มอดูล:zh/data/nan-pron/011

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

bió-pió 秒表 biáu-pió 秒錶 biáu-cheng 秒鐘 bín 笢 bi̍h 篾 bi̍h-á 篾仔 bi̍h-khì 篾器 bi̍h-chân 篾層 bi̍h-sìⁿ 篾扇 bi̍h-ki 篾枝 bi̍h-nn̂g 篾瓤 bi̍h-kha-hiuⁿ 篾腳香 bi̍h-chhio̍h 篾蓆 bi̍h-hiuⁿ 篾香 bí 米 bí-hu 米hu bí-tâi 米tâi bí-á-chiú 米仔酒 bí-chhng 米倉 bí-kè 米價 bí-tak 米啄 bí-îⁿ 米圓 bí-pún 米本 bí-kó 米果 bí-kóng 米栱 bí-bó/bí-bú 米母 bí-phun 米潘 bí-kam-chhó 米甘草 bí-chhùi-lân 米碎蘭 bí-kńg-koe 米管瓜 bí-thai-ba̍k 米篩目 bí-thai-tek 米篩竹 bí-thai-bīn 米篩面 bí-nâ-chháu 米籃草 bí-lôa 米籮 bí-hún 米粉 bí-lia̍p 米粒 bí-chhek 米粟 bí-ko 米糕 bí-ko-siûⁿ 米糕瘍 bí-ko-moâi/bí-ko-bê 米糕糜 bí-niû 米糧 bí-ká 米絞 bí-phang 米芳 Bí-lân 米蘭 bí-thâng 米蟲 bí-tāu 米豆 bí-chiú 米酒 bí-chiùⁿ 米醬 bí-ke-á/bí-koe-á 米雞仔 bí-chia̍h 米食 bí-ku 米龜 bôe/mê/bê/moâi/bê 糜

chhoah-á 礤仔 chhoah-chhiam 礤簽 chí-hó 祇好 chí-iú 祇有 chí-iàu 祇要 chó͘ 祖 chó͘-thoân 祖傳 chó͘-sian 祖先 chó͘-kong 祖公 chó͘-kong-hōe 祖公會 chó͘-kong-gia̍p 祖公業 chó͘-chhù 祖厝 chó͘-kok 祖國 chó͘-bōng/chó͘-bō͘ 祖墓 chó͘-hûn 祖墳 chó͘-î 祖姨 chó͘-má 祖媽 chó͘-sun 祖孫 chó͘-ke 祖家 chó͘-su-kong 祖師公 chó͘-su-iâ 祖師爺 chó͘-biō 祖廟 chó͘-gia̍p 祖業 chó͘-bó/chó͘-bú 祖母 chó͘-hū 祖父 chó͘-sán 祖產 chó͘-chó͘ 祖祖 chó͘-sû 祖祠 chó͘-che̍k 祖籍 chiok 祝 chiok-siū 祝壽 chiok-hok 祝福 chiok-tó 祝禱 chiok-sû 祝詞 chiok-hō 祝賀 chiok-tiān 祝電 chè 祭 chè-tián 祭典 chè-si 祭司 chè-phín 祭品 chè-bōng/chè-bō͘ 祭墓 chè-tôaⁿ 祭壇 chè-ko͘ 祭孤 chè-pài 祭拜 chè-bûn 祭文 chè-ji̍t 祭日 chè-chheⁿ/chè-chhiⁿ 祭星 chè-chheⁿ-sîn/chè-chhiⁿ-sîn 祭星神 chè-sū 祭祀 chè-chó͘ 祭祖 chè-lé 祭禮 chhiu 秋 chhiu-chhìn 秋凊 chhiu-hun 秋分 chhiu-thiⁿ 秋天 chhiu-ko͘ 秋姑 chhiu-ko͘-hî/chhiu-ko͘-hû 秋姑魚 chhiu-kùi 秋季 chhiu-kiong 秋宮 chhiu-san 秋山 chhiu-āu 秋後 chhiu-āu-joa̍h 秋後熱 chhiu-kiok 秋菊 chhiu-kûi 秋葵 cho͘ 租 cho͘-chhù 租厝 cho͘-ok/chó͘-ok 租屋 cho͘-hō͘ 租戶 cho͘-kî 租期 cho͘-iōng 租用 cho͘-hùi 租費 cho͘--khí-lâi 租起來 cho͘-kim 租金 chhìn 秤 chhìn-á 秤仔 chhìn-chheⁿ/chhìn-chhiⁿ 秤星 chhìn-chheⁿ-bo̍k/chhìn-chhiⁿ-bo̍k 秤星木 chhìn-chheⁿ-chhiū/chhìn-chhiⁿ-chhiū 秤星樹 chhìn-koáiⁿ 秤桿 chhìn-pôaⁿ 秤盤 chhìn-liāu 秤繚 chhìn-liāu-soh 秤繚索 chhìn-hoe 秤花 chhìn-tāng 秤重 chhìn-thûi 秤錘 chhìn-thûi-bī 秤錘沕 chhìn-thâu 秤頭 Chîn 秦 chîn-sí-ông 秦始王 chîn-sí-hông 秦始皇 Chîn-hông-tó 秦皇島 chu̍t-á 秫仔 chu̍t-tiū 秫稻 chu̍t-bí 秫米 chu̍t-bí-chháu 秫米草 chu̍t-pí-pn̄g 秫米飯 chu̍t-chhek 秫粟 chéng/chèng/chióng 種 chèng-hā 種下 chèng-choh 種作 chèng-in 種因 chéng-chí 種子 chéng-cho̍k/chióng-cho̍k 種族 chèng-chhiū 種樹 chèng-oa̍h 種活 chèng-chu 種珠 chèng-tāu 種痘 chióng-chióng 種種 chèng-tiū 種稻 chèng-hoe--ê 種花ê chèng-chhài 種菜 chèng-hun 種薰 chèng-than 種蟶 chéng-ti/chéng-tu 種豬 chéng-lūi/chióng-lūi 種類 chheng 稱 chhìn-á 稱仔 chheng-chok 稱作 chheng-ho͘ 稱呼 chhèng-ì 稱意 chheng-ông 稱王 chheng-chit 稱職 chheng-hō 稱號 chheng-ūi 稱謂 chheng-chàn 稱讚 chheng-pà 稱霸 chek 積 chek-khǹg 積khǹg chek-táu 積táu chek-that 積that chek-hun 積分 chek-siān 積善 chek-ap 積壓 chek-chûn 積存 chek-pè 積弊 chek-tek 積德 chek-oàn 積怨 chek-hīn/chek-hūn 積恨 chek-bo̍k 積木 chek-àn 積案 chek-ke̍k 積極 chek-khiàm 積欠 chek-chúi 積水 chek-soa 積沙 chek-tái 積滓 chek-lâng 積膿 chek-thiok 積蓄 chek-hoeh/chek-huih 積血 chek-chhia 積車 chek-seh 積雪 chhēng/chhng 穿 chhoan-tn̂g 穿堂 chhng-soaⁿ-lêng 穿山龍 chhēng-chiàn-kah 穿戰甲 chhēng-chhah/chhng-chhah 穿插 chhng-so 穿梭 chhēng-kûn 穿裙 chhēng--khí-lâi 穿起來 chhng-thàng-kòe/chhng-thàng-kè 穿迵過 chhng-thàu-kòe/chhng-thàu-kè 穿透過 chhng-kòe/chhng-kè 穿過 chhoan-chha̍k 穿鑿 chhng-phīⁿ-lêng 穿鼻龍 chhǹg/chhoàn 竄 chhoàn-ji̍p 竄入 chhoàn-chhut 竄出 chhoàn-kái 竄改 chhoàn-tô 竄逃 chhiap-hiâm 竊嫌 chhiap-kì/chhiap-kù 竊據 chhiap-àn 竊案 chhiap-tō 竊盜 chhiat-tō-chōe 竊盜罪 chhiap-thiaⁿ 竊聽 chhiap-thiaⁿ-khì 竊聽器 chām/tàm 站 chām-gám 站岑 chām-gâm 站巖 chām-li̍p 站立 chām-chat 站節 chām-tiúⁿ 站長 chām-thâu 站頭 chiong/chiuⁿ 章 chiong-hoat 章法 chiong-pâi 章牌 chiuⁿ-lê 章螺 chiuⁿ-hî/chiuⁿ-hû 章魚 chùn-kang 竣工 chóaⁿ-lî 笊籬 chhiò/siàu 笑 chhiò-bui-bui 笑bui-bui chhiò-bún-bún/chhiò-bun-bun 笑bún-bún chhiò--lâng 笑人 chhiàu-kio̍k/chhiò-kio̍k 笑劇 chhiò-hai-hai 笑咳咳 chhiò-ha-ha 笑哈哈 chhiò-iông 笑容 chhiò-chhī 笑市 chhiò-bi-bi 笑微微 chhiò-pìⁿ 笑柄 chhiò-chhíⁿ 笑淺 chhiò-kah-lak-chhùi-khí 笑甲落嘴齒 chhiò-sîn 笑神 chhiò-hún 笑粉 chhiò-âng 笑紅 chhiàu-la̍p 笑納 chhiò-le̍k 笑綠 chhiò-siaⁿ 笑聲 chhiò-chit 笑脊 chhiò-sek 笑色 chhiò-lâm 笑藍 chhiò-ōe 笑話 chhiò-khoe/chhiò-khe 笑詼 chhiò-gī-gī 笑誼誼 chhiàu-tâm/chhiò-tâm 笑談 chhiò-bīn 笑面 chhiò-bīn-hó͘ 笑面虎 chhiò-thâu-chhiò-bīn 笑頭笑面 chhiò-n̂g 笑黃 chhéng 筅 chhéng-á 筅仔 chhéng-thô͘-hún 筅土粉 chhéng-thûn 筅塵 chhéng-thâu-hiuⁿ 筅頭香 chhéng-chhiu 筅鬚 chhek 策 chhek-tōng 策動 chhek-lia̍k/chhek-lio̍k 策略 chhek-ōe 策畫 cheng 箏 chhôe/chhê 箠 chhôe-á/chhê-á 箠仔 chìⁿ 箭 chìⁿ-chāi-hiân-siāng/chìⁿ-chāi-hiân-siōng 箭在弦上 chìⁿ-tek 箭竹 chìⁿ-lêng 箭翎 chìⁿ-bah 箭肉 chìⁿ-pà/chìⁿ-pé 箭靶 chìⁿ-thâu 箭頭 chat/cheh/choeh/chiat 節 chat-á 節仔 chiat-lēng 節令 chiat-khiām 節儉 chiat-chè 節制 chat-la̍t 節力 chat-la̍t-á 節力仔 chiat-hng 節坊 chat-gōa-seng-ki 節外生枝 chiat-chàu 節奏 chiat-hū 節婦 cheh-kùi/choeh-kùi 節季 chiat-khèng 節慶 chat-chún 節撙 chiat-chhò 節操 cheh-ji̍t/choeh-ji̍t/chiat-ji̍t 節日 cheh-ji̍t-á/choeh-ji̍t-á 節日仔 cheh-khùi/choeh-khùi 節氣 chiat-liû 節流 chiat-chún 節準 chiat-bo̍k 節目 chiat-séng 節省 chiat-lé 節禮 chiat-sòe/chiat-sè 節稅 chiat-chiat-pāi-thè/chiat-chiat-pāi-thòe 節節敗退 chat-chat-âng 節節紅 chiat-iok 節約 chiat-io̍k 節育 chat-me̍h 節脈 chat-liāng/chat-liōng 節量 chhoàn 篡 chhok 簇 chhiam 簽 chhiam-tò 簽到 chhiam-miâ 簽名 chhiam-thêng 簽呈 chhiam-jī 簽字 chhiam-tēng 簽定 chhiam-siu 簽收 chhiam-hoat 簽發 chhiam-lè 簽礪 chhiam-iok 簽約 chhiam-sú 簽署 chhiam-tèng 簽訂 chhiam-chèng 簽證 chhiam-mī 簽麵 che̍k 籍 chek-koàn 籍貫 chhiam 籤 chhiam-á 籤仔 chhiam-ông 籤王 chhiam-tâng 籤筒 chhiam-si 籤詩 chí 籽 chho͘ 粗 chho͘-lâng 粗人 chho͘-choh 粗作 chho͘-sio̍k 粗俗 chho͘-sio̍k-mi̍h 粗俗物 chho͘-sio̍k-hòe/chho͘-sio̍k-hè 粗俗貨 chho͘-chò-lâng/chho͘-chòe-lâng 粗做人 chho͘-ke-si 粗傢俬 chho͘-ióng 粗勇 chho͘-chhùi 粗嘴 chho͘-phe/chho͘-phoe 粗坯 chho͘-hu 粗夫 chho͘-hà 粗孝 chho͘-kang 粗工 chho͘-pò͘-saⁿ 粗布衫 chho͘-pêⁿ-ti̍t/chho͘-pîⁿ-ti̍t 粗平直 chho͘-iù 粗幼 chho͘-sim 粗心 chho͘-pō 粗暴 chho͘-tháng/chhio-tháng 粗桶 chho͘-chhân 粗殘 chho͘-siap 粗澀 chho͘-hûi 粗瓷 chho͘-phôe-te̍k/chho͘-phê-te̍k 粗皮擇 chho͘-phôe-liú/chho͘-phê-liú 粗皮柳 chho͘-sit 粗穡 chho͘-khang-khòe/chho͘-khang-khè 粗空課 chho͘-chhēng 粗穿 chho͘-pūn 粗笨 chho͘-bí-pn̄g 粗米飯 chho͘-hô͘ 粗糊 chho͘-khng 粗糠 chho͘-khng-á 粗糠仔 chho͘-khng-chhâ 粗糠柴 chho͘-khng-khak 粗糠殼 chho͘-khng-thoah 粗糠獺 chho͘-khng-hīⁿ 粗糠耳 chho͘-khng-hoe 粗糠花 chho͘-chóa 粗紙 chho͘-chóa-pang 粗紙枋 chho͘-soh 粗索 chho͘-si 粗絲 chho͘-pê-pê 粗耙耙 chho͘-phoe 粗胚 chho͘-kha 粗腳 chho͘-hoe 粗花 chho͘-chhài 粗菜 chho͘-hòe/chho͘-hè 粗貨 chho͘-tāng 粗重 chho͘-chhiâng 粗長 chho͘-pá 粗飽 chho͘-kut 粗骨 chho͘-ló͘ 粗魯 chho͘-lân 粗鱗 chho͘-iâm 粗鹽 chhè 粞 chhek 粟 chhek-á 粟仔 chhek-chhng 粟倉 chhek-tiâⁿ 粟埕 chhek-khak 粟殼 chhek-khng 粟糠 chhek-hiūⁿ 粟芒 chhek-chheⁿ/chhek-chhiⁿ 粟青 chhek-chiáu-á 粟鳥仔 chng 粧 chàng 粽 cheng/chiaⁿ/chiⁿ 精 cheng-choa̍h 精choa̍h cheng-kong 精光 cheng-peng 精兵 cheng-le̍k 精力 cheng-chú 精子 cheng-bi̍t 精密 cheng-bi̍t-tō͘ 精密度 cheng-kang/cheng-kong 精工 cheng-kong-khiàng 精工khiàng cheng-chha/chng-chha 精差 cheng-chhái 精彩 cheng-sim 精心 cheng-táⁿ-sè-sǹg/cheng-táⁿ-sòe-sǹg 精打細算 cheng-î/cheng-û 精於 cheng-bêng 精明 cheng-chúi 精水 cheng-chún 精準 cheng-chè 精濟 cheng-liān 精煉 cheng-seⁿ/cheng-siⁿ 精牲 cheng-phî-le̍k-chīn 精疲力盡 cheng-ek-kiû-cheng 精益求精 cheng-gián 精研 cheng-khak 精確 cheng-sîn 精神 cheng-sîn-kho 精神科 cheng-kán 精簡 cheng-sûn 精純 cheng-kín 精緊 cheng-bí 精美 chiaⁿ-bah 精肉 cheng-liâng/cheng-liông 精良 cheng-eng 精英 cheng-hôa 精華 cheng-hôa-khu 精華區 cheng-chong 精裝 cheng-chè 精製 cheng-sêng 精誠 cheng-thong 精通 cheng-chìn 精進 cheng-soán 精選 cheng-chhéⁿ/cheng-chhíⁿ 精醒 cheng-jōe 精銳 cheng-pi̍t 精闢 cheng-pà-pà 精霸霸 cheng-chhóe/cheng-chhé 精髓 chìⁿ 糋 chìⁿ-chó 糋棗 chìⁿ-iû 糋油 chìⁿ-soān 糋羨 chhò-bí 糙米 chau/cho 糟 cho-sim-cho-koaⁿ 糟心糟肝 cho-būn 糟悶 cho-liāu 糟料 chau-hoân 糟煩 chau-phoh 糟粕 chau-ko 糟糕 cho-hī 糟耳


ē-kin/ē-kun/hō-kin/hō-kun 禍根

gāi-sū 礙事 gāi-chhiú-gāi-kha 礙手礙腳 gāi-ba̍k 礙目 gāi-hī 礙耳 gāi-ūi 礙胃 gāi-kha-gāi-chhiú 礙腳礙手 gāi-tio̍h 礙著 gāi-gio̍h/ngāi-gio̍h 礙虐 gāi-gio̍h 礙謔 gāi-ge̍k/gāi-gio̍k 礙逆 gī-hân 禦寒 gih-chng-á 築磚仔

hông-tiòng-to̍k 磺中毒 hông-kháu 磺口 hông-kiông-chúi 磺強水 hông-chúi 磺水 Hông-khe/Hông-khoe 磺溪 hông-khut 磺窟 hông-sún 磺筍 ha̍k-á 礐仔 ha̍k-á-thâng 礐仔蟲 hoân 礬 hoân-chio̍h 礬石 hō-hāi 禍害 hō-súi 禍水 hō-toan 禍端 hō-siú 禍首 hok 福 ho̍h-ló-lâng 福佬人 hok-lī 福利 hok-lī-phín 福利品 hok-lī-siā 福利社 Hok-hô 福和 hok-tē/hok-tōe 福地 hok-siū 福壽 hok-siū-hî/hok-siū-hû 福壽魚 hok-an 福安 hok-chiu-sam 福州杉 hok-chiu-kiat 福州橘 Hok-kiàn 福建 Hok-kiàn-séng 福建省 hok-tek-sû 福德祠 hok-chheⁿ/hok-chhiⁿ 福星 hok-bo̍k 福木 hok-sam 福杉 Hok-lîm 福林 Hok-lo̍k 福樂 hok-khì 福氣 hok-te̍k 福澤 Hok-te̍k 福特 hok-siàng/hok-siòng/hok-siòng 福相 hok-chí 福祉 hok-lo̍k 福祿 hok-lo̍k-siū 福祿壽 Hok-hôa 福華 hok-ìm 福蔭 hok-lân 福蘭 hok-kim 福金 Hok-liông 福隆 hok-im 福音 hi 稀 hi-sè-tin 稀世珍 hi-kî 稀奇 hi-kheh 稀客 hi-pó 稀寶 hi-bî 稀微 hi-iú 稀有 hi-so͘ 稀疏 hi-hi 稀稀 hi-hi-hò͘-hò͘ 稀稀戽戽 hi-hán 稀罕 hi-hán-kiáⁿ 稀罕囝 hi-hán-mi̍h 稀罕物 hi-sek 稀釋 hia̍t 穴 hia̍t-tō 穴道 hû 符 hû-á 符仔 hû-á-lō͘ 符仔路 hû-ha̍p 符合 hû-chiù 符咒 hû-hō 符號 hoān/pān 範 hoān-lē 範例 hoān-ûi 範圍 hoān-pún 範本 hoān-tiû 範疇 hông 簧 hún 粉 hún-kong-sim 粉光參 hún-soat 粉刷 hún-bī 粉味 hún-chhit-á 粉拭仔 hún-boa̍h 粉末 hún-tiâu 粉條 hún-chiuⁿ 粉漿 hún-chiuⁿ-ang-á 粉漿尪仔 hún-chōng 粉狀 hún-a̍p 粉盒 hún-chhùi 粉碎 hún-pit 粉筆 hún-hún 粉粉 hún-ké/hún-kóe 粉粿 hún-âng 粉紅 hún-chhiâng/hún-tn̂g 粉腸 hún-chhu/hún-chhi 粉蛆 hún-kap 粉蛤 hún-giô 粉蟯 hún-chîm 粉蟳 hún-kiàⁿ-a̍p 粉鏡盒 hún-sek 粉飾 hún-chiáu 粉鳥 hún-chiáu-tû 粉鳥廚 hún-chiáu-tû 粉鳥櫥 hún-chiáu-kū 粉鳥舅 hún-chiáu-eng 粉鳥鷹 hô͘/khô͘/kô͘ 糊 hô͘-hàm 糊hàm hô͘-tô͘ 糊塗 hô͘-liù-phiù 糊流嘌 hô͘-hūn 糊混

iáu-thiáu 窈窕 iô 窯 iân-sia̍h 筵席 io̍k-chhéng 籲請

ín-chhek/ún-chhek 穩粟

ìm-koe-á 窨瓜仔 ìm-sī 窨豉 ìm-sī-á 窨豉仔

î-kau 移交 î-ūi 移位 î-ji̍p 移入 î-chhut 移出 î-tōng 移動 î-hiòng 移向 î-ki/î-ku 移居 î-sóa 移徙 î-sóa-ūi 移徙位 î-tín-tāng 移振動 î-poah 移撥 î-kiū 移柩 î-chai 移栽 î-bîn 移民 î-bîn-kio̍k 移民局 î-oān 移緩 î-choán 移轉 î-sàng 移送 î-lêng 移靈

khòng-khu 礦區 khòng-tiûⁿ 礦場 khòng-soaⁿ 礦山 khòng-kang 礦工 khòng-gia̍p 礦業 khòng-chôaⁿ 礦泉 khòng-bu̍t 礦物 khòng-bu̍t-chit 礦物質 khòng-chio̍h 礦石 khòng-soa 礦砂 kî-kiû 祈求 kî-hok 祈福 kî-tó 祈禱 khiap-sì-kúi/khiap-sè-kúi 祛勢鬼 kìm 禁 kìm-lēng 禁令 kìm-chheh 禁冊 kìm-chè 禁制 kìm-khu 禁區 kìm-kháu 禁口 kìm-chhùi 禁嘴 kìm-tē/kìm-tōe 禁地 kìm-jiō 禁尿 kìm-khī/kìm-kī/kìm-khī 禁忌 kìm-ah 禁押 kìm-chí 禁止 kìm-khùi 禁氣 kìm-káng 禁港 kim-ēng/kim-iōng 禁用 kìm-choa̍t 禁絕 kìm-kha 禁腳 kìm-hun 禁薰 kìm-io̍h 禁藥 kìm-lō͘ 禁路 kìm-chhia 禁車 kìm-kò͘ 禁錮 kìm-pì 禁閉 kìm-chia̍h 禁食 khîm 禽 khîm-siù 禽獸 khîm-siù-bīn 禽獸面 khîn-heng 禽胸 khe/kho/khô 科 kho-chú-jīm 科主任 kho-pia̍t/khe-pia̍t 科別 kho-oân 科員 khô-tè-tè/khô-teh-teh 科塊塊 kho-úi 科委 Kho-ui-te̍k 科威特 kho-ha̍k 科學 kho-ha̍k-hòa 科學化 kho-ha̍k-ka 科學家 kho-ha̍k-kài 科學界 kho-ha̍k-īⁿ 科學院 kho-ki 科技 khe-phài/kho-phài/khe-phài 科派 kho-bo̍k 科目 kho-hē 科系 kho-kí/kho-kú 科舉 kho-tiúⁿ/khe-tiúⁿ 科長 koáiⁿ 稈 khe/khoe 稽 khe-chhat 稽察 khe-cheng 稽征 khe-cha/khé-cha 稽查 khe-cha-oân 稽查員 khe-hu̍t 稽核 khe-sé/khe-sóe/khoe-sé/khoe-sóe 稽洗 khe-khó 稽考 kó 稿 kó-kiāⁿ 稿件 kó-hùi 稿費 kok 穀 kok-chhng 穀倉 kok-ko͘ 穀姑 kok-cheng 穀精 kok-ú 穀雨 kok-lūi 穀類 kiù-chin 究真 kiù-kèng 究竟 kiù-pān 究辦 khang/khàng/khòng 空 khang-lo-lo 空lo-lo khang-long-long 空long-long khang-lòng-lòng 空lòng-lòng khang-lòng-sòng 空lòng-sòng khang-phàⁿ 空phàⁿ khang-siū 空siū khong-tiong 空中 khang-chéⁿ/khang-chíⁿ 空井 khang-á 空仔 khang-ūi 空位 khang-lāi-ok 空內惡 khang-phàⁿ 空冇 khong-chiân 空前 khang-lô 空勞 khang-chhù 空厝 khang-chhù-keng 空厝間 khang-kháu 空口 khang-kháu-ok 空口惡 khang-miâ 空名 khang-ǹg-bāng 空向望 khang-ham-tek 空含竹 khang-hoah 空喝 khang-áu 空嘔 khang-chhùi 空嘴 khang-lô-so/khang-lo-so 空囉嗦 khang-tē/khang-tōe 空地 khang-siâⁿ-kè 空城計 khàng-po͘ 空埔 khang-bōng/khang-bō͘ 空墓 khang-sim 空心 khang-sim-mī 空心麵 khang-siūⁿ/khong-sióng 空想 khong-chiàn 空戰 khang-pâng 空房 khang-chhiú 空手 khang-chhiú-so 空手搔 khong-chhiú-tō 空手道 khong-tâu 空投 khang-kûn 空拳 khang-iú 空有 khang-keh 空格 khang-tháng 空桶 khang-sún 空榫 khang-tòng 空檔 khang-hoaⁿ-hí 空歡喜 khang-khak 空殼 khang-khak-miâ 空殼名 khang-khùi/khong-khì 空氣 khong-khì-ê/khong-khì-ôe 空氣鞋 khang-tōng 空洞 khong-bû-it-jîn 空無一人 khang-pe̍h 空白 khang-pôaⁿ 空盤 khang-hia̍t-lâi-hong 空穴來風 khang-khang 空空 khang-khang-khùi-khùi 空空氣氣 khang-khang-phāng-phāng 空空縫縫 khang-phāng 空縫 khang-khih/khang-khoat/khang-khoeh/khang-khoeh/khang-kheh 空缺 khang-koàn-á 空罐仔 khang-kó͘ 空股 khang-pak 空腹 khang-pak-tó͘ 空腹肚 khang-chûn 空船 khóng-sek 空色 khang-hoe 空花 khang-hi 空虛 khang-kiâⁿ 空行 khong-si̍p 空襲 khong-giân 空言 khang-ōe 空話 khang-khòe/khang-khè 空課 khang-khòe-tiûⁿ/khang-khè-tiûⁿ 空課場 khang-khòe-lō͘/khang-khè-lō͘ 空課路 khang-tiāu 空調 khang-kóng 空講 khang-sin 空身 khong-kun 空軍 Khang-kun-koaⁿ-hāu 空軍官校 khang-lìn 空輾 khong-ūn 空運 khang-chhèng 空銃 khang-hâm 空銜 khong-bûn 空門 khang-keng/khong-kan 空間 khang-kui 空閨 khong-hông 空防 khong-kàng 空降 khang-khiah 空隙 khong-lān 空難 khang-thâu 空頭 khang-kiaⁿ 空驚 kūn-pek 窘迫 khut 窟 khut-á 窟仔 kêng/khêng/khiò 窮 khêng-hūn 窮份 khêng-kî-si̍t 窮其實 khêng-si̍t 窮實 khêng-bóe/khêng-bé 窮尾 khêng-kin-sǹg-niú/khêng-kun-sǹg-niú 窮斤算兩 kêng-kah-tah-tē/kêng-kah-tah-tōe 窮甲搭地 kêng-chin 窮真 khêng-sǹg 窮算 kêng-chhiah 窮赤 kêng-chhiah-lâng 窮赤人 kêng-chhiah-chhiah 窮赤赤 khêng-tâng 窮銅 khêng-gia̍h 窮額 kêng-kúi 窮鬼 khiàu/khiò 竅 khiàu-biāu 竅妙 khû 竘 kèng-káⁿ 竟敢 ke̍h/kha̍t/kia̍t 竭 kia̍t-á-ko 竭仔哥 kiat-chīn 竭盡 kha̍t-kha 竭腳 kēng-ki 競技 kēng-ki-tiûⁿ 競技場 kēng-pio 競標 kèng-tō͘ 競渡 kēng-cheng 競爭 kēng-cheng-le̍k 競爭力 kēng-cheng-chiá 競爭者 kēng-kiâⁿ 競行 kēng-kò͘ 競購 kēng-sài 競賽 kēng-soán 競選 kin/kun 筋 kin-tòa/kun-tòa 筋帶 kin-té/kun-té 筋柢 kin-chat/kun-chat 筋節 kin-le/kun-le 筋絡 kin-bah/kun-bah 筋肉 kin-me̍h/kun-me̍h 筋脈 kin-lūn/kun-lūn 筋韌 kin-thâu/kun-thâu 筋頭 kin-thâu-tek/kun-thâu-tek 筋頭竹 kin-kut/kun-kut 筋骨 kin-kut-chháu/kun-kut-chháu 筋骨草 kò-tiong 箇中 kho͘ 箍 kho͘--tiâu 箍tiâu kho͘-á 箍仔 kho͘-óa 箍倚 kho͘-tau 箍兜 kho͘-pòaⁿ 箍半 kho͘-ûi 箍圍 kho͘-îⁿ 箍圓 kho͘-tháng 箍桶 kho͘-le̍h-á 箍笠仔 kho͘-kho͘-á 箍箍仔 kho͘-poe/kho͘-pe 箍飛 ki 箕 kńg/koán/kóng/kún 管 koán-bē-tio̍h 管bē著 kóng-á 管仔 kóng-á-chiaⁿ 管仔精 kóng-á-hâng 管仔行 koán-i 管伊 koán-chè 管制 koán-khu 管區 koán-ke 管家 koán-ke-pô 管家婆 koán-ke-bâ 管家貓 koán-hiân 管弦 koán-thāi 管待 koán-kà 管教 koán-siàu 管數 koán-sok 管束 koán-ga̍k 管樂 koán-thài-i 管汰伊 koán-lí 管理 koán-lí-lâng 管理人 koán-lí-oân 管理員 koán-lí-su 管理師 koán-lí-koân 管理權 koán-lí-chām 管理站 koán-lí-chiá 管理者 koán-lí-hùi 管理費 koán-hiân-ga̍k 管絃樂 koán-sòaⁿ 管線 kńg-lō͘ 管路 koán-hat/koán-ha̍t 管轄 koán-hat-koân 管轄權 koán-kò͘ 管顧 khoeh 篋 khoeh-á 篋仔 ko 篙 ko-chhioh 篙尺 kám 篢 kán-kài 簡介 kán-jīm 簡任 kán-piān 簡便 kán-hòa 簡化 kán-tan 簡單 kán-pò 簡報 kán-pò-sek 簡報室 kán-siá 簡寫 kán-bān 簡慢 kán-bêng 簡明 kán-ī 簡易 kán-kiat 簡潔 kán-lia̍k/kán-lio̍k 簡略 kán-séng 簡省 kán-séng-siá 簡省寫 kán-té 簡短 kán-chheng 簡稱 kán-chiong 簡章 kán-iàu 簡要 kán-thé-jī 簡體字 khok-á 籗仔 ké/kóe 粿 kóe-sn̂g 粿床 kóe-tiâu-á 粿條仔 ké-hio̍h 粿葉 kóe-hio̍h-á 粿葉仔 kóe-hio̍h-chhiū 粿葉樹 kóe-tē-á 粿袋仔 ké-chîⁿ/kóe-chîⁿ 粿錢 kô͘-bē-tiâu 糊bē-tiâu khô͘-kha̍h 糊kha̍h kô͘-tiâu-leh 糊tiâu-leh kô͘-á 糊仔 kô͘-kēng 糊勁 kô͘-boah 糊抹 kô͘-ô͘ 糊樗 kô͘-kha̍p 糊磕 kô͘-kô͘ 糊糊 kô͘-io̍h 糊藥 kô͘-io̍h-á 糊藥仔 ko 糕 ko-á 糕仔 ko-á-chhián 糕仔棧 ko-á-piáⁿ 糕仔餅 ko-kóe 糕粿 ko-piáⁿ 糕餅 khiū-thô͘ 糗土 khiū-sèng 糗性

lé 禮 lé-sio̍k 禮俗 lé-gî 禮儀 lé-kǹg 禮券 lé-koàn 禮卷 lé-phín 禮品 lé-lông 禮囊 lé-tn̂g 禮堂 lé-thiap 禮帖 lé-bō 禮帽 lé-sek 禮式 lé-pài 禮拜 lé-pài-it 禮拜一 lé-pài-jī 禮拜二 lé-pài-tn̂g 禮拜堂 lé-pài-ji̍t 禮拜日 lé-sò͘ 禮數 lé-ho̍k 禮服 lé-phàu 禮炮 lé-bu̍t/lé-mi̍h/lé-bu̍t 禮物 lé-seng 禮生 lé-chiat 禮節 lé-phèng 禮聘 lé-gî 禮誼 lé-jiōng 禮讓 lé-chàn 禮讚 lé-māu 禮貌 lé-lō͘ 禮路 lé-gū 禮遇 lé-kim 禮金 lé-piáⁿ 禮餅 lé-chhí/lé-chhú 禮鼠 lêng-ku 稜龜 liú-khang 窌孔 li̍p 立 li̍p-hā 立下 li̍p-jîn 立人 li̍p-tang 立冬 li̍p-khek 立刻 li̍p-kong 立功 li̍p-kok 立國 li̍p-tiûⁿ 立場 li̍p-hē 立夏 li̍p-úi 立委 li̍p-tek 立德 li̍p-chì 立志 li̍p-ì 立意 lia̍p-chia̍p 立捷 li̍p-hong 立方 li̍p-hong-bí 立方米 li̍p-chhun 立春 li̍p-àn 立案 li̍p-gia̍p 立業 li̍p-hoat 立法 li̍p-hoat-koân 立法權 Li̍p-hoat-īⁿ 立法院 li̍p-pi 立碑 li̍p-chhiu 立秋 li̍p-kan-kiàn-iáⁿ 立竿見影 li̍p-iok 立約 li̍p-lūn 立論 li̍p-chiok-tiám 立足點 li̍p-sin 立身 Li̍p-īⁿ 立院 li̍p-thé 立體 loe̍h/le̍h 笠 le̍h-á/loe̍h-á/le̍h-á 笠仔 ló͘ 簍 lâm/nâ 籃 láng/lang 籠 láng-á 籠仔 láng-á-tàⁿ 籠仔擔 lông-á-keng 籠仔間 lâng-sn̂g 籠床 láng-té-hì/láng-tóe-hì 籠底戲 láng-té-hòe/láng-tóe-hè 籠底貨 láng-po͘ 籠甫 láng-tà 籠罩 lom-saⁿ 籠衫 láng-bīn-hòe/láng-bīn-hè 籠面貨 lî 籬 lî-á 籬仔 lî-pa 籬笆 lô/lôa 籮 lô-khaⁿ-hōe 籮硿會 lia̍p 粒 lia̍p-á 粒仔 lia̍p-á-chhùi 粒仔嘴 lia̍p-á-phí 粒仔庀 lia̍p-á-phí 粒仔疕 lia̍p-á-pa 粒仔疤 lia̍p-á-chèng 粒仔症 lia̍p-á-hûn 粒仔痕 lia̍p-á-lâng 粒仔膿 lia̍p-á-hoeh/lia̍p-á-huih 粒仔血 lia̍p-á-jiah/lia̍p-á-liah 粒仔跡 lia̍p-chia̍p 粒捷 lia̍p-chōng 粒狀 lia̍p-chek 粒積 lia̍p-kiat-á 粒結仔 lia̍p-pn̄g 粒飯 liâm 粘 liâm-hō͘-tiâu 粘hō͘-tiâu liâm-tiâu 粘tiâu liâm-óa 粘倚 liâm-pò͘ 粘布 liâm-chúi 粘水 liâm-e̍k 粘液 liâm-liâm 粘粘


ng-á-chhân 秧仔田 ng-tiâⁿ 秧埕 ng-ba̍k 秧目 ng-chioh 秧績 ng-chioh-tiâⁿ 秧績埕 ng-kha 秧腳 ng-biâu 秧苗 nî 簾 nî-á 簾仔 nî-chîⁿ 簾簷 nî-chîⁿ-chô 簾簷槽 nî-chîⁿ-chúi 簾簷水 nî-chîⁿ-kau 簾簷溝 nî-chîⁿ-hiā 簾簷瓦 nî-chîⁿ-kéng 簾簷筧 nî-chîⁿ-kha 簾簷腳 nâ-á 籃仔 nâ-á-pu̍t 籃仔桲 nâ-á-kiâⁿ 籃仔檠 Nâ-hia̍p 籃協 nâ-tôaⁿ 籃壇 nâ-úi-hōe 籃委會 nâ-chân 籃層 nâ-pán-kiû 籃板球 nâ-kiû 籃球 nâ-kiû-tiûⁿ 籃球場 nâ-kiû-sài 籃球賽 nâ-kiû-tūi 籃球隊 nâ-sài 籃賽 nâ-ūn 籃運 nâ-tūi 籃隊

o͘-ko͘-lok/o-ko-lok 窩哥落 o-ka/o͘-ka 窩家 o-ka-chōe 窩家罪 o͘-nâ 窩籃 o͘-nâ-chûn 窩籃船 o͘-nâ-hoeh-liah/o͘-nâ-huih-liah 窩籃血跡 oa̍t 粵

òe-sè/è-sè 穢世 òe-lâng/è-lâng/òe--lâng/è--lâng 穢人 òe-lah-sap/è-lah-sap 穢垃圾 òe-sòe/è-sè 穢撒 òe-khì/è-khì 穢氣 òe-tio̍h/è-tio̍h 穢著 òe-tio̍h-lâng/è-tio̍h-lâng 穢著人 òe-tio̍h-kám-mō͘/è-tio̍h-kám-mō͘ 穢著感冒

pì-sù 祕思 pì-su 祕書 pì-su-tiúⁿ 祕書長 pì-koat 祕訣 pì-tiau 祕雕 phiò 票 phiò-kè 票價 phiò-kǹg 票券 phiò-iú 票友 phiò-pâng 票房 phiò-kì/phiò-kù 票據 phiò-kì-hoat/phiò-kù-hoat 票據法 phiò-sò͘ 票數 phiò-kin/phiò-kun 票根 phiò-goân 票源 phiò-siuⁿ 票箱 phiò-soán 票選 phiò-bīn-gia̍h 票面額 péng-kong-chhù-lí 秉公處理 péng-chhî 秉持 pì-thoân 秘傳 pì-bi̍t 秘密 pì-hng 秘方 pì-su 秘書 pì-su-chhù 秘書處 pì-su-tiúⁿ 秘書長 pì-kiat 秘結 pì-koat 秘訣 Pì-ló͘ 秘魯 phōe 稗 phē-á/phōe-á/phē-á 稗仔 pín 稟 pín-á 稟仔 pín-kò 稟告 pín-pò 稟報 pín-sèng 稟性 pín-chhéng 稟請 pín-chiam 稟針 puh-chhut-lâi 窋出來 puh-pho 窋波 puh-nōa 窋瀾 puh-teng-á 窋燈仔 puh-kóng-á 窋管仔 put-si-chhiò-gī-gī 笑口常開 pūn 笨 pūn-chhiâng 笨chhiâng pūn-chhui-pūn-chi̍h 笨嘴笨舌 pūn-chhiâng 笨戕 pūn-chhia-chhia 笨車車 pūn-chhiâng 笨長 pūn-bīn 笨面 pūn-téng 笨頂 pūn-hî/pūn-hû 笨魚 pūn-soa 笨鯊 pit 筆 pit-that 筆that pit-that-kńg 筆that管 pit-hā 筆下 pit-á-bóe/pit-á-bé 筆仔尾 pit-á-chháu 筆仔草 pit-oe̍h 筆劃 pit-iú 筆友 pit-miâ 筆名 pit-thap-á 筆塌仔 pit-that-á 筆塞仔 pit-ba̍k 筆墨 pit-chiam 筆尖 pit-bóe/pit-bé 筆尾 pit-ì 筆意 pit-chiàn 筆戰 pit-pâi 筆排 pit-koáiⁿ 筆桿 pit-hoat 筆法 pit-tâng 筆筒 pit-tâng-chhiū 筆筒樹 pit-tâng-chháu 筆筒草 pit-sǹg/pit-soàn 筆算 pit-kóng 筆管 pit-lô-chí 筆羅子 pit-chiá 筆者 pit-tē 筆袋 pit-kì 筆記 pit-kì-pún 筆記本 pit-kì-phō͘ 筆記簿 pit-chhì 筆試 pit-tâm 筆談 pit-niau 筆貓 pit-chu-lé 筆資禮 pit-jiah 筆跡 pit-lō͘ 筆路 pit-hong 筆鋒 pit-lo̍k 筆錄 pit-thap 筆錔 pín-chiam 箅針 po̍h 箔 pān-sì/pān-sè 範勢 pān-siaⁿ 範聲 pān-thâu 範頭 phiⁿ 篇 phiⁿ-hok 篇幅 phâng/phông 篷 phâng-pò͘ 篷布 phâng-pò͘-tē 篷布袋 phâng-gûi 篷桅 phâng-chûn 篷船 phâng-chhia 篷車 poaⁿ 簸 pòa-ki 簸箕 pòa-ki-kah 簸箕甲 pòa-ki-hî/pòa-ki-hû 簸箕魚 phō͘ 簿 phō͘-á 簿仔 phō͘-kì 簿記 phoh 粕 pùn 糞 pùn-kháu 糞口 pùn-kháu-kin/pùn-kháu-kun 糞口筋 pùn-kháu-thâng 糞口蟲 pùn-thô͘ 糞土 pùn-kheⁿ/pùn-khiⁿ 糞坑 pùn-sò 糞埽 pùn-sò-tiûⁿ 糞埽場 pùn-sò-tháng 糞埽桶 pùn-sò-siuⁿ 糞埽箱 pùn-sò-chhia 糞埽車 pùn-sò-hî/pùn-sò-hû 糞埽魚 pùn-táu 糞斗 pùn-khut 糞窟 pùn-ki 糞箕 pùn-nâ 糞籃 pùn-mn̂g 糞門

sī-ui 示威 sī-hoān 示範 sī-kéng 示警 siā 社 siā-kau 社交 Siā-á 社仔 siā-lāi 社內 siā-khu 社區 siā-oân 社員 siā-thoân 社團 Siā-liâu 社寮 siā-kang 社工 siā-kàu 社教 Siā-kàu-si 社教司 Siā-kàu-koán 社教館 siā-hōe 社會 siā-hōe-ha̍k 社會學 Siā-hōe-kio̍k 社會局 siā-hōe-chhù 社會處 Siā-hōe-tóng 社會黨 siā-chek 社稷 siā-kha 社腳 siā-lūn 社論 siā-lí 社里 siā-tiúⁿ 社長 Siā-thâu 社頭 siā-go̍k 社鵠 siā-môa 社麻 siā-môa-chháu 社麻草 sāi 祀 sāi-pu̍t 祀佛 sāi-sîn-chú 祀神主 sîn 神 sîn-chú 神主 sîn-chú-pâi 神主牌 sîn-sian 神仙 sîn-ūi 神位 sîn-hu̍t/sîn-pu̍t 神佛 sîn-siōng 神像 sîn-peng 神兵 sîn-ióng 神勇 sîn-khì/sîn-khù/sîn--khì/sîn--khù 神去 sîn-tôaⁿ 神壇 sîn-kî 神奇 sîn-lú 神女 sîn-chiá 神姐 sîn-ha̍k 神學 sîn-ha̍k-īⁿ 神學院 Sîn-kong 神岡 sîn-chhái 神彩 sîn-chêng 神情 sîn-ì 神意 sîn-thài 神態 Sîn-hō͘ 神戶 sîn-bêng 神明 sîn-bêng-toh/sîn-bîn-toh 神明桌 sîn-bêng-seⁿ/sîn-bêng-siⁿ 神明生 sîn-bêng-liân 神明聯 sîn-bêng-kiō 神明轎 sîn-bêng-kham 神明龕 sîn-tì 神智 sîn-bo̍k 神木 sîn-àn 神案 sîn-àn-toh 神案桌 sîn-ki 神機 sîn-khì 神氣 sîn-hū 神父 sîn-pâi 神牌 sîn-kî 神祇 sîn-pì 神祕 sîn-sîn 神神 sîn-pì 神秘 sîn-tông 神童 sîn-keng 神經 sîn-keng-ê 神經個 sîn-keng-khùi 神經氣 sîn-keng-ê 神經的 sîn-keng-hē-thóng 神經系統 sîn-sèng 神聖 sîn-chit 神職 sîn-sek 神色 sîn-thâng-á 神蟲仔 sîn-ōe 神話 sîn-kiō 神轎 Sîn-lông 神農 sîn-thong 神通 sîn-sok 神速 sîn-ūn 神韻 sîn-hûn 神魂 sîn-hûn-sì-sòaⁿ 神魂四散 sîn-lia̍t 神鴷 sîn-lêng/sîn-liông/sîn-lêng 神龍 sîn-kham 神龕 sūi 祟 sû 祠 sû-tn̂g 祠堂 sû-biō 祠廟 siân-chong 禪宗 siân-sī 禪寺 siù 秀 Siù-ko͘-loân-khe/Siù-ko͘-loân-khoe 秀姑巒溪 siù-hong 秀峰 siù-châi 秀才 Siù-lóng 秀朗 Siù-lîm 秀林 siù-se-á/siù-soe-á 秀梳仔 siù-khì 秀氣 Siù-chúi 秀水 siù-bí 秀美 siù-eng-hoe 秀英花 siù-bīn 秀面 siù-lē 秀麗 su 私 su-hā 私下 su-sū 私事 su-kau 私交 su-jîn/su-lâng 私人 su-hiu 私休 su-phian 私偏 sai-khia 私傢 sai-khia-ōe/su-khia-ōe 私傢話 sai-khia-chîⁿ 私傢錢 su-hêng 私刑 su-lī 私利 su-khàm 私勘 su-kah 私合 su-thun 私吞 su-lông 私囊 su-sio̍k-á 私塾仔 sai-khia 私奇 su-ka 私家 su-té-hā/su-tóe-hā 私底下 su-sim 私心 su-io̍k 私慾 su-àm 私暗 su-iú 私有 su-iú-tē/su-iú-tōe 私有地 su-ho̍k 私服 su-hiau 私梟 su-êng 私營 su-seng-chú 私生子 su-seng-oa̍h 私生活 su-khang-á 私空仔 su-li̍p 私立 su-chiong 私章 sai-kha/su-kha 私腳 su-kha-ē 私腳下 su-kha-ōe 私腳話 sai-khia-chîⁿ/su-khia-chîⁿ 私腳錢 su-chū 私自 su-tiāⁿ 私訂 su-siat 私設 su-hòe/su-hè 私貨 su-lō͘ 私路 su-thong 私通 su-chiú 私酒 sòe/sè 稅 sòe-chhut/sè-chhut 稅出 sòe-chè/sè-chè 稅制 sòe-chek/sè-chek 稅則 sòe-bū/sè-bū 稅務 sòe-bū-oân/sè-bū-oân 稅務員 sòe-bū-kio̍k/sè-bū-kio̍k 稅務局 sòe-chhù/sè-chhù 稅厝 sòe-chhù-khiā/sè-chhù-khiā 稅厝徛 sòe-toaⁿ/sè-toaⁿ 稅單 sòe-koan/sè-koan 稅捐 sòe-siu/sè-siu 稅收 sòe-khoán/sè-khoán 稅款 sòe-hoat/sè-hoat 稅法 sòe-lu̍t/sè-lu̍t 稅率 sòe-ba̍k/sè-ba̍k 稅目 sòe-khò/sè-khò 稅課 sòe-hū/sè-hū 稅負 sòe-chhia/sè-chhia 稅車 sòe-kim/sè-kim 稅金 sòe-chîⁿ/sè-chîⁿ 稅錢 sòe-gia̍h/sè-gia̍h 稅額 siau-kiám 稍減 sek-á 稷仔 sūi 穗 sūi-chhiu/sūi-siu 穗鬚 sit 穡 sit-lō͘ 穡路 sit-thâu 穡頭 seng 笙 竹匣|sún-ha̍h 筍|竹匣 sún-á 筍仔 sún-koaⁿ 筍干 sún-chhài 筍菜 sún-ku 筍龜 sǹg/soàn 算 sǹg-bē-tit-sī/sǹg-bōe-tit-sī 算bē得是 sǹg-siàu 算siàu sǹg-chhut 算出 sǹg-miā 算命 sǹg-miā-sian 算命先 sǹg-siàu 算數 sǹg-sī 算是 sǹg-ū-tio̍h 算有tio̍h sǹg-hoat 算法 sǹg-bô-kàu 算無到 sǹg-bô-pôaⁿ/sùiⁿ-bô-pôaⁿ 算無盤 sǹg-kah-chí 算甲子 sǹg-pôaⁿ 算盤 sǹg-pôaⁿ-chí 算盤子 sǹg-khòaⁿ-māi 算看覓 sǹg-tiû 算籌 sǹg-chóng-siàu 算總數 sǹg-hēng 算行 sǹg-lūn 算論 sǹg-khí-lâi 算起來 sn̂g-gia̍h/sǹg-gia̍h 算額 siuⁿ 箱 siuⁿ-á 箱仔 siuⁿ-á-té/siuⁿ-á-tóe 箱仔底 siuⁿ-á-chhia 箱仔車 siuⁿ-láng 箱籠 siuⁿ-chng 箱裝 sui-saⁿ 簑衫 siau 簫 sám 糝 sám-liām 糝念 sám-siūⁿ 糝想 sám-hún 糝粉 sám-thn̂g 糝糖

Ta-khe/Ta-khoe 礁溪 ta-sò-sò 礁燥燥 ta-phí-phí 礁疕疕 ta-chio̍h 礁石 thiāu-á-lāi 祧仔內 thu̍t-bóe-pit/thu̍t-bé-pit 禿尾筆 thut-ê 禿的 thut-téng 禿頂 thuh-thâu/thut-thâu 禿頭 thut-thâu-pit 禿頭筆 thuh-hia̍h 禿額 thu̍t-lû 禿顱 tiū 秞 tia̍t-sū/ti̍t-sū 秩序 tai-á 秪仔 tai-á-bí 秪仔米 thêng-tō͘ 程度 tì-á 稚仔 tī-lêng 稚齡 tiû-bi̍t 稠密 tiâu-chiú 稠酒 tiū 稻 tiū-á 稻仔 tiū-á-sūi 稻仔穗 tiū-á-hio̍h 稻仔葉 tiū-chok 稻作 tiū-pau-thâng 稻包蟲 tiū-khûn 稻囷 tiū-tiâⁿ 稻埕 tiū-khak 稻殼 tiū-chhân 稻田 tiū-chéng 稻種 tiū-kó 稻稿 tiū-kó-thâu 稻稿頭 tiū-sūi 稻穗 tiū-bí 稻米 tiū-chhek 稻粟 tiū-phang 稻芳 tiū-chháu 稻草 tiū-chháu-khûn 稻草khûn tiū-chháu-lâng 稻草人 tiū-chháu-tui 稻草堆 tiū-sat 稻虱 tiū-thâng 稻蟲 tiū-thâu 稻頭 tu̍t 突 thu̍t-chhut/tu̍t-chhut 突出 tu̍t-ûi 突圍 tu̍t-ke̍k 突擊 tu̍t-kek-kiám-cha 突擊檢查 tu̍t-kek-tūi 突擊隊 tu̍h-sí 突死 tu̍t-jiân 突然 tu̍t-hoat 突發 tu̍t-phòa 突破 tu̍t-phòa-sèng 突破性 thut-the 突胎 tu̍t-si̍p 突襲 tu̍h-hùi-bó/tu̍h-hùi-bú 突諱母 tu̍t-piàn 突變 tu̍t-khí 突起 thiáu 窕 thang-á 窗仔 thang-á-khiā 窗仔khiā thang-á-kháu 窗仔口 thang-á-chí 窗仔只 thang-á-tûn 窗仔唇 thang-á-kîⁿ 窗仔墘 thang-á-chí 窗仔子 thang-á-chō 窗仔座 thang-á-iám 窗仔掩 thang-á-ki 窗仔枝 thang-á-keh 窗仔格 thang-á-kheng 窗仔框 thang-á-tēng 窗仔碇 thang-á-khang 窗仔空 thang-á-nî 窗仔簾 thang-á-mn̂g 窗仔門 thang-á-kháu 窗口 thang-á-sìⁿ 窗扇 thang-pôaⁿ 窗盤 thang-lî-á 窗簾仔 thang-se 窗紗 thang-kha 窗腳 thang-hoe 窗花 thām-thūi 窞倕 thām-tó͘ 窞堵 thām-ēng 窞用 thām-tó͘ 窞肚 thām-lo̍h 窞落 tiàu 窵 tiàu-oán 窵遠 tō͘-iām 竇炎 tiàm-mo͘-niau 站摸貓 tiàm-âm-niau 站涵貓 tiàm-niau 站貓 tiàm-hō͘ 站雨 tiàm-hong 站風 tâng 童 tâng-ki 童乩 tông-lí 童女 tâng-chí/tông-chú 童子 tông-chú-siau 童子痟 tông-chú-kun 童子軍 tông-kang 童工 tông-liân 童年 tông-sim 童心 tông-chong 童裝 tông-ōe 童話 tông-iâu 童謠 tông-cheng 童貞 tông-cheng-lí 童貞女 tâng-sin/tông-sin 童身 tông-gân 童顏 toaⁿ 端 Toan-ngó͘-cheh/Toan-ngó͘-choeh/toan-ngó͘-chiat 端午節 toan-chéng 端整 toan-hong-sì-chiàⁿ 端方四正 toan-su 端書 toan-khái 端楷 toan-chiàⁿ 端正 toaⁿ-tiah 端的 toan-chong 端莊 toan-sī 端視 toan-iông-chiat 端陽節 toan-lē 端麗 tek/tiok 竹 tek-ha̍h 竹ha̍h tek-á 竹仔 tek-á-ki 竹仔枝 tek-á-chháu 竹仔草 tek-á-chhài 竹仔菜 tek-á-hio̍h 竹仔葉 tek-to 竹刀 tek-pak 竹北 tek-ha̍h-loe̍h 竹匣笠 tek-ngó͘ 竹午 tek-lâm 竹南 Tek-ûi 竹圍 tek-loa̍h 竹埒 tek-chhàm 竹塹 tek-hu-jîn 竹夫人 tek-chiam 竹尖 Tek-san 竹山 tek-sìⁿ 竹扇 tek-sàu 竹掃 tek-sàu-chhiú 竹掃帚 tek-pâi 竹排 tek-pâi-á 竹排仔 tek-chhòe/tek-chhè 竹撮 tek-taⁿ 竹擔 tek-thn̄g 竹杖 tek-kí 竹杞 Tek-tang 竹東 tek-pán 竹板 tek-lîm/tek-nâ 竹林 tek-lîm-chiáu 竹林鳥 tek-ki 竹枝 tek-peh 竹柏 tek-thô 竹桃 tek-se/tek-soe 竹梳 tek-kùn-á 竹棍仔 tek-í 竹椅 tek-oe 竹椏 tek-bô͘ 竹模 tek-pêng 竹爿 tek-kah 竹甲 tek-ba̍k 竹目 tek-koaⁿ 竹竿 tek-chhéng 竹筅 tek-sún 竹筍 tek-chhôe/tek-chhê 竹箠 tek-kóng 竹管 tek-kóng-á 竹管仔 tek-kóng-bâ 竹管狸 tek-kóng-chhèng 竹管銃 tek-kóng-môa 竹管鰻 tek-ha̍h 竹箬 tek-chìⁿ 竹箭 tek-tī/tek-tū 竹箸 tek-chit-poe 竹節杯 tek-chat-thâng 竹節蟲 tek-chat-hông 竹節黃 tek-ko 竹篙 tek-ko-á 竹篙仔 tek-ko-chhe 竹篙叉 tek-ko-siû 竹篙泅 tek-ko-koe 竹篙瓜 tek-ko-seⁿ/tek-ko-siⁿ 竹篙生 tek-ko-phiò 竹篙票 tek-ko-thâu 竹篙頭 tek-ko-kúi 竹篙鬼 tek-ko-hî/tek-ko-hû 竹篙魚 tek-phō 竹篰 tek-bi̍h 竹篾 tek-bi̍h-sai 竹篾師 tek-ló͘ 竹簍 tek-liâm/tek-lî 竹簾 tek-nâ 竹籃 tek-khah 竹籗 tek-láng 竹籠 tek-lî-á 竹籬仔 tek-se 竹紗 tek-jī-nn̂g 竹膩瓤 tek-hio̍h 竹葉 tek-hio̍h-un 竹葉un tek-hio̍h-chio 竹葉椒 tek-hio̍h-lâm 竹葉楠 tek-hio̍h-chháu 竹葉草 tek-hio̍h-lân 竹葉蘭 tek-hio̍h-chheⁿ/tek-hio̍h-chhiⁿ 竹葉青 tek-hio̍h-liân 竹葉鰱 tek-chhio̍h 竹蓆 tek-lang 竹蘢 tek-ham 竹蚶 tek-than 竹蟶 tek-kiō 竹轎 tek-chhèng 竹銃 tek-gím/tek-giám 竹錦 tek-chhiok 竹雀 tek-ke/tek-koe 竹雞 tek-ke-á/tek-koe-á 竹雞仔 tek-leng-chi 竹靈芝 tek-bé 竹馬 tek-hî/tek-hû 竹魚 tek-chiáu 竹鳥 tek-chhí/tek-chhú 竹鼠 ta̍t-á/tî-á 笛仔 ta̍t 笪 tē-it 第一 tē-it-hó 第一好 tē-it-chió 第一少 tē-it-pái 第一擺 tē-it-sòaⁿ 第一線 Tē-saⁿ-sè-kài 第三世界 tē-saⁿ-jîn-chheng 第三人稱 tē-saⁿ-chiá 第三者 tē-jī 第二 tē-jī-nî 第二年 tē-la̍k-kám 第六感 tē-kúi 第幾 tē-kúi-chiat 第幾節 tán 等 tán-chi̍t-ē 等一下 tán-lâng 等人 tán-hāu 等候 téng-hun 等分 tán-kàu 等到 tán-hê-ōe 等回話 tán-thāi 等待 tán-chih 等接 téng-î/téng-û 等於 tán-ki-hōe 等機會 téng-tē 等第 téng-téng 等等 téng-kip 等級 tán-khoeh/tán-kheh 等缺 tán--che 等者 téng-hō 等號 tán-lō͘ 等路 téng-ko 等高 tán-chê/tán-chôe 等齊 tâng 筒 tâng-á 筒仔 tâng-á-bí-ko 筒仔米糕 tâng-chiáu 筒鳥 tap 答 tap--lâng 答人 tap-ín/tap-ún 答允 tap-chhùi 答嘴 tap-chhùi-kó͘ 答嘴鼓 tap-ho̍k 答復 tah-èng/tap-èng 答應 tap-àn 答案 ta̍h-ti 答滴 tap-lé 答禮 tap-hok 答覆 tap-si 答詩 tap-ōe 答話 tap-siā 答謝 tap-sû 答辭 tap-piān 答辯 tap-lo̍k-ki 答錄機 tap-goān 答願 tī/tū 箸 tī-khia/tū-khia 箸奇 thoān-su/toān-su 篆書 tiok-lō͘ 築路 tauh/tok 篤 tok-sìn 篤信 tok-tēng 篤定 thai-á 篩仔 thai-tiāu 篩掉 thai-táu 篩斗 thai-táu-ba̍k 篩斗目 thai-soán 篩選 tiû 籌 tiû-pī/tiū-pī 籌備 tiû-pī-tiong 籌備中 tiû-pī-úi-oân 籌備委員 tiû-pī-sió-cho͘ 籌備小組 tiû-pī-chhù 籌備處 tiû-he̍k/tiû-ōe 籌劃 tiû-bō͘ 籌募 tiû-kiàn 籌建 tiû-khoán 籌款 tiû-ōe 籌畫 tiû-bé 籌碼 tiû-chó͘ 籌組 tiû-siat 籌設 tiû-bô͘ 籌謀 tiû-pān 籌辦 tiû-lí 籌里 tiû-chi̍p 籌集 tîn-tiâu 籐條 tîn-í 籐椅 tîn-gû 籐牛 tîn-nâ 籐籃 thn̂g 糖 thn̂g-á 糖仔 thn̂g-á-chhiám 糖仔扦 thn̂g-á-teng 糖仔燈 thn̂g-á-khí-liâm 糖仔起黏 thn̂g-á-piáⁿ 糖仔餅 thn̂g-kâm-á 糖含仔 thn̂g-ang-á 糖尪仔 thn̂g-jiō-pēⁿ/thn̂g-jiō-pīⁿ 糖尿病 thn̂g-chhiúⁿ 糖廠 thn̂g-pang 糖枋 thn̂g-kó 糖果 thn̂g-gia̍p 糖業 thn̂g-chúi 糖水 thn̂g-chheng 糖清 thn̂g-lāu 糖漏 thn̂g-chiuⁿ 糖漿 thn̂g-o͘ 糖烏 thn̂g-kâu 糖猴 thn̂g-kam 糖甘 thn̂g-kam-tiⁿ 糖甘甜 thn̂g-cheng 糖精 thn̂g-ko 糖膏 thn̂g-chhang 糖蔥 thn̂g-bi̍t 糖蜜 thn̂g-chhia 糖車 thn̂g-sng 糖霜 thn̂g-sng-oân 糖霜丸 thn̂g-phō͘ 糖

ún-á-bí 穩仔米 ún-lâi 穩來 ún-kiān/ún-kiāⁿ 穩健 ún-tang 穩冬 ún-kò͘ 穩固 ún-hó 穩好 ún-pô 穩婆 ún-tēng 穩定 ún-sim 穩心 ún-sim-á 穩心仔 ún-tàng 穩當 ún-tòng-tòng 穩當當 ún-khùn 穩睏 ún-ún-tàng-tàng 穩穩當當 ún-tak-tak 穩篤篤 ún-chat-ún-táⁿ 穩紮穩打 ún-tiak-tak 穩觸琢 ún-iâⁿ 穩贏 ún-thàn 穩趁 ún-su 穩輸


return {
	["磺"] = "hông",
	["磺中毒"] = "hông-tiòng-to̍k",
	["磺口"] = "hông-kháu",
	["磺強水"] = "hông-kiông-chúi",
	["磺水"] = "hông-chúi",
	["磺溪"] = "Hông-khe/Hông-khoe",
	["磺窟"] = "hông-khut",
	["磺筍"] = "hông-sún",
	["礁仔"] = "ta-á",
	["礁岩"] = "chiau-giâm",
	["礁溪"] = "Ta-khe/Ta-khoe",
	["礁燥燥"] = "ta-sò-sò",
	["礁疕疕"] = "ta-phí-phí",
	["礁石"] = "ta-chio̍h",
	["礐仔"] = "ha̍k-á",
	["礐仔蟲"] = "ha̍k-á-thâng",
	["礙"] = "gāi",
	["礙事"] = "gāi-sū",
	["礙手礙腳"] = "gāi-chhiú-gāi-kha",
	["礙目"] = "gāi-ba̍k",
	["礙耳"] = "gāi-hī",
	["礙胃"] = "gāi-ūi",
	["礙腳礙手"] = "gāi-kha-gāi-chhiú",
	["礙著"] = "gāi-tio̍h",
	["礙虐"] = "gāi-gio̍h/ngāi-gio̍h",
	["礙謔"] = "gāi-gio̍h",
	["礙逆"] = "gāi-ge̍k/gāi-gio̍k",
	["礤仔"] = "chhoah-á",
	["礤簽"] = "chhoah-chhiam",
	["礦"] = "khòng",
	["礦區"] = "khòng-khu",
	["礦場"] = "khòng-tiûⁿ",
	["礦山"] = "khòng-soaⁿ",
	["礦工"] = "khòng-kang",
	["礦業"] = "khòng-gia̍p",
	["礦泉"] = "khòng-chôaⁿ",
	["礦物"] = "khòng-bu̍t",
	["礦物質"] = "khòng-bu̍t-chit",
	["礦石"] = "khòng-chio̍h",
	["礦砂"] = "khòng-soa",
	["礬"] = "hoân",
	["礬石"] = "hoân-chio̍h",
	["示"] = "sī",
	["示威"] = "sī-ui",
	["示範"] = "sī-hoān",
	["示警"] = "sī-kéng",
	["社"] = "siā",
	["社交"] = "siā-kau",
	["社仔"] = "Siā-á",
	["社內"] = "siā-lāi",
	["社區"] = "siā-khu",
	["社員"] = "siā-oân",
	["社團"] = "siā-thoân",
	["社寮"] = "Siā-liâu",
	["社工"] = "siā-kang",
	["社教"] = "siā-kàu",
	["社教司"] = "Siā-kàu-si",
	["社教館"] = "Siā-kàu-koán",
	["社會"] = "siā-hōe",
	["社會學"] = "siā-hōe-ha̍k",
	["社會局"] = "Siā-hōe-kio̍k",
	["社會處"] = "siā-hōe-chhù",
	["社會黨"] = "Siā-hōe-tóng",
	["社稷"] = "siā-chek",
	["社腳"] = "siā-kha",
	["社論"] = "siā-lūn",
	["社里"] = "siā-lí",
	["社長"] = "siā-tiúⁿ",
	["社頭"] = "Siā-thâu",
	["社鵠"] = "siā-go̍k",
	["社麻"] = "siā-môa",
	["社麻草"] = "siā-môa-chháu",
	["祀"] = "sāi",
	["祀佛"] = "sāi-pu̍t",
	["祀神主"] = "sāi-sîn-chú",
	["祇好"] = "chí-hó",
	["祇有"] = "chí-iú",
	["祇要"] = "chí-iàu",
	["祈求"] = "kî-kiû",
	["祈福"] = "kî-hok",
	["祈禱"] = "kî-tó",
	["祕密"] = "pì-bi̍t",
	["祕思"] = "pì-sù",
	["祕書"] = "pì-su",
	["祕書長"] = "pì-su-tiúⁿ",
	["祕訣"] = "pì-koat",
	["祕雕"] = "pì-tiau",
	["祖"] = "chó͘",
	["祖傳"] = "chó͘-thoân",
	["祖先"] = "chó͘-sian",
	["祖公"] = "chó͘-kong",
	["祖公會"] = "chó͘-kong-hōe",
	["祖公業"] = "chó͘-kong-gia̍p",
	["祖厝"] = "chó͘-chhù",
	["祖國"] = "chó͘-kok",
	["祖墓"] = "chó͘-bōng/chó͘-bō͘",
	["祖墳"] = "chó͘-hûn",
	["祖姨"] = "chó͘-î",
	["祖媽"] = "chó͘-má",
	["祖孫"] = "chó͘-sun",
	["祖家"] = "chó͘-ke",
	["祖師公"] = "chó͘-su-kong",
	["祖師爺"] = "chó͘-su-iâ",
	["祖廟"] = "chó͘-biō",
	["祖業"] = "chó͘-gia̍p",
	["祖母"] = "chó͘-bó/chó͘-bú",
	["祖父"] = "chó͘-hū",
	["祖產"] = "chó͘-sán",
	["祖祖"] = "chó͘-chó͘",
	["祖祠"] = "chó͘-sû",
	["祖籍"] = "chó͘-che̍k",
	["祛勢鬼"] = "khiap-sì-kúi/khiap-sè-kúi",
	["祝"] = "chiok",
	["祝壽"] = "chiok-siū",
	["祝福"] = "chiok-hok",
	["祝禱"] = "chiok-tó",
	["祝詞"] = "chiok-sû",
	["祝賀"] = "chiok-hō",
	["祝電"] = "chiok-tiān",
	["神"] = "sîn",
	["神主"] = "sîn-chú",
	["神主牌"] = "sîn-chú-pâi",
	["神仙"] = "sîn-sian",
	["神位"] = "sîn-ūi",
	["神佛"] = "sîn-hu̍t/sîn-pu̍t",
	["神像"] = "sîn-siōng",
	["神兵"] = "sîn-peng",
	["神勇"] = "sîn-ióng",
	["神去"] = "sîn-khì/sîn-khù/sîn--khì/sîn--khù",
	["神壇"] = "sîn-tôaⁿ",
	["神奇"] = "sîn-kî",
	["神女"] = "sîn-lú",
	["神姐"] = "sîn-chiá",
	["神學"] = "sîn-ha̍k",
	["神學院"] = "sîn-ha̍k-īⁿ",
	["神岡"] = "Sîn-kong",
	["神彩"] = "sîn-chhái",
	["神情"] = "sîn-chêng",
	["神意"] = "sîn-ì",
	["神態"] = "sîn-thài",
	["神戶"] = "Sîn-hō͘",
	["神明"] = "sîn-bêng",
	["神明桌"] = "sîn-bêng-toh/sîn-bîn-toh",
	["神明生"] = "sîn-bêng-seⁿ/sîn-bêng-siⁿ",
	["神明聯"] = "sîn-bêng-liân",
	["神明轎"] = "sîn-bêng-kiō",
	["神明龕"] = "sîn-bêng-kham",
	["神智"] = "sîn-tì",
	["神木"] = "sîn-bo̍k",
	["神案"] = "sîn-àn",
	["神案桌"] = "sîn-àn-toh",
	["神機"] = "sîn-ki",
	["神氣"] = "sîn-khì",
	["神父"] = "sîn-hū",
	["神牌"] = "sîn-pâi",
	["神祇"] = "sîn-kî",
	["神祕"] = "sîn-pì",
	["神神"] = "sîn-sîn",
	["神秘"] = "sîn-pì",
	["神童"] = "sîn-tông",
	["神經"] = "sîn-keng",
	["神經個"] = "sîn-keng-ê",
	["神經氣"] = "sîn-keng-khùi",
	["神經的"] = "sîn-keng-ê",
	["神經系統"] = "sîn-keng-hē-thóng",
	["神聖"] = "sîn-sèng",
	["神職"] = "sîn-chit",
	["神色"] = "sîn-sek",
	["神蟲仔"] = "sîn-thâng-á",
	["神話"] = "sîn-ōe",
	["神轎"] = "sîn-kiō",
	["神農"] = "Sîn-lông",
	["神通"] = "sîn-thong",
	["神速"] = "sîn-sok",
	["神韻"] = "sîn-ūn",
	["神魂"] = "sîn-hûn",
	["神魂四散"] = "sîn-hûn-sì-sòaⁿ",
	["神鴷"] = "sîn-lia̍t",
	["神龍"] = "sîn-lêng/sîn-liông/sîn-lêng",
	["神龕"] = "sîn-kham",
	["祟"] = "sūi",
	["祠"] = "sû",
	["祠堂"] = "sû-tn̂g",
	["祠廟"] = "sû-biō",
	["祧仔內"] = "thiāu-á-lāi",
	["票"] = "phiò",
	["票價"] = "phiò-kè",
	["票券"] = "phiò-kǹg",
	["票友"] = "phiò-iú",
	["票房"] = "phiò-pâng",
	["票據"] = "phiò-kì/phiò-kù",
	["票據法"] = "phiò-kì-hoat/phiò-kù-hoat",
	["票數"] = "phiò-sò͘",
	["票根"] = "phiò-kin/phiò-kun",
	["票源"] = "phiò-goân",
	["票箱"] = "phiò-siuⁿ",
	["票選"] = "phiò-soán",
	["票面額"] = "phiò-bīn-gia̍h",
	["祭"] = "chè",
	["祭典"] = "chè-tián",
	["祭司"] = "chè-si",
	["祭品"] = "chè-phín",
	["祭墓"] = "chè-bōng/chè-bō͘",
	["祭壇"] = "chè-tôaⁿ",
	["祭孤"] = "chè-ko͘",
	["祭拜"] = "chè-pài",
	["祭文"] = "chè-bûn",
	["祭日"] = "chè-ji̍t",
	["祭星"] = "chè-chheⁿ/chè-chhiⁿ",
	["祭星神"] = "chè-chheⁿ-sîn/chè-chhiⁿ-sîn",
	["祭祀"] = "chè-sū",
	["祭祖"] = "chè-chó͘",
	["祭禮"] = "chè-lé",
	["祿"] = "lo̍k",
	["禁"] = "kìm",
	["禁令"] = "kìm-lēng",
	["禁冊"] = "kìm-chheh",
	["禁制"] = "kìm-chè",
	["禁區"] = "kìm-khu",
	["禁口"] = "kìm-kháu",
	["禁嘴"] = "kìm-chhùi",
	["禁地"] = "kìm-tē/kìm-tōe",
	["禁尿"] = "kìm-jiō",
	["禁忌"] = "kìm-khī/kìm-kī/kìm-khī",
	["禁押"] = "kìm-ah",
	["禁止"] = "kìm-chí",
	["禁氣"] = "kìm-khùi",
	["禁港"] = "kìm-káng",
	["禁用"] = "kim-ēng/kim-iōng",
	["禁絕"] = "kìm-choa̍t",
	["禁腳"] = "kìm-kha",
	["禁薰"] = "kìm-hun",
	["禁藥"] = "kìm-io̍h",
	["禁路"] = "kìm-lō͘",
	["禁車"] = "kìm-chhia",
	["禁錮"] = "kìm-kò͘",
	["禁閉"] = "kìm-pì",
	["禁食"] = "kìm-chia̍h",
	["禍"] = "ē/hō",
	["禍害"] = "hō-hāi",
	["禍根"] = "ē-kin/ē-kun/hō-kin/hō-kun",
	["禍水"] = "hō-súi",
	["禍端"] = "hō-toan",
	["禍首"] = "hō-siú",
	["福"] = "hok",
	["福佬人"] = "ho̍h-ló-lâng",
	["福利"] = "hok-lī",
	["福利品"] = "hok-lī-phín",
	["福利社"] = "hok-lī-siā",
	["福和"] = "Hok-hô",
	["福地"] = "hok-tē/hok-tōe",
	["福壽"] = "hok-siū",
	["福壽魚"] = "hok-siū-hî/hok-siū-hû",
	["福安"] = "hok-an",
	["福州杉"] = "hok-chiu-sam",
	["福州橘"] = "hok-chiu-kiat",
	["福建"] = "Hok-kiàn",
	["福建省"] = "Hok-kiàn-séng",
	["福德祠"] = "hok-tek-sû",
	["福星"] = "hok-chheⁿ/hok-chhiⁿ",
	["福木"] = "hok-bo̍k",
	["福杉"] = "hok-sam",
	["福林"] = "Hok-lîm",
	["福樂"] = "Hok-lo̍k",
	["福氣"] = "hok-khì",
	["福澤"] = "hok-te̍k",
	["福特"] = "Hok-te̍k",
	["福相"] = "hok-siàng/hok-siòng/hok-siòng",
	["福祉"] = "hok-chí",
	["福祿"] = "hok-lo̍k",
	["福祿壽"] = "hok-lo̍k-siū",
	["福華"] = "Hok-hôa",
	["福蔭"] = "hok-ìm",
	["福蘭"] = "hok-lân",
	["福金"] = "hok-kim",
	["福隆"] = "Hok-liông",
	["福音"] = "hok-im",
	["禦寒"] = "gī-hân",
	["禪宗"] = "siân-chong",
	["禪寺"] = "siân-sī",
	["禮"] = "lé",
	["禮俗"] = "lé-sio̍k",
	["禮儀"] = "lé-gî",
	["禮券"] = "lé-kǹg",
	["禮卷"] = "lé-koàn",
	["禮品"] = "lé-phín",
	["禮囊"] = "lé-lông",
	["禮堂"] = "lé-tn̂g",
	["禮帖"] = "lé-thiap",
	["禮帽"] = "lé-bō",
	["禮式"] = "lé-sek",
	["禮拜"] = "lé-pài",
	["禮拜一"] = "lé-pài-it",
	["禮拜二"] = "lé-pài-jī",
	["禮拜堂"] = "lé-pài-tn̂g",
	["禮拜日"] = "lé-pài-ji̍t",
	["禮數"] = "lé-sò͘",
	["禮服"] = "lé-ho̍k",
	["禮炮"] = "lé-phàu",
	["禮物"] = "lé-bu̍t/lé-mi̍h/lé-bu̍t",
	["禮生"] = "lé-seng",
	["禮節"] = "lé-chiat",
	["禮聘"] = "lé-phèng",
	["禮誼"] = "lé-gî",
	["禮讓"] = "lé-jiōng",
	["禮讚"] = "lé-chàn",
	["禮貌"] = "lé-māu",
	["禮路"] = "lé-lō͘",
	["禮遇"] = "lé-gū",
	["禮金"] = "lé-kim",
	["禮餅"] = "lé-piáⁿ",
	["禮鼠"] = "lé-chhí/lé-chhú",
	["禽"] = "khîm",
	["禽獸"] = "khîm-siù",
	["禽獸面"] = "khîm-siù-bīn",
	["禽胸"] = "khîn-heng",
	["禿尾筆"] = "thu̍t-bóe-pit/thu̍t-bé-pit",
	["禿的"] = "thut-ê",
	["禿頂"] = "thut-téng",
	["禿頭"] = "thuh-thâu/thut-thâu",
	["禿頭筆"] = "thut-thâu-pit",
	["禿額"] = "thuh-hia̍h",
	["禿顱"] = "thu̍t-lû",
	["秀"] = "siù",
	["秀姑巒溪"] = "Siù-ko͘-loân-khe/Siù-ko͘-loân-khoe",
	["秀峰"] = "siù-hong",
	["秀才"] = "siù-châi",
	["秀朗"] = "Siù-lóng",
	["秀林"] = "Siù-lîm",
	["秀梳仔"] = "siù-se-á/siù-soe-á",
	["秀氣"] = "siù-khì",
	["秀水"] = "Siù-chúi",
	["秀美"] = "siù-bí",
	["秀英花"] = "siù-eng-hoe",
	["秀面"] = "siù-bīn",
	["秀麗"] = "siù-lē",
	["私"] = "su",
	["私下"] = "su-hā",
	["私事"] = "su-sū",
	["私交"] = "su-kau",
	["私人"] = "su-jîn/su-lâng",
	["私休"] = "su-hiu",
	["私偏"] = "su-phian",
	["私傢"] = "sai-khia",
	["私傢話"] = "sai-khia-ōe/su-khia-ōe",
	["私傢錢"] = "sai-khia-chîⁿ",
	["私刑"] = "su-hêng",
	["私利"] = "su-lī",
	["私勘"] = "su-khàm",
	["私合"] = "su-kah",
	["私吞"] = "su-thun",
	["私囊"] = "su-lông",
	["私塾仔"] = "su-sio̍k-á",
	["私奇"] = "sai-khia",
	["私家"] = "su-ka",
	["私底下"] = "su-té-hā/su-tóe-hā",
	["私心"] = "su-sim",
	["私慾"] = "su-io̍k",
	["私暗"] = "su-àm",
	["私有"] = "su-iú",
	["私有地"] = "su-iú-tē/su-iú-tōe",
	["私服"] = "su-ho̍k",
	["私梟"] = "su-hiau",
	["私營"] = "su-êng",
	["私生子"] = "su-seng-chú",
	["私生活"] = "su-seng-oa̍h",
	["私空仔"] = "su-khang-á",
	["私立"] = "su-li̍p",
	["私章"] = "su-chiong",
	["私腳"] = "sai-kha/su-kha",
	["私腳下"] = "su-kha-ē",
	["私腳話"] = "su-kha-ōe",
	["私腳錢"] = "sai-khia-chîⁿ/su-khia-chîⁿ",
	["私自"] = "su-chū",
	["私訂"] = "su-tiāⁿ",
	["私設"] = "su-siat",
	["私貨"] = "su-hòe/su-hè",
	["私路"] = "su-lō͘",
	["私通"] = "su-thong",
	["私酒"] = "su-chiú",
	["秉公處理"] = "péng-kong-chhù-lí",
	["秉持"] = "péng-chhî",
	["秋"] = "chhiu",
	["秋凊"] = "chhiu-chhìn",
	["秋分"] = "chhiu-hun",
	["秋天"] = "chhiu-thiⁿ",
	["秋姑"] = "chhiu-ko͘",
	["秋姑魚"] = "chhiu-ko͘-hî/chhiu-ko͘-hû",
	["秋季"] = "chhiu-kùi",
	["秋宮"] = "chhiu-kiong",
	["秋山"] = "chhiu-san",
	["秋後"] = "chhiu-āu",
	["秋後熱"] = "chhiu-āu-joa̍h",
	["秋菊"] = "chhiu-kiok",
	["秋葵"] = "chhiu-kûi",
	["科"] = "khe/kho/khô",
	["科主任"] = "kho-chú-jīm",
	["科別"] = "kho-pia̍t/khe-pia̍t",
	["科員"] = "kho-oân",
	["科塊塊"] = "khô-tè-tè/khô-teh-teh",
	["科委"] = "kho-úi",
	["科威特"] = "Kho-ui-te̍k",
	["科學"] = "kho-ha̍k",
	["科學化"] = "kho-ha̍k-hòa",
	["科學家"] = "kho-ha̍k-ka",
	["科學界"] = "kho-ha̍k-kài",
	["科學院"] = "kho-ha̍k-īⁿ",
	["科技"] = "kho-ki",
	["科派"] = "khe-phài/kho-phài/khe-phài",
	["科目"] = "kho-bo̍k",
	["科系"] = "kho-hē",
	["科舉"] = "kho-kí/kho-kú",
	["科長"] = "kho-tiúⁿ/khe-tiúⁿ",
	["秒"] = "bió",
	["秒表"] = "bió-pió",
	["秒錶"] = "biáu-pió",
	["秒鐘"] = "biáu-cheng",
	["秘傳"] = "pì-thoân",
	["秘密"] = "pì-bi̍t",
	["秘方"] = "pì-hng",
	["秘書"] = "pì-su",
	["秘書處"] = "pì-su-chhù",
	["秘書長"] = "pì-su-tiúⁿ",
	["秘結"] = "pì-kiat",
	["秘訣"] = "pì-koat",
	["秘魯"] = "Pì-ló͘",
	["秞"] = "tiū",
	["租"] = "cho͘",
	["租厝"] = "cho͘-chhù",
	["租屋"] = "cho͘-ok/chó͘-ok",
	["租戶"] = "cho͘-hō͘",
	["租期"] = "cho͘-kî",
	["租用"] = "cho͘-iōng",
	["租費"] = "cho͘-hùi",
	["租起來"] = "cho͘--khí-lâi",
	["租金"] = "cho͘-kim",
	["秤"] = "chhìn",
	["秤仔"] = "chhìn-á",
	["秤星"] = "chhìn-chheⁿ/chhìn-chhiⁿ",
	["秤星木"] = "chhìn-chheⁿ-bo̍k/chhìn-chhiⁿ-bo̍k",
	["秤星樹"] = "chhìn-chheⁿ-chhiū/chhìn-chhiⁿ-chhiū",
	["秤桿"] = "chhìn-koáiⁿ",
	["秤盤"] = "chhìn-pôaⁿ",
	["秤繚"] = "chhìn-liāu",
	["秤繚索"] = "chhìn-liāu-soh",
	["秤花"] = "chhìn-hoe",
	["秤重"] = "chhìn-tāng",
	["秤錘"] = "chhìn-thûi",
	["秤錘沕"] = "chhìn-thûi-bī",
	["秤頭"] = "chhìn-thâu",
	["秦"] = "Chîn",
	["秦始王"] = "chîn-sí-ông",
	["秦始皇"] = "chîn-sí-hông",
	["秦皇島"] = "Chîn-hông-tó",
	["秧"] = "iuⁿ/ng",
	["秧仔"] = "ng-á",
	["秧仔田"] = "ng-á-chhân",
	["秧埕"] = "ng-tiâⁿ",
	["秧目"] = "ng-ba̍k",
	["秧績"] = "ng-chioh",
	["秧績埕"] = "ng-chioh-tiâⁿ",
	["秧腳"] = "ng-kha",
	["秧苗"] = "ng-biâu",
	["秩序"] = "tia̍t-sū/ti̍t-sū",
	["秪仔"] = "tai-á",
	["秪仔米"] = "tai-á-bí",
	["秫仔"] = "chu̍t-á",
	["秫稻"] = "chu̍t-tiū",
	["秫米"] = "chu̍t-bí",
	["秫米草"] = "chu̍t-bí-chháu",
	["秫米飯"] = "chu̍t-pí-pn̄g",
	["秫粟"] = "chu̍t-chhek",
	["移"] = "î",
	["移交"] = "î-kau",
	["移位"] = "î-ūi",
	["移入"] = "î-ji̍p",
	["移出"] = "î-chhut",
	["移動"] = "î-tōng",
	["移向"] = "î-hiòng",
	["移居"] = "î-ki/î-ku",
	["移徙"] = "î-sóa",
	["移徙位"] = "î-sóa-ūi",
	["移振動"] = "î-tín-tāng",
	["移撥"] = "î-poah",
	["移柩"] = "î-kiū",
	["移栽"] = "î-chai",
	["移民"] = "î-bîn",
	["移民局"] = "î-bîn-kio̍k",
	["移緩"] = "î-oān",
	["移轉"] = "î-choán",
	["移送"] = "î-sàng",
	["移靈"] = "î-lêng",
	["稀"] = "hi",
	["稀世珍"] = "hi-sè-tin",
	["稀奇"] = "hi-kî",
	["稀客"] = "hi-kheh",
	["稀寶"] = "hi-pó",
	["稀微"] = "hi-bî",
	["稀有"] = "hi-iú",
	["稀疏"] = "hi-so͘",
	["稀稀"] = "hi-hi",
	["稀稀戽戽"] = "hi-hi-hò͘-hò͘",
	["稀罕"] = "hi-hán",
	["稀罕囝"] = "hi-hán-kiáⁿ",
	["稀罕物"] = "hi-hán-mi̍h",
	["稀釋"] = "hi-sek",
	["稅"] = "sòe/sè",
	["稅出"] = "sòe-chhut/sè-chhut",
	["稅制"] = "sòe-chè/sè-chè",
	["稅則"] = "sòe-chek/sè-chek",
	["稅務"] = "sòe-bū/sè-bū",
	["稅務員"] = "sòe-bū-oân/sè-bū-oân",
	["稅務局"] = "sòe-bū-kio̍k/sè-bū-kio̍k",
	["稅厝"] = "sòe-chhù/sè-chhù",
	["稅厝徛"] = "sòe-chhù-khiā/sè-chhù-khiā",
	["稅單"] = "sòe-toaⁿ/sè-toaⁿ",
	["稅捐"] = "sòe-koan/sè-koan",
	["稅收"] = "sòe-siu/sè-siu",
	["稅款"] = "sòe-khoán/sè-khoán",
	["稅法"] = "sòe-hoat/sè-hoat",
	["稅率"] = "sòe-lu̍t/sè-lu̍t",
	["稅目"] = "sòe-ba̍k/sè-ba̍k",
	["稅課"] = "sòe-khò/sè-khò",
	["稅負"] = "sòe-hū/sè-hū",
	["稅車"] = "sòe-chhia/sè-chhia",
	["稅金"] = "sòe-kim/sè-kim",
	["稅錢"] = "sòe-chîⁿ/sè-chîⁿ",
	["稅額"] = "sòe-gia̍h/sè-gia̍h",
	["稈"] = "koáiⁿ",
	["程度"] = "thêng-tō͘",
	["稍減"] = "siau-kiám",
	["稗"] = "phōe",
	["稗仔"] = "phē-á/phōe-á/phē-á",
	["稚仔"] = "tì-á",
	["稚齡"] = "tī-lêng",
	["稜龜"] = "lêng-ku",
	["稟"] = "pín",
	["稟仔"] = "pín-á",
	["稟告"] = "pín-kò",
	["稟報"] = "pín-pò",
	["稟性"] = "pín-sèng",
	["稟請"] = "pín-chhéng",
	["稟針"] = "pín-chiam",
	["稠密"] = "tiû-bi̍t",
	["稠酒"] = "tiâu-chiú",
	["種"] = "chéng/chèng/chióng",
	["種下"] = "chèng-hā",
	["種作"] = "chèng-choh",
	["種因"] = "chèng-in",
	["種子"] = "chéng-chí",
	["種族"] = "chéng-cho̍k/chióng-cho̍k",
	["種樹"] = "chèng-chhiū",
	["種活"] = "chèng-oa̍h",
	["種珠"] = "chèng-chu",
	["種痘"] = "chèng-tāu",
	["種種"] = "chióng-chióng",
	["種稻"] = "chèng-tiū",
	["種花ê"] = "chèng-hoe--ê",
	["種菜"] = "chèng-chhài",
	["種薰"] = "chèng-hun",
	["種蟶"] = "chèng-than",
	["種豬"] = "chéng-ti/chéng-tu",
	["種類"] = "chéng-lūi/chióng-lūi",
	["稱"] = "chheng",
	["稱仔"] = "chhìn-á",
	["稱作"] = "chheng-chok",
	["稱呼"] = "chheng-ho͘",
	["稱意"] = "chhèng-ì",
	["稱王"] = "chheng-ông",
	["稱職"] = "chheng-chit",
	["稱號"] = "chheng-hō",
	["稱謂"] = "chheng-ūi",
	["稱讚"] = "chheng-chàn",
	["稱霸"] = "chheng-pà",
	["稷仔"] = "sek-á",
	["稻"] = "tiū",
	["稻仔"] = "tiū-á",
	["稻仔穗"] = "tiū-á-sūi",
	["稻仔葉"] = "tiū-á-hio̍h",
	["稻作"] = "tiū-chok",
	["稻包蟲"] = "tiū-pau-thâng",
	["稻囷"] = "tiū-khûn",
	["稻埕"] = "tiū-tiâⁿ",
	["稻殼"] = "tiū-khak",
	["稻田"] = "tiū-chhân",
	["稻種"] = "tiū-chéng",
	["稻稿"] = "tiū-kó",
	["稻稿頭"] = "tiū-kó-thâu",
	["稻穗"] = "tiū-sūi",
	["稻米"] = "tiū-bí",
	["稻粟"] = "tiū-chhek",
	["稻芳"] = "tiū-phang",
	["稻草"] = "tiū-chháu",
	["稻草khûn"] = "tiū-chháu-khûn",
	["稻草人"] = "tiū-chháu-lâng",
	["稻草堆"] = "tiū-chháu-tui",
	["稻虱"] = "tiū-sat",
	["稻蟲"] = "tiū-thâng",
	["稻頭"] = "tiū-thâu",
	["稽"] = "khe/khoe",
	["稽察"] = "khe-chhat",
	["稽征"] = "khe-cheng",
	["稽查"] = "khe-cha/khé-cha",
	["稽查員"] = "khe-cha-oân",
	["稽核"] = "khe-hu̍t",
	["稽洗"] = "khe-sé/khe-sóe/khoe-sé/khoe-sóe",
	["稽考"] = "khe-khó",
	["稿"] = "kó",
	["稿件"] = "kó-kiāⁿ",
	["稿費"] = "kó-hùi",
	["穀"] = "kok",
	["穀倉"] = "kok-chhng",
	["穀姑"] = "kok-ko͘",
	["穀精"] = "kok-cheng",
	["穀雨"] = "kok-ú",
	["穀類"] = "kok-lūi",
	["積"] = "chek",
	["積khǹg"] = "chek-khǹg",
	["積táu"] = "chek-táu",
	["積that"] = "chek-that",
	["積分"] = "chek-hun",
	["積善"] = "chek-siān",
	["積壓"] = "chek-ap",
	["積存"] = "chek-chûn",
	["積弊"] = "chek-pè",
	["積德"] = "chek-tek",
	["積怨"] = "chek-oàn",
	["積恨"] = "chek-hīn/chek-hūn",
	["積木"] = "chek-bo̍k",
	["積案"] = "chek-àn",
	["積極"] = "chek-ke̍k",
	["積欠"] = "chek-khiàm",
	["積水"] = "chek-chúi",
	["積沙"] = "chek-soa",
	["積滓"] = "chek-tái",
	["積膿"] = "chek-lâng",
	["積蓄"] = "chek-thiok",
	["積血"] = "chek-hoeh/chek-huih",
	["積車"] = "chek-chhia",
	["積雪"] = "chek-seh",
	["穎"] = "Éng/íⁿ",
	["穗"] = "sūi",
	["穗鬚"] = "sūi-chhiu/sūi-siu",
	["穡"] = "sit",
	["穡路"] = "sit-lō͘",
	["穡頭"] = "sit-thâu",
	["穢"] = "òe/è",
	["穢世"] = "òe-sè/è-sè",
	["穢人"] = "òe-lâng/è-lâng/òe--lâng/è--lâng",
	["穢垃圾"] = "òe-lah-sap/è-lah-sap",
	["穢撒"] = "òe-sòe/è-sè",
	["穢氣"] = "òe-khì/è-khì",
	["穢著"] = "òe-tio̍h/è-tio̍h",
	["穢著人"] = "òe-tio̍h-lâng/è-tio̍h-lâng",
	["穢著感冒"] = "òe-tio̍h-kám-mō͘/è-tio̍h-kám-mō͘",
	["穩"] = "ún",
	["穩主"] = "ín-chú/ún-chú",
	["穩仔米"] = "ún-á-bí",
	["穩來"] = "ún-lâi",
	["穩健"] = "ún-kiān/ún-kiāⁿ",
	["穩冬"] = "ún-tang",
	["穩固"] = "ún-kò͘",
	["穩好"] = "ún-hó",
	["穩婆"] = "ún-pô",
	["穩定"] = "ún-tēng",
	["穩心"] = "ún-sim",
	["穩心仔"] = "ún-sim-á",
	["穩當"] = "ún-tàng",
	["穩當當"] = "ún-tòng-tòng",
	["穩睏"] = "ún-khùn",
	["穩穩當當"] = "ún-ún-tàng-tàng",
	["穩篤篤"] = "ún-tak-tak",
	["穩粟"] = "ín-chhek/ún-chhek",
	["穩紮穩打"] = "ún-chat-ún-táⁿ",
	["穩觸琢"] = "ún-tiak-tak",
	["穩贏"] = "ún-iâⁿ",
	["穩趁"] = "ún-thàn",
	["穩輸"] = "ún-su",
	["穴"] = "hia̍t",
	["穴道"] = "hia̍t-tō",
	["究真"] = "kiù-chin",
	["究竟"] = "kiù-kèng",
	["究辦"] = "kiù-pān",
	["空"] = "khang/khàng/khòng",
	["空lo-lo"] = "khang-lo-lo",
	["空long-long"] = "khang-long-long",
	["空lòng-lòng"] = "khang-lòng-lòng",
	["空lòng-sòng"] = "khang-lòng-sòng",
	["空phàⁿ"] = "khang-phàⁿ",
	["空siū"] = "khang-siū",
	["空中"] = "khong-tiong",
	["空井"] = "khang-chéⁿ/khang-chíⁿ",
	["空仔"] = "khang-á",
	["空位"] = "khang-ūi",
	["空內惡"] = "khang-lāi-ok",
	["空冇"] = "khang-phàⁿ",
	["空前"] = "khong-chiân",
	["空勞"] = "khang-lô",
	["空厝"] = "khang-chhù",
	["空厝間"] = "khang-chhù-keng",
	["空口"] = "khang-kháu",
	["空口惡"] = "khang-kháu-ok",
	["空名"] = "khang-miâ",
	["空向望"] = "khang-ǹg-bāng",
	["空含竹"] = "khang-ham-tek",
	["空喝"] = "khang-hoah",
	["空嘔"] = "khang-áu",
	["空嘴"] = "khang-chhùi",
	["空囉嗦"] = "khang-lô-so/khang-lo-so",
	["空地"] = "khang-tē/khang-tōe",
	["空城計"] = "khang-siâⁿ-kè",
	["空埔"] = "khàng-po͘",
	["空墓"] = "khang-bōng/khang-bō͘",
	["空心"] = "khang-sim",
	["空心麵"] = "khang-sim-mī",
	["空想"] = "khang-siūⁿ/khong-sióng",
	["空戰"] = "khong-chiàn",
	["空房"] = "khang-pâng",
	["空手"] = "khang-chhiú",
	["空手搔"] = "khang-chhiú-so",
	["空手道"] = "khong-chhiú-tō",
	["空投"] = "khong-tâu",
	["空拳"] = "khang-kûn",
	["空有"] = "khang-iú",
	["空格"] = "khang-keh",
	["空桶"] = "khang-tháng",
	["空榫"] = "khang-sún",
	["空檔"] = "khang-tòng",
	["空歡喜"] = "khang-hoaⁿ-hí",
	["空殼"] = "khang-khak",
	["空殼名"] = "khang-khak-miâ",
	["空氣"] = "khang-khùi/khong-khì",
	["空氣鞋"] = "khong-khì-ê/khong-khì-ôe",
	["空洞"] = "khang-tōng",
	["空無一人"] = "khong-bû-it-jîn",
	["空白"] = "khang-pe̍h",
	["空盤"] = "khang-pôaⁿ",
	["空穴來風"] = "khang-hia̍t-lâi-hong",
	["空空"] = "khang-khang",
	["空空氣氣"] = "khang-khang-khùi-khùi",
	["空空縫縫"] = "khang-khang-phāng-phāng",
	["空縫"] = "khang-phāng",
	["空缺"] = "khang-khih/khang-khoat/khang-khoeh/khang-khoeh/khang-kheh",
	["空罐仔"] = "khang-koàn-á",
	["空股"] = "khang-kó͘",
	["空腹"] = "khang-pak",
	["空腹肚"] = "khang-pak-tó͘",
	["空船"] = "khang-chûn",
	["空色"] = "khóng-sek",
	["空花"] = "khang-hoe",
	["空虛"] = "khang-hi",
	["空行"] = "khang-kiâⁿ",
	["空襲"] = "khong-si̍p",
	["空言"] = "khong-giân",
	["空話"] = "khang-ōe",
	["空課"] = "khang-khòe/khang-khè",
	["空課場"] = "khang-khòe-tiûⁿ/khang-khè-tiûⁿ",
	["空課路"] = "khang-khòe-lō͘/khang-khè-lō͘",
	["空調"] = "khang-tiāu",
	["空講"] = "khang-kóng",
	["空身"] = "khang-sin",
	["空軍"] = "khong-kun",
	["空軍官校"] = "Khang-kun-koaⁿ-hāu",
	["空輾"] = "khang-lìn",
	["空運"] = "khong-ūn",
	["空銃"] = "khang-chhèng",
	["空銜"] = "khang-hâm",
	["空門"] = "khong-bûn",
	["空間"] = "khang-keng/khong-kan",
	["空閨"] = "khang-kui",
	["空防"] = "khong-hông",
	["空降"] = "khong-kàng",
	["空隙"] = "khang-khiah",
	["空難"] = "khong-lān",
	["空頭"] = "khang-thâu",
	["空驚"] = "khang-kiaⁿ",
	["穿"] = "chhēng/chhng",
	["穿堂"] = "chhoan-tn̂g",
	["穿山龍"] = "chhng-soaⁿ-lêng",
	["穿戰甲"] = "chhēng-chiàn-kah",
	["穿插"] = "chhēng-chhah/chhng-chhah",
	["穿梭"] = "chhng-so",
	["穿裙"] = "chhēng-kûn",
	["穿起來"] = "chhēng--khí-lâi",
	["穿迵過"] = "chhng-thàng-kòe/chhng-thàng-kè",
	["穿透過"] = "chhng-thàu-kòe/chhng-thàu-kè",
	["穿過"] = "chhng-kòe/chhng-kè",
	["穿鑿"] = "chhoan-chha̍k",
	["穿鼻龍"] = "chhng-phīⁿ-lêng",
	["突"] = "tu̍t",
	["突出"] = "thu̍t-chhut/tu̍t-chhut",
	["突圍"] = "tu̍t-ûi",
	["突擊"] = "tu̍t-ke̍k",
	["突擊檢查"] = "tu̍t-kek-kiám-cha",
	["突擊隊"] = "tu̍t-kek-tūi",
	["突死"] = "tu̍h-sí",
	["突然"] = "tu̍t-jiân",
	["突發"] = "tu̍t-hoat",
	["突破"] = "tu̍t-phòa",
	["突破性"] = "tu̍t-phòa-sèng",
	["突胎"] = "thut-the",
	["突襲"] = "tu̍t-si̍p",
	["突諱母"] = "tu̍h-hùi-bó/tu̍h-hùi-bú",
	["突變"] = "tu̍t-piàn",
	["突起"] = "tu̍t-khí",
	["窈窕"] = "iáu-thiáu",
	["窋出來"] = "puh-chhut-lâi",
	["窋波"] = "puh-pho",
	["窋瀾"] = "puh-nōa",
	["窋燈仔"] = "puh-teng-á",
	["窋管仔"] = "puh-kóng-á",
	["窌孔"] = "liú-khang",
	["窕"] = "thiáu",
	["窗仔"] = "thang-á",
	["窗仔khiā"] = "thang-á-khiā",
	["窗仔口"] = "thang-á-kháu",
	["窗仔只"] = "thang-á-chí",
	["窗仔唇"] = "thang-á-tûn",
	["窗仔墘"] = "thang-á-kîⁿ",
	["窗仔子"] = "thang-á-chí",
	["窗仔座"] = "thang-á-chō",
	["窗仔掩"] = "thang-á-iám",
	["窗仔枝"] = "thang-á-ki",
	["窗仔格"] = "thang-á-keh",
	["窗仔框"] = "thang-á-kheng",
	["窗仔碇"] = "thang-á-tēng",
	["窗仔空"] = "thang-á-khang",
	["窗仔簾"] = "thang-á-nî",
	["窗仔門"] = "thang-á-mn̂g",
	["窗口"] = "thang-á-kháu",
	["窗扇"] = "thang-á-sìⁿ",
	["窗盤"] = "thang-pôaⁿ",
	["窗簾仔"] = "thang-lî-á",
	["窗紗"] = "thang-se",
	["窗腳"] = "thang-kha",
	["窗花"] = "thang-hoe",
	["窘迫"] = "kūn-pek",
	["窞倕"] = "thām-thūi",
	["窞堵"] = "thām-tó͘",
	["窞用"] = "thām-ēng",
	["窞肚"] = "thām-tó͘",
	["窞落"] = "thām-lo̍h",
	["窟"] = "khut",
	["窟仔"] = "khut-á",
	["窨火"] = "ìm-hóe/ìm-hé",
	["窨瓜仔"] = "ìm-koe-á",
	["窨豉"] = "ìm-sī",
	["窨豉仔"] = "ìm-sī-á",
	["窩"] = "o",
	["窩哥落"] = "o͘-ko͘-lok/o-ko-lok",
	["窩家"] = "o-ka/o͘-ka",
	["窩家罪"] = "o-ka-chōe",
	["窩籃"] = "o͘-nâ",
	["窩籃船"] = "o͘-nâ-chûn",
	["窩籃血跡"] = "o͘-nâ-hoeh-liah/o͘-nâ-huih-liah",
	["窮"] = "kêng/khêng/khiò",
	["窮份"] = "khêng-hūn",
	["窮其實"] = "khêng-kî-si̍t",
	["窮實"] = "khêng-si̍t",
	["窮尾"] = "khêng-bóe/khêng-bé",
	["窮斤算兩"] = "khêng-kin-sǹg-niú/khêng-kun-sǹg-niú",
	["窮甲搭地"] = "kêng-kah-tah-tē/kêng-kah-tah-tōe",
	["窮真"] = "kêng-chin",
	["窮算"] = "khêng-sǹg",
	["窮赤"] = "kêng-chhiah",
	["窮赤人"] = "kêng-chhiah-lâng",
	["窮赤赤"] = "kêng-chhiah-chhiah",
	["窮銅"] = "khêng-tâng",
	["窮額"] = "khêng-gia̍h",
	["窮鬼"] = "kêng-kúi",
	["窯"] = "iô",
	["窵"] = "tiàu",
	["窵遠"] = "tiàu-oán",
	["竄"] = "chhǹg/chhoàn",
	["竄入"] = "chhoàn-ji̍p",
	["竄出"] = "chhoàn-chhut",
	["竄改"] = "chhoàn-kái",
	["竄逃"] = "chhoàn-tô",
	["竅"] = "khiàu/khiò",
	["竅妙"] = "khiàu-biāu",
	["竇炎"] = "tō͘-iām",
	["竊嫌"] = "chhiap-hiâm",
	["竊據"] = "chhiap-kì/chhiap-kù",
	["竊案"] = "chhiap-àn",
	["竊盜"] = "chhiap-tō",
	["竊盜罪"] = "chhiat-tō-chōe",
	["竊聽"] = "chhiap-thiaⁿ",
	["竊聽器"] = "chhiap-thiaⁿ-khì",
	["立"] = "li̍p",
	["立下"] = "li̍p-hā",
	["立人"] = "li̍p-jîn",
	["立冬"] = "li̍p-tang",
	["立刻"] = "li̍p-khek",
	["立功"] = "li̍p-kong",
	["立國"] = "li̍p-kok",
	["立場"] = "li̍p-tiûⁿ",
	["立夏"] = "li̍p-hē",
	["立委"] = "li̍p-úi",
	["立德"] = "li̍p-tek",
	["立志"] = "li̍p-chì",
	["立意"] = "li̍p-ì",
	["立捷"] = "lia̍p-chia̍p",
	["立方"] = "li̍p-hong",
	["立方米"] = "li̍p-hong-bí",
	["立春"] = "li̍p-chhun",
	["立案"] = "li̍p-àn",
	["立業"] = "li̍p-gia̍p",
	["立法"] = "li̍p-hoat",
	["立法權"] = "li̍p-hoat-koân",
	["立法院"] = "Li̍p-hoat-īⁿ",
	["立碑"] = "li̍p-pi",
	["立秋"] = "li̍p-chhiu",
	["立竿見影"] = "li̍p-kan-kiàn-iáⁿ",
	["立約"] = "li̍p-iok",
	["立論"] = "li̍p-lūn",
	["立足點"] = "li̍p-chiok-tiám",
	["立身"] = "li̍p-sin",
	["立院"] = "Li̍p-īⁿ",
	["立體"] = "li̍p-thé",
	["竘"] = "khû",
	["站"] = "chām/tàm",
	["站岑"] = "chām-gám",
	["站巖"] = "chām-gâm",
	["站摸貓"] = "tiàm-mo͘-niau",
	["站涵貓"] = "tiàm-âm-niau",
	["站立"] = "chām-li̍p",
	["站節"] = "chām-chat",
	["站貓"] = "tiàm-niau",
	["站長"] = "chām-tiúⁿ",
	["站雨"] = "tiàm-hō͘",
	["站頭"] = "chām-thâu",
	["站風"] = "tiàm-hong",
	["竟敢"] = "kèng-káⁿ",
	["章"] = "chiong/chiuⁿ",
	["章法"] = "chiong-hoat",
	["章牌"] = "chiong-pâi",
	["章螺"] = "chiuⁿ-lê",
	["章魚"] = "chiuⁿ-hî/chiuⁿ-hû",
	["竣工"] = "chùn-kang",
	["童"] = "tâng",
	["童乩"] = "tâng-ki",
	["童女"] = "tông-lí",
	["童子"] = "tâng-chí/tông-chú",
	["童子痟"] = "tông-chú-siau",
	["童子軍"] = "tông-chú-kun",
	["童工"] = "tông-kang",
	["童年"] = "tông-liân",
	["童心"] = "tông-sim",
	["童裝"] = "tông-chong",
	["童話"] = "tông-ōe",
	["童謠"] = "tông-iâu",
	["童貞"] = "tông-cheng",
	["童貞女"] = "tông-cheng-lí",
	["童身"] = "tâng-sin/tông-sin",
	["童顏"] = "tông-gân",
	["竭"] = "ke̍h/kha̍t/kia̍t",
	["竭仔哥"] = "kia̍t-á-ko",
	["竭盡"] = "kiat-chīn",
	["竭腳"] = "kha̍t-kha",
	["端"] = "toaⁿ",
	["端午節"] = "Toan-ngó͘-cheh/Toan-ngó͘-choeh/toan-ngó͘-chiat",
	["端整"] = "toan-chéng",
	["端方四正"] = "toan-hong-sì-chiàⁿ",
	["端書"] = "toan-su",
	["端楷"] = "toan-khái",
	["端正"] = "toan-chiàⁿ",
	["端的"] = "toaⁿ-tiah",
	["端莊"] = "toan-chong",
	["端視"] = "toan-sī",
	["端陽節"] = "toan-iông-chiat",
	["端麗"] = "toan-lē",
	["競技"] = "kēng-ki",
	["競技場"] = "kēng-ki-tiûⁿ",
	["競標"] = "kēng-pio",
	["競渡"] = "kèng-tō͘",
	["競爭"] = "kēng-cheng",
	["競爭力"] = "kēng-cheng-le̍k",
	["競爭者"] = "kēng-cheng-chiá",
	["競行"] = "kēng-kiâⁿ",
	["競購"] = "kēng-kò͘",
	["競賽"] = "kēng-sài",
	["競選"] = "kēng-soán",
	["竹"] = "tek/tiok",
	["竹ha̍h"] = "tek-ha̍h",
	["竹仔"] = "tek-á",
	["竹仔枝"] = "tek-á-ki",
	["竹仔草"] = "tek-á-chháu",
	["竹仔菜"] = "tek-á-chhài",
	["竹仔葉"] = "tek-á-hio̍h",
	["竹刀"] = "tek-to",
	["竹北"] = "tek-pak",
	["竹匣笠"] = "tek-ha̍h-loe̍h",
	["竹午"] = "tek-ngó͘",
	["竹南"] = "tek-lâm",
	["竹圍"] = "Tek-ûi",
	["竹埒"] = "tek-loa̍h",
	["竹塹"] = "tek-chhàm",
	["竹夫人"] = "tek-hu-jîn",
	["竹尖"] = "tek-chiam",
	["竹山"] = "Tek-san",
	["竹扇"] = "tek-sìⁿ",
	["竹掃"] = "tek-sàu",
	["竹掃帚"] = "tek-sàu-chhiú",
	["竹排"] = "tek-pâi",
	["竹排仔"] = "tek-pâi-á",
	["竹撮"] = "tek-chhòe/tek-chhè",
	["竹擔"] = "tek-taⁿ",
	["竹杖"] = "tek-thn̄g",
	["竹杞"] = "tek-kí",
	["竹東"] = "Tek-tang",
	["竹板"] = "tek-pán",
	["竹林"] = "tek-lîm/tek-nâ",
	["竹林鳥"] = "tek-lîm-chiáu",
	["竹枝"] = "tek-ki",
	["竹柏"] = "tek-peh",
	["竹桃"] = "tek-thô",
	["竹梳"] = "tek-se/tek-soe",
	["竹棍仔"] = "tek-kùn-á",
	["竹椅"] = "tek-í",
	["竹椏"] = "tek-oe",
	["竹模"] = "tek-bô͘",
	["竹爿"] = "tek-pêng",
	["竹甲"] = "tek-kah",
	["竹目"] = "tek-ba̍k",
	["竹竿"] = "tek-koaⁿ",
	["竹筅"] = "tek-chhéng",
	["竹筍"] = "tek-sún",
	["竹箠"] = "tek-chhôe/tek-chhê",
	["竹管"] = "tek-kóng",
	["竹管仔"] = "tek-kóng-á",
	["竹管狸"] = "tek-kóng-bâ",
	["竹管銃"] = "tek-kóng-chhèng",
	["竹管鰻"] = "tek-kóng-môa",
	["竹箬"] = "tek-ha̍h",
	["竹箭"] = "tek-chìⁿ",
	["竹箸"] = "tek-tī/tek-tū",
	["竹節杯"] = "tek-chit-poe",
	["竹節蟲"] = "tek-chat-thâng",
	["竹節黃"] = "tek-chat-hông",
	["竹篙"] = "tek-ko",
	["竹篙仔"] = "tek-ko-á",
	["竹篙叉"] = "tek-ko-chhe",
	["竹篙泅"] = "tek-ko-siû",
	["竹篙瓜"] = "tek-ko-koe",
	["竹篙生"] = "tek-ko-seⁿ/tek-ko-siⁿ",
	["竹篙票"] = "tek-ko-phiò",
	["竹篙頭"] = "tek-ko-thâu",
	["竹篙鬼"] = "tek-ko-kúi",
	["竹篙魚"] = "tek-ko-hî/tek-ko-hû",
	["竹篰"] = "tek-phō",
	["竹篾"] = "tek-bi̍h",
	["竹篾師"] = "tek-bi̍h-sai",
	["竹簍"] = "tek-ló͘",
	["竹簾"] = "tek-liâm/tek-lî",
	["竹籃"] = "tek-nâ",
	["竹籗"] = "tek-khah",
	["竹籠"] = "tek-láng",
	["竹籬仔"] = "tek-lî-á",
	["竹紗"] = "tek-se",
	["竹膩瓤"] = "tek-jī-nn̂g",
	["竹葉"] = "tek-hio̍h",
	["竹葉un"] = "tek-hio̍h-un",
	["竹葉椒"] = "tek-hio̍h-chio",
	["竹葉楠"] = "tek-hio̍h-lâm",
	["竹葉草"] = "tek-hio̍h-chháu",
	["竹葉蘭"] = "tek-hio̍h-lân",
	["竹葉青"] = "tek-hio̍h-chheⁿ/tek-hio̍h-chhiⁿ",
	["竹葉鰱"] = "tek-hio̍h-liân",
	["竹蓆"] = "tek-chhio̍h",
	["竹蘢"] = "tek-lang",
	["竹蚶"] = "tek-ham",
	["竹蟶"] = "tek-than",
	["竹轎"] = "tek-kiō",
	["竹銃"] = "tek-chhèng",
	["竹錦"] = "tek-gím/tek-giám",
	["竹雀"] = "tek-chhiok",
	["竹雞"] = "tek-ke/tek-koe",
	["竹雞仔"] = "tek-ke-á/tek-koe-á",
	["竹靈芝"] = "tek-leng-chi",
	["竹馬"] = "tek-bé",
	["竹魚"] = "tek-hî/tek-hû",
	["竹鳥"] = "tek-chiáu",
	["竹鼠"] = "tek-chhí/tek-chhú",
	["笊籬"] = "chóaⁿ-lî",
	["笑"] = "chhiò/siàu",
	["笑bui-bui"] = "chhiò-bui-bui",
	["笑bún-bún"] = "chhiò-bún-bún/chhiò-bun-bun",
	["笑人"] = "chhiò--lâng",
	["笑劇"] = "chhiàu-kio̍k/chhiò-kio̍k",
	["笑口常開"] = "put-si-chhiò-gī-gī",
	["笑咳咳"] = "chhiò-hai-hai",
	["笑哈哈"] = "chhiò-ha-ha",
	["笑容"] = "chhiò-iông",
	["笑市"] = "chhiò-chhī",
	["笑微微"] = "chhiò-bi-bi",
	["笑柄"] = "chhiò-pìⁿ",
	["笑淺"] = "chhiò-chhíⁿ",
	["笑甲落嘴齒"] = "chhiò-kah-lak-chhùi-khí",
	["笑神"] = "chhiò-sîn",
	["笑粉"] = "chhiò-hún",
	["笑紅"] = "chhiò-âng",
	["笑納"] = "chhiàu-la̍p",
	["笑綠"] = "chhiò-le̍k",
	["笑聲"] = "chhiò-siaⁿ",
	["笑脊"] = "chhiò-chit",
	["笑色"] = "chhiò-sek",
	["笑藍"] = "chhiò-lâm",
	["笑話"] = "chhiò-ōe",
	["笑詼"] = "chhiò-khoe/chhiò-khe",
	["笑誼誼"] = "chhiò-gī-gī",
	["笑談"] = "chhiàu-tâm/chhiò-tâm",
	["笑面"] = "chhiò-bīn",
	["笑面虎"] = "chhiò-bīn-hó͘",
	["笑頭笑面"] = "chhiò-thâu-chhiò-bīn",
	["笑黃"] = "chhiò-n̂g",
	["笙"] = "seng",
	["笛仔"] = "ta̍t-á/tî-á",
	["笠"] = "loe̍h/le̍h",
	["笠仔"] = "le̍h-á/loe̍h-á/le̍h-á",
	["笢"] = "bín",
	["符"] = "hû",
	["符仔"] = "hû-á",
	["符仔路"] = "hû-á-lō͘",
	["符合"] = "hû-ha̍p",
	["符咒"] = "hû-chiù",
	["符號"] = "hû-hō",
	["笨"] = "pūn",
	["笨chhiâng"] = "pūn-chhiâng",
	["笨嘴笨舌"] = "pūn-chhui-pūn-chi̍h",
	["笨戕"] = "pūn-chhiâng",
	["笨車車"] = "pūn-chhia-chhia",
	["笨長"] = "pūn-chhiâng",
	["笨面"] = "pūn-bīn",
	["笨頂"] = "pūn-téng",
	["笨魚"] = "pūn-hî/pūn-hû",
	["笨鯊"] = "pūn-soa",
	["笪"] = "ta̍t",
	["第一"] = "tē-it",
	["第一好"] = "tē-it-hó",
	["第一少"] = "tē-it-chió",
	["第一擺"] = "tē-it-pái",
	["第一線"] = "tē-it-sòaⁿ",
	["第三世界"] = "Tē-saⁿ-sè-kài",
	["第三人稱"] = "tē-saⁿ-jîn-chheng",
	["第三者"] = "tē-saⁿ-chiá",
	["第二"] = "tē-jī",
	["第二年"] = "tē-jī-nî",
	["第六感"] = "tē-la̍k-kám",
	["第幾"] = "tē-kúi",
	["第幾節"] = "tē-kúi-chiat",
	["筅"] = "chhéng",
	["筅仔"] = "chhéng-á",
	["筅土粉"] = "chhéng-thô͘-hún",
	["筅塵"] = "chhéng-thûn",
	["筅頭香"] = "chhéng-thâu-hiuⁿ",
	["筅鬚"] = "chhéng-chhiu",
	["筆"] = "pit",
	["筆that"] = "pit-that",
	["筆that管"] = "pit-that-kńg",
	["筆下"] = "pit-hā",
	["筆仔尾"] = "pit-á-bóe/pit-á-bé",
	["筆仔草"] = "pit-á-chháu",
	["筆劃"] = "pit-oe̍h",
	["筆友"] = "pit-iú",
	["筆名"] = "pit-miâ",
	["筆塌仔"] = "pit-thap-á",
	["筆塞仔"] = "pit-that-á",
	["筆墨"] = "pit-ba̍k",
	["筆尖"] = "pit-chiam",
	["筆尾"] = "pit-bóe/pit-bé",
	["筆意"] = "pit-ì",
	["筆戰"] = "pit-chiàn",
	["筆排"] = "pit-pâi",
	["筆桿"] = "pit-koáiⁿ",
	["筆法"] = "pit-hoat",
	["筆筒"] = "pit-tâng",
	["筆筒樹"] = "pit-tâng-chhiū",
	["筆筒草"] = "pit-tâng-chháu",
	["筆算"] = "pit-sǹg/pit-soàn",
	["筆管"] = "pit-kóng",
	["筆羅子"] = "pit-lô-chí",
	["筆者"] = "pit-chiá",
	["筆袋"] = "pit-tē",
	["筆記"] = "pit-kì",
	["筆記本"] = "pit-kì-pún",
	["筆記簿"] = "pit-kì-phō͘",
	["筆試"] = "pit-chhì",
	["筆談"] = "pit-tâm",
	["筆貓"] = "pit-niau",
	["筆資禮"] = "pit-chu-lé",
	["筆跡"] = "pit-jiah",
	["筆路"] = "pit-lō͘",
	["筆鋒"] = "pit-hong",
	["筆錄"] = "pit-lo̍k",
	["筆錔"] = "pit-thap",
	["等"] = "tán",
	["等一下"] = "tán-chi̍t-ē",
	["等人"] = "tán-lâng",
	["等候"] = "tán-hāu",
	["等分"] = "téng-hun",
	["等到"] = "tán-kàu",
	["等回話"] = "tán-hê-ōe",
	["等待"] = "tán-thāi",
	["等接"] = "tán-chih",
	["等於"] = "téng-î/téng-û",
	["等機會"] = "tán-ki-hōe",
	["等第"] = "téng-tē",
	["等等"] = "téng-téng",
	["等級"] = "téng-kip",
	["等缺"] = "tán-khoeh/tán-kheh",
	["等者"] = "tán--che",
	["等號"] = "téng-hō",
	["等路"] = "tán-lō͘",
	["等高"] = "téng-ko",
	["等齊"] = "tán-chê/tán-chôe",
	["筋"] = "kin/kun",
	["筋帶"] = "kin-tòa/kun-tòa",
	["筋柢"] = "kin-té/kun-té",
	["筋節"] = "kin-chat/kun-chat",
	["筋絡"] = "kin-le/kun-le",
	["筋肉"] = "kin-bah/kun-bah",
	["筋脈"] = "kin-me̍h/kun-me̍h",
	["筋韌"] = "kin-lūn/kun-lūn",
	["筋頭"] = "kin-thâu/kun-thâu",
	["筋頭竹"] = "kin-thâu-tek/kun-thâu-tek",
	["筋骨"] = "kin-kut/kun-kut",
	["筋骨草"] = "kin-kut-chháu/kun-kut-chháu",
	["筍|竹匣"] = "sún-ha̍h",
	["筍仔"] = "sún-á",
	["筍干"] = "sún-koaⁿ",
	["筍菜"] = "sún-chhài",
	["筍龜"] = "sún-ku",
	["筒"] = "tâng",
	["筒仔"] = "tâng-á",
	["筒仔米糕"] = "tâng-á-bí-ko",
	["筒鳥"] = "tâng-chiáu",
	["答"] = "tap",
	["答人"] = "tap--lâng",
	["答允"] = "tap-ín/tap-ún",
	["答嘴"] = "tap-chhùi",
	["答嘴鼓"] = "tap-chhùi-kó͘",
	["答復"] = "tap-ho̍k",
	["答應"] = "tah-èng/tap-èng",
	["答案"] = "tap-àn",
	["答滴"] = "ta̍h-ti",
	["答禮"] = "tap-lé",
	["答覆"] = "tap-hok",
	["答詩"] = "tap-si",
	["答話"] = "tap-ōe",
	["答謝"] = "tap-siā",
	["答辭"] = "tap-sû",
	["答辯"] = "tap-piān",
	["答錄機"] = "tap-lo̍k-ki",
	["答願"] = "tap-goān",
	["策"] = "chhek",
	["策動"] = "chhek-tōng",
	["策略"] = "chhek-lia̍k/chhek-lio̍k",
	["策畫"] = "chhek-ōe",
	["筵席"] = "iân-sia̍h",
	["箅針"] = "pín-chiam",
	["箇中"] = "kò-tiong",
	["箍"] = "kho͘",
	["箍tiâu"] = "kho͘--tiâu",
	["箍仔"] = "kho͘-á",
	["箍倚"] = "kho͘-óa",
	["箍兜"] = "kho͘-tau",
	["箍半"] = "kho͘-pòaⁿ",
	["箍圍"] = "kho͘-ûi",
	["箍圓"] = "kho͘-îⁿ",
	["箍桶"] = "kho͘-tháng",
	["箍笠仔"] = "kho͘-le̍h-á",
	["箍箍仔"] = "kho͘-kho͘-á",
	["箍飛"] = "kho͘-poe/kho͘-pe",
	["箏"] = "cheng",
	["箔"] = "po̍h",
	["箕"] = "ki",
	["算"] = "sǹg/soàn",
	["算bē得是"] = "sǹg-bē-tit-sī/sǹg-bōe-tit-sī",
	["算siàu"] = "sǹg-siàu",
	["算出"] = "sǹg-chhut",
	["算命"] = "sǹg-miā",
	["算命先"] = "sǹg-miā-sian",
	["算數"] = "sǹg-siàu",
	["算是"] = "sǹg-sī",
	["算有tio̍h"] = "sǹg-ū-tio̍h",
	["算法"] = "sǹg-hoat",
	["算無到"] = "sǹg-bô-kàu",
	["算無盤"] = "sǹg-bô-pôaⁿ/sùiⁿ-bô-pôaⁿ",
	["算甲子"] = "sǹg-kah-chí",
	["算盤"] = "sǹg-pôaⁿ",
	["算盤子"] = "sǹg-pôaⁿ-chí",
	["算看覓"] = "sǹg-khòaⁿ-māi",
	["算籌"] = "sǹg-tiû",
	["算總數"] = "sǹg-chóng-siàu",
	["算行"] = "sǹg-hēng",
	["算論"] = "sǹg-lūn",
	["算起來"] = "sǹg-khí-lâi",
	["算額"] = "sn̂g-gia̍h/sǹg-gia̍h",
	["箠"] = "chhôe/chhê",
	["箠仔"] = "chhôe-á/chhê-á",
	["管"] = "kńg/koán/kóng/kún",
	["管bē著"] = "koán-bē-tio̍h",
	["管仔"] = "kóng-á",
	["管仔精"] = "kóng-á-chiaⁿ",
	["管仔行"] = "kóng-á-hâng",
	["管伊"] = "koán-i",
	["管制"] = "koán-chè",
	["管區"] = "koán-khu",
	["管家"] = "koán-ke",
	["管家婆"] = "koán-ke-pô",
	["管家貓"] = "koán-ke-bâ",
	["管弦"] = "koán-hiân",
	["管待"] = "koán-thāi",
	["管教"] = "koán-kà",
	["管數"] = "koán-siàu",
	["管束"] = "koán-sok",
	["管樂"] = "koán-ga̍k",
	["管汰伊"] = "koán-thài-i",
	["管理"] = "koán-lí",
	["管理人"] = "koán-lí-lâng",
	["管理員"] = "koán-lí-oân",
	["管理師"] = "koán-lí-su",
	["管理權"] = "koán-lí-koân",
	["管理站"] = "koán-lí-chām",
	["管理者"] = "koán-lí-chiá",
	["管理費"] = "koán-lí-hùi",
	["管絃樂"] = "koán-hiân-ga̍k",
	["管線"] = "koán-sòaⁿ",
	["管路"] = "kńg-lō͘",
	["管轄"] = "koán-hat/koán-ha̍t",
	["管轄權"] = "koán-hat-koân",
	["管顧"] = "koán-kò͘",
	["箭"] = "chìⁿ",
	["箭在弦上"] = "chìⁿ-chāi-hiân-siāng/chìⁿ-chāi-hiân-siōng",
	["箭竹"] = "chìⁿ-tek",
	["箭翎"] = "chìⁿ-lêng",
	["箭肉"] = "chìⁿ-bah",
	["箭靶"] = "chìⁿ-pà/chìⁿ-pé",
	["箭頭"] = "chìⁿ-thâu",
	["箱"] = "siuⁿ",
	["箱仔"] = "siuⁿ-á",
	["箱仔底"] = "siuⁿ-á-té/siuⁿ-á-tóe",
	["箱仔車"] = "siuⁿ-á-chhia",
	["箱籠"] = "siuⁿ-láng",
	["箱裝"] = "siuⁿ-chng",
	["箸"] = "tī/tū",
	["箸奇"] = "tī-khia/tū-khia",
	["節"] = "chat/cheh/choeh/chiat",
	["節仔"] = "chat-á",
	["節令"] = "chiat-lēng",
	["節儉"] = "chiat-khiām",
	["節制"] = "chiat-chè",
	["節力"] = "chat-la̍t",
	["節力仔"] = "chat-la̍t-á",
	["節坊"] = "chiat-hng",
	["節外生枝"] = "chat-gōa-seng-ki",
	["節奏"] = "chiat-chàu",
	["節婦"] = "chiat-hū",
	["節季"] = "cheh-kùi/choeh-kùi",
	["節慶"] = "chiat-khèng",
	["節撙"] = "chat-chún",
	["節操"] = "chiat-chhò",
	["節日"] = "cheh-ji̍t/choeh-ji̍t/chiat-ji̍t",
	["節日仔"] = "cheh-ji̍t-á/choeh-ji̍t-á",
	["節氣"] = "cheh-khùi/choeh-khùi",
	["節流"] = "chiat-liû",
	["節準"] = "chiat-chún",
	["節目"] = "chiat-bo̍k",
	["節省"] = "chiat-séng",
	["節禮"] = "chiat-lé",
	["節稅"] = "chiat-sòe/chiat-sè",
	["節節敗退"] = "chiat-chiat-pāi-thè/chiat-chiat-pāi-thòe",
	["節節紅"] = "chat-chat-âng",
	["節約"] = "chiat-iok",
	["節育"] = "chiat-io̍k",
	["節脈"] = "chat-me̍h",
	["節量"] = "chat-liāng/chat-liōng",
	["範"] = "hoān/pān",
	["範例"] = "hoān-lē",
	["範勢"] = "pān-sì/pān-sè",
	["範圍"] = "hoān-ûi",
	["範本"] = "hoān-pún",
	["範疇"] = "hoān-tiû",
	["範聲"] = "pān-siaⁿ",
	["範頭"] = "pān-thâu",
	["篆書"] = "thoān-su/toān-su",
	["篇"] = "phiⁿ",
	["篇幅"] = "phiⁿ-hok",
	["築磚仔"] = "gih-chng-á",
	["築路"] = "tiok-lō͘",
	["篋"] = "khoeh",
	["篋仔"] = "khoeh-á",
	["篙"] = "ko",
	["篙尺"] = "ko-chhioh",
	["篡"] = "chhoàn",
	["篢"] = "kám",
	["篤"] = "tauh/tok",
	["篤信"] = "tok-sìn",
	["篤定"] = "tok-tēng",
	["篩仔"] = "thai-á",
	["篩掉"] = "thai-tiāu",
	["篩斗"] = "thai-táu",
	["篩斗目"] = "thai-táu-ba̍k",
	["篩選"] = "thai-soán",
	["篷"] = "phâng/phông",
	["篷布"] = "phâng-pò͘",
	["篷布袋"] = "phâng-pò͘-tē",
	["篷桅"] = "phâng-gûi",
	["篷船"] = "phâng-chûn",
	["篷車"] = "phâng-chhia",
	["篾"] = "bi̍h",
	["篾仔"] = "bi̍h-á",
	["篾器"] = "bi̍h-khì",
	["篾層"] = "bi̍h-chân",
	["篾扇"] = "bi̍h-sìⁿ",
	["篾枝"] = "bi̍h-ki",
	["篾瓤"] = "bi̍h-nn̂g",
	["篾腳香"] = "bi̍h-kha-hiuⁿ",
	["篾蓆"] = "bi̍h-chhio̍h",
	["篾香"] = "bi̍h-hiuⁿ",
	["簇"] = "chhok",
	["簍"] = "ló͘",
	["簑衫"] = "sui-saⁿ",
	["簡介"] = "kán-kài",
	["簡任"] = "kán-jīm",
	["簡便"] = "kán-piān",
	["簡化"] = "kán-hòa",
	["簡單"] = "kán-tan",
	["簡報"] = "kán-pò",
	["簡報室"] = "kán-pò-sek",
	["簡寫"] = "kán-siá",
	["簡慢"] = "kán-bān",
	["簡明"] = "kán-bêng",
	["簡易"] = "kán-ī",
	["簡潔"] = "kán-kiat",
	["簡略"] = "kán-lia̍k/kán-lio̍k",
	["簡省"] = "kán-séng",
	["簡省寫"] = "kán-séng-siá",
	["簡短"] = "kán-té",
	["簡稱"] = "kán-chheng",
	["簡章"] = "kán-chiong",
	["簡要"] = "kán-iàu",
	["簡體字"] = "kán-thé-jī",
	["簧"] = "hông",
	["簫"] = "siau",
	["簸"] = "poaⁿ",
	["簸箕"] = "pòa-ki",
	["簸箕甲"] = "pòa-ki-kah",
	["簸箕魚"] = "pòa-ki-hî/pòa-ki-hû",
	["簽"] = "chhiam",
	["簽到"] = "chhiam-tò",
	["簽名"] = "chhiam-miâ",
	["簽呈"] = "chhiam-thêng",
	["簽字"] = "chhiam-jī",
	["簽定"] = "chhiam-tēng",
	["簽收"] = "chhiam-siu",
	["簽發"] = "chhiam-hoat",
	["簽礪"] = "chhiam-lè",
	["簽約"] = "chhiam-iok",
	["簽署"] = "chhiam-sú",
	["簽訂"] = "chhiam-tèng",
	["簽證"] = "chhiam-chèng",
	["簽麵"] = "chhiam-mī",
	["簾"] = "nî",
	["簾仔"] = "nî-á",
	["簾簷"] = "nî-chîⁿ",
	["簾簷槽"] = "nî-chîⁿ-chô",
	["簾簷水"] = "nî-chîⁿ-chúi",
	["簾簷溝"] = "nî-chîⁿ-kau",
	["簾簷瓦"] = "nî-chîⁿ-hiā",
	["簾簷筧"] = "nî-chîⁿ-kéng",
	["簾簷腳"] = "nî-chîⁿ-kha",
	["簿"] = "phō͘",
	["簿仔"] = "phō͘-á",
	["簿記"] = "phō͘-kì",
	["籃"] = "lâm/nâ",
	["籃仔"] = "nâ-á",
	["籃仔桲"] = "nâ-á-pu̍t",
	["籃仔檠"] = "nâ-á-kiâⁿ",
	["籃協"] = "Nâ-hia̍p",
	["籃壇"] = "nâ-tôaⁿ",
	["籃委會"] = "nâ-úi-hōe",
	["籃層"] = "nâ-chân",
	["籃板球"] = "nâ-pán-kiû",
	["籃球"] = "nâ-kiû",
	["籃球場"] = "nâ-kiû-tiûⁿ",
	["籃球賽"] = "nâ-kiû-sài",
	["籃球隊"] = "nâ-kiû-tūi",
	["籃賽"] = "nâ-sài",
	["籃運"] = "nâ-ūn",
	["籃隊"] = "nâ-tūi",
	["籌"] = "tiû",
	["籌備"] = "tiû-pī/tiū-pī",
	["籌備中"] = "tiû-pī-tiong",
	["籌備委員"] = "tiû-pī-úi-oân",
	["籌備小組"] = "tiû-pī-sió-cho͘",
	["籌備處"] = "tiû-pī-chhù",
	["籌劃"] = "tiû-he̍k/tiû-ōe",
	["籌募"] = "tiû-bō͘",
	["籌建"] = "tiû-kiàn",
	["籌款"] = "tiû-khoán",
	["籌畫"] = "tiû-ōe",
	["籌碼"] = "tiû-bé",
	["籌組"] = "tiû-chó͘",
	["籌設"] = "tiû-siat",
	["籌謀"] = "tiû-bô͘",
	["籌辦"] = "tiû-pān",
	["籌里"] = "tiû-lí",
	["籌集"] = "tiû-chi̍p",
	["籍"] = "che̍k",
	["籍貫"] = "chek-koàn",
	["籐條"] = "tîn-tiâu",
	["籐椅"] = "tîn-í",
	["籐牛"] = "tîn-gû",
	["籐籃"] = "tîn-nâ",
	["籗仔"] = "khok-á",
	["籠"] = "láng/lang",
	["籠仔"] = "láng-á",
	["籠仔擔"] = "láng-á-tàⁿ",
	["籠仔間"] = "lông-á-keng",
	["籠床"] = "lâng-sn̂g",
	["籠底戲"] = "láng-té-hì/láng-tóe-hì",
	["籠底貨"] = "láng-té-hòe/láng-tóe-hè",
	["籠甫"] = "láng-po͘",
	["籠罩"] = "láng-tà",
	["籠衫"] = "lom-saⁿ",
	["籠面貨"] = "láng-bīn-hòe/láng-bīn-hè",
	["籤"] = "chhiam",
	["籤仔"] = "chhiam-á",
	["籤王"] = "chhiam-ông",
	["籤筒"] = "chhiam-tâng",
	["籤詩"] = "chhiam-si",
	["籬"] = "lî",
	["籬仔"] = "lî-á",
	["籬笆"] = "lî-pa",
	["籮"] = "lô/lôa",
	["籮硿會"] = "lô-khaⁿ-hōe",
	["籲請"] = "io̍k-chhéng",
	["米"] = "bí",
	["米hu"] = "bí-hu",
	["米tâi"] = "bí-tâi",
	["米仔酒"] = "bí-á-chiú",
	["米倉"] = "bí-chhng",
	["米價"] = "bí-kè",
	["米啄"] = "bí-tak",
	["米圓"] = "bí-îⁿ",
	["米本"] = "bí-pún",
	["米果"] = "bí-kó",
	["米栱"] = "bí-kóng",
	["米母"] = "bí-bó/bí-bú",
	["米潘"] = "bí-phun",
	["米甘草"] = "bí-kam-chhó",
	["米碎蘭"] = "bí-chhùi-lân",
	["米管瓜"] = "bí-kńg-koe",
	["米篩目"] = "bí-thai-ba̍k",
	["米篩竹"] = "bí-thai-tek",
	["米篩面"] = "bí-thai-bīn",
	["米籃草"] = "bí-nâ-chháu",
	["米籮"] = "bí-lôa",
	["米粉"] = "bí-hún",
	["米粒"] = "bí-lia̍p",
	["米粟"] = "bí-chhek",
	["米糕"] = "bí-ko",
	["米糕瘍"] = "bí-ko-siûⁿ",
	["米糕糜"] = "bí-ko-moâi/bí-ko-bê",
	["米糧"] = "bí-niû",
	["米絞"] = "bí-ká",
	["米芳"] = "bí-phang",
	["米蘭"] = "Bí-lân",
	["米蟲"] = "bí-thâng",
	["米豆"] = "bí-tāu",
	["米酒"] = "bí-chiú",
	["米醬"] = "bí-chiùⁿ",
	["米雞仔"] = "bí-ke-á/bí-koe-á",
	["米食"] = "bí-chia̍h",
	["米龜"] = "bí-ku",
	["籽"] = "chí",
	["粉"] = "hún",
	["粉光參"] = "hún-kong-sim",
	["粉刷"] = "hún-soat",
	["粉味"] = "hún-bī",
	["粉拭仔"] = "hún-chhit-á",
	["粉末"] = "hún-boa̍h",
	["粉條"] = "hún-tiâu",
	["粉漿"] = "hún-chiuⁿ",
	["粉漿尪仔"] = "hún-chiuⁿ-ang-á",
	["粉狀"] = "hún-chōng",
	["粉盒"] = "hún-a̍p",
	["粉碎"] = "hún-chhùi",
	["粉筆"] = "hún-pit",
	["粉粉"] = "hún-hún",
	["粉粿"] = "hún-ké/hún-kóe",
	["粉紅"] = "hún-âng",
	["粉腸"] = "hún-chhiâng/hún-tn̂g",
	["粉蛆"] = "hún-chhu/hún-chhi",
	["粉蛤"] = "hún-kap",
	["粉蟯"] = "hún-giô",
	["粉蟳"] = "hún-chîm",
	["粉鏡盒"] = "hún-kiàⁿ-a̍p",
	["粉飾"] = "hún-sek",
	["粉鳥"] = "hún-chiáu",
	["粉鳥廚"] = "hún-chiáu-tû",
	["粉鳥櫥"] = "hún-chiáu-tû",
	["粉鳥舅"] = "hún-chiáu-kū",
	["粉鳥鷹"] = "hún-chiáu-eng",
	["粒"] = "lia̍p",
	["粒仔"] = "lia̍p-á",
	["粒仔嘴"] = "lia̍p-á-chhùi",
	["粒仔庀"] = "lia̍p-á-phí",
	["粒仔疕"] = "lia̍p-á-phí",
	["粒仔疤"] = "lia̍p-á-pa",
	["粒仔症"] = "lia̍p-á-chèng",
	["粒仔痕"] = "lia̍p-á-hûn",
	["粒仔膿"] = "lia̍p-á-lâng",
	["粒仔血"] = "lia̍p-á-hoeh/lia̍p-á-huih",
	["粒仔跡"] = "lia̍p-á-jiah/lia̍p-á-liah",
	["粒捷"] = "lia̍p-chia̍p",
	["粒狀"] = "lia̍p-chōng",
	["粒積"] = "lia̍p-chek",
	["粒結仔"] = "lia̍p-kiat-á",
	["粒飯"] = "lia̍p-pn̄g",
	["粕"] = "phoh",
	["粗"] = "chho͘",
	["粗人"] = "chho͘-lâng",
	["粗作"] = "chho͘-choh",
	["粗俗"] = "chho͘-sio̍k",
	["粗俗物"] = "chho͘-sio̍k-mi̍h",
	["粗俗貨"] = "chho͘-sio̍k-hòe/chho͘-sio̍k-hè",
	["粗做人"] = "chho͘-chò-lâng/chho͘-chòe-lâng",
	["粗傢俬"] = "chho͘-ke-si",
	["粗勇"] = "chho͘-ióng",
	["粗嘴"] = "chho͘-chhùi",
	["粗坯"] = "chho͘-phe/chho͘-phoe",
	["粗夫"] = "chho͘-hu",
	["粗孝"] = "chho͘-hà",
	["粗工"] = "chho͘-kang",
	["粗布衫"] = "chho͘-pò͘-saⁿ",
	["粗平直"] = "chho͘-pêⁿ-ti̍t/chho͘-pîⁿ-ti̍t",
	["粗幼"] = "chho͘-iù",
	["粗心"] = "chho͘-sim",
	["粗暴"] = "chho͘-pō",
	["粗桶"] = "chho͘-tháng/chhio-tháng",
	["粗殘"] = "chho͘-chhân",
	["粗澀"] = "chho͘-siap",
	["粗瓷"] = "chho͘-hûi",
	["粗皮擇"] = "chho͘-phôe-te̍k/chho͘-phê-te̍k",
	["粗皮柳"] = "chho͘-phôe-liú/chho͘-phê-liú",
	["粗穡"] = "chho͘-sit",
	["粗空課"] = "chho͘-khang-khòe/chho͘-khang-khè",
	["粗穿"] = "chho͘-chhēng",
	["粗笨"] = "chho͘-pūn",
	["粗米飯"] = "chho͘-bí-pn̄g",
	["粗糊"] = "chho͘-hô͘",
	["粗糠"] = "chho͘-khng",
	["粗糠仔"] = "chho͘-khng-á",
	["粗糠柴"] = "chho͘-khng-chhâ",
	["粗糠殼"] = "chho͘-khng-khak",
	["粗糠獺"] = "chho͘-khng-thoah",
	["粗糠耳"] = "chho͘-khng-hīⁿ",
	["粗糠花"] = "chho͘-khng-hoe",
	["粗紙"] = "chho͘-chóa",
	["粗紙枋"] = "chho͘-chóa-pang",
	["粗索"] = "chho͘-soh",
	["粗絲"] = "chho͘-si",
	["粗耙耙"] = "chho͘-pê-pê",
	["粗胚"] = "chho͘-phoe",
	["粗腳"] = "chho͘-kha",
	["粗花"] = "chho͘-hoe",
	["粗菜"] = "chho͘-chhài",
	["粗貨"] = "chho͘-hòe/chho͘-hè",
	["粗重"] = "chho͘-tāng",
	["粗長"] = "chho͘-chhiâng",
	["粗飽"] = "chho͘-pá",
	["粗骨"] = "chho͘-kut",
	["粗魯"] = "chho͘-ló͘",
	["粗鱗"] = "chho͘-lân",
	["粗鹽"] = "chho͘-iâm",
	["粘"] = "liâm",
	["粘hō͘-tiâu"] = "liâm-hō͘-tiâu",
	["粘tiâu"] = "liâm-tiâu",
	["粘倚"] = "liâm-óa",
	["粘布"] = "liâm-pò͘",
	["粘水"] = "liâm-chúi",
	["粘液"] = "liâm-e̍k",
	["粘粘"] = "liâm-liâm",
	["粞"] = "chhè",
	["粟"] = "chhek",
	["粟仔"] = "chhek-á",
	["粟倉"] = "chhek-chhng",
	["粟埕"] = "chhek-tiâⁿ",
	["粟殼"] = "chhek-khak",
	["粟糠"] = "chhek-khng",
	["粟芒"] = "chhek-hiūⁿ",
	["粟青"] = "chhek-chheⁿ/chhek-chhiⁿ",
	["粟鳥仔"] = "chhek-chiáu-á",
	["粧"] = "chng",
	["粵"] = "oa̍t",
	["粽"] = "chàng",
	["精"] = "cheng/chiaⁿ/chiⁿ",
	["精choa̍h"] = "cheng-choa̍h",
	["精光"] = "cheng-kong",
	["精兵"] = "cheng-peng",
	["精力"] = "cheng-le̍k",
	["精子"] = "cheng-chú",
	["精密"] = "cheng-bi̍t",
	["精密度"] = "cheng-bi̍t-tō͘",
	["精工"] = "cheng-kang/cheng-kong",
	["精工khiàng"] = "cheng-kong-khiàng",
	["精差"] = "cheng-chha/chng-chha",
	["精彩"] = "cheng-chhái",
	["精心"] = "cheng-sim",
	["精打細算"] = "cheng-táⁿ-sè-sǹg/cheng-táⁿ-sòe-sǹg",
	["精於"] = "cheng-î/cheng-û",
	["精明"] = "cheng-bêng",
	["精水"] = "cheng-chúi",
	["精準"] = "cheng-chún",
	["精濟"] = "cheng-chè",
	["精煉"] = "cheng-liān",
	["精牲"] = "cheng-seⁿ/cheng-siⁿ",
	["精疲力盡"] = "cheng-phî-le̍k-chīn",
	["精益求精"] = "cheng-ek-kiû-cheng",
	["精研"] = "cheng-gián",
	["精確"] = "cheng-khak",
	["精神"] = "cheng-sîn",
	["精神科"] = "cheng-sîn-kho",
	["精簡"] = "cheng-kán",
	["精純"] = "cheng-sûn",
	["精緊"] = "cheng-kín",
	["精美"] = "cheng-bí",
	["精肉"] = "chiaⁿ-bah",
	["精良"] = "cheng-liâng/cheng-liông",
	["精英"] = "cheng-eng",
	["精華"] = "cheng-hôa",
	["精華區"] = "cheng-hôa-khu",
	["精裝"] = "cheng-chong",
	["精製"] = "cheng-chè",
	["精誠"] = "cheng-sêng",
	["精通"] = "cheng-thong",
	["精進"] = "cheng-chìn",
	["精選"] = "cheng-soán",
	["精醒"] = "cheng-chhéⁿ/cheng-chhíⁿ",
	["精銳"] = "cheng-jōe",
	["精闢"] = "cheng-pi̍t",
	["精霸霸"] = "cheng-pà-pà",
	["精髓"] = "cheng-chhóe/cheng-chhé",
	["粿"] = "ké/kóe",
	["粿床"] = "kóe-sn̂g",
	["粿條仔"] = "kóe-tiâu-á",
	["粿葉"] = "ké-hio̍h",
	["粿葉仔"] = "kóe-hio̍h-á",
	["粿葉樹"] = "kóe-hio̍h-chhiū",
	["粿袋仔"] = "kóe-tē-á",
	["粿錢"] = "ké-chîⁿ/kóe-chîⁿ",
	["糊"] = "hô͘/khô͘/kô͘",
	["糊bē-tiâu"] = "kô͘-bē-tiâu",
	["糊hàm"] = "hô͘-hàm",
	["糊kha̍h"] = "khô͘-kha̍h",
	["糊tiâu-leh"] = "kô͘-tiâu-leh",
	["糊仔"] = "kô͘-á",
	["糊勁"] = "kô͘-kēng",
	["糊塗"] = "hô͘-tô͘",
	["糊抹"] = "kô͘-boah",
	["糊樗"] = "kô͘-ô͘",
	["糊流嘌"] = "hô͘-liù-phiù",
	["糊混"] = "hô͘-hūn",
	["糊磕"] = "kô͘-kha̍p",
	["糊糊"] = "kô͘-kô͘",
	["糊藥"] = "kô͘-io̍h",
	["糊藥仔"] = "kô͘-io̍h-á",
	["糋"] = "chìⁿ",
	["糋棗"] = "chìⁿ-chó",
	["糋油"] = "chìⁿ-iû",
	["糋羨"] = "chìⁿ-soān",
	["糕"] = "ko",
	["糕仔"] = "ko-á",
	["糕仔棧"] = "ko-á-chhián",
	["糕仔餅"] = "ko-á-piáⁿ",
	["糕粿"] = "ko-kóe",
	["糕餅"] = "ko-piáⁿ",
	["糖"] = "thn̂g",
	["糖"] = "thn̂g-phō͘",
	["糖仔"] = "thn̂g-á",
	["糖仔扦"] = "thn̂g-á-chhiám",
	["糖仔燈"] = "thn̂g-á-teng",
	["糖仔起黏"] = "thn̂g-á-khí-liâm",
	["糖仔餅"] = "thn̂g-á-piáⁿ",
	["糖含仔"] = "thn̂g-kâm-á",
	["糖尪仔"] = "thn̂g-ang-á",
	["糖尿病"] = "thn̂g-jiō-pēⁿ/thn̂g-jiō-pīⁿ",
	["糖廠"] = "thn̂g-chhiúⁿ",
	["糖枋"] = "thn̂g-pang",
	["糖果"] = "thn̂g-kó",
	["糖業"] = "thn̂g-gia̍p",
	["糖水"] = "thn̂g-chúi",
	["糖清"] = "thn̂g-chheng",
	["糖漏"] = "thn̂g-lāu",
	["糖漿"] = "thn̂g-chiuⁿ",
	["糖烏"] = "thn̂g-o͘",
	["糖猴"] = "thn̂g-kâu",
	["糖甘"] = "thn̂g-kam",
	["糖甘甜"] = "thn̂g-kam-tiⁿ",
	["糖精"] = "thn̂g-cheng",
	["糖膏"] = "thn̂g-ko",
	["糖蔥"] = "thn̂g-chhang",
	["糖蜜"] = "thn̂g-bi̍t",
	["糖車"] = "thn̂g-chhia",
	["糖霜"] = "thn̂g-sng",
	["糖霜丸"] = "thn̂g-sng-oân",
	["糗土"] = "khiū-thô͘",
	["糗性"] = "khiū-sèng",
	["糙米"] = "chhò-bí",
	["糜"] = "bôe/mê/bê/moâi/bê",
	["糜飯"] = "moâi-pn̄g/bê-pn̄g",
	["糝"] = "sám",
	["糝念"] = "sám-liām",
	["糝想"] = "sám-siūⁿ",
	["糝粉"] = "sám-hún",
	["糝糖"] = "sám-thn̂g",
	["糞"] = "pùn",
	["糞口"] = "pùn-kháu",
	["糞口筋"] = "pùn-kháu-kin/pùn-kháu-kun",
	["糞口蟲"] = "pùn-kháu-thâng",
	["糞土"] = "pùn-thô͘",
	["糞坑"] = "pùn-kheⁿ/pùn-khiⁿ",
	["糞埽"] = "pùn-sò",
	["糞埽場"] = "pùn-sò-tiûⁿ",
	["糞埽桶"] = "pùn-sò-tháng",
	["糞埽箱"] = "pùn-sò-siuⁿ",
	["糞埽車"] = "pùn-sò-chhia",
	["糞埽魚"] = "pùn-sò-hî/pùn-sò-hû",
	["糞斗"] = "pùn-táu",
	["糞窟"] = "pùn-khut",
	["糞箕"] = "pùn-ki",
	["糞籃"] = "pùn-nâ",
	["糞門"] = "pùn-mn̂g",
	["糟"] = "chau/cho",
	["糟心糟肝"] = "cho-sim-cho-koaⁿ",
	["糟悶"] = "cho-būn",
	["糟料"] = "cho-liāu",
	["糟煩"] = "chau-hoân",
	["糟粕"] = "chau-phoh",
	["糟糕"] = "chau-ko",
	["糟耳"] = "cho-hī",
}