui-chōa 歸逝 kui-hoân 歸還 kui-hiong 歸鄉 kui-tīn 歸陣 kui-tūi 歸隊 kui-sūn 歸順 kui-lūi 歸類 kiong-si 殭屍 khak/khok 殼 khok-á 殼仔 khak-á-hoe/khak-á-he 殼仔灰 khok-á-hiân 殼仔絃 khak-hoe/khak-he 殼灰 khak-chhài 殼菜 khak-chhài-thâu 殼菜頭 kiû-lân 毬蘭 kiàn 毽 kiàn-chú/kiàn-chí 毽子 kiàn-chîⁿ 毽錢 khì/khùi 氣 khì-ló͘ 氣ló͘ khì-hāu 氣候 khì-le̍k/khùi-la̍t/khùi-la̍t 氣力 khì-kong 氣功 khì-sì/khì-sè/khùi-sì/khùi-sè 氣勢 khì-pòaⁿ-sí 氣半死 khùi-kháu 氣口 khì-bī 氣味 khì-chhoán 氣喘 khùi-chhoán-ji̍p 氣喘入 khùi-chhoán-chhut 氣喘出 khì-lông 氣囊 khì-thoân 氣團 khì-tiām 氣墊 khì-ap 氣壓 khì-tōa-tōa 氣大大 khì-toa̍h-toa̍h 氣奪奪 khì-khóng 氣孔 khùi-bóe/khùi-bé 氣尾 khì-hún 氣忿 khì-kip-pāi-hāi 氣急敗壞 khì-kòe 氣怪 khì-phut-phut 氣怫怫 khì-hùn 氣憤 khì-chhoah-chhoah/khì-choah-choah/khì-chhoah-chhoah/khì-toah-toah 氣掇掇 khì-phut-phut 氣撲撲 khì-thiòng-lún 氣暢忍 khì-khài 氣概 khì-sí 氣死 khì-sí-lâng 氣死人 khì-hun 氣氛 khì-chúi 氣水 khùi-chhiong-thiⁿ 氣沖天 khì-phàu 氣泡 khì-phài 氣派 khì-liû 氣流 khì-un 氣溫 khì-iām 氣焰 khì-chhai-chhai 氣猜猜 khì-kiû 氣球 khì-thiòng-lún 氣痛忍 khì-thang 氣窗 khì-tâng 氣筒 khì-kńg 氣管 khì-kńg-iām 氣管炎 khì-kiat 氣結 khì-choa̍t/khùi-choa̍t/khì-choa̍t 氣絕 khùi-si-á 氣絲仔 khì-me̍h 氣脈 khì-thoat 氣脫 khì-sek 氣色 khì-khó͘ 氣苦 khùi-chháu 氣草 khì-hiat 氣血 khì-siōng 氣象 Khì-siōng-kio̍k 氣象局 khì-chit 氣質 khì-ge̍k 氣逆 khì-ūn 氣運 khì-mn̂g 氣門 khùi-thâu 氣頭 khì-thé 氣體 khì-phek 氣魄 kheng/khin 氫 kiû 求 kiû-siông 求償 kiû-choân 求全 kiû-chō͘ 求助 kiû-chhú 求取 kiû-hô 求和 kiû-hun 求婚 kiû-ha̍k 求學 kiû-tit 求得 kiû-chêng 求情 kiû-ài 求愛 kiû-châi 求才 kiû-oān 求援 kiû-kiù 求救 kiû-kàu 求教 kiû-sin 求新 kiû-bāng 求望 kiû-seng 求生 kiû-ti 求知 kiû-sîn 求神 kiû-chit 求職 kiû-kiàn 求見 kiû-kái 求解 kiû-chín 求診 kiû-chèng 求證 kiû-piàn 求變 kiû-hō͘ 求雨 ki̍t 汔 kōaⁿ 汗 kōaⁿ-kin-á/kōaⁿ-kun-á 汗巾仔 kōaⁿ-chúi 汗水 kōaⁿ-sio̍h 汗液 kōaⁿ-tih 汗滴 kōaⁿ-chu 汗珠 kōaⁿ-siûⁿ 汗瘍 kōaⁿ-hoe 汗花 kōaⁿ-sng 汗酸 kang 江 kang-á-hî/kang-á-hû 江仔魚 kang-kháu 江口 kang-chú-jîn 江子仁 kang-san 江山 kang-bó͘ 江某 kang-bó͘-chêng 江某松 kang-chúi 江水 kang-ô͘ 江湖 kang-iâu-chu 江珧珠 kang-bí-chiú 江米酒 Kang-so͘ 江蘇 Kang-so͘-séng 江蘇省 kang-lî 江蘺 kang-jiâu-chu 江蟯珠 Kang-se 江西 kang-se-séng 江西省 kang-lûn 江輪 kang-thâu 江頭 khín-bîn 汱眠 khín-le̍k 汱綠 khín-sek 汱色 khip-chúi/kip-chúi 汲水 koat 決 koat-sèng-hū 決勝負 koat-tēng/koat-tiāⁿ 決定 koat-sim 決心 koat-chì 決志 koat-ì 決意 koat-chiàn 決戰 koat-toàn 決斷 koat-bêng 決明 koat-chhek 決策 koat-soàn 決算 koat-choa̍t 決絕 koat-lia̍t 決裂 koat-gī 決議 koat-gī-àn 決議案 koat-sài 決賽 koat-soán 決選 koat-tàu 決鬥 khì-chúi 汽水 khì-iû 汽油 khì-iû-tân/khì-iû-tôaⁿ 汽油彈 khì-kiû 汽球 khì-kng 汽缸 khì-chûn 汽船 khì-théng 汽艇 khì-chhia 汽車 ko͘-chiâⁿ 沽情 khó 洘 khó-ta 洘凋 khó-chut-chut 洘卒卒 khó-un-á 洘塭仔 khó͘-ōaⁿ/khó-ōaⁿ 洘旱 khó-ki̍t-ki̍t/khó-khi̍t-khi̍t 洘汔汔 khó-lâu 洘流 khó-ta̍uh-ta̍uh 洘瀆瀆 khó-tak-tak 洘篤篤 khó-mê/khó-moâi/khó-bê 洘糜 khó-chhèng-chhèng 洘蒸蒸 khó-thâu-moâi/khó-thâu-bê 洘頭糜 khó-kà 洘餃 khó-hî/khó-hû 洘魚 ka̍p-chia̍h 洽食 kō-lah-sap 洿垃圾 kô-lo̍h-khì/kô-lo̍h-khù 洿落去 kō-tio̍h 洿著

lâm 楠 lâm-á 楠仔 lâm-á-pang 楠仔枋 Lâm-chú 楠梓 liû 榴 liû-tân 榴彈 lo̍k-kong 樂公 lo̍k-hn̂g 樂園 lo̍k-thô͘ 樂土 lo̍k-thian 樂天 lo̍k-ì 樂意 lo̍k-koan 樂捐 lo̍k-thiòng 樂暢 lo̍k-thiòng-lâng 樂暢人 lo̍k-gia̍p 樂業 lo̍k-kûn 樂群 lo̍k-koan 樂觀 lo̍k-chhù 樂趣 lâu 樓 lâu-chéⁿ/lâu-chíⁿ 樓井 lâu-á 樓仔 lâu-á-chhù 樓仔厝 lâu-á-tōa-chhù 樓仔大厝 lâu-bóe-chhù 樓尾厝 lâu-bé-téng 樓尾頂 lâu-seh-á 樓屑仔 lâu-pang 樓枋 lâu-kông 樓栱 lâu-kông-îⁿ/lâu-kông-êⁿ 樓栱楹 lâu-thui 樓梯 lâu-thui-chàn 樓梯層 lâu-thui-keng 樓梯間 lâu-kha 樓腳 lâu-kha-chhù 樓腳厝 lâu-chhia 樓車 lâu-koh 樓閣 lâu-bīn 樓面 lâu-téng 樓頂 lok/lo̍k 橐 lok-á 橐仔 lok-á-tiàm 橐仔店 lak-tē-á 橐袋仔 lok-sōng 橐蹌 lok-chîⁿ 橐錢 le-bóng/lêng-bông 檸檬 lông 櫳 lông-á 櫳仔 lông-á-té/lông-á-tóe 櫳仔底 lông-á-chhia 櫳仔車 lân-kan 欄杆 loân-chhiū 欒樹 lám-jîn-chhiū 欖仁樹 lám-jîn-kū 欖仁舅 li̍t-beh-àm-á 欲暗仔 liám 歛 le̍k-tāi 歷代 le̍k-jīm 歷任 le̍k-lâi 歷來 le̍k-sú 歷史 le̍k-sú-ha̍k 歷史學 le̍k-sú-ka 歷史家 le̍k-sú-sèng 歷史性 le̍k-sú-hē 歷史系 le̍k-kài 歷屆 le̍k-nî 歷年 le̍k-nî-lâi 歷年來 le̍k-sî 歷時 le̍k-le̍k 歷歷 le̍k-chīn 歷盡 le̍k-keng 歷經 le̍k-liān 歷練 le̍k-hiám 歷險 liām-kū 殮具 liām-pò͘ 殮布 liām-chòng 殮葬 lio̍k 氯 le̍k-khì 氯氣 Lo̍k-sam-ki 洛杉磯 lo̍k-sîn-hoe 洛神花 lo̍k-iông-hoe 洛陽花 lo̍k-iông-kím 洛陽錦

miâ-chhiū 樠樹 múi 每 móe-ê 每個 móe-kang 每工 móe-nî 每年 múi-pái 每擺 móe-ji̍t 每日 múi-goe̍h/múi-ge̍h 每月 múi-chhù 每次 móe-hóng-jú-hā 每況愈下 móe-keh 每隔 múi-hāng 每項 髟|mn̂g-sui 毛|髟 mn̂g-liáu-liáu 毛了了 mn̂g-á-chháu 毛仔草 mô͘-lī 毛利 mô͘-lī-lu̍t 毛利率 mô͘-hoⁿ 毛呼 mn̂g-giap-á 毛夾仔 mn̂g-chiang-kun/mn̂g-chiong-kun 毛將軍 mô͘-kin/mô͘-kun 毛巾 mô͘-chhiú-mô͘-kha 毛手毛腳 mô͘-liāu 毛料 mn̂g-khī 毛柿 mn̂g-thô 毛桃 mn̂g-mn̂g-á-hō͘ 毛毛仔雨 mn̂g-thán/mô͘-thán 毛毯 mn̂g-kû 毛氍 mô͘-tong-kui 毛當歸 mô͘-pēⁿ/mô͘-pīⁿ 毛病 mô͘-phôe/mô͘-phê 毛皮 mô͘-tek 毛竹 mô͘-pit 毛筆 mn̂g-kńg/mo͘-kńg 毛管 mo͘-kńg-khang 毛管孔 mn̂g-kńg-khang 毛管空 mn̂g-kńg-chìⁿ 毛管箭 mô͘-jiông 毛絨 mn̂g-si-á 毛絲仔 mô͘-sòaⁿ 毛線 mô͘-chit 毛織 mô͘-chit-phín 毛織品 mn̂g-kha/mô͘-kha 毛腳 mo͘-kha-iàn 毛腳燕 mn̂g-khó͘-som 毛苦參 mô͘-kìn/mô͘-kùn 毛茛 mn̂g-chháu 毛草 mô͘-ko͘ 毛菇 mô͘-ko͘ 毛菰 mô͘-ki 毛萁 mô͘-sui 毛蓑 mô͘-liân-chhài 毛蓮菜 mô͘-lâm 毛藍 mn̂g-hó͘ 毛虎 mn̂g-chôa 毛蛇 mo͘-khî/mô͘-khî 毛蜞 mô͘-khî-á 毛蜞仔 mô͘-ūi 毛蝟 mo͘-hē/mô͘-hē/mô͘-hōe 毛蟹 mô͘-hē-í 毛蟹椅 mo͘-hē-ba̍k 毛蟹目 mo͘-hē-chháu 毛蟹草 mô͘-i 毛衣 mô͘-tāu 毛豆 mô͘-ti/mô͘-tu 毛豬 mô͘-gia̍h 毛額

niû 樑 niû-kông 樑kông nôa 欄 nôa-thâu 欄頭 ná 欖 nî 泥 nî-chúi-kang 泥水工 nî-chiau 泥沼

oai-chhoa̍h 歪chhoa̍h oai-chi̍t-phé 歪一phoe oai-chi̍t-pêng 歪一爿 oai-á-soh 歪仔索 oai-ûn 歪勻 oai-ko 歪哥 oai-kô-chhih-chhoa̍h 歪哥chhih-choa̍h oai-ko-chhi̍h-chhoa̍h 歪哥chhi̍h-chhoa oai-chhùi 歪嘴 oai-bóe-thô 歪尾桃 oai-sim 歪心 oai-chhoa̍h 歪斜 oai-khiok 歪曲 oai-oai-choāi-choāi 歪歪跩跩 oai-ko 歪篙 oai-ko-àn 歪篙案 oai-ko-chîⁿ 歪篙錢 oai-lō͘ 歪路 oai-thâu 歪頭 oai-thâu-chhài 歪頭菜 oai-ām 歪頷 oai-hong 歪風 o͘-sim-to̍k-hēng/to̍k-hēng 毒行 o͘-lô-chiap-tàng 污醪汁凍 oang-oang-lâu 汪汪流 ong-iông 汪洋 oa̍h-lèng-lèng 活lèng-lèng oa̍h-lia̍h 活lia̍h oa̍h-tauh 活tauh oa̍h-that 活that oa̍h--lo̍h-khì/oa̍h--lo̍h-khù 活下去 oa̍h-lâng 活人 oa̍h-hu̍t/oa̍h-pu̍t 活佛 oa̍h-lāi 活利 oa̍h-kàu 活到 oa̍h-le̍k 活力 oa̍h-tāng 活動 oa̍h-tōng-le̍k 活動力 oa̍h-tâi 活埋 oa̍h-chûn 活存 oa̍h-pîn 活屏 oa̍h-éng 活影 oa̍h-sèng 活性 oa̍h-sèng-thòaⁿ 活性碳 oa̍h-khàu 活扣 oa̍h-pán-á 活扳仔 oa̍h-lia̍h 活掠 oa̍h-phut-phut 活撲撲 oa̍h-kéng 活景 oa̍h-hōe 活會 oa̍h-kî 活期 oa̍h-sng 活栓 oa̍h-kin/oa̍h-kun 活根 oa̍h-beh 活欲 oa̍h-pháiⁿ-miā 活歹命 oa̍h-khì/oa̍h-khùi 活氣 oa̍h-chúi 活水 oa̍h-chóaⁿ 活泉 oa̍h-oa̍h 活活 oa̍h-liu-liu 活溜溜 oa̍h-hóe-soaⁿ/oa̍h-hé-soaⁿ 活火山 oa̍h-gán 活眼 oa̍h-kat 活結 oa̍h-lō͘ 活路 oa̍h-thiàu 活跳 oa̍h-thiàu-thiàu 活跳跳 oa̍h-lèng-lèng 活踜踜 oa̍h-khàu 活釦 oa̍h-mn̂g 活門 oa̍h-hiáⁿ 活顯 oa̍h-kut 活骨 oa̍h-thé 活體 oa̍h-kúi 活鬼 oa̍h-kúi-á 活鬼仔 oa̍h-lêng-lêng 活龍龍

pńg-bóe/pńg-bé 榜尾 pńg-iūⁿ 榜樣 pńg-siú/póng-siú 榜首 phiau/piau/pio 標 pio-á 標仔 phiau-kè/piau-kè 標價 phiau-chhut 標出 phiau-toaⁿ/piau-toaⁿ 標單 pio-kang 標工 phiau-kí/phiau-kú/piau-kí/piau-kú 標舉 pio--tio̍h 標著 phiau-tiám/piau-tiám 標點 pio-khí 標齒 phoh-si̍t/phok-si̍t 樸實 phok-sò͘ 樸素 phok-hong 樸風 pin-nn̂g 檳榔 pin-nn̂g-ō͘ 檳榔芋 pûn-hoa 歕hoa pûn-phín-á 歕品仔 pûn-khùi 歕氣 pûn-káu-lê 歕狗螺 pûn-tî-á 歕笛仔 pûn-pi-á 歕觱仔 pûn-ke-kui/pûn-koe-kui 歕雞kui pûn-hong 歕風 pō͘ 步 pō͘-hoa̍h 步伐 pō͘-ūi 步位 pō͘-peng 步兵 pō͘-kháu 步口 pō͘-lí 步履 pō͘-soaⁿ-hó͘ 步山虎 pō͘-pêng 步平 pō͘-sò͘ 步數 pō͘-pō͘ 步步 pō͘-pō͘-ûi-iâⁿ 步步為營 pō͘-pôaⁿ 步盤 pō͘-hêng/pō͘-kiâⁿ 步行 pō͘-tiāu 步調 pō͘-lián 步輦 pō͘-tō 步道 pō͘-chhèng 步銃 pō͘-tūi 步隊 pō͘-chō͘ 步驟 pháiⁿ/phái/tái 歹 pháiⁿ-chhèng-chhèng/phái-chhèng-chhèng 歹chhèng-chhèng pháiⁿ-chhōa/phái-chhōa 歹chhōa pháiⁿ-chhōa-thâu/phái-chhōa-thâu 歹chhōa頭 pháiⁿ-chhōe/phái-chhē 歹chhōe pháiⁿ-khiā/phái-khiā 歹khiā pháiⁿ-lâng/phái-lâng 歹人 pháiⁿ-tāi/phái-tāi 歹代 pháiⁿ-chò/phái-chòe 歹做 pháiⁿ-chò-tīn/phái-chòe-tīn 歹做陣 pháiⁿ-kè/phái-kè 歹價 pháiⁿ-tiāu/phái-tiāu 歹兆 pháiⁿ-tiāu-thâu/phái-tiāu-thâu 歹兆頭 pháiⁿ-tang/phái-tang 歹冬 pháiⁿ-chhut-chhùi/phái-chhut-chhùi 歹出嘴 pháiⁿ-hūn-chú/phái-hūn-chú 歹分子 pháiⁿ-thì-thâu/phái-thì-thâu 歹剃頭 pháiⁿ-sì/phái-sè 歹勢 pháiⁿ-sìkah/phái-sèkah 歹勢kah pháiⁿ-sì-ēng/phái-sè-ēng 歹勢用 pháiⁿ-sì-kóng/phái-sè-kóng 歹勢講 pháiⁿ-sì-bīn/phái-sè-bīn 歹勢面 pháiⁿ-ē/phái-ē 歹厄 pháiⁿ-khì/phái-khù 歹去 pháiⁿ-châng/phái-châng 歹叢 pháiⁿ-kiat-tiāu/phái-kiat-tiāu 歹吉兆 pháiⁿ-miâ/phái-miâ 歹名 pháiⁿ-miâ-siaⁿ/phái-miâ-siaⁿ 歹名聲 pháiⁿ-bī/phái-bī/tái-bī 歹味 pháiⁿ-miā/phái-miā 歹命 pháiⁿ-miā-siàng/phái-miā-siòng 歹命相 pháiⁿ-phín-hēng/phái-phín-hēng 歹品行 pháiⁿ-chhùi/phái-chhùi 歹嘴 pháiⁿ-chhùi-táu/phái-chhùi-táu 歹嘴斗 pháiⁿ-chhùi-phīⁿ/phái-chhùi-phīⁿ 歹嘴鼻 pháiⁿ-kiáⁿ/phái-kiáⁿ 歹囝 pháiⁿ-kiáⁿ-lâng/phái-kiáⁿ-lâng 歹囝人 páiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/páiⁿ-kiáⁿ-pīⁿ/pháiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/phái-kiáⁿ-pīⁿ 歹囝病 pháiⁿ-kiáⁿ-chèng/phái-kiáⁿ-chèng 歹囝症 pháiⁿ-kiáⁿ-lō͘/phái-kiáⁿ-lō͘ 歹囝路 pháiⁿ-kiáⁿ-keng/phái-kiáⁿ-keng 歹囝間 pháiⁿ-gín-á/phái-gín-á 歹囡仔 pháiⁿ-bāng/phái-bāng 歹夢 pháiⁿ-ta-ke/phái-ta-ke 歹大家 pháiⁿ-thiⁿ/phái-thiⁿ 歹天 pháiⁿ-thiⁿ-nî/phái-thiⁿ-nî 歹天年 pháiⁿ-thiⁿ-sî/phái-thiⁿ-sî 歹天時 pháiⁿ-sit-tek/phái-sit-tek 歹失德 pháiⁿ-bâ/phái-bâ 歹媌 pháiⁿ-jī-ūn/phái-jī-ūn 歹字運 pháiⁿ-kheh/phái-kheh 歹客 pháiⁿ-ka-kàu/phái-ka-kàu 歹家教 pháiⁿ-kio̍k/phái-kio̍k 歹局 pháiⁿ-chhī/phái-chhī 歹市 pháiⁿ-nî-tang/phái-nî-tang 歹年冬 pháiⁿ-té/phái-tóe 歹底 pháiⁿ-té-tì/phái-tóe-tì 歹底蒂 pháiⁿ-chhái-thâu/phái-chhái-thâu 歹彩頭 pháiⁿ-āu-chìn/phái-āu-chìn 歹後進 pháiⁿ-sim/phái-sim 歹心 pháiⁿ-sim-to̍k-hēng/phái-sim-to̍k-hēng 歹心毒行 pháiⁿ-sim-koaⁿ/phái-sim-koaⁿ 歹心肝 pháiⁿ-sim-tn̂g/phái-sim-tn̂g 歹心腸 pháiⁿ-sim-hēng/phái-sim-hēng 歹心行 pháiⁿ-sèng-tē/phái-sèng-tōe 歹性地 pháiⁿ-ì/phái-ì 歹意 pháiⁿ-ì-sù/phái-ì-sù 歹意思 pháiⁿ-ì-sîn/phái-ì-sîn 歹意神 pháiⁿ-koàn-sì/phái-koàn-sè 歹慣勢 pháiⁿ-hì/phái-hì 歹戲 pháiⁿ-só͘-kiâⁿ/phái-só͘-kiâⁿ 歹所行 pháiⁿ-chhiú-sì/phái-chhiú-sè 歹手勢 pháiⁿ-chhiú-jiáu/phái-chhiú-jiáu 歹手爪 pháiⁿ-chhiú-phiah/phái-chhiú-phiah 歹手癖 pháiⁿ-chhiú-tê/phái-chhiú-tôe 歹手蹄 pháiⁿ-liú-la̍k/phái-liú-la̍k 歹扭捋 pháiⁿ-àn-sǹg/phái-àn-sǹg 歹按算 pháiⁿ-chhui-chhiâu/phái-chhui-chhiâu 歹推chhiâu pháiⁿ-chún-chat/phái-chún-chat 歹撙節 pháiⁿ-lián/phái-lián 歹撚 pháiⁿ-siu-sêng/phái-siu-sêng 歹收成 pháiⁿ-kà-sī/phái-kà-sī 歹教示 pháiⁿ-siàu/phái-siàu 歹數 pháiⁿ-liāu/phái-liāu 歹料 pháiⁿ-ji̍t/phái-ji̍t 歹日 pháiⁿ-ji̍t-chí/phái-ji̍t-chí 歹日子 pháiⁿ-chheⁿ/phái-chhiⁿ 歹星 pháiⁿ-sî-ūn/phái-sî-ūn 歹時運 pháiⁿ-kéng-khì/phái-kéng-khì 歹景氣 pháiⁿ-goe̍h/phái-ge̍h 歹月 pháiⁿ-ho̍k-sāi/phái-ho̍k-sāi 歹服侍 pháiⁿ-cha-bó͘/phái-cha-bó͘ 歹查某 pháiⁿ-bô͘-iūⁿ/phái-bô͘-iūⁿ 歹模樣 pháiⁿ-mô͘-hoān/phái-mô͘-hoān 歹模範 pháiⁿ-khoán/phái-khoán/pháiⁿ-khóaⁿ/phái-khóaⁿ 歹款 pháiⁿ-khoán-thāi/phái-khoán-thāi 歹款待 pháiⁿ-sí/phái-sí 歹死 pháiⁿ-khùi/phái-khùi 歹氣 pháiⁿ-lâu-pái/phái-lâu-pái 歹流擺 pháiⁿ-mi̍h/phái-mi̍h 歹物 pháiⁿ-mi̍h-á/phái-mi̍h-á 歹物仔 pháiⁿ-mi̍h-kiāⁿ/phái-mi̍h-kiāⁿ 歹物件 pháiⁿ-káu/phái-káu 歹狗 pháiⁿ-káu-lâng/phái-káu-lâng 歹狗人 pháiⁿ-káu-á/phái-káu-á 歹狗仔 pháiⁿ-káu-khùi/phái-káu-khùi 歹狗氣 pháiⁿ-kiû/phái-kiû 歹球 pháiⁿ-lí-la̍k/phái-lí-la̍k 歹理捋 pháiⁿ-ēng/phái-ēng 歹用 pháiⁿ-pēⁿ/pháiⁿ-pīⁿ 歹病 pháiⁿ-chèng/phái-chèng 歹症 pháiⁿ-chèng-thâu/phái-chèng-thâu 歹症頭 pháiⁿ-chhng/phái-chhng 歹瘡 pháiⁿ-phiah/phái-phiah 歹癖 pháiⁿ-phiah-phìⁿ/phái-phiah-phīⁿ/pháiⁿ-phiah-phīⁿ/phái-phiah-phīⁿ 歹癖片 pháiⁿ-ba̍k/phái-ba̍k 歹目 pháiⁿ-ba̍k-siàng/phái-ba̍k-siòng 歹目相 pháiⁿ-ba̍k-sek/phái-ba̍k-sek 歹目識 pháiⁿ-siàng/phái-siòng 歹相 pháiⁿ-khòaⁿ/phái-khòaⁿ 歹看 pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ/phái-khòaⁿ-siùⁿ 歹看相 pháiⁿ-khòaⁿ-bīn/phái-khòaⁿ-bīn 歹看面 pháiⁿ-khùn/phái-khùn 歹睏 pháiⁿ-sîn-khì/phái-sîn-khì 歹神氣 pháiⁿ-chéng/phái-chéng 歹種 pháiⁿ-chek-tek/phái-chek-tek 歹積德 pháiⁿ-khang/phái-khang 歹空 pháiⁿ-chat-la̍t/phái-chat-la̍t 歹節力 pháiⁿ-lia̍p/phái-lia̍p 歹粒 pháiⁿ-chóa/phái-chóa 歹紙 pháiⁿ-pháng/phái-pháng 歹紡 pháiⁿ-si̍p-koàn/phái-si̍p-koàn 歹習慣 pháiⁿ-siaⁿ-sàu/phái-siaⁿ-sàu 歹聲嗽 pháiⁿ-siaⁿ-soeh/pháiⁿ-siaⁿ-seh 歹聲說 pháiⁿ-siaⁿ-thâu/phái-siaⁿ-thâu 歹聲頭 pháiⁿ-thiaⁿ/phái-thiaⁿ 歹聽 pháiⁿ-tō͘-tháng/phái-tō͘-tháng 歹肚桶 pháiⁿ-tō͘-tn̂g/phái-tō͘-tn̂g 歹肚腸 pháiⁿ-io/phái-io 歹育 pháiⁿ-io-chhī/phái-io-chhī 歹育飼 pháiⁿ-phî-khì/phái-phî-khì 歹脾氣 pháiⁿ-kha/phái-kha/pháiⁿ-kioh/phái-kioh 歹腳 pháiⁿ-pak-tó͘/phái-pak-tó͘ 歹腹肚 pháiⁿ-chháu/phái-chháu 歹草 pháiⁿ-lo̍h-tâi/phái-lo̍h-tâi 歹落台 pháiⁿ-chhù/phái-chhù 歹處 pháiⁿ-thâng/phái-thâng 歹蟲 pháiⁿ-kiâⁿ/phái-kiâⁿ 歹行 pháiⁿ-kui-kí/phái-kui-kú 歹規矩 pháiⁿ-kì-tî/phái-kì-tî 歹記持 pháiⁿ-ōe/phái-ōe 歹話 pháiⁿ-kóng/phái-kóng 歹講 pháiⁿ-phó͘/phái-phó͘ 歹譜 pháiⁿ-hòe/phái-hè 歹貨 pháiⁿ-choán-chia̍h/phái-choán-chia̍h 歹賺食 pháiⁿ-thàn/phái-thàn 歹趁 pháiⁿ-thàn-chia̍h/phái-thàn-chia̍h 歹趁食 pháiⁿ-lō͘/phái-lō͘ 歹路 pháiⁿ-lō͘-thâu/phái-lō͘-thâu 歹路頭 pháiⁿ-sin-miā/phái-sin-miā 歹身命 pháiⁿ-pān/phái-pān 歹辦 pháiⁿ-ūn/phái-ūn 歹運 pháiⁿ-ūn-khì/phái-ūn-khì 歹運氣 pháiⁿ-ūn-tô͘/phái-ūn-tô͘ 歹運途 pháiⁿ-kòe/phái-kè 歹過 pháiⁿ-tâng-kū-siah/phái-tâng-kū-siah 歹銅舊錫 pháiⁿ-chîⁿ/phái-chîⁿ 歹錢 pháiⁿ-thih-á/phái-thih-á 歹鐵仔 pháiⁿ-khui-chhùi/phái-khui-chhùi 歹開嘴 pháiⁿ-tiau/phái-tiau 歹雕 pháiⁿ-bīn-chhiuⁿ/phái-bīn-chhiuⁿ 歹面chhiuⁿ pháiⁿ-bīn-kháng/phái-bīn-kháng 歹面孔 pháiⁿ-bīn-khiuⁿ/phái-bīn-khiuⁿ 歹面腔 pháiⁿ-thâu-chhái/phái-thâu-chhái 歹頭彩 pháiⁿ-chia̍h/phái-chia̍h 歹食 pháiⁿ-chia̍h-siàng/phái-chia̍h-siòng 歹食相 pháiⁿ-chhī/phái-chhī 歹飼 pháiⁿ-bé/phái-bé 歹馬 pháiⁿ-kut-té/phái-kut-tóe 歹骨底 pháiⁿ-kut-phe/phái-kut-phoe 歹骨胚 pháiⁿ-kut-thâu/phái-kut-thâu 歹骨頭 pháiⁿ-tàu-tīn/phái-tàu-tīn 歹鬥陣 pháiⁿ-kúi/phái-kúi 歹鬼 pháiⁿ-kúi-koài/phái-kúi-koài 歹鬼怪 pháiⁿ-kúi-kúi/phái-kúi-kúi 歹鬼鬼 pháiⁿ-chiáu/phái-chiáu 歹鳥 phú-phú 殕殕 pin-gî-koán 殯儀館 pìn-chhia 殯車 pí 比 pí-lia̍h 比lia̍h pí-put-téng 比不等 pí-pēng/pí-phēng 比並 pi-lē-chhioh 比例尺 pí-kè 比價 Pí-lī-sî 比利時 pí-he̍k 比劃 pí-la̍t 比力 pí-jū 比喻 pí-jū-kóng 比喻講 pí-chāi 比在 pí-ki-nî 比基尼 pí-jî/pí-jû 比如 pí-tùi 比對 pí-chhiú 比手 pí-chhiú-ūi-to 比手畫刀 pí-pān 比扮 pí-piàⁿ 比拚 pí-kûn 比拳 pí-pèng 比拼 pí-lia̍h 比掠 pí-chiap 比接 pí-sò͘ 比數 pí-bú 比武 pí-pí-kai-sī 比比皆是 pí-chiàu 比照 Pí-ní 比爾 pí-lu̍t 比率 pí-ba̍k-hî/pí-ba̍k-hû 比目魚 pí-khòaⁿ-bāi 比看覓 pí-pān 比範 pí-bí 比美 pí-kian 比肩 pí-kha-pí-chhiú 比腳比手 pí-phêng 比評 pí-lūn 比論 pí-lūn-kóng 比論講 pí-sài 比賽 pí-khí 比起 pí-khí-lâi 比起來 pí-kàu 比較 pí-tāng 比重 pí-chiáu 比鳥 po̍h 泊 pì-jiō-kho/pì-niāu-kho 泌尿科 pūn 泍 pūn-lâu 泍流 phàu 泡 phàu-ka-pi 泡咖啡 phàu-thian 泡天 phàu-chúi 泡水 phàu-thng 泡湯 pū-nōa 泡瀾 phàu-tê 泡茶 phàu-chhài 泡菜 phū-chhèng 泡蒸 pho 波 pho-tōng 波動 pho-ki̍p 波及 Pho-sū-tùn 波士頓 pho-hok 波幅 pho-chiat 波折 Pho-su 波斯 Pho-su-oân 波斯灣 pho-lōng 波浪 pho-tô 波濤 pho-lân 波瀾 pho-bûn 波紋 pho-lô-chhiū 波羅樹 Pho-lô-tek-hái 波羅的海 pho-lô-bi̍t 波羅蜜 Pho-lân 波蘭 po-piⁿ-khang 波邊空 pho-tn̂g 波長 phòng-phuh 泵浦 phài 派 phài-siāng-iōng-tiûⁿ/phài-siōng-iōng-tiûⁿ 派上用場 phài-tāi-piáu 派代表 phài-peng 派兵 phài-chhut 派出 phài-oân 派員 phài-tùi 派對 phài-poah 派撥 phài-phe/phài-phoe 派胚 phài-io̍h 派藥 phài-kun 派軍 phài-khián 派遣 phài-thâu 派頭

sún-báu 榫卯 sún-khang 榫孔 sún-ba̍k 榫目 sún-khang 榫空 sún-thâu 榫頭 siā-liû 榭榴 so̍k 槊 so̍k-á 槊仔 so̍k-thô͘ 槊土 so̍k-mûi 槊煤 soāiⁿ 檨 soāiⁿ-á 檨仔 soāiⁿ-á-hong 檨仔瘋 soān-chi-chhâ 檨梔柴 sat-pìn 櫛篦 sat-pìn-hô͘ 櫛篦鬍 suh-suh-tiⁿ 欶欶甜 suh-bi̍t-àng 欶蜜甕 sòe-goa̍t 歲月 sòe-kè 歲計 sí 死 sí-bái 死bái sí-giān-giān 死giān-giān sí-hō͘-lâng 死hō͘人 sí-sô 死sô sí-teng-teng 死丁丁 sí-chú 死主 sí-liáu-liáu 死了了 sí-bông 死亡 sí-bông-lu̍t 死亡率 sí-lâng 死人 sí-lâng-hêng 死人形 sí-lâng-khoán 死人款 sí-lâng-ti̍t 死人直 sí-lâng-chîⁿ 死人錢 sí-lâng-bīn 死人面 sí-siong 死傷 sí-lāi-tô-seng 死內逃生 sí-kî-ta̍t 死其值 sí-oan 死冤 sí--chhut-khì/sí-chhut-khù 死出去 sí-hêng 死刑 sí-hêng-hoān 死刑犯 sí-chêng 死前 sí-la̍t 死力 sí--khì/sí--khù 死去 sí-lo͘ 死嘍 sí-chhùi 死嘴 sí-in 死因 sí-gín-á 死囡仔 sí-tē/sí-tōe 死地 sí-chí 死子 sí-kôaⁿ 死寒 sí-tùi-thâu 死對頭 sí-si 死屍 sí-oan 死彎 sí-sim 死心 sí-tiong 死忠 sí-ngó͘-khia̍t 死忤戛 sí-sèng 死性 sí-giān-giān 死懨懨 sí-pán-á 死扳仔 sí-oat 死斡 sí-hōe 死會 sí-kî 死期 sí-pán 死板 sí-bó͘ 死某 sí-khiat 死桀 sí-chhiū 死樹 sí-châng 死欉 sí-sí 死死 sí-sí-lio̍k-kong-chhē 死死六工尺 sí-chúi 死水 sí-chôaⁿ/sí-chóaⁿ 死泉 sí-oa̍h 死活 sí-hoe-ho̍k-jiân/sí-he-ho̍k-jiân 死灰復燃 sí-thòaⁿ 死炭 sí-soah 死煞 sí-hoān 死犯 sí-káu-nōa-iûⁿ 死狗賴羊 sí-chèng 死症 sí-sng 死痠 sí-pe̍h 死白 sí-ba̍k 死目 sí-ti̍t 死直 sí-ti̍t-ti̍t 死直直 sí-gán 死眼 sí-khut 死窟 sí-khut-chúi 死窟水 sí-kat 死結 sí-che̍h 死絕 sí-che̍h-léng 死絕冷 sí-che̍h-pō͘ 死絕步 sí-chōe 死罪 sí-chiá 死者 sí-bah 死肉 sí-tn̂g-nōa-tō͘ 死腸爛肚 sí-hoeh/sí-huih 死血 sí-kak 死角 sí-koat 死訣 sí-chèⁿ/sí-chìⁿ 死諍 sí-niau 死貓 sí-lōa 死賴 sí-lōa-hō͘--lâng 死賴互人 sí-lōa--lâng 死賴人 sí-lō͘ 死路 sí-khiàu-khiàu 死蹺蹺 sí-sin-phe 死身胚 sí-teng-teng 死釘釘 sí-khàu 死釦 sí-lān 死難 sí-kut 死骨 sí-thé 死體 sí-kúi-á 死鬼仔 sûn-kàu 殉教 sûn-chit 殉職 sūn-lān/sûn-lān 殉難 sû-êng 殊榮 si̍t-bîn 殖民 si̍t-bîn-tē/si̍t-bîn-tōe 殖民地 sat 殺 sat-jîn 殺人 sat-jîn-hoān 殺人犯 sat-jîn-chōe 殺人罪 sat-siong-le̍k 殺傷力 sat-hāi 殺害 sat-sim 殺心 sat-lio̍k 殺戮 sat-chhiú/sat-siú 殺手 sat-tiāu 殺掉 sat-ki 殺機 sat-sat 殺殺 sat-seng 殺生 sat-táⁿ 殺膽 sat-khún 殺菌 sat-sin 殺身 súi-tó͘ 水tó͘ súi-gû-káng 水牛犅 súi-ke-siû/súi-koe-siû 水雞泅 súi-ke-chháu/súi-koe-chháu 水雞草 súi-ke-pn̄g/súi-koe-pn̄g 水雞飯 sàng-lîn-chêng 求諒情 Se̍k-chí 汐止 Sòaⁿ-thâu 汕頭 soa 沙 soa-á-tē/soa-á-tōe 沙仔地 soa-to-hî/soa-to-hû 沙刀魚 soa-pau 沙包 sa-lî 沙厘 sa-lî-e 沙厘鍋 soa-som/sa-sim 沙參 soa-thô͘ 沙土 soa-pho 沙坡 soa-khaⁿ 沙坩 soa-po͘ 沙埔 soa-tui 沙堆 soa-sap 沙屑 soa-lūn 沙崙 sa-bi 沙彌 sa-bui 沙微 sa-lá-iû 沙拉油 Sa-bûn-chú-gī 沙文主義 soa-phoh 沙朴 sa-kó 沙果 soa-tiâu 沙條 soa-so 沙梭 soa-bó/soa-bú 沙母 soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p 沙母粒 soa-mn̂g 沙毛 soa-sòaⁿ 沙汕 soa-soa 沙沙 soa-lāu 沙漏 sa-bô͘/sa-bo̍k/soa-bo̍k/soa-bô͘ 沙漠 soa-lōa 沙瀨 soa-than 沙灘 Soa-o͘-tē-a-lá-peh/Soa-o͘-tōe-a-lá-peh 沙烏地阿拉伯 soa-chhân 沙田 soa-kài/soa-kòe/soa-kòe 沙疥 soa-pôaⁿ 沙盤 soa-ba̍k 沙目 soa-gán 沙眼 soa-chio̍h 沙石 soa-thn̂g 沙糖 soa-chóa 沙紙 soa-sòaⁿ 沙線 soa-lô-chhiū 沙羅樹 soa-chhiâng/soa-tn̂g 沙腸 soa-tn̂g-á 沙腸仔 sa-te 沙茶 soa-kap 沙蛤 soa-lâ 沙蜊 soa-hê 沙蝦 soa-lâ 沙蟟 soa-chhêng 沙蠶 soa-tē 沙袋 soa-thio 沙銚 sa-ko 沙鍋 soa-chǹg-á 沙鑽仔 soa-mn̂g 沙門 soa-hî/soa-hû 沙魚 soa-liu 沙鰍 soa-lô͘ 沙鱸 soa-lō͘ 沙鷺 Soa-la̍k 沙鹿 soa-lông 沙龍 siat-bi̍t 泄密 siat-sià 泄瀉 siap-cheng 泄精 siû 泅 siû-chúi 泅水 siû-e̍k-á 泅浴仔 siû-hō͘ 泅雨 sá-liù 洒流 sé/sóe 洗 sé-sam-tiau/sóe-sam-tiau 洗三朝 sé-hu̍t/sóe-hu̍t 洗佛 sé-kiap/sóe-kiap 洗劫 sé-kháu/sóe-kháu 洗口 sé-chhùi/sóe-chhùi 洗嘴 sé-jī/sóe-jī 洗字 sé-chhiú/sóe-chhiú 洗手 sé-thōa/sóe-thōa 洗汏 sé-thōa/sóe-thōa 洗汰 sé-soa-kim/sóe-soa-kim 洗沙金 sé-e̍k/sóe-e̍k 洗浴 sé-e̍k-chô/sóe-e̍k-chô 洗浴槽 sé-e̍k-tî/sóe-e̍k-tî 洗浴池 sé-e̍k-phûn/sóe-e̍k-phûn 洗浴盆 sé-e̍k-keng/sóe-e̍k-keng 洗浴間 sé-chēng/sóe-chēng 洗淨 sé-chheng/sóe-chheng 洗清 sé-chheng-khì/sóe-chheng-khì 洗清氣 sé-theh/sóe-theh 洗澈 sé-pâi/sóe-pâi 洗牌 sé-tn̄g/sóe-tn̄g 洗盪 sé-chio̍h-á/sóe-chio̍h-á 洗石仔 sé-óaⁿ/sóe-óaⁿ 洗碗 sé-lé/sóe-lé 洗禮 sé-náu/sóe-náu 洗腦 sé-kha/sóe-kha 洗腳 sé-tn̄g/sóe-tn̄g 洗蕩 sé-i-ki/sóe-i-ki 洗衣機 sé-saⁿ/sóe-saⁿ 洗衫 sé-saⁿ-tiàm/sóe-saⁿ-tiàm 洗衫店 sé-saⁿ-pang/sóe-saⁿ-pang 洗衫枋 sé-saⁿ-thûi/sóe-saⁿ-thûi 洗衫槌 sé-saⁿ-ki/sóe-saⁿ-ki 洗衫機 sé-sin/sóe-sin 洗身 sé-sin-tî/sóe-sin-tî 洗身池 sé-seng-khu/sóe-seng-khu/sé-sin-khu/sóe-hun-su 洗身軀 sé-sin-keng/sóe-sin-keng 洗身間 sé-sin-lī/sóe-sin-lî 洗身離 sé-kim/sóe-kim 洗金 sé-kì-á/sóe-kì-á 洗鋸仔 sé-mn̂g-hong/sóe-mn̂g-hong 洗門風 sé-bīn/sóe-bīn 洗面 sé-thâu/sóe-thâu 洗頭 sé-kut/sóe-kut 洗骨 sé-hoat-cheng/sóe-hoat-cheng 洗髮精 siat-hīn/siat-hūn 洩恨 sià-chúi/sia̍p-chúi 洩水 sià-chúi-kau 洩水溝 sia̍p-hông 洩洪 sia̍p-lāu 洩漏

thûi-á 槌仔 thûi-á-bīn 槌仔面 thûi-ko 槌哥 thûi-kòng-thih 槌摃鐵 thûi-thn̄g 槌杖 thûi-thûi 槌槌 thûi-kiû 槌球 teng-tông 橙桐 teng-lân 橙欄 têng-sek 橙色 tôaⁿ-á 檀仔 tân-chhâ 檀柴 tòng 檔 tòng-kî 檔期 tòng-àn 檔案 tâi-bīn 檯面 tû 櫥 tû-á 櫥仔 tû-thoah 櫥屜 tû-thang 櫥窗 tû-liú 櫥紐 tû-thâu-kūi 櫥頭櫃 thàn 歎 tōaⁿ 段 tōaⁿ-lo̍h 段落 tiān-hā 殿下 tiān-tông 殿堂 tiān-kun 殿軍 ta̍k/thāu/to̍k 毒 to̍k-chhì 毒刺 to̍k-phín 毒品 to̍k-chhùi 毒嘴 to̍k-hāi 毒害 to̍k-hāi-jîn-sim 毒害人心 to̍k-sim 毒心 to̍k-sèng 毒性 to̍k-chhiú 毒手 to̍k-táⁿ 毒打 to̍k-pō͘ 毒步 thāu-sí/to̍k-sí 毒死 to̍k-sat 毒殺 to̍k-khì 毒氣 to̍k-e̍k 毒液 to̍k-bu̍t 毒物 to̍k-óa-su 毒瓦斯 to̍k-liû 毒瘤 to̍k-chìⁿ 毒箭 to̍k-sò͘ 毒素 to̍k-chháu 毒草 to̍k-ko͘ 毒菇 to̍k-io̍h 毒藥 to̍k-chôa 毒蛇 to̍k-thâng 毒蟲 thāu-thâng-io̍h 毒蟲藥 to̍k-kè 毒計 to̍k-chit 毒質 to̍k-chiú 毒酒 thán 毯 thán-á 毯仔 te 氐 tām 氮 tām-khì 氮氣 theng 汀 thōa 汏 thōa-chhiú-gē 汏手藝 thōa-pháiⁿ 汏歹 thōa-óaⁿ 汏碗 thōa-saⁿ 汏衫 tî 池 Tî-siāng/Tî-siōng 池上 tî-têng-chúi-koh 池亭水閣 tî-á 池仔 tî-piàn-pûi 池塘肥 tî-chúi 池水 tî-gô 池鵝 thài/thōa 汰 thài-khì/thài-khù 汰去 thōa-chhùi 汰嘴 thōa-pháiⁿ 汰歹 thài-khòaⁿ 汰看 thōa-saⁿ 汰衫 thài-thó 汰討 thài-thó-káⁿ 汰討敢 thài-thó-sī 汰討是 thài-thó-ū 汰討有 thài-kóng 汰講 tîm 沈 tîm-chāi 沈在 tîm-té/tîm-tóe 沈底 tîm-té-ê/tîm-tóe-ê 沈底的 tîm-su 沈思 tîm-iu 沈憂 tîm-chúi 沈水 tîm-chìm 沈浸 tîm-lûn 沈淪 tîm-bîn 沈眠 tîm-sūi 沈睡 tîm-chûn 沈船 tîm--lo̍h-khì/tîm--lo̍h-khù 沈落去 tîm-chùi 沈醉 tîm-tāng/tîm-tiōng 沈重 tîm-chēng 沈靜 tîm-hiuⁿ 沈香 tîm-ut 沈鬱 tîm-á-chiú/tiâm-á-chiú 沉仔酒 tîm-gîm 沉吟 tiâm-té/tiâm-tóe/tîm-té/tiâm-tóe 沉底 thiām-sí 沉死 tiâm-chúi 沉水 tiàm-bī 沉沕 tiàm-bī-chûn 沉沕船 tiâm-bī 沉沬 tîm-âng 沉紅 tiâm-chûn 沉船 tîm-lo̍h 沉落 tîm-tio̍k 沉著 tîm-bê 沉迷 tîm-chiú/tiâm-chiú 沉酒 tiâm-tāng/tîm-tāng 沉重 tîm-hiuⁿ 沉香 tūn 沌 ta̍uh 沓 ta̍uh-ta̍uh 沓沓 ta̍uh-ta̍uh-á 沓沓仔 ta̍uh-ta̍uh-lâi 沓沓來 ta̍p-ta̍p-tih 沓沓滴 ta̍uh-ta̍uh-kóng 沓沓講 tap-tái 沓滓 ta̍p-tih 沓滴 tī 治 tī-iau 治iau tī-hā 治下 tī-sè 治世 tī-loān 治亂 tī-sū 治事 tī-song 治喪 tī-kok 治國 tī-hó 治好 tī-ha̍k 治學 tī-an 治安 tī-ka 治家 tī-pún 治本 tī-phiau 治標 tī-koân 治權 tī--sí 治死 tī-bîn 治民 tī-chúi/tī-súi 治水 tī-lí 治理 tī-pēⁿ/tī-pīⁿ 治病 tī-liâu 治療 tī-liâu-hùi 治療費 tī-chōe 治罪 tam-chúi 沾水 tū-khùi 注氣 tū-chúi 注水 tū-chúi-sí 注水死 tù-tù-siūⁿ 注注想 Thài-kok 泰國 thài-an 泰安 thài-san 泰山 thài-súi 泰水 Thài-ngá 泰雅 tōng 洞 tōng-chhat 洞察 tōng-pông/tōng-pâng 洞房 tōng-hia̍t 洞穴 tōng-siau 洞簫 tin-tin-iú-bī 津津有味 tin--lo̍h-lâi 津落來 tin-thiap 津貼

u-chúi 汙水 u-jiám/ù-jiám 污染 u 洿

ù-òe/ù-è 污穢 ù-jio̍k 污辱 ù-tiám 污點


return {
	["楚"] = "Chhó",
	["楚霸王"] = "chháu-pà-ông/chhó͘-pà-ông",
	["楝仔"] = "lēng-á",
	["楠"] = "lâm",
	["楠仔"] = "lâm-á",
	["楠仔枋"] = "lâm-á-pang",
	["楠梓"] = "Lâm-chú",
	["楣"] = "bâi",
	["楣角"] = "bî-kak",
	["楦動"] = "hùn-tōng",
	["楦大"] = "hùn-tōa",
	["楦膿"] = "hùn-lâng",
	["楦闊"] = "hùn-khoah",
	["楦頭"] = "hùn-thâu",
	["業"] = "gia̍p",
	["業主"] = "gia̍p-chú",
	["業債"] = "gia̍p-chè",
	["業務"] = "gia̍p-bū",
	["業務員"] = "gia̍p-bū-oân",
	["業務部"] = "gia̍p-bū-pō͘",
	["業命"] = "gia̍p-miā",
	["業已"] = "gia̍p-í",
	["業產"] = "gia̍p-sán",
	["業界"] = "gia̍p-kài",
	["業相"] = "gia̍p-siàng/gia̍p-siòng",
	["業神"] = "gia̍p-sîn",
	["業經"] = "gia̍p-keng",
	["業績"] = "gia̍p-chek",
	["業者"] = "gia̍p-chiá",
	["業餘"] = "gia̍p-î/gia̍p-û",
	["楮樹"] = "chú-chhiū/chí-chhiū",
	["極"] = "ke̍k",
	["極不極"] = "ke̍k-put-ke̍k",
	["極佳"] = "ke̍k-ka",
	["極倒"] = "ke̍k-táu",
	["極其"] = "ke̍k-kî",
	["極刑"] = "ke̍k-hêng",
	["極力"] = "ke̍k-le̍k",
	["極加"] = "ke̍k-ke",
	["極品"] = "ke̍k-phín",
	["極地"] = "ke̍k-tē/ke̍k-tōe",
	["極坎"] = "ke̍k-khám",
	["極多"] = "ke̍k-to",
	["極好"] = "ke̍k-hó",
	["極富"] = "ke̍k-hù",
	["極少"] = "ke̍k-chió",
	["極度"] = "ke̍k-tō͘",
	["極微細"] = "ke̍k-bî-sè/ke̍k-bî-sòe",
	["極樂"] = "ke̍k-lo̍k",
	["極權"] = "ke̍k-koân",
	["極步"] = "ke̍k-pō͘",
	["極濟"] = "ke̍k-chē/ke̍k-chōe",
	["極為"] = "ke̍k-ûi",
	["極盡"] = "ke̍k-chīn",
	["極空"] = "ke̍k-khang",
	["極端"] = "ke̍k-toan",
	["極致"] = "ke̍k-tì",
	["極角"] = "ke̍k-kak",
	["極門"] = "ke̍k-mn̂g",
	["極限"] = "ke̍k-hān",
	["極頂"] = "ke̍k-téng",
	["極頭"] = "ke̍k-thâu",
	["楷"] = "khái",
	["楷書"] = "khái-su",
	["楷木"] = "khái-bo̍k",
	["楷模"] = "khái-bô͘",
	["楹"] = "îⁿ",
	["楹仔"] = "êⁿ-á/îⁿ-á",
	["概"] = "kài",
	["概念"] = "khài-liām",
	["概括"] = "khài-koah",
	["概況"] = "khài-hóng",
	["概算"] = "khài-sǹg",
	["概紃"] = "kài-sûn",
	["概要"] = "khài-iàu",
	["概論"] = "khài-lūn",
	["榕"] = "chhêng/chêng",
	["榕奶"] = "chhêng-leng/chêng-leng",
	["榕奶帶"] = "chhêng-leng-tòa/chêng-leng-tòa",
	["榕奶樹"] = "chhêng-leng-chhiū",
	["榕樹"] = "chêng-chhiū/chhêng-chhiū/iông-chhiū",
	["榕樹王"] = "chêng-chhiū-ông/chhêng-chhiū-ông",
	["榕樹鬚"] = "chhêng-chhiū-chhiu/chêng-chhiū-chhiu",
	["榕鬚"] = "chêng-chhiu/chhêng-chhiu/chhêng-chhiu/chêng-chhiu",
	["榛"] = "chin",
	["榛樹"] = "chin-chhiū",
	["榜"] = "pńg",
	["榜尾"] = "pńg-bóe/pńg-bé",
	["榜樣"] = "pńg-iūⁿ",
	["榜首"] = "pńg-siú/póng-siú",
	["榨菜"] = "chà-chhài",
	["榫"] = "sńg/sún",
	["榫卯"] = "sún-báu",
	["榫孔"] = "sún-khang",
	["榫目"] = "sún-ba̍k",
	["榫空"] = "sún-khang",
	["榫頭"] = "sún-thâu",
	["榭榴"] = "siā-liû",
	["榮任"] = "êng-jīm",
	["榮光"] = "êng-kng",
	["榮威"] = "êng-ui",
	["榮寵"] = "êng-thióng",
	["榮工處"] = "Êng-kang-chhù",
	["榮幸"] = "êng-hēng",
	["榮影"] = "êng-éng",
	["榮景"] = "êng-éng",
	["榮枯"] = "êng-ko͘",
	["榮歸"] = "êng-kui",
	["榮民"] = "êng-bîn",
	["榮民總醫院"] = "Êng-bîn-chóng-i-īⁿ",
	["榮民醫院"] = "êng-bîn-pēⁿ-īⁿ",
	["榮獲"] = "êng-he̍k",
	["榮登"] = "êng-teng",
	["榮總"] = "Êng-chóng",
	["榮耀"] = "êng-iāu",
	["榮膺"] = "êng-eng",
	["榮譽"] = "êng-ī/êng-ū",
	["榮譽博士"] = "êng-ī-phok-sū",
	["榮譽學位"] = "êng-ū-ha̍k-ūi",
	["榮銜"] = "êng-hâm",
	["榮顯"] = "êng-hián",
	["榴"] = "liû",
	["榴彈"] = "liû-tân",
	["槊"] = "so̍k",
	["槊仔"] = "so̍k-á",
	["槊土"] = "so̍k-thô͘",
	["槊煤"] = "so̍k-mûi",
	["構圖"] = "kò͘-tô͘",
	["構思"] = "kò͘-su",
	["構想"] = "kò͘-sióng",
	["構成"] = "kò͘-sêng",
	["構謀"] = "kò͘-bô͘",
	["構造"] = "kò͘-chō",
	["槌"] = "thûi",
	["槌仔"] = "thûi-á",
	["槌仔面"] = "thûi-á-bīn",
	["槌哥"] = "thûi-ko",
	["槌摃鐵"] = "thûi-kòng-thih",
	["槌杖"] = "thûi-thn̄g",
	["槌槌"] = "thûi-thûi",
	["槌球"] = "thûi-kiû",
	["槍"] = "chhiuⁿ",
	["槍兵"] = "chhiuⁿ-peng",
	["槍戰"] = "chhiuⁿ-chiàn",
	["槍手"] = "chhiuⁿ-chhiú",
	["槍柄"] = "chhiuⁿ-pìⁿ",
	["槍炮"] = "chhiuⁿ-phàu",
	["槓"] = "kǹg",
	["槓仔"] = "kǹg-á",
	["槳"] = "chiúⁿ",
	["槽"] = "chô",
	["槽前"] = "chô-chêng",
	["槽架"] = "chô-kè",
	["樂公"] = "lo̍k-kong",
	["樂器"] = "ga̍k-khì",
	["樂園"] = "lo̍k-hn̂g",
	["樂團"] = "ga̍k-thoân",
	["樂土"] = "lo̍k-thô͘",
	["樂壇"] = "ga̍k-tôaⁿ",
	["樂天"] = "lo̍k-thian",
	["樂師"] = "ga̍k-su",
	["樂府"] = "ga̍k-hú",
	["樂意"] = "lo̍k-ì",
	["樂手"] = "ga̍k-chhiú",
	["樂捐"] = "lo̍k-koan",
	["樂暢"] = "lo̍k-thiòng",
	["樂暢人"] = "lo̍k-thiòng-lâng",
	["樂曲"] = "ga̍k-khek",
	["樂業"] = "lo̍k-gia̍p",
	["樂燒酒"] = "ngāu-sio-chiú",
	["樂理"] = "ga̍k-lí",
	["樂章"] = "ga̍k-chiuⁿ",
	["樂群"] = "lo̍k-kûn",
	["樂聲"] = "ga̍k-siaⁿ",
	["樂觀"] = "lo̍k-koan",
	["樂譜"] = "ga̍k-phó͘",
	["樂趣"] = "lo̍k-chhù",
	["樂隊"] = "ga̍k-tūi",
	["樂音"] = "ga̍k-im",
	["樑"] = "niû",
	["樑kông"] = "niû-kông",
	["樓"] = "lâu",
	["樓井"] = "lâu-chéⁿ/lâu-chíⁿ",
	["樓仔"] = "lâu-á",
	["樓仔厝"] = "lâu-á-chhù",
	["樓仔大厝"] = "lâu-á-tōa-chhù",
	["樓尾厝"] = "lâu-bóe-chhù",
	["樓尾頂"] = "lâu-bé-téng",
	["樓屑仔"] = "lâu-seh-á",
	["樓枋"] = "lâu-pang",
	["樓栱"] = "lâu-kông",
	["樓栱楹"] = "lâu-kông-îⁿ/lâu-kông-êⁿ",
	["樓梯"] = "lâu-thui",
	["樓梯層"] = "lâu-thui-chàn",
	["樓梯間"] = "lâu-thui-keng",
	["樓腳"] = "lâu-kha",
	["樓腳厝"] = "lâu-kha-chhù",
	["樓車"] = "lâu-chhia",
	["樓閣"] = "lâu-koh",
	["樓面"] = "lâu-bīn",
	["樓頂"] = "lâu-téng",
	["標"] = "phiau/piau/pio",
	["標仔"] = "pio-á",
	["標價"] = "phiau-kè/piau-kè",
	["標出"] = "phiau-chhut",
	["標單"] = "phiau-toaⁿ/piau-toaⁿ",
	["標工"] = "pio-kang",
	["標舉"] = "phiau-kí/phiau-kú/piau-kí/piau-kú",
	["標著"] = "pio--tio̍h",
	["標點"] = "phiau-tiám/piau-tiám",
	["標齒"] = "pio-khí",
	["樞"] = "chhu",
	["樞機"] = "chhu-ki",
	["樞紐"] = "chhu-liú",
	["樟"] = "chiuⁿ",
	["樟仔樹"] = "chiuⁿ-á-chhiū",
	["樟樹"] = "chiuⁿ-chhiū",
	["樟牛"] = "chiuⁿ-gû",
	["樟腦"] = "chiuⁿ-ló/chiuⁿ-ló͘/chiuⁿ-náu",
	["樟腦丸"] = "chiuⁿ-ló-oân/chiuⁿ-noó-oân",
	["樟腦油"] = "chiuⁿ-ló-iû",
	["樟舅"] = "chiuⁿ-kū",
	["樠"] = "miâ",
	["樠樹"] = "miâ-chhiū",
	["模"] = "bô͘",
	["模仿"] = "bô͘-hóng/mô͘-hóng",
	["模具"] = "bô͘-khū",
	["模型"] = "bô͘-hêng",
	["模式"] = "bô͘-sek",
	["模擬"] = "bô͘-gí",
	["模板"] = "bô͘-pán",
	["模樣"] = "bô͘-iūⁿ",
	["模特兒"] = "bô͘-te̍k-jî",
	["模範"] = "bô͘-hoān",
	["模範生"] = "bô͘-hoān-seng",
	["模糊"] = "bô͘-hô͘",
	["模組"] = "bô͘-cho͘",
	["樣"] = "iūⁿ",
	["樣品"] = "iūⁿ-phín",
	["樣式"] = "iūⁿ-sek",
	["樣本"] = "iūⁿ-pún",
	["樣相"] = "iūⁿ-siùⁿ",
	["樵夫"] = "chiâu-hu",
	["樵子"] = "chiâu-chú",
	["樸實"] = "phoh-si̍t/phok-si̍t",
	["樸素"] = "phok-sò͘",
	["樸風"] = "phok-hong",
	["樹"] = "chhiū",
	["樹乳"] = "chhiū-leng/chhiū-ni",
	["樹仔"] = "chhiū-á",
	["樹奶"] = "chhiū-leng/chhiū-ni",
	["樹奶仔"] = "chhiū-leng-á",
	["樹奶弓"] = "chhiū-leng-keng",
	["樹奶擦"] = "chhiū-ni-chhat",
	["樹奶糖"] = "chhiū-leng-thn̂g/chhiū-ni-thn̂g",
	["樹奶頭"] = "chhiū-leng-thâu",
	["樹子"] = "chhiū-chí",
	["樹尾"] = "chhiū-bóe/chhiū-bé",
	["樹尾溜"] = "chhiū-bóe-liu/chhiū-bé-liu",
	["樹尾頂"] = "chhiū-bóe-téng/chhiū-bé-téng",
	["樹影"] = "chhiū-ńg",
	["樹木"] = "chhiū-ba̍k",
	["樹杞"] = "chhiū-kí",
	["樹林"] = "chhiū-nâ",
	["樹枝"] = "chhiū-ki",
	["樹根"] = "chhiū-kin/chhiū-kun",
	["樹栽"] = "chhiū-chai",
	["樹梅"] = "chhiū-m̂",
	["樹梅雨"] = "chhiū-m̂-hō͘",
	["樹梅餅"] = "chhiū-m̂-piáⁿ",
	["樹梳"] = "chhiū-se/chhiū-soe",
	["樹椏"] = "chhiū-oe/chhiū-e",
	["樹欉"] = "chhiū-châng",
	["樹母"] = "chhiū-bó/chhiū-bú",
	["樹油"] = "chhiū-iû",
	["樹王公"] = "chhiū-ông-kong",
	["樹皮"] = "chhiū-phôe/chhiū-phê",
	["樹目"] = "chhiū-ba̍k",
	["樹箍"] = "chhiū-kho͘",
	["樹絡"] = "chhiū-le",
	["樹脂"] = "chhiū-chi/chhiū-chí",
	["樹腳"] = "chhiū-kha",
	["樹腹"] = "chhiū-pak",
	["樹膠"] = "chhiū-ka",
	["樹草蓮"] = "chhiū-chháu-liân",
	["樹菊"] = "chhiū-kiok",
	["樹葉"] = "chhiū-hio̍h",
	["樹蔭"] = "chhiū-im",
	["樹薯"] = "chhiū-chî/chhiū-chû",
	["樹蘭"] = "chhiū-lân",
	["樹蘭花"] = "chhiū-lân-hoe",
	["樹蜚"] = "chhiū-pūi",
	["樹豆"] = "chhiū-tāu",
	["樹身"] = "chhiū-sin",
	["樹錦"] = "chhiū-gím",
	["樹青"] = "chhiū-chheⁿ/chhiū-chhiⁿ",
	["樹頭"] = "chhiū-thâu",
	["樹魚"] = "chhiū-hî/chhiū-hû",
	["樹龍"] = "chhiū-lêng",
	["樹龜"] = "chhiū-ku",
	["橄仔"] = "kan-á/kan-ná",
	["橄仔球"] = "kan-ná-kiû",
	["橄欖"] = "kaⁿ-ná",
	["橄欖孫"] = "kaⁿ-ná-sun",
	["橄欖形"] = "kaⁿ-ná-hêng",
	["橄欖樹"] = "kaⁿ-ná-chhiū",
	["橈棓"] = "giô-poe",
	["橋"] = "kiô",
	["橋尖"] = "kiô-chiam",
	["橋樑"] = "kiô-niû",
	["橋空"] = "kiô-khang",
	["橋腳"] = "kiô-kha",
	["橋過拐抽"] = "kiô-kòe-koáiⁿ-thiu/kiô-kè-koáiⁿ-thiu",
	["橐"] = "lok/lo̍k",
	["橐仔"] = "lok-á",
	["橐仔店"] = "lok-á-tiàm",
	["橐袋仔"] = "lak-tē-á",
	["橐蹌"] = "lok-sōng",
	["橐錢"] = "lok-chîⁿ",
	["橙桐"] = "teng-tông",
	["橙欄"] = "teng-lân",
	["橙色"] = "têng-sek",
	["機"] = "ki/kui",
	["機不可失"] = "ki-put-khó-sit",
	["機件"] = "ki-kiāⁿ",
	["機先"] = "ki-sian",
	["機具"] = "ki-khū/ki-kū",
	["機動"] = "ki-tōng",
	["機動性"] = "ki-tōng-sèng",
	["機司"] = "ki-su",
	["機員"] = "ki-oân",
	["機器"] = "ki-khì",
	["機器人"] = "ki-khì-lâng",
	["機器桶"] = "ke-khì-tháng",
	["機器犁"] = "ke-khì-lê/ke-khì-lôe",
	["機型"] = "ki-hêng",
	["機場"] = "ki-tiûⁿ",
	["機密"] = "ki-bi̍t",
	["機工"] = "ki-kang",
	["機巧"] = "ki-khiáu",
	["機帆"] = "ki-phâng",
	["機庫"] = "ki-khò͘",
	["機房"] = "ki-pâng",
	["機會"] = "ki-hōe",
	["機桿仔"] = "ki-kúiⁿ-á",
	["機械"] = "ki-hâi",
	["機械化"] = "ki-hâi-hòa",
	["機械式"] = "ki-hâi-sek",
	["機構"] = "ki-kò͘",
	["機油"] = "ki-iû",
	["機率"] = "ki-lu̍t",
	["機票"] = "ki-phiò",
	["機種"] = "ki-chéng",
	["機竅"] = "ki-khiàu",
	["機組"] = "ki-cho͘",
	["機緣"] = "ki-iân",
	["機群"] = "ki-kûn",
	["機翼"] = "ki-e̍k",
	["機能"] = "ki-lêng",
	["機艙"] = "ki-chhong",
	["機要"] = "ki-iàu",
	["機警"] = "ki-kéng",
	["機身"] = "ki-sin",
	["機車"] = "ki-chhia",
	["機遇"] = "ki-gū",
	["機運"] = "ki-ūn",
	["機銃"] = "ki-chhèng",
	["機長"] = "ki-tiúⁿ",
	["機關"] = "ki-koan",
	["機關車"] = "ki-koan-chhia",
	["機關銃"] = "ki-koan-chhèng",
	["機電"] = "ki-tiān",
	["機體"] = "ki-thé",
	["橡奶"] = "chhiūⁿ-leng/chhiūⁿ-ni",
	["橡奶土"] = "chhiūⁿ-leng-thô͘",
	["橡奶帶"] = "chhiūⁿ-leng-tòa",
	["橡奶性"] = "chhiūⁿ-leng-sèng",
	["橡奶糖"] = "chhiūⁿ-leng-thn̂g",
	["橡奶鞋"] = "chhiūⁿ-leng-ê/chhiūⁿ-leng-ôe/chhiūⁿ-ni-ê/chhiūⁿ-ni-ôe",
	["橡木"] = "chhiūⁿ-bo̍k",
	["橫"] = "hoâiⁿ",
	["橫向"] = "hoâiⁿ-hiòng",
	["橫寫"] = "hoâiⁿ-siá",
	["橫山"] = "Hoâiⁿ-san",
	["橫崚"] = "hoâiⁿ-lēng/hûiⁿ-lēng",
	["橫惡"] = "hoâiⁿ-ok",
	["橫扁"] = "hoâiⁿ-pián",
	["橫扒扒"] = "hoâiⁿ-peh-peh",
	["橫批"] = "hoâiⁿ-phi/hûiⁿ-phi",
	["橫披"] = "hoâiⁿ-phi",
	["橫杆"] = "hoâiⁿ-koaiⁿ",
	["橫橫翱"] = "hûiⁿ-hûiⁿ-kō",
	["橫權"] = "chhôaⁿ-khoân/chhôaⁿ-koân",
	["橫洋"] = "hoâiⁿ-iûⁿ",
	["橫流"] = "hoâiⁿ-liû",
	["橫渡"] = "hoâiⁿ-tō͘",
	["橫澈澈"] = "hoâiⁿ-theh-theh",
	["橫玄"] = "hoâiⁿ-hiân",
	["橫直"] = "hoâiⁿ-ti̍t",
	["橫眉khiā目"] = "hoâiⁿ-bâi-khiā-ba̍k",
	["橫眩"] = "hoâiⁿ-hiân/hûiⁿ-hiân",
	["橫線"] = "hoâiⁿ-sòaⁿ",
	["橫翱"] = "hoâiⁿ-kō",
	["橫肉生"] = "hoâiⁿ-bah-seⁿ/hoâiⁿ-bah-siⁿ",
	["橫肉面"] = "hoâiⁿ-bah-bīn",
	["橫肩"] = "hoâiⁿ-keng",
	["橫蠻"] = "hoâiⁿ-bân",
	["橫行"] = "hoâiⁿ-hêng",
	["橫訕直訕"] = "hoâiⁿ-soan-ti̍t-soan",
	["橫變變"] = "hoâiⁿ-pìⁿ-pìⁿ",
	["橫財"] = "hoâiⁿ-châi",
	["橫越"] = "hoâiⁿ-oa̍t",
	["橫逆"] = "hêng-ge̍k/hoâiⁿ-ke̍h",
	["橫逼逼"] = "hoâiⁿ-piak-piak",
	["橫過"] = "hoâiⁿ-kòe/chhôaⁿ-kè",
	["橫閘"] = "hûiⁿ-chāⁿ/hoâiⁿ-chāⁿ",
	["橫霸"] = "hoâiⁿ-pà",
	["橫霸霸"] = "hoâiⁿ-pà-pà",
	["橫騎"] = "hoâiⁿ-khiâ",
	["檀仔"] = "tôaⁿ-á",
	["檀柴"] = "tân-chhâ",
	["檄"] = "khà/kiáu",
	["檄仙"] = "kiáu-sian",
	["檄場"] = "kiáu-tiûⁿ",
	["檄本"] = "kiáu-pún",
	["檄東"] = "kiáu-tong",
	["檄棍"] = "kiáu-kùn",
	["檄注"] = "kiáu-tù",
	["檄間"] = "kiáu-keng",
	["檉柳"] = "chheng-liú",
	["檐"] = "chîⁿ",
	["檔"] = "tòng",
	["檔期"] = "tòng-kî",
	["檔案"] = "tòng-àn",
	["檜木"] = "kòe-bo̍k",
	["檢"] = "kiám",
	["檢修"] = "kiám-siu",
	["檢妝"] = "kiám-chng",
	["檢定"] = "kiám-tēng",
	["檢察"] = "kiám-chhat",
	["檢屍"] = "kiám-si",
	["檢查"] = "kiám-cha",
	["檢測"] = "kiám-chhek",
	["檢溫"] = "kiám-un",
	["檢疫"] = "kiám-e̍k",
	["檢肅"] = "kiám-siok",
	["檢舉"] = "kiám-kí/kiám-kú",
	["檢視"] = "kiám-sī",
	["檢討"] = "kiám-thó",
	["檢討會"] = "kiám-thó-hōe",
	["檢閱"] = "kiám-ia̍t",
	["檢驗"] = "kiám-giām",
	["檢點"] = "kiám-tiám",
	["檨"] = "soāiⁿ",
	["檨仔"] = "soāiⁿ-á",
	["檨仔瘋"] = "soāiⁿ-á-hong",
	["檨梔柴"] = "soān-chi-chhâ",
	["檯面"] = "tâi-bīn",
	["檳榔"] = "pin-nn̂g",
	["檳榔芋"] = "pin-nn̂g-ō͘",
	["檸檬"] = "le-bóng/lêng-bông",
	["檺樹"] = "kôa-chhiū",
	["櫃"] = "kūi",
	["櫃屜"] = "kūi-thoah",
	["櫃檯"] = "kūi-tâi",
	["櫃櫥"] = "kūi-tû",
	["櫛篦"] = "sat-pìn",
	["櫛篦鬍"] = "sat-pìn-hô͘",
	["櫥"] = "tû",
	["櫥仔"] = "tû-á",
	["櫥屜"] = "tû-thoah",
	["櫥窗"] = "tû-thang",
	["櫥紐"] = "tû-liú",
	["櫥頭櫃"] = "tû-thâu-kūi",
	["櫳"] = "lông",
	["櫳仔"] = "lông-á",
	["櫳仔底"] = "lông-á-té/lông-á-tóe",
	["櫳仔車"] = "lông-á-chhia",
	["櫻桃"] = "eng-thô",
	["櫻花"] = "eng-hoe",
	["櫼仔"] = "chiⁿ-á",
	["櫼入"] = "chiⁿ-ji̍p",
	["欄"] = "nôa",
	["欄杆"] = "lân-kan",
	["欄頭"] = "nôa-thâu",
	["權"] = "koân",
	["權位"] = "koân-ūi",
	["權利"] = "koân-lī",
	["權利金"] = "koân-lī-kim",
	["權力"] = "koân-le̍k",
	["權勢"] = "khoân-sì/khoân-sè",
	["權威"] = "koân-ui",
	["權威性"] = "koân-ui-sèng",
	["權宜"] = "koân-gî",
	["權宜之計"] = "koân-gî-chi-kè",
	["權益"] = "koân-ek",
	["權衡"] = "koân-hêng",
	["權貴"] = "koân-kùi",
	["權限"] = "koân-hān",
	["欒樹"] = "loân-chhiū",
	["欖"] = "ná",
	["欖仁樹"] = "lám-jîn-chhiū",
	["欖仁舅"] = "lám-jîn-kū",
	["欠"] = "khiàm",
	["欠一腳"] = "khiàm-chi̍t-kha",
	["欠一跪"] = "khiàm-chi̍t-kūi",
	["欠主"] = "khiàm-chú",
	["欠人姦"] = "khiàm-lâng-kàn",
	["欠你管"] = "khiàm-lí-koán",
	["欠債"] = "khiàm-chè",
	["欠光彩"] = "khiàm-kong-chhái",
	["欠勤"] = "khiàm-khîn/khiàm-khûn",
	["欠安"] = "khiàm-an",
	["欠席"] = "khiàm-se̍k",
	["欠推"] = "khiàm-thui",
	["欠揲"] = "khiàm-tia̍p",
	["欠據"] = "khiàm-kì/khiàm-kù",
	["欠數"] = "khiàm-siàu",
	["欠檢點"] = "khiàm-kiám-tiám",
	["欠款"] = "khiàm-khoán",
	["欠水"] = "khiàm-chúi",
	["欠用"] = "khiàm-ēng/khiàm-iōng",
	["欠神"] = "khiàm-sîn",
	["欠稅"] = "khiàm-sòe/khiàm-sè",
	["欠繳"] = "khiàm-kiáu",
	["欠缺"] = "khiàm-khoat/khiàm-khoeh/khiàm-kheh",
	["欠腳債"] = "khiàm-kha-chè",
	["欠血"] = "khiàm-hiat/khiàm-hoeh/khiàm-huih",
	["欠錢"] = "khiàm-chîⁿ",
	["欠陰"] = "khiàm-im",
	["欠雨"] = "khiàm-hō͘",
	["欠點"] = "khiàm-tiám",
	["次"] = "chhù",
	["次女"] = "chhù-lí",
	["次子"] = "chhù-chú",
	["次年"] = "chhù-nî",
	["次序"] = "chhù-sū/sù-sī/chhù-sī",
	["次日"] = "chhù-ji̍t",
	["次男"] = "chhù-lâm",
	["次第"] = "chhù-tē",
	["次等"] = "chhù-téng",
	["次級"] = "chhù-kip",
	["次要"] = "chhù-iàu",
	["次路貨"] = "chhù-lō͘-hòe/chhù-lō͘-hè",
	["次長"] = "chhù-tiúⁿ",
	["欣喜"] = "him-hí",
	["欣慕"] = "him-bō͘/him-mō͘",
	["欣欣"] = "him-him",
	["欣欣向榮"] = "him-him-hiòng-êng",
	["欣然"] = "him-jiân",
	["欣羡"] = "him-siān",
	["欣羨"] = "him-siān/him-soān/him-soān",
	["欣賞"] = "him-sióng",
	["欱"] = "hap",
	["欲暗仔"] = "li̍t-beh-àm-á",
	["欲望"] = "io̍k-bōng",
	["欲求"] = "iok-kiû",
	["欲罷不能"] = "io̍k-pā-put-lêng",
	["欲蓋彌彰"] = "io̍k-kài-mí-chiong",
	["欶欶甜"] = "suh-suh-tiⁿ",
	["欶蜜甕"] = "suh-bi̍t-àng",
	["欹身"] = "khi-sin",
	["欺侮"] = "khi-bú",
	["欺凌"] = "khi-lêng",
	["欺君"] = "khi-kun",
	["欺壓"] = "khi-ap",
	["欺瞞"] = "khi-môa",
	["欺矇"] = "khi-bông",
	["欺詐"] = "khi-chà",
	["欺負"] = "khi-hū",
	["欺騙"] = "khi-phiàn",
	["欽佩"] = "khim-pōe",
	["欽慕"] = "khim-bō͘",
	["欽賜"] = "khim-sù",
	["款"] = "khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán",
	["款制"] = "khoán-chè",
	["款勢"] = "khoán-sì/khoán-sè",
	["款勸"] = "khoán-khǹg",
	["款待"] = "khoán-tāi/khoán-thāi/khoán-thāi",
	["款拾"] = "khoán-khioh",
	["款曲"] = "khoán-khioh/khoán-khiok",
	["款樣"] = "khoán-iūⁿ",
	["款目"] = "khoán-bo̍k",
	["款相"] = "khoán-siùⁿ",
	["款行李"] = "khoán-hêng-lí",
	["款項"] = "khoán-hāng",
	["款額"] = "khoán-gia̍h",
	["歁嗽"] = "khām-sàu",
	["歁囝"] = "khám-kiáⁿ",
	["歁笑"] = "khám-chhiò",
	["歇"] = "hioh",
	["歇siān"] = "hioh-siān",
	["歇冬"] = "heh-tang",
	["歇喘"] = "hioh-chhoán",
	["歇天路"] = "hioh-thiⁿ-lō͘",
	["歇天露"] = "hioh-thiⁿ-lō͘",
	["歇學"] = "hioh-o̍h",
	["歇客店"] = "hioh-kheh-tiàm",
	["歇客棧"] = "hioh-kheh-chàn",
	["歇寒"] = "hioh-kôaⁿ/heh-kôaⁿ",
	["歇岫"] = "hioh-siū",
	["歇工"] = "hioh-kang",
	["歇店"] = "heh-tiàm/hioh-tiàm",
	["歇影"] = "hioh-iáⁿ",
	["歇息"] = "hioh-khùn",
	["歇悿"] = "hioh-thiám",
	["歇擔"] = "hioh-tàⁿ",
	["歇晝"] = "hioh-tàu/heh-tàu",
	["歇暗"] = "hioh-àm/heh-àm",
	["歇暝"] = "hioh-mê/heh-mî",
	["歇會"] = "hioh-hōe",
	["歇業"] = "hioh-gia̍p",
	["歇涼"] = "hioh-liâng/heh-liâng",
	["歇熱"] = "hioh-joa̍h/heh-joa̍h/hioh-loa̍h",
	["歇熱時"] = "hioh-joa̍h-sî",
	["歇睏"] = "hehN-khùn/hioh-khùn/heh-khùn",
	["歇睏日"] = "hioh-khùn-ji̍t",
	["歇腳"] = "hioh-kha",
	["歇蔭"] = "hioh-ńg/heh-ńg",
	["歇身"] = "hioh-sin",
	["歇陣"] = "hioh-chūn",
	["歇雨"] = "heh-hō͘/hioh-hō͘",
	["歉意"] = "khiám-ì",
	["歉疚"] = "khiám-kiù",
	["歌"] = "koa",
	["歌仔"] = "koa-á",
	["歌仔戲"] = "koa-á-hì",
	["歌仔曲"] = "koa-á-khek",
	["歌劇院"] = "koa-ke̍k-īⁿ/koa-kio̍k-īⁿ",
	["歌喉"] = "koa-âu",
	["歌壇"] = "koa-tôaⁿ",
	["歌廳"] = "koa-thiaⁿ",
	["歌手"] = "koa-chhiú",
	["歌星"] = "koa-chheⁿ/koa-chhiⁿ",
	["歌曲"] = "koa-khek",
	["歌王"] = "koa-ông",
	["歌聲"] = "koa-siaⁿ",
	["歌舞"] = "koa-bú",
	["歌詞"] = "koa-sû",
	["歌詩"] = "koa-si",
	["歌謠"] = "koa-iâu",
	["歌譜"] = "koa-phó͘",
	["歌頌"] = "ko-siōng",
	["歎"] = "thàn",
	["歐亞"] = "Au-a",
	["歐式"] = "Au-sek",
	["歐打"] = "au-táⁿ",
	["歐洲"] = "Au-chiu",
	["歐洲人"] = "Au-chiu-lâng",
	["歐羅肥"] = "au-lô-pûi",
	["歐美"] = "Au-bí",
	["歐美先進國家"] = "Au-bí-sian-chìn-kok-ka",
	["歐陸"] = "Au-lio̍k",
	["歐陽"] = "Au-iông",
	["歕hoa"] = "pûn-hoa",
	["歕品仔"] = "pûn-phín-á",
	["歕氣"] = "pûn-khùi",
	["歕狗螺"] = "pûn-káu-lê",
	["歕笛仔"] = "pûn-tî-á",
	["歕觱仔"] = "pûn-pi-á",
	["歕雞kui"] = "pûn-ke-kui/pûn-koe-kui",
	["歕風"] = "pûn-hong",
	["歙"] = "hmh",
	["歛"] = "liám",
	["歡呼"] = "hoan-ho͘",
	["歡唱"] = "hoan-chhiùⁿ",
	["歡喜"] = "hoaⁿ-hí",
	["歡喜來"] = "hoaⁿ-hí-lâi",
	["歡喜甲"] = "hoaⁿ-hí-kah",
	["歡喜面"] = "hoaⁿ-hí-bīn",
	["歡度"] = "hoaⁿ-tō͘",
	["歡心"] = "hoan-sim",
	["歡樂"] = "hoan-lo̍k",
	["歡樂氣氛"] = "hoan-lo̍k-khì-hun",
	["歡欣"] = "hoan-him",
	["歡笑"] = "hoan-chhiàu",
	["歡聚"] = "hoan-chū",
	["歡迎"] = "hoan-gêng",
	["歡送"] = "hoan-sàng/hoan-sòng",
	["歡頭喜面"] = "hoaⁿ-thâu-hí-bīn",
	["止"] = "chí",
	["止iau"] = "chí-iau",
	["止tiâu"] = "chí-tiâu",
	["止嘴乾"] = "chí-chhùi-ta",
	["止嘴凋"] = "chí-chhùi-ta",
	["止境"] = "chí-kéng",
	["止尼薯"] = "chí-nî-chî/chí-nî-chû",
	["止水"] = "chí-chúi",
	["止渴"] = "chí-khat/chí-khoah/chí-khat",
	["止痛"] = "chí-thiàⁿ",
	["止痛藥"] = "chí-thiàⁿ-io̍h",
	["止血"] = "chí-hoeh/chí-huih",
	["止飢"] = "chí-ki",
	["正"] = "chiàⁿ/chiaⁿ",
	["正le"] = "chèng-le",
	["正leh"] = "chiàⁿ--leh",
	["正tī--leh"] = "chiàⁿ-tī--leh",
	["正中"] = "chiàⁿ-tiong",
	["正中央"] = "chiàⁿ-tiong-ng",
	["正中晝"] = "chiàⁿ-tiong-tàu",
	["正佇le"] = "chiàⁿ-tī-le",
	["正倒手"] = "chiàⁿ-tò-chhiú",
	["正倒腳"] = "chiàⁿ-tò-kha",
	["正值"] = "chiàⁿ-ta̍t",
	["正則"] = "chèng-chek",
	["正反"] = "chiàⁿ-péng",
	["正名"] = "chèng-miâ/chiàⁿ-miâ",
	["正地土"] = "chiàⁿ-tē-thó͘/chiàⁿ-tōe-thó͘",
	["正大"] = "chiàⁿ-tōa",
	["正字"] = "chiàⁿ-jī",
	["正宗"] = "chiàⁿ-chong",
	["正實"] = "chiâⁿ-si̍t/chiaⁿ-si̍t",
	["正寫"] = "chiàⁿ-siá",
	["正常"] = "chèng-siông",
	["正常化"] = "chèng-siông-hòa",
	["正式"] = "chèng-sek",
	["正彎"] = "chiàⁿ-oan",
	["正德"] = "chèng-tek",
	["正心"] = "chèng-sim",
	["正忌"] = "chiàⁿ-kī",
	["正手"] = "chiàⁿ-chhiú",
	["正手旁"] = "chiàⁿ-chhiú-pêng",
	["正手爿"] = "chiàⁿ-chhiú-pêng",
	["正手頂面"] = "chiàⁿ-chhiúténg-bīn",
	["正扮"] = "chiàⁿ-pān",
	["正拋"] = "chiàⁿ-pha",
	["正文"] = "chiàⁿ-bûn",
	["正斡"] = "chiàⁿ-oat",
	["正方形"] = "chèng-hong-hêng/chiàⁿ-hong-hêng",
	["正旁"] = "chiàⁿ-pêng",
	["正是"] = "chiàⁿ-sī",
	["正月"] = "chiaⁿ--goe̍h/chiaⁿ--ge̍h",
	["正月初一"] = "chiaⁿ-goe̍h-chhoe-it/chiaⁿ-ge̍h-chhe-it",
	["正月半"] = "chiaⁿ-goe̍h-pòaⁿ/chiaⁿ-ge̍h-pòaⁿ",
	["正本"] = "chiàⁿ-pún",
	["正本清源"] = "chiàⁿ-pún-chheng-goân",
	["正板"] = "chiàⁿ-pán",
	["正枝"] = "chiàⁿ-ki",
	["正楷"] = "chiàⁿ-khái",
	["正榕"] = "chiàⁿ-chhêng",
	["正正"] = "chiàⁿ-chiàⁿ",
	["正正是"] = "chiàⁿ-chiàⁿ-sī",
	["正殿"] = "chiàⁿ-tiān",
	["正母"] = "chiàⁿ-bó/chiàⁿ-bú",
	["正比"] = "chèng-pí",
	["正毛pa̍t仔"] = "chiàⁿ-mô͘-pa̍t-á",
	["正氣"] = "chèng-khì",
	["正派"] = "chèng-phài",
	["正港"] = "chiàⁿ-káng",
	["正港貨"] = "chiàⁿ-káng-hòe/chiàⁿ-káng-hè",
	["正父"] = "chiàⁿ-pē",
	["正爿"] = "chiàⁿ-pêng",
	["正牌"] = "chiàⁿ-pâi",
	["正珠"] = "chiàⁿ-chu",
	["正當"] = "chèng-tong",
	["正痘"] = "chiàⁿ-tāu",
	["正盤"] = "chiàⁿ-pôaⁿ",
	["正直"] = "chiàⁿ-ti̍t",
	["正確"] = "chèng-khak",
	["正確性"] = "chèng-khak-sèng",
	["正祧"] = "chiàⁿ-thiāu",
	["正筆"] = "chiàⁿ-pit",
	["正範"] = "chiàⁿ-pān",
	["正紅"] = "chiàⁿ-âng",
	["正紫檀"] = "chiàⁿ-chí-tôaⁿ",
	["正統"] = "chèng-thóng",
	["正經"] = "chèng-keng",
	["正經ê"] = "chèng-keng--ê",
	["正經代"] = "chèng-keng-tāi",
	["正經路"] = "chèng-keng-lō͘",
	["正義"] = "chèng-gī",
	["正義感"] = "chèng-gī-kám",
	["正耳"] = "chiàⁿ-hī",
	["正脈"] = "chiàⁿ-me̍h",
	["正腳"] = "chiàⁿ-kha",
	["正花"] = "chiàⁿ-hoe",
	["正著時"] = "chiàⁿ-tio̍h-sî",
	["正號"] = "chiàⁿ-hō",
	["正衝"] = "chiàⁿ-chhiong",
	["正視"] = "chèng-sī",
	["正親像"] = "chiàⁿ-chhin-chhiūⁿ",
	["正貨"] = "chiàⁿ-hòe/chiàⁿ-hè",
	["正路"] = "chiàⁿ-lō͘",
	["正身"] = "chiàⁿ-sin",
	["正轉"] = "chiàⁿ-tńg",
	["正途"] = "chèng-tô͘/chiàⁿ-tô͘",
	["正道"] = "chiàⁿ-tō",
	["正金"] = "chiàⁿ-kim",
	["正銀"] = "chiàⁿ-gîn/chiàⁿ-gûn",
	["正門"] = "chiàⁿ-mn̂g",
	["正面"] = "chiàⁿ-bīn",
	["正音"] = "chiàⁿ-im",
	["正頓"] = "chiàⁿ-tǹg",
	["正頭烏"] = "chiàⁿ-thâu-o͘",
	["正體"] = "chiàⁿ-thé",
	["正鯧"] = "chiàⁿ-chhiuⁿ",
	["正齒"] = "chiàⁿ-khí",
	["此外"] = "chhú-gōa",
	["此後"] = "chhú-āu",
	["步"] = "pō͘",
	["步伐"] = "pō͘-hoa̍h",
	["步位"] = "pō͘-ūi",
	["步兵"] = "pō͘-peng",
	["步口"] = "pō͘-kháu",
	["步履"] = "pō͘-lí",
	["步山虎"] = "pō͘-soaⁿ-hó͘",
	["步平"] = "pō͘-pêng",
	["步數"] = "pō͘-sò͘",
	["步步"] = "pō͘-pō͘",
	["步步為營"] = "pō͘-pō͘-ûi-iâⁿ",
	["步盤"] = "pō͘-pôaⁿ",
	["步行"] = "pō͘-hêng/pō͘-kiâⁿ",
	["步調"] = "pō͘-tiāu",
	["步輦"] = "pō͘-lián",
	["步道"] = "pō͘-tō",
	["步銃"] = "pō͘-chhèng",
	["步隊"] = "pō͘-tūi",
	["步驟"] = "pō͘-chō͘",
	["武"] = "bú",
	["武俠"] = "bú-kiap",
	["武力"] = "bú-le̍k",
	["武功"] = "bú-kong",
	["武器"] = "bú-khì",
	["武士"] = "bú-sū",
	["武夷茶"] = "bú-î-tê",
	["武官"] = "bú-koaⁿ",
	["武打"] = "bú-táⁿ",
	["武斷"] = "bú-toàn",
	["武旁"] = "bú-pêng",
	["武昌"] = "Bú-chhiong",
	["武林"] = "bú-lîm",
	["武棋"] = "bú-kî",
	["武漢"] = "Bú-hàn",
	["武生"] = "bú-seng",
	["武綑"] = "bú-khún",
	["武腯"] = "bú-thún/bú-tún",
	["武腳"] = "bú-kioh",
	["武藝"] = "bú-gē",
	["武術"] = "bú-su̍t",
	["武裝"] = "bú-chong",
	["武陵"] = "Bú-lêng",
	["武靴藤"] = "bú-hia-tîn",
	["武齣"] = "bú-chhut",
	["武齣戲"] = "bú-chhut-hì",
	["歧異"] = "kî-ì",
	["歧見"] = "kî-kiàn",
	["歧視"] = "khî-sī/kî-sī",
	["歧路"] = "kî-lō͘",
	["歪"] = "oai",
	["歪chhoa̍h"] = "oai-chhoa̍h",
	["歪一phoe"] = "oai-chi̍t-phé",
	["歪一爿"] = "oai-chi̍t-pêng",
	["歪仔索"] = "oai-á-soh",
	["歪勻"] = "oai-ûn",
	["歪哥"] = "oai-ko",
	["歪哥chhi̍h-chhoa"] = "oai-ko-chhi̍h-chhoa̍h",
	["歪哥chhih-choa̍h"] = "oai-kô-chhih-chhoa̍h",
	["歪嘴"] = "oai-chhùi",
	["歪尾桃"] = "oai-bóe-thô",
	["歪心"] = "oai-sim",
	["歪斜"] = "oai-chhoa̍h",
	["歪曲"] = "oai-khiok",
	["歪歪跩跩"] = "oai-oai-choāi-choāi",
	["歪篙"] = "oai-ko",
	["歪篙案"] = "oai-ko-àn",
	["歪篙錢"] = "oai-ko-chîⁿ",
	["歪路"] = "oai-lō͘",
	["歪頭"] = "oai-thâu",
	["歪頭菜"] = "oai-thâu-chhài",
	["歪頷"] = "oai-ām",
	["歪風"] = "oai-hong",
	["歲"] = "hòe/hè",
	["歲出"] = "hòe-chhut/hè-chhut/sòe-chhut",
	["歲壽"] = "hòe-siū/hè-siū",
	["歲月"] = "sòe-goa̍t",
	["歲聲"] = "hòe-siaⁿ/hè-siaⁿ",
	["歲計"] = "sòe-kè",
	["歲頭"] = "hòe-thâu/hè-thâu",
	["歷代"] = "le̍k-tāi",
	["歷任"] = "le̍k-jīm",
	["歷來"] = "le̍k-lâi",
	["歷史"] = "le̍k-sú",
	["歷史學"] = "le̍k-sú-ha̍k",
	["歷史家"] = "le̍k-sú-ka",
	["歷史性"] = "le̍k-sú-sèng",
	["歷史系"] = "le̍k-sú-hē",
	["歷屆"] = "le̍k-kài",
	["歷年"] = "le̍k-nî",
	["歷年來"] = "le̍k-nî-lâi",
	["歷時"] = "le̍k-sî",
	["歷歷"] = "le̍k-le̍k",
	["歷盡"] = "le̍k-chīn",
	["歷經"] = "le̍k-keng",
	["歷練"] = "le̍k-liān",
	["歷險"] = "le̍k-hiám",
	["歸"] = "kui",
	["歸tī"] = "kui-tī",
	["歸世人"] = "kui-sì-lâng",
	["歸人"] = "kui-jîn",
	["歸仁"] = "Kui-jîn",
	["歸仙"] = "kui-sian",
	["歸依"] = "kui-i",
	["歸信天"] = "kui-sìn-thiⁿ",
	["歸個"] = "kui-ê",
	["歸倚"] = "kui-óa",
	["歸入"] = "kui-ji̍p",
	["歸功"] = "kui-kong",
	["歸化"] = "kui-hòa",
	["歸半工"] = "kui-pòaⁿ-kang",
	["歸半日"] = "kui-pòaⁿ-ji̍t",
	["歸半晡"] = "kui-pòaⁿ-po͘",
	["歸咎"] = "kui-kiū",
	["歸因於"] = "kui-in-î/kui-in-û",
	["歸國"] = "kui-kok",
	["歸天"] = "kui-thiⁿ",
	["歸家人"] = "kui-ke-lâng",
	["歸家口"] = "kui-ke-kháu",
	["歸宿"] = "kui-siok",
	["歸尾"] = "kui-bóe/kui-bé",
	["歸屬tī"] = "kui-sio̍k-tī",
	["歸屬感"] = "kui-sio̍k-kám",
	["歸工"] = "kui-kang",
	["歸年"] = "kui-nî",
	["歸心"] = "kui-sim",
	["歸手"] = "kui-chhiú",
	["歸手捧"] = "kui-chhiú-phâng",
	["歸批"] = "kui-phe/kui-phoe",
	["歸數"] = "kui-sò͘",
	["歸日"] = "kui-ji̍t",
	["歸日鏡"] = "kui-ji̍t-kiàⁿ",
	["歸暗"] = "kui-àm",
	["歸暝"] = "kui-mê/kui-mî",
	["歸月日"] = "kui-goe̍h-ji̍t/kui-ge̍h-ji̍t",
	["歸柩"] = "kui-kiū",
	["歸案"] = "kui-àn",
	["歸正"] = "kui-chèng",
	["歸氣"] = "kui-khì",
	["歸水"] = "kui-chúi",
	["歸盤"] = "kui-pôaⁿ",
	["歸碗捧"] = "kui-óaⁿ-phâng",
	["歸空"] = "kui-khang",
	["歸納"] = "kui-la̍p",
	["歸綰"] = "kui-kōaⁿ",
	["歸群"] = "kui-kûn",
	["歸腹火"] = "kui-pak-hóe/kui-pak-hé",
	["歸色"] = "kui-sek",
	["歸莊"] = "kui-chng",
	["歸著"] = "kui-tio̍k",
	["歸路"] = "kui-lō͘",
	["歸身"] = "kui-sin",
	["歸身軀"] = "kui-sin-khu",
	["歸逝"] = "kui-chōa",
	["歸還"] = "kui-hoân",
	["歸鄉"] = "kui-hiong",
	["歸陣"] = "kui-tīn",
	["歸隊"] = "kui-tūi",
	["歸順"] = "kui-sūn",
	["歸類"] = "kui-lūi",
	["歹"] = "pháiⁿ/phái/tái",
	["歹chhèng-chhèng"] = "pháiⁿ-chhèng-chhèng/phái-chhèng-chhèng",
	["歹chhōa"] = "pháiⁿ-chhōa/phái-chhōa",
	["歹chhōa頭"] = "pháiⁿ-chhōa-thâu/phái-chhōa-thâu",
	["歹chhōe"] = "pháiⁿ-chhōe/phái-chhē",
	["歹khiā"] = "pháiⁿ-khiā/phái-khiā",
	["歹人"] = "pháiⁿ-lâng/phái-lâng",
	["歹代"] = "pháiⁿ-tāi/phái-tāi",
	["歹做"] = "pháiⁿ-chò/phái-chòe",
	["歹做陣"] = "pháiⁿ-chò-tīn/phái-chòe-tīn",
	["歹價"] = "pháiⁿ-kè/phái-kè",
	["歹兆"] = "pháiⁿ-tiāu/phái-tiāu",
	["歹兆頭"] = "pháiⁿ-tiāu-thâu/phái-tiāu-thâu",
	["歹冬"] = "pháiⁿ-tang/phái-tang",
	["歹出嘴"] = "pháiⁿ-chhut-chhùi/phái-chhut-chhùi",
	["歹分子"] = "pháiⁿ-hūn-chú/phái-hūn-chú",
	["歹剃頭"] = "pháiⁿ-thì-thâu/phái-thì-thâu",
	["歹勢"] = "pháiⁿ-sì/phái-sè",
	["歹勢kah"] = "pháiⁿ-sìkah/phái-sèkah",
	["歹勢用"] = "pháiⁿ-sì-ēng/phái-sè-ēng",
	["歹勢講"] = "pháiⁿ-sì-kóng/phái-sè-kóng",
	["歹勢面"] = "pháiⁿ-sì-bīn/phái-sè-bīn",
	["歹厄"] = "pháiⁿ-ē/phái-ē",
	["歹去"] = "pháiⁿ-khì/phái-khù",
	["歹叢"] = "pháiⁿ-châng/phái-châng",
	["歹吉兆"] = "pháiⁿ-kiat-tiāu/phái-kiat-tiāu",
	["歹名"] = "pháiⁿ-miâ/phái-miâ",
	["歹名聲"] = "pháiⁿ-miâ-siaⁿ/phái-miâ-siaⁿ",
	["歹味"] = "pháiⁿ-bī/phái-bī/tái-bī",
	["歹命"] = "pháiⁿ-miā/phái-miā",
	["歹命相"] = "pháiⁿ-miā-siàng/phái-miā-siòng",
	["歹品行"] = "pháiⁿ-phín-hēng/phái-phín-hēng",
	["歹嘴"] = "pháiⁿ-chhùi/phái-chhùi",
	["歹嘴斗"] = "pháiⁿ-chhùi-táu/phái-chhùi-táu",
	["歹嘴鼻"] = "pháiⁿ-chhùi-phīⁿ/phái-chhùi-phīⁿ",
	["歹囝"] = "pháiⁿ-kiáⁿ/phái-kiáⁿ",
	["歹囝人"] = "pháiⁿ-kiáⁿ-lâng/phái-kiáⁿ-lâng",
	["歹囝病"] = "páiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/páiⁿ-kiáⁿ-pīⁿ/pháiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/phái-kiáⁿ-pīⁿ",
	["歹囝症"] = "pháiⁿ-kiáⁿ-chèng/phái-kiáⁿ-chèng",
	["歹囝路"] = "pháiⁿ-kiáⁿ-lō͘/phái-kiáⁿ-lō͘",
	["歹囝間"] = "pháiⁿ-kiáⁿ-keng/phái-kiáⁿ-keng",
	["歹囡仔"] = "pháiⁿ-gín-á/phái-gín-á",
	["歹夢"] = "pháiⁿ-bāng/phái-bāng",
	["歹大家"] = "pháiⁿ-ta-ke/phái-ta-ke",
	["歹天"] = "pháiⁿ-thiⁿ/phái-thiⁿ",
	["歹天年"] = "pháiⁿ-thiⁿ-nî/phái-thiⁿ-nî",
	["歹天時"] = "pháiⁿ-thiⁿ-sî/phái-thiⁿ-sî",
	["歹失德"] = "pháiⁿ-sit-tek/phái-sit-tek",
	["歹媌"] = "pháiⁿ-bâ/phái-bâ",
	["歹字運"] = "pháiⁿ-jī-ūn/phái-jī-ūn",
	["歹客"] = "pháiⁿ-kheh/phái-kheh",
	["歹家教"] = "pháiⁿ-ka-kàu/phái-ka-kàu",
	["歹局"] = "pháiⁿ-kio̍k/phái-kio̍k",
	["歹市"] = "pháiⁿ-chhī/phái-chhī",
	["歹年冬"] = "pháiⁿ-nî-tang/phái-nî-tang",
	["歹底"] = "pháiⁿ-té/phái-tóe",
	["歹底蒂"] = "pháiⁿ-té-tì/phái-tóe-tì",
	["歹彩頭"] = "pháiⁿ-chhái-thâu/phái-chhái-thâu",
	["歹後進"] = "pháiⁿ-āu-chìn/phái-āu-chìn",
	["歹心"] = "pháiⁿ-sim/phái-sim",
	["歹心毒行"] = "pháiⁿ-sim-to̍k-hēng/phái-sim-to̍k-hēng",
	["歹心肝"] = "pháiⁿ-sim-koaⁿ/phái-sim-koaⁿ",
	["歹心腸"] = "pháiⁿ-sim-tn̂g/phái-sim-tn̂g",
	["歹心行"] = "pháiⁿ-sim-hēng/phái-sim-hēng",
	["歹性地"] = "pháiⁿ-sèng-tē/phái-sèng-tōe",
	["歹意"] = "pháiⁿ-ì/phái-ì",
	["歹意思"] = "pháiⁿ-ì-sù/phái-ì-sù",
	["歹意神"] = "pháiⁿ-ì-sîn/phái-ì-sîn",
	["歹慣勢"] = "pháiⁿ-koàn-sì/phái-koàn-sè",
	["歹戲"] = "pháiⁿ-hì/phái-hì",
	["歹所行"] = "pháiⁿ-só͘-kiâⁿ/phái-só͘-kiâⁿ",
	["歹手勢"] = "pháiⁿ-chhiú-sì/phái-chhiú-sè",
	["歹手爪"] = "pháiⁿ-chhiú-jiáu/phái-chhiú-jiáu",
	["歹手癖"] = "pháiⁿ-chhiú-phiah/phái-chhiú-phiah",
	["歹手蹄"] = "pháiⁿ-chhiú-tê/phái-chhiú-tôe",
	["歹扭捋"] = "pháiⁿ-liú-la̍k/phái-liú-la̍k",
	["歹按算"] = "pháiⁿ-àn-sǹg/phái-àn-sǹg",
	["歹推chhiâu"] = "pháiⁿ-chhui-chhiâu/phái-chhui-chhiâu",
	["歹撙節"] = "pháiⁿ-chún-chat/phái-chún-chat",
	["歹撚"] = "pháiⁿ-lián/phái-lián",
	["歹收成"] = "pháiⁿ-siu-sêng/phái-siu-sêng",
	["歹教示"] = "pháiⁿ-kà-sī/phái-kà-sī",
	["歹數"] = "pháiⁿ-siàu/phái-siàu",
	["歹料"] = "pháiⁿ-liāu/phái-liāu",
	["歹日"] = "pháiⁿ-ji̍t/phái-ji̍t",
	["歹日子"] = "pháiⁿ-ji̍t-chí/phái-ji̍t-chí",
	["歹星"] = "pháiⁿ-chheⁿ/phái-chhiⁿ",
	["歹時運"] = "pháiⁿ-sî-ūn/phái-sî-ūn",
	["歹景氣"] = "pháiⁿ-kéng-khì/phái-kéng-khì",
	["歹月"] = "pháiⁿ-goe̍h/phái-ge̍h",
	["歹服侍"] = "pháiⁿ-ho̍k-sāi/phái-ho̍k-sāi",
	["歹查某"] = "pháiⁿ-cha-bó͘/phái-cha-bó͘",
	["歹模樣"] = "pháiⁿ-bô͘-iūⁿ/phái-bô͘-iūⁿ",
	["歹模範"] = "pháiⁿ-mô͘-hoān/phái-mô͘-hoān",
	["歹款"] = "pháiⁿ-khoán/phái-khoán/pháiⁿ-khóaⁿ/phái-khóaⁿ",
	["歹款待"] = "pháiⁿ-khoán-thāi/phái-khoán-thāi",
	["歹死"] = "pháiⁿ-sí/phái-sí",
	["歹氣"] = "pháiⁿ-khùi/phái-khùi",
	["歹流擺"] = "pháiⁿ-lâu-pái/phái-lâu-pái",
	["歹物"] = "pháiⁿ-mi̍h/phái-mi̍h",
	["歹物仔"] = "pháiⁿ-mi̍h-á/phái-mi̍h-á",
	["歹物件"] = "pháiⁿ-mi̍h-kiāⁿ/phái-mi̍h-kiāⁿ",
	["歹狗"] = "pháiⁿ-káu/phái-káu",
	["歹狗人"] = "pháiⁿ-káu-lâng/phái-káu-lâng",
	["歹狗仔"] = "pháiⁿ-káu-á/phái-káu-á",
	["歹狗氣"] = "pháiⁿ-káu-khùi/phái-káu-khùi",
	["歹球"] = "pháiⁿ-kiû/phái-kiû",
	["歹理捋"] = "pháiⁿ-lí-la̍k/phái-lí-la̍k",
	["歹用"] = "pháiⁿ-ēng/phái-ēng",
	["歹病"] = "pháiⁿ-pēⁿ/pháiⁿ-pīⁿ",
	["歹症"] = "pháiⁿ-chèng/phái-chèng",
	["歹症頭"] = "pháiⁿ-chèng-thâu/phái-chèng-thâu",
	["歹瘡"] = "pháiⁿ-chhng/phái-chhng",
	["歹癖"] = "pháiⁿ-phiah/phái-phiah",
	["歹癖片"] = "pháiⁿ-phiah-phìⁿ/phái-phiah-phīⁿ/pháiⁿ-phiah-phīⁿ/phái-phiah-phīⁿ",
	["歹目"] = "pháiⁿ-ba̍k/phái-ba̍k",
	["歹目相"] = "pháiⁿ-ba̍k-siàng/phái-ba̍k-siòng",
	["歹目識"] = "pháiⁿ-ba̍k-sek/phái-ba̍k-sek",
	["歹相"] = "pháiⁿ-siàng/phái-siòng",
	["歹看"] = "pháiⁿ-khòaⁿ/phái-khòaⁿ",
	["歹看相"] = "pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ/phái-khòaⁿ-siùⁿ",
	["歹看面"] = "pháiⁿ-khòaⁿ-bīn/phái-khòaⁿ-bīn",
	["歹睏"] = "pháiⁿ-khùn/phái-khùn",
	["歹神氣"] = "pháiⁿ-sîn-khì/phái-sîn-khì",
	["歹種"] = "pháiⁿ-chéng/phái-chéng",
	["歹積德"] = "pháiⁿ-chek-tek/phái-chek-tek",
	["歹空"] = "pháiⁿ-khang/phái-khang",
	["歹節力"] = "pháiⁿ-chat-la̍t/phái-chat-la̍t",
	["歹粒"] = "pháiⁿ-lia̍p/phái-lia̍p",
	["歹紙"] = "pháiⁿ-chóa/phái-chóa",
	["歹紡"] = "pháiⁿ-pháng/phái-pháng",
	["歹習慣"] = "pháiⁿ-si̍p-koàn/phái-si̍p-koàn",
	["歹聲嗽"] = "pháiⁿ-siaⁿ-sàu/phái-siaⁿ-sàu",
	["歹聲說"] = "pháiⁿ-siaⁿ-soeh/pháiⁿ-siaⁿ-seh",
	["歹聲頭"] = "pháiⁿ-siaⁿ-thâu/phái-siaⁿ-thâu",
	["歹聽"] = "pháiⁿ-thiaⁿ/phái-thiaⁿ",
	["歹肚桶"] = "pháiⁿ-tō͘-tháng/phái-tō͘-tháng",
	["歹肚腸"] = "pháiⁿ-tō͘-tn̂g/phái-tō͘-tn̂g",
	["歹育"] = "pháiⁿ-io/phái-io",
	["歹育飼"] = "pháiⁿ-io-chhī/phái-io-chhī",
	["歹脾氣"] = "pháiⁿ-phî-khì/phái-phî-khì",
	["歹腳"] = "pháiⁿ-kha/phái-kha/pháiⁿ-kioh/phái-kioh",
	["歹腹肚"] = "pháiⁿ-pak-tó͘/phái-pak-tó͘",
	["歹草"] = "pháiⁿ-chháu/phái-chháu",
	["歹落台"] = "pháiⁿ-lo̍h-tâi/phái-lo̍h-tâi",
	["歹處"] = "pháiⁿ-chhù/phái-chhù",
	["歹蟲"] = "pháiⁿ-thâng/phái-thâng",
	["歹行"] = "pháiⁿ-kiâⁿ/phái-kiâⁿ",
	["歹規矩"] = "pháiⁿ-kui-kí/phái-kui-kú",
	["歹記持"] = "pháiⁿ-kì-tî/phái-kì-tî",
	["歹話"] = "pháiⁿ-ōe/phái-ōe",
	["歹講"] = "pháiⁿ-kóng/phái-kóng",
	["歹譜"] = "pháiⁿ-phó͘/phái-phó͘",
	["歹貨"] = "pháiⁿ-hòe/phái-hè",
	["歹賺食"] = "pháiⁿ-choán-chia̍h/phái-choán-chia̍h",
	["歹趁"] = "pháiⁿ-thàn/phái-thàn",
	["歹趁食"] = "pháiⁿ-thàn-chia̍h/phái-thàn-chia̍h",
	["歹路"] = "pháiⁿ-lō͘/phái-lō͘",
	["歹路頭"] = "pháiⁿ-lō͘-thâu/phái-lō͘-thâu",
	["歹身命"] = "pháiⁿ-sin-miā/phái-sin-miā",
	["歹辦"] = "pháiⁿ-pān/phái-pān",
	["歹運"] = "pháiⁿ-ūn/phái-ūn",
	["歹運氣"] = "pháiⁿ-ūn-khì/phái-ūn-khì",
	["歹運途"] = "pháiⁿ-ūn-tô͘/phái-ūn-tô͘",
	["歹過"] = "pháiⁿ-kòe/phái-kè",
	["歹銅舊錫"] = "pháiⁿ-tâng-kū-siah/phái-tâng-kū-siah",
	["歹錢"] = "pháiⁿ-chîⁿ/phái-chîⁿ",
	["歹鐵仔"] = "pháiⁿ-thih-á/phái-thih-á",
	["歹開嘴"] = "pháiⁿ-khui-chhùi/phái-khui-chhùi",
	["歹雕"] = "pháiⁿ-tiau/phái-tiau",
	["歹面chhiuⁿ"] = "pháiⁿ-bīn-chhiuⁿ/phái-bīn-chhiuⁿ",
	["歹面孔"] = "pháiⁿ-bīn-kháng/phái-bīn-kháng",
	["歹面腔"] = "pháiⁿ-bīn-khiuⁿ/phái-bīn-khiuⁿ",
	["歹頭彩"] = "pháiⁿ-thâu-chhái/phái-thâu-chhái",
	["歹食"] = "pháiⁿ-chia̍h/phái-chia̍h",
	["歹食相"] = "pháiⁿ-chia̍h-siàng/phái-chia̍h-siòng",
	["歹飼"] = "pháiⁿ-chhī/phái-chhī",
	["歹馬"] = "pháiⁿ-bé/phái-bé",
	["歹骨底"] = "pháiⁿ-kut-té/phái-kut-tóe",
	["歹骨胚"] = "pháiⁿ-kut-phe/phái-kut-phoe",
	["歹骨頭"] = "pháiⁿ-kut-thâu/phái-kut-thâu",
	["歹鬥陣"] = "pháiⁿ-tàu-tīn/phái-tàu-tīn",
	["歹鬼"] = "pháiⁿ-kúi/phái-kúi",
	["歹鬼怪"] = "pháiⁿ-kúi-koài/phái-kúi-koài",
	["歹鬼鬼"] = "pháiⁿ-kúi-kúi/phái-kúi-kúi",
	["歹鳥"] = "pháiⁿ-chiáu/phái-chiáu",
	["死"] = "sí",
	["死bái"] = "sí-bái",
	["死giān-giān"] = "sí-giān-giān",
	["死hō͘人"] = "sí-hō͘-lâng",
	["死sô"] = "sí-sô",
	["死丁丁"] = "sí-teng-teng",
	["死主"] = "sí-chú",
	["死了了"] = "sí-liáu-liáu",
	["死亡"] = "sí-bông",
	["死亡率"] = "sí-bông-lu̍t",
	["死人"] = "sí-lâng",
	["死人形"] = "sí-lâng-hêng",
	["死人款"] = "sí-lâng-khoán",
	["死人直"] = "sí-lâng-ti̍t",
	["死人錢"] = "sí-lâng-chîⁿ",
	["死人面"] = "sí-lâng-bīn",
	["死傷"] = "sí-siong",
	["死內逃生"] = "sí-lāi-tô-seng",
	["死其值"] = "sí-kî-ta̍t",
	["死冤"] = "sí-oan",
	["死出去"] = "sí--chhut-khì/sí-chhut-khù",
	["死刑"] = "sí-hêng",
	["死刑犯"] = "sí-hêng-hoān",
	["死前"] = "sí-chêng",
	["死力"] = "sí-la̍t",
	["死去"] = "sí--khì/sí--khù",
	["死嘍"] = "sí-lo͘",
	["死嘴"] = "sí-chhùi",
	["死因"] = "sí-in",
	["死囡仔"] = "sí-gín-á",
	["死地"] = "sí-tē/sí-tōe",
	["死子"] = "sí-chí",
	["死寒"] = "sí-kôaⁿ",
	["死對頭"] = "sí-tùi-thâu",
	["死屍"] = "sí-si",
	["死彎"] = "sí-oan",
	["死心"] = "sí-sim",
	["死忠"] = "sí-tiong",
	["死忤戛"] = "sí-ngó͘-khia̍t",
	["死性"] = "sí-sèng",
	["死懨懨"] = "sí-giān-giān",
	["死扳仔"] = "sí-pán-á",
	["死斡"] = "sí-oat",
	["死會"] = "sí-hōe",
	["死期"] = "sí-kî",
	["死板"] = "sí-pán",
	["死某"] = "sí-bó͘",
	["死桀"] = "sí-khiat",
	["死樹"] = "sí-chhiū",
	["死欉"] = "sí-châng",
	["死死"] = "sí-sí",
	["死死六工尺"] = "sí-sí-lio̍k-kong-chhē",
	["死水"] = "sí-chúi",
	["死泉"] = "sí-chôaⁿ/sí-chóaⁿ",
	["死活"] = "sí-oa̍h",
	["死灰復燃"] = "sí-hoe-ho̍k-jiân/sí-he-ho̍k-jiân",
	["死炭"] = "sí-thòaⁿ",
	["死煞"] = "sí-soah",
	["死犯"] = "sí-hoān",
	["死狗賴羊"] = "sí-káu-nōa-iûⁿ",
	["死症"] = "sí-chèng",
	["死痠"] = "sí-sng",
	["死白"] = "sí-pe̍h",
	["死目"] = "sí-ba̍k",
	["死直"] = "sí-ti̍t",
	["死直直"] = "sí-ti̍t-ti̍t",
	["死眼"] = "sí-gán",
	["死窟"] = "sí-khut",
	["死窟水"] = "sí-khut-chúi",
	["死結"] = "sí-kat",
	["死絕"] = "sí-che̍h",
	["死絕冷"] = "sí-che̍h-léng",
	["死絕步"] = "sí-che̍h-pō͘",
	["死罪"] = "sí-chōe",
	["死者"] = "sí-chiá",
	["死肉"] = "sí-bah",
	["死腸爛肚"] = "sí-tn̂g-nōa-tō͘",
	["死血"] = "sí-hoeh/sí-huih",
	["死角"] = "sí-kak",
	["死訣"] = "sí-koat",
	["死諍"] = "sí-chèⁿ/sí-chìⁿ",
	["死貓"] = "sí-niau",
	["死賴"] = "sí-lōa",
	["死賴互人"] = "sí-lōa-hō͘--lâng",
	["死賴人"] = "sí-lōa--lâng",
	["死路"] = "sí-lō͘",
	["死蹺蹺"] = "sí-khiàu-khiàu",
	["死身胚"] = "sí-sin-phe",
	["死釘釘"] = "sí-teng-teng",
	["死釦"] = "sí-khàu",
	["死難"] = "sí-lān",
	["死骨"] = "sí-kut",
	["死體"] = "sí-thé",
	["死鬼仔"] = "sí-kúi-á",
	["殉教"] = "sûn-kàu",
	["殉職"] = "sûn-chit",
	["殉難"] = "sūn-lān/sûn-lān",
	["殊榮"] = "sû-êng",
	["殕殕"] = "phú-phú",
	["殖民"] = "si̍t-bîn",
	["殖民地"] = "si̍t-bîn-tē/si̍t-bîn-tōe",
	["殘"] = "chân/chhân/chôaⁿ",
	["殘存"] = "chân-chûn",
	["殘害"] = "chân-hāi",
	["殘廢"] = "chân-hòe",
	["殘心"] = "chân-sim/chhân-sim",
	["殘忍"] = "chân-jím",
	["殘暴"] = "chân-pō",
	["殘殘"] = "chhân-chhân",
	["殘殺"] = "chân-sat",
	["殘渣"] = "chân-che",
	["殘留"] = "chân-liû",
	["殘酷"] = "chân-khok",
	["殘障"] = "chân-chiòng",
	["殭屍"] = "kiong-si",
	["殮具"] = "liām-kū",
	["殮布"] = "liām-pò͘",
	["殮葬"] = "liām-chòng",
	["殯儀館"] = "pin-gî-koán",
	["殯車"] = "pìn-chhia",
	["段"] = "tōaⁿ",
	["段落"] = "tōaⁿ-lo̍h",
	["殷切"] = "in-chhiat",
	["殷勤"] = "in-khîn/in-khûn",
	["殷戶"] = "un-hō͘",
	["殷鑑"] = "in-kàm",
	["殷鑑不遠"] = "in-kàm-put-oán",
	["殺"] = "sat",
	["殺人"] = "sat-jîn",
	["殺人犯"] = "sat-jîn-hoān",
	["殺人罪"] = "sat-jîn-chōe",
	["殺傷力"] = "sat-siong-le̍k",
	["殺害"] = "sat-hāi",
	["殺心"] = "sat-sim",
	["殺戮"] = "sat-lio̍k",
	["殺手"] = "sat-chhiú/sat-siú",
	["殺掉"] = "sat-tiāu",
	["殺機"] = "sat-ki",
	["殺殺"] = "sat-sat",
	["殺生"] = "sat-seng",
	["殺膽"] = "sat-táⁿ",
	["殺菌"] = "sat-khún",
	["殺身"] = "sat-sin",
	["殼"] = "khak/khok",
	["殼仔"] = "khok-á",
	["殼仔灰"] = "khak-á-hoe/khak-á-he",
	["殼仔絃"] = "khok-á-hiân",
	["殼灰"] = "khak-hoe/khak-he",
	["殼菜"] = "khak-chhài",
	["殼菜頭"] = "khak-chhài-thâu",
	["殿下"] = "tiān-hā",
	["殿堂"] = "tiān-tông",
	["殿軍"] = "tiān-kun",
	["毀"] = "húi",
	["毀墜"] = "húi-tūi",
	["毀壞"] = "húi-hoāi",
	["毀容"] = "húi-iông",
	["毀掉"] = "húi-tiāu",
	["毀損"] = "húi-sún",
	["毀棄"] = "húi-khì",
	["毀滅"] = "húi-bia̍t",
	["毀譽參半"] = "húi-ū-chham-poàn",
	["毀面"] = "húi-bīn",
	["毅力"] = "gē-le̍k",
	["毅然"] = "gī-jiân",
	["毆"] = "ió",
	["母"] = "bó/bú",
	["母交藤"] = "bó-kau-tîn/bú-kau-tîn",
	["母仔"] = "bó--á/bú--á",
	["母仔囝"] = "bó-á-kiáⁿ/bú-á-kiáⁿ",
	["母囝"] = "bó-kiáⁿ/bú-kiáⁿ",
	["母國"] = "bó-kok/bú-kok",
	["母女"] = "bó-lí/bú-lí/bó-lú/bú-lí",
	["母妗"] = "bó-kīm/bú-kīm",
	["母姨"] = "bó-î/bú-î",
	["母形"] = "bó-hêng/bú-hêng",
	["母校"] = "bó-hāu/bú-hāu",
	["母欉"] = "bó-châng/bú-châng",
	["母法"] = "bó-hoat/bú-hoat",
	["母的"] = "bó-ê/bú-ê",
	["母目"] = "bó-ba̍k/bú-ba̍k",
	["母系"] = "bó-hē/bú-hē",
	["母絞利"] = "bó-ká-lāi/bú-ká-lāi",
	["母舅"] = "bó-kū/bú-kū",
	["母舅表"] = "bó-kū-piáu/bú-kū-piáu",
	["母花"] = "bó-hoe/bú-hoe",
	["母蜂"] = "bó-phang/bú-phang",
	["母親"] = "bó-chhin/bú-chhin",
	["母親節"] = "bó-chhin-chiat/bú-chhin-chiat",
	["母語"] = "bó-gí/bú-gú",
	["母身"] = "bó-sin/bú-sin",
	["母身死"] = "bó-sin-sí/bú-sin-sí",
	["母金"] = "bó-kim/bú-kim",
	["母銀"] = "bó-gîn/bú-gûn",
	["母錢"] = "bó-chîⁿ/bú-chîⁿ",
	["母頭親"] = "bó-thâu-chhin/bú-thâu-chhin",
	["母體"] = "bó-thé/bú-thé",
	["每"] = "múi",
	["每個"] = "móe-ê",
	["每工"] = "móe-kang",
	["每年"] = "móe-nî",
	["每擺"] = "múi-pái",
	["每日"] = "móe-ji̍t",
	["每月"] = "múi-goe̍h/múi-ge̍h",
	["每次"] = "múi-chhù",
	["每況愈下"] = "móe-hóng-jú-hā",
	["每隔"] = "móe-keh",
	["每項"] = "múi-hāng",
	["毒"] = "ta̍k/thāu/to̍k",
	["毒刺"] = "to̍k-chhì",
	["毒品"] = "to̍k-phín",
	["毒嘴"] = "to̍k-chhùi",
	["毒害"] = "to̍k-hāi",
	["毒害人心"] = "to̍k-hāi-jîn-sim",
	["毒心"] = "to̍k-sim",
	["毒性"] = "to̍k-sèng",
	["毒手"] = "to̍k-chhiú",
	["毒打"] = "to̍k-táⁿ",
	["毒步"] = "to̍k-pō͘",
	["毒死"] = "thāu-sí/to̍k-sí",
	["毒殺"] = "to̍k-sat",
	["毒氣"] = "to̍k-khì",
	["毒液"] = "to̍k-e̍k",
	["毒物"] = "to̍k-bu̍t",
	["毒瓦斯"] = "to̍k-óa-su",
	["毒瘤"] = "to̍k-liû",
	["毒箭"] = "to̍k-chìⁿ",
	["毒素"] = "to̍k-sò͘",
	["毒草"] = "to̍k-chháu",
	["毒菇"] = "to̍k-ko͘",
	["毒藥"] = "to̍k-io̍h",
	["毒蛇"] = "to̍k-chôa",
	["毒蟲"] = "to̍k-thâng",
	["毒蟲藥"] = "thāu-thâng-io̍h",
	["毒行"] = "o͘-sim-to̍k-hēng/to̍k-hēng",
	["毒計"] = "to̍k-kè",
	["毒質"] = "to̍k-chit",
	["毒酒"] = "to̍k-chiú",
	["比"] = "pí",
	["比lia̍h"] = "pí-lia̍h",
	["比不等"] = "pí-put-téng",
	["比並"] = "pí-pēng/pí-phēng",
	["比例尺"] = "pi-lē-chhioh",
	["比價"] = "pí-kè",
	["比利時"] = "Pí-lī-sî",
	["比劃"] = "pí-he̍k",
	["比力"] = "pí-la̍t",
	["比喻"] = "pí-jū",
	["比喻講"] = "pí-jū-kóng",
	["比在"] = "pí-chāi",
	["比基尼"] = "pí-ki-nî",
	["比如"] = "pí-jî/pí-jû",
	["比對"] = "pí-tùi",
	["比手"] = "pí-chhiú",
	["比手畫刀"] = "pí-chhiú-ūi-to",
	["比扮"] = "pí-pān",
	["比拚"] = "pí-piàⁿ",
	["比拳"] = "pí-kûn",
	["比拼"] = "pí-pèng",
	["比掠"] = "pí-lia̍h",
	["比接"] = "pí-chiap",
	["比數"] = "pí-sò͘",
	["比武"] = "pí-bú",
	["比比皆是"] = "pí-pí-kai-sī",
	["比照"] = "pí-chiàu",
	["比爾"] = "Pí-ní",
	["比率"] = "pí-lu̍t",
	["比目魚"] = "pí-ba̍k-hî/pí-ba̍k-hû",
	["比看覓"] = "pí-khòaⁿ-bāi",
	["比範"] = "pí-pān",
	["比美"] = "pí-bí",
	["比肩"] = "pí-kian",
	["比腳比手"] = "pí-kha-pí-chhiú",
	["比評"] = "pí-phêng",
	["比論"] = "pí-lūn",
	["比論講"] = "pí-lūn-kóng",
	["比賽"] = "pí-sài",
	["比起"] = "pí-khí",
	["比起來"] = "pí-khí-lâi",
	["比較"] = "pí-kàu",
	["比重"] = "pí-tāng",
	["比鳥"] = "pí-chiáu",
	["毛"] = "bô/mn̂g/mô͘",
	["毛|髟"] = "mn̂g-sui",
	["毛了了"] = "mn̂g-liáu-liáu",
	["毛仔草"] = "mn̂g-á-chháu",
	["毛利"] = "mô͘-lī",
	["毛利率"] = "mô͘-lī-lu̍t",
	["毛呼"] = "mô͘-hoⁿ",
	["毛夾仔"] = "mn̂g-giap-á",
	["毛將軍"] = "mn̂g-chiang-kun/mn̂g-chiong-kun",
	["毛巾"] = "mô͘-kin/mô͘-kun",
	["毛手毛腳"] = "mô͘-chhiú-mô͘-kha",
	["毛料"] = "mô͘-liāu",
	["毛柿"] = "mn̂g-khī",
	["毛桃"] = "mn̂g-thô",
	["毛毛仔雨"] = "mn̂g-mn̂g-á-hō͘",
	["毛毯"] = "mn̂g-thán/mô͘-thán",
	["毛氍"] = "mn̂g-kû",
	["毛當歸"] = "mô͘-tong-kui",
	["毛病"] = "mô͘-pēⁿ/mô͘-pīⁿ",
	["毛皮"] = "mô͘-phôe/mô͘-phê",
	["毛竹"] = "mô͘-tek",
	["毛筆"] = "mô͘-pit",
	["毛管"] = "mn̂g-kńg/mo͘-kńg",
	["毛管孔"] = "mo͘-kńg-khang",
	["毛管空"] = "mn̂g-kńg-khang",
	["毛管箭"] = "mn̂g-kńg-chìⁿ",
	["毛絨"] = "mô͘-jiông",
	["毛絲仔"] = "mn̂g-si-á",
	["毛線"] = "mô͘-sòaⁿ",
	["毛織"] = "mô͘-chit",
	["毛織品"] = "mô͘-chit-phín",
	["毛腳"] = "mn̂g-kha/mô͘-kha",
	["毛腳燕"] = "mo͘-kha-iàn",
	["毛苦參"] = "mn̂g-khó͘-som",
	["毛茛"] = "mô͘-kìn/mô͘-kùn",
	["毛草"] = "mn̂g-chháu",
	["毛菇"] = "mô͘-ko͘",
	["毛菰"] = "mô͘-ko͘",
	["毛萁"] = "mô͘-ki",
	["毛蓑"] = "mô͘-sui",
	["毛蓮菜"] = "mô͘-liân-chhài",
	["毛藍"] = "mô͘-lâm",
	["毛虎"] = "mn̂g-hó͘",
	["毛蛇"] = "mn̂g-chôa",
	["毛蜞"] = "mo͘-khî/mô͘-khî",
	["毛蜞仔"] = "mô͘-khî-á",
	["毛蝟"] = "mô͘-ūi",
	["毛蟹"] = "mo͘-hē/mô͘-hē/mô͘-hōe",
	["毛蟹椅"] = "mô͘-hē-í",
	["毛蟹目"] = "mo͘-hē-ba̍k",
	["毛蟹草"] = "mo͘-hē-chháu",
	["毛衣"] = "mô͘-i",
	["毛豆"] = "mô͘-tāu",
	["毛豬"] = "mô͘-ti/mô͘-tu",
	["毛額"] = "mô͘-gia̍h",
	["毫"] = "hô",
	["毫克"] = "hô-khek",
	["毫升"] = "hô-seng",
	["毫米"] = "hô-bí",
	["毫髮"] = "hô-hoat",
	["毬蘭"] = "kiû-lân",
	["毯"] = "thán",
	["毯仔"] = "thán-á",
	["毽"] = "kiàn",
	["毽子"] = "kiàn-chú/kiàn-chí",
	["毽錢"] = "kiàn-chîⁿ",
	["氈仔"] = "chiⁿ-á",
	["氐"] = "te",
	["民"] = "bîn",
	["民主"] = "bîn-chú",
	["民主化"] = "bîn-chú-hòa",
	["民主黨"] = "Bîn-chú-tóng",
	["民事"] = "bîn-sū",
	["民俗"] = "bîn-sio̍k",
	["民兵"] = "bîn-peng",
	["民初"] = "bîn-chho͘",
	["民國"] = "bîn-kok",
	["民宅"] = "bîn-the̍h",
	["民家"] = "bîn-ke",
	["民家厝"] = "bîn-ke-chhù",
	["民心"] = "bîn-sim",
	["民性"] = "bîn-sèng",
	["民怨"] = "bîn-oàn",
	["民情"] = "bîn-chêng",
	["民意"] = "bîn-ì",
	["民房"] = "bîn-pâng",
	["民政"] = "bîn-chèng",
	["民政局"] = "Bîn-chèng-kio̍k",
	["民族"] = "bîn-cho̍k",
	["民智"] = "bîn-tì",
	["民有"] = "bîn-iú",
	["民望"] = "bîn-bōng",
	["民權"] = "bîn-koân",
	["民歌"] = "bîn-koa",
	["民治"] = "bîn-tī",
	["民法"] = "bîn-hoat",
	["民營"] = "bîn-êng",
	["民生"] = "bîn-seng",
	["民用"] = "bîn-iōng",
	["民眾"] = "bîn-chiòng",
	["民社黨"] = "Bîn-siā-tóng",
	["民航局"] = "Bîn-hâng-kio̍k",
	["民航機"] = "bîn-hâng-ki",
	["民謠"] = "bîn-iâu",
	["民警"] = "bîn-kéng",
	["民進黨"] = "Bîn-chìn-tóng",
	["民選"] = "bîn-soán",
	["民間"] = "bîn-kan",
	["民防"] = "bîn-hông",
	["民風"] = "bîn-hong",
	["民黨"] = "Bîn-tóng",
	["氣"] = "khì/khùi",
	["氣ló͘"] = "khì-ló͘",
	["氣候"] = "khì-hāu",
	["氣力"] = "khì-le̍k/khùi-la̍t/khùi-la̍t",
	["氣功"] = "khì-kong",
	["氣勢"] = "khì-sì/khì-sè/khùi-sì/khùi-sè",
	["氣半死"] = "khì-pòaⁿ-sí",
	["氣口"] = "khùi-kháu",
	["氣味"] = "khì-bī",
	["氣喘"] = "khì-chhoán",
	["氣喘入"] = "khùi-chhoán-ji̍p",
	["氣喘出"] = "khùi-chhoán-chhut",
	["氣囊"] = "khì-lông",
	["氣團"] = "khì-thoân",
	["氣墊"] = "khì-tiām",
	["氣壓"] = "khì-ap",
	["氣大大"] = "khì-tōa-tōa",
	["氣奪奪"] = "khì-toa̍h-toa̍h",
	["氣孔"] = "khì-khóng",
	["氣尾"] = "khùi-bóe/khùi-bé",
	["氣忿"] = "khì-hún",
	["氣急敗壞"] = "khì-kip-pāi-hāi",
	["氣怪"] = "khì-kòe",
	["氣怫怫"] = "khì-phut-phut",
	["氣憤"] = "khì-hùn",
	["氣掇掇"] = "khì-chhoah-chhoah/khì-choah-choah/khì-chhoah-chhoah/khì-toah-toah",
	["氣撲撲"] = "khì-phut-phut",
	["氣暢忍"] = "khì-thiòng-lún",
	["氣概"] = "khì-khài",
	["氣死"] = "khì-sí",
	["氣死人"] = "khì-sí-lâng",
	["氣氛"] = "khì-hun",
	["氣水"] = "khì-chúi",
	["氣沖天"] = "khùi-chhiong-thiⁿ",
	["氣泡"] = "khì-phàu",
	["氣派"] = "khì-phài",
	["氣流"] = "khì-liû",
	["氣溫"] = "khì-un",
	["氣焰"] = "khì-iām",
	["氣猜猜"] = "khì-chhai-chhai",
	["氣球"] = "khì-kiû",
	["氣痛忍"] = "khì-thiòng-lún",
	["氣窗"] = "khì-thang",
	["氣筒"] = "khì-tâng",
	["氣管"] = "khì-kńg",
	["氣管炎"] = "khì-kńg-iām",
	["氣結"] = "khì-kiat",
	["氣絕"] = "khì-choa̍t/khùi-choa̍t/khì-choa̍t",
	["氣絲仔"] = "khùi-si-á",
	["氣脈"] = "khì-me̍h",
	["氣脫"] = "khì-thoat",
	["氣色"] = "khì-sek",
	["氣苦"] = "khì-khó͘",
	["氣草"] = "khùi-chháu",
	["氣血"] = "khì-hiat",
	["氣象"] = "khì-siōng",
	["氣象局"] = "Khì-siōng-kio̍k",
	["氣質"] = "khì-chit",
	["氣逆"] = "khì-ge̍k",
	["氣運"] = "khì-ūn",
	["氣門"] = "khì-mn̂g",
	["氣頭"] = "khùi-thâu",
	["氣體"] = "khì-thé",
	["氣魄"] = "khì-phek",
	["氧"] = "ióng",
	["氧化"] = "ióng-hòa",
	["氧化物"] = "ióng-hòa-bu̍t",
	["氧氣"] = "ióng-khì",
	["氨"] = "an",
	["氫"] = "kheng/khin",
	["氮"] = "tām",
	["氮氣"] = "tām-khì",
	["氯"] = "lio̍k",
	["氯氣"] = "le̍k-khì",
	["水"] = "chúi",
	["水chhiâng"] = "chúi-chhiâng",
	["水sian"] = "chúi-sian",
	["水tīⁿ"] = "chúi-tīⁿ",
	["水tó͘"] = "súi-tó͘",
	["水丁香"] = "chúi-teng-hiuⁿ",
	["水丁黃"] = "chúi-teng-hông",
	["水丹"] = "chúi-tan",
	["水乞食"] = "chúi-khit-chia̍h",
	["水乾"] = "chúi-ta",
	["水亭"] = "chúi-têng",
	["水仙"] = "chúi-sian",
	["水仙花"] = "chúi-sian-hoe",
	["水仙門"] = "chúi-sian-mn̂g",
	["水份"] = "chúi-hūn",
	["水位"] = "chúi-ūi",
	["水傷"] = "chúi-siong",
	["水入"] = "chúi-ji̍p",
	["水冬瓜"] = "chúi-tang-koe",
	["水冰片"] = "chúi-peng-phìⁿ",
	["水凋"] = "chúi-ta",
	["水刀蓮"] = "chúi-to-nî/chúi-to-liân",
	["水分"] = "chúi-hūn",
	["水利"] = "chúi-lī",
	["水利局"] = "Chúi-lī-kio̍k",
	["水利會"] = "Chúi-lī-hōe",
	["水劍草"] = "chúi-kiàm-chháu",
	["水力"] = "chúi-le̍k",
	["水升"] = "chúi-chin",
	["水厄"] = "chúi-eh",
	["水古杉"] = "chúi-kó͘-sam",
	["水叮噹"] = "chúi-tin-tang",
	["水司公"] = "chúi-sai-kong",
	["水向"] = "chúi-hiàⁿ",
	["水呢"] = "chúi-nî",
	["水呢仔布"] = "chúi-nî-á-pò͘",
	["水咠"] = "chúi-chhip",
	["水土"] = "chúi-thó͘",
	["水坑"] = "chúi-kheⁿ/chúi-khiⁿ",
	["水垢"] = "chúi-káu",
	["水埔仔"] = "chúi-po͘-á",
	["水域"] = "chúi-he̍k",
	["水塔"] = "chúi-thah",
	["水塘"] = "chúi-tông",
	["水墨"] = "chúi-ba̍k",
	["水壓"] = "chúi-ap",
	["水壩"] = "chúi-pà",
	["水夫"] = "chúi-hu",
	["水害"] = "chúi-hāi",
	["水尖"] = "chúi-chiam",
	["水尖仔"] = "chúi-chiam-á",
	["水尾"] = "chúi-bóe/chúi-bé",
	["水崁"] = "chúi-khám",
	["水崩山"] = "chúi-pang-soaⁿ",
	["水帕"] = "chúi-phè",
	["水平"] = "chúi-pêng",
	["水底泅"] = "chúi-té-siû/chúi-tóe-siû",
	["水庫"] = "chúi-khò͘",
	["水廠"] = "chúi-chhiúⁿ",
	["水彩"] = "chúi-chhái",
	["水性"] = "chúi-sèng",
	["水慄"] = "chúi-lek",
	["水戛仔"] = "chúi-khat-á",
	["水手"] = "chúi-chhiú/chúi-siú/chúi-chhiú",
	["水披"] = "chúi-phi",
	["水抽"] = "chúi-thiu",
	["水抽仔"] = "chúi-thiu-á",
	["水拵"] = "chúi-chūn",
	["水拵頭"] = "chúi-chūn-thâu",
	["水挾仔"] = "chúi-hia̍p-á",
	["水捽仔"] = "chúi-chu̍t-á",
	["水撰頭"] = "chúi-choān-thâu",
	["水族"] = "chúi-cho̍k",
	["水星"] = "chúi-seng",
	["水晶"] = "chúi-cheⁿ/chúi-chiⁿ",
	["水杓"] = "chúi-sia̍h",
	["水果"] = "chúi-kó",
	["水柝仔"] = "chúi-khok-á",
	["水柯"] = "chúi-kho",
	["水柯仔"] = "chúi-kho-á",
	["水柱"] = "chúi-thiāu",
	["水柳"] = "chúi-liú",
	["水柳柯"] = "chúi-liú-kho",
	["水柴耙"] = "chúi-chhâ-pê",
	["水柿"] = "chúi-khī",
	["水桶"] = "chúi-tháng",
	["水梨"] = "chúi-lâi",
	["水梨仔"] = "chúi-lâi-á",
	["水榭"] = "chúi-siā",
	["水槽"] = "chúi-chô",
	["水櫃"] = "chúi-kūi",
	["水櫃腰"] = "chúi-kūi-io",
	["水母"] = "chúi-bó/chúi-bú",
	["水母鯊"] = "chúi-bó-soa/chúi-bú-soa",
	["水氣"] = "chúi-khì",
	["水池"] = "chúi-tî",
	["水沖泚"] = "chúi-chhiâng-chhē",
	["水沫"] = "chúi-phe̍h",
	["水油"] = "chúi-iû",
	["水泉"] = "chúi-chôaⁿ/chúi-chóaⁿ",
	["水泉水"] = "chúi-chôaⁿ-chúi",
	["水泡"] = "chúi-phā/chúi-pho",
	["水波痕"] = "chúi-pho-hûn",
	["水泥"] = "chúi-nî",
	["水泱"] = "chúi-iaⁿ",
	["水洘"] = "chúi-khó",
	["水流"] = "chúi-liû",
	["水流屍"] = "chúi-lâu-si",
	["水流柯"] = "chúi-lâu-kho",
	["水流柴"] = "chúi-lâu-chhâ",
	["水流豆"] = "chúi-lâu-tāu",
	["水浸粿"] = "chúi-chìm-kóe",
	["水浹仔"] = "chúi-hia̍p-á",
	["水涵管"] = "chúi-âm-kóng",
	["水淬"] = "chúi-chut",
	["水深"] = "chúi-chhim",
	["水淹"] = "chúi-im",
	["水淹死"] = "chúi-im-sí",
	["水淹頷"] = "chúi-im-ām",
	["水湧"] = "chúi-éng",
	["水源"] = "chúi-goân",
	["水源頭"] = "chúi-goân-thâu",
	["水準"] = "chúi-chún",
	["水溫"] = "chúi-un",
	["水滑"] = "chúi-ku̍t",
	["水滴"] = "chúi-tih",
	["水滴仔崁"] = "chúi-tih-á-khám",
	["水滸傳"] = "chúi-hó͘-toān/chúi-khó͘-toān/Chúi-hó͘-toān",
	["水漆"] = "chúi-chhat",
	["水漏"] = "chúi-lāu",
	["水漲"] = "chúi-tiòng/chúi-tńg",
	["水潭"] = "chúi-thâm",
	["水瀨"] = "chúi-lōa",
	["水灌腸"] = "chúi-koàn-tn̂g",
	["水災"] = "chúi-chai",
	["水煙"] = "chúi-ian",
	["水熏吹"] = "chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe",
	["水燈"] = "chúi-teng",
	["水燈食"] = "chúi-teng-chia̍h",
	["水燭"] = "chúi-chek",
	["水牛"] = "chúi-gû/súi-gû",
	["水牛城"] = "Chúi-gû-siâⁿ",
	["水牛犅"] = "súi-gû-káng",
	["水狗"] = "chúi-káu",
	["水獺"] = "chúi-thoah",
	["水珠"] = "chúi-chu",
	["水瓜"] = "chúi-koe",
	["水瓢"] = "chúi-phiâu",
	["水瓶"] = "chúi-pân",
	["水產"] = "chúi-sán",
	["水田"] = "chúi-chhân",
	["水田蠳"] = "chúi-chhân-eⁿ",
	["水疝"] = "chúi-siàn",
	["水痕"] = "chúi-hûn",
	["水痘"] = "chúi-tāu",
	["水皰"] = "chúi-phā",
	["水碓"] = "chúi-tùi",
	["水磨"] = "chúi-bō",
	["水秤"] = "chúi-chhìn",
	["水稻"] = "chúi-tiū",
	["水積"] = "chúi-chek",
	["水穿蛇"] = "chúi-chhng-chôa",
	["水窟"] = "chúi-khut",
	["水筆"] = "chúi-pit",
	["水筆仔"] = "chúi-pit-á",
	["水筍"] = "chúi-sún",
	["水筧"] = "chúi-kéng",
	["水管"] = "chúi-kńg/chúi-kóng",
	["水管仔"] = "chúi-kóng-á",
	["水管心"] = "chúi-kóng-sim",
	["水粉頭"] = "chúi-hún-thâu",
	["水紅"] = "chúi-âng",
	["水紅樹"] = "chúi-âng-chhiū",
	["水紅色"] = "chúi-âng-sek",
	["水紅花"] = "chúi-âng-hoe",
	["水素"] = "chúi-sò͘",
	["水絞"] = "chúi-ká",
	["水缸"] = "chúi-kng",
	["水罐"] = "chúi-koàn",
	["水耕"] = "chúi-keng",
	["水肥"] = "chúi-pûi",
	["水腫"] = "chúi-chéng",
	["水膠"] = "chúi-ka",
	["水色"] = "chúi-sek",
	["水芋"] = "chúi-ō͘",
	["水芎蕉"] = "chúi-kin-chio",
	["水花"] = "chúi-hoe",
	["水芹"] = "chúi-khîn/chúi-khûn",
	["水芹菜"] = "chúi-khîn-chhài/chúi-khûn-chhài",
	["水茄"] = "chúi-kiô",
	["水茄苳"] = "chúi-ka-tang",
	["水草"] = "chúi-chháu",
	["水草仔"] = "chúi-chhó-á",
	["水荖草"] = "chúi-láu-chháu",
	["水蒸氣"] = "chúi-cheng-khì",
	["水蓉波"] = "chúi-iông-pho",
	["水蓮"] = "chúi-liân",
	["水蓮花"] = "chúi-liân-hoe",
	["水蔞"] = "chúi-lô͘",
	["水蔥仔"] = "chúi-chhang-á",
	["水蔬"] = "chúi-soe",
	["水蕉"] = "chúi-chio",
	["水薰吹"] = "chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe",
	["水薸"] = "chúi-phiô",
	["水薸仔"] = "chúi-phiô-á",
	["水藍青"] = "chúi-nâ-chheⁿ/chúi-nâ-chhiⁿ",
	["水藤"] = "chúi-tîn",
	["水藥"] = "chúi-io̍h",
	["水蘆荻"] = "chúi-lô͘-tek",
	["水虱草"] = "chúi-sat-chháu",
	["水虼蚤"] = "chúi-ka-cháu",
	["水蚊仔"] = "chúi-báng-á",
	["水蛆"] = "chúi-chhi/chúi-chhu/chúi-chhu",
	["水蛇"] = "chúi-chôa",
	["水蛇泅"] = "chúi-chôa-siû",
	["水蛇腰"] = "chúi-chôa-io",
	["水蛙"] = "chúi-ke/súi-koe",
	["水蛸"] = "chúi-sau",
	["水蜈蚣"] = "chúi-giâ-kang",
	["水蜘蛛"] = "chúi-ti-tu",
	["水蜞"] = "chúi-khî",
	["水蝶"] = "chúi-ia̍h",
	["水螺"] = "chúi-lê/chúi-lôe/chúi-lê",
	["水蟉蚤"] = "chúi-ka-cháu",
	["水蟧蜈"] = "chúi-lâ-giâ",
	["水蟻"] = "chúi-hiā",
	["水蠍"] = "chúi-giat",
	["水蠟樹"] = "chúi-la̍h-chhiū",
	["水褲"] = "chúi-khò͘",
	["水豆油"] = "chúi-tāu-iû",
	["水貨"] = "chúi-hòe/chúi-hè",
	["水賊仔"] = "chúi-chha̍t-á",
	["水質"] = "chúi-chit",
	["水路"] = "chúi-lō͘",
	["水車"] = "chúi-chhia",
	["水車葉"] = "chúi-chhia-ia̍p",
	["水返雞"] = "chúi-tńg-ke/chúi-tńg-koe",
	["水退"] = "chúi-thè/chúi-thòe",
	["水道"] = "chúi-tō",
	["水道水"] = "chúi-tō-chúi",
	["水道頭"] = "chúi-tō-thâu",
	["水避仔"] = "chúi-pī-á",
	["水鄉"] = "chúi-hiong",
	["水醪"] = "chúi-lô",
	["水里"] = "Chúi-lí",
	["水量"] = "chúi-liāng/chúi-liōng",
	["水金京"] = "chúi-kim-kiaⁿ",
	["水金定"] = "chúi-kim-tiāⁿ",
	["水針"] = "chúi-chiam",
	["水鉸剪"] = "chúi-ka-chián",
	["水銀"] = "chúi-gîn/chúi-gûn",
	["水銃"] = "chúi-chhèng",
	["水錦"] = "chúi-gím",
	["水錶"] = "chúi-pió",
	["水鏡"] = "chúi-kiàⁿ",
	["水門"] = "chúi-mn̂g",
	["水閹雞"] = "chúi-iam-ke/chúi-iam-koe",
	["水陸"] = "chúi-lio̍k",
	["水雞"] = "chúi-ke/chúi-koe/súi-ke/súi-koe",
	["水雞泅"] = "súi-ke-siû/súi-koe-siû",
	["水雞爪"] = "chúi-ke-jiáu/chúi-koe-jiáu",
	["水雞草"] = "súi-ke-chháu/súi-koe-chháu",
	["水雞鞋"] = "chúi-koe-ôe/chúi-ke-ê",
	["水雞飯"] = "súi-ke-pn̄g/súi-koe-pn̄g",
	["水電"] = "chúi-tiān",
	["水霧"] = "chúi-bū",
	["水面"] = "chúi-bīn",
	["水面頂"] = "chúi-bīn-téng",
	["水靴"] = "chúi-hia",
	["水頭"] = "chúi-thâu",
	["水飯"] = "chúi-pn̄g",
	["水餃"] = "chúi-kiáu",
	["水馬"] = "chúi-bé",
	["水駱駝"] = "chúi-lo̍k-tô",
	["水鬚"] = "chúi-chhiu",
	["水鬼"] = "chúi-kúi",
	["水鬼仔"] = "chúi-kúi-á",
	["水魂仔"] = "chúi-hûn-á",
	["水鱟"] = "chúi-hāu",
	["水鳥"] = "chúi-chiáu",
	["水鴨"] = "chúi-ah",
	["水鵁鴒"] = "chúi-ka-lēng",
	["水鶇仔"] = "chúi-tang-á",
	["水鷚"] = "chúi-liù",
	["水鼠"] = "chúi-chhí/chúi-chhú",
	["水龍"] = "chúi-lêng",
	["水龍車"] = "chúi-lêng-chhia",
	["水龜"] = "chúi-ku",
	["永世"] = "éng-sè",
	["永久"] = "éng-kiú",
	["永久性"] = "éng-kiú-sèng",
	["永享"] = "éng-hióng",
	["永公仔"] = "éng-kong-á",
	["永別"] = "éng-pia̍t",
	["永和"] = "Éng-hô",
	["永和市"] = "Éng-hô-chhī",
	["永嘉"] = "éng-ka",
	["永垂不朽"] = "éng-sûi-put-hiú",
	["永存"] = "éng-chûn",
	["永恆"] = "éng-hêng",
	["永擺"] = "éng-pái",
	["永昌"] = "éng-chhiong",
	["永樂"] = "éng-lo̍k",
	["永無寧日"] = "éng-bû-lêng-ji̍t",
	["永生"] = "éng-seng",
	["永訣"] = "éng-koat",
	["永過"] = "éng-kòe/éng-kè",
	["永遠"] = "éng-oán",
	["氾濫"] = "hoàn-lām",
	["氾濫成災"] = "hoàn-lām-sêng-chai",
	["汀"] = "theng",
	["汁"] = "chiap",
	["汁流汁滴"] = "chiap-lâu-chiap-tih",
	["求"] = "kiû",
	["求償"] = "kiû-siông",
	["求全"] = "kiû-choân",
	["求助"] = "kiû-chō͘",
	["求取"] = "kiû-chhú",
	["求和"] = "kiû-hô",
	["求婚"] = "kiû-hun",
	["求學"] = "kiû-ha̍k",
	["求得"] = "kiû-tit",
	["求情"] = "kiû-chêng",
	["求愛"] = "kiû-ài",
	["求才"] = "kiû-châi",
	["求援"] = "kiû-oān",
	["求救"] = "kiû-kiù",
	["求教"] = "kiû-kàu",
	["求新"] = "kiû-sin",
	["求望"] = "kiû-bāng",
	["求生"] = "kiû-seng",
	["求知"] = "kiû-ti",
	["求神"] = "kiû-sîn",
	["求職"] = "kiû-chit",
	["求見"] = "kiû-kiàn",
	["求解"] = "kiû-kái",
	["求診"] = "kiû-chín",
	["求諒情"] = "sàng-lîn-chêng",
	["求證"] = "kiû-chèng",
	["求變"] = "kiû-piàn",
	["求雨"] = "kiû-hō͘",
	["汊"] = "chhe",
	["汎流"] = "hàng-lâu",
	["汏"] = "thōa",
	["汏手藝"] = "thōa-chhiú-gē",
	["汏歹"] = "thōa-pháiⁿ",
	["汏碗"] = "thōa-óaⁿ",
	["汏衫"] = "thōa-saⁿ",
	["汐止"] = "Se̍k-chí",
	["汔"] = "ki̍t",
	["汕頭"] = "Sòaⁿ-thâu",
	["汗"] = "kōaⁿ",
	["汗巾"] = "hān-kin/hān-kun",
	["汗巾仔"] = "kōaⁿ-kin-á/kōaⁿ-kun-á",
	["汗水"] = "kōaⁿ-chúi",
	["汗液"] = "kōaⁿ-sio̍h",
	["汗滴"] = "kōaⁿ-tih",
	["汗珠"] = "kōaⁿ-chu",
	["汗瘍"] = "kōaⁿ-siûⁿ",
	["汗花"] = "kōaⁿ-hoe",
	["汗酸"] = "kōaⁿ-sng",
	["汗顏"] = "hān-gân",
	["汙水"] = "u-chúi",
	["汝"] = "jú",
	["汞"] = "hóng",
	["江"] = "kang",
	["江仔魚"] = "kang-á-hî/kang-á-hû",
	["江口"] = "kang-kháu",
	["江子仁"] = "kang-chú-jîn",
	["江山"] = "kang-san",
	["江某"] = "kang-bó͘",
	["江某松"] = "kang-bó͘-chêng",
	["江水"] = "kang-chúi",
	["江湖"] = "kang-ô͘",
	["江珧珠"] = "kang-iâu-chu",
	["江米酒"] = "kang-bí-chiú",
	["江蘇"] = "Kang-so͘",
	["江蘇省"] = "Kang-so͘-séng",
	["江蘺"] = "kang-lî",
	["江蟯珠"] = "kang-jiâu-chu",
	["江西"] = "Kang-se",
	["江西省"] = "kang-se-séng",
	["江輪"] = "kang-lûn",
	["江頭"] = "kang-thâu",
	["池"] = "tî",
	["池上"] = "Tî-siāng/Tî-siōng",
	["池亭水閣"] = "tî-têng-chúi-koh",
	["池仔"] = "tî-á",
	["池塘肥"] = "tî-piàn-pûi",
	["池水"] = "tî-chúi",
	["池鵝"] = "tî-gô",
	["污染"] = "u-jiám/ù-jiám",
	["污水"] = "ù-chúi",
	["污漬"] = "ì-chì/ù-chù",
	["污穢"] = "ù-òe/ù-è",
	["污辱"] = "ù-jio̍k",
	["污醪汁凍"] = "o͘-lô-chiap-tàng",
	["污點"] = "ù-tiám",
	["汪汪流"] = "oang-oang-lâu",
	["汪洋"] = "ong-iông",
	["汫"] = "chiáⁿ",
	["汫水"] = "chiáⁿ-chúi",
	["汫潘潘"] = "chiáⁿ-phun-phun",
	["汫甜"] = "chiáⁿ-tiⁿ",
	["汫皮浡"] = "chiáⁿ-phî-phū",
	["汫色"] = "chiáⁿ-sek",
	["汫菜"] = "chiáⁿ-chhài",
	["汰"] = "thài/thōa",
	["汰去"] = "thài-khì/thài-khù",
	["汰嘴"] = "thōa-chhùi",
	["汰歹"] = "thōa-pháiⁿ",
	["汰看"] = "thài-khòaⁿ",
	["汰衫"] = "thōa-saⁿ",
	["汰討"] = "thài-thó",
	["汰討敢"] = "thài-thó-káⁿ",
	["汰討是"] = "thài-thó-sī",
	["汰討有"] = "thài-thó-ū",
	["汰講"] = "thài-kóng",
	["汱眠"] = "khín-bîn",
	["汱綠"] = "khín-le̍k",
	["汱色"] = "khín-sek",
	["汲水"] = "khip-chúi/kip-chúi",
	["決"] = "koat",
	["決勝負"] = "koat-sèng-hū",
	["決定"] = "koat-tēng/koat-tiāⁿ",
	["決心"] = "koat-sim",
	["決志"] = "koat-chì",
	["決意"] = "koat-ì",
	["決戰"] = "koat-chiàn",
	["決斷"] = "koat-toàn",
	["決明"] = "koat-bêng",
	["決策"] = "koat-chhek",
	["決算"] = "koat-soàn",
	["決絕"] = "koat-choa̍t",
	["決裂"] = "koat-lia̍t",
	["決議"] = "koat-gī",
	["決議案"] = "koat-gī-àn",
	["決賽"] = "koat-sài",
	["決選"] = "koat-soán",
	["決鬥"] = "koat-tàu",
	["汽水"] = "khì-chúi",
	["汽油"] = "khì-iû",
	["汽油彈"] = "khì-iû-tân/khì-iû-tôaⁿ",
	["汽球"] = "khì-kiû",
	["汽缸"] = "khì-kng",
	["汽船"] = "khì-chûn",
	["汽艇"] = "khì-théng",
	["汽車"] = "khì-chhia",
	["沃"] = "ak",
	["沃tâm"] = "ak-tâm",
	["沃喉"] = "ak-âu",
	["沃水"] = "ak-chúi",
	["沃田"] = "ak-chhân",
	["沃肥"] = "ak-pûi",
	["沃雨"] = "ak-hō͘",
	["沈"] = "tîm",
	["沈在"] = "tîm-chāi",
	["沈底"] = "tîm-té/tîm-tóe",
	["沈底的"] = "tîm-té-ê/tîm-tóe-ê",
	["沈思"] = "tîm-su",
	["沈憂"] = "tîm-iu",
	["沈水"] = "tîm-chúi",
	["沈浸"] = "tîm-chìm",
	["沈淪"] = "tîm-lûn",
	["沈眠"] = "tîm-bîn",
	["沈睡"] = "tîm-sūi",
	["沈船"] = "tîm-chûn",
	["沈落去"] = "tîm--lo̍h-khì/tîm--lo̍h-khù",
	["沈醉"] = "tîm-chùi",
	["沈重"] = "tîm-tāng/tîm-tiōng",
	["沈靜"] = "tîm-chēng",
	["沈香"] = "tîm-hiuⁿ",
	["沈鬱"] = "tîm-ut",
	["沉仔酒"] = "tîm-á-chiú/tiâm-á-chiú",
	["沉吟"] = "tîm-gîm",
	["沉底"] = "tiâm-té/tiâm-tóe/tîm-té/tiâm-tóe",
	["沉死"] = "thiām-sí",
	["沉水"] = "tiâm-chúi",
	["沉沕"] = "tiàm-bī",
	["沉沕船"] = "tiàm-bī-chûn",
	["沉沬"] = "tiâm-bī",
	["沉紅"] = "tîm-âng",
	["沉船"] = "tiâm-chûn",
	["沉落"] = "tîm-lo̍h",
	["沉著"] = "tîm-tio̍k",
	["沉迷"] = "tîm-bê",
	["沉酒"] = "tîm-chiú/tiâm-chiú",
	["沉重"] = "tiâm-tāng/tîm-tāng",
	["沉香"] = "tîm-hiuⁿ",
	["沌"] = "tūn",
	["沐"] = "bo̍k",
	["沐浴"] = "bo̍k-io̍k",
	["沒官"] = "bu̍t-koan",
	["沒尾"] = "boa̍t-bóe/boa̍t-bé",
	["沒收"] = "bu̍t-siu",
	["沒落"] = "bi̍t-lo̍h/boa̍t-lo̍h",
	["沒藥"] = "bu̍t-io̍h",
	["沒趁"] = "boa̍t-thàn",
	["沓"] = "ta̍uh",
	["沓沓"] = "ta̍uh-ta̍uh",
	["沓沓仔"] = "ta̍uh-ta̍uh-á",
	["沓沓來"] = "ta̍uh-ta̍uh-lâi",
	["沓沓滴"] = "ta̍p-ta̍p-tih",
	["沓沓講"] = "ta̍uh-ta̍uh-kóng",
	["沓滓"] = "tap-tái",
	["沓滴"] = "ta̍p-tih",
	["沖"] = "chhèng/chhiâng/chhiong",
	["沖kōa-kōa"] = "chhèng-kōa-kōa",
	["沖割"] = "chhiong-koah",
	["沖印"] = "chhiong-ìn",
	["沖天"] = "chhiong-thian",
	["沖恨"] = "chhiong-hīn/chhiong-hūn",
	["沖水"] = "chhiâng-chúi/chhiong-chúi",
	["沖沖滾"] = "chhiâng-chhiâng-kún",
	["沖洗"] = "chhiong-sé/chhiong-sóe",
	["沖淡"] = "chhiong-tām",
	["沖犯"] = "chhiong-hoān",
	["沖磅"] = "chhiong-pōng",
	["沖肩"] = "chhèng-keng",
	["沖著"] = "chhiâng-tio̍h",
	["沖蝕"] = "chhiong-si̍t",
	["沖走"] = "chhiong-cháu",
	["沖銷"] = "chhiong-siau",
	["沙"] = "soa",
	["沙仔地"] = "soa-á-tē/soa-á-tōe",
	["沙刀魚"] = "soa-to-hî/soa-to-hû",
	["沙包"] = "soa-pau",
	["沙厘"] = "sa-lî",
	["沙厘鍋"] = "sa-lî-e",
	["沙參"] = "soa-som/sa-sim",
	["沙土"] = "soa-thô͘",
	["沙坡"] = "soa-pho",
	["沙坩"] = "soa-khaⁿ",
	["沙埔"] = "soa-po͘",
	["沙堆"] = "soa-tui",
	["沙屑"] = "soa-sap",
	["沙崙"] = "soa-lūn",
	["沙彌"] = "sa-bi",
	["沙微"] = "sa-bui",
	["沙拉油"] = "sa-lá-iû",
	["沙文主義"] = "Sa-bûn-chú-gī",
	["沙朴"] = "soa-phoh",
	["沙果"] = "sa-kó",
	["沙條"] = "soa-tiâu",
	["沙梭"] = "soa-so",
	["沙母"] = "soa-bó/soa-bú",
	["沙母粒"] = "soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p",
	["沙毛"] = "soa-mn̂g",
	["沙汕"] = "soa-sòaⁿ",
	["沙沙"] = "soa-soa",
	["沙漏"] = "soa-lāu",
	["沙漠"] = "sa-bô͘/sa-bo̍k/soa-bo̍k/soa-bô͘",
	["沙瀨"] = "soa-lōa",
	["沙灘"] = "soa-than",
	["沙烏地阿拉伯"] = "Soa-o͘-tē-a-lá-peh/Soa-o͘-tōe-a-lá-peh",
	["沙田"] = "soa-chhân",
	["沙疥"] = "soa-kài/soa-kòe/soa-kòe",
	["沙盤"] = "soa-pôaⁿ",
	["沙目"] = "soa-ba̍k",
	["沙眼"] = "soa-gán",
	["沙石"] = "soa-chio̍h",
	["沙糖"] = "soa-thn̂g",
	["沙紙"] = "soa-chóa",
	["沙線"] = "soa-sòaⁿ",
	["沙羅樹"] = "soa-lô-chhiū",
	["沙腸"] = "soa-chhiâng/soa-tn̂g",
	["沙腸仔"] = "soa-tn̂g-á",
	["沙茶"] = "sa-te",