มอดูล:zh/data/nan-pron/013

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ am-iⁿ-á 腌嬰仔 am-kóng-siâm 腌管蟬 a-cha/am-cham 腌臢 am-pô͘-siâm 腌蜅蟬 am-pūi 腌蜚

bīn-khang 臉孔 bú 舞 bú-tâi 舞台 bú-tâi-kio̍k 舞台劇 bú-tiûⁿ 舞場 bú-lú 舞女 bú-thiaⁿ 舞廳 bú-lāng/bú-lōng 舞弄 bú-pè 舞弊 bú-khek 舞曲 bú-hōe 舞會 bú-pō͘ 舞步 bú-tî 舞池 bú-si̍t 舞翼 bú-chháu 舞草 bú-tō 舞蹈 bú-tō-ka 舞蹈家 báng-kah 艋舺 bâng/mî 芒 bâng-sàu 芒掃 bâng-tang-á 芒東仔 bông-siau 芒硝 bông-chéng 芒種 bông-chéng-hō͘ 芒種雨 bang-hoe/bâng-hoe 芒花 bâng-chháu 芒草 bang-ki 芒萁 biâu 苗 biâu-phó͘ 苗圃 Biâu-cho̍k 苗族 Biâu-le̍k 苗栗 Biâu-le̍k-chhī 苗栗市 biâu-tiâu 苗條 bo̍k-siok 苜蓿 bō͘ 茂 bō͘-lîm 茂林 bō͘-sēng 茂盛 boa̍h-chháu 茉草 ba̍k-ni/ba̍k-nī 茉莉 bông 茫 bông-jiân 茫然 bâng-bâng/bông-bông 茫茫 bông-bū 茫霧 bàng 莫 bo̍h-khioh 莫卻 bo̍k-tāi 莫大 bo̍k-koài/bo̍k-kòe 莫怪 bo̍k-liap 莫捏 Bo̍k-su-kho 莫斯科 bo̍k-ēng 莫用 bo̍k-tiong-i̍t-sī 莫衷一是 bo̍h-soeh/bo̍h-seh 莫說 bo̍h-soeh-kóng/bo̍h-seh-kóng 莫說講 bo̍h-kóng 莫講 bo̍h-kóng-khioh 莫講卻 bo̍h-kóng-sī 莫講是 bo̍k-hui 莫非 bóng 莽 bóng-hu 莽夫 bóng-tóng 莽懂 bóng-tóng-hàn 莽懂漢 bóng-chōng 莽撞 bêng-seng 萌生 bêng-khí 萌起 bān/it 萬 bān-it 萬一 bān-put-jī 萬不二 bān-put-hēng 萬不幸 bān-sè 萬世 bān-sè-tāi-nî 萬世代年 bān-sū 萬事 bān-sū-thong 萬事通 bān-jîn-tui 萬人堆 bān-tāi-nî 萬代年 bān-choân 萬全 bān-niú-kim 萬兩金 bān-to-chhò 萬刀剉 bān-le̍k 萬力 bān-chhian 萬千 bān-kok 萬國 bān-siū 萬壽 bān-siū-pû 萬壽匏 Bān-siū-soaⁿ 萬壽山 bān-siū-kó 萬壽果 bān-siū-kiok 萬壽菊 bān-an 萬安 Bān-loân 萬巒 bān-nî-chhì 萬年刺 bān-liân-chhêng/bān-liân-siông/bān-nî-siông 萬年松 bān-liân-pit 萬年筆 bān-nî-chheng 萬年青 bān-nî-ku 萬年龜 bān-hēng 萬幸 bān-ok 萬惡 bān-kin-chháu/bān-kun-chháu 萬斤草 bān-sòe 萬歲 bān-sòe-iâ 萬歲爺 bān-sòe-tîn 萬歲藤 bān-bu̍t 萬物 bān-iōng 萬用 bān-peh-sèⁿ 萬百姓 bān-hok 萬福 bān-lêng 萬能 bān-hoe-tâng 萬花筒 bān-hoa-kiàⁿ 萬花鏡 Báng-kah 萬華 bān-bān 萬萬 bān-bān-nî 萬萬年 bān-giân 萬言 bān-siōng 萬象 bān-lí 萬里 bān-kim 萬金 bān-kim-kiáⁿ 萬金囝 bān-lêng-tan 萬靈丹 bān-hāng 萬項 bān-tiám-kim 萬點金 bān-tiám-chheng 萬點青 bông 蒙 bông-siū 蒙受 Bông-kó͘ 蒙古 bông-ko 蒙哥 Bông-te̍k-lô͘ 蒙特婁 bông-siu 蒙羞 bông-pau 蒙胞 bông-pè 蒙蔽 Bông-chông-úi-oân-hōe 蒙藏委員會 bông-bīn 蒙面

chhè 脆 chhè-la̍t 脆力 chhè-miā 脆命 chhè-chhùi 脆嘴 chhè-pái 脆擺 chhè-khùi 脆氣 chhè-phôe/chhè-phê 脆皮 chhè-lûi 脆雷 chhè-piáⁿ 脆餅 chhè-kut 脆骨 chiah/chit 脊 chek-chui 脊椎 chit-chhì 脊翅 chūi-chōng 脺臟 chheⁿ-chho/chhiⁿ-chho 腥臊 chéng 腫 chéng-hông 腫hông chéng-leng 腫奶 chéng-liû 腫瘤 chéng-lâng 腫膿 chéng-ām 腫頷 chhiâng/tiông 腸 chhek-hā/sit-hā 膝下 chho 臊 chho-bī 臊味 chho-chhài 臊菜 châi 臍 châi-tòa 臍帶 châi-sàn 臍疝 châi-hong 臍風 chn̄g 臟 chū 自 chū-chú 自主 chū-í-ûi-sī 自以為是 chū-jīm 自任 chū-chok-gia̍t 自作孽 chū-lâi 自來 chū-lâi-chúi 自來水 chū-lâi-hóe/chū-lâi-hé 自來火 chū-pó 自保 chū-sìn 自信 chū-sìn-sim 自信心 chū-siu 自修 chū-pī 自備 chū-ngō͘ 自傲 chū-toān 自傳 chū-chè 自制 chū-le̍k 自力 chū-chō͘ 自助 chū-chō͘-chhan 自助餐 chū-tōng 自動 chū-tōng-hòa 自動化 chū-tōng-chhia 自動車 chū-tōng-só 自動鎖 chū-pi 自卑 chū-pi-kám 自卑感 chū-kó͘ 自古 chū-kó͘-chá 自古早 chū-kó͘-bô 自古無 chū-tau 自嘲 chū-chāi 自在 chū-tāi 自大 chū-jî/chū-jû 自如 chū-gû 自娛 chū-ha̍k 自學 chū-ka-lâng 自家人 chū-ka-iōng 自家用 chū-choan 自專 chū-chun 自尊 chū-chun-sim 自尊心 chū-ki/chū-ku 自居 chū-kí 自己 chū-iù 自幼 chū-té/chū-tóe 自底 chū-kiàn 自建 chū-kiông 自強 chū-hit-chūn 自彼陣 chū-lu̍t 自律 chū-tit 自得 chū-chiông 自從 chū-ài 自愛 chū-ùi 自慰 chū-èng 自應 chū-ngó͘-an-ùi 自我安慰 chū-poa̍t 自拔 chū-chhî 自持 chū-án-ne/chū-àn-ne 自按呢 chū-choān 自撰 chū-kiù 自救 chū-sin 自新 chū-toàn 自斷 chū-chá 自早 chū-sī 自是 chū-iú 自有 chū-pún 自本 chū-chhú 自此 chū-sat 自殺 Chū-bîn-tóng 自民黨 chū-koat 自決 chū-tī 自治 chū-tī-khu 自治區 chū-tī-koân 自治權 chū-tī-hoat 自治法 chū-boán 自滿 chū-hûn 自焚 chū-jiân 自然 chū-jiân-jîn 自然人 chū-jiân-kài 自然界 chū-jiân-te̍k 自然的 chū-êng-siong 自營商 chū-lí 自理 chū-iōng 自用 chū-iōng-chhia 自用車 chū-iû 自由 chū-iû-hòa 自由化 chū-iû-sek 自由式 chū-iû-ji̍t 自由日 chū-iû-gia̍p 自由業 chū-iû-phài 自由派 chū-iû-chhia 自由車 chū-tong 自當 chū-hoat 自發 chū-hoat-sèng 自發性 chū-pe̍h/chū-pe̍k 自白 chū-pe̍k-su 自白書 chū-chīn 自盡 chū-séng 自省 chū-ti 自知 chū-su 自私 chū-chheng 自稱 chū-li̍p 自立 chū-sè/chū-sòe 自細 chū-sè-hàn/chū-sòe-hàn 自細漢 chū-cho͘ 自組 chū-kip 自給 chū-è 自縊 chū-si̍p 自習 chū-keng-lông 自耕農 chū-khó͘ 自苦 chū-ōe 自衛 chū-ōe-tūi 自衛隊 chū-chè 自製 chū-kak 自覺 chū-siat 自設 chū-hí 自許 chū-sò͘ 自訴 chū-khoa 自誇 chū-jīn 自認 chū-hô 自豪 chū-hū 自負 chū-chek 自責 chū-hùi 自費 chū-lián-chhia 自輦車 chū-choán 自轉 chū-choán-chhia 自轉車 chū-chia 自遮 chū-tiōng 自重 chū-khai-sí 自開始 chū-khai-kho/chū-khai-khoa/chū-khai-khoa/chū-khai-kho 自開誇 chū-thâu 自頭 chū-goān 自願 chū-siú 自首 chū-ko 自高 chhàu 臭 chhàu-giâ-giâ 臭giâ-giâ chhàu-hiàn 臭hiàn chhàu-hiàn-chí 臭hiàn子 chhàu-phú 臭phú chhàu-phú-bī 臭phú味 chhàu-sio̍h 臭sio̍h chhàu-ta 臭ta chhàu-chhit-á 臭七仔 chhàu-oân 臭丸 chhàu-lâng 臭人 chhàu-ta-bī 臭凋味 chhàu-ta-phí 臭凋庀 chhàu-ta-sek 臭凋色 chhàu-miâ 臭名 chhàu-miâ-siaⁿ 臭名聲 chhàu-miâ-chhàu-siaⁿ 臭名臭聲 chhàu-bī 臭味 chhàu-kāⁿ-kāⁿ 臭啣啣 chhàu-chhùi 臭嘴 chhàu-chhùi-kak 臭嘴角 chhàu-chhùi-piⁿ 臭嘴邊 chhàu-chhùi-ham 臭嘴頷 chhàu-thô͘ 臭土 chhàu-thô͘-bī 臭土味 chhàu-leng-hiàn 臭奶hiàn chhàu-leng-tai 臭奶呆 chhàu-ni-tai 臭奶獃 chhàu-pô 臭婆 chhàu-piáu 臭婊 chhàu-sió-kiáⁿ 臭小囝 chhàu-jiō-bī 臭尿味 chhàu-jiō-phòa 臭尿破 chhàu-jiō-hiàn 臭尿羶 chhàu-jiō-hiam 臭尿薟 chhàu-phùi 臭屁 chhàu-sái-lâm 臭屎楠 chhàu-sái-koe 臭屎瓜 chhàu-chhoan-kiong 臭川芎 chhàu-tōaⁿ 臭彈 chhàu-tōaⁿ-sian 臭彈仙 chhàu-sim-siūⁿ 臭心想 chhàu-sim-koaⁿ 臭心肝 chhàu-sim-hēng 臭心行 chhàu-iāng 臭揚 chhàu-chá-sí 臭早死 chhàu-sam-bī 臭杉味 chhàu-hēng 臭杏 chhàu-cha-bó͘ 臭查某 chhàu-chhâ 臭柴 chhàu-khī-á 臭柿子 chhàu-chhun 臭椿 chhàu-chiuⁿ 臭樟 chhàu-phú-bí 臭殕米 chhàu-phú-tê 臭殕茶 chhàu-phú-ōe 臭殕話 chhàu-mo͘-mo͘ 臭毛毛 chhàu-khì 臭氣 chhàu-iâng 臭氧 chhàu-kōaⁿ-hiàn 臭汗hiàn chhàu-kōaⁿ-sng 臭汗酸 chhàu-kōaⁿ-sio̍h 臭汗餿 chhàu-iû 臭油 chhàu-iû-ai 臭油餲 chhàu-kau-á 臭溝仔 chhàu-kau-moâi/chhàu-kau-bê 臭溝糜 chhàu-cho̍k 臭濁 chhàu-hóe-ta/chhàu-hé-ta 臭火ta chhàu-hóe-lo͘/chhàu-hé-lo͘ 臭火咯 chhàu-hóe-khì/chhàu-hé-khì 臭火氣 chhàu-hóe-lō/chhàu-hé-lō 臭火烙 chhàu-hóe-sio/chhàu-hé-sio 臭火燒 chhàu-hóe-hun/chhàu-hé-hun 臭火燻 chhàu-nōa 臭爛 chhàu-káu-so͘ 臭狗蘇 chhàu-koe 臭瓜 chhàu-chheⁿ-hng/chhàu-chhiⁿ-huiⁿ 臭生荒 chhàu-chheⁿ-kiaⁿ/chhàu-chhiⁿ-kiaⁿ 臭生驚 chhàu-gî 臭疑 chhàu-phôe-lông/chhàu-phê-lông 臭皮囊 chhàu-té-miā 臭短命 chhàu-phòa-bī 臭破味 chhàu-khang 臭空 chhàu-khang-á 臭空仔 chhàu-pūn 臭笨 chhàu-iûⁿ-hiàn 臭羊羶 chhàu-hiàn-bī 臭羶味 chhàu-hiàn-niau 臭羶貓 chhàu-lāu 臭老 chhàu-lāu-hiàn 臭老hiàn chhàu-hīⁿ-lâng 臭耳聾 chhàu-hī-lâng-ê 臭耳聾的 chhàu-bah 臭肉 chhàu-bah-un 臭肉un chhàu-bah-hî/chhàu-bah-hû 臭肉魚 chhàu-tō͘-hî/chhàu-tō͘-hû 臭肚魚 chhàu-pûi 臭肥 chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ/chhàu-chhèⁿ/chhàu-chhìⁿ 臭腥 chhàu-chhèⁿ-á/chhàu-chhìⁿ-á 臭腥仔 chhàu-chhèⁿ-kong/chhàu-chhìⁿ-kong 臭腥公 chhàu-chhèⁿ-bó/chhàu-chhìⁿ-bú 臭腥母 chhàu-chhèⁿ-tîn/chhàu-chhìⁿ-tîn 臭腥藤 chhàu-chhèⁿ-ku/chhàu-chhìⁿ-ku 臭腥龜 chhàu-kha-sio̍h 臭腳餿 chhàu-pak-lāi 臭腹內 chhàu-chho 臭臊 chhàu-chho-bī 臭臊味 chhàu-chho-sîn 臭臊神 chhàu-chho-chháu 臭臊草 chhàu-chhàu 臭臭 chhàu-hiāⁿ 臭艾 chhàu-chi-bai 臭芝屄 chhàu-hoe-chháu 臭花草 chhàu-ba̍k-nī 臭茉莉 chhàu-chháu 臭草 chhàu-kiok 臭菊 chhàu-kiok-á 臭菊仔 chhàu-chhài 臭菜 chhàu-hio̍h-chhiū 臭葉樹 chhàu-hiam-hiam 臭薟薟 chhàu-phiô 臭薸 chhàu-thâng 臭蟲 chhàu-la̍h-chhiū 臭蠟樹 chhàu-hēng/chháu-hēng 臭行 chhàu-chiān 臭賤 chhàu-chiān-jîn 臭賤人 chhàu-chiān-pī 臭賤婢 chhàu-chiān-siòng 臭賤相 chhàu-chiān-kut 臭賤骨 chhàu-chiú-bī 臭酒味 chhàu-chiú-hiàn 臭酒羶 chhàu-sng 臭酸 chhàu-sng-phun 臭酸phun chhàu-sng-siūⁿ 臭酸想 chhàu-sng-pō͘ 臭酸步 chhàu-sng-chúi 臭酸水 chhàu-sng-ōe 臭酸話 chhàu-sng-pn̄g 臭酸飯 chhàu-tāng 臭重 chhàu-tâng-sian 臭銅sian chhàu-tâng-nōa-thih 臭銅爛鐵 chhàu-sap-bûn/chhàu-soat-bûn 臭雪文 chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ 臭青 chhàu-chheⁿ-á/chhàu-chhiⁿ-á 臭青仔 chhàu-chheⁿ-kong/chhàu-chhiⁿ-kong 臭青公 chhàu-bīn 臭面 chhàu-thâu 臭頭 chhàu-thâu-soaⁿ 臭頭山 chhàu-hong 臭風 chhàu-hong-chháu 臭風草 chhàu-sio̍h 臭餿 chhàu-sio̍h-bī 臭餿味 chhàu-hiuⁿ 臭香 chhàu-hiong-niau 臭香貓 chhàu-hî/chhàu-hû 臭魚 chhàu-chiáu 臭鳥 chhàu-n̂g 臭黃 chhàu-chhí/chhàu-chhú 臭鼠 chhàu-phīⁿ-thâng 臭鼻蟲 chì 至 chì-siāng/chì-siōng 至上 chì-siān 至善 chì-to 至多 chì-tōa 至大 chì-chun 至尊 chì-chió 至少 chì-tek 至德 chì-î/chì-û 至於 chì-ke̍k 至極 chì-chē/chì-chōe 至濟 chì-pak-ê 至腹個 chì-sêng 至誠 chì-ko 至高 chin 臻 cheng 舂 cheng-piàⁿ/cheng-piàng 舂乓 cheng-piàⁿ-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t 舂乓賊 cheng-chhú/cheng-thú 舂杵 cheng-chhùi 舂碎 cheng-bí 舂米 cheng-bí-só͘ 舂米所 cheng-khū-thûi 舂臼槌 cheng-tio̍h 舂著 chengtio̍hpiah/cheng-tio̍h-piah 舂著壁 cheng-chhia 舂車 chi̍h 舌 chi̍h-á 舌仔 chi̍h-kam 舌疳 chi̍h-chu 舌疽 chi̍h-gâm 舌癌 chi̍h-thai 舌苔 chī/chīⁿ 舐 chhu 舒 chhu-té/chhu-tóe 舒底 chhu-thán-á 舒毯仔 chhu-phōe/chhu-phē 舒被 Chiu-soaⁿ 舟山 chûn 船 chûn-kám-tó͘ 船kám堵 chûn-chú 船主 chûn-á 船仔 chûn-á-chháu 船仔草 chûn-ūi 船位 chûn-bū 船務 chûn-miâ 船名 chûn-chhip 船咠 chûn-oân 船員 chûn-o͘/chûn-ù 船塢 chûn-kîⁿ 船墘 chûn-bóe/chûn-bé 船尾 chûn-kang 船工 chûn-té/chûn-tóe 船底 chûn-kî 船期 chûn-ûi 船桅 chûn-poe 船棓 chûn-chiúⁿ 船槳 chûn-bîn 船民 chûn-ù/chûn-ò 船澳 chûn-tiàⁿ 船碇 chûn-phiò 船票 chûn-cho͘ 船租 chûn-soh 船索 chûn-tó͘ 船肚 chûn-pe̍k 船舶 chûn-chhng 船艙 chûn-lām 船艦 chûn-hoe 船花 chûn-chhi/chûn-chhu 船蛆 chûn-chu 船資 chûn-lō͘ 船路 chûn-sin 船身 chûn-ūn 船運 chûn-chîⁿ 船錢 chûn-tiúⁿ 船長 chûn-tūi 船隊 chûn-chiah 船隻 chûn-bīn 船面 chûn-thâu 船頭 chûn-thé 船體 chûn-lêng 船齡 chûn-kám 船 chhng 艙 chhng-ūi 艙位 chô 艚 chiok-io̍k 芍藥 Chi-ka-ko 芝加哥 Chi-ka-ko-tāi-ha̍k 芝加哥大學 chi-bai 芝屄 chi-bai-mn̂g 芝屄毛 chi-bai-chúi 芝屄水 chi-bai-tì 芝屄蒂 chi-bai-íⁿ 芝屄蘡 chi-chhó 芝草 chi-môa 芝麻 chhiàn-chháu 茜草 chu-jû 茱萸 chu-sū-thé-tōa 茲事體大 chhiong-ùi-chí 茺蔚子 chháu/chhó 草 chháu-chū 草chū chháu-hu 草hu chháu-phō 草phō chhó-that 草that chháu-thiúⁿ-á 草丑仔 chháu-lâng 草人 chháu-á/chhó-á 草仔 chháu-á-bōng/chháu-á-bō͘ 草仔墓 chháu-á-sèng 草仔性 chháu-chhì 草刺 chháu-pau-á 草包仔 chháu-chhù 草厝 chháu-kok 草嘓 chháu-khûn 草囷 chháu-tē/chháu-tōe 草地 chháu-tē-lâng/chháu-tōe-lâng 草地人 chháu-tē-sông/chháu-tōe-sông 草地傖 chháu-pû 草垺 chháu-po͘ 草埔 chháu-tui 草堆 chhó-that-á 草塞仔 chháu-chí-á 草子仔 chháu-liâu-á 草寮仔 Chháu-tùn 草屯 Chháu-soaⁿ 草山 chháu-gí 草擬 chháu-liāu 草料 chhó-su 草書 chháu-bo̍k 草木 chháu-kin/chháu-kun 草根 chhó-kan-á/chhó-kaⁿ-ná 草橄仔 chhó-kaⁿ-ná 草橄欖 chháu-khì 草氣 chháu-chhèng 草沖 chhó-hái-tông 草海桐 chháu-kâu 草猴 chháu-phí 草疕 chháu-kó/chhó-kó 草稿 chháu-loe̍h 草笠 chháu-le̍h-á/chháu-loe̍h-á 草笠仔 chháu-iok/chhó-iok 草約 chháu-soh 草索 chhó-hoe 草花 chháu-kan-jîn-bēng 草菅人命 chháu-ko͘ 草菇 chháu-kiok-á 草菊仔 chháu-chhài 草菜 chháu-chhio̍h 草蓆 chháu-se/chháu-soe/chháu-soe 草蔬 chháu-io̍h 草藥 chháu-lang 草蘢 chháu-lân 草蘭 chháu-chôa 草蛇 chháu-mé/chháu-nih 草蜢 chháu-mé-á-thúi 草蜢仔腿 chháu-mé-kong/chháu-nih-kong 草蜢公 chháu-hê 草蝦 chháu-niau 草貓 chháu-ta̍h 草踏 chháu-kim 草金 chháu-phiáⁿ 草鉼 chháu-kím 草錦 chháu-keng 草間 chháu-ke-á/chháu-koe-á 草雞仔 chháu-ê/chháu-ôe 草鞋 chháu-ê-pán/chháu-ôe-pán 草鞋板 chháu-ê-lé/chháu-ôe-lé 草鞋禮 chháu-thâu-lō͘ 草頭露 chháu-kut 草骨 chháu-hî/chháu-hû 草魚 chháu-giàng 草齴 chháu-lêng 草龍 chng 莊 chong-giâm 莊嚴 chng-koaⁿ 莊官 chng-kha 莊腳 chng-kha-lâng 莊腳人 chng-thâu 莊頭 chhì 莿 cheng 菁 chheⁿ-á/chhiⁿ-á/chhiⁿ-á 菁仔 chhiⁿ-á-the̍h/chheⁿ-á-the̍h 菁仔宅 chheⁿ-á-chhiū/chhiⁿ-á-chhiū 菁仔樹 chheⁿ-á-châng/chhiⁿ-á-châng 菁仔欉 chhiⁿ-hong-chháu 菁芳草 chheng-chheng 菁菁 chhiⁿ-lân 菁蘭 chheⁿ-tiān/chhiⁿ-tiān 菁靛 chhiong-pô͘/chhang-pô͘ 菖蒲 chhiong-pô͘-hio̍h 菖蒲葉 chhài 菜 chhài-chhoah-á 菜chhoah仔 chhài-chhoah-phīⁿ 菜chhoah鼻 chhài-chìⁿ 菜chìⁿ chhài-ha̍h 菜ha̍h chhài-khok 菜khok chhài-koaⁿ 菜乾 chhài-kèng 菜供 chhài-jî 菜兒 chhài-kong 菜公 chhài-to 菜刀 chhài-to-tāu 菜刀豆 chhài-to-hî/chhài-to-hû 菜刀魚 chhài-pau 菜包 chhài-iú 菜友 chhài-toaⁿ 菜單 chhài-phó͘ 菜圃 chhài-hn̂g 菜園 chhài-khaⁿ 菜坩 chhài-tn̂g 菜堂 chhài-lêng 菜壟 chhài-ko͘ 菜姑 chhài-chí-iû 菜子油 chhài-the̍h 菜宅 chhài-bóe/chhài-bé 菜尾 chhài-chhī 菜市 chhài-chhī-á 菜市仔 chhài-koaⁿ 菜干 chhài-té/chhài-tóe 菜底 chhài-tiàm 菜店 chhài-tû 菜廚 chhài-sim 菜心 chhài-tàⁿ 菜擔 chhài-tàⁿ-á 菜擔仔 chhài-liāu 菜料 chhài-keh 菜架 chhài-kè-á 菜架仔 chhài-chai 菜栽 chhài-toh 菜桌 chhài-bó/chhài-bú 菜母 chhài-thng 菜湯 chhài-iàn 菜燕 chhài-ge̍k 菜玉 chhài-koe 菜瓜 chhài-koe-khau 菜瓜khau chhài-koe-chhè 菜瓜撮 chhài-koe-pô͘ 菜瓜蒲 chhài-koe-lî 菜瓜蔞 chhài-kah 菜甲 chhài-tiam 菜砧 chhài-kho̍k 菜确 chhài-óaⁿ 菜碗 chhài-koáiⁿ 菜稈 chhài-chéng 菜種 chhài-kó 菜稿 chhài-chhiam 菜簽 chhài-nâ 菜籃 chhài-chí 菜籽 chhài-chàng 菜粽 chhài-keⁿ-pn̄g/chhài-kiⁿ-pn̄g 菜羹飯 chhài-kó͘ 菜股 chhài-pó͘ 菜脯 chhài-pó͘-koaⁿ 菜脯干 chhài-pó͘-kin/chhài-pó͘-kun 菜脯筋 chhài-pó͘-chhiam 菜脯簽 chhài-pó͘-bí 菜脯米 chhài-pó͘-si 菜脯絲 chhài-pó͘-kak 菜脯角 chhài-kha 菜腳 chhài-sek 菜色 chhài-hoe 菜花 chhài-chháu-thâu 菜草頭 chhài-se/chhài-soe 菜蔬 chhài-thâng 菜蟲 chhài-chîm 菜蟳 chhài-tāu 菜豆 chhài-phòe/chhài-phè 菜配 chhài-ke/chhài-koe 菜雞 chhài-thâu 菜頭 chhài-thâu-lông 菜頭lông chhài-thâu-chhiam 菜頭簽 chhài-thâu-thúi 菜頭腿 chhài-thâu-sng 菜頭酸 chhài-pn̄g 菜飯 chhài-ngâu 菜餚 chhài-koán 菜館 chhài-chiáu 菜鳥 chhài-chiáu-á 菜鳥仔 chhài-ah 菜鴨 chhài-kap 菜鴿 chhài-kap-ba̍k 菜鴿目 chhài-kiâm 菜鹹 chhài-ku-á 菜龜仔 chòng 葬 chòng-gî-siā 葬儀社 chòng-sek 葬式

eng-soán 膺選 eng 英 eng-á-hoe 英仔花 eng-á-chháu 英仔草 eng-chùn 英俊 eng-kia̍t 英傑 eng-ióng 英勇 eng-chhùn 英吋 eng-bêng 英名 eng-lí 英哩 Eng-kok 英國 Eng-kok-lâng 英國人 eng-kok-hoe 英國花 eng-chu 英姿 eng-ui 英威 eng-ui-pōng-pōng 英威磅磅 eng-chhùn 英寸 eng-chhioh 英尺 eng-nî 英年 eng-châi 英才 Eng-bûn 英文 eng-bêng 英明 Eng-kek-lân 英格蘭 eng-khì 英氣 Eng-Hàn-jī-tián 英漢字典 eng-lia̍t 英烈 eng-bó͘ 英畝 Eng-bí 英美 eng-hôa 英華 Eng-gí/Eng-gú 英語 eng-hô 英豪 Eng-kun 英軍 eng-lí 英里 Eng-pōng 英鎊 eng-hiông 英雄 eng-lêng 英靈 eng-hûn 英魂

gia̍h-chàu-pán 舉奏板 gia̍h-chhiú 舉手 gia̍h-chhoaⁿ 舉扦 gia̍h-ba̍k 舉目 gia̍h-âng-teng 舉紅燈 gia̍h-hō͘-sòaⁿ 舉雨傘 gia̍h-thâu 舉頭 gia̍h-thâu-kî 舉頭旗 gia̍h-thâu-chhiuⁿ 舉頭鎗 gê 芽 goân-sui/goân-suiⁿ 蒝荽

hô͘-chio 胡椒 hô͘-chio-piáⁿ 胡椒餅 hô͘-liu 胡溜 hô͘-ûi 胡為 hô͘-sîn 胡蠅 hô͘-sîn-sái 胡蠅屎 hô͘-sîn-phah 胡蠅拍 hô͘-sîn-chóa 胡蠅紙 hô͘-sîn-si̍t 胡蠅翅 hô͘-sîn-si̍t 胡蠅翼 hô͘-sîn-táⁿ 胡蠅膽 hô͘-sîn-chháu 胡蠅草 hô͘-sîn-hó͘ 胡蠅虎 hô͘-sîn-thi 胡蠅黐 hô͘-soat 胡說 Hô͘-sek 胡適 heng 胸 heng-chêng 胸前 heng-ûi 胸圍 heng-khám 胸坎 heng-khám-mn̂g 胸坎毛 heng-khám-bah 胸坎肉 heng-khám-keh 胸坎膈 heng-khám-kut 胸坎骨 heng-hoâi 胸懷 heng-kòa-kut 胸掛骨 heng-chô 胸槽 heng-tà 胸罩 heng-chiah-kut 胸脊骨 heng-pak 胸腹 heng-keh 胸膈 heng-khim 胸襟 heng-thâu 胸頭 hia̍p-pek 脅迫 hia̍p-kut 脅骨 hia̍p-ē 腋下 hú-hòa 腐化 hú-pāi 腐敗 hú-nōa 腐爛 hú-si̍t 腐蝕 hú-si̍h-sèng 腐蝕性 hū-tāu 腐豆 hu-chhián 膚淺 hu-chín 膚疹 heng/hèng/hin 興 hèng-chhih-chhih/hèng-chhuh-chhuh 興chhic-h-chh hèngkiáu 興kiáu hèng-lim 興lim hèng-phu̍t-phu̍t/hèng-phut-phut 興phu̍t-phu̍t hèngpoa̍h 興poah hèng-pu̍t-pu̍t 興pu̍t-pu̍t hèng-thit/hèng-chhit 興thit Heng-tiong-hōe 興中會 hèng-sū/heng-sū 興事 hèng-táu 興倒 heng-peng 興兵 heng-kok 興國 heng-hùn 興奮 hèng-hùn-che 興奮劑 hèngko͘-bī 興孤味 Hèng-an 興安 heng-kiàn 興建 heng-ho̍k 興復 hèng-chhap-sū 興插事 heng-pāi 興敗 heng-ōng 興旺 hèng-châ-bó͘/hèng-cha-bó͘ 興查某 hèng-sio-chiú 興燒酒 heng-sēng 興盛 heng-tio̍k 興築 hènghún-bī 興粉味 hèng-sńg 興耍 hèng-tì 興致 heng-soai/heng-soe 興衰 hèngtak 興觸 hèng-siōng 興訟 hèng-chèⁿ/hèng-chìⁿ 興諍 hèngkóng-ōe 興講話 hèng-chiān 興賤 heng-khí 興起 hèng-chhù 興趣 heng-pān 興辦 hèng-chit-bī 興這味 hèng-chit-lō͘ 興這路 hèng-chiú 興酒 heng-liông 興隆 heng-kek 興革 hèng-thâu 興頭 hèng-chia̍h 興食 hông-hiòng 航向 hông-chèng 航政 hâng-chèng-si 航政司 hông-gia̍p 航業 hông-koân 航權 hông-chhù 航次 hâng-hái/hông-hái 航海 hâng-khong 航空 hâng-khong-khì 航空器 hâng-khong-phe/hâng-khong-phoe 航空批 hâng-khong-chām 航空站 hâng-khong-i 航空衣 hâng-sòaⁿ 航線 hâng-hêng 航行 hâng-sok 航速 hâng-ūn 航運 hâng-tō 航道 hông-tiám 航點 hiāⁿ 艾 hiāⁿ-tiâu 艾條 hiāⁿ-jiông 艾絨 hiāⁿ-mî 艾綿 hiāⁿ-chháu 艾草 hû-iông/phû-iông/hû-iông 芙蓉 Hun-hn̂g 芬園 Hun-lân 芬蘭 hoe 花 hoe-kô 花kô hoe-chhǹg 花串 hoe--lâng 花人 hoe-á-sòaⁿ 花仔傘 hoe-á-pò͘ 花仔布 hoe-á-saⁿ 花仔衫 hoe-á-kûn 花仔裙 hoe-koan 花冠 hoa-hùi/hoe-hùi 花卉 hoe-kǹg 花卷 hoe-tâi 花台 hoe-lí-lô/hoe-li-lo 花哩囉 hoe-phùn 花噴 hoe-lo 花囉 hoe-lo-káu 花囉狗 hoe-lo-niau 花囉貓 hoe-lo-ke/hoe-lo-koe 花囉雞 hoe-lo-bé 花囉馬 hoe-phó͘ 花圃 hoe-hn̂g 花園 hoe-khaⁿ 花坩 hoe-tôaⁿ 花壇 hoe-niû 花娘 hoe-pô-chhùi 花婆嘴 hoe-pô-ōe 花婆話 hoe-chí 花子 hoe-jī 花字 hoe-kùi 花季 hoe-kheh 花客 hoe-chîm 花尋 hoe-bóe/hoe-bé 花尾 hoa-kong-chio̍h/hoe-kong-chio̍h/hoe-kang-chio̍h 花崗石 hoe-pa-lí-niau 花巴哩貓 hoe-chhī 花市 hoe-tiàm 花店 hoe-sek/hoe-sit 花式 hoe-sim 花心 hoe-pān 花扮 hoa-ah 花押 hoe-tah-á 花搭仔 hoe-thoaⁿ 花攤 hiau-pai/hoe-pan 花斑 hoe-pan-bé 花斑馬 hoe-pan-tiám 花斑點 Hoa-kî 花旗 Hoa-kî-gîn-hâng/Hoa-kî-gûn-hâng 花旗銀行 hoe-tòaⁿ 花旦 hoe-kî 花期 hoe-bo̍k 花木 hoe-ki 花枝 hoe-ki-á 花枝仔 hoe-ki-chûn 花枝船 hoe-pèⁿ/hoe-pìⁿ/hoe-pìⁿ 花柄 hoa-liú-pēⁿ/hoa-liú-pīⁿ 花柳病 hoe-chai 花栽 hoe-tiâu-bé 花條馬 hoe-lâi/hoa-lî 花梨 hoa-chio 花椒 hoe-iūⁿ 花樣 hoe-châng 花欉 hoe-khoán 花款 hoe-hái-tông 花海棠 hoa-siau 花消 hoe-lo̍k-lo̍k/hoe-lok-lok/hoe-lok-lok 花漉漉 hoe-ian 花煙 hoe-ian-á 花煙仔 hoe-teng 花燈 hoe-ìⁿ-á 花燕仔 hoe-khoân 花環 hoe-pān/hoe-piān 花瓣 hoe-pân 花瓶 hoe-iōng 花用 hoe-gî-nga 花疑訝 hoe-hûn 花痕 hoa-tian 花癲 hoe-phûn 花盆 hoe-bî-á/hoa-bî-á 花眉仔 hoe-kan 花矸 hoe-soa-thn̂g 花砂糖 hoe-chng 花磚 hoe-sîn 花神 hoe-koáiⁿ 花稈 hoe-chéng 花種 hoa-tông 花童 hoe-kho͘ 花箍 hoe-pān 花範 hoe-nâ 花籃 hoe-chí 花籽 hoe-hún 花粉 hoe-hún-jia̍t 花粉熱 hoe-hún-kiàⁿ 花粉鏡 hoe-hún-thâu 花粉頭 hoe-chìⁿ 花糋 hoe-kô 花翱 hoe-kô-kô 花翱翱 hoe-pô͘ 花脯 hoe-lián-bīn 花臉面 he-lián-ah 花臉鴨 hoe-sek 花色 hoe-hoe 花花 hoa-hoa-sè-kài 花花世界 hoe-hoe-á 花花仔 hoa-hoa-kong-chú 花花公子 hoe-phang 花芳 hoe-lêng-á 花苓仔 hoe-tê 花茶 hoe-chháu 花草 hoe-chháu-pō͘ 花草步 hoe-m̂ 花莓 hoe-chhài 花菜 hoe-hio̍h/hoe-ia̍p 花葉 hoe-tì 花蒂 Hoa-lian/Hoe-liân 花蓮 hoe-liân-chhùi 花蓮嘴 Hoa-liân-chhī 花蓮市 Hoa-liân-koān/Hoe-liân-koān 花蓮縣 hôe-liân-tāu 花蓮豆 hoe-lúi 花蕊 hoe-íⁿ 花蘡 hoe-kap 花蛤 hoe-bi̍t 花蜜 hoe-lê 花螺 hoe-chhi̍h-á 花蠽仔 hoe-hiat 花血 hoa-giân-khá-gí/hoa-giân-khá-gú 花言巧語 hoe-niau-niau 花貓貓 hoe-sin 花身 hoe-sin-á 花身仔 hoe-chhia 花車 hoe-kiō 花轎 hoe-chōa 花逝 hoe-piⁿ 花邊 hoe-to͘ 花都 hoe-chiú 花酒 hoe-chhiám 花鋟 hoa-gím-tē/hoa-gím-tōe 花錦地 hoe-kiàⁿ 花鏡 hoe-keng 花間 hoe-ke/hoe-koe 花雞 hoe-bīn 花面 hoe-hui 花飛 hoe-bé 花馬 hoe-chhiu 花鬚 hoe-hî/hoe-hû 花魚 hoe-thiâu 花鮡 hoe-chhiuⁿ 花鯧 hoe-chit 花鯽 hoe-liu 花鰍 hoe-liân 花鰱 hoe-liân-hî/hoe-liân-hû 花鰱魚 hoe-thiâu 花鰷 hoe-thiâu-hî/hoe-thiâu-hû 花鰷魚 hoe-môa 花鰻 hoe-lô͘ 花鱸 hoe-chiáu 花鳥 hoe-lo̍k 花鹿 hoe-lo̍k-lo̍k 花鹿鹿 hoe-tiám 花點 hoe-tiám-bó/hoe-tiám-bú 花點母 hoa-chhut 花齣 hong-bêng 芳名 hong-sim 芳心 hong-oán 芳苑 hong-chong 芳蹤 hong-lîn 芳鄰 hong-lêng 芳齡 Hoān 范 hm̂-á 茅仔 hm̂-á-chháu 茅仔草 hm̂-kin-chháu/hm̂-kun-chháu 茅根草 hm̂-chháu/mâu-chháu/mâu-chháu 茅草 hm̂-chháu-kin/hm̂-chháu-kun 茅草根 hm̂-koaⁿ 茅菅 ho̍k-lêng 茯苓 hôe-hiuⁿ 茴香 hēng-chhài 荇菜 hng/hong 荒 hong-hàm 荒hàm hng-hìⁿ 荒hìⁿ hong-tông 荒唐 hn̂g-tē/hn̂g-tōe/hng-tē/hng-tōe/hong-tē/hong-tōe 荒地 hng-po͘/hong-po͘ 荒埔 hong-san 荒山 hong-liân 荒年 hng-hùi/hong-hùi/hong-hùi/hng-hùi 荒廢 hong-sim 荒心 hong-chhoan 荒村 hong-bû 荒蕪 hong-hàm 荒譀 hong-kau 荒郊 hong-kau-iá-gōa 荒郊野外 hong-iá 荒野 hong-thâu-káu 荒頭狗 hô-á 荷仔 hâu-pau/hô-pau 荷包 hô-pau-á 荷包仔 hô-pau-hoe 荷包花 hô-pau-chháu 荷包草 hâu-pau-giô 荷包蟯 hô-chhiū 荷樹 hô-hoa/hô-hoe 荷花 hô-hio̍h-liân 荷葉蓮 Hô-lân 荷蘭 Hô-lân-lâng 荷蘭人 hô-lân-chî/hô-lân-chû 荷蘭薯 hô-lân-tāu 荷蘭豆 hoâiⁿ 莖 hēng-chhài 莧菜 Hôa-tiong 華中 Hôa-pak 華北 Hôa-lâm 華南 hôa-phùn 華噴 hôa-hū 華埠 Hôa-hā 華夏 Hôa-san 華山 hôa-hú 華府 hôa-chhái 華彩 hôa-bûn 華文 Hôa-sin 華新 Hôa-tang 華東 Hôa-sa 華沙 Hôa-soa-kong-iok 華沙公約 hôa-teng 華燈 Hôa-ní-ke/Hôa-ní-koe 華爾街 Hôa-sēng-tùn 華盛頓 hôa-bí 華美 Hôa-heng 華興 Hôa-hâng 華航 hôa-è 華裔 Hôa-se 華西 Hôa-sī 華視 hôa-gí/hôa-gú 華語 hoa-hùi 華費 hôa-tô-chài-sè 華陀再世 hôa-ke/hôa-koe 華雞 hôa-lē 華麗 Hui-lu̍t-pin 菲律賓 hio̍h-hā-chu 葉下珠 hio̍h-hā-kiû 葉下球 hio̍h-hā-pe̍h 葉下白 hio̍h-hā-âng 葉下紅 hio̍h-á/ia̍p-á 葉仔 hio̍h-á-lō͘ 葉仔路 hio̍h-ki 葉枝 hio̍h-pìⁿ 葉柄 hio̍h-kah 葉甲 hio̍h-koáiⁿ 葉稈 hio̍h-kó 葉稿 hio̍h-kin/hio̍h-kun 葉筋 hio̍h-si 葉絲 hio̍h-bāng 葉網 hio̍h-me̍h 葉脈 hio̍h-sin 葉身 hô͘ 葫 hô͘-lô͘ 葫蘆 hô͘-lô͘-pû 葫蘆匏 hô͘-lô͘-tek 葫蘆竹 hô͘-lô͘-io 葫蘆腰

ian-chi-chhiū 胭脂樹 ian-chi-hoe 胭脂花 ian-chi-tāu 胭脂豆 iam-iⁿ 腌蠳 io 腰 io-lāi-bah 腰內肉 io-pau 腰包 io-kiáⁿ 腰囝 io-chí 腰子 io-chí-pēⁿ/io-chí-pīⁿ 腰子病 io-chí-hoān 腰子範 io-chí-kiat-chio̍h 腰子結石 io-chhioh 腰尺 io-tòa 腰帶 io-chám 腰斬 io-sok 腰束 io-kó 腰果 io-tháng 腰桶 io-chui-kut 腰椎骨 io-tó͘ 腰肚 io-tō͘-phè 腰肚帕 io-chiah-kut 腰脊骨 io-chiah-kut-sng 腰脊骨酸 io-chhioh 腰脺 io-sin 腰身 io-chè 腰際 io-kut 腰骨 ioh 臆 ioh-tui 臆堆 ioh-chhek 臆測 ioh-tio̍h 臆著 ioh-bī 臆謎 ioh-bī-chhai 臆謎猜 ió 舀 iúⁿ-chúi/ió-chúi 舀水 iām 艷 iām-ōng 艷旺 iām-sek 艷色 iām-hiáⁿ/iām-iáⁿ 艷顯 iām-lē 艷麗 iân-sui/iân-suiⁿ 芫荽 ian 菸 ia̍p 葉 ia̍p-sū-hoe 葉似花 Ia̍p-mn̂g 葉門 io̍h 葯

í-bîn-cheng-lī 與民爭利 í-seng-kū-lâi 與生俱來 í-chiòng-put-tông 與眾不同 íⁿ-ba̍k 芛目jī-nn̂g-iû 膩瓤油 Jōe 芮 jî/jû/lu/lû 茹 jî-kà-kà/jû-kà-kà/lû-kà-kà 茹kà-kà jû-loān/jî-loān 茹亂 jî-chháng-chháng 茹冗冗 jû-liām 茹唸 jî-chháng-chháng/jû-chháng-chháng 茹氅氅 jî-ká-ká/jû-ká-ká/jû-kà-kà 茹絞絞 jû-sù-bāng/jî-sù-bāng 茹絮夢

ka-chiah 胛脊 ka-chiah-āu 胛脊後 ka-chiah-kut 胛脊骨 koh 胳 koeh-lang-kha 胳lang腳 koh-ē 胳下 koh-ē-lang 胳下lang koh-ē-khang 胳下空 koh-khang-ē 胳空下 khang/khiuⁿ/chhiuⁿ 腔 khiuⁿ-kháu 腔口 khiuⁿ-tiāu 腔調 kiān 腱 kiàn-chí-bah 腱子肉 kha/kioh 腳 kha-chiâⁿtn̂g 腳chiâⁿ長 kha-pê 腳pê khaphoa̍hkha 腳phoa̍h腳 kha-sio̍h 腳sio̍h kha-tè-kha 腳tè腳 kha-chiūⁿ-thúi 腳上腿 kha-ē-chat 腳下節 kha-ē-thúi 腳下腿 kha-á 腳仔 kha-á-chhiú 腳仔手 kha-á-jiáu 腳仔爪 kha-sian 腳仙 kha-hoa̍h 腳伐 kha-kiāⁿ 腳健 kha-tau 腳兜 kha-to 腳刀 kha-la̍t 腳力 kha-sì/kha-sè 腳勢 khakiù-kin/khakiù-kun 腳勼筋 kha-ìn 腳印 kioh-hu 腳夫 kha-chiam 腳尖 kha-bóe/kha-bé 腳尾 kha-bóe-léng/kha-bé-léng 腳尾冷 kha-bóe-keng/kha-bé-keng 腳尾經 kha-bóe-pn̄g/kha-bé-pn̄g 腳尾飯 kha-kin/kha-kun 腳巾 kha-pe̍h 腳帛 kha-té/kha-tóe 腳底 kha-téngiau/kha-tóengiau 腳底撓 kha-liâm 腳廉 kha-liâm-to 腳廉刀 kha-oan 腳彎 kha-āu-chan 腳後chan kha-āu-teⁿ/kha-āu-tiⁿ 腳後teⁿ kha-āu-nn̄g 腳後卵 kha-āu-oan 腳後彎 kha-āu-khiau 腳後曲 kha-āu-kin/kha-āu-kun 腳後筋 kha-āu-tó͘ 腳後肚 kha-āu-kī/kha-āu-kū 腳後距 kha-chhiú 腳手 kha-chhiú-sô 腳手sô kha-chhiú-bān 腳手慢 kha-chhiú-nńg 腳手軟 kha-khàu 腳扣 kha-cháiⁿ/kha-kí 腳指 kha-chéng-kah 腳指甲 kha-chéng-thâu 腳指頭 kha-chiⁿ 腳掙 kha-chiⁿ-that 腳掙踢 kha-chiapkha 腳接腳 kha-tòng 腳擋 kha-tòng-á 腳擋仔 khapái-pái 腳擺擺 kha-siàu/kioh-siàu 腳數 kha-siàu-hì 腳數戲 kha-oat-ji̍p 腳斡入 kha-oat-oan 腳斡彎 kha-khiau 腳曲 kha-pún 腳本 kha-kê 腳枷 kha-tháng 腳桶 kha-sau 腳梢 kha-bô͘ 腳模 kha-pō͘ 腳步 kha-pō͘chhiú-lō͘ 腳步手路 kha-bó-chháu/kha-bú-chháu 腳母草 kha-khì 腳氣 kha-khì-pēⁿ/kha-khì-pīⁿ 腳氣病 kha-jiáu 腳爪 kha-liáu-á 腳爪仔 kha-kiû 腳球 kha-kiû-tiûⁿ 腳球場 kha-thia̍p-khoân 腳疊環 kha-thia̍p-phoân 腳疊盤 kha-thia̍p-khûn 腳疊蜷 kha-hûn 腳痕 kha-sián 腳癬 kha-phôe-chîⁿ/kha-phê-chîⁿ 腳皮錢 kha-pôaⁿ 腳盤 kha-ba̍k 腳目 kha-ba̍k-chháu 腳目草 kha-kìm 腳禁 kha-thêng 腳程 kha-kin/kha-kun 腳筋 kha-kin-siau/kha-kun-siau 腳筋踃 kha-tâng-kut 腳筒骨 kha-chat-hong 腳節風 khatòekha/khatèkha 腳綴腳 kha-phāng 腳縫 kha-phāng-ē 腳縫下 kha-kiáu 腳繳 kha-tó͘ 腳肚 kha-tó͘-jîn 腳肚仁 kha-tó͘-bah 腳肚肉 kha-tó͘-kiān 腳肚腱 kha-tó͘-kut 腳肚骨 kha-tâng 腳胴 kha-tâng-kut 腳胴骨 kha-sau 腳脩 kha-óaⁿ 腳腕 kha-thúi 腳腿 kha-khū 腳臼 kha-hō 腳號 kha-sau 腳蛸 kha-sau-á 腳蛸仔 kha-chńg-kah/kha-chéng-kah 腳趾甲 kha-kī/kha-kū 腳距 kha-jiah/kha-liah 腳跡 kha-chiah-té/kha-chiah-tóe 腳跡底 kha-ta̍h 腳踏 kha-ta̍h-á 腳踏仔 khata̍h-chha 腳踏差 kha-ta̍h-pang 腳踏枋 kha-ta̍h-í 腳踏椅 kha-ta̍h-chio̍h 腳踏石 kha-ta̍h-kha 腳踏腳 kha-ta̍h-chhia 腳踏車 kha-ta̍h-chhò 腳踏錯 kha-tê 腳蹄 kha-chioh 腳蹠 kha-chhia-tîn 腳車藤 kha-sng 腳酸 kioh-chîⁿ 腳錢 kha-liâu 腳鐐 kha-thâu-u 腳頭窩 kha-thâu-u-ē 腳頭窩下 kha-thâu-u-kut 腳頭窩骨 kha-kún 腳頷 kha-hong 腳風 kha-bé 腳馬 kha-kut 腳骨 kha-phīⁿ-liâm 腳鼻廉 keh-ē-lang 膈下lang keh-ē-khang 膈下空 keh-bah 膈肉 keh-ki 膈肌 keh-si̍t/kek-si̍t 膈食 ko/kō 膏 ko-chúi 膏水 ko-pit 膏筆 ko-ko-tîⁿ 膏膏纏 ko͘-io̍h/ko-io̍h/ko-io̍h 膏藥 ka 膠 ka-pò͘ 膠布 kòe 膾 khū 臼 khū-á-thûi 臼仔槌 khū-khí 臼齒 kū 舅 kū-á 舅仔 kū-á-chí-hu 舅仔姊夫 kū-kong 舅公 kū-teng 舅燈 kū-piáu 舅表 kí/kú 舉 kí-sè/kú-sè 舉世 kí-jîn/kú-jîn 舉人 kí-lē/kú-lē 舉例 kí-chè/kú-chè 舉債 kí-chhut/kú-chhut 舉出 kí-tōng/kú-tōng 舉動 kí-kok/kú-kok 舉國 kí-ke/kú-ke 舉家 kí-poe/kú-poe 舉杯 kí-chí/kú-chí 舉止 kí-hoat/kú-hoat 舉發 kí-hêng/kú-hêng 舉行 kí-pān/kú-pān 舉辦 kí-tāng/kú-tāng 舉重 kí-chhèng/kú-chhèng 舉銃 kū 舊 kū-làu-làu 舊làu-làu kū-sū 舊事 kū-lâng 舊人 kū-chok 舊作 kū-lē 舊例 kū-chheh 舊冊 kū-chheh-tiàm 舊冊店 kū-chè 舊制 kū-tē/kū-tōe 舊地 kū-tē-chí/kū-tōe-chí 舊地址 kū-chí 舊址 kū-hêng 舊型 kū-thò 舊套 kū-thò-thâu 舊套頭 kū-chûn-nî 舊存年 kū-sio̍k 舊屬 kū-siū 舊岫 kū-nî 舊年 kū-nî-tō͘ 舊年度 kū-té/kū-tóe 舊底 kū-sek 舊式 kū-chêng 舊情 kū-pá-hì 舊把戲 kū-ōaⁿ-sin 舊換新 kū-sî 舊時 kū-le̍k 舊曆 kū-le̍k-nî 舊曆年 kū-àn 舊案 kū-khóaⁿ 舊款 kū-àu 舊漚 kū-ian 舊煙 kū-pán 舊版 kū-pēⁿ/kū-pīⁿ 舊病 kū-chèng 舊症 kū-chèng-thâu 舊症頭 kū-siùⁿ/kū-siūⁿ 舊相 kū-siang-hó/kū-siong-hó 舊相好 kū-siùⁿ-siùⁿ 舊相相 kū-bí 舊米 kū-chau-phoh 舊糟粕 kū-láu-phauh 舊老博 kū-lo̍h 舊落 kū-lak-lak 舊落落 kū-saⁿ 舊衫 kū-chhin-chiâⁿ 舊親情 kū-koan 舊觀 kū-ōe 舊話 kū-tiàu/kū-tiāu 舊調 kū-phó͘-chiàu-poaⁿ 舊譜照搬 kū-hòe/kū-hè 舊貨 kū-hòe-té/kū-hè-tóe 舊貨底 kùi-lō͘ 舊路 Kū-kim-soaⁿ 舊金山 kū-thâu-náu 舊頭腦 kū-chia̍h-sin 舊食新 kan-khùn 艱困 kan-khó͘ 艱苦 kan-khó͘-lâng 艱苦人 kan-khó͘-té/kan-khó͘-tóe 艱苦底 kan-khó͘-sim 艱苦心 kan-khó͘-seⁿ/kan-khó͘-siⁿ 艱苦生 kan-khó͘-thiaⁿ 艱苦聽 kan-khó͘-kòe/kan-khó͘-kè 艱苦過 kan-khó͘-chîⁿ 艱苦錢 kan-kè 艱計 kan-sin 艱辛 kan-kòe/kan-kè 艱過 kan-kù 艱鉅 kan-lân 艱難 kiong 芎 khêng-nâ/kiông-nâ 芎林 keng-chio/kin-chio 芎蕉 keng-chio-peng/kin-chio-peng 芎蕉冰 keng-chio-châng/kin-chio-châng 芎蕉欉 keng-chio-iû/kin-chio-iû 芎蕉油 keng-chio-ông/kin-chio-ông 芎蕉王 keng-chio-le̍k/kin-chio-le̍k 芎蕉綠 keng-chio-sng/kin-chio-sng 芎蕉霜 khiàm-si̍t 芡實 kài-boa̍h 芥末 kòa-chhài 芥菜 kòa-chhài-chí 芥菜籽 kài-loa̍h 芥辣 khîn-chhài/khûn-chhài 芹菜 kho-táⁿ 苛打 kho-chúi 苛水 kho-kiû 苛求 kho-chek 苛責 kho-hong 苛風 kó͘-ì 苟意 kó͘-kán/kió-kán 苟簡 khó͘ 苦 khó͘-bē-tit/khó͘-bōe-tit 苦bē得 khó͘-bē-thang/khó͘-bōe-thang 苦bē通 khó͘-lo̍h 苦lo̍h khó͘-m̄ 苦m̄ khó͘-put-kham-giân 苦不堪言 khó͘-chú 苦主 khó͘-óa 苦倚 khó͘-hêng 苦刑 khó͘-le̍k/khó͘-lo̍h/ku-lí 苦力 khó͘-kang-hu 苦功夫 khó͘-khǹg 苦勸 khó͘-eh 苦厄 khó͘-miā 苦命 khó͘-thàn 苦嘆 khó͘-teh-teh 苦塊塊 khó͘-kéng 苦境 khó͘-ha̍k 苦學 khó͘-bóe-chhài/khó͘-bé-chhài 苦尾菜 khó͘-kang 苦工 khó͘-ia̍h 苦役 khó͘-sim 苦心 khó͘-su 苦思 khó͘-būn 苦悶 khó͘-chêng 苦情 khó͘-òⁿ-chiáu 苦惡鳥 khó͘-náu 苦惱 khó͘-chhoeh 苦慼 khó͘-chiàn 苦戰 khó͘-hì 苦戲 khó͘-iám 苦掩 khó͘-iám-iám 苦掩掩 khó͘-ia̍p-ia̍p/khó͘-iap-iap 苦揜揜 khó͘-liám 苦斂 khó͘-tòaⁿ 苦旦 khó͘-hōaⁿ 苦旱 khó͘-nâ-pôaⁿ 苦林盤 khó͘-kó 苦果 khó͘-thiāu 苦柱 khó͘-thiāu-á 苦柱仔 khó͘-tu 苦株 khó͘-thô 苦桃 khó͘-tòng 苦棟 khó͘-chhó͘ 苦楚 khó͘-lēng 苦楝 khó͘-lēng-kang 苦楝公 khó͘-lēng-kū 苦楝舅 khó͘-lo̍k 苦樂 khó͘-thi 苦樗 khó͘-chhiū 苦樹 khó͘-sí 苦死 khó͘-to̍k 苦毒 khó͘-mn̂g/khó͘-mo͘/khó͘-mô͘ 苦毛 khó͘-khì 苦氣 khó͘-chúi 苦水 khó͘-hái 苦海 khó͘-thng 苦湯 khó͘-bô 苦無 khó͘-koe 苦瓜 khó͘-koe-chháu 苦瓜草 khó͘-koe-bīn 苦瓜面 khó͘-kam 苦甘 khó͘-kam-á 苦甘仔 khó͘-thàng/khó͘-thòng 苦痛 khó͘-phôe/khó͘-phê 苦皮 khó͘-phôe-chhiū/khó͘-phê-chhiū 苦皮樹 khó͘-iô 苦窯 khó͘-tek 苦竹 khó͘-chhiò 苦笑 khó͘-ta̍k-ta̍k/khó͘-tak-tak 苦篤篤 khó͘-cho-á 苦糟仔 khó͘-liān 苦練 khó͘-jio̍k-kè 苦肉計 khó͘-hoe 苦花 khó͘-tê 苦茶 khó͘-chháu 苦草 khó͘-chhài 苦菜 khó͘-ia̍p-ia̍p 苦葉葉 khó͘-nâ-pôaⁿ 苦藍盤 khó͘-io̍h 苦藥 khó͘-ô-á 苦蚵仔 khó͘-hēng 苦行 khó͘-thiong 苦衷 khó͘-tho̍k 苦讀 khó͘-bé-chhài/khó͘-bóe-chhài 苦買菜 khu-lí/ku-lí/ku-lí 苦里 khó͘-ke-bó/khó͘-koe-bú 苦雞母 khó͘-lān 苦難 khó͘-kiaⁿ 苦驚 khó͘-môa 苦麻 khó͘-chhut 苦齣 kiô 茄 kiô-á-sek 茄仔色 ka-tang-chhiū 茄冬樹 ka-tiaⁿ 茄朾 ka-tek-sún 茄竹筍 kiô-sek 茄色 ka-tang 茄苳 ka-tang-chhiū 茄苳樹 ka-boa̍h-chhài 茄茉菜 ka-te̍k-sún 茄荻筍 ka-têng 茄藤 ka-tîn-chhiū 茄藤樹 ka-chì/ka-chù 茭chì kha-pe̍h-sún 茭白筍 kang-tō͘ 茳芏 kí-kong-ji̍t 莒光日 kí-kong-hō 莒光號 keh/ngeh/ngoeh 莢 koaⁿ-á 菅仔 koaⁿ-bang/koaⁿ-bâng/koaⁿ-bâng 菅芒 koaⁿ-bang-hoe 菅芒花 koaⁿ-chháu 菅草 koaⁿ-chin 菅蓁 koaⁿ-hô 菅豪 ko͘ 菇 kiok 菊 kek-hoe/kiok-hoe 菊花 kiok-hoe-bo̍k 菊花木 khún 菌 koah 葛 koah-chî/koah-chû 葛薯 koah-tîn 葛藤 koah-tîn-chháu 葛藤草 ka 葭 khôe 葵 khe-sìⁿ/khoe-sìⁿ/khôe-sìⁿ 葵扇 khôe-chang 葵棕 kûi-hoe 葵花 koái-thong-á 蒯通仔

lêng-sū 能事 lêng-le̍k 能力 lêng-kàn 能幹 lêng-goân 能源 lêng-goân-gûi-ki 能源危機 lêng-goân-pō͘ 能源部 lêng-liāng/lêng-liōng 能量 lê 腡 ló͘-iû/ló-iû 腦油 lám 腩 lám-tó͘-bah/liám-tó͘-bah 腩肚肉 lâ-sōe/lâ-sē 膋垂 lī 膩 lâng/lông 膿 lâng-chúi 膿水 lâng-lāu-ba̍k 膿漏目 lâng-siûⁿ 膿瘍 lâng-hoeh/lâng-huih 膿血 lâng-thâu 膿頭 lián-biān 臉面 la̍h-jîn 臘人 la̍h-ji̍t 臘日 la̍h-goe̍h/la̍h-ge̍h 臘月 la̍h-iû 臘油 la̍h-bu̍t 臘物 la̍h-pôaⁿ 臘盤 la̍h-bah 臘肉 la̍h-chhiâng 臘腸 la̍h-chhiâng-chhiū 臘腸樹 lîm-kip 臨急 lîm-sî 臨時 lîm-gî-ke/lîm-gî-koe 臨沂街 lîm-sán 臨產 liâm-tong-sî/lîm-tong-sî 臨當時 lîm-phûn 臨盆 liâm-piⁿ 臨邊 liâm-piⁿ-kú 臨邊久 lîm-piⁿ-sî 臨邊時 lām-siāng/lām-siōng 艦上 lām-théng 艦艇 lām-tūi 艦隊 liâng/liông 良 liâng-siān/liông-siān 良善 liâng-to/liông-to 良多 liâng-hó/liông-hó 良好 liâng-ka-hū-lí/liông-ka-hū-lí 良家婦女 liâng-sim/liông-sim 良心 liâng-sèng/liông-sèng 良性 liâng-hong/liông-hong 良方 liâng-ki/liông-ki 良機 liâng-bîn/liông-bîn 良民 liâng-ti/liông-ti 良知 liâng-chhek/liông-chhek 良策 liâng-iân/liông-iân 良緣 liâng-io̍h/liông-io̍h 良藥 liám 苒 lāu-tê-sek/tê-sek 茶色 lû-chhiáng-chhiáng 茹chhiáng-chhiáng lû-kô-kô 茹ko--ko lû-kô 茹kô lû-sô 茹sô lû-kù 茹倨 lû-liông-sàm-kheng 茹茸鬖框 lû-thâu-sàm-kè 茹頭鬖髻 lû-bé-bé 茹馬馬 lû-sàm-sàm 茹鬖鬖 lám 荏 lám-jio̍k 荏弱 lám-hàn 荏漢 lám-kha 荏腳 lám-kha-siàu/lám-kioh-siàu 荏腳數 lám-hòe/lám-hè 荏貨 lám-lō͘ 荏路 lám-sin-miā 荏身命 lám-bé 荏馬 láu-hoe 荖花 láu-chháu 荖草 láu-hio̍h 荖葉 láu-tîn 荖藤 lêng-kak 菱角 lêng-kak-chhùi 菱角嘴 lêng-kak-chím 菱角枕 lêng-kak-chhài 菱角菜 lêng-kak-chiáu 菱角鳥 lak/làu/la̍uh/lo̍h/lo̍k 落 lok-chhi̍h 落chhi̍h lo̍h-làm 落làm lo̍h-láu 落láu lo̍k-sōng 落sōng lak-saⁿ-lak-sì 落三落四 làu-ē-ham 落下ham làu-ē-hoâi/làu-ē-hâi 落下頦 làu-ē-ham 落下頷 làu-kau/lak-kau 落交 lo̍h-lâng-chhùi 落人嘴 lo̍k-ngó͘ 落伍 lak-kē/lo̍h-kē 落低 làu-kah-thò͘ 落佮吐 lo̍h-lâi 落來 lo̍h-sio̍h 落俗 lo̍h-thêng 落停 lak-kè/lo̍h-kè 落價 lo̍h-ji̍p 落入 lo̍h-peh/lo̍h-poeh 落八 lo̍h-sì/lo̍h-sè 落勢 lo̍h-sî 落匙 lo̍h-pòaⁿ-kî 落半旗 lo̍h-lâm 落南 lo̍h-khì/lo̍h-khù 落去 loh-khì-lâu-kha/loh-khù-lâu-kha 落去樓腳 lo̍h-kù 落句 lo̍h-tâi 落台 lo̍h-miâ/lo̍k-miâ 落名 làu-thò͘-sià 落吐瀉 làu-thò͘-chèng 落吐症 lo̍h-âu 落喉 lak-chhùi-khí 落嘴齒 lo̍h-thó͘/lo̍h-thô͘/lo̍k-thó͘ 落土 lo̍h-chāi 落在 lo̍k-tē/lo̍k-tōe 落地 làu-chhē/lo̍h-chhē 落坐 lo̍h-tiûⁿ 落場 lo̍h-lap 落塌 lo̍h-hi 落墟 lak-jī/làu-jī/làu-jī/lak-jī 落字 làu-ko͘-chiáu 落孤鳥 lo̍h-tiāⁿ 落定 làu-chhē 落尺 lo̍h-bóe/lo̍h-bé 落尾 lo̍h-bóe-lâi/lo̍h-bé-lâi 落尾來 lo̍h-bóe-chhiú/lo̍h-bé-chhiú 落尾手 làu-sái 落屎 làu-sái-chheⁿ/làu-sái-chhiⁿ 落屎星 làu-sái-lâm 落屎楠 làu-sái-chèng 落屎症 làu-sái-io̍h 落屎藥 làu-sái-bé 落屎馬 lo̍h-soaⁿ 落山 lo̍h-soaⁿ-hong 落山風 lo̍h-kiā 落崎 lo̍h-niá 落嶺 lo̍h-kang 落工 lo̍h-kang-hu 落工夫 lo̍h-chha 落差 lo̍h-bō͘ 落幕 lak-phí 落庀 lo̍h-chhn̂g 落床 lo̍h-chhn̂g-kha 落床腳 lo̍k-hō͘ 落後 lo̍h-āu-ji̍t/lò-āu-ji̍t/lo̍h-āu--li̍t 落後日 lo̍h-sim 落心 lok-chì 落志 lo̍h-sèng 落性 lo̍k-sêng 落成 lo̍h-hì 落戲 lo̍h-chhiú 落手 làu-phah 落拍 lo̍h-koah 落括 lak-tiāu 落掉 lo̍h-chhah 落插 làu-pái 落擺 lo̍h-nôa-thâu 落攔頭 lo̍k-pāi 落敗 lo̍h-kàu 落教 lo̍h-tn̄g 落斷 lo̍h-ji̍t 落日 lo̍h-cho̍h-ji̍t/lò-cho̍h-ji̍t/lo̍h-cho̍h--li̍t 落昨日 làu-kéng 落景 lo̍h-pún-chîⁿ 落本錢 làu-sia̍h-á 落杓仔 lo̍h-chhâ 落柴 lo̍h-koan 落棺 lak-sún/lo̍h-sún 落榫 lo̍h-lâu-thui 落樓梯 lo̍h-khoán 落款 lak-khak 落殼 lak-khak-chan 落殼欑 làu-chúi/lo̍h-chúi 落水 lo̍h-chúi-ke-á/lo̍h-chúi-koe-á 落水雞仔 lo̍h-iû-tiáⁿ 落油鼎 lo̍h-po̍h 落泊 lo̍h-khó 落洘 lo̍h-lâu 落流 lo̍h-hái 落海 lo̍h-lūi 落淚 lo̍h-ô͘ 落湖 làu-kau 落溝 lo̍h-bông 落濛 làu-sià-pēⁿ/làu-sià-pīⁿ 落瀉病 lo̍h-che 落災 lak-bô 落無 lo̍h-ga̍k 落獄 lo̍h-pan 落班 lo̍h-chhân 落田 lak-phí 落疕 lo̍h-kaⁿ 落監 lo̍h-bîn 落眠 lo̍h-bîn-chhn̂g 落眠床 lo̍h-khe 落科 lo̍h-chéng 落種 lak-sūi 落穗 lo̍h-khang 落空 làu-khang-kiâⁿ 落空行 làu-khang-chhia 落空車 làu-khang-chōa 落空逝 làu-khang-chhèng 落空銃 lak-chām 落站 lo̍k-tē 落第 lo̍h-pit 落筆 lo̍h-che̍k 落籍 làu-chî/làu-chû 落糬 lak-kip 落級 lo̍h-bāng 落網 làu-si̍t-á 落翼仔 lo̍h-ngauh 落耦 lo̍h-hī/lo̍h-hīⁿ 落耳 lak-chit 落職 lo̍h-bah 落肉 lo̍h-tō͘ 落肚 làu-tō͘-soa 落肚痧 lo̍h-pûi 落肥 làu-keng-kah 落肩胛 làu-keng-hong 落肩風 làu-the 落胎 lo̍h-kha 落腳 lo̍k-kha-seng 落腳生 làu-tn̂g 落腸 làu-tn̂g-thâu 落腸頭 làu-pak 落腹 lak-lián/lok-lián 落臉 lo̍h-chûn 落船 lak-sek/lo̍h-sek 落色 lak-hoe 落花 lo̍k-hoa-seng 落花生 lo̍k-hoa-seng-phoh 落花生粕 lak-lo̍h/lak--lo̍h 落落 lak--lo̍h-lâi 落落來 lak-lo̍h-khì/lak-lo̍h-khù 落落去 lo̍k-lo̍k-thò͘ 落落吐 lak-hio̍h/làu-hio̍h 落葉 lo̍h-chòng 落葬 lak-sui 落蓑 làu-phâng 落蓬 lo̍h-po̍h 落薄 lo̍h-io̍h 落藥 lak-soe/lak-sui/lo̍h-soe 落衰 lo̍h-sai-pak 落西北 lo̍h-tiāⁿ 落訂 lo̍h-khoe 落詼 lo̍h-khò 落課 lo̍h-hòe/lo̍h-hè 落貨 làu-cháu 落走 làu-phâu 落跑 lo̍h-sin/làu-sin 落身 lo̍h-chhia 落車 lo̍h-nńg 落軟 lo̍k-soán 落選 lok-khok 落酷 lak-soān 落鏇 làu-tīn/lak-tīn 落陣 lo̍h-lān 落難 lo̍h-hō͘ 落雨 lo̍h-hō͘-thiⁿ 落雨天 lo̍h-hō͘-sap-á 落雨霎仔 lo̍h-seh 落雪 lo̍h-lûi 落雷 lo̍h-pha̍uh 落雹 lo̍h-sng 落霜 lo̍h-tǹg 落頓 lak-thâu-mn̂g 落頭毛 lo̍h-má 落馬 lo̍h-má-hong 落馬風 làu-khau 落鬮 lo̍k-phek 落魄 lo̍h-tiáⁿ 落鼎 lak-khí 落齒 lī-lîm 蒞臨

me̍h-phok 脈搏 me̍h-lí 脈理 me̍h-kóng 脈管 mo͘h/mo̍͘h 膜 mo͘h-piah 膜壁 mo͘h-pài 膜拜 mo̍͘h-me̍h 膜脈 mâu 茅 mâu-lô͘ 茅蘆 m̂ 莓 m̂-á 莓仔

náu-chhiong-hiat 腦充血 náu-chhut-hoeh/náu-chhut-huih 腦出血 náu-le̍k 腦力 náu-āu 腦後 náu-pho 腦波 náu-ek-hiat 腦溢血 náu-iām 腦炎 náu-sîn-keng 腦神經 náu-chek-hiat 腦積血 náu-kin/náu-kun 腦筋 náu-mo̍͘h-iām 腦膜炎 náu-pîn-hiat 腦貧血 náu-pō͘ 腦部 náu-chín-tōng/náu-chìn-tōng 腦震盪 náu-chhóe/náu-chhé 腦髓 ngī-sim 腳心 Ngāi-sim-hô 艾森豪 nā 若 nā-m̄ 若m̄ nā-m̄-sī 若m̄是 ná-chhiūⁿ 若像 nā-tiāⁿ 若定 nā-sī 若是 nā-ū 若有 nā-beh 若欲 nā-beh-sī 若欲是 nā-chún 若準 nā-bô 若無 nā-kah 若甲 nāi 荔 nāi-chi 荔枝

oe-á-chhài/e-á-chhài 萵仔菜


ô͘-tông 胡桐 ô͘-khîm 胡琴 ô͘-chi-môa 胡脂麻 ô͘-môa-bián 胡麻鮸

ō͘-á 芋仔 ō͘-á-peng 芋仔冰 ō͘-peng 芋冰 ō͘-nn̄g 芋卵 ō͘-îⁿ-thâu 芋圓頭 ō͘-pô 芋婆 ō͘-chó 芋棗 ō͘-nî 芋泥 ō͘-jiông/ō͘-liông 芋絨 ō͘-kiⁿ 芋羹 ō͘-hoâiⁿ 芋莖 ō͘-hoâiⁿ-chhài-bóe/ō͘-hoâiⁿ-chhài-bé 芋莖菜尾 ō͘-lê 芋螺 ō͘-lû-thâu 芋顱頭 ō͘-kiâm 芋鹹

pōe-chheh 背冊 pòe-pau 背包 pōe-poān 背叛 pòe-éng 背影 pòe-āu 背後 pōe-chu/pōe-su 背書 phiaⁿ-liâu-bah 背條肉 pōe-khì 背棄 pōe-chó͘ 背祖 pōe-iok 背約 pōe-hī/pōe-hīⁿ 背耳 pōe-hū 背負 pōe-lī/pōe-lî 背離 pòe-bīn 背面 pōe-kut 背骨 phàng/phòng 胖 phòng-chhn̂g 胖床 phòng-í 胖椅 phòng-pán 胖版 phòng-sai-sai 胖獅獅 phòng-phôe/phòng-phê 胖皮 phòng-bé 胖碼 phòng-se 胖紗 phòng-tó͘/phòng-tō͘ 胖肚 phòng--khí-lâi 胖起來 phòng-thâu 胖頭 phòng-hong 胖風 phòng-hong-pá-tiùⁿ 胖風飽脹 phe/phoe 胚 phoe-á 胚仔 phe-miā 胚命 phe-bô͘/phoe-bô͘/phe-bô͘ 胚模 phoe-pôaⁿ 胚盤 phoe-thai 胚胎 phe-pak 胚腹 pau-hiaⁿ 胞兄 pau-tē 胞弟 pau-thai 胞胎 pau-i 胞衣 pha-lông 脬囊 pó͘ 脯 pó͘-pó͘ 脯脯 po͘-lian 脯蔫 pî 脾 pî-thó͘ 脾土 pî-thó͘-khui 脾土開 phî-khì/pî-khì 脾氣 pî-kam 脾疳 pî-thiàⁿ 脾痛 pî-ūi 脾胃 pî-chōng 脾臟 pak 腹 pak-lāi 腹內 pak-lāi-khǹg-kiàm 腹內khǹg劍 pak-lāi-chhia 腹內推 pak-lāi-gî 腹內疑 pak-lāi-chhia 腹內硨 pak-tē/pak-tōe 腹地 pak-àn 腹案 pak-tó͘ 腹肚 pak-tó͘-iau 腹肚iau pak-tó͘-tù-tù 腹肚tù-tù pak-tó͘-thiàⁿ 腹肚痛 pak-tó͘-tiòng /pak-tó͘-tiùⁿ 腹肚脹 pak-tó͘-tiùⁿ-tiùⁿ 腹肚脹脹 pak-tó͘-piⁿ 腹肚邊 pak-tn̂g 腹腸 pak-tn̂g-tōa 腹腸大 pak-mo̍͘h-iām 腹膜炎 phông-kong/pông-kong/phōng-kong/pông-kong 膀胱 pio 膘 pho͘ 膚 phòng-teng 膨丁 phòng-kè 膨價 phòng-nah-kiàⁿ 膨凹鏡 phòng-chhiàng 膨唱 phòng-tōa 膨大 phòng-tāi-hái 膨大海 phòng-bóe-bâ 膨尾狸 phòng-chhn̂g 膨床 phòng-í 膨椅 phòng-mn̂g-kńg 膨毛管 phòng-chhèng 膨沖 phòng-sai-sai 膨獅獅 phòng-phôe/phòng-phê 膨皮 phòng-phā 膨皰 phòng-hún 膨粉 phòng-se 膨紗 phòng-se-chhiah 膨紗刺 phòng-se-saⁿ 膨紗衫 phòng-tō͘ 膨肚 phòng-tiòng 膨脹 phêng-tiòng-le̍k 膨脹力 phòng-thúi 膨腿 phòng-kûn 膨裙 phòng-khí-lâi 膨起來 phòng-thap 膨蹋 phòng-kiàⁿ 膨鏡 phòng-bīn 膨面 phòng-hong 膨風 phòng-hong-sian 膨風仙 phòng-piáⁿ 膨餅 phòng-chhí/phòng-chhú 膨鼠 pì 臂 phò͘ 舖 pho͘-té/pho͘-tóe 舖底 pho͘-pâi 舖排 pho͘-pâi-ōe 舖排話 pho͘-pán 舖板 pho͘-kài 舖蓋 pho͘-siat 舖設 pho͘-bīn-than 舖面蟶 poa̍t-jiá/poa̍t-ché 般若 pe̍k 舶 pa-chio 芭蕉 pa-chiau-hî/pa-chiau-hû 芭蕉魚 pa-lé 芭蕾 pa-lé-bú 芭蕾舞 phang 芳 phang-bī 芳味 phang-phùn-phùn 芳噴噴 phang-liāu 芳料 phang-chhâ 芳柴 phang-kùi 芳桂 phang-chiuⁿ 芳樟 phang-khì 芳氣 phang-chúi 芳水 phang-chhèng-chhèng 芳沖沖 phang-iû 芳油 phang-kún-kún 芳滾滾 phang-kiuⁿ 芳獐 phang-koe 芳瓜 phang-tiⁿ 芳甜 phang-hún 芳粉 phang-cheng 芳精 phang-chhàu 芳臭 phang-hoe 芳花 phang-tê-kho͘ 芳茶箍 phang-chháu-hoe 芳草花 phang-chhài 芳菜 phang-kòng-kòng 芳貢貢 phang-sap-bûn 芳雪文 phang-thâu 芳頭 phang-hiuⁿ 芳香 phang-hiuⁿ-bī 芳香味 phang-chhí/phang-chhú 芳鼠 pau/pô͘ 苞 pún 苯 phîn-á 苹仔 phêng-kó-lâi 苹果梨 puh-chhùi-khí 茁嘴齒 puh-phā 茁泡 puh-lâng 茁膿 puh-gê 茁芽 puh-íⁿ 茁蘡 pâng-hóaⁿ-hóaⁿ 茫罕罕 poa̍t-á/pa̍t-á 菝仔 pa̍t-á-chháu 菝仔草 pe-lêng-á/poe-lêng-á 菠菱仔 poe-lêng-á 菠蔆仔 pe-lêng-chhài 菠薐菜 phô͘-thê-chí/phô͘-thê-chú 菩提子 phô͘-thê-kó 菩提果 phô͘-thê-chhiū 菩提樹 phô͘-sat 菩薩 pián-thiok-chháu 萹蓄草 phô-tô/pô-tô/phû-tô 葡萄 phû-tô-koaⁿ 葡萄乾 phû-tô-châng 葡萄叢 phû-tô-iū 葡萄柚 phû-tô-chhiū 葡萄樹 Phû-tô-gê 葡萄牙 phû-tô-thn̂g 葡萄糖

sau 脩 sīn 腎 sīn-lông 腎囊 siān-chí/sīn-chí 腎子 sīn-chúi 腎水 sīn-chúi-ōng 腎水旺 sīn-chúi-chiok 腎水足 sīn-chōng 腎臟 sai 腮 sai-chhùi-phóe 腮嘴-卑頁 sai-chhùi-piⁿ 腮嘴邊 sòaⁿ 腺 sîn 臣 sià 舍 sià-lâng 舍人 su-thiòng 舒暢 su-ho̍k 舒服 su-sóng 舒爽 Sùn 舜 san-pán 舢板 sam-pán-á/san-pán-á 舢舨仔 sam-pán-iô 舢舨搖 soân-bō 船帽 sek 色 sek-ka 色加 sek-khá-ōe 色巧話 sek-chhái 色彩 sek-chêng 色情 sek-chêng-kông 色情狂 sek-liāu 色料 sek-chúi 色水 sek-chúi-kiau 色水嬌 sek-gâ 色牙 sek-lông 色狼 sek-bông 色盲 sek-pit 色筆 sek-sò͘ 色素 sek-tì/sek-tī/sek-tī 色緻 sek-tì 色致 sek-tiāu 色調 sek-hong 色風 sim 芯 siô-siô 苕苕 sui 荽 sa-ke/sa-koe 莎雞 soan-chháu 萱草 so͘-chèng 蒐證 so͘-kò͘ 蒐購 so͘-chi̍p 蒐集 soàn-á 蒜仔 soàn-á-chai 蒜仔栽 sǹg-á-hoe 蒜仔花 soàn-á-kut 蒜仔骨 soàn-boa̍h 蒜末 soàn-jiông-ki/soàn-liông-ki 蒜絨枝 soàn-thâu 蒜頭 soàn-hiong-tîn 蒜香藤

thai-īn 胎孕 the-sái 胎屎 thai-koân 胎權 thai-the-mn̂g/the-mn̂g/thai-mn̂g/the-thai-mn̂g 胎毛 thai-liû 胎瘤 thai-pôaⁿ 胎盤 thoah 脫 thoat-put-lī/thoat-put-lî 脫不離 thoat-ngó͘-hêng 脫五形 thoat-á 脫仔 thoat-bián 脫免 thoat-hòa 脫化 thoat-siû 脫售 thut-chhùi 脫嘴 thut-chhē 脫尺 thoat-bō 脫帽 thoat-chhiú 脫手 thoah-li̍t-chí 脫日子 thǹg-khak 脫殼 thoat-khì 脫氣 thoat-chúi 脫水 thoat-chúi-ki 脫水機 thoat-pan 脫班 thoat-sán 脫產 thoat-phôe/thoat-phê 脫皮 thoat-chéng 脫種 thoat-kó 脫稿 thoah-thang 脫窗 thut-chhôe/thut-chhê 脫箠 thoat-chiat 脫節 thoat-che̍k 脫籍 thoat-sòaⁿ 脫線 thoat-chōe 脫罪 thu̍t-the/thu̍t-thai 脫胎 thoat-chi-gû-leng 脫脂牛奶 thoat-chi-mî 脫脂綿 thut-kha 脫腳 thoat-tn̂g 脫腸 thut-tn̂g-thâu/thu̍t-tn̂g-thâu 脫腸頭 thut-khū 脫臼 thoat-sek 脫色 thoat-i-bú 脫衣舞 thoat-cháu/thu̍t-cháu 脫走 thoat-cháu-lī/thoat-cháu-lî 脫走離 thoat-sin/thu̍t-sin 脫身 thoat-sin-lī/thoat-sin-lî 脫身離 thut-lián 脫輦 thut-lûn/thu̍t-lûn 脫輪 thoat-thè/thoat-thòe 脫退 thoat-tô 脫逃 thoah-kòe/thoah-kè 脫過 thoat-hiám 脫險 thoat-lī/thoat-lî 脫離 thoat-lī-sok-pak/thoat-lî-sok-pak 脫離束縳 thoat-lī-koan-hē/thoat-lî-koan-hē 脫離關係 thoat-tóng 脫黨 tāu 脰 tāu-hāng 脰項 tiòng/tiùⁿ 脹 tiùⁿ-tōa/tiòng-tāi 脹大 tiùⁿ-sái-ku 脹屎龜 tiòng-sim 脹心 tiòng-khì/tiùⁿ-khì 脹氣 tiùⁿ-chúi 脹水 tiùⁿ-kah-piⁿ 脹甲邊 tiòng-tám/tiòng-táⁿ/tiòng-tám 脹膽 tiùⁿ-lâng 脹膿 tiùⁿ-hēng 脹行 thún 腯 thûn-bó/thûn-bú 腯母 tún-tún 腯腯 tn̂g-á 腸仔 tn̂g-á-iām 腸仔炎 tn̂g-á-jia̍t 腸仔熱 tn̂g-á-pēⁿ/tn̂g-á-pīⁿ 腸仔病 tn̂g-á-siûⁿ 腸仔瘍 tn̂g-á-tō͘ 腸仔肚 tn̂g-á-mo̍͘h 腸仔膜 tiông-ku̍t 腸滑 tiông-sàn 腸疝 tiông-eng 腸癰 tn̂g-tō͘ 腸肚 tn̂g-thâu 腸頭 thúi 腿 thúi-pau 腿包 thúi-bah 腿肉 thúi-kó͘-bah 腿股肉 thúi-kó͘-thâu 腿股頭 thúi-khò͘ 腿褲 thúi-lûn 腿輪 thúi-thâu 腿頭 thúi-thâu-kut 腿頭骨 thīn--lâng 膢人 thīn--lâng--lo͘ 膢人嘍 tám/táⁿ 膽 tám-le̍k 膽力 táⁿ-kò͘-sûn 膽固醇 táⁿ-chāi 膽在 tám-hân 膽寒 tám-chhiú 膽手 tám-káⁿ 膽敢 tám-tì/táⁿ-tì 膽智 táⁿ-chiap 膽汁 tám-lîm 膽淋 tám-hàn 膽漢 tám-lia̍k/tám-lio̍k 膽略 táⁿ-chio̍h 膽石 tám-lîm 膽碄 táⁿ-sè/táⁿ-sòe 膽細 táⁿ-kiat-chio̍h 膽結石 táⁿ-le̍k 膽綠 tám-tám 膽膽 tám-hóng 膽訪 tám-liāng/tám-liōng 膽量 táⁿ-thâu 膽頭 tì 致 tì-sú 致使 tì-hāu 致候 Tì-hāu-sû 致候詞 tì-siong 致傷 tì-hâm 致函 tì-kàu 致到 tì-le̍k 致力 tì-sèng 致勝 tì-bēng/tì-miā 致命 tì-bēng-siong 致命傷 tì-bēng-chhù 致命處 tì-hù 致富 tì-sim 致心 tì-hīn/tì-hūn 致恨 tì-ì 致意 tì-chiâⁿ 致成 tì-kèng 致敬 tì-khiàm 致歉 tì-sí 致死 tì--kah 致甲 tì-pēⁿ/tì-pīⁿ 致病 tì-gâm-bu̍t 致癌物 tì-ìm 致蔭 tì-sû 致詞 tì-siā 致謝 tì-hō 致賀 tì-chēng 致贈 tì-sin-miā 致身命 tì-sû 致辭 tì-sàng 致送 tì-tāng/tì-tiōng 致重 tì-tiān 致電 tāi/tōa 舵 tāi-kong 舵公 théng 艇 tâi/thî 苔 tōe-á 苧仔 tōe-á-pò͘ 苧仔布 tē-á-soh 苧仔索 tōe-á-si 苧仔絲 tē-á-sòaⁿ 苧仔線 tê-á-chî/tê-á-chû 苧仔薯 tê-á-saⁿ 苧仔衫 tê 茶 tê-siū 茶siū tê-khū/tê-kū 茶具 tê-kí-á 茶几仔 tê-sî-hông 茶匙hông tê-châng 茶叢 tê-chhip 茶咠 tê-hn̂g 茶園 tê-káu 茶垢 tē-ô͘/tê-ô͘ 茶壺 tê-sek 茶室 tê-bóe/tê-bé 茶尾 tê-liō 茶尿 tê-tiàm-á 茶店仔 tê-sim 茶心 tê-sim-phoh 茶心粕 tê-sim-tê 茶心茶 tê-pâng 茶房 tê-thoaⁿ 茶攤 tê-pan-chôa 茶斑蛇 tê-hōe 茶會 tê-poe 茶杯 tê-ki 茶枝 tê-toh 茶桌 tê-toh-á 茶桌仔 tê-toh-á-ūi 茶桌仔位 tê-pîⁿ 茶棚 tê-gia̍p 茶業 tê-chhiū 茶樹 tê-châng 茶欉 tê-chúi 茶水 tê-iû 茶油 tê-sé/tê-sóe 茶洗 tê-tái 茶滓 tê-pân 茶瓶 tê-au 茶甌 tê-cheng 茶盅 tê-pôaⁿ 茶盤 tê-kho͘ 茶箍 tê-kho͘-hún 茶箍粉 tê-bí 茶米 tê-bí-tiàm 茶米店 tê-bí-phoh 茶米粕 tê-bí-koàn-á 茶米罐仔 tê-bí-tê 茶米茶 tê-bí-chháu 茶米草 tê-le̍k 茶綠 tê-koàn 茶罐 tê-chûn 茶船 tê-sek-ba̍k-kiàⁿ 茶色目鏡 tê-íⁿ 茶芛 tê-hoe 茶花 tê-hio̍h 茶葉 tê-hio̍h-chhiū 茶葉樹 tê-lân 茶蘭 tê-thâng 茶蟲 tê-hâng 茶行 tê-ōe-hōe 茶話會 tê-tō 茶道 tê-phòe/tê-phè 茶配 tê-chiú 茶酒 tê-kó͘ 茶鈷 tê-chún 茶隼 tê-piáⁿ 茶餅 tê-piáⁿ-hōe 茶餅會 tê-koán 茶館 tê-kó͘ 茶鹽 tê-tiám-chiau-thāi 茶點招待 tâng-o 茼蒿 tâng-o-chhài 茼蒿菜 thò͘-si 菟絲 tio̍h/to̍h 著 tio̍h-ka-cha̍k 著ka-cha̍k tio̍h-that 著that tio̍h-tiâu 著tiâu tio̍h-chi̍t-kiaⁿ 著一驚 tì-chok/tù-chok/tì-chok 著作 tù-chok-jîn 著作人 tù-chok-bu̍t 著作物 tì-chok-chiá 著作者 tio̍h-siang/tio̍h-siong/tio̍h-siong 著傷 tì-chheh 著冊 tio̍h-la̍t 著力 tio̍h-ka-cha̍k 著加促 tio̍h-sì/tio̍h-sè 著勢 tio̍h-khì/tio̍h-khù 著去 tio̍h-tiàu 著吊 tio̍h-bī 著味 tio̍h-lo͘ 著咯 tio̍h-ka-cha̍k 著咳浞 tio̍h-tōa-pēⁿ/tio̍h-tōa-pīⁿ 著大病 tio̍h-thian-tiàu 著天吊 tio̍h-kôaⁿ-lia̍t-á 著寒熱仔 tio̍h-kôaⁿ-iam 著寒陰 tio̍h-nî 著年 tio̍h-kip 著急 tio̍h-ài 著愛 tio̍h-ài-chai 著愛知 tio̍h-góa 著我 tio̍k-chhiú 著手 tio̍h-chhian 著扦 tio̍h-ji̍t 著日 tio̍h-sī 著是 tio̍h-sî 著時 tio̍h-mê/tio̍h-mî 著暝 tì-su 著書 tio̍h-goe̍h/tio̍h-ge̍h 著月 tio̍h-ū 著有 tio̍h-beh 著欲 tio̍h-to̍k 著毒 tio̍h-hoat 著法 tio̍h-hóe/tio̍h-hé/to̍h-hóe/to̍h-hé 著火 tio̍h-hóe-sio/tio̍h-hé-sio 著火燒 tio̍h-chai/tio̍h-che 著災 tio̍h-lia̍t-kông 著熱狂 tio̍h-sio 著燒 tio̍h-te̍k-chióng 著特獎 tio̍h-kông 著狂 tio̍h-kâu 著猴 tio̍h-kâu-sńg 著猴損 tio̍h-kâu-sńg 著猴爽 tio̍h-kâu-tâ 著猴踔 tio̍h-pan 著班 tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ/tio̍h-chhiⁿ-kiaⁿ 著生驚 tio̍h-pēⁿ/tio̍h-pīⁿ 著病 tio̍h-pēⁿ-hong/tio̍h-pīⁿ-hong 著病風 tio̍h-soa 著痧 tio̍h-un 著瘟 tio̍h-lio̍k-chi̍t 著瘧疾 tio̍k-gán 著眼 tio̍k-gán-tiám 著眼點 tio̍h-khùn-che 著睏災 tio̍h-khùn-soa 著睏痧 tio̍h-bôa 著磨 tù-chheng 著稱 tio̍h-chhiò-pî 著笑脾 tio̍h-tán 著等 tio̍h-sǹg 著算 tio̍h-chìⁿ 著箭 tio̍h-cheh-khùi/tio̍h-choeh-khùi 著節氣 tio̍h-chhiam 著籤 tio̍h-cháng 著總 tio̍h-pè/tio̍h-pòe 著背 tio̍h-kha-tak 著腳觸 tio̍h-chi-bôa 著芝磨 tio̍h-khó͘ 著苦 tio̍h-khó͘-thiàⁿ 著苦疼 tio̍k-lo̍k 著落 to̍h--tio̍h/to̍h-tio̍h 著著 tio̍h-thâng 著蟲 tio̍h-soe 著衰 tio̍h-tak 著觸 tio̍h-chha̍t-thau 著賊偷 tio̍h-lō͘ 著路 tì-su̍t 著述 tio̍h-siâ 著邪 tio̍h-chhèng 著銃 tio̍h-pio 著鏢 tio̍h-khò 著靠 tio̍h-thâu 著頭 tio̍h-ki-hng 著飢荒 tio̍h-tâi 著駘 tio̍h-kiaⁿ 著驚 tio̍h-mô͘-sîn 著魔神 tóng 董 táng-sū 董事 táng-sū-hōe 董事會 táng-sū-tiúⁿ 董事長 tì 蒂

]=]


return {
	["背"] = "pē/pè/pòe/pōe",
	["背冊"] = "pōe-chheh",
	["背包"] = "pòe-pau",
	["背叛"] = "pōe-poān",
	["背影"] = "pòe-éng",
	["背後"] = "pòe-āu",
	["背書"] = "pōe-chu/pōe-su",
	["背條肉"] = "phiaⁿ-liâu-bah",
	["背棄"] = "pōe-khì",
	["背祖"] = "pōe-chó͘",
	["背約"] = "pōe-iok",
	["背耳"] = "pōe-hī/pōe-hīⁿ",
	["背負"] = "pōe-hū",
	["背離"] = "pōe-lī/pōe-lî",
	["背面"] = "pòe-bīn",
	["背骨"] = "pōe-kut",
	["胎"] = "thai/the",
	["胎孕"] = "thai-īn",
	["胎屎"] = "the-sái",
	["胎權"] = "thai-koân",
	["胎毛"] = "thai-the-mn̂g/the-mn̂g/thai-mn̂g/the-thai-mn̂g",
	["胎瘤"] = "thai-liû",
	["胎盤"] = "thai-pôaⁿ",
	["胖"] = "phàng/phòng",
	["胖床"] = "phòng-chhn̂g",
	["胖椅"] = "phòng-í",
	["胖版"] = "phòng-pán",
	["胖獅獅"] = "phòng-sai-sai",
	["胖皮"] = "phòng-phôe/phòng-phê",
	["胖碼"] = "phòng-bé",
	["胖紗"] = "phòng-se",
	["胖肚"] = "phòng-tó͘/phòng-tō͘",
	["胖起來"] = "phòng--khí-lâi",
	["胖頭"] = "phòng-thâu",
	["胖風"] = "phòng-hong",
	["胖風飽脹"] = "phòng-hong-pá-tiùⁿ",
	["胚"] = "phe/phoe",
	["胚仔"] = "phoe-á",
	["胚命"] = "phe-miā",
	["胚模"] = "phe-bô͘/phoe-bô͘/phe-bô͘",
	["胚盤"] = "phoe-pôaⁿ",
	["胚胎"] = "phoe-thai",
	["胚腹"] = "phe-pak",
	["胛心肉"] = "kah-sim-bah",
	["胛脊"] = "ka-chiah",
	["胛脊後"] = "ka-chiah-āu",
	["胛脊骨"] = "ka-chiah-kut",
	["胞兄"] = "pau-hiaⁿ",
	["胞弟"] = "pau-tē",
	["胞胎"] = "pau-thai",
	["胞衣"] = "pau-i",
	["胡仁豆"] = "hô͘-lîn-tāu",
	["胡桃"] = "ô͘-thô",
	["胡桐"] = "ô͘-tông",
	["胡椒"] = "hô͘-chio",
	["胡椒餅"] = "hô͘-chio-piáⁿ",
	["胡溜"] = "hô͘-liu",
	["胡為"] = "hô͘-ûi",
	["胡琴"] = "ô͘-khîm",
	["胡脂麻"] = "ô͘-chi-môa",
	["胡蠅"] = "hô͘-sîn",
	["胡蠅屎"] = "hô͘-sîn-sái",
	["胡蠅拍"] = "hô͘-sîn-phah",
	["胡蠅紙"] = "hô͘-sîn-chóa",
	["胡蠅翅"] = "hô͘-sîn-si̍t",
	["胡蠅翼"] = "hô͘-sîn-si̍t",
	["胡蠅膽"] = "hô͘-sîn-táⁿ",
	["胡蠅草"] = "hô͘-sîn-chháu",
	["胡蠅虎"] = "hô͘-sîn-hó͘",
	["胡蠅黐"] = "hô͘-sîn-thi",
	["胡說"] = "hô͘-soat",
	["胡適"] = "Hô͘-sek",
	["胡麻鮸"] = "ô͘-môa-bián",
	["胭脂"] = "ian-chi",
	["胭脂樹"] = "ian-chi-chhiū",
	["胭脂花"] = "ian-chi-hoe",
	["胭脂豆"] = "ian-chi-tāu",
	["胰島素"] = "î-tó-sò͘",
	["胳"] = "koh",
	["胳lang腳"] = "koeh-lang-kha",
	["胳下"] = "koh-ē",
	["胳下lang"] = "koh-ē-lang",
	["胳下空"] = "koh-ē-khang",
	["胳空下"] = "koh-khang-ē",
	["胸"] = "heng",
	["胸前"] = "heng-chêng",
	["胸圍"] = "heng-ûi",
	["胸坎"] = "heng-khám",
	["胸坎毛"] = "heng-khám-mn̂g",
	["胸坎肉"] = "heng-khám-bah",
	["胸坎膈"] = "heng-khám-keh",
	["胸坎骨"] = "heng-khám-kut",
	["胸懷"] = "heng-hoâi",
	["胸掛骨"] = "heng-kòa-kut",
	["胸槽"] = "heng-chô",
	["胸罩"] = "heng-tà",
	["胸脊骨"] = "heng-chiah-kut",
	["胸腹"] = "heng-pak",
	["胸膈"] = "heng-keh",
	["胸襟"] = "heng-khim",
	["胸頭"] = "heng-thâu",
	["能"] = "lêng",
	["能事"] = "lêng-sū",
	["能力"] = "lêng-le̍k",
	["能幹"] = "lêng-kàn",
	["能源"] = "lêng-goân",
	["能源危機"] = "lêng-goân-gûi-ki",
	["能源部"] = "lêng-goân-pō͘",
	["能量"] = "lêng-liāng/lêng-liōng",
	["脂肪"] = "chi-hông/chí-hông",
	["脅迫"] = "hia̍p-pek",
	["脅骨"] = "hia̍p-kut",
	["脆"] = "chhè",
	["脆力"] = "chhè-la̍t",
	["脆命"] = "chhè-miā",
	["脆嘴"] = "chhè-chhùi",
	["脆擺"] = "chhè-pái",
	["脆氣"] = "chhè-khùi",
	["脆皮"] = "chhè-phôe/chhè-phê",
	["脆雷"] = "chhè-lûi",
	["脆風"] = "sau-hong",
	["脆餅"] = "chhè-piáⁿ",
	["脆骨"] = "chhè-kut",
	["脈"] = "bah/me̍h",
	["脈動"] = "me̍h-tōng",
	["脈搏"] = "me̍h-phok",
	["脈理"] = "me̍h-lí",
	["脈管"] = "me̍h-kóng",
	["脊"] = "chiah/chit",
	["脊椎"] = "chek-chui",
	["脊翅"] = "chit-chhì",
	["脩"] = "sau",
	["脫"] = "thoah",
	["脫不離"] = "thoat-put-lī/thoat-put-lî",
	["脫五形"] = "thoat-ngó͘-hêng",
	["脫仔"] = "thoat-á",
	["脫免"] = "thoat-bián",
	["脫化"] = "thoat-hòa",
	["脫售"] = "thoat-siû",
	["脫嘴"] = "thut-chhùi",
	["脫尺"] = "thut-chhē",
	["脫帽"] = "thoat-bō",
	["脫手"] = "thoat-chhiú",
	["脫日子"] = "thoah-li̍t-chí",
	["脫殼"] = "thǹg-khak",
	["脫氣"] = "thoat-khì",
	["脫水"] = "thoat-chúi",
	["脫水機"] = "thoat-chúi-ki",
	["脫班"] = "thoat-pan",
	["脫產"] = "thoat-sán",
	["脫皮"] = "thoat-phôe/thoat-phê",
	["脫種"] = "thoat-chéng",
	["脫稿"] = "thoat-kó",
	["脫窗"] = "thoah-thang",
	["脫箠"] = "thut-chhôe/thut-chhê",
	["脫節"] = "thoat-chiat",
	["脫籍"] = "thoat-che̍k",
	["脫線"] = "thoat-sòaⁿ",
	["脫罪"] = "thoat-chōe",
	["脫胎"] = "thu̍t-the/thu̍t-thai",
	["脫脂牛奶"] = "thoat-chi-gû-leng",
	["脫脂綿"] = "thoat-chi-mî",
	["脫腳"] = "thut-kha",
	["脫腸"] = "thoat-tn̂g",
	["脫腸頭"] = "thut-tn̂g-thâu/thu̍t-tn̂g-thâu",
	["脫臼"] = "thut-khū",
	["脫色"] = "thoat-sek",
	["脫衣舞"] = "thoat-i-bú",
	["脫走"] = "thoat-cháu/thu̍t-cháu",
	["脫走離"] = "thoat-cháu-lī/thoat-cháu-lî",
	["脫身"] = "thoat-sin/thu̍t-sin",
	["脫身離"] = "thoat-sin-lī/thoat-sin-lî",
	["脫輦"] = "thut-lián",
	["脫輪"] = "thut-lûn/thu̍t-lûn",
	["脫退"] = "thoat-thè/thoat-thòe",
	["脫逃"] = "thoat-tô",
	["脫過"] = "thoah-kòe/thoah-kè",
	["脫險"] = "thoat-hiám",
	["脫離"] = "thoat-lī/thoat-lî",
	["脫離束縳"] = "thoat-lī-sok-pak/thoat-lî-sok-pak",
	["脫離關係"] = "thoat-lī-koan-hē/thoat-lî-koan-hē",
	["脫黨"] = "thoat-tóng",
	["脬囊"] = "pha-lông",
	["脯"] = "pó͘",
	["脯脯"] = "pó͘-pó͘",
	["脯蔫"] = "po͘-lian",
	["脰"] = "tāu",
	["脰項"] = "tāu-hāng",
	["脹"] = "tiòng/tiùⁿ",
	["脹大"] = "tiùⁿ-tōa/tiòng-tāi",
	["脹屎龜"] = "tiùⁿ-sái-ku",
	["脹心"] = "tiòng-sim",
	["脹氣"] = "tiòng-khì/tiùⁿ-khì",
	["脹水"] = "tiùⁿ-chúi",
	["脹甲邊"] = "tiùⁿ-kah-piⁿ",
	["脹膽"] = "tiòng-tám/tiòng-táⁿ/tiòng-tám",
	["脹膿"] = "tiùⁿ-lâng",
	["脹行"] = "tiùⁿ-hēng",
	["脺臟"] = "chūi-chōng",
	["脾"] = "pî",
	["脾土"] = "pî-thó͘",
	["脾土開"] = "pî-thó͘-khui",
	["脾氣"] = "phî-khì/pî-khì",
	["脾疳"] = "pî-kam",
	["脾痛"] = "pî-thiàⁿ",
	["脾胃"] = "pî-ūi",
	["脾臟"] = "pî-chōng",
	["腋下"] = "hia̍p-ē",
	["腌cham"] = "am-cham",
	["腌嬰仔"] = "am-iⁿ-á",
	["腌管蟬"] = "am-kóng-siâm",
	["腌臢"] = "a-cha/am-cham",
	["腌蜅蟬"] = "am-pô͘-siâm",
	["腌蜚"] = "am-pūi",
	["腌蠳"] = "iam-iⁿ",
	["腎"] = "sīn",
	["腎囊"] = "sīn-lông",
	["腎子"] = "siān-chí/sīn-chí",
	["腎水"] = "sīn-chúi",
	["腎水旺"] = "sīn-chúi-ōng",
	["腎水足"] = "sīn-chúi-chiok",
	["腎臟"] = "sīn-chōng",
	["腐化"] = "hú-hòa",
	["腐敗"] = "hú-pāi",
	["腐爛"] = "hú-nōa",
	["腐蝕"] = "hú-si̍t",
	["腐蝕性"] = "hú-si̍h-sèng",
	["腐豆"] = "hū-tāu",
	["腔"] = "khang/khiuⁿ/chhiuⁿ",
	["腔口"] = "khiuⁿ-kháu",
	["腔調"] = "khiuⁿ-tiāu",
	["腕"] = "óaⁿ",
	["腡"] = "lê",
	["腥臊"] = "chheⁿ-chho/chhiⁿ-chho",
	["腦"] = "náu",
	["腦充血"] = "náu-chhiong-hiat",
	["腦出血"] = "náu-chhut-hoeh/náu-chhut-huih",
	["腦力"] = "náu-le̍k",
	["腦後"] = "náu-āu",
	["腦油"] = "ló͘-iû/ló-iû",
	["腦波"] = "náu-pho",
	["腦溢血"] = "náu-ek-hiat",
	["腦炎"] = "náu-iām",
	["腦神經"] = "náu-sîn-keng",
	["腦積血"] = "náu-chek-hiat",
	["腦筋"] = "náu-kin/náu-kun",
	["腦膜炎"] = "náu-mo̍͘h-iām",
	["腦貧血"] = "náu-pîn-hiat",
	["腦部"] = "náu-pō͘",
	["腦震盪"] = "náu-chín-tōng/náu-chìn-tōng",
	["腦髓"] = "náu-chhóe/náu-chhé",
	["腩"] = "lám",
	["腩肚肉"] = "lám-tó͘-bah/liám-tó͘-bah",
	["腫"] = "chéng",
	["腫hông"] = "chéng-hông",
	["腫奶"] = "chéng-leng",
	["腫瘤"] = "chéng-liû",
	["腫膿"] = "chéng-lâng",
	["腫頷"] = "chéng-ām",
	["腮"] = "sai",
	["腮嘴-卑頁"] = "sai-chhùi-phóe",
	["腮嘴邊"] = "sai-chhùi-piⁿ",
	["腯"] = "thún",
	["腯母"] = "thûn-bó/thûn-bú",
	["腯腯"] = "tún-tún",
	["腰"] = "io",
	["腰內肉"] = "io-lāi-bah",
	["腰包"] = "io-pau",
	["腰囝"] = "io-kiáⁿ",
	["腰子"] = "io-chí",
	["腰子病"] = "io-chí-pēⁿ/io-chí-pīⁿ",
	["腰子範"] = "io-chí-hoān",
	["腰子結石"] = "io-chí-kiat-chio̍h",
	["腰尺"] = "io-chhioh",
	["腰帶"] = "io-tòa",
	["腰斬"] = "io-chám",
	["腰束"] = "io-sok",
	["腰果"] = "io-kó",
	["腰桶"] = "io-tháng",
	["腰椎骨"] = "io-chui-kut",
	["腰肚"] = "io-tó͘",
	["腰肚帕"] = "io-tō͘-phè",
	["腰脊骨"] = "io-chiah-kut",
	["腰脊骨酸"] = "io-chiah-kut-sng",
	["腰脺"] = "io-chhioh",
	["腰身"] = "io-sin",
	["腰際"] = "io-chè",
	["腰骨"] = "io-kut",
	["腱"] = "kiān",
	["腱子肉"] = "kiàn-chí-bah",
	["腳"] = "kha/kioh",
	["腳chiâⁿ長"] = "kha-chiâⁿtn̂g",
	["腳pê"] = "kha-pê",
	["腳phoa̍h腳"] = "khaphoa̍hkha",
	["腳sio̍h"] = "kha-sio̍h",
	["腳tè腳"] = "kha-tè-kha",
	["腳上腿"] = "kha-chiūⁿ-thúi",
	["腳下節"] = "kha-ē-chat",
	["腳下腿"] = "kha-ē-thúi",
	["腳仔"] = "kha-á",
	["腳仔手"] = "kha-á-chhiú",
	["腳仔爪"] = "kha-á-jiáu",
	["腳仙"] = "kha-sian",
	["腳伐"] = "kha-hoa̍h",
	["腳健"] = "kha-kiāⁿ",
	["腳兜"] = "kha-tau",
	["腳刀"] = "kha-to",
	["腳力"] = "kha-la̍t",
	["腳勢"] = "kha-sì/kha-sè",
	["腳勼筋"] = "khakiù-kin/khakiù-kun",
	["腳印"] = "kha-ìn",
	["腳夫"] = "kioh-hu",
	["腳尖"] = "kha-chiam",
	["腳尾"] = "kha-bóe/kha-bé",
	["腳尾冷"] = "kha-bóe-léng/kha-bé-léng",
	["腳尾經"] = "kha-bóe-keng/kha-bé-keng",
	["腳尾飯"] = "kha-bóe-pn̄g/kha-bé-pn̄g",
	["腳巾"] = "kha-kin/kha-kun",
	["腳帛"] = "kha-pe̍h",
	["腳底"] = "kha-té/kha-tóe",
	["腳底撓"] = "kha-téngiau/kha-tóengiau",
	["腳廉"] = "kha-liâm",
	["腳廉刀"] = "kha-liâm-to",
	["腳彎"] = "kha-oan",
	["腳後chan"] = "kha-āu-chan",
	["腳後teⁿ"] = "kha-āu-teⁿ/kha-āu-tiⁿ",
	["腳後卵"] = "kha-āu-nn̄g",
	["腳後彎"] = "kha-āu-oan",
	["腳後曲"] = "kha-āu-khiau",
	["腳後筋"] = "kha-āu-kin/kha-āu-kun",
	["腳後肚"] = "kha-āu-tó͘",
	["腳後距"] = "kha-āu-kī/kha-āu-kū",
	["腳心"] = "ngī-sim",
	["腳手"] = "kha-chhiú",
	["腳手sô"] = "kha-chhiú-sô",
	["腳手慢"] = "kha-chhiú-bān",
	["腳手軟"] = "kha-chhiú-nńg",
	["腳扣"] = "kha-khàu",
	["腳指"] = "kha-cháiⁿ/kha-kí",
	["腳指甲"] = "kha-chéng-kah",
	["腳指頭"] = "kha-chéng-thâu",
	["腳掙"] = "kha-chiⁿ",
	["腳掙踢"] = "kha-chiⁿ-that",
	["腳接腳"] = "kha-chiapkha",
	["腳擋"] = "kha-tòng",
	["腳擋仔"] = "kha-tòng-á",
	["腳擺擺"] = "khapái-pái",
	["腳數"] = "kha-siàu/kioh-siàu",
	["腳數戲"] = "kha-siàu-hì",
	["腳斡入"] = "kha-oat-ji̍p",
	["腳斡彎"] = "kha-oat-oan",
	["腳曲"] = "kha-khiau",
	["腳本"] = "kha-pún",
	["腳枷"] = "kha-kê",
	["腳桶"] = "kha-tháng",
	["腳梢"] = "kha-sau",
	["腳模"] = "kha-bô͘",
	["腳步"] = "kha-pō͘",
	["腳步手路"] = "kha-pō͘chhiú-lō͘",
	["腳母草"] = "kha-bó-chháu/kha-bú-chháu",
	["腳氣"] = "kha-khì",
	["腳氣病"] = "kha-khì-pēⁿ/kha-khì-pīⁿ",
	["腳爪"] = "kha-jiáu",
	["腳爪仔"] = "kha-liáu-á",
	["腳球"] = "kha-kiû",
	["腳球場"] = "kha-kiû-tiûⁿ",
	["腳疊環"] = "kha-thia̍p-khoân",
	["腳疊盤"] = "kha-thia̍p-phoân",
	["腳疊蜷"] = "kha-thia̍p-khûn",
	["腳痕"] = "kha-hûn",
	["腳癬"] = "kha-sián",
	["腳皮錢"] = "kha-phôe-chîⁿ/kha-phê-chîⁿ",
	["腳盤"] = "kha-pôaⁿ",
	["腳目"] = "kha-ba̍k",
	["腳目草"] = "kha-ba̍k-chháu",
	["腳禁"] = "kha-kìm",
	["腳程"] = "kha-thêng",
	["腳筋"] = "kha-kin/kha-kun",
	["腳筋踃"] = "kha-kin-siau/kha-kun-siau",
	["腳筒骨"] = "kha-tâng-kut",
	["腳節風"] = "kha-chat-hong",
	["腳綴腳"] = "khatòekha/khatèkha",
	["腳縫"] = "kha-phāng",
	["腳縫下"] = "kha-phāng-ē",
	["腳繳"] = "kha-kiáu",
	["腳肚"] = "kha-tó͘",
	["腳肚仁"] = "kha-tó͘-jîn",
	["腳肚肉"] = "kha-tó͘-bah",
	["腳肚腱"] = "kha-tó͘-kiān",
	["腳肚骨"] = "kha-tó͘-kut",
	["腳胴"] = "kha-tâng",
	["腳胴骨"] = "kha-tâng-kut",
	["腳脩"] = "kha-sau",
	["腳腕"] = "kha-óaⁿ",
	["腳腿"] = "kha-thúi",
	["腳臼"] = "kha-khū",
	["腳號"] = "kha-hō",
	["腳蛸"] = "kha-sau",
	["腳蛸仔"] = "kha-sau-á",
	["腳趾甲"] = "kha-chńg-kah/kha-chéng-kah",
	["腳距"] = "kha-kī/kha-kū",
	["腳跡"] = "kha-jiah/kha-liah",
	["腳跡底"] = "kha-chiah-té/kha-chiah-tóe",
	["腳踏"] = "kha-ta̍h",
	["腳踏仔"] = "kha-ta̍h-á",
	["腳踏差"] = "khata̍h-chha",
	["腳踏枋"] = "kha-ta̍h-pang",
	["腳踏椅"] = "kha-ta̍h-í",
	["腳踏石"] = "kha-ta̍h-chio̍h",
	["腳踏腳"] = "kha-ta̍h-kha",
	["腳踏車"] = "kha-ta̍h-chhia",
	["腳踏錯"] = "kha-ta̍h-chhò",
	["腳蹄"] = "kha-tê",
	["腳蹠"] = "kha-chioh",
	["腳車藤"] = "kha-chhia-tîn",
	["腳酸"] = "kha-sng",
	["腳錢"] = "kioh-chîⁿ",
	["腳鐐"] = "kha-liâu",
	["腳頭窩"] = "kha-thâu-u",
	["腳頭窩下"] = "kha-thâu-u-ē",
	["腳頭窩骨"] = "kha-thâu-u-kut",
	["腳頷"] = "kha-kún",
	["腳風"] = "kha-hong",
	["腳馬"] = "kha-bé",
	["腳骨"] = "kha-kut",
	["腳鼻廉"] = "kha-phīⁿ-liâm",
	["腸"] = "chhiâng/tiông",
	["腸仔"] = "tn̂g-á",
	["腸仔炎"] = "tn̂g-á-iām",
	["腸仔熱"] = "tn̂g-á-jia̍t",
	["腸仔病"] = "tn̂g-á-pēⁿ/tn̂g-á-pīⁿ",
	["腸仔瘍"] = "tn̂g-á-siûⁿ",
	["腸仔肚"] = "tn̂g-á-tō͘",
	["腸仔膜"] = "tn̂g-á-mo̍͘h",
	["腸滑"] = "tiông-ku̍t",
	["腸疝"] = "tiông-sàn",
	["腸癰"] = "tiông-eng",
	["腸肚"] = "tn̂g-tō͘",
	["腸頭"] = "tn̂g-thâu",
	["腹"] = "pak",
	["腹內"] = "pak-lāi",
	["腹內khǹg劍"] = "pak-lāi-khǹg-kiàm",
	["腹內推"] = "pak-lāi-chhia",
	["腹內疑"] = "pak-lāi-gî",
	["腹內硨"] = "pak-lāi-chhia",
	["腹地"] = "pak-tē/pak-tōe",
	["腹案"] = "pak-àn",
	["腹肚"] = "pak-tó͘",
	["腹肚iau"] = "pak-tó͘-iau",
	["腹肚tù-tù"] = "pak-tó͘-tù-tù",
	["腹肚痛"] = "pak-tó͘-thiàⁿ",
	["腹肚脹"] = "pak-tó͘-tiòng /pak-tó͘-tiùⁿ",
	["腹肚脹脹"] = "pak-tó͘-tiùⁿ-tiùⁿ",
	["腹肚邊"] = "pak-tó͘-piⁿ",
	["腹腸"] = "pak-tn̂g",
	["腹腸大"] = "pak-tn̂g-tōa",
	["腹膜炎"] = "pak-mo̍͘h-iām",
	["腺"] = "sòaⁿ",
	["腿"] = "thúi",
	["腿包"] = "thúi-pau",
	["腿肉"] = "thúi-bah",
	["腿股肉"] = "thúi-kó͘-bah",
	["腿股頭"] = "thúi-kó͘-thâu",
	["腿褲"] = "thúi-khò͘",
	["腿輪"] = "thúi-lûn",
	["腿頭"] = "thúi-thâu",
	["腿頭骨"] = "thúi-thâu-kut",
	["膀胱"] = "phông-kong/pông-kong/phōng-kong/pông-kong",
	["膈下lang"] = "keh-ē-lang",
	["膈下空"] = "keh-ē-khang",
	["膈肉"] = "keh-bah",
	["膈肌"] = "keh-ki",
	["膈食"] = "keh-si̍t/kek-si̍t",
	["膋垂"] = "lâ-sōe/lâ-sē",
	["膏"] = "ko/kō",
	["膏水"] = "ko-chúi",
	["膏筆"] = "ko-pit",
	["膏膏纏"] = "ko-ko-tîⁿ",
	["膏藥"] = "ko͘-io̍h/ko-io̍h/ko-io̍h",
	["膘"] = "pio",
	["膚"] = "pho͘",
	["膚淺"] = "hu-chhián",
	["膚疹"] = "hu-chín",
	["膜"] = "mo͘h/mo̍͘h",
	["膜壁"] = "mo͘h-piah",
	["膜拜"] = "mo͘h-pài",
	["膜脈"] = "mo̍͘h-me̍h",
	["膝下"] = "chhek-hā/sit-hā",
	["膠"] = "ka",
	["膠布"] = "ka-pò͘",
	["膢人"] = "thīn--lâng",
	["膢人嘍"] = "thīn--lâng--lo͘",
	["膨丁"] = "phòng-teng",
	["膨價"] = "phòng-kè",
	["膨凹鏡"] = "phòng-nah-kiàⁿ",
	["膨唱"] = "phòng-chhiàng",
	["膨大"] = "phòng-tōa",
	["膨大海"] = "phòng-tāi-hái",
	["膨尾狸"] = "phòng-bóe-bâ",
	["膨床"] = "phòng-chhn̂g",
	["膨椅"] = "phòng-í",
	["膨毛管"] = "phòng-mn̂g-kńg",
	["膨沖"] = "phòng-chhèng",
	["膨獅獅"] = "phòng-sai-sai",
	["膨皮"] = "phòng-phôe/phòng-phê",
	["膨皰"] = "phòng-phā",
	["膨粉"] = "phòng-hún",
	["膨紗"] = "phòng-se",
	["膨紗刺"] = "phòng-se-chhiah",
	["膨紗衫"] = "phòng-se-saⁿ",
	["膨肚"] = "phòng-tō͘",
	["膨脹"] = "phòng-tiòng",
	["膨脹力"] = "phêng-tiòng-le̍k",
	["膨腿"] = "phòng-thúi",
	["膨裙"] = "phòng-kûn",
	["膨起來"] = "phòng-khí-lâi",
	["膨蹋"] = "phòng-thap",
	["膨鏡"] = "phòng-kiàⁿ",
	["膨面"] = "phòng-bīn",
	["膨風"] = "phòng-hong",
	["膨風仙"] = "phòng-hong-sian",
	["膨餅"] = "phòng-piáⁿ",
	["膨鼠"] = "phòng-chhí/phòng-chhú",
	["膩"] = "lī",
	["膩瓤"] = "jī-nn̂g",
	["膩瓤油"] = "jī-nn̂g-iû",
	["膺任"] = "eng-jīm",
	["膺選"] = "eng-soán",
	["膽"] = "tám/táⁿ",
	["膽力"] = "tám-le̍k",
	["膽固醇"] = "táⁿ-kò͘-sûn",
	["膽在"] = "táⁿ-chāi",
	["膽寒"] = "tám-hân",
	["膽手"] = "tám-chhiú",
	["膽敢"] = "tám-káⁿ",
	["膽智"] = "tám-tì/táⁿ-tì",
	["膽汁"] = "táⁿ-chiap",
	["膽淋"] = "tám-lîm",
	["膽漢"] = "tám-hàn",
	["膽略"] = "tám-lia̍k/tám-lio̍k",
	["膽石"] = "táⁿ-chio̍h",
	["膽碄"] = "tám-lîm",
	["膽細"] = "táⁿ-sè/táⁿ-sòe",
	["膽結石"] = "táⁿ-kiat-chio̍h",
	["膽綠"] = "táⁿ-le̍k",
	["膽膽"] = "tám-tám",
	["膽訪"] = "tám-hóng",
	["膽量"] = "tám-liāng/tám-liōng",
	["膽頭"] = "táⁿ-thâu",
	["膾"] = "kòe",
	["膿"] = "lâng/lông",
	["膿水"] = "lâng-chúi",
	["膿漏目"] = "lâng-lāu-ba̍k",
	["膿瘍"] = "lâng-siûⁿ",
	["膿血"] = "lâng-hoeh/lâng-huih",
	["膿頭"] = "lâng-thâu",
	["臂"] = "pì",
	["臆"] = "ioh",
	["臆堆"] = "ioh-tui",
	["臆測"] = "ioh-chhek",
	["臆著"] = "ioh-tio̍h",
	["臆謎"] = "ioh-bī",
	["臆謎猜"] = "ioh-bī-chhai",
	["臉孔"] = "bīn-khang",
	["臉面"] = "lián-biān",
	["臊"] = "chho",
	["臊味"] = "chho-bī",
	["臊菜"] = "chho-chhài",
	["臍"] = "châi",
	["臍帶"] = "châi-tòa",
	["臍疝"] = "châi-sàn",
	["臍風"] = "châi-hong",
	["臘人"] = "la̍h-jîn",
	["臘日"] = "la̍h-ji̍t",
	["臘月"] = "la̍h-goe̍h/la̍h-ge̍h",
	["臘油"] = "la̍h-iû",
	["臘物"] = "la̍h-bu̍t",
	["臘盤"] = "la̍h-pôaⁿ",
	["臘肉"] = "la̍h-bah",
	["臘腸"] = "la̍h-chhiâng",
	["臘腸樹"] = "la̍h-chhiâng-chhiū",
	["臟"] = "chn̄g",
	["臣"] = "sîn",
	["臥房"] = "gō͘-pâng",
	["臨急"] = "lîm-kip",
	["臨時"] = "lîm-sî",
	["臨沂街"] = "lîm-gî-ke/lîm-gî-koe",
	["臨產"] = "lîm-sán",
	["臨當時"] = "liâm-tong-sî/lîm-tong-sî",
	["臨盆"] = "lîm-phûn",
	["臨邊"] = "liâm-piⁿ",
	["臨邊久"] = "liâm-piⁿ-kú",
	["臨邊時"] = "lîm-piⁿ-sî",
	["自"] = "chū",
	["自主"] = "chū-chú",
	["自以為是"] = "chū-í-ûi-sī",
	["自任"] = "chū-jīm",
	["自作孽"] = "chū-chok-gia̍t",
	["自來"] = "chū-lâi",
	["自來水"] = "chū-lâi-chúi",
	["自來火"] = "chū-lâi-hóe/chū-lâi-hé",
	["自保"] = "chū-pó",
	["自信"] = "chū-sìn",
	["自信心"] = "chū-sìn-sim",
	["自修"] = "chū-siu",
	["自備"] = "chū-pī",
	["自傲"] = "chū-ngō͘",
	["自傳"] = "chū-toān",
	["自制"] = "chū-chè",
	["自力"] = "chū-le̍k",
	["自助"] = "chū-chō͘",
	["自助餐"] = "chū-chō͘-chhan",
	["自動"] = "chū-tōng",
	["自動化"] = "chū-tōng-hòa",
	["自動車"] = "chū-tōng-chhia",
	["自動鎖"] = "chū-tōng-só",
	["自卑"] = "chū-pi",
	["自卑感"] = "chū-pi-kám",
	["自古"] = "chū-kó͘",
	["自古早"] = "chū-kó͘-chá",
	["自古無"] = "chū-kó͘-bô",
	["自嘲"] = "chū-tau",
	["自在"] = "chū-chāi",
	["自大"] = "chū-tāi",
	["自如"] = "chū-jî/chū-jû",
	["自娛"] = "chū-gû",
	["自學"] = "chū-ha̍k",
	["自家人"] = "chū-ka-lâng",
	["自家用"] = "chū-ka-iōng",
	["自專"] = "chū-choan",
	["自尊"] = "chū-chun",
	["自尊心"] = "chū-chun-sim",
	["自居"] = "chū-ki/chū-ku",
	["自己"] = "chū-kí",
	["自幼"] = "chū-iù",
	["自底"] = "chū-té/chū-tóe",
	["自建"] = "chū-kiàn",
	["自強"] = "chū-kiông",
	["自彼陣"] = "chū-hit-chūn",
	["自律"] = "chū-lu̍t",
	["自得"] = "chū-tit",
	["自從"] = "chū-chiông",
	["自愛"] = "chū-ài",
	["自慰"] = "chū-ùi",
	["自應"] = "chū-èng",
	["自我安慰"] = "chū-ngó͘-an-ùi",
	["自拔"] = "chū-poa̍t",
	["自持"] = "chū-chhî",
	["自按呢"] = "chū-án-ne/chū-àn-ne",
	["自撰"] = "chū-choān",
	["自救"] = "chū-kiù",
	["自新"] = "chū-sin",
	["自斷"] = "chū-toàn",
	["自早"] = "chū-chá",
	["自是"] = "chū-sī",
	["自有"] = "chū-iú",
	["自本"] = "chū-pún",
	["自此"] = "chū-chhú",
	["自殺"] = "chū-sat",
	["自民黨"] = "Chū-bîn-tóng",
	["自決"] = "chū-koat",
	["自治"] = "chū-tī",
	["自治區"] = "chū-tī-khu",
	["自治權"] = "chū-tī-koân",
	["自治法"] = "chū-tī-hoat",
	["自滿"] = "chū-boán",
	["自焚"] = "chū-hûn",
	["自然"] = "chū-jiân",
	["自然人"] = "chū-jiân-jîn",
	["自然界"] = "chū-jiân-kài",
	["自然的"] = "chū-jiân-te̍k",
	["自營商"] = "chū-êng-siong",
	["自理"] = "chū-lí",
	["自用"] = "chū-iōng",
	["自用車"] = "chū-iōng-chhia",
	["自由"] = "chū-iû",
	["自由化"] = "chū-iû-hòa",
	["自由式"] = "chū-iû-sek",
	["自由日"] = "chū-iû-ji̍t",
	["自由業"] = "chū-iû-gia̍p",
	["自由派"] = "chū-iû-phài",
	["自由車"] = "chū-iû-chhia",
	["自當"] = "chū-tong",
	["自發"] = "chū-hoat",
	["自發性"] = "chū-hoat-sèng",
	["自白"] = "chū-pe̍h/chū-pe̍k",
	["自白書"] = "chū-pe̍k-su",
	["自盡"] = "chū-chīn",
	["自省"] = "chū-séng",
	["自知"] = "chū-ti",
	["自私"] = "chū-su",
	["自稱"] = "chū-chheng",
	["自立"] = "chū-li̍p",
	["自細"] = "chū-sè/chū-sòe",
	["自細漢"] = "chū-sè-hàn/chū-sòe-hàn",
	["自組"] = "chū-cho͘",
	["自給"] = "chū-kip",
	["自縊"] = "chū-è",
	["自習"] = "chū-si̍p",
	["自耕農"] = "chū-keng-lông",
	["自苦"] = "chū-khó͘",
	["自衛"] = "chū-ōe",
	["自衛隊"] = "chū-ōe-tūi",
	["自製"] = "chū-chè",
	["自覺"] = "chū-kak",
	["自設"] = "chū-siat",
	["自許"] = "chū-hí",
	["自訴"] = "chū-sò͘",
	["自誇"] = "chū-khoa",
	["自認"] = "chū-jīn",
	["自豪"] = "chū-hô",
	["自負"] = "chū-hū",
	["自責"] = "chū-chek",
	["自費"] = "chū-hùi",
	["自輦車"] = "chū-lián-chhia",
	["自轉"] = "chū-choán",
	["自轉車"] = "chū-choán-chhia",
	["自遮"] = "chū-chia",
	["自重"] = "chū-tiōng",
	["自開始"] = "chū-khai-sí",
	["自開誇"] = "chū-khai-kho/chū-khai-khoa/chū-khai-khoa/chū-khai-kho",
	["自頭"] = "chū-thâu",
	["自願"] = "chū-goān",
	["自首"] = "chū-siú",
	["自高"] = "chū-ko",
	["臭"] = "chhàu",
	["臭giâ-giâ"] = "chhàu-giâ-giâ",
	["臭hiàn"] = "chhàu-hiàn",
	["臭hiàn子"] = "chhàu-hiàn-chí",
	["臭phú"] = "chhàu-phú",
	["臭phú味"] = "chhàu-phú-bī",
	["臭sio̍h"] = "chhàu-sio̍h",
	["臭ta"] = "chhàu-ta",
	["臭七仔"] = "chhàu-chhit-á",
	["臭丸"] = "chhàu-oân",
	["臭人"] = "chhàu-lâng",
	["臭凋味"] = "chhàu-ta-bī",
	["臭凋庀"] = "chhàu-ta-phí",
	["臭凋色"] = "chhàu-ta-sek",
	["臭名"] = "chhàu-miâ",
	["臭名聲"] = "chhàu-miâ-siaⁿ",
	["臭名臭聲"] = "chhàu-miâ-chhàu-siaⁿ",
	["臭味"] = "chhàu-bī",
	["臭啣啣"] = "chhàu-kāⁿ-kāⁿ",
	["臭嘴"] = "chhàu-chhùi",
	["臭嘴角"] = "chhàu-chhùi-kak",
	["臭嘴邊"] = "chhàu-chhùi-piⁿ",
	["臭嘴頷"] = "chhàu-chhùi-ham",
	["臭土"] = "chhàu-thô͘",
	["臭土味"] = "chhàu-thô͘-bī",
	["臭奶hiàn"] = "chhàu-leng-hiàn",
	["臭奶呆"] = "chhàu-leng-tai",
	["臭奶獃"] = "chhàu-ni-tai",
	["臭婆"] = "chhàu-pô",
	["臭婊"] = "chhàu-piáu",
	["臭小囝"] = "chhàu-sió-kiáⁿ",
	["臭尿味"] = "chhàu-jiō-bī",
	["臭尿破"] = "chhàu-jiō-phòa",
	["臭尿羶"] = "chhàu-jiō-hiàn",
	["臭尿薟"] = "chhàu-jiō-hiam",
	["臭屁"] = "chhàu-phùi",
	["臭屎楠"] = "chhàu-sái-lâm",
	["臭屎瓜"] = "chhàu-sái-koe",
	["臭川芎"] = "chhàu-chhoan-kiong",
	["臭彈"] = "chhàu-tōaⁿ",
	["臭彈仙"] = "chhàu-tōaⁿ-sian",
	["臭心想"] = "chhàu-sim-siūⁿ",
	["臭心肝"] = "chhàu-sim-koaⁿ",
	["臭心行"] = "chhàu-sim-hēng",
	["臭揚"] = "chhàu-iāng",
	["臭早死"] = "chhàu-chá-sí",
	["臭杉味"] = "chhàu-sam-bī",
	["臭杏"] = "chhàu-hēng",
	["臭查某"] = "chhàu-cha-bó͘",
	["臭柴"] = "chhàu-chhâ",
	["臭柿子"] = "chhàu-khī-á",
	["臭椿"] = "chhàu-chhun",
	["臭樟"] = "chhàu-chiuⁿ",
	["臭殕米"] = "chhàu-phú-bí",
	["臭殕茶"] = "chhàu-phú-tê",
	["臭殕話"] = "chhàu-phú-ōe",
	["臭毛毛"] = "chhàu-mo͘-mo͘",
	["臭氣"] = "chhàu-khì",
	["臭氧"] = "chhàu-iâng",
	["臭汗hiàn"] = "chhàu-kōaⁿ-hiàn",
	["臭汗酸"] = "chhàu-kōaⁿ-sng",
	["臭汗餿"] = "chhàu-kōaⁿ-sio̍h",
	["臭油"] = "chhàu-iû",
	["臭油餲"] = "chhàu-iû-ai",
	["臭溝仔"] = "chhàu-kau-á",
	["臭溝糜"] = "chhàu-kau-moâi/chhàu-kau-bê",
	["臭濁"] = "chhàu-cho̍k",
	["臭火ta"] = "chhàu-hóe-ta/chhàu-hé-ta",
	["臭火咯"] = "chhàu-hóe-lo͘/chhàu-hé-lo͘",
	["臭火氣"] = "chhàu-hóe-khì/chhàu-hé-khì",
	["臭火烙"] = "chhàu-hóe-lō/chhàu-hé-lō",
	["臭火燒"] = "chhàu-hóe-sio/chhàu-hé-sio",
	["臭火燻"] = "chhàu-hóe-hun/chhàu-hé-hun",
	["臭爛"] = "chhàu-nōa",
	["臭狗蘇"] = "chhàu-káu-so͘",
	["臭瓜"] = "chhàu-koe",
	["臭生荒"] = "chhàu-chheⁿ-hng/chhàu-chhiⁿ-huiⁿ",
	["臭生驚"] = "chhàu-chheⁿ-kiaⁿ/chhàu-chhiⁿ-kiaⁿ",
	["臭疑"] = "chhàu-gî",
	["臭皮囊"] = "chhàu-phôe-lông/chhàu-phê-lông",
	["臭短命"] = "chhàu-té-miā",
	["臭破味"] = "chhàu-phòa-bī",
	["臭空"] = "chhàu-khang",
	["臭空仔"] = "chhàu-khang-á",
	["臭笨"] = "chhàu-pūn",
	["臭羊羶"] = "chhàu-iûⁿ-hiàn",
	["臭羶味"] = "chhàu-hiàn-bī",
	["臭羶貓"] = "chhàu-hiàn-niau",
	["臭老"] = "chhàu-lāu",
	["臭老hiàn"] = "chhàu-lāu-hiàn",
	["臭耳聾"] = "chhàu-hīⁿ-lâng",
	["臭耳聾的"] = "chhàu-hī-lâng-ê",
	["臭肉"] = "chhàu-bah",
	["臭肉un"] = "chhàu-bah-un",
	["臭肉魚"] = "chhàu-bah-hî/chhàu-bah-hû",
	["臭肚魚"] = "chhàu-tō͘-hî/chhàu-tō͘-hû",
	["臭肥"] = "chhàu-pûi",
	["臭腥"] = "chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ/chhàu-chhèⁿ/chhàu-chhìⁿ",
	["臭腥仔"] = "chhàu-chhèⁿ-á/chhàu-chhìⁿ-á",
	["臭腥公"] = "chhàu-chhèⁿ-kong/chhàu-chhìⁿ-kong",
	["臭腥母"] = "chhàu-chhèⁿ-bó/chhàu-chhìⁿ-bú",
	["臭腥藤"] = "chhàu-chhèⁿ-tîn/chhàu-chhìⁿ-tîn",
	["臭腥龜"] = "chhàu-chhèⁿ-ku/chhàu-chhìⁿ-ku",
	["臭腳餿"] = "chhàu-kha-sio̍h",
	["臭腹內"] = "chhàu-pak-lāi",
	["臭臊"] = "chhàu-chho",
	["臭臊味"] = "chhàu-chho-bī",
	["臭臊神"] = "chhàu-chho-sîn",
	["臭臊草"] = "chhàu-chho-chháu",
	["臭臭"] = "chhàu-chhàu",
	["臭艾"] = "chhàu-hiāⁿ",
	["臭芝屄"] = "chhàu-chi-bai",
	["臭花草"] = "chhàu-hoe-chháu",
	["臭茉莉"] = "chhàu-ba̍k-nī",
	["臭草"] = "chhàu-chháu",
	["臭菊"] = "chhàu-kiok",
	["臭菊仔"] = "chhàu-kiok-á",
	["臭菜"] = "chhàu-chhài",
	["臭葉樹"] = "chhàu-hio̍h-chhiū",
	["臭薟薟"] = "chhàu-hiam-hiam",
	["臭薸"] = "chhàu-phiô",
	["臭蟲"] = "chhàu-thâng",
	["臭蠟樹"] = "chhàu-la̍h-chhiū",
	["臭行"] = "chhàu-hēng/chháu-hēng",
	["臭賤"] = "chhàu-chiān",
	["臭賤人"] = "chhàu-chiān-jîn",
	["臭賤婢"] = "chhàu-chiān-pī",
	["臭賤相"] = "chhàu-chiān-siòng",
	["臭賤骨"] = "chhàu-chiān-kut",
	["臭酒味"] = "chhàu-chiú-bī",
	["臭酒羶"] = "chhàu-chiú-hiàn",
	["臭酸"] = "chhàu-sng",
	["臭酸phun"] = "chhàu-sng-phun",
	["臭酸想"] = "chhàu-sng-siūⁿ",
	["臭酸步"] = "chhàu-sng-pō͘",
	["臭酸水"] = "chhàu-sng-chúi",
	["臭酸話"] = "chhàu-sng-ōe",
	["臭酸飯"] = "chhàu-sng-pn̄g",
	["臭重"] = "chhàu-tāng",
	["臭銅sian"] = "chhàu-tâng-sian",
	["臭銅爛鐵"] = "chhàu-tâng-nōa-thih",
	["臭雪文"] = "chhàu-sap-bûn/chhàu-soat-bûn",
	["臭青"] = "chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ",
	["臭青仔"] = "chhàu-chheⁿ-á/chhàu-chhiⁿ-á",
	["臭青公"] = "chhàu-chheⁿ-kong/chhàu-chhiⁿ-kong",
	["臭面"] = "chhàu-bīn",
	["臭頭"] = "chhàu-thâu",
	["臭頭山"] = "chhàu-thâu-soaⁿ",
	["臭風"] = "chhàu-hong",
	["臭風草"] = "chhàu-hong-chháu",
	["臭餿"] = "chhàu-sio̍h",
	["臭餿味"] = "chhàu-sio̍h-bī",
	["臭香"] = "chhàu-hiuⁿ",
	["臭香貓"] = "chhàu-hiong-niau",
	["臭魚"] = "chhàu-hî/chhàu-hû",
	["臭鳥"] = "chhàu-chiáu",
	["臭黃"] = "chhàu-n̂g",
	["臭鼠"] = "chhàu-chhí/chhàu-chhú",
	["臭鼻蟲"] = "chhàu-phīⁿ-thâng",
	["至"] = "chì",
	["至上"] = "chì-siāng/chì-siōng",
	["至善"] = "chì-siān",
	["至多"] = "chì-to",
	["至大"] = "chì-tōa",
	["至尊"] = "chì-chun",
	["至少"] = "chì-chió",
	["至德"] = "chì-tek",
	["至於"] = "chì-î/chì-û",
	["至極"] = "chì-ke̍k",
	["至濟"] = "chì-chē/chì-chōe",
	["至腹個"] = "chì-pak-ê",
	["至誠"] = "chì-sêng",
	["至高"] = "chì-ko",
	["致"] = "tì",
	["致使"] = "tì-sú",
	["致候"] = "tì-hāu",
	["致候詞"] = "Tì-hāu-sû",
	["致傷"] = "tì-siong",
	["致函"] = "tì-hâm",
	["致到"] = "tì-kàu",
	["致力"] = "tì-le̍k",
	["致勝"] = "tì-sèng",
	["致命"] = "tì-bēng/tì-miā",
	["致命傷"] = "tì-bēng-siong",
	["致命處"] = "tì-bēng-chhù",
	["致富"] = "tì-hù",
	["致心"] = "tì-sim",
	["致恨"] = "tì-hīn/tì-hūn",
	["致意"] = "tì-ì",
	["致成"] = "tì-chiâⁿ",
	["致敬"] = "tì-kèng",
	["致歉"] = "tì-khiàm",
	["致死"] = "tì-sí",
	["致甲"] = "tì--kah",
	["致病"] = "tì-pēⁿ/tì-pīⁿ",
	["致癌物"] = "tì-gâm-bu̍t",
	["致蔭"] = "tì-ìm",
	["致詞"] = "tì-sû",
	["致謝"] = "tì-siā",
	["致賀"] = "tì-hō",
	["致贈"] = "tì-chēng",
	["致身命"] = "tì-sin-miā",
	["致辭"] = "tì-sû",
	["致送"] = "tì-sàng",
	["致重"] = "tì-tāng/tì-tiōng",
	["致電"] = "tì-tiān",
	["臻"] = "chin",
	["臼"] = "khū",
	["臼仔槌"] = "khū-á-thûi",
	["臼齒"] = "khū-khí",
	["舀"] = "ió",
	["舀水"] = "iúⁿ-chúi/ió-chúi",
	["舂"] = "cheng",
	["舂乓"] = "cheng-piàⁿ/cheng-piàng",
	["舂乓賊"] = "cheng-piàⁿ-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t",
	["舂杵"] = "cheng-chhú/cheng-thú",
	["舂碎"] = "cheng-chhùi",
	["舂米"] = "cheng-bí",
	["舂米所"] = "cheng-bí-só͘",
	["舂臼槌"] = "cheng-khū-thûi",
	["舂著"] = "cheng-tio̍h",
	["舂著壁"] = "chengtio̍hpiah/cheng-tio̍h-piah",
	["舂車"] = "cheng-chhia",
	["舅"] = "kū",
	["舅仔"] = "kū-á",
	["舅仔姊夫"] = "kū-á-chí-hu",
	["舅公"] = "kū-kong",
	["舅燈"] = "kū-teng",
	["舅表"] = "kū-piáu",
	["與"] = "ī",
	["與會"] = "í-hōe",
	["與民爭利"] = "í-bîn-cheng-lī",
	["與生俱來"] = "í-seng-kū-lâi",
	["與眾不同"] = "í-chiòng-put-tông",
	["與賽"] = "ú-sài",
	["興"] = "heng/hèng/hin",
	["興chhic-h-chh"] = "hèng-chhih-chhih/hèng-chhuh-chhuh",
	["興kiáu"] = "hèngkiáu",
	["興lim"] = "hèng-lim",
	["興phu̍t-phu̍t"] = "hèng-phu̍t-phu̍t/hèng-phut-phut",
	["興poah"] = "hèngpoa̍h",
	["興pu̍t-pu̍t"] = "hèng-pu̍t-pu̍t",
	["興thit"] = "hèng-thit/hèng-chhit",
	["興中會"] = "Heng-tiong-hōe",
	["興事"] = "hèng-sū/heng-sū",
	["興倒"] = "hèng-táu",
	["興兵"] = "heng-peng",
	["興國"] = "heng-kok",
	["興奮"] = "heng-hùn",
	["興奮劑"] = "hèng-hùn-che",
	["興孤味"] = "hèngko͘-bī",
	["興安"] = "Hèng-an",
	["興建"] = "heng-kiàn",
	["興復"] = "heng-ho̍k",
	["興插事"] = "hèng-chhap-sū",
	["興敗"] = "heng-pāi",
	["興旺"] = "heng-ōng",
	["興查某"] = "hèng-châ-bó͘/hèng-cha-bó͘",
	["興燒酒"] = "hèng-sio-chiú",
	["興盛"] = "heng-sēng",
	["興築"] = "heng-tio̍k",
	["興粉味"] = "hènghún-bī",
	["興耍"] = "hèng-sńg",
	["興致"] = "hèng-tì",
	["興衰"] = "heng-soai/heng-soe",
	["興觸"] = "hèngtak",
	["興訟"] = "hèng-siōng",
	["興諍"] = "hèng-chèⁿ/hèng-chìⁿ",
	["興講話"] = "hèngkóng-ōe",
	["興賤"] = "hèng-chiān",
	["興起"] = "heng-khí",
	["興趣"] = "hèng-chhù",
	["興辦"] = "heng-pān",
	["興這味"] = "hèng-chit-bī",
	["興這路"] = "hèng-chit-lō͘",
	["興酒"] = "hèng-chiú",
	["興隆"] = "heng-liông",
	["興革"] = "heng-kek",
	["興頭"] = "hèng-thâu",
	["興食"] = "hèng-chia̍h",
	["舉"] = "kí/kú",
	["舉世"] = "kí-sè/kú-sè",
	["舉人"] = "kí-jîn/kú-jîn",
	["舉例"] = "kí-lē/kú-lē",
	["舉債"] = "kí-chè/kú-chè",
	["舉出"] = "kí-chhut/kú-chhut",
	["舉動"] = "kí-tōng/kú-tōng",
	["舉國"] = "kí-kok/kú-kok",
	["舉奏板"] = "gia̍h-chàu-pán",
	["舉家"] = "kí-ke/kú-ke",
	["舉手"] = "gia̍h-chhiú",
	["舉扦"] = "gia̍h-chhoaⁿ",
	["舉杯"] = "kí-poe/kú-poe",
	["舉止"] = "kí-chí/kú-chí",
	["舉發"] = "kí-hoat/kú-hoat",
	["舉目"] = "gia̍h-ba̍k",
	["舉紅燈"] = "gia̍h-âng-teng",
	["舉行"] = "kí-hêng/kú-hêng",
	["舉辦"] = "kí-pān/kú-pān",
	["舉重"] = "kí-tāng/kú-tāng",
	["舉銃"] = "kí-chhèng/kú-chhèng",
	["舉雨傘"] = "gia̍h-hō͘-sòaⁿ",
	["舉頭"] = "gia̍h-thâu",
	["舉頭旗"] = "gia̍h-thâu-kî",
	["舉頭鎗"] = "gia̍h-thâu-chhiuⁿ",
	["舊"] = "kū",
	["舊làu-làu"] = "kū-làu-làu",
	["舊事"] = "kū-sū",
	["舊人"] = "kū-lâng",
	["舊作"] = "kū-chok",
	["舊例"] = "kū-lē",
	["舊冊"] = "kū-chheh",
	["舊冊店"] = "kū-chheh-tiàm",
	["舊制"] = "kū-chè",
	["舊地"] = "kū-tē/kū-tōe",
	["舊地址"] = "kū-tē-chí/kū-tōe-chí",
	["舊址"] = "kū-chí",
	["舊型"] = "kū-hêng",
	["舊套"] = "kū-thò",
	["舊套頭"] = "kū-thò-thâu",
	["舊存年"] = "kū-chûn-nî",
	["舊屬"] = "kū-sio̍k",
	["舊岫"] = "kū-siū",
	["舊年"] = "kū-nî",
	["舊年度"] = "kū-nî-tō͘",
	["舊底"] = "kū-té/kū-tóe",
	["舊式"] = "kū-sek",
	["舊情"] = "kū-chêng",
	["舊把戲"] = "kū-pá-hì",
	["舊換新"] = "kū-ōaⁿ-sin",
	["舊時"] = "kū-sî",
	["舊曆"] = "kū-le̍k",
	["舊曆年"] = "kū-le̍k-nî",
	["舊案"] = "kū-àn",
	["舊款"] = "kū-khóaⁿ",
	["舊漚"] = "kū-àu",
	["舊煙"] = "kū-ian",
	["舊版"] = "kū-pán",
	["舊病"] = "kū-pēⁿ/kū-pīⁿ",
	["舊症"] = "kū-chèng",
	["舊症頭"] = "kū-chèng-thâu",
	["舊相"] = "kū-siùⁿ/kū-siūⁿ",
	["舊相好"] = "kū-siang-hó/kū-siong-hó",
	["舊相相"] = "kū-siùⁿ-siùⁿ",
	["舊米"] = "kū-bí",
	["舊糟粕"] = "kū-chau-phoh",
	["舊老博"] = "kū-láu-phauh",
	["舊落"] = "kū-lo̍h",
	["舊落落"] = "kū-lak-lak",
	["舊衫"] = "kū-saⁿ",
	["舊親情"] = "kū-chhin-chiâⁿ",
	["舊觀"] = "kū-koan",
	["舊話"] = "kū-ōe",
	["舊調"] = "kū-tiàu/kū-tiāu",
	["舊譜照搬"] = "kū-phó͘-chiàu-poaⁿ",
	["舊貨"] = "kū-hòe/kū-hè",
	["舊貨底"] = "kū-hòe-té/kū-hè-tóe",
	["舊路"] = "kùi-lō͘",
	["舊金山"] = "Kū-kim-soaⁿ",
	["舊頭腦"] = "kū-thâu-náu",
	["舊食新"] = "kū-chia̍h-sin",
	["舌"] = "chi̍h",
	["舌仔"] = "chi̍h-á",
	["舌疳"] = "chi̍h-kam",
	["舌疽"] = "chi̍h-chu",
	["舌癌"] = "chi̍h-gâm",
	["舌苔"] = "chi̍h-thai",
	["舍"] = "sià",
	["舍人"] = "sià-lâng",
	["舐"] = "chī/chīⁿ",
	["舒"] = "chhu",
	["舒底"] = "chhu-té/chhu-tóe",
	["舒暢"] = "su-thiòng",
	["舒服"] = "su-ho̍k",
	["舒毯仔"] = "chhu-thán-á",
	["舒爽"] = "su-sóng",
	["舒被"] = "chhu-phōe/chhu-phē",
	["舖"] = "phò͘",
	["舖底"] = "pho͘-té/pho͘-tóe",
	["舖排"] = "pho͘-pâi",
	["舖排話"] = "pho͘-pâi-ōe",
	["舖板"] = "pho͘-pán",
	["舖蓋"] = "pho͘-kài",
	["舖設"] = "pho͘-siat",
	["舖面蟶"] = "pho͘-bīn-than",
	["舜"] = "Sùn",
	["舞"] = "bú",
	["舞台"] = "bú-tâi",
	["舞台劇"] = "bú-tâi-kio̍k",
	["舞場"] = "bú-tiûⁿ",
	["舞女"] = "bú-lú",
	["舞廳"] = "bú-thiaⁿ",
	["舞弄"] = "bú-lāng/bú-lōng",
	["舞弊"] = "bú-pè",
	["舞曲"] = "bú-khek",
	["舞會"] = "bú-hōe",
	["舞步"] = "bú-pō͘",
	["舞池"] = "bú-tî",
	["舞翼"] = "bú-si̍t",
	["舞草"] = "bú-chháu",
	["舞蹈"] = "bú-tō",
	["舞蹈家"] = "bú-tō-ka",
	["舟山"] = "Chiu-soaⁿ",
	["舢板"] = "san-pán",
	["舢舨仔"] = "sam-pán-á/san-pán-á",
	["舢舨搖"] = "sam-pán-iô",
	["航向"] = "hông-hiòng",
	["航政"] = "hông-chèng",
	["航政司"] = "hâng-chèng-si",
	["航業"] = "hông-gia̍p",
	["航權"] = "hông-koân",
	["航次"] = "hông-chhù",
	["航海"] = "hâng-hái/hông-hái",
	["航空"] = "hâng-khong",
	["航空器"] = "hâng-khong-khì",
	["航空批"] = "hâng-khong-phe/hâng-khong-phoe",
	["航空站"] = "hâng-khong-chām",
	["航空衣"] = "hâng-khong-i",
	["航線"] = "hâng-sòaⁿ",
	["航行"] = "hâng-hêng",
	["航速"] = "hâng-sok",
	["航運"] = "hâng-ūn",
	["航道"] = "hâng-tō",
	["航點"] = "hông-tiám",
	["般若"] = "poa̍t-jiá/poa̍t-ché",
	["舵"] = "tāi/tōa",
	["舵公"] = "tāi-kong",
	["舶"] = "pe̍k",
	["船"] = "chûn",
	["船kám堵"] = "chûn-kám-tó͘",
	["船"] = "chûn-kám",
	["船主"] = "chûn-chú",
	["船仔"] = "chûn-á",
	["船仔草"] = "chûn-á-chháu",
	["船位"] = "chûn-ūi",
	["船務"] = "chûn-bū",
	["船名"] = "chûn-miâ",
	["船咠"] = "chûn-chhip",
	["船員"] = "chûn-oân",
	["船塢"] = "chûn-o͘/chûn-ù",
	["船墘"] = "chûn-kîⁿ",
	["船尾"] = "chûn-bóe/chûn-bé",
	["船工"] = "chûn-kang",
	["船帽"] = "soân-bō",
	["船底"] = "chûn-té/chûn-tóe",
	["船期"] = "chûn-kî",
	["船桅"] = "chûn-ûi",
	["船棓"] = "chûn-poe",
	["船槳"] = "chûn-chiúⁿ",
	["船民"] = "chûn-bîn",
	["船澳"] = "chûn-ù/chûn-ò",
	["船碇"] = "chûn-tiàⁿ",
	["船票"] = "chûn-phiò",
	["船租"] = "chûn-cho͘",
	["船索"] = "chûn-soh",
	["船肚"] = "chûn-tó͘",
	["船舶"] = "chûn-pe̍k",
	["船艙"] = "chûn-chhng",
	["船艦"] = "chûn-lām",
	["船花"] = "chûn-hoe",
	["船蛆"] = "chûn-chhi/chûn-chhu",
	["船資"] = "chûn-chu",
	["船路"] = "chûn-lō͘",
	["船身"] = "chûn-sin",
	["船運"] = "chûn-ūn",
	["船錢"] = "chûn-chîⁿ",
	["船長"] = "chûn-tiúⁿ",
	["船隊"] = "chûn-tūi",
	["船隻"] = "chûn-chiah",
	["船面"] = "chûn-bīn",
	["船頭"] = "chûn-thâu",
	["船體"] = "chûn-thé",
	["船齡"] = "chûn-lêng",
	["艇"] = "théng",
	["艋舺"] = "báng-kah",
	["艙"] = "chhng",
	["艙位"] = "chhng-ūi",
	["艚"] = "chô",
	["艦上"] = "lām-siāng/lām-siōng",
	["艦艇"] = "lām-théng",
	["艦隊"] = "lām-tūi",
	["良"] = "liâng/liông",
	["良善"] = "liâng-siān/liông-siān",
	["良多"] = "liâng-to/liông-to",
	["良好"] = "liâng-hó/liông-hó",
	["良家婦女"] = "liâng-ka-hū-lí/liông-ka-hū-lí",
	["良心"] = "liâng-sim/liông-sim",
	["良性"] = "liâng-sèng/liông-sèng",
	["良方"] = "liâng-hong/liông-hong",
	["良機"] = "liâng-ki/liông-ki",
	["良民"] = "liâng-bîn/liông-bîn",
	["良知"] = "liâng-ti/liông-ti",
	["良策"] = "liâng-chhek/liông-chhek",
	["良緣"] = "liâng-iân/liông-iân",
	["良藥"] = "liâng-io̍h/liông-io̍h",
	["艱困"] = "kan-khùn",
	["艱苦"] = "kan-khó͘",
	["艱苦人"] = "kan-khó͘-lâng",
	["艱苦底"] = "kan-khó͘-té/kan-khó͘-tóe",
	["艱苦心"] = "kan-khó͘-sim",
	["艱苦生"] = "kan-khó͘-seⁿ/kan-khó͘-siⁿ",
	["艱苦聽"] = "kan-khó͘-thiaⁿ",
	["艱苦過"] = "kan-khó͘-kòe/kan-khó͘-kè",
	["艱苦錢"] = "kan-khó͘-chîⁿ",
	["艱計"] = "kan-kè",
	["艱辛"] = "kan-sin",
	["艱過"] = "kan-kòe/kan-kè",
	["艱鉅"] = "kan-kù",
	["艱難"] = "kan-lân",
	["色"] = "sek",
	["色加"] = "sek-ka",
	["色巧話"] = "sek-khá-ōe",
	["色彩"] = "sek-chhái",
	["色情"] = "sek-chêng",
	["色情狂"] = "sek-chêng-kông",
	["色料"] = "sek-liāu",
	["色水"] = "sek-chúi",
	["色水嬌"] = "sek-chúi-kiau",
	["色牙"] = "sek-gâ",
	["色狼"] = "sek-lông",
	["色盲"] = "sek-bông",
	["色筆"] = "sek-pit",
	["色素"] = "sek-sò͘",
	["色緻"] = "sek-tì/sek-tī/sek-tī",
	["色致"] = "sek-tì",
	["色調"] = "sek-tiāu",
	["色風"] = "sek-hong",
	["艷"] = "iām",
	["艷旺"] = "iām-ōng",
	["艷色"] = "iām-sek",
	["艷顯"] = "iām-hiáⁿ/iām-iáⁿ",
	["艷麗"] = "iām-lē",
	["艾"] = "hiāⁿ",
	["艾條"] = "hiāⁿ-tiâu",
	["艾森豪"] = "Ngāi-sim-hô",
	["艾絨"] = "hiāⁿ-jiông",
	["艾綿"] = "hiāⁿ-mî",
	["艾草"] = "hiāⁿ-chháu",
	["芋"] = "ō͘",
	["芋仔"] = "ō͘-á",
	["芋仔冰"] = "ō͘-á-peng",
	["芋冰"] = "ō͘-peng",
	["芋卵"] = "ō͘-nn̄g",
	["芋圓頭"] = "ō͘-îⁿ-thâu",
	["芋婆"] = "ō͘-pô",
	["芋棗"] = "ō͘-chó",
	["芋泥"] = "ō͘-nî",
	["芋絨"] = "ō͘-jiông/ō͘-liông",
	["芋羹"] = "ō͘-kiⁿ",
	["芋莖"] = "ō͘-hoâiⁿ",
	["芋莖菜尾"] = "ō͘-hoâiⁿ-chhài-bóe/ō͘-hoâiⁿ-chhài-bé",
	["芋螺"] = "ō͘-lê",
	["芋顱頭"] = "ō͘-lû-thâu",
	["芋鹹"] = "ō͘-kiâm",
	["芍藥"] = "chiok-io̍k",
	["芎"] = "kiong",
	["芎林"] = "khêng-nâ/kiông-nâ",
	["芎蕉"] = "keng-chio/kin-chio",
	["芎蕉冰"] = "keng-chio-peng/kin-chio-peng",
	["芎蕉欉"] = "keng-chio-châng/kin-chio-châng",
	["芎蕉油"] = "keng-chio-iû/kin-chio-iû",
	["芎蕉王"] = "keng-chio-ông/kin-chio-ông",
	["芎蕉綠"] = "keng-chio-le̍k/kin-chio-le̍k",
	["芎蕉霜"] = "keng-chio-sng/kin-chio-sng",
	["芒"] = "bâng/mî",
	["芒掃"] = "bâng-sàu",
	["芒東仔"] = "bâng-tang-á",
	["芒硝"] = "bông-siau",
	["芒種"] = "bông-chéng",
	["芒種雨"] = "bông-chéng-hō͘",
	["芒花"] = "bang-hoe/bâng-hoe",
	["芒草"] = "bâng-chháu",
	["芒萁"] = "bang-ki",
	["芙蓉"] = "hû-iông/phû-iông/hû-iông",
	["芛目"] = "íⁿ-ba̍k",
	["芝加哥"] = "Chi-ka-ko",
	["芝加哥大學"] = "Chi-ka-ko-tāi-ha̍k",
	["芝屄"] = "chi-bai",
	["芝屄毛"] = "chi-bai-mn̂g",
	["芝屄水"] = "chi-bai-chúi",
	["芝屄蒂"] = "chi-bai-tì",
	["芝屄蘡"] = "chi-bai-íⁿ",
	["芝草"] = "chi-chhó",
	["芝麻"] = "chi-môa",
	["芡實"] = "khiàm-si̍t",
	["芥末"] = "kài-boa̍h",
	["芥菜"] = "kòa-chhài",
	["芥菜籽"] = "kòa-chhài-chí",
	["芥辣"] = "kài-loa̍h",
	["芫荽"] = "iân-sui/iân-suiⁿ",
	["芬園"] = "Hun-hn̂g",
	["芬蘭"] = "Hun-lân",
	["芭蕉"] = "pa-chio",
	["芭蕉魚"] = "pa-chiau-hî/pa-chiau-hû",
	["芭蕾"] = "pa-lé",
	["芭蕾舞"] = "pa-lé-bú",
	["芮"] = "Jōe",
	["芯"] = "sim",
	["花"] = "hoe",
	["花kô"] = "hoe-kô",
	["花串"] = "hoe-chhǹg",
	["花人"] = "hoe--lâng",
	["花仔傘"] = "hoe-á-sòaⁿ",
	["花仔布"] = "hoe-á-pò͘",
	["花仔衫"] = "hoe-á-saⁿ",
	["花仔裙"] = "hoe-á-kûn",
	["花冠"] = "hoe-koan",
	["花卉"] = "hoa-hùi/hoe-hùi",
	["花卷"] = "hoe-kǹg",
	["花台"] = "hoe-tâi",
	["花哩囉"] = "hoe-lí-lô/hoe-li-lo",
	["花噴"] = "hoe-phùn",
	["花囉"] = "hoe-lo",
	["花囉狗"] = "hoe-lo-káu",
	["花囉貓"] = "hoe-lo-niau",
	["花囉雞"] = "hoe-lo-ke/hoe-lo-koe",
	["花囉馬"] = "hoe-lo-bé",
	["花圃"] = "hoe-phó͘",
	["花園"] = "hoe-hn̂g",
	["花坩"] = "hoe-khaⁿ",
	["花壇"] = "hoe-tôaⁿ",
	["花娘"] = "hoe-niû",
	["花婆嘴"] = "hoe-pô-chhùi",
	["花婆話"] = "hoe-pô-ōe",
	["花子"] = "hoe-chí",
	["花字"] = "hoe-jī",
	["花季"] = "hoe-kùi",
	["花客"] = "hoe-kheh",
	["花尋"] = "hoe-chîm",
	["花尾"] = "hoe-bóe/hoe-bé",
	["花崗石"] = "hoa-kong-chio̍h/hoe-kong-chio̍h/hoe-kang-chio̍h",
	["花巴哩貓"] = "hoe-pa-lí-niau",
	["花市"] = "hoe-chhī",
	["花店"] = "hoe-tiàm",
	["花式"] = "hoe-sek/hoe-sit",
	["花心"] = "hoe-sim",
	["花扮"] = "hoe-pān",
	["花押"] = "hoa-ah",
	["花搭仔"] = "hoe-tah-á",
	["花攤"] = "hoe-thoaⁿ",
	["花斑"] = "hiau-pai/hoe-pan",
	["花斑馬"] = "hoe-pan-bé",
	["花斑點"] = "hoe-pan-tiám",
	["花旗"] = "Hoa-kî",
	["花旗銀行"] = "Hoa-kî-gîn-hâng/Hoa-kî-gûn-hâng",
	["花旦"] = "hoe-tòaⁿ",
	["花期"] = "hoe-kî",
	["花木"] = "hoe-bo̍k",
	["花枝"] = "hoe-ki",
	["花枝仔"] = "hoe-ki-á",
	["花枝船"] = "hoe-ki-chûn",
	["花柄"] = "hoe-pèⁿ/hoe-pìⁿ/hoe-pìⁿ",
	["花柳病"] = "hoa-liú-pēⁿ/hoa-liú-pīⁿ",
	["花栽"] = "hoe-chai",
	["花條馬"] = "hoe-tiâu-bé",
	["花梨"] = "hoe-lâi/hoa-lî",
	["花椒"] = "hoa-chio",
	["花樣"] = "hoe-iūⁿ",
	["花欉"] = "hoe-châng",
	["花款"] = "hoe-khoán",
	["花海棠"] = "hoe-hái-tông",
	["花消"] = "hoa-siau",
	["花漉漉"] = "hoe-lo̍k-lo̍k/hoe-lok-lok/hoe-lok-lok",
	["花煙"] = "hoe-ian",
	["花煙仔"] = "hoe-ian-á",
	["花燈"] = "hoe-teng",
	["花燕仔"] = "hoe-ìⁿ-á",
	["花環"] = "hoe-khoân",
	["花瓣"] = "hoe-pān/hoe-piān",
	["花瓶"] = "hoe-pân",
	["花用"] = "hoe-iōng",
	["花疑訝"] = "hoe-gî-nga",
	["花痕"] = "hoe-hûn",
	["花癲"] = "hoa-tian",
	["花盆"] = "hoe-phûn",
	["花眉仔"] = "hoe-bî-á/hoa-bî-á",
	["花矸"] = "hoe-kan",
	["花砂糖"] = "hoe-soa-thn̂g",
	["花磚"] = "hoe-chng",
	["花神"] = "hoe-sîn",
	["花稈"] = "hoe-koáiⁿ",
	["花種"] = "hoe-chéng",
	["花童"] = "hoa-tông",
	["花箍"] = "hoe-kho͘",
	["花範"] = "hoe-pān",
	["花籃"] = "hoe-nâ",
	["花籽"] = "hoe-chí",
	["花粉"] = "hoe-hún",
	["花粉熱"] = "hoe-hún-jia̍t",
	["花粉鏡"] = "hoe-hún-kiàⁿ",
	["花粉頭"] = "hoe-hún-thâu",
	["花糋"] = "hoe-chìⁿ",
	["花翱"] = "hoe-kô",
	["花翱翱"] = "hoe-kô-kô",
	["花脯"] = "hoe-pô͘",
	["花臉面"] = "hoe-lián-bīn",
	["花臉鴨"] = "he-lián-ah",
	["花色"] = "hoe-sek",
	["花花"] = "hoe-hoe",
	["花花世界"] = "hoa-hoa-sè-kài",
	["花花仔"] = "hoe-hoe-á",
	["花花公子"] = "hoa-hoa-kong-chú",
	["花芳"] = "hoe-phang",
	["花苓仔"] = "hoe-lêng-á",
	["花茶"] = "hoe-tê",
	["花草"] = "hoe-chháu",
	["花草步"] = "hoe-chháu-pō͘",
	["花莓"] = "hoe-m̂",
	["花菜"] = "hoe-chhài",
	["花葉"] = "hoe-hio̍h/hoe-ia̍p",
	["花蒂"] = "hoe-tì",
	["花蓮"] = "Hoa-lian/Hoe-liân",
	["花蓮嘴"] = "hoe-liân-chhùi",
	["花蓮市"] = "Hoa-liân-chhī",
	["花蓮縣"] = "Hoa-liân-koān/Hoe-liân-koān",
	["花蓮豆"] = "hôe-liân-tāu",
	["花蕊"] = "hoe-lúi",
	["花蘡"] = "hoe-íⁿ",
	["花蛤"] = "hoe-kap",
	["花蜜"] = "hoe-bi̍t",
	["花螺"] = "hoe-lê",
	["花蠽仔"] = "hoe-chhi̍h-á",
	["花血"] = "hoe-hiat",
	["花言巧語"] = "hoa-giân-khá-gí/hoa-giân-khá-gú",
	["花貓貓"] = "hoe-niau-niau",
	["花身"] = "hoe-sin",
	["花身仔"] = "hoe-sin-á",
	["花車"] = "hoe-chhia",
	["花轎"] = "hoe-kiō",
	["花逝"] = "hoe-chōa",
	["花邊"] = "hoe-piⁿ",
	["花都"] = "hoe-to͘",
	["花酒"] = "hoe-chiú",
	["花鋟"] = "hoe-chhiám",
	["花錦地"] = "hoa-gím-tē/hoa-gím-tōe",
	["花鏡"] = "hoe-kiàⁿ",
	["花間"] = "hoe-keng",
	["花雞"] = "hoe-ke/hoe-koe",
	["花面"] = "hoe-bīn",
	["花飛"] = "hoe-hui",
	["花馬"] = "hoe-bé",
	["花鬚"] = "hoe-chhiu",
	["花魚"] = "hoe-hî/hoe-hû",
	["花鮡"] = "hoe-thiâu",
	["花鯧"] = "hoe-chhiuⁿ",
	["花鯽"] = "hoe-chit",
	["花鰍"] = "hoe-liu",
	["花鰱"] = "hoe-liân",
	["花鰱魚"] = "hoe-liân-hî/hoe-liân-hû",
	["花鰷"] = "hoe-thiâu",
	["花鰷魚"] = "hoe-thiâu-hî/hoe-thiâu-hû",
	["花鰻"] = "hoe-môa",
	["花鱸"] = "hoe-lô͘",
	["花鳥"] = "hoe-chiáu",
	["花鹿"] = "hoe-lo̍k",
	["花鹿鹿"] = "hoe-lo̍k-lo̍k",
	["花點"] = "hoe-tiám",
	["花點母"] = "hoe-tiám-bó/hoe-tiám-bú",
	["花齣"] = "hoa-chhut",
	["芳"] = "phang",
	["芳名"] = "hong-bêng",
	["芳味"] = "phang-bī",
	["芳噴噴"] = "phang-phùn-phùn",
	["芳心"] = "hong-sim",
	["芳料"] = "phang-liāu",
	["芳柴"] = "phang-chhâ",
	["芳桂"] = "phang-kùi",
	["芳樟"] = "phang-chiuⁿ",
	["芳氣"] = "phang-khì",
	["芳水"] = "phang-chúi",
	["芳沖沖"] = "phang-chhèng-chhèng",
	["芳油"] = "phang-iû",
	["芳滾滾"] = "phang-kún-kún",
	["芳獐"] = "phang-kiuⁿ",
	["芳瓜"] = "phang-koe",
	["芳甜"] = "phang-tiⁿ",
	["芳粉"] = "phang-hún",
	["芳精"] = "phang-cheng",
	["芳臭"] = "phang-chhàu",
	["芳花"] = "phang-hoe",
	["芳苑"] = "hong-oán",
	["芳茶箍"] = "phang-tê-kho͘",
	["芳草花"] = "phang-chháu-hoe",
	["芳菜"] = "phang-chhài",
	["芳貢貢"] = "phang-kòng-kòng",
	["芳蹤"] = "hong-chong",
	["芳鄰"] = "hong-lîn",
	["芳雪文"] = "phang-sap-bûn",
	["芳頭"] = "phang-thâu",
	["芳香"] = "phang-hiuⁿ",
	["芳香味"] = "phang-hiuⁿ-bī",
	["芳鼠"] = "phang-chhí/phang-chhú",
	["芳齡"] = "hong-lêng",
	["芹菜"] = "khîn-chhài/khûn-chhài",
	["芽"] = "gê",
	["苒"] = "liám",
	["苔"] = "tâi/thî",
	["苕苕"] = "siô-siô",
	["苗"] = "biâu",
	["苗圃"] = "biâu-phó͘",
	["苗族"] = "Biâu-cho̍k",
	["苗栗"] = "Biâu-le̍k",
	["苗栗市"] = "Biâu-le̍k-chhī",
	["苗條"] = "biâu-tiâu",
	["苛打"] = "kho-táⁿ",
	["苛水"] = "kho-chúi",
	["苛求"] = "kho-kiû",
	["苛責"] = "kho-chek",
	["苛風"] = "kho-hong",
	["苜蓿"] = "bo̍k-siok",
	["苞"] = "pau/pô͘",
	["苟意"] = "kó͘-ì",
	["苟簡"] = "kó͘-kán/kió-kán",
	["若"] = "nā",
	["若m̄"] = "nā-m̄",
	["若m̄是"] = "nā-m̄-sī",
	["若像"] = "ná-chhiūⁿ",
	["若定"] = "nā-tiāⁿ",
	["若是"] = "nā-sī",
	["若有"] = "nā-ū",
	["若欲"] = "nā-beh",
	["若欲是"] = "nā-beh-sī",
	["若準"] = "nā-chún",
	["若無"] = "nā-bô",
	["若甲"] = "nā-kah",
	["苦"] = "khó͘",
	["苦bē得"] = "khó͘-bē-tit/khó͘-bōe-tit",
	["苦bē通"] = "khó͘-bē-thang/khó͘-bōe-thang",
	["苦lo̍h"] = "khó͘-lo̍h",
	["苦m̄"] = "khó͘-m̄",
	["苦不堪言"] = "khó͘-put-kham-giân",
	["苦主"] = "khó͘-chú",
	["苦倚"] = "khó͘-óa",
	["苦刑"] = "khó͘-hêng",
	["苦力"] = "khó͘-le̍k/khó͘-lo̍h/ku-lí",
	["苦功夫"] = "khó͘-kang-hu",
	["苦勸"] = "khó͘-khǹg",
	["苦厄"] = "khó͘-eh",
	["苦命"] = "khó͘-miā",
	["苦嘆"] = "khó͘-thàn",
	["苦塊塊"] = "khó͘-teh-teh",
	["苦境"] = "khó͘-kéng",
	["苦學"] = "khó͘-ha̍k",
	["苦尾菜"] = "khó͘-bóe-chhài/khó͘-bé-chhài",
	["苦工"] = "khó͘-kang",
	["苦役"] = "khó͘-ia̍h",
	["苦心"] = "khó͘-sim",
	["苦思"] = "khó͘-su",
	["苦悶"] = "khó͘-būn",
	["苦情"] = "khó͘-chêng",
	["苦惡鳥"] = "khó͘-òⁿ-chiáu",
	["苦惱"] = "khó͘-náu",
	["苦慼"] = "khó͘-chhoeh",
	["苦戰"] = "khó͘-chiàn",
	["苦戲"] = "khó͘-hì",
	["苦掩"] = "khó͘-iám",
	["苦掩掩"] = "khó͘-iám-iám",
	["苦揜揜"] = "khó͘-ia̍p-ia̍p/khó͘-iap-iap",
	["苦斂"] = "khó͘-liám",
	["苦旦"] = "khó͘-tòaⁿ",
	["苦旱"] = "khó͘-hōaⁿ",
	["苦林盤"] = "khó͘-nâ-pôaⁿ",
	["苦果"] = "khó͘-kó",
	["苦柱"] = "khó͘-thiāu",
	["苦柱仔"] = "khó͘-thiāu-á",
	["苦株"] = "khó͘-tu",
	["苦桃"] = "khó͘-thô",
	["苦棟"] = "khó͘-tòng",
	["苦楚"] = "khó͘-chhó͘",
	["苦楝"] = "khó͘-lēng",
	["苦楝公"] = "khó͘-lēng-kang",
	["苦楝舅"] = "khó͘-lēng-kū",
	["苦樂"] = "khó͘-lo̍k",
	["苦樗"] = "khó͘-thi",
	["苦樹"] = "khó͘-chhiū",
	["苦死"] = "khó͘-sí",
	["苦毒"] = "khó͘-to̍k",
	["苦毛"] = "khó͘-mn̂g/khó͘-mo͘/khó͘-mô͘",
	["苦氣"] = "khó͘-khì",
	["苦水"] = "khó͘-chúi",
	["苦海"] = "khó͘-hái",
	["苦湯"] = "khó͘-thng",
	["苦無"] = "khó͘-bô",
	["苦瓜"] = "khó͘-koe",
	["苦瓜草"] = "khó͘-koe-chháu",
	["苦瓜面"] = "khó͘-koe-bīn",
	["苦甘"] = "khó͘-kam",
	["苦甘仔"] = "khó͘-kam-á",
	["苦痛"] = "khó͘-thàng/khó͘-thòng",
	["苦皮"] = "khó͘-phôe/khó͘-phê",
	["苦皮樹"] = "khó͘-phôe-chhiū/khó͘-phê-chhiū",
	["苦窯"] = "khó͘-iô",
	["苦竹"] = "khó͘-tek",
	["苦笑"] = "khó͘-chhiò",
	["苦篤篤"] = "khó͘-ta̍k-ta̍k/khó͘-tak-tak",
	["苦糟仔"] = "khó͘-cho-á",
	["苦練"] = "khó͘-liān",
	["苦肉計"] = "khó͘-jio̍k-kè",
	["苦花"] = "khó͘-hoe",
	["苦茶"] = "khó͘-tê",
	["苦草"] = "khó͘-chháu",
	["苦菜"] = "khó͘-chhài",
	["苦葉葉"] = "khó͘-ia̍p-ia̍p",
	["苦藍盤"] = "khó͘-nâ-pôaⁿ",
	["苦藥"] = "khó͘-io̍h",
	["苦蚵仔"] = "khó͘-ô-á",
	["苦行"] = "khó͘-hēng",
	["苦衷"] = "khó͘-thiong",
	["苦讀"] = "khó͘-tho̍k",
	["苦買菜"] = "khó͘-bé-chhài/khó͘-bóe-chhài",
	["苦里"] = "khu-lí/ku-lí/ku-lí",
	["苦雞母"] = "khó͘-ke-bó/khó͘-koe-bú",
	["苦難"] = "khó͘-lān",
	["苦驚"] = "khó͘-kiaⁿ",
	["苦麻"] = "khó͘-môa",
	["苦齣"] = "khó͘-chhut",
	["苧仔"] = "tōe-á",
	["苧仔布"] = "tōe-á-pò͘",
	["苧仔索"] = "tē-á-soh",
	["苧仔絲"] = "tōe-á-si",
	["苧仔線"] = "tē-á-sòaⁿ",
	["苧仔薯"] = "tê-á-chî/tê-á-chû",
	["苧仔衫"] = "tê-á-saⁿ",
	["苯"] = "pún",
	["英"] = "eng",
	["英仔花"] = "eng-á-hoe",
	["英仔草"] = "eng-á-chháu",
	["英俊"] = "eng-chùn",
	["英傑"] = "eng-kia̍t",
	["英勇"] = "eng-ióng",
	["英吋"] = "eng-chhùn",
	["英名"] = "eng-bêng",
	["英哩"] = "eng-lí",
	["英國"] = "Eng-kok",
	["英國人"] = "Eng-kok-lâng",
	["英國花"] = "eng-kok-hoe",
	["英姿"] = "eng-chu",
	["英威"] = "eng-ui",
	["英威磅磅"] = "eng-ui-pōng-pōng",
	["英寸"] = "eng-chhùn",
	["英尺"] = "eng-chhioh",
	["英年"] = "eng-nî",
	["英才"] = "eng-châi",
	["英文"] = "Eng-bûn",
	["英明"] = "eng-bêng",
	["英格蘭"] = "Eng-kek-lân",
	["英氣"] = "eng-khì",
	["英漢字典"] = "Eng-Hàn-jī-tián",
	["英烈"] = "eng-lia̍t",
	["英畝"] = "eng-bó͘",
	["英美"] = "Eng-bí",
	["英華"] = "eng-hôa",
	["英語"] = "Eng-gí/Eng-gú",
	["英豪"] = "eng-hô",
	["英軍"] = "Eng-kun",
	["英里"] = "eng-lí",
	["英鎊"] = "Eng-pōng",
	["英雄"] = "eng-hiông",
	["英靈"] = "eng-lêng",
	["英魂"] = "eng-hûn",
	["苹仔"] = "phîn-á",
	["苹果梨"] = "phêng-kó-lâi",
	["茁嘴齒"] = "puh-chhùi-khí",
	["茁泡"] = "puh-phā",
	["茁膿"] = "puh-lâng",
	["茁芽"] = "puh-gê",
	["茁蘡"] = "puh-íⁿ",
	["茂"] = "bō͘",
	["茂林"] = "bō͘-lîm",
	["茂盛"] = "bō͘-sēng",
	["范"] = "Hoān",
	["茄"] = "kiô",
	["茄仔色"] = "kiô-á-sek",
	["茄冬樹"] = "ka-tang-chhiū",
	["茄朾"] = "ka-tiaⁿ",
	["茄竹筍"] = "ka-tek-sún",
	["茄色"] = "kiô-sek",
	["茄苳"] = "ka-tang",
	["茄苳樹"] = "ka-tang-chhiū",
	["茄茉菜"] = "ka-boa̍h-chhài",
	["茄荻筍"] = "ka-te̍k-sún",
	["茄藤"] = "ka-têng",
	["茄藤樹"] = "ka-tîn-chhiū",
	["茅"] = "mâu",
	["茅仔"] = "hm̂-á",
	["茅仔草"] = "hm̂-á-chháu",
	["茅根草"] = "hm̂-kin-chháu/hm̂-kun-chháu",
	["茅草"] = "hm̂-chháu/mâu-chháu/mâu-chháu",
	["茅草根"] = "hm̂-chháu-kin/hm̂-chháu-kun",
	["茅菅"] = "hm̂-koaⁿ",
	["茅蘆"] = "mâu-lô͘",
	["茉草"] = "boa̍h-chháu",
	["茉莉"] = "ba̍k-ni/ba̍k-nī",
	["茜草"] = "chhiàn-chháu",
	["茫"] = "bông",
	["茫然"] = "bông-jiân",
	["茫罕罕"] = "pâng-hóaⁿ-hóaⁿ",
	["茫茫"] = "bâng-bâng/bông-bông",
	["茫霧"] = "bông-bū",
	["茭chì"] = "ka-chì/ka-chù",
	["茭白筍"] = "kha-pe̍h-sún",
	["茯苓"] = "ho̍k-lêng",
	["茱萸"] = "chu-jû",
	["茲事體大"] = "chu-sū-thé-tōa",
	["茳芏"] = "kang-tō͘",
	["茴香"] = "hôe-hiuⁿ",
	["茶"] = "tê",
	["茶siū"] = "tê-siū",
	["茶具"] = "tê-khū/tê-kū",
	["茶几仔"] = "tê-kí-á",
	["茶匙hông"] = "tê-sî-hông",
	["茶叢"] = "tê-châng",
	["茶咠"] = "tê-chhip",
	["茶園"] = "tê-hn̂g",
	["茶垢"] = "tê-káu",
	["茶壺"] = "tē-ô͘/tê-ô͘",
	["茶室"] = "tê-sek",
	["茶尾"] = "tê-bóe/tê-bé",
	["茶尿"] = "tê-liō",
	["茶店仔"] = "tê-tiàm-á",
	["茶心"] = "tê-sim",
	["茶心粕"] = "tê-sim-phoh",
	["茶心茶"] = "tê-sim-tê",
	["茶房"] = "tê-pâng",
	["茶攤"] = "tê-thoaⁿ",
	["茶斑蛇"] = "tê-pan-chôa",
	["茶會"] = "tê-hōe",
	["茶杯"] = "tê-poe",
	["茶枝"] = "tê-ki",
	["茶桌"] = "tê-toh",
	["茶桌仔"] = "tê-toh-á",
	["茶桌仔位"] = "tê-toh-á-ūi",
	["茶棚"] = "tê-pîⁿ",
	["茶業"] = "tê-gia̍p",
	["茶樹"] = "tê-chhiū",
	["茶欉"] = "tê-châng",
	["茶水"] = "tê-chúi",
	["茶油"] = "tê-iû",
	["茶洗"] = "tê-sé/tê-sóe",
	["茶滓"] = "tê-tái",
	["茶瓶"] = "tê-pân",
	["茶甌"] = "tê-au",
	["茶盅"] = "tê-cheng",
	["茶盤"] = "tê-pôaⁿ",
	["茶箍"] = "tê-kho͘",
	["茶箍粉"] = "tê-kho͘-hún",
	["茶米"] = "tê-bí",
	["茶米店"] = "tê-bí-tiàm",
	["茶米粕"] = "tê-bí-phoh",
	["茶米罐仔"] = "tê-bí-koàn-á",
	["茶米茶"] = "tê-bí-tê",
	["茶米草"] = "tê-bí-chháu",
	["茶綠"] = "tê-le̍k",
	["茶罐"] = "tê-koàn",
	["茶船"] = "tê-chûn",
	["茶色"] = "lāu-tê-sek/tê-sek",
	["茶色目鏡"] = "tê-sek-ba̍k-kiàⁿ",
	["茶芛"] = "tê-íⁿ",
	["茶花"] = "tê-hoe",
	["茶葉"] = "tê-hio̍h",
	["茶葉樹"] = "tê-hio̍h-chhiū",
	["茶蘭"] = "tê-lân",
	["茶蟲"] = "tê-thâng",
	["茶行"] = "tê-hâng",
	["茶話會"] = "tê-ōe-hōe",
	["茶道"] = "tê-tō",
	["茶配"] = "tê-phòe/tê-phè",
	["茶酒"] = "tê-chiú",
	["茶鈷"] = "tê-kó͘",
	["茶隼"] = "tê-chún",
	["茶餅"] = "tê-piáⁿ",
	["茶餅會"] = "tê-piáⁿ-hōe",
	["茶館"] = "tê-koán",
	["茶鹽"] = "tê-kó͘",
	["茶點招待"] = "tê-tiám-chiau-thāi",
	["茹"] = "jî/jû/lu/lû",
	["茹chhiáng-chhiáng"] = "lû-chhiáng-chhiáng",
	["茹kà-kà"] = "jî-kà-kà/jû-kà-kà/lû-kà-kà",
	["茹kô"] = "lû-kô",
	["茹ko--ko"] = "lû-kô-kô",
	["茹sô"] = "lû-sô",
	["茹亂"] = "jû-loān/jî-loān",
	["茹倨"] = "lû-kù",
	["茹冗冗"] = "jî-chháng-chháng",
	["茹唸"] = "jû-liām",
	["茹氅氅"] = "jî-chháng-chháng/jû-chháng-chháng",
	["茹絞絞"] = "jî-ká-ká/jû-ká-ká/jû-kà-kà",
	["茹絮夢"] = "jû-sù-bāng/jî-sù-bāng",
	["茹茸鬖框"] = "lû-liông-sàm-kheng",
	["茹頭鬖髻"] = "lû-thâu-sàm-kè",
	["茹馬馬"] = "lû-bé-bé",
	["茹鬖鬖"] = "lû-sàm-sàm",
	["茺蔚子"] = "chhiong-ùi-chí",
	["茼蒿"] = "tâng-o",
	["茼蒿菜"] = "tâng-o-chhài",
	["荇菜"] = "hēng-chhài",
	["草"] = "chháu/chhó",
	["草chū"] = "chháu-chū",
	["草hu"] = "chháu-hu",
	["草phō"] = "chháu-phō",
	["草that"] = "chhó-that",
	["草丑仔"] = "chháu-thiúⁿ-á",
	["草人"] = "chháu-lâng",
	["草仔"] = "chháu-á/chhó-á",
	["草仔墓"] = "chháu-á-bōng/chháu-á-bō͘",
	["草仔性"] = "chháu-á-sèng",
	["草刺"] = "chháu-chhì",
	["草包仔"] = "chháu-pau-á",
	["草厝"] = "chháu-chhù",
	["草嘓"] = "chháu-kok",
	["草囷"] = "chháu-khûn",
	["草地"] = "chháu-tē/chháu-tōe",
	["草地人"] = "chháu-tē-lâng/chháu-tōe-lâng",
	["草地傖"] = "chháu-tē-sông/chháu-tōe-sông",
	["草垺"] = "chháu-pû",
	["草埔"] = "chháu-po͘",
	["草堆"] = "chháu-tui",
	["草塞仔"] = "chhó-that-á",
	["草子仔"] = "chháu-chí-á",
	["草寮仔"] = "chháu-liâu-á",
	["草屯"] = "Chháu-tùn",
	["草山"] = "Chháu-soaⁿ",
	["草擬"] = "chháu-gí",
	["草料"] = "chháu-liāu",
	["草書"] = "chhó-su",
	["草木"] = "chháu-bo̍k",
	["草根"] = "chháu-kin/chháu-kun",
	["草橄仔"] = "chhó-kan-á/chhó-kaⁿ-ná",
	["草橄欖"] = "chhó-kaⁿ-ná",
	["草氣"] = "chháu-khì",
	["草沖"] = "chháu-chhèng",
	["草海桐"] = "chhó-hái-tông",
	["草猴"] = "chháu-kâu",
	["草疕"] = "chháu-phí",
	["草稿"] = "chháu-kó/chhó-kó",
	["草笠"] = "chháu-loe̍h",
	["草笠仔"] = "chháu-le̍h-á/chháu-loe̍h-á",
	["草約"] = "chháu-iok/chhó-iok",
	["草索"] = "chháu-soh",
	["草花"] = "chhó-hoe",
	["草菅人命"] = "chháu-kan-jîn-bēng",
	["草菇"] = "chháu-ko͘",
	["草菊仔"] = "chháu-kiok-á",
	["草菜"] = "chháu-chhài",
	["草蓆"] = "chháu-chhio̍h",
	["草蔬"] = "chháu-se/chháu-soe/chháu-soe",
	["草藥"] = "chháu-io̍h",
	["草蘢"] = "chháu-lang",
	["草蘭"] = "chháu-lân",
	["草蛇"] = "chháu-chôa",
	["草蜢"] = "chháu-mé/chháu-nih",
	["草蜢仔腿"] = "chháu-mé-á-thúi",
	["草蜢公"] = "chháu-mé-kong/chháu-nih-kong",
	["草蝦"] = "chháu-hê",
	["草貓"] = "chháu-niau",
	["草踏"] = "chháu-ta̍h",
	["草金"] = "chháu-kim",
	["草鉼"] = "chháu-phiáⁿ",
	["草錦"] = "chháu-kím",
	["草間"] = "chháu-keng",
	["草雞仔"] = "chháu-ke-á/chháu-koe-á",
	["草鞋"] = "chháu-ê/chháu-ôe",
	["草鞋板"] = "chháu-ê-pán/chháu-ôe-pán",
	["草鞋禮"] = "chháu-ê-lé/chháu-ôe-lé",
	["草頭露"] = "chháu-thâu-lō͘",
	["草骨"] = "chháu-kut",
	["草魚"] = "chháu-hî/chháu-hû",
	["草齴"] = "chháu-giàng",
	["草龍"] = "chháu-lêng",
	["荏"] = "lám",
	["荏弱"] = "lám-jio̍k",
	["荏漢"] = "lám-hàn",
	["荏腳"] = "lám-kha",
	["荏腳數"] = "lám-kha-siàu/lám-kioh-siàu",
	["荏貨"] = "lám-hòe/lám-hè",
	["荏路"] = "lám-lō͘",
	["荏身命"] = "lám-sin-miā",
	["荏馬"] = "lám-bé",
	["荒"] = "hng/hong",
	["荒hàm"] = "hong-hàm",
	["荒hìⁿ"] = "hng-hìⁿ",
	["荒唐"] = "hong-tông",
	["荒地"] = "hn̂g-tē/hn̂g-tōe/hng-tē/hng-tōe/hong-tē/hong-tōe",
	["荒埔"] = "hng-po͘/hong-po͘",
	["荒山"] = "hong-san",
	["荒年"] = "hong-liân",
	["荒廢"] = "hng-hùi/hong-hùi/hong-hùi/hng-hùi",
	["荒心"] = "hong-sim",
	["荒村"] = "hong-chhoan",
	["荒蕪"] = "hong-bû",
	["荒譀"] = "hong-hàm",
	["荒郊"] = "hong-kau",
	["荒郊野外"] = "hong-kau-iá-gōa",
	["荒野"] = "hong-iá",
	["荒頭狗"] = "hong-thâu-káu",
	["荔"] = "nāi",
	["荔枝"] = "nāi-chi",
	["荖花"] = "láu-hoe",
	["荖草"] = "láu-chháu",
	["荖葉"] = "láu-hio̍h",
	["荖藤"] = "láu-tîn",
	["荷仔"] = "hô-á",
	["荷包"] = "hâu-pau/hô-pau",
	["荷包仔"] = "hô-pau-á",
	["荷包花"] = "hô-pau-hoe",
	["荷包草"] = "hô-pau-chháu",
	["荷包蟯"] = "hâu-pau-giô",
	["荷樹"] = "hô-chhiū",
	["荷花"] = "hô-hoa/hô-hoe",
	["荷葉蓮"] = "hô-hio̍h-liân",
	["荷蘭"] = "Hô-lân",
	["荷蘭人"] = "Hô-lân-lâng",
	["荷蘭薯"] = "hô-lân-chî/hô-lân-chû",
	["荷蘭豆"] = "hô-lân-tāu",
	["荽"] = "sui",
	["莊"] = "chng",
	["莊嚴"] = "chong-giâm",
	["莊官"] = "chng-koaⁿ",
	["莊腳"] = "chng-kha",
	["莊腳人"] = "chng-kha-lâng",
	["莊頭"] = "chng-thâu",
	["莎雞"] = "sa-ke/sa-koe",
	["莒光日"] = "kí-kong-ji̍t",
	["莒光號"] = "kí-kong-hō",
	["莓"] = "m̂",
	["莓仔"] = "m̂-á",
	["莖"] = "hoâiⁿ",
	["莞"] = "oán",
	["莢"] = "keh/ngeh/ngoeh",
	["莧菜"] = "hēng-chhài",
	["莫"] = "bàng",
	["莫卻"] = "bo̍h-khioh",
	["莫大"] = "bo̍k-tāi",
	["莫怪"] = "bo̍k-koài/bo̍k-kòe",
	["莫捏"] = "bo̍k-liap",
	["莫斯科"] = "Bo̍k-su-kho",
	["莫用"] = "bo̍k-ēng",
	["莫衷一是"] = "bo̍k-tiong-i̍t-sī",
	["莫說"] = "bo̍h-soeh/bo̍h-seh",
	["莫說講"] = "bo̍h-soeh-kóng/bo̍h-seh-kóng",
	["莫講"] = "bo̍h-kóng",
	["莫講卻"] = "bo̍h-kóng-khioh",
	["莫講是"] = "bo̍h-kóng-sī",
	["莫非"] = "bo̍k-hui",
	["莽"] = "bóng",
	["莽夫"] = "bóng-hu",
	["莽懂"] = "bóng-tóng",
	["莽懂漢"] = "bóng-tóng-hàn",
	["莽撞"] = "bóng-chōng",
	["莿"] = "chhì",
	["菁"] = "cheng",
	["菁仔"] = "chheⁿ-á/chhiⁿ-á/chhiⁿ-á",
	["菁仔宅"] = "chhiⁿ-á-the̍h/chheⁿ-á-the̍h",
	["菁仔樹"] = "chheⁿ-á-chhiū/chhiⁿ-á-chhiū",
	["菁仔欉"] = "chheⁿ-á-châng/chhiⁿ-á-châng",
	["菁芳草"] = "chhiⁿ-hong-chháu",
	["菁菁"] = "chheng-chheng",
	["菁蘭"] = "chhiⁿ-lân",
	["菁靛"] = "chheⁿ-tiān/chhiⁿ-tiān",
	["菅仔"] = "koaⁿ-á",
	["菅芒"] = "koaⁿ-bang/koaⁿ-bâng/koaⁿ-bâng",
	["菅芒花"] = "koaⁿ-bang-hoe",
	["菅草"] = "koaⁿ-chháu",
	["菅蓁"] = "koaⁿ-chin",
	["菅豪"] = "koaⁿ-hô",
	["菇"] = "ko͘",
	["菊"] = "kiok",
	["菊花"] = "kek-hoe/kiok-hoe",
	["菊花木"] = "kiok-hoe-bo̍k",
	["菌"] = "khún",
	["菖蒲"] = "chhiong-pô͘/chhang-pô͘",
	["菖蒲葉"] = "chhiong-pô͘-hio̍h",
	["菜"] = "chhài",
	["菜chhoah仔"] = "chhài-chhoah-á",
	["菜chhoah鼻"] = "chhài-chhoah-phīⁿ",
	["菜chìⁿ"] = "chhài-chìⁿ",
	["菜ha̍h"] = "chhài-ha̍h",
	["菜khok"] = "chhài-khok",
	["菜乾"] = "chhài-koaⁿ",
	["菜供"] = "chhài-kèng",
	["菜兒"] = "chhài-jî",
	["菜公"] = "chhài-kong",
	["菜刀"] = "chhài-to",
	["菜刀豆"] = "chhài-to-tāu",
	["菜刀魚"] = "chhài-to-hî/chhài-to-hû",
	["菜包"] = "chhài-pau",
	["菜友"] = "chhài-iú",
	["菜單"] = "chhài-toaⁿ",
	["菜圃"] = "chhài-phó͘",
	["菜園"] = "chhài-hn̂g",
	["菜坩"] = "chhài-khaⁿ",
	["菜堂"] = "chhài-tn̂g",
	["菜壟"] = "chhài-lêng",
	["菜姑"] = "chhài-ko͘",
	["菜子油"] = "chhài-chí-iû",
	["菜宅"] = "chhài-the̍h",
	["菜尾"] = "chhài-bóe/chhài-bé",
	["菜市"] = "chhài-chhī",
	["菜市仔"] = "chhài-chhī-á",
	["菜干"] = "chhài-koaⁿ",
	["菜底"] = "chhài-té/chhài-tóe",
	["菜店"] = "chhài-tiàm",
	["菜廚"] = "chhài-tû",
	["菜心"] = "chhài-sim",
	["菜擔"] = "chhài-tàⁿ",
	["菜擔仔"] = "chhài-tàⁿ-á",
	["菜料"] = "chhài-liāu",
	["菜架"] = "chhài-keh",
	["菜架仔"] = "chhài-kè-á",
	["菜栽"] = "chhài-chai",
	["菜桌"] = "chhài-toh",
	["菜母"] = "chhài-bó/chhài-bú",
	["菜湯"] = "chhài-thng",
	["菜燕"] = "chhài-iàn",
	["菜玉"] = "chhài-ge̍k",
	["菜瓜"] = "chhài-koe",
	["菜瓜khau"] = "chhài-koe-khau",
	["菜瓜撮"] = "chhài-koe-chhè",
	["菜瓜蒲"] = "chhài-koe-pô͘",
	["菜瓜蔞"] = "chhài-koe-lî",
	["菜甲"] = "chhài-kah",
	["菜砧"] = "chhài-tiam",
	["菜确"] = "chhài-kho̍k",
	["菜碗"] = "chhài-óaⁿ",
	["菜稈"] = "chhài-koáiⁿ",
	["菜種"] = "chhài-chéng",
	["菜稿"] = "chhài-kó",
	["菜簽"] = "chhài-chhiam",
	["菜籃"] = "chhài-nâ",
	["菜籽"] = "chhài-chí",
	["菜粽"] = "chhài-chàng",
	["菜羹飯"] = "chhài-keⁿ-pn̄g/chhài-kiⁿ-pn̄g",
	["菜股"] = "chhài-kó͘",
	["菜脯"] = "chhài-pó͘",
	["菜脯干"] = "chhài-pó͘-koaⁿ",
	["菜脯筋"] = "chhài-pó͘-kin/chhài-pó͘-kun",
	["菜脯簽"] = "chhài-pó͘-chhiam",
	["菜脯米"] = "chhài-pó͘-bí",
	["菜脯絲"] = "chhài-pó͘-si",
	["菜脯角"] = "chhài-pó͘-kak",
	["菜腳"] = "chhài-kha",
	["菜色"] = "chhài-sek",
	["菜花"] = "chhài-hoe",
	["菜草頭"] = "chhài-chháu-thâu",
	["菜蔬"] = "chhài-se/chhài-soe",
	["菜蟲"] = "chhài-thâng",
	["菜蟳"] = "chhài-chîm",
	["菜豆"] = "chhài-tāu",
	["菜配"] = "chhài-phòe/chhài-phè",
	["菜雞"] = "chhài-ke/chhài-koe",
	["菜頭"] = "chhài-thâu",
	["菜頭lông"] = "chhài-thâu-lông",
	["菜頭簽"] = "chhài-thâu-chhiam",
	["菜頭腿"] = "chhài-thâu-thúi",
	["菜頭酸"] = "chhài-thâu-sng",
	["菜飯"] = "chhài-pn̄g",
	["菜餚"] = "chhài-ngâu",
	["菜館"] = "chhài-koán",
	["菜鳥"] = "chhài-chiáu",
	["菜鳥仔"] = "chhài-chiáu-á",
	["菜鴨"] = "chhài-ah",
	["菜鴿"] = "chhài-kap",
	["菜鴿目"] = "chhài-kap-ba̍k",
	["菜鹹"] = "chhài-kiâm",
	["菜龜仔"] = "chhài-ku-á",
	["菝仔"] = "poa̍t-á/pa̍t-á",
	["菝仔草"] = "pa̍t-á-chháu",
	["菟絲"] = "thò͘-si",
	["菠菱仔"] = "pe-lêng-á/poe-lêng-á",
	["菠蔆仔"] = "poe-lêng-á",
	["菠薐菜"] = "pe-lêng-chhài",
	["菩提子"] = "phô͘-thê-chí/phô͘-thê-chú",
	["菩提果"] = "phô͘-thê-kó",
	["菩提樹"] = "phô͘-thê-chhiū",
	["菩薩"] = "phô͘-sat",
	["華中"] = "Hôa-tiong",
	["華北"] = "Hôa-pak",
	["華南"] = "Hôa-lâm",
	["華噴"] = "hôa-phùn",
	["華埠"] = "hôa-hū",
	["華夏"] = "Hôa-hā",
	["華山"] = "Hôa-san",
	["華府"] = "hôa-hú",
	["華彩"] = "hôa-chhái",
	["華文"] = "hôa-bûn",
	["華新"] = "Hôa-sin",
	["華東"] = "Hôa-tang",
	["華沙"] = "Hôa-sa",
	["華沙公約"] = "Hôa-soa-kong-iok",
	["華燈"] = "hôa-teng",
	["華爾街"] = "Hôa-ní-ke/Hôa-ní-koe",
	["華盛頓"] = "Hôa-sēng-tùn",
	["華美"] = "hôa-bí",
	["華興"] = "Hôa-heng",
	["華航"] = "Hôa-hâng",
	["華裔"] = "hôa-è",
	["華西"] = "Hôa-se",
	["華視"] = "Hôa-sī",
	["華語"] = "hôa-gí/hôa-gú",
	["華費"] = "hoa-hùi",
	["華陀再世"] = "hôa-tô-chài-sè",
	["華雞"] = "hôa-ke/hôa-koe",
	["華麗"] = "hôa-lē",
	["菱角"] = "lêng-kak",
	["菱角嘴"] = "lêng-kak-chhùi",
	["菱角枕"] = "lêng-kak-chím",
	["菱角菜"] = "lêng-kak-chhài",
	["菱角鳥"] = "lêng-kak-chiáu",
	["菲律賓"] = "Hui-lu̍t-pin",
	["菸"] = "ian",
	["萌生"] = "bêng-seng",
	["萌起"] = "bêng-khí",
	["萬"] = "bān/it",
	["萬一"] = "bān-it",
	["萬不二"] = "bān-put-jī",
	["萬不幸"] = "bān-put-hēng",
	["萬世"] = "bān-sè",
	["萬世代年"] = "bān-sè-tāi-nî",
	["萬事"] = "bān-sū",
	["萬事通"] = "bān-sū-thong",
	["萬人堆"] = "bān-jîn-tui",
	["萬代年"] = "bān-tāi-nî",
	["萬全"] = "bān-choân",
	["萬兩金"] = "bān-niú-kim",
	["萬刀剉"] = "bān-to-chhò",
	["萬力"] = "bān-le̍k",
	["萬千"] = "bān-chhian",
	["萬國"] = "bān-kok",
	["萬壽"] = "bān-siū",
	["萬壽匏"] = "bān-siū-pû",
	["萬壽山"] = "Bān-siū-soaⁿ",
	["萬壽果"] = "bān-siū-kó",
	["萬壽菊"] = "bān-siū-kiok",
	["萬安"] = "bān-an",
	["萬巒"] = "Bān-loân",
	["萬年刺"] = "bān-nî-chhì",
	["萬年松"] = "bān-liân-chhêng/bān-liân-siông/bān-nî-siông",
	["萬年筆"] = "bān-liân-pit",
	["萬年青"] = "bān-nî-chheng",
	["萬年龜"] = "bān-nî-ku",
	["萬幸"] = "bān-hēng",
	["萬惡"] = "bān-ok",
	["萬斤草"] = "bān-kin-chháu/bān-kun-chháu",
	["萬歲"] = "bān-sòe",
	["萬歲爺"] = "bān-sòe-iâ",
	["萬歲藤"] = "bān-sòe-tîn",
	["萬物"] = "bān-bu̍t",
	["萬用"] = "bān-iōng",
	["萬百姓"] = "bān-peh-sèⁿ",
	["萬福"] = "bān-hok",
	["萬能"] = "bān-lêng",
	["萬花筒"] = "bān-hoe-tâng",
	["萬花鏡"] = "bān-hoa-kiàⁿ",
	["萬華"] = "Báng-kah",
	["萬萬"] = "bān-bān",
	["萬萬年"] = "bān-bān-nî",
	["萬言"] = "bān-giân",
	["萬象"] = "bān-siōng",
	["萬里"] = "bān-lí",
	["萬金"] = "bān-kim",
	["萬金囝"] = "bān-kim-kiáⁿ",
	["萬靈丹"] = "bān-lêng-tan",
	["萬項"] = "bān-hāng",
	["萬點金"] = "bān-tiám-kim",
	["萬點青"] = "bān-tiám-chheng",
	["萱草"] = "soan-chháu",
	["萵仔菜"] = "oe-á-chhài/e-á-chhài",
	["萹蓄草"] = "pián-thiok-chháu",
	["落"] = "lak/làu/la̍uh/lo̍h/lo̍k",
	["落chhi̍h"] = "lok-chhi̍h",
	["落làm"] = "lo̍h-làm",
	["落láu"] = "lo̍h-láu",
	["落sōng"] = "lo̍k-sōng",
	["落三落四"] = "lak-saⁿ-lak-sì",
	["落下ham"] = "làu-ē-ham",
	["落下頦"] = "làu-ē-hoâi/làu-ē-hâi",
	["落下頷"] = "làu-ē-ham",
	["落交"] = "làu-kau/lak-kau",
	["落人嘴"] = "lo̍h-lâng-chhùi",
	["落伍"] = "lo̍k-ngó͘",
	["落低"] = "lak-kē/lo̍h-kē",
	["落佮吐"] = "làu-kah-thò͘",
	["落來"] = "lo̍h-lâi",
	["落俗"] = "lo̍h-sio̍h",
	["落停"] = "lo̍h-thêng",
	["落價"] = "lak-kè/lo̍h-kè",
	["落入"] = "lo̍h-ji̍p",
	["落八"] = "lo̍h-peh/lo̍h-poeh",
	["落勢"] = "lo̍h-sì/lo̍h-sè",
	["落匙"] = "lo̍h-sî",
	["落半旗"] = "lo̍h-pòaⁿ-kî",
	["落南"] = "lo̍h-lâm",
	["落去"] = "lo̍h-khì/lo̍h-khù",
	["落去樓腳"] = "loh-khì-lâu-kha/loh-khù-lâu-kha",
	["落句"] = "lo̍h-kù",
	["落台"] = "lo̍h-tâi",
	["落名"] = "lo̍h-miâ/lo̍k-miâ",
	["落吐瀉"] = "làu-thò͘-sià",
	["落吐症"] = "làu-thò͘-chèng",
	["落喉"] = "lo̍h-âu",
	["落嘴齒"] = "lak-chhùi-khí",
	["落土"] = "lo̍h-thó͘/lo̍h-thô͘/lo̍k-thó͘",
	["落在"] = "lo̍h-chāi",
	["落地"] = "lo̍k-tē/lo̍k-tōe",
	["落坐"] = "làu-chhē/lo̍h-chhē",
	["落場"] = "lo̍h-tiûⁿ",
	["落塌"] = "lo̍h-lap",
	["落墟"] = "lo̍h-hi",
	["落字"] = "lak-jī/làu-jī/làu-jī/lak-jī",
	["落孤鳥"] = "làu-ko͘-chiáu",
	["落定"] = "lo̍h-tiāⁿ",
	["落尺"] = "làu-chhē",
	["落尾"] = "lo̍h-bóe/lo̍h-bé",
	["落尾來"] = "lo̍h-bóe-lâi/lo̍h-bé-lâi",
	["落尾手"] = "lo̍h-bóe-chhiú/lo̍h-bé-chhiú",
	["落屎"] = "làu-sái",
	["落屎星"] = "làu-sái-chheⁿ/làu-sái-chhiⁿ",
	["落屎楠"] = "làu-sái-lâm",
	["落屎症"] = "làu-sái-chèng",
	["落屎藥"] = "làu-sái-io̍h",
	["落屎馬"] = "làu-sái-bé",
	["落山"] = "lo̍h-soaⁿ",
	["落山風"] = "lo̍h-soaⁿ-hong",
	["落崎"] = "lo̍h-kiā",
	["落嶺"] = "lo̍h-niá",
	["落工"] = "lo̍h-kang",
	["落工夫"] = "lo̍h-kang-hu",
	["落差"] = "lo̍h-chha",
	["落幕"] = "lo̍h-bō͘",
	["落庀"] = "lak-phí",
	["落床"] = "lo̍h-chhn̂g",
	["落床腳"] = "lo̍h-chhn̂g-kha",
	["落後"] = "lo̍k-hō͘",
	["落後日"] = "lo̍h-āu-ji̍t/lò-āu-ji̍t/lo̍h-āu--li̍t",
	["落心"] = "lo̍h-sim",
	["落志"] = "lok-chì",
	["落性"] = "lo̍h-sèng",
	["落成"] = "lo̍k-sêng",
	["落戲"] = "lo̍h-hì",
	["落手"] = "lo̍h-chhiú",
	["落拍"] = "làu-phah",
	["落括"] = "lo̍h-koah",
	["落掉"] = "lak-tiāu",
	["落插"] = "lo̍h-chhah",
	["落擺"] = "làu-pái",
	["落攔頭"] = "lo̍h-nôa-thâu",
	["落敗"] = "lo̍k-pāi",
	["落教"] = "lo̍h-kàu",
	["落斷"] = "lo̍h-tn̄g",
	["落日"] = "lo̍h-ji̍t",
	["落昨日"] = "lo̍h-cho̍h-ji̍t/lò-cho̍h-ji̍t/lo̍h-cho̍h--li̍t",
	["落景"] = "làu-kéng",
	["落本錢"] = "lo̍h-pún-chîⁿ",
	["落杓仔"] = "làu-sia̍h-á",
	["落柴"] = "lo̍h-chhâ",
	["落棺"] = "lo̍h-koan",
	["落榫"] = "lak-sún/lo̍h-sún",
	["落樓梯"] = "lo̍h-lâu-thui",
	["落款"] = "lo̍h-khoán",
	["落殼"] = "lak-khak",
	["落殼欑"] = "lak-khak-chan",
	["落水"] = "làu-chúi/lo̍h-chúi",
	["落水雞仔"] = "lo̍h-chúi-ke-á/lo̍h-chúi-koe-á",
	["落油鼎"] = "lo̍h-iû-tiáⁿ",
	["落泊"] = "lo̍h-po̍h",
	["落洘"] = "lo̍h-khó",
	["落流"] = "lo̍h-lâu",
	["落海"] = "lo̍h-hái",
	["落淚"] = "lo̍h-lūi",
	["落湖"] = "lo̍h-ô͘",
	["落溝"] = "làu-kau",
	["落濛"] = "lo̍h-bông",
	["落瀉病"] = "làu-sià-pēⁿ/làu-sià-pīⁿ",
	["落災"] = "lo̍h-che",
	["落無"] = "lak-bô",
	["落獄"] = "lo̍h-ga̍k",
	["落班"] = "lo̍h-pan",
	["落田"] = "lo̍h-chhân",
	["落疕"] = "lak-phí",
	["落監"] = "lo̍h-kaⁿ",
	["落眠"] = "lo̍h-bîn",
	["落眠床"] = "lo̍h-bîn-chhn̂g",
	["落科"] = "lo̍h-khe",
	["落種"] = "lo̍h-chéng",
	["落穗"] = "lak-sūi",
	["落空"] = "lo̍h-khang",
	["落空行"] = "làu-khang-kiâⁿ",
	["落空車"] = "làu-khang-chhia",
	["落空逝"] = "làu-khang-chōa",
	["落空銃"] = "làu-khang-chhèng",
	["落站"] = "lak-chām",
	["落第"] = "lo̍k-tē",
	["落筆"] = "lo̍h-pit",
	["落籍"] = "lo̍h-che̍k",
	["落糬"] = "làu-chî/làu-chû",
	["落級"] = "lak-kip",
	["落網"] = "lo̍h-bāng",
	["落翼仔"] = "làu-si̍t-á",
	["落耦"] = "lo̍h-ngauh",
	["落耳"] = "lo̍h-hī/lo̍h-hīⁿ",
	["落職"] = "lak-chit",
	["落肉"] = "lo̍h-bah",
	["落肚"] = "lo̍h-tō͘",
	["落肚痧"] = "làu-tō͘-soa",
	["落肥"] = "lo̍h-pûi",
	["落肩胛"] = "làu-keng-kah",
	["落肩風"] = "làu-keng-hong",
	["落胎"] = "làu-the",
	["落腳"] = "lo̍h-kha",
	["落腳生"] = "lo̍k-kha-seng",
	["落腸"] = "làu-tn̂g",
	["落腸頭"] = "làu-tn̂g-thâu",
	["落腹"] = "làu-pak",
	["落臉"] = "lak-lián/lok-lián",
	["落船"] = "lo̍h-chûn",
	["落色"] = "lak-sek/lo̍h-sek",
	["落花"] = "lak-hoe",
	["落花生"] = "lo̍k-hoa-seng",
	["落花生粕"] = "lo̍k-hoa-seng-phoh",
	["落落"] = "lak-lo̍h/lak--lo̍h",
	["落落來"] = "lak--lo̍h-lâi",
	["落落去"] = "lak-lo̍h-khì/lak-lo̍h-khù",
	["落落吐"] = "lo̍k-lo̍k-thò͘",
	["落葉"] = "lak-hio̍h/làu-hio̍h",
	["落葬"] = "lo̍h-chòng",
	["落蓑"] = "lak-sui",
	["落蓬"] = "làu-phâng",
	["落薄"] = "lo̍h-po̍h",
	["落藥"] = "lo̍h-io̍h",
	["落衰"] = "lak-soe/lak-sui/lo̍h-soe",
	["落西北"] = "lo̍h-sai-pak",
	["落訂"] = "lo̍h-tiāⁿ",
	["落詼"] = "lo̍h-khoe",
	["落課"] = "lo̍h-khò",
	["落貨"] = "lo̍h-hòe/lo̍h-hè",
	["落走"] = "làu-cháu",
	["落跑"] = "làu-phâu",
	["落身"] = "lo̍h-sin/làu-sin",
	["落車"] = "lo̍h-chhia",
	["落軟"] = "lo̍h-nńg",
	["落選"] = "lo̍k-soán",
	["落酷"] = "lok-khok",
	["落鏇"] = "lak-soān",
	["落陣"] = "làu-tīn/lak-tīn",
	["落難"] = "lo̍h-lān",
	["落雨"] = "lo̍h-hō͘",
	["落雨天"] = "lo̍h-hō͘-thiⁿ",
	["落雨霎仔"] = "lo̍h-hō͘-sap-á",
	["落雪"] = "lo̍h-seh",
	["落雷"] = "lo̍h-lûi",
	["落雹"] = "lo̍h-pha̍uh",
	["落霜"] = "lo̍h-sng",
	["落頓"] = "lo̍h-tǹg",
	["落頭毛"] = "lak-thâu-mn̂g",
	["落馬"] = "lo̍h-má",
	["落馬風"] = "lo̍h-má-hong",
	["落鬮"] = "làu-khau",
	["落魄"] = "lo̍k-phek",
	["落鼎"] = "lo̍h-tiáⁿ",
	["落齒"] = "lak-khí",
	["葉"] = "ia̍p",
	["葉下珠"] = "hio̍h-hā-chu",
	["葉下球"] = "hio̍h-hā-kiû",
	["葉下白"] = "hio̍h-hā-pe̍h",
	["葉下紅"] = "hio̍h-hā-âng",
	["葉仔"] = "hio̍h-á/ia̍p-á",
	["葉仔路"] = "hio̍h-á-lō͘",
	["葉似花"] = "ia̍p-sū-hoe",
	["葉枝"] = "hio̍h-ki",
	["葉柄"] = "hio̍h-pìⁿ",
	["葉甲"] = "hio̍h-kah",
	["葉稈"] = "hio̍h-koáiⁿ",
	["葉稿"] = "hio̍h-kó",
	["葉筋"] = "hio̍h-kin/hio̍h-kun",
	["葉絲"] = "hio̍h-si",
	["葉網"] = "hio̍h-bāng",
	["葉脈"] = "hio̍h-me̍h",
	["葉身"] = "hio̍h-sin",
	["葉門"] = "Ia̍p-mn̂g",
	["著"] = "tio̍h/to̍h",
	["著ka-cha̍k"] = "tio̍h-ka-cha̍k",
	["著that"] = "tio̍h-that",
	["著tiâu"] = "tio̍h-tiâu",
	["著一驚"] = "tio̍h-chi̍t-kiaⁿ",
	["著作"] = "tì-chok/tù-chok/tì-chok",
	["著作人"] = "tù-chok-jîn",
	["著作物"] = "tù-chok-bu̍t",
	["著作者"] = "tì-chok-chiá",
	["著傷"] = "tio̍h-siang/tio̍h-siong/tio̍h-siong",
	["著冊"] = "tì-chheh",
	["著力"] = "tio̍h-la̍t",
	["著加促"] = "tio̍h-ka-cha̍k",
	["著勢"] = "tio̍h-sì/tio̍h-sè",
	["著去"] = "tio̍h-khì/tio̍h-khù",
	["著吊"] = "tio̍h-tiàu",
	["著味"] = "tio̍h-bī",
	["著咯"] = "tio̍h-lo͘",
	["著咳浞"] = "tio̍h-ka-cha̍k",
	["著大病"] = "tio̍h-tōa-pēⁿ/tio̍h-tōa-pīⁿ",
	["著天吊"] = "tio̍h-thian-tiàu",
	["著寒熱仔"] = "tio̍h-kôaⁿ-lia̍t-á",
	["著寒陰"] = "tio̍h-kôaⁿ-iam",
	["著年"] = "tio̍h-nî",
	["著急"] = "tio̍h-kip",
	["著愛"] = "tio̍h-ài",
	["著愛知"] = "tio̍h-ài-chai",
	["著我"] = "tio̍h-góa",
	["著手"] = "tio̍k-chhiú",
	["著扦"] = "tio̍h-chhian",
	["著日"] = "tio̍h-ji̍t",
	["著是"] = "tio̍h-sī",
	["著時"] = "tio̍h-sî",
	["著暝"] = "tio̍h-mê/tio̍h-mî",
	["著書"] = "tì-su",
	["著月"] = "tio̍h-goe̍h/tio̍h-ge̍h",
	["著有"] = "tio̍h-ū",
	["著欲"] = "tio̍h-beh",
	["著毒"] = "tio̍h-to̍k",
	["著法"] = "tio̍h-hoat",
	["著火"] = "tio̍h-hóe/tio̍h-hé/to̍h-hóe/to̍h-hé",
	["著火燒"] = "tio̍h-hóe-sio/tio̍h-hé-sio",
	["著災"] = "tio̍h-chai/tio̍h-che",
	["著熱狂"] = "tio̍h-lia̍t-kông",
	["著燒"] = "tio̍h-sio",
	["著特獎"] = "tio̍h-te̍k-chióng",
	["著狂"] = "tio̍h-kông",
	["著猴"] = "tio̍h-kâu",
	["著猴損"] = "tio̍h-kâu-sńg",
	["著猴爽"] = "tio̍h-kâu-sńg",
	["著猴踔"] = "tio̍h-kâu-tâ",
	["著班"] = "tio̍h-pan",
	["著生驚"] = "tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ/tio̍h-chhiⁿ-kiaⁿ",
	["著病"] = "tio̍h-pēⁿ/tio̍h-pīⁿ",
	["著病風"] = "tio̍h-pēⁿ-hong/tio̍h-pīⁿ-hong",
	["著痧"] = "tio̍h-soa",
	["著瘟"] = "tio̍h-un",
	["著瘧疾"] = "tio̍h-lio̍k-chi̍t",
	["著眼"] = "tio̍k-gán",
	["著眼點"] = "tio̍k-gán-tiám",
	["著睏災"] = "tio̍h-khùn-che",
	["著睏痧"] = "tio̍h-khùn-soa",
	["著磨"] = "tio̍h-bôa",
	["著稱"] = "tù-chheng",
	["著笑脾"] = "tio̍h-chhiò-pî",
	["著等"] = "tio̍h-tán",
	["著算"] = "tio̍h-sǹg",
	["著箭"] = "tio̍h-chìⁿ",
	["著節氣"] = "tio̍h-cheh-khùi/tio̍h-choeh-khùi",
	["著籤"] = "tio̍h-chhiam",
	["著總"] = "tio̍h-cháng",
	["著背"] = "tio̍h-pè/tio̍h-pòe",
	["著腳觸"] = "tio̍h-kha-tak",
	["著芝磨"] = "tio̍h-chi-bôa",
	["著苦"] = "tio̍h-khó͘",
	["著苦疼"] = "tio̍h-khó͘-thiàⁿ",
	["著落"] = "tio̍k-lo̍k",
	["著著"] = "to̍h--tio̍h/to̍h-tio̍h",
	["著蟲"] = "tio̍h-thâng",
	["著衰"] = "tio̍h-soe",
	["著觸"] = "tio̍h-tak",
	["著賊偷"] = "tio̍h-chha̍t-thau",
	["著路"] = "tio̍h-lō͘",
	["著述"] = "tì-su̍t",
	["著邪"] = "tio̍h-siâ",
	["著銃"] = "tio̍h-chhèng",
	["著鏢"] = "tio̍h-pio",
	["著靠"] = "tio̍h-khò",
	["著頭"] = "tio̍h-thâu",
	["著飢荒"] = "tio̍h-ki-hng",
	["著駘"] = "tio̍h-tâi",
	["著驚"] = "tio̍h-kiaⁿ",
	["著魔神"] = "tio̍h-mô͘-sîn",
	["葛"] = "koah",
	["葛薯"] = "koah-chî/koah-chû",
	["葛藤"] = "koah-tîn",
	["葛藤草"] = "koah-tîn-chháu",
	["葡萄"] = "phô-tô/pô-tô/phû-tô",
	["葡萄乾"] = "phû-tô-koaⁿ",
	["葡萄叢"] = "phû-tô-châng",
	["葡萄柚"] = "phû-tô-iū",
	["葡萄樹"] = "phû-tô-chhiū",
	["葡萄牙"] = "Phû-tô-gê",
	["葡萄糖"] = "phû-tô-thn̂g",
	["董"] = "tóng",
	["董事"] = "táng-sū",
	["董事會"] = "táng-sū-hōe",
	["董事長"] = "táng-sū-tiúⁿ",
	["葫"] = "hô͘",
	["葫蘆"] = "hô͘-lô͘",
	["葫蘆匏"] = "hô͘-lô͘-pû",
	["葫蘆竹"] = "hô͘-lô͘-tek",
	["葫蘆腰"] = "hô͘-lô͘-io",
	["葬"] = "chòng",
	["葬儀社"] = "chòng-gî-siā",
	["葬式"] = "chòng-sek",
	["葭"] = "ka",
	["葯"] = "io̍h",
	["葵"] = "khôe",
	["葵扇"] = "khe-sìⁿ/khoe-sìⁿ/khôe-sìⁿ",
	["葵棕"] = "khôe-chang",
	["葵花"] = "kûi-hoe",
	["蒂"] = "tì",
	["蒐證"] = "so͘-chèng",
	["蒐購"] = "so͘-kò͘",
	["蒐集"] = "so͘-chi̍p",
	["蒙"] = "bông",
	["蒙受"] = "bông-siū",
	["蒙古"] = "Bông-kó͘",
	["蒙哥"] = "bông-ko",
	["蒙特婁"] = "Bông-te̍k-lô͘",
	["蒙羞"] = "bông-siu",
	["蒙胞"] = "bông-pau",
	["蒙蔽"] = "bông-pè",
	["蒙藏委員會"] = "Bông-chông-úi-oân-hōe",
	["蒙面"] = "bông-bīn",
	["蒜仔"] = "soàn-á",
	["蒜仔栽"] = "soàn-á-chai",
	["蒜仔花"] = "sǹg-á-hoe",
	["蒜仔骨"] = "soàn-á-kut",
	["蒜末"] = "soàn-boa̍h",
	["蒜絨枝"] = "soàn-jiông-ki/soàn-liông-ki",
	["蒜頭"] = "soàn-thâu",
	["蒜香藤"] = "soàn-hiong-tîn",
	["蒝荽"] = "goân-sui/goân-suiⁿ",
	["蒞臨"] = "lī-lîm",
	["蒯通仔"] = "koái-thong-á",
}