มอดูล:zh/data/nan-pron/013/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/013

am-iⁿ-á 腌嬰仔 am-kóng-siâm 腌管蟬 a-cha/am-cham 腌臢 am-pô͘-siâm 腌蜅蟬 am-pūi 腌蜚

bīn-khang 臉孔 bú 舞 bú-tâi 舞台 bú-tâi-kio̍k 舞台劇 bú-tiûⁿ 舞場 bú-lú 舞女 bú-thiaⁿ 舞廳 bú-lāng/bú-lōng 舞弄 bú-pè 舞弊 bú-khek 舞曲 bú-hōe 舞會 bú-pō͘ 舞步 bú-tî 舞池 bú-si̍t 舞翼 bú-chháu 舞草 bú-tō 舞蹈 bú-tō-ka 舞蹈家 báng-kah 艋舺 bâng/mî 芒 bâng-sàu 芒掃 bâng-tang-á 芒東仔 bông-siau 芒硝 bông-chéng 芒種 bông-chéng-hō͘ 芒種雨 bang-hoe/bâng-hoe 芒花 bâng-chháu 芒草 bang-ki 芒萁 biâu 苗 biâu-phó͘ 苗圃 Biâu-cho̍k 苗族 Biâu-le̍k 苗栗 Biâu-le̍k-chhī 苗栗市 biâu-tiâu 苗條 bo̍k-siok 苜蓿 bō͘ 茂 bō͘-lîm 茂林 bō͘-sēng 茂盛 boa̍h-chháu 茉草 ba̍k-ni/ba̍k-nī 茉莉 bông 茫 bông-jiân 茫然 bâng-bâng/bông-bông 茫茫 bông-bū 茫霧 bàng 莫 bo̍h-khioh 莫卻 bo̍k-tāi 莫大 bo̍k-koài/bo̍k-kòe 莫怪 bo̍k-liap 莫捏 Bo̍k-su-kho 莫斯科 bo̍k-ēng 莫用 bo̍k-tiong-i̍t-sī 莫衷一是 bo̍h-soeh/bo̍h-seh 莫說 bo̍h-soeh-kóng/bo̍h-seh-kóng 莫說講 bo̍h-kóng 莫講 bo̍h-kóng-khioh 莫講卻 bo̍h-kóng-sī 莫講是 bo̍k-hui 莫非 bóng 莽 bóng-hu 莽夫 bóng-tóng 莽懂 bóng-tóng-hàn 莽懂漢 bóng-chōng 莽撞 bêng-seng 萌生 bêng-khí 萌起 bān/it 萬 bān-it 萬一 bān-put-jī 萬不二 bān-put-hēng 萬不幸 bān-sè 萬世 bān-sè-tāi-nî 萬世代年 bān-sū 萬事 bān-sū-thong 萬事通 bān-jîn-tui 萬人堆 bān-tāi-nî 萬代年 bān-choân 萬全 bān-niú-kim 萬兩金 bān-to-chhò 萬刀剉 bān-le̍k 萬力 bān-chhian 萬千 bān-kok 萬國 bān-siū 萬壽 bān-siū-pû 萬壽匏 Bān-siū-soaⁿ 萬壽山 bān-siū-kó 萬壽果 bān-siū-kiok 萬壽菊 bān-an 萬安 Bān-loân 萬巒 bān-nî-chhì 萬年刺 bān-liân-chhêng/bān-liân-siông/bān-nî-siông 萬年松 bān-liân-pit 萬年筆 bān-nî-chheng 萬年青 bān-nî-ku 萬年龜 bān-hēng 萬幸 bān-ok 萬惡 bān-kin-chháu/bān-kun-chháu 萬斤草 bān-sòe 萬歲 bān-sòe-iâ 萬歲爺 bān-sòe-tîn 萬歲藤 bān-bu̍t 萬物 bān-iōng 萬用 bān-peh-sèⁿ 萬百姓 bān-hok 萬福 bān-lêng 萬能 bān-hoe-tâng 萬花筒 bān-hoa-kiàⁿ 萬花鏡 Báng-kah 萬華 bān-bān 萬萬 bān-bān-nî 萬萬年 bān-giân 萬言 bān-siōng 萬象 bān-lí 萬里 bān-kim 萬金 bān-kim-kiáⁿ 萬金囝 bān-lêng-tan 萬靈丹 bān-hāng 萬項 bān-tiám-kim 萬點金 bān-tiám-chheng 萬點青 bông 蒙 bông-siū 蒙受 Bông-kó͘ 蒙古 bông-ko 蒙哥 Bông-te̍k-lô͘ 蒙特婁 bông-siu 蒙羞 bông-pau 蒙胞 bông-pè 蒙蔽 Bông-chông-úi-oân-hōe 蒙藏委員會 bông-bīn 蒙面

chhè 脆 chhè-la̍t 脆力 chhè-miā 脆命 chhè-chhùi 脆嘴 chhè-pái 脆擺 chhè-khùi 脆氣 chhè-phôe/chhè-phê 脆皮 chhè-lûi 脆雷 chhè-piáⁿ 脆餅 chhè-kut 脆骨 chiah/chit 脊 chek-chui 脊椎 chit-chhì 脊翅 chūi-chōng 脺臟 chheⁿ-chho/chhiⁿ-chho 腥臊 chéng 腫 chéng-hông 腫hông chéng-leng 腫奶 chéng-liû 腫瘤 chéng-lâng 腫膿 chéng-ām 腫頷 chhiâng/tiông 腸 chhek-hā/sit-hā 膝下 chho 臊 chho-bī 臊味 chho-chhài 臊菜 châi 臍 châi-tòa 臍帶 châi-sàn 臍疝 châi-hong 臍風 chn̄g 臟 chū 自 chū-chú 自主 chū-í-ûi-sī 自以為是 chū-jīm 自任 chū-chok-gia̍t 自作孽 chū-lâi 自來 chū-lâi-chúi 自來水 chū-lâi-hóe/chū-lâi-hé 自來火 chū-pó 自保 chū-sìn 自信 chū-sìn-sim 自信心 chū-siu 自修 chū-pī 自備 chū-ngō͘ 自傲 chū-toān 自傳 chū-chè 自制 chū-le̍k 自力 chū-chō͘ 自助 chū-chō͘-chhan 自助餐 chū-tōng 自動 chū-tōng-hòa 自動化 chū-tōng-chhia 自動車 chū-tōng-só 自動鎖 chū-pi 自卑 chū-pi-kám 自卑感 chū-kó͘ 自古 chū-kó͘-chá 自古早 chū-kó͘-bô 自古無 chū-tau 自嘲 chū-chāi 自在 chū-tāi 自大 chū-jî/chū-jû 自如 chū-gû 自娛 chū-ha̍k 自學 chū-ka-lâng 自家人 chū-ka-iōng 自家用 chū-choan 自專 chū-chun 自尊 chū-chun-sim 自尊心 chū-ki/chū-ku 自居 chū-kí 自己 chū-iù 自幼 chū-té/chū-tóe 自底 chū-kiàn 自建 chū-kiông 自強 chū-hit-chūn 自彼陣 chū-lu̍t 自律 chū-tit 自得 chū-chiông 自從 chū-ài 自愛 chū-ùi 自慰 chū-èng 自應 chū-ngó͘-an-ùi 自我安慰 chū-poa̍t 自拔 chū-chhî 自持 chū-án-ne/chū-àn-ne 自按呢 chū-choān 自撰 chū-kiù 自救 chū-sin 自新 chū-toàn 自斷 chū-chá 自早 chū-sī 自是 chū-iú 自有 chū-pún 自本 chū-chhú 自此 chū-sat 自殺 Chū-bîn-tóng 自民黨 chū-koat 自決 chū-tī 自治 chū-tī-khu 自治區 chū-tī-koân 自治權 chū-tī-hoat 自治法 chū-boán 自滿 chū-hûn 自焚 chū-jiân 自然 chū-jiân-jîn 自然人 chū-jiân-kài 自然界 chū-jiân-te̍k 自然的 chū-êng-siong 自營商 chū-lí 自理 chū-iōng 自用 chū-iōng-chhia 自用車 chū-iû 自由 chū-iû-hòa 自由化 chū-iû-sek 自由式 chū-iû-ji̍t 自由日 chū-iû-gia̍p 自由業 chū-iû-phài 自由派 chū-iû-chhia 自由車 chū-tong 自當 chū-hoat 自發 chū-hoat-sèng 自發性 chū-pe̍h/chū-pe̍k 自白 chū-pe̍k-su 自白書 chū-chīn 自盡 chū-séng 自省 chū-ti 自知 chū-su 自私 chū-chheng 自稱 chū-li̍p 自立 chū-sè/chū-sòe 自細 chū-sè-hàn/chū-sòe-hàn 自細漢 chū-cho͘ 自組 chū-kip 自給 chū-è 自縊 chū-si̍p 自習 chū-keng-lông 自耕農 chū-khó͘ 自苦 chū-ōe 自衛 chū-ōe-tūi 自衛隊 chū-chè 自製 chū-kak 自覺 chū-siat 自設 chū-hí 自許 chū-sò͘ 自訴 chū-khoa 自誇 chū-jīn 自認 chū-hô 自豪 chū-hū 自負 chū-chek 自責 chū-hùi 自費 chū-lián-chhia 自輦車 chū-choán 自轉 chū-choán-chhia 自轉車 chū-chia 自遮 chū-tiōng 自重 chū-khai-sí 自開始 chū-khai-kho/chū-khai-khoa/chū-khai-khoa/chū-khai-kho 自開誇 chū-thâu 自頭 chū-goān 自願 chū-siú 自首 chū-ko 自高 chhàu 臭 chhàu-giâ-giâ 臭giâ-giâ chhàu-hiàn 臭hiàn chhàu-hiàn-chí 臭hiàn子 chhàu-phú 臭phú chhàu-phú-bī 臭phú味 chhàu-sio̍h 臭sio̍h chhàu-ta 臭ta chhàu-chhit-á 臭七仔 chhàu-oân 臭丸 chhàu-lâng 臭人 chhàu-ta-bī 臭凋味 chhàu-ta-phí 臭凋庀 chhàu-ta-sek 臭凋色 chhàu-miâ 臭名 chhàu-miâ-siaⁿ 臭名聲 chhàu-miâ-chhàu-siaⁿ 臭名臭聲 chhàu-bī 臭味 chhàu-kāⁿ-kāⁿ 臭啣啣 chhàu-chhùi 臭嘴 chhàu-chhùi-kak 臭嘴角 chhàu-chhùi-piⁿ 臭嘴邊 chhàu-chhùi-ham 臭嘴頷 chhàu-thô͘ 臭土 chhàu-thô͘-bī 臭土味 chhàu-leng-hiàn 臭奶hiàn chhàu-leng-tai 臭奶呆 chhàu-ni-tai 臭奶獃 chhàu-pô 臭婆 chhàu-piáu 臭婊 chhàu-sió-kiáⁿ 臭小囝 chhàu-jiō-bī 臭尿味 chhàu-jiō-phòa 臭尿破 chhàu-jiō-hiàn 臭尿羶 chhàu-jiō-hiam 臭尿薟 chhàu-phùi 臭屁 chhàu-sái-lâm 臭屎楠 chhàu-sái-koe 臭屎瓜 chhàu-chhoan-kiong 臭川芎 chhàu-tōaⁿ 臭彈 chhàu-tōaⁿ-sian 臭彈仙 chhàu-sim-siūⁿ 臭心想 chhàu-sim-koaⁿ 臭心肝 chhàu-sim-hēng 臭心行 chhàu-iāng 臭揚 chhàu-chá-sí 臭早死 chhàu-sam-bī 臭杉味 chhàu-hēng 臭杏 chhàu-cha-bó͘ 臭查某 chhàu-chhâ 臭柴 chhàu-khī-á 臭柿子 chhàu-chhun 臭椿 chhàu-chiuⁿ 臭樟 chhàu-phú-bí 臭殕米 chhàu-phú-tê 臭殕茶 chhàu-phú-ōe 臭殕話 chhàu-mo͘-mo͘ 臭毛毛 chhàu-khì 臭氣 chhàu-iâng 臭氧 chhàu-kōaⁿ-hiàn 臭汗hiàn chhàu-kōaⁿ-sng 臭汗酸 chhàu-kōaⁿ-sio̍h 臭汗餿 chhàu-iû 臭油 chhàu-iû-ai 臭油餲 chhàu-kau-á 臭溝仔 chhàu-kau-moâi/chhàu-kau-bê 臭溝糜 chhàu-cho̍k 臭濁 chhàu-hóe-ta/chhàu-hé-ta 臭火ta chhàu-hóe-lo͘/chhàu-hé-lo͘ 臭火咯 chhàu-hóe-khì/chhàu-hé-khì 臭火氣 chhàu-hóe-lō/chhàu-hé-lō 臭火烙 chhàu-hóe-sio/chhàu-hé-sio 臭火燒 chhàu-hóe-hun/chhàu-hé-hun 臭火燻 chhàu-nōa 臭爛 chhàu-káu-so͘ 臭狗蘇 chhàu-koe 臭瓜 chhàu-chheⁿ-hng/chhàu-chhiⁿ-huiⁿ 臭生荒 chhàu-chheⁿ-kiaⁿ/chhàu-chhiⁿ-kiaⁿ 臭生驚 chhàu-gî 臭疑 chhàu-phôe-lông/chhàu-phê-lông 臭皮囊 chhàu-té-miā 臭短命 chhàu-phòa-bī 臭破味 chhàu-khang 臭空 chhàu-khang-á 臭空仔 chhàu-pūn 臭笨 chhàu-iûⁿ-hiàn 臭羊羶 chhàu-hiàn-bī 臭羶味 chhàu-hiàn-niau 臭羶貓 chhàu-lāu 臭老 chhàu-lāu-hiàn 臭老hiàn chhàu-hīⁿ-lâng 臭耳聾 chhàu-hī-lâng-ê 臭耳聾的 chhàu-bah 臭肉 chhàu-bah-un 臭肉un chhàu-bah-hî/chhàu-bah-hû 臭肉魚 chhàu-tō͘-hî/chhàu-tō͘-hû 臭肚魚 chhàu-pûi 臭肥 chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ/chhàu-chhèⁿ/chhàu-chhìⁿ 臭腥 chhàu-chhèⁿ-á/chhàu-chhìⁿ-á 臭腥仔 chhàu-chhèⁿ-kong/chhàu-chhìⁿ-kong 臭腥公 chhàu-chhèⁿ-bó/chhàu-chhìⁿ-bú 臭腥母 chhàu-chhèⁿ-tîn/chhàu-chhìⁿ-tîn 臭腥藤 chhàu-chhèⁿ-ku/chhàu-chhìⁿ-ku 臭腥龜 chhàu-kha-sio̍h 臭腳餿 chhàu-pak-lāi 臭腹內 chhàu-chho 臭臊 chhàu-chho-bī 臭臊味 chhàu-chho-sîn 臭臊神 chhàu-chho-chháu 臭臊草 chhàu-chhàu 臭臭 chhàu-hiāⁿ 臭艾 chhàu-chi-bai 臭芝屄 chhàu-hoe-chháu 臭花草 chhàu-ba̍k-nī 臭茉莉 chhàu-chháu 臭草 chhàu-kiok 臭菊 chhàu-kiok-á 臭菊仔 chhàu-chhài 臭菜 chhàu-hio̍h-chhiū 臭葉樹 chhàu-hiam-hiam 臭薟薟 chhàu-phiô 臭薸 chhàu-thâng 臭蟲 chhàu-la̍h-chhiū 臭蠟樹 chhàu-hēng/chháu-hēng 臭行 chhàu-chiān 臭賤 chhàu-chiān-jîn 臭賤人 chhàu-chiān-pī 臭賤婢 chhàu-chiān-siòng 臭賤相 chhàu-chiān-kut 臭賤骨 chhàu-chiú-bī 臭酒味 chhàu-chiú-hiàn 臭酒羶 chhàu-sng 臭酸 chhàu-sng-phun 臭酸phun chhàu-sng-siūⁿ 臭酸想 chhàu-sng-pō͘ 臭酸步 chhàu-sng-chúi 臭酸水 chhàu-sng-ōe 臭酸話 chhàu-sng-pn̄g 臭酸飯 chhàu-tāng 臭重 chhàu-tâng-sian 臭銅sian chhàu-tâng-nōa-thih 臭銅爛鐵 chhàu-sap-bûn/chhàu-soat-bûn 臭雪文 chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ 臭青 chhàu-chheⁿ-á/chhàu-chhiⁿ-á 臭青仔 chhàu-chheⁿ-kong/chhàu-chhiⁿ-kong 臭青公 chhàu-bīn 臭面 chhàu-thâu 臭頭 chhàu-thâu-soaⁿ 臭頭山 chhàu-hong 臭風 chhàu-hong-chháu 臭風草 chhàu-sio̍h 臭餿 chhàu-sio̍h-bī 臭餿味 chhàu-hiuⁿ 臭香 chhàu-hiong-niau 臭香貓 chhàu-hî/chhàu-hû 臭魚 chhàu-chiáu 臭鳥 chhàu-n̂g 臭黃 chhàu-chhí/chhàu-chhú 臭鼠 chhàu-phīⁿ-thâng 臭鼻蟲 chì 至 chì-siāng/chì-siōng 至上 chì-siān 至善 chì-to 至多 chì-tōa 至大 chì-chun 至尊 chì-chió 至少 chì-tek 至德 chì-î/chì-û 至於 chì-ke̍k 至極 chì-chē/chì-chōe 至濟 chì-pak-ê 至腹個 chì-sêng 至誠 chì-ko 至高 chin 臻 cheng 舂 cheng-piàⁿ/cheng-piàng 舂乓 cheng-piàⁿ-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t/cheng-piàng-chha̍t 舂乓賊 cheng-chhú/cheng-thú 舂杵 cheng-chhùi 舂碎 cheng-bí 舂米 cheng-bí-só͘ 舂米所 cheng-khū-thûi 舂臼槌 cheng-tio̍h 舂著 chengtio̍hpiah/cheng-tio̍h-piah 舂著壁 cheng-chhia 舂車 chi̍h 舌 chi̍h-á 舌仔 chi̍h-kam 舌疳 chi̍h-chu 舌疽 chi̍h-gâm 舌癌 chi̍h-thai 舌苔 chī/chīⁿ 舐 chhu 舒 chhu-té/chhu-tóe 舒底 chhu-thán-á 舒毯仔 chhu-phōe/chhu-phē 舒被 Chiu-soaⁿ 舟山 chûn 船 chûn-kám-tó͘ 船kám堵 chûn-chú 船主 chûn-á 船仔 chûn-á-chháu 船仔草 chûn-ūi 船位 chûn-bū 船務 chûn-miâ 船名 chûn-chhip 船咠 chûn-oân 船員 chûn-o͘/chûn-ù 船塢 chûn-kîⁿ 船墘 chûn-bóe/chûn-bé 船尾 chûn-kang 船工 chûn-té/chûn-tóe 船底 chûn-kî 船期 chûn-ûi 船桅 chûn-poe 船棓 chûn-chiúⁿ 船槳 chûn-bîn 船民 chûn-ù/chûn-ò 船澳 chûn-tiàⁿ 船碇 chûn-phiò 船票 chûn-cho͘ 船租 chûn-soh 船索 chûn-tó͘ 船肚 chûn-pe̍k 船舶 chûn-chhng 船艙 chûn-lām 船艦 chûn-hoe 船花 chûn-chhi/chûn-chhu 船蛆 chûn-chu 船資 chûn-lō͘ 船路 chûn-sin 船身 chûn-ūn 船運 chûn-chîⁿ 船錢 chûn-tiúⁿ 船長 chûn-tūi 船隊 chûn-chiah 船隻 chûn-bīn 船面 chûn-thâu 船頭 chûn-thé 船體 chûn-lêng 船齡 chûn-kám 船 chhng 艙 chhng-ūi 艙位 chô 艚 chiok-io̍k 芍藥 Chi-ka-ko 芝加哥 Chi-ka-ko-tāi-ha̍k 芝加哥大學 chi-bai 芝屄 chi-bai-mn̂g 芝屄毛 chi-bai-chúi 芝屄水 chi-bai-tì 芝屄蒂 chi-bai-íⁿ 芝屄蘡 chi-chhó 芝草 chi-môa 芝麻 chhiàn-chháu 茜草 chu-jû 茱萸 chu-sū-thé-tōa 茲事體大 chhiong-ùi-chí 茺蔚子 chháu/chhó 草 chháu-chū 草chū chháu-hu 草hu chháu-phō 草phō chhó-that 草that chháu-thiúⁿ-á 草丑仔 chháu-lâng 草人 chháu-á/chhó-á 草仔 chháu-á-bōng/chháu-á-bō͘ 草仔墓 chháu-á-sèng 草仔性 chháu-chhì 草刺 chháu-pau-á 草包仔 chháu-chhù 草厝 chháu-kok 草嘓 chháu-khûn 草囷 chháu-tē/chháu-tōe 草地 chháu-tē-lâng/chháu-tōe-lâng 草地人 chháu-tē-sông/chháu-tōe-sông 草地傖 chháu-pû 草垺 chháu-po͘ 草埔 chháu-tui 草堆 chhó-that-á 草塞仔 chháu-chí-á 草子仔 chháu-liâu-á 草寮仔 Chháu-tùn 草屯 Chháu-soaⁿ 草山 chháu-gí 草擬 chháu-liāu 草料 chhó-su 草書 chháu-bo̍k 草木 chháu-kin/chháu-kun 草根 chhó-kan-á/chhó-kaⁿ-ná 草橄仔 chhó-kaⁿ-ná 草橄欖 chháu-khì 草氣 chháu-chhèng 草沖 chhó-hái-tông 草海桐 chháu-kâu 草猴 chháu-phí 草疕 chháu-kó/chhó-kó 草稿 chháu-loe̍h 草笠 chháu-le̍h-á/chháu-loe̍h-á 草笠仔 chháu-iok/chhó-iok 草約 chháu-soh 草索 chhó-hoe 草花 chháu-kan-jîn-bēng 草菅人命 chháu-ko͘ 草菇 chháu-kiok-á 草菊仔 chháu-chhài 草菜 chháu-chhio̍h 草蓆 chháu-se/chháu-soe/chháu-soe 草蔬 chháu-io̍h 草藥 chháu-lang 草蘢 chháu-lân 草蘭 chháu-chôa 草蛇 chháu-mé/chháu-nih 草蜢 chháu-mé-á-thúi 草蜢仔腿 chháu-mé-kong/chháu-nih-kong 草蜢公 chháu-hê 草蝦 chháu-niau 草貓 chháu-ta̍h 草踏 chháu-kim 草金 chháu-phiáⁿ 草鉼 chháu-kím 草錦 chháu-keng 草間 chháu-ke-á/chháu-koe-á 草雞仔 chháu-ê/chháu-ôe 草鞋 chháu-ê-pán/chháu-ôe-pán 草鞋板 chháu-ê-lé/chháu-ôe-lé 草鞋禮 chháu-thâu-lō͘ 草頭露 chháu-kut 草骨 chháu-hî/chháu-hû 草魚 chháu-giàng 草齴 chháu-lêng 草龍 chng 莊 chong-giâm 莊嚴 chng-koaⁿ 莊官 chng-kha 莊腳 chng-kha-lâng 莊腳人 chng-thâu 莊頭 chhì 莿 cheng 菁 chheⁿ-á/chhiⁿ-á/chhiⁿ-á 菁仔 chhiⁿ-á-the̍h/chheⁿ-á-the̍h 菁仔宅 chheⁿ-á-chhiū/chhiⁿ-á-chhiū 菁仔樹 chheⁿ-á-châng/chhiⁿ-á-châng 菁仔欉 chhiⁿ-hong-chháu 菁芳草 chheng-chheng 菁菁 chhiⁿ-lân 菁蘭 chheⁿ-tiān/chhiⁿ-tiān 菁靛 chhiong-pô͘/chhang-pô͘ 菖蒲 chhiong-pô͘-hio̍h 菖蒲葉 chhài 菜 chhài-chhoah-á 菜chhoah仔 chhài-chhoah-phīⁿ 菜chhoah鼻 chhài-chìⁿ 菜chìⁿ chhài-ha̍h 菜ha̍h chhài-khok 菜khok chhài-koaⁿ 菜乾 chhài-kèng 菜供 chhài-jî 菜兒 chhài-kong 菜公 chhài-to 菜刀 chhài-to-tāu 菜刀豆 chhài-to-hî/chhài-to-hû 菜刀魚 chhài-pau 菜包 chhài-iú 菜友 chhài-toaⁿ 菜單 chhài-phó͘ 菜圃 chhài-hn̂g 菜園 chhài-khaⁿ 菜坩 chhài-tn̂g 菜堂 chhài-lêng 菜壟 chhài-ko͘ 菜姑 chhài-chí-iû 菜子油 chhài-the̍h 菜宅 chhài-bóe/chhài-bé 菜尾 chhài-chhī 菜市 chhài-chhī-á 菜市仔 chhài-koaⁿ 菜干 chhài-té/chhài-tóe 菜底 chhài-tiàm 菜店 chhài-tû 菜廚 chhài-sim 菜心 chhài-tàⁿ 菜擔 chhài-tàⁿ-á 菜擔仔 chhài-liāu 菜料 chhài-keh 菜架 chhài-kè-á 菜架仔 chhài-chai 菜栽 chhài-toh 菜桌 chhài-bó/chhài-bú 菜母 chhài-thng 菜湯 chhài-iàn 菜燕 chhài-ge̍k 菜玉 chhài-koe 菜瓜 chhài-koe-khau 菜瓜khau chhài-koe-chhè 菜瓜撮 chhài-koe-pô͘ 菜瓜蒲 chhài-koe-lî 菜瓜蔞 chhài-kah 菜甲 chhài-tiam 菜砧 chhài-kho̍k 菜确 chhài-óaⁿ 菜碗 chhài-koáiⁿ 菜稈 chhài-chéng 菜種 chhài-kó 菜稿 chhài-chhiam 菜簽 chhài-nâ 菜籃 chhài-chí 菜籽 chhài-chàng 菜粽 chhài-keⁿ-pn̄g/chhài-kiⁿ-pn̄g 菜羹飯 chhài-kó͘ 菜股 chhài-pó͘ 菜脯 chhài-pó͘-koaⁿ 菜脯干 chhài-pó͘-kin/chhài-pó͘-kun 菜脯筋 chhài-pó͘-chhiam 菜脯簽 chhài-pó͘-bí 菜脯米 chhài-pó͘-si 菜脯絲 chhài-pó͘-kak 菜脯角 chhài-kha 菜腳 chhài-sek 菜色 chhài-hoe 菜花 chhài-chháu-thâu 菜草頭 chhài-se/chhài-soe 菜蔬 chhài-thâng 菜蟲 chhài-chîm 菜蟳 chhài-tāu 菜豆 chhài-phòe/chhài-phè 菜配 chhài-ke/chhài-koe 菜雞 chhài-thâu 菜頭 chhài-thâu-lông 菜頭lông chhài-thâu-chhiam 菜頭簽 chhài-thâu-thúi 菜頭腿 chhài-thâu-sng 菜頭酸 chhài-pn̄g 菜飯 chhài-ngâu 菜餚 chhài-koán 菜館 chhài-chiáu 菜鳥 chhài-chiáu-á 菜鳥仔 chhài-ah 菜鴨 chhài-kap 菜鴿 chhài-kap-ba̍k 菜鴿目 chhài-kiâm 菜鹹 chhài-ku-á 菜龜仔 chòng 葬 chòng-gî-siā 葬儀社 chòng-sek 葬式

eng-soán 膺選 eng 英 eng-á-hoe 英仔花 eng-á-chháu 英仔草 eng-chùn 英俊 eng-kia̍t 英傑 eng-ióng 英勇 eng-chhùn 英吋 eng-bêng 英名 eng-lí 英哩 Eng-kok 英國 Eng-kok-lâng 英國人 eng-kok-hoe 英國花 eng-chu 英姿 eng-ui 英威 eng-ui-pōng-pōng 英威磅磅 eng-chhùn 英寸 eng-chhioh 英尺 eng-nî 英年 eng-châi 英才 Eng-bûn 英文 eng-bêng 英明 Eng-kek-lân 英格蘭 eng-khì 英氣 Eng-Hàn-jī-tián 英漢字典 eng-lia̍t 英烈 eng-bó͘ 英畝 Eng-bí 英美 eng-hôa 英華 Eng-gí/Eng-gú 英語 eng-hô 英豪 Eng-kun 英軍 eng-lí 英里 Eng-pōng 英鎊 eng-hiông 英雄 eng-lêng 英靈 eng-hûn 英魂

gia̍h-chàu-pán 舉奏板 gia̍h-chhiú 舉手 gia̍h-chhoaⁿ 舉扦 gia̍h-ba̍k 舉目 gia̍h-âng-teng 舉紅燈 gia̍h-hō͘-sòaⁿ 舉雨傘 gia̍h-thâu 舉頭 gia̍h-thâu-kî 舉頭旗 gia̍h-thâu-chhiuⁿ 舉頭鎗 gê 芽 goân-sui/goân-suiⁿ 蒝荽

hô͘-chio 胡椒 hô͘-chio-piáⁿ 胡椒餅 hô͘-liu 胡溜 hô͘-ûi 胡為 hô͘-sîn 胡蠅 hô͘-sîn-sái 胡蠅屎 hô͘-sîn-phah 胡蠅拍 hô͘-sîn-chóa 胡蠅紙 hô͘-sîn-si̍t 胡蠅翅 hô͘-sîn-si̍t 胡蠅翼 hô͘-sîn-táⁿ 胡蠅膽 hô͘-sîn-chháu 胡蠅草 hô͘-sîn-hó͘ 胡蠅虎 hô͘-sîn-thi 胡蠅黐 hô͘-soat 胡說 Hô͘-sek 胡適 heng 胸 heng-chêng 胸前 heng-ûi 胸圍 heng-khám 胸坎 heng-khám-mn̂g 胸坎毛 heng-khám-bah 胸坎肉 heng-khám-keh 胸坎膈 heng-khám-kut 胸坎骨 heng-hoâi 胸懷 heng-kòa-kut 胸掛骨 heng-chô 胸槽 heng-tà 胸罩 heng-chiah-kut 胸脊骨 heng-pak 胸腹 heng-keh 胸膈 heng-khim 胸襟 heng-thâu 胸頭 hia̍p-pek 脅迫 hia̍p-kut 脅骨 hia̍p-ē 腋下 hú-hòa 腐化 hú-pāi 腐敗 hú-nōa 腐爛 hú-si̍t 腐蝕 hú-si̍h-sèng 腐蝕性 hū-tāu 腐豆 hu-chhián 膚淺 hu-chín 膚疹 heng/hèng/hin 興 hèng-chhih-chhih/hèng-chhuh-chhuh 興chhic-h-chh hèngkiáu 興kiáu hèng-lim 興lim hèng-phu̍t-phu̍t/hèng-phut-phut 興phu̍t-phu̍t hèngpoa̍h 興poah hèng-pu̍t-pu̍t 興pu̍t-pu̍t hèng-thit/hèng-chhit 興thit Heng-tiong-hōe 興中會 hèng-sū/heng-sū 興事 hèng-táu 興倒 heng-peng 興兵 heng-kok 興國 heng-hùn 興奮 hèng-hùn-che 興奮劑 hèngko͘-bī 興孤味 Hèng-an 興安 heng-kiàn 興建 heng-ho̍k 興復 hèng-chhap-sū 興插事 heng-pāi 興敗 heng-ōng 興旺 hèng-châ-bó͘/hèng-cha-bó͘ 興查某 hèng-sio-chiú 興燒酒 heng-sēng 興盛 heng-tio̍k 興築 hènghún-bī 興粉味 hèng-sńg 興耍 hèng-tì 興致 heng-soai/heng-soe 興衰 hèngtak 興觸 hèng-siōng 興訟 hèng-chèⁿ/hèng-chìⁿ 興諍 hèngkóng-ōe 興講話 hèng-chiān 興賤 heng-khí 興起 hèng-chhù 興趣 heng-pān 興辦 hèng-chit-bī 興這味 hèng-chit-lō͘ 興這路 hèng-chiú 興酒 heng-liông 興隆 heng-kek 興革 hèng-thâu 興頭 hèng-chia̍h 興食 hông-hiòng 航向 hông-chèng 航政 hâng-chèng-si 航政司 hông-gia̍p 航業 hông-koân 航權 hông-chhù 航次 hâng-hái/hông-hái 航海 hâng-khong 航空 hâng-khong-khì 航空器 hâng-khong-phe/hâng-khong-phoe 航空批 hâng-khong-chām 航空站 hâng-khong-i 航空衣 hâng-sòaⁿ 航線 hâng-hêng 航行 hâng-sok 航速 hâng-ūn 航運 hâng-tō 航道 hông-tiám 航點 hiāⁿ 艾 hiāⁿ-tiâu 艾條 hiāⁿ-jiông 艾絨 hiāⁿ-mî 艾綿 hiāⁿ-chháu 艾草 hû-iông/phû-iông/hû-iông 芙蓉 Hun-hn̂g 芬園 Hun-lân 芬蘭 hoe 花 hoe-kô 花kô hoe-chhǹg 花串 hoe--lâng 花人 hoe-á-sòaⁿ 花仔傘 hoe-á-pò͘ 花仔布 hoe-á-saⁿ 花仔衫 hoe-á-kûn 花仔裙 hoe-koan 花冠 hoa-hùi/hoe-hùi 花卉 hoe-kǹg 花卷 hoe-tâi 花台 hoe-lí-lô/hoe-li-lo 花哩囉 hoe-phùn 花噴 hoe-lo 花囉 hoe-lo-káu 花囉狗 hoe-lo-niau 花囉貓 hoe-lo-ke/hoe-lo-koe 花囉雞 hoe-lo-bé 花囉馬 hoe-phó͘ 花圃 hoe-hn̂g 花園 hoe-khaⁿ 花坩 hoe-tôaⁿ 花壇 hoe-niû 花娘 hoe-pô-chhùi 花婆嘴 hoe-pô-ōe 花婆話 hoe-chí 花子 hoe-jī 花字 hoe-kùi 花季 hoe-kheh 花客 hoe-chîm 花尋 hoe-bóe/hoe-bé 花尾 hoa-kong-chio̍h/hoe-kong-chio̍h/hoe-kang-chio̍h 花崗石 hoe-pa-lí-niau 花巴哩貓 hoe-chhī 花市 hoe-tiàm 花店 hoe-sek/hoe-sit 花式 hoe-sim 花心 hoe-pān 花扮 hoa-ah 花押 hoe-tah-á 花搭仔 hoe-thoaⁿ 花攤 hiau-pai/hoe-pan 花斑 hoe-pan-bé 花斑馬 hoe-pan-tiám 花斑點 Hoa-kî 花旗 Hoa-kî-gîn-hâng/Hoa-kî-gûn-hâng 花旗銀行 hoe-tòaⁿ 花旦 hoe-kî 花期 hoe-bo̍k 花木 hoe-ki 花枝 hoe-ki-á 花枝仔 hoe-ki-chûn 花枝船 hoe-pèⁿ/hoe-pìⁿ/hoe-pìⁿ 花柄 hoa-liú-pēⁿ/hoa-liú-pīⁿ 花柳病 hoe-chai 花栽 hoe-tiâu-bé 花條馬 hoe-lâi/hoa-lî 花梨 hoa-chio 花椒 hoe-iūⁿ 花樣 hoe-châng 花欉 hoe-khoán 花款 hoe-hái-tông 花海棠 hoa-siau 花消 hoe-lo̍k-lo̍k/hoe-lok-lok/hoe-lok-lok 花漉漉 hoe-ian 花煙 hoe-ian-á 花煙仔 hoe-teng 花燈 hoe-ìⁿ-á 花燕仔 hoe-khoân 花環 hoe-pān/hoe-piān 花瓣 hoe-pân 花瓶 hoe-iōng 花用 hoe-gî-nga 花疑訝 hoe-hûn 花痕 hoa-tian 花癲 hoe-phûn 花盆 hoe-bî-á/hoa-bî-á 花眉仔 hoe-kan 花矸 hoe-soa-thn̂g 花砂糖 hoe-chng 花磚 hoe-sîn 花神 hoe-koáiⁿ 花稈 hoe-chéng 花種 hoa-tông 花童 hoe-kho͘ 花箍 hoe-pān 花範 hoe-nâ 花籃 hoe-chí 花籽 hoe-hún 花粉 hoe-hún-jia̍t 花粉熱 hoe-hún-kiàⁿ 花粉鏡 hoe-hún-thâu 花粉頭 hoe-chìⁿ 花糋 hoe-kô 花翱 hoe-kô-kô 花翱翱 hoe-pô͘ 花脯 hoe-lián-bīn 花臉面 he-lián-ah 花臉鴨 hoe-sek 花色 hoe-hoe 花花 hoa-hoa-sè-kài 花花世界 hoe-hoe-á 花花仔 hoa-hoa-kong-chú 花花公子 hoe-phang 花芳 hoe-lêng-á 花苓仔 hoe-tê 花茶 hoe-chháu 花草 hoe-chháu-pō͘ 花草步 hoe-m̂ 花莓 hoe-chhài 花菜 hoe-hio̍h/hoe-ia̍p 花葉 hoe-tì 花蒂 Hoa-lian/Hoe-liân 花蓮 hoe-liân-chhùi 花蓮嘴 Hoa-liân-chhī 花蓮市 Hoa-liân-koān/Hoe-liân-koān 花蓮縣 hôe-liân-tāu 花蓮豆 hoe-lúi 花蕊 hoe-íⁿ 花蘡 hoe-kap 花蛤 hoe-bi̍t 花蜜 hoe-lê 花螺 hoe-chhi̍h-á 花蠽仔 hoe-hiat 花血 hoa-giân-khá-gí/hoa-giân-khá-gú 花言巧語 hoe-niau-niau 花貓貓 hoe-sin 花身 hoe-sin-á 花身仔 hoe-chhia 花車 hoe-kiō 花轎 hoe-chōa 花逝 hoe-piⁿ 花邊 hoe-to͘ 花都 hoe-chiú 花酒 hoe-chhiám 花鋟 hoa-gím-tē/hoa-gím-tōe 花錦地 hoe-kiàⁿ 花鏡 hoe-keng 花間 hoe-ke/hoe-koe 花雞 hoe-bīn 花面 hoe-hui 花飛 hoe-bé 花馬 hoe-chhiu 花鬚 hoe-hî/hoe-hû 花魚 hoe-thiâu 花鮡 hoe-chhiuⁿ 花鯧 hoe-chit 花鯽 hoe-liu 花鰍 hoe-liân 花鰱 hoe-liân-hî/hoe-liân-hû 花鰱魚 hoe-thiâu 花鰷 hoe-thiâu-hî/hoe-thiâu-hû 花鰷魚 hoe-môa 花鰻 hoe-lô͘ 花鱸 hoe-chiáu 花鳥 hoe-lo̍k 花鹿 hoe-lo̍k-lo̍k 花鹿鹿 hoe-tiám 花點 hoe-tiám-bó/hoe-tiám-bú 花點母 hoa-chhut 花齣 hong-bêng 芳名 hong-sim 芳心 hong-oán 芳苑 hong-chong 芳蹤 hong-lîn 芳鄰 hong-lêng 芳齡 Hoān 范 hm̂-á 茅仔 hm̂-á-chháu 茅仔草 hm̂-kin-chháu/hm̂-kun-chháu 茅根草 hm̂-chháu/mâu-chháu/mâu-chháu 茅草 hm̂-chháu-kin/hm̂-chháu-kun 茅草根 hm̂-koaⁿ 茅菅 ho̍k-lêng 茯苓 hôe-hiuⁿ 茴香 hēng-chhài 荇菜 hng/hong 荒 hong-hàm 荒hàm hng-hìⁿ 荒hìⁿ hong-tông 荒唐 hn̂g-tē/hn̂g-tōe/hng-tē/hng-tōe/hong-tē/hong-tōe 荒地 hng-po͘/hong-po͘ 荒埔 hong-san 荒山 hong-liân 荒年 hng-hùi/hong-hùi/hong-hùi/hng-hùi 荒廢 hong-sim 荒心 hong-chhoan 荒村 hong-bû 荒蕪 hong-hàm 荒譀 hong-kau 荒郊 hong-kau-iá-gōa 荒郊野外 hong-iá 荒野 hong-thâu-káu 荒頭狗 hô-á 荷仔 hâu-pau/hô-pau 荷包 hô-pau-á 荷包仔 hô-pau-hoe 荷包花 hô-pau-chháu 荷包草 hâu-pau-giô 荷包蟯 hô-chhiū 荷樹 hô-hoa/hô-hoe 荷花 hô-hio̍h-liân 荷葉蓮 Hô-lân 荷蘭 Hô-lân-lâng 荷蘭人 hô-lân-chî/hô-lân-chû 荷蘭薯 hô-lân-tāu 荷蘭豆 hoâiⁿ 莖 hēng-chhài 莧菜 Hôa-tiong 華中 Hôa-pak 華北 Hôa-lâm 華南 hôa-phùn 華噴 hôa-hū 華埠 Hôa-hā 華夏 Hôa-san 華山 hôa-hú 華府 hôa-chhái 華彩 hôa-bûn 華文 Hôa-sin 華新 Hôa-tang 華東 Hôa-sa 華沙 Hôa-soa-kong-iok 華沙公約 hôa-teng 華燈 Hôa-ní-ke/Hôa-ní-koe 華爾街 Hôa-sēng-tùn 華盛頓 hôa-bí 華美 Hôa-heng 華興 Hôa-hâng 華航 hôa-è 華裔 Hôa-se 華西 Hôa-sī 華視 hôa-gí/hôa-gú 華語 hoa-hùi 華費 hôa-tô-chài-sè 華陀再世 hôa-ke/hôa-koe 華雞 hôa-lē 華麗 Hui-lu̍t-pin 菲律賓 hio̍h-hā-chu 葉下珠 hio̍h-hā-kiû 葉下球 hio̍h-hā-pe̍h 葉下白 hio̍h-hā-âng 葉下紅 hio̍h-á/ia̍p-á 葉仔 hio̍h-á-lō͘ 葉仔路 hio̍h-ki 葉枝 hio̍h-pìⁿ 葉柄 hio̍h-kah 葉甲 hio̍h-koáiⁿ 葉稈 hio̍h-kó 葉稿 hio̍h-kin/hio̍h-kun 葉筋 hio̍h-si 葉絲 hio̍h-bāng 葉網 hio̍h-me̍h 葉脈 hio̍h-sin 葉身 hô͘ 葫 hô͘-lô͘ 葫蘆 hô͘-lô͘-pû 葫蘆匏 hô͘-lô͘-tek 葫蘆竹 hô͘-lô͘-io 葫蘆腰

ian-chi-chhiū 胭脂樹 ian-chi-hoe 胭脂花 ian-chi-tāu 胭脂豆 iam-iⁿ 腌蠳 io 腰 io-lāi-bah 腰內肉 io-pau 腰包 io-kiáⁿ 腰囝 io-chí 腰子 io-chí-pēⁿ/io-chí-pīⁿ 腰子病 io-chí-hoān 腰子範 io-chí-kiat-chio̍h 腰子結石 io-chhioh 腰尺 io-tòa 腰帶 io-chám 腰斬 io-sok 腰束 io-kó 腰果 io-tháng 腰桶 io-chui-kut 腰椎骨 io-tó͘ 腰肚 io-tō͘-phè 腰肚帕 io-chiah-kut 腰脊骨 io-chiah-kut-sng 腰脊骨酸 io-chhioh 腰脺 io-sin 腰身 io-chè 腰際 io-kut 腰骨 ioh 臆 ioh-tui 臆堆 ioh-chhek 臆測 ioh-tio̍h 臆著 ioh-bī 臆謎 ioh-bī-chhai 臆謎猜 ió 舀 iúⁿ-chúi/ió-chúi 舀水 iām 艷 iām-ōng 艷旺 iām-sek 艷色 iām-hiáⁿ/iām-iáⁿ 艷顯 iām-lē 艷麗 iân-sui/iân-suiⁿ 芫荽 ian 菸 ia̍p 葉 ia̍p-sū-hoe 葉似花 Ia̍p-mn̂g 葉門 io̍h 葯

í-bîn-cheng-lī 與民爭利 í-seng-kū-lâi 與生俱來 í-chiòng-put-tông 與眾不同 íⁿ-ba̍k 芛目jī-nn̂g-iû 膩瓤油 Jōe 芮 jî/jû/lu/lû 茹 jî-kà-kà/jû-kà-kà/lû-kà-kà 茹kà-kà jû-loān/jî-loān 茹亂 jî-chháng-chháng 茹冗冗 jû-liām 茹唸 jî-chháng-chháng/jû-chháng-chháng 茹氅氅 jî-ká-ká/jû-ká-ká/jû-kà-kà 茹絞絞 jû-sù-bāng/jî-sù-bāng 茹絮夢

ka-chiah 胛脊 ka-chiah-āu 胛脊後 ka-chiah-kut 胛脊骨 koh 胳 koeh-lang-kha 胳lang腳 koh-ē 胳下 koh-ē-lang 胳下lang koh-ē-khang 胳下空 koh-khang-ē 胳空下 khang/khiuⁿ/chhiuⁿ 腔 khiuⁿ-kháu 腔口 khiuⁿ-tiāu 腔調 kiān 腱 kiàn-chí-bah 腱子肉 kha/kioh 腳 kha-chiâⁿtn̂g 腳chiâⁿ長 kha-pê 腳pê khaphoa̍hkha 腳phoa̍h腳 kha-sio̍h 腳sio̍h kha-tè-kha 腳tè腳 kha-chiūⁿ-thúi 腳上腿 kha-ē-chat 腳下節 kha-ē-thúi 腳下腿 kha-á 腳仔 kha-á-chhiú 腳仔手 kha-á-jiáu 腳仔爪 kha-sian 腳仙 kha-hoa̍h 腳伐 kha-kiāⁿ 腳健 kha-tau 腳兜 kha-to 腳刀 kha-la̍t 腳力 kha-sì/kha-sè 腳勢 khakiù-kin/khakiù-kun 腳勼筋 kha-ìn 腳印 kioh-hu 腳夫 kha-chiam 腳尖 kha-bóe/kha-bé 腳尾 kha-bóe-léng/kha-bé-léng 腳尾冷 kha-bóe-keng/kha-bé-keng 腳尾經 kha-bóe-pn̄g/kha-bé-pn̄g 腳尾飯 kha-kin/kha-kun 腳巾 kha-pe̍h 腳帛 kha-té/kha-tóe 腳底 kha-téngiau/kha-tóengiau 腳底撓 kha-liâm 腳廉 kha-liâm-to 腳廉刀 kha-oan 腳彎 kha-āu-chan 腳後chan kha-āu-teⁿ/kha-āu-tiⁿ 腳後teⁿ kha-āu-nn̄g 腳後卵 kha-āu-oan 腳後彎 kha-āu-khiau 腳後曲 kha-āu-kin/kha-āu-kun 腳後筋 kha-āu-tó͘ 腳後肚 kha-āu-kī/kha-āu-kū 腳後距 kha-chhiú 腳手 kha-chhiú-sô 腳手sô kha-chhiú-bān 腳手慢 kha-chhiú-nńg 腳手軟 kha-khàu 腳扣 kha-cháiⁿ/kha-kí 腳指 kha-chéng-kah 腳指甲 kha-chéng-thâu 腳指頭 kha-chiⁿ 腳掙 kha-chiⁿ-that 腳掙踢 kha-chiapkha 腳接腳 kha-tòng 腳擋 kha-tòng-á 腳擋仔 khapái-pái 腳擺擺 kha-siàu/kioh-siàu 腳數 kha-siàu-hì 腳數戲 kha-oat-ji̍p 腳斡入 kha-oat-oan 腳斡彎 kha-khiau 腳曲 kha-pún 腳本 kha-kê 腳枷 kha-tháng 腳桶 kha-sau 腳梢 kha-bô͘ 腳模 kha-pō͘ 腳步 kha-pō͘chhiú-lō͘ 腳步手路 kha-bó-chháu/kha-bú-chháu 腳母草 kha-khì 腳氣 kha-khì-pēⁿ/kha-khì-pīⁿ 腳氣病 kha-jiáu 腳爪 kha-liáu-á 腳爪仔 kha-kiû 腳球 kha-kiû-tiûⁿ 腳球場 kha-thia̍p-khoân 腳疊環 kha-thia̍p-phoân 腳疊盤 kha-thia̍p-khûn 腳疊蜷 kha-hûn 腳痕 kha-sián 腳癬 kha-phôe-chîⁿ/kha-phê-chîⁿ 腳皮錢 kha-pôaⁿ 腳盤 kha-ba̍k 腳目 kha-ba̍k-chháu 腳目草 kha-kìm 腳禁 kha-thêng 腳程 kha-kin/kha-kun 腳筋 kha-kin-siau/kha-kun-siau 腳筋踃 kha-tâng-kut 腳筒骨 kha-chat-hong 腳節風 khatòekha/khatèkha 腳綴腳 kha-phāng 腳縫 kha-phāng-ē 腳縫下 kha-kiáu 腳繳 kha-tó͘ 腳肚 kha-tó͘-jîn 腳肚仁 kha-tó͘-bah 腳肚肉 kha-tó͘-kiān 腳肚腱 kha-tó͘-kut 腳肚骨 kha-tâng 腳胴 kha-tâng-kut 腳胴骨 kha-sau 腳脩 kha-óaⁿ 腳腕 kha-thúi 腳腿 kha-khū 腳臼 kha-hō 腳號 kha-sau 腳蛸 kha-sau-á 腳蛸仔 kha-chńg-kah/kha-chéng-kah 腳趾甲 kha-kī/kha-kū 腳距 kha-jiah/kha-liah 腳跡 kha-chiah-té/kha-chiah-tóe 腳跡底 kha-ta̍h 腳踏 kha-ta̍h-á 腳踏仔 khata̍h-chha 腳踏差 kha-ta̍h-pang 腳踏枋 kha-ta̍h-í 腳踏椅 kha-ta̍h-chio̍h 腳踏石 kha-ta̍h-kha 腳踏腳 kha-ta̍h-chhia 腳踏車 kha-ta̍h-chhò 腳踏錯 kha-tê 腳蹄 kha-chioh 腳蹠 kha-chhia-tîn 腳車藤 kha-sng 腳酸 kioh-chîⁿ 腳錢 kha-liâu 腳鐐 kha-thâu-u 腳頭窩 kha-thâu-u-ē 腳頭窩下 kha-thâu-u-kut 腳頭窩骨 kha-kún 腳頷 kha-hong 腳風 kha-bé 腳馬 kha-kut 腳骨 kha-phīⁿ-liâm 腳鼻廉 keh-ē-lang 膈下lang keh-ē-khang 膈下空 keh-bah 膈肉 keh-ki 膈肌 keh-si̍t/kek-si̍t 膈食 ko/kō 膏 ko-chúi 膏水 ko-pit 膏筆 ko-ko-tîⁿ 膏膏纏 ko͘-io̍h/ko-io̍h/ko-io̍h 膏藥 ka 膠 ka-pò͘ 膠布 kòe 膾 khū 臼 khū-á-thûi 臼仔槌 khū-khí 臼齒 kū 舅 kū-á 舅仔 kū-á-chí-hu 舅仔姊夫 kū-kong 舅公 kū-teng 舅燈 kū-piáu 舅表 kí/kú 舉 kí-sè/kú-sè 舉世 kí-jîn/kú-jîn 舉人 kí-lē/kú-lē 舉例 kí-chè/kú-chè 舉債 kí-chhut/kú-chhut 舉出 kí-tōng/kú-tōng 舉動 kí-kok/kú-kok 舉國 kí-ke/kú-ke 舉家 kí-poe/kú-poe 舉杯 kí-chí/kú-chí 舉止 kí-hoat/kú-hoat 舉發 kí-hêng/kú-hêng 舉行 kí-pān/kú-pān 舉辦 kí-tāng/kú-tāng 舉重 kí-chhèng/kú-chhèng 舉銃 kū 舊 kū-làu-làu 舊làu-làu kū-sū 舊事 kū-lâng 舊人 kū-chok 舊作 kū-lē 舊例 kū-chheh 舊冊 kū-chheh-tiàm 舊冊店 kū-chè 舊制 kū-tē/kū-tōe 舊地 kū-tē-chí/kū-tōe-chí 舊地址 kū-chí 舊址 kū-hêng 舊型 kū-thò 舊套 kū-thò-thâu 舊套頭 kū-chûn-nî 舊存年 kū-sio̍k 舊屬 kū-siū 舊岫 kū-nî 舊年 kū-nî-tō͘ 舊年度 kū-té/kū-tóe 舊底 kū-sek 舊式 kū-chêng 舊情 kū-pá-hì 舊把戲 kū-ōaⁿ-sin 舊換新 kū-sî 舊時 kū-le̍k 舊曆 kū-le̍k-nî 舊曆年 kū-àn 舊案 kū-khóaⁿ 舊款 kū-àu 舊漚 kū-ian 舊煙 kū-pán 舊版 kū-pēⁿ/kū-pīⁿ 舊病 kū-chèng 舊症 kū-chèng-thâu 舊症頭 kū-siùⁿ/kū-siūⁿ 舊相 kū-siang-hó/kū-siong-hó 舊相好 kū-siùⁿ-siùⁿ 舊相相 kū-bí 舊米 kū-chau-phoh 舊糟粕 kū-láu-phauh 舊老博 kū-lo̍h 舊落 kū-lak-lak 舊落落 kū-saⁿ 舊衫 kū-chhin-chiâⁿ 舊親情 kū-koan 舊觀 kū-ōe 舊話 kū-tiàu/kū-tiāu 舊調 kū-phó͘-chiàu-poaⁿ 舊譜照搬 kū-hòe/kū-hè 舊貨 kū-hòe-té/kū-hè-tóe 舊貨底 kùi-lō͘ 舊路 Kū-kim-soaⁿ 舊金山 kū-thâu-náu 舊頭腦 kū-chia̍h-sin 舊食新 kan-khùn 艱困 kan-khó͘ 艱苦 kan-khó͘-lâng 艱苦人 kan-khó͘-té/kan-khó͘-tóe 艱苦底 kan-khó͘-sim 艱苦心 kan-khó͘-seⁿ/kan-khó͘-siⁿ 艱苦生 kan-khó͘-thiaⁿ 艱苦聽 kan-khó͘-kòe/kan-khó͘-kè 艱苦過 kan-khó͘-chîⁿ 艱苦錢 kan-kè 艱計 kan-sin 艱辛 kan-kòe/kan-kè 艱過 kan-kù 艱鉅 kan-lân 艱難 kiong 芎 khêng-nâ/kiông-nâ 芎林 keng-chio/kin-chio 芎蕉 keng-chio-peng/kin-chio-peng 芎蕉冰 keng-chio-châng/kin-chio-châng 芎蕉欉 keng-chio-iû/kin-chio-iû 芎蕉油 keng-chio-ông/kin-chio-ông 芎蕉王 keng-chio-le̍k/kin-chio-le̍k 芎蕉綠 keng-chio-sng/kin-chio-sng 芎蕉霜 khiàm-si̍t 芡實 kài-boa̍h 芥末 kòa-chhài 芥菜 kòa-chhài-chí 芥菜籽 kài-loa̍h 芥辣 khîn-chhài/khûn-chhài 芹菜 kho-táⁿ 苛打 kho-chúi 苛水 kho-kiû 苛求 kho-chek 苛責 kho-hong 苛風 kó͘-ì 苟意 kó͘-kán/kió-kán 苟簡 khó͘ 苦 khó͘-bē-tit/khó͘-bōe-tit 苦bē得 khó͘-bē-thang/khó͘-bōe-thang 苦bē通 khó͘-lo̍h 苦lo̍h khó͘-m̄ 苦m̄ khó͘-put-kham-giân 苦不堪言 khó͘-chú 苦主 khó͘-óa 苦倚 khó͘-hêng 苦刑 khó͘-le̍k/khó͘-lo̍h/ku-lí 苦力 khó͘-kang-hu 苦功夫 khó͘-khǹg 苦勸 khó͘-eh 苦厄 khó͘-miā 苦命 khó͘-thàn 苦嘆 khó͘-teh-teh 苦塊塊 khó͘-kéng 苦境 khó͘-ha̍k 苦學 khó͘-bóe-chhài/khó͘-bé-chhài 苦尾菜 khó͘-kang 苦工 khó͘-ia̍h 苦役 khó͘-sim 苦心 khó͘-su 苦思 khó͘-būn 苦悶 khó͘-chêng 苦情 khó͘-òⁿ-chiáu 苦惡鳥 khó͘-náu 苦惱 khó͘-chhoeh 苦慼 khó͘-chiàn 苦戰 khó͘-hì 苦戲 khó͘-iám 苦掩 khó͘-iám-iám 苦掩掩 khó͘-ia̍p-ia̍p/khó͘-iap-iap 苦揜揜 khó͘-liám 苦斂 khó͘-tòaⁿ 苦旦 khó͘-hōaⁿ 苦旱 khó͘-nâ-pôaⁿ 苦林盤 khó͘-kó 苦果 khó͘-thiāu 苦柱 khó͘-thiāu-á 苦柱仔 khó͘-tu 苦株 khó͘-thô 苦桃 khó͘-tòng 苦棟 khó͘-chhó͘ 苦楚 khó͘-lēng 苦楝 khó͘-lēng-kang 苦楝公 khó͘-lēng-kū 苦楝舅 khó͘-lo̍k 苦樂 khó͘-thi 苦樗 khó͘-chhiū 苦樹 khó͘-sí 苦死 khó͘-to̍k 苦毒 khó͘-mn̂g/khó͘-mo͘/khó͘-mô͘ 苦毛 khó͘-khì 苦氣 khó͘-chúi 苦水 khó͘-hái 苦海 khó͘-thng 苦湯 khó͘-bô 苦無 khó͘-koe 苦瓜 khó͘-koe-chháu 苦瓜草 khó͘-koe-bīn 苦瓜面 khó͘-kam 苦甘 khó͘-kam-á 苦甘仔 khó͘-thàng/khó͘-thòng 苦痛 khó͘-phôe/khó͘-phê 苦皮 khó͘-phôe-chhiū/khó͘-phê-chhiū 苦皮樹 khó͘-iô 苦窯 khó͘-tek 苦竹 khó͘-chhiò 苦笑 khó͘-ta̍k-ta̍k/khó͘-tak-tak 苦篤篤 khó͘-cho-á 苦糟仔 khó͘-liān 苦練 khó͘-jio̍k-kè 苦肉計 khó͘-hoe 苦花 khó͘-tê 苦茶 khó͘-chháu 苦草 khó͘-chhài 苦菜 khó͘-ia̍p-ia̍p 苦葉葉 khó͘-nâ-pôaⁿ 苦藍盤 khó͘-io̍h 苦藥 khó͘-ô-á 苦蚵仔 khó͘-hēng 苦行 khó͘-thiong 苦衷 khó͘-tho̍k 苦讀 khó͘-bé-chhài/khó͘-bóe-chhài 苦買菜 khu-lí/ku-lí/ku-lí 苦里 khó͘-ke-bó/khó͘-koe-bú 苦雞母 khó͘-lān 苦難 khó͘-kiaⁿ 苦驚 khó͘-môa 苦麻 khó͘-chhut 苦齣 kiô 茄 kiô-á-sek 茄仔色 ka-tang-chhiū 茄冬樹 ka-tiaⁿ 茄朾 ka-tek-sún 茄竹筍 kiô-sek 茄色 ka-tang 茄苳 ka-tang-chhiū 茄苳樹 ka-boa̍h-chhài 茄茉菜 ka-te̍k-sún 茄荻筍 ka-têng 茄藤 ka-tîn-chhiū 茄藤樹 ka-chì/ka-chù 茭chì kha-pe̍h-sún 茭白筍 kang-tō͘ 茳芏 kí-kong-ji̍t 莒光日 kí-kong-hō 莒光號 keh/ngeh/ngoeh 莢 koaⁿ-á 菅仔 koaⁿ-bang/koaⁿ-bâng/koaⁿ-bâng 菅芒 koaⁿ-bang-hoe 菅芒花 koaⁿ-chháu 菅草 koaⁿ-chin 菅蓁 koaⁿ-hô 菅豪 ko͘ 菇 kiok 菊 kek-hoe/kiok-hoe 菊花 kiok-hoe-bo̍k 菊花木 khún 菌 koah 葛 koah-chî/koah-chû 葛薯 koah-tîn 葛藤 koah-tîn-chháu 葛藤草 ka 葭 khôe 葵 khe-sìⁿ/khoe-sìⁿ/khôe-sìⁿ 葵扇 khôe-chang 葵棕 kûi-hoe 葵花 koái-thong-á 蒯通仔

lêng-sū 能事 lêng-le̍k 能力 lêng-kàn 能幹 lêng-goân 能源 lêng-goân-gûi-ki 能源危機 lêng-goân-pō͘ 能源部 lêng-liāng/lêng-liōng 能量 lê 腡 ló͘-iû/ló-iû 腦油 lám 腩 lám-tó͘-bah/liám-tó͘-bah 腩肚肉 lâ-sōe/lâ-sē 膋垂 lī 膩 lâng/lông 膿 lâng-chúi 膿水 lâng-lāu-ba̍k 膿漏目 lâng-siûⁿ 膿瘍 lâng-hoeh/lâng-huih 膿血 lâng-thâu 膿頭 lián-biān 臉面 la̍h-jîn 臘人 la̍h-ji̍t 臘日 la̍h-goe̍h/la̍h-ge̍h 臘月 la̍h-iû 臘油 la̍h-bu̍t 臘物 la̍h-pôaⁿ 臘盤 la̍h-bah 臘肉 la̍h-chhiâng 臘腸 la̍h-chhiâng-chhiū 臘腸樹 lîm-kip 臨急 lîm-sî 臨時 lîm-gî-ke/lîm-gî-koe 臨沂街 lîm-sán 臨產 liâm-tong-sî/lîm-tong-sî 臨當時 lîm-phûn 臨盆 liâm-piⁿ 臨邊 liâm-piⁿ-kú 臨邊久 lîm-piⁿ-sî 臨邊時 lām-siāng/lām-siōng 艦上 lām-théng 艦艇 lām-tūi 艦隊 liâng/liông 良 liâng-siān/liông-siān 良善 liâng-to/liông-to 良多 liâng-hó/liông-hó 良好 liâng-ka-hū-lí/liông-ka-hū-lí 良家婦女 liâng-sim/liông-sim 良心 liâng-sèng/liông-sèng 良性 liâng-hong/liông-hong 良方 liâng-ki/liông-ki 良機 liâng-bîn/liông-bîn 良民 liâng-ti/liông-ti 良知 liâng-chhek/liông-chhek 良策 liâng-iân/liông-iân 良緣 liâng-io̍h/liông-io̍h 良藥 liám 苒 lāu-tê-sek/tê-sek 茶色 lû-chhiáng-chhiáng 茹chhiáng-chhiáng lû-kô-kô 茹ko--ko lû-kô 茹kô lû-sô 茹sô lû-kù 茹倨 lû-liông-sàm-kheng 茹茸鬖框 lû-thâu-sàm-kè 茹頭鬖髻 lû-bé-bé 茹馬馬 lû-sàm-sàm 茹鬖鬖 lám 荏 lám-jio̍k 荏弱 lám-hàn 荏漢 lám-kha 荏腳 lám-kha-siàu/lám-kioh-siàu 荏腳數 lám-hòe/lám-hè 荏貨 lám-lō͘ 荏路 lám-sin-miā 荏身命 lám-bé 荏馬 láu-hoe 荖花 láu-chháu 荖草 láu-hio̍h 荖葉 láu-tîn 荖藤 lêng-kak 菱角 lêng-kak-chhùi 菱角嘴 lêng-kak-chím 菱角枕 lêng-kak-chhài 菱角菜 lêng-kak-chiáu 菱角鳥 lak/làu/la̍uh/lo̍h/lo̍k 落 lok-chhi̍h 落chhi̍h lo̍h-làm 落làm lo̍h-láu 落láu lo̍k-sōng 落sōng lak-saⁿ-lak-sì 落三落四 làu-ē-ham 落下ham làu-ē-hoâi/làu-ē-hâi 落下頦 làu-ē-ham 落下頷 làu-kau/lak-kau 落交 lo̍h-lâng-chhùi 落人嘴 lo̍k-ngó͘ 落伍 lak-kē/lo̍h-kē 落低 làu-kah-thò͘ 落佮吐 lo̍h-lâi 落來 lo̍h-sio̍h 落俗 lo̍h-thêng 落停 lak-kè/lo̍h-kè 落價 lo̍h-ji̍p 落入 lo̍h-peh/lo̍h-poeh 落八 lo̍h-sì/lo̍h-sè 落勢 lo̍h-sî 落匙 lo̍h-pòaⁿ-kî 落半旗 lo̍h-lâm 落南 lo̍h-khì/lo̍h-khù 落去 loh-khì-lâu-kha/loh-khù-lâu-kha 落去樓腳 lo̍h-kù 落句 lo̍h-tâi 落台 lo̍h-miâ/lo̍k-miâ 落名 làu-thò͘-sià 落吐瀉 làu-thò͘-chèng 落吐症 lo̍h-âu 落喉 lak-chhùi-khí 落嘴齒 lo̍h-thó͘/lo̍h-thô͘/lo̍k-thó͘ 落土 lo̍h-chāi 落在 lo̍k-tē/lo̍k-tōe 落地 làu-chhē/lo̍h-chhē 落坐 lo̍h-tiûⁿ 落場 lo̍h-lap 落塌 lo̍h-hi 落墟 lak-jī/làu-jī/làu-jī/lak-jī 落字 làu-ko͘-chiáu 落孤鳥 lo̍h-tiāⁿ 落定 làu-chhē 落尺 lo̍h-bóe/lo̍h-bé 落尾 lo̍h-bóe-lâi/lo̍h-bé-lâi 落尾來 lo̍h-bóe-chhiú/lo̍h-bé-chhiú 落尾手 làu-sái 落屎 làu-sái-chheⁿ/làu-sái-chhiⁿ 落屎星 làu-sái-lâm 落屎楠 làu-sái-chèng 落屎症 làu-sái-io̍h 落屎藥 làu-sái-bé 落屎馬 lo̍h-soaⁿ 落山 lo̍h-soaⁿ-hong 落山風 lo̍h-kiā 落崎 lo̍h-niá 落嶺 lo̍h-kang 落工 lo̍h-kang-hu 落工夫 lo̍h-chha 落差 lo̍h-bō͘ 落幕 lak-phí 落庀 lo̍h-chhn̂g 落床 lo̍h-chhn̂g-kha 落床腳 lo̍k-hō͘ 落後 lo̍h-āu-ji̍t/lò-āu-ji̍t/lo̍h-āu--li̍t 落後日 lo̍h-sim 落心 lok-chì 落志 lo̍h-sèng 落性 lo̍k-sêng 落成 lo̍h-hì 落戲 lo̍h-chhiú 落手 làu-phah 落拍 lo̍h-koah 落括 lak-tiāu 落掉 lo̍h-chhah 落插 làu-pái 落擺 lo̍h-nôa-thâu 落攔頭 lo̍k-pāi 落敗 lo̍h-kàu 落教 lo̍h-tn̄g 落斷 lo̍h-ji̍t 落日 lo̍h-cho̍h-ji̍t/lò-cho̍h-ji̍t/lo̍h-cho̍h--li̍t 落昨日 làu-kéng 落景 lo̍h-pún-chîⁿ 落本錢 làu-sia̍h-á 落杓仔 lo̍h-chhâ 落柴 lo̍h-koan 落棺 lak-sún/lo̍h-sún 落榫 lo̍h-lâu-thui 落樓梯 lo̍h-khoán 落款 lak-khak 落殼 lak-khak-chan 落殼欑 làu-chúi/lo̍h-chúi 落水 lo̍h-chúi-ke-á/lo̍h-chúi-koe-á 落水雞仔 lo̍h-iû-tiáⁿ 落油鼎 lo̍h-po̍h 落泊 lo̍h-khó 落洘 lo̍h-lâu 落流 lo̍h-hái 落海 lo̍h-lūi 落淚 lo̍h-ô͘ 落湖 làu-kau 落溝 lo̍h-bông 落濛 làu-sià-pēⁿ/làu-sià-pīⁿ 落瀉病 lo̍h-che 落災 lak-bô 落無 lo̍h-ga̍k 落獄 lo̍h-pan 落班 lo̍h-chhân 落田 lak-phí 落疕 lo̍h-kaⁿ 落監 lo̍h-bîn 落眠 lo̍h-bîn-chhn̂g 落眠床 lo̍h-khe 落科 lo̍h-chéng 落種 lak-sūi 落穗 lo̍h-khang 落空 làu-khang-kiâⁿ 落空行 làu-khang-chhia 落空車 làu-khang-chōa 落空逝 làu-khang-chhèng 落空銃 lak-chām 落站 lo̍k-tē 落第 lo̍h-pit 落筆 lo̍h-che̍k 落籍 làu-chî/làu-chû 落糬 lak-kip 落級 lo̍h-bāng 落網 làu-si̍t-á 落翼仔 lo̍h-ngauh 落耦 lo̍h-hī/lo̍h-hīⁿ 落耳 lak-chit 落職 lo̍h-bah 落肉 lo̍h-tō͘ 落肚 làu-tō͘-soa 落肚痧 lo̍h-pûi 落肥 làu-keng-kah 落肩胛 làu-keng-hong 落肩風 làu-the 落胎 lo̍h-kha 落腳 lo̍k-kha-seng 落腳生 làu-tn̂g 落腸 làu-tn̂g-thâu 落腸頭 làu-pak 落腹 lak-lián/lok-lián 落臉 lo̍h-chûn 落船 lak-sek/lo̍h-sek 落色 lak-hoe 落花 lo̍k-hoa-seng 落花生 lo̍k-hoa-seng-phoh 落花生粕 lak-lo̍h/lak--lo̍h 落落 lak--lo̍h-lâi 落落來 lak-lo̍h-khì/lak-lo̍h-khù 落落去 lo̍k-lo̍k-thò͘ 落落吐 lak-hio̍h/làu-hio̍h 落葉 lo̍h-chòng 落葬 lak-sui 落蓑 làu-phâng 落蓬 lo̍h-po̍h 落薄 lo̍h-io̍h 落藥 lak-soe/lak-sui/lo̍h-soe 落衰 lo̍h-sai-pak 落西北 lo̍h-tiāⁿ 落訂 lo̍h-khoe 落詼 lo̍h-khò 落課 lo̍h-hòe/lo̍h-hè 落貨 làu-cháu 落走 làu-phâu 落跑 lo̍h-sin/làu-sin 落身 lo̍h-chhia 落車 lo̍h-nńg 落軟 lo̍k-soán 落選 lok-khok 落酷 lak-soān 落鏇 làu-tīn/lak-tīn 落陣 lo̍h-lān 落難 lo̍h-hō͘ 落雨 lo̍h-hō͘-thiⁿ 落雨天 lo̍h-hō͘-sap-á 落雨霎仔 lo̍h-seh 落雪 lo̍h-lûi 落雷 lo̍h-pha̍uh 落雹 lo̍h-sng 落霜 lo̍h-tǹg 落頓 lak-thâu-mn̂g 落頭毛 lo̍h-má 落馬 lo̍h-má-hong 落馬風 làu-khau 落鬮 lo̍k-phek 落魄 lo̍h-tiáⁿ 落鼎 lak-khí 落齒 lī-lîm 蒞臨

me̍h-phok 脈搏 me̍h-lí 脈理 me̍h-kóng 脈管 mo͘h/mo̍͘h 膜 mo͘h-piah 膜壁 mo͘h-pài 膜拜 mo̍͘h-me̍h 膜脈 mâu 茅 mâu-lô͘ 茅蘆 m̂ 莓 m̂-á 莓仔

náu-chhiong-hiat 腦充血 náu-chhut-hoeh/náu-chhut-huih 腦出血 náu-le̍k 腦力 náu-āu 腦後 náu-pho 腦波 náu-ek-hiat 腦溢血 náu-iām 腦炎 náu-sîn-keng 腦神經 náu-chek-hiat 腦積血 náu-kin/náu-kun 腦筋 náu-mo̍͘h-iām 腦膜炎 náu-pîn-hiat 腦貧血 náu-pō͘ 腦部 náu-chín-tōng/náu-chìn-tōng 腦震盪 náu-chhóe/náu-chhé 腦髓 ngī-sim 腳心 Ngāi-sim-hô 艾森豪 nā 若 nā-m̄ 若m̄ nā-m̄-sī 若m̄是 ná-chhiūⁿ 若像 nā-tiāⁿ 若定 nā-sī 若是 nā-ū 若有 nā-beh 若欲 nā-beh-sī 若欲是 nā-chún 若準 nā-bô 若無 nā-kah 若甲 nāi 荔 nāi-chi 荔枝

oe-á-chhài/e-á-chhài 萵仔菜


ô͘-tông 胡桐 ô͘-khîm 胡琴 ô͘-chi-môa 胡脂麻 ô͘-môa-bián 胡麻鮸

ō͘-á 芋仔 ō͘-á-peng 芋仔冰 ō͘-peng 芋冰 ō͘-nn̄g 芋卵 ō͘-îⁿ-thâu 芋圓頭 ō͘-pô 芋婆 ō͘-chó 芋棗 ō͘-nî 芋泥 ō͘-jiông/ō͘-liông 芋絨 ō͘-kiⁿ 芋羹 ō͘-hoâiⁿ 芋莖 ō͘-hoâiⁿ-chhài-bóe/ō͘-hoâiⁿ-chhài-bé 芋莖菜尾 ō͘-lê 芋螺 ō͘-lû-thâu 芋顱頭 ō͘-kiâm 芋鹹

pōe-chheh 背冊 pòe-pau 背包 pōe-poān 背叛 pòe-éng 背影 pòe-āu 背後 pōe-chu/pōe-su 背書 phiaⁿ-liâu-bah 背條肉 pōe-khì 背棄 pōe-chó͘ 背祖 pōe-iok 背約 pōe-hī/pōe-hīⁿ 背耳 pōe-hū 背負 pōe-lī/pōe-lî 背離 pòe-bīn 背面 pōe-kut 背骨 phàng/phòng 胖 phòng-chhn̂g 胖床 phòng-í 胖椅 phòng-pán 胖版 phòng-sai-sai 胖獅獅 phòng-phôe/phòng-phê 胖皮 phòng-bé 胖碼 phòng-se 胖紗 phòng-tó͘/phòng-tō͘ 胖肚 phòng--khí-lâi 胖起來 phòng-thâu 胖頭 phòng-hong 胖風 phòng-hong-pá-tiùⁿ 胖風飽脹 phe/phoe 胚 phoe-á 胚仔 phe-miā 胚命 phe-bô͘/phoe-bô͘/phe-bô͘ 胚模 phoe-pôaⁿ 胚盤 phoe-thai 胚胎 phe-pak 胚腹 pau-hiaⁿ 胞兄 pau-tē 胞弟 pau-thai 胞胎 pau-i 胞衣 pha-lông 脬囊 pó͘ 脯 pó͘-pó͘ 脯脯 po͘-lian 脯蔫 pî 脾 pî-thó͘ 脾土 pî-thó͘-khui 脾土開 phî-khì/pî-khì 脾氣 pî-kam 脾疳 pî-thiàⁿ 脾痛 pî-ūi 脾胃 pî-chōng 脾臟 pak 腹 pak-lāi 腹內 pak-lāi-khǹg-kiàm 腹內khǹg劍 pak-lāi-chhia 腹內推 pak-lāi-gî 腹內疑 pak-lāi-chhia 腹內硨 pak-tē/pak-tōe 腹地 pak-àn 腹案 pak-tó͘ 腹肚 pak-tó͘-iau 腹肚iau pak-tó͘-tù-tù 腹肚tù-tù pak-tó͘-thiàⁿ 腹肚痛 pak-tó͘-tiòng /pak-tó͘-tiùⁿ 腹肚脹 pak-tó͘-tiùⁿ-tiùⁿ 腹肚脹脹 pak-tó͘-piⁿ 腹肚邊 pak-tn̂g 腹腸 pak-tn̂g-tōa 腹腸大 pak-mo̍͘h-iām 腹膜炎 phông-kong/pông-kong/phōng-kong/pông-kong 膀胱 pio 膘 pho͘ 膚 phòng-teng 膨丁 phòng-kè 膨價 phòng-nah-kiàⁿ 膨凹鏡 phòng-chhiàng 膨唱 phòng-tōa 膨大 phòng-tāi-hái 膨大海 phòng-bóe-bâ 膨尾狸 phòng-chhn̂g 膨床 phòng-í 膨椅 phòng-mn̂g-kńg 膨毛管 phòng-chhèng 膨沖 phòng-sai-sai 膨獅獅 phòng-phôe/phòng-phê 膨皮 phòng-phā 膨皰 phòng-hún 膨粉 phòng-se 膨紗 phòng-se-chhiah 膨紗刺 phòng-se-saⁿ 膨紗衫 phòng-tō͘ 膨肚 phòng-tiòng 膨脹 phêng-tiòng-le̍k 膨脹力 phòng-thúi 膨腿 phòng-kûn 膨裙 phòng-khí-lâi 膨起來 phòng-thap 膨蹋 phòng-kiàⁿ 膨鏡 phòng-bīn 膨面 phòng-hong 膨風 phòng-hong-sian 膨風仙 phòng-piáⁿ 膨餅 phòng-chhí/phòng-chhú 膨鼠 pì 臂 phò͘ 舖 pho͘-té/pho͘-tóe 舖底 pho͘-pâi 舖排 pho͘-pâi-ōe 舖排話 pho͘-pán 舖板 pho͘-kài 舖蓋 pho͘-siat 舖設 pho͘-bīn-than 舖面蟶 poa̍t-jiá/poa̍t-ché 般若 pe̍k 舶 pa-chio 芭蕉 pa-chiau-hî/pa-chiau-hû 芭蕉魚 pa-lé 芭蕾 pa-lé-bú 芭蕾舞 phang 芳 phang-bī 芳味 phang-phùn-phùn 芳噴噴 phang-liāu 芳料 phang-chhâ 芳柴 phang-kùi 芳桂 phang-chiuⁿ 芳樟 phang-khì 芳氣 phang-chúi 芳水 phang-chhèng-chhèng 芳沖沖 phang-iû 芳油 phang-kún-kún 芳滾滾 phang-kiuⁿ 芳獐 phang-koe 芳瓜 phang-tiⁿ 芳甜 phang-hún 芳粉 phang-cheng 芳精 phang-chhàu 芳臭 phang-hoe 芳花 phang-tê-kho͘ 芳茶箍 phang-chháu-hoe 芳草花 phang-chhài 芳菜 phang-kòng-kòng 芳貢貢 phang-sap-bûn 芳雪文 phang-thâu 芳頭 phang-hiuⁿ 芳香 phang-hiuⁿ-bī 芳香味 phang-chhí/phang-chhú 芳鼠 pau/pô͘ 苞 pún 苯 phîn-á 苹仔 phêng-kó-lâi 苹果梨 puh-chhùi-khí 茁嘴齒 puh-phā 茁泡 puh-lâng 茁膿 puh-gê 茁芽 puh-íⁿ 茁蘡 pâng-hóaⁿ-hóaⁿ 茫罕罕 poa̍t-á/pa̍t-á 菝仔 pa̍t-á-chháu 菝仔草 pe-lêng-á/poe-lêng-á 菠菱仔 poe-lêng-á 菠蔆仔 pe-lêng-chhài 菠薐菜 phô͘-thê-chí/phô͘-thê-chú 菩提子 phô͘-thê-kó 菩提果 phô͘-thê-chhiū 菩提樹 phô͘-sat 菩薩 pián-thiok-chháu 萹蓄草 phô-tô/pô-tô/phû-tô 葡萄 phû-tô-koaⁿ 葡萄乾 phû-tô-châng 葡萄叢 phû-tô-iū 葡萄柚 phû-tô-chhiū 葡萄樹 Phû-tô-gê 葡萄牙 phû-tô-thn̂g 葡萄糖

sau 脩 sīn 腎 sīn-lông 腎囊 siān-chí/sīn-chí 腎子 sīn-chúi 腎水 sīn-chúi-ōng 腎水旺 sīn-chúi-chiok 腎水足 sīn-chōng 腎臟 sai 腮 sai-chhùi-phóe 腮嘴-卑頁 sai-chhùi-piⁿ 腮嘴邊 sòaⁿ 腺 sîn 臣 sià 舍 sià-lâng 舍人 su-thiòng 舒暢 su-ho̍k 舒服 su-sóng 舒爽 Sùn 舜 san-pán 舢板 sam-pán-á/san-pán-á 舢舨仔 sam-pán-iô 舢舨搖 soân-bō 船帽 sek 色 sek-ka 色加 sek-khá-ōe 色巧話 sek-chhái 色彩 sek-chêng 色情 sek-chêng-kông 色情狂 sek-liāu 色料 sek-chúi 色水 sek-chúi-kiau 色水嬌 sek-gâ 色牙 sek-lông 色狼 sek-bông 色盲 sek-pit 色筆 sek-sò͘ 色素 sek-tì/sek-tī/sek-tī 色緻 sek-tì 色致 sek-tiāu 色調 sek-hong 色風 sim 芯 siô-siô 苕苕 sui 荽 sa-ke/sa-koe 莎雞 soan-chháu 萱草 so͘-chèng 蒐證 so͘-kò͘ 蒐購 so͘-chi̍p 蒐集 soàn-á 蒜仔 soàn-á-chai 蒜仔栽 sǹg-á-hoe 蒜仔花 soàn-á-kut 蒜仔骨 soàn-boa̍h 蒜末 soàn-jiông-ki/soàn-liông-ki 蒜絨枝 soàn-thâu 蒜頭 soàn-hiong-tîn 蒜香藤

thai-īn 胎孕 the-sái 胎屎 thai-koân 胎權 thai-the-mn̂g/the-mn̂g/thai-mn̂g/the-thai-mn̂g 胎毛 thai-liû 胎瘤 thai-pôaⁿ 胎盤 thoah 脫 thoat-put-lī/thoat-put-lî 脫不離 thoat-ngó͘-hêng 脫五形 thoat-á 脫仔 thoat-bián 脫免 thoat-hòa 脫化 thoat-siû 脫售 thut-chhùi 脫嘴 thut-chhē 脫尺 thoat-bō 脫帽 thoat-chhiú 脫手 thoah-li̍t-chí 脫日子 thǹg-khak 脫殼 thoat-khì 脫氣 thoat-chúi 脫水 thoat-chúi-ki 脫水機 thoat-pan 脫班 thoat-sán 脫產 thoat-phôe/thoat-phê 脫皮 thoat-chéng 脫種 thoat-kó 脫稿 thoah-thang 脫窗 thut-chhôe/thut-chhê 脫箠 thoat-chiat 脫節 thoat-che̍k 脫籍 thoat-sòaⁿ 脫線 thoat-chōe 脫罪 thu̍t-the/thu̍t-thai 脫胎 thoat-chi-gû-leng 脫脂牛奶 thoat-chi-mî 脫脂綿 thut-kha 脫腳 thoat-tn̂g 脫腸 thut-tn̂g-thâu/thu̍t-tn̂g-thâu 脫腸頭 thut-khū 脫臼 thoat-sek 脫色 thoat-i-bú 脫衣舞 thoat-cháu/thu̍t-cháu 脫走 thoat-cháu-lī/thoat-cháu-lî 脫走離 thoat-sin/thu̍t-sin 脫身 thoat-sin-lī/thoat-sin-lî 脫身離 thut-lián 脫輦 thut-lûn/thu̍t-lûn 脫輪 thoat-thè/thoat-thòe 脫退 thoat-tô 脫逃 thoah-kòe/thoah-kè 脫過 thoat-hiám 脫險 thoat-lī/thoat-lî 脫離 thoat-lī-sok-pak/thoat-lî-sok-pak 脫離束縳 thoat-lī-koan-hē/thoat-lî-koan-hē 脫離關係 thoat-tóng 脫黨 tāu 脰 tāu-hāng 脰項 tiòng/tiùⁿ 脹 tiùⁿ-tōa/tiòng-tāi 脹大 tiùⁿ-sái-ku 脹屎龜 tiòng-sim 脹心 tiòng-khì/tiùⁿ-khì 脹氣 tiùⁿ-chúi 脹水 tiùⁿ-kah-piⁿ 脹甲邊 tiòng-tám/tiòng-táⁿ/tiòng-tám 脹膽 tiùⁿ-lâng 脹膿 tiùⁿ-hēng 脹行 thún 腯 thûn-bó/thûn-bú 腯母 tún-tún 腯腯 tn̂g-á 腸仔 tn̂g-á-iām 腸仔炎 tn̂g-á-jia̍t 腸仔熱 tn̂g-á-pēⁿ/tn̂g-á-pīⁿ 腸仔病 tn̂g-á-siûⁿ 腸仔瘍 tn̂g-á-tō͘ 腸仔肚 tn̂g-á-mo̍͘h 腸仔膜 tiông-ku̍t 腸滑 tiông-sàn 腸疝 tiông-eng 腸癰 tn̂g-tō͘ 腸肚 tn̂g-thâu 腸頭 thúi 腿 thúi-pau 腿包 thúi-bah 腿肉 thúi-kó͘-bah 腿股肉 thúi-kó͘-thâu 腿股頭 thúi-khò͘ 腿褲 thúi-lûn 腿輪 thúi-thâu 腿頭 thúi-thâu-kut 腿頭骨 thīn--lâng 膢人 thīn--lâng--lo͘ 膢人嘍 tám/táⁿ 膽 tám-le̍k 膽力 táⁿ-kò͘-sûn 膽固醇 táⁿ-chāi 膽在 tám-hân 膽寒 tám-chhiú 膽手 tám-káⁿ 膽敢 tám-tì/táⁿ-tì 膽智 táⁿ-chiap 膽汁 tám-lîm 膽淋 tám-hàn 膽漢 tám-lia̍k/tám-lio̍k 膽略 táⁿ-chio̍h 膽石 tám-lîm 膽碄 táⁿ-sè/táⁿ-sòe 膽細 táⁿ-kiat-chio̍h 膽結石 táⁿ-le̍k 膽綠 tám-tám 膽膽 tám-hóng 膽訪 tám-liāng/tám-liōng 膽量 táⁿ-thâu 膽頭 tì 致 tì-sú 致使 tì-hāu 致候 Tì-hāu-sû 致候詞 tì-siong 致傷 tì-hâm 致函 tì-kàu 致到 tì-le̍k 致力 tì-sèng 致勝 tì-bēng/tì-miā 致命 tì-bēng-siong 致命傷 tì-bēng-chhù 致命處 tì-hù 致富 tì-sim 致心 tì-hīn/tì-hūn 致恨 tì-ì 致意 tì-chiâⁿ 致成 tì-kèng 致敬 tì-khiàm 致歉 tì-sí 致死 tì--kah 致甲 tì-pēⁿ/tì-pīⁿ 致病 tì-gâm-bu̍t 致癌物 tì-ìm 致蔭 tì-sû 致詞 tì-siā 致謝 tì-hō 致賀 tì-chēng 致贈 tì-sin-miā 致身命 tì-sû 致辭 tì-sàng 致送 tì-tāng/tì-tiōng 致重 tì-tiān 致電 tāi/tōa 舵 tāi-kong 舵公 théng 艇 tâi/thî 苔 tōe-á 苧仔 tōe-á-pò͘ 苧仔布 tē-á-soh 苧仔索 tōe-á-si 苧仔絲 tē-á-sòaⁿ 苧仔線 tê-á-chî/tê-á-chû 苧仔薯 tê-á-saⁿ 苧仔衫 tê 茶 tê-siū 茶siū tê-khū/tê-kū 茶具 tê-kí-á 茶几仔 tê-sî-hông 茶匙hông tê-châng 茶叢 tê-chhip 茶咠 tê-hn̂g 茶園 tê-káu 茶垢 tē-ô͘/tê-ô͘ 茶壺 tê-sek 茶室 tê-bóe/tê-bé 茶尾 tê-liō 茶尿 tê-tiàm-á 茶店仔 tê-sim 茶心 tê-sim-phoh 茶心粕 tê-sim-tê 茶心茶 tê-pâng 茶房 tê-thoaⁿ 茶攤 tê-pan-chôa 茶斑蛇 tê-hōe 茶會 tê-poe 茶杯 tê-ki 茶枝 tê-toh 茶桌 tê-toh-á 茶桌仔 tê-toh-á-ūi 茶桌仔位 tê-pîⁿ 茶棚 tê-gia̍p 茶業 tê-chhiū 茶樹 tê-châng 茶欉 tê-chúi 茶水 tê-iû 茶油 tê-sé/tê-sóe 茶洗 tê-tái 茶滓 tê-pân 茶瓶 tê-au 茶甌 tê-cheng 茶盅 tê-pôaⁿ 茶盤 tê-kho͘ 茶箍 tê-kho͘-hún 茶箍粉 tê-bí 茶米 tê-bí-tiàm 茶米店 tê-bí-phoh 茶米粕 tê-bí-koàn-á 茶米罐仔 tê-bí-tê 茶米茶 tê-bí-chháu 茶米草 tê-le̍k 茶綠 tê-koàn 茶罐 tê-chûn 茶船 tê-sek-ba̍k-kiàⁿ 茶色目鏡 tê-íⁿ 茶芛 tê-hoe 茶花 tê-hio̍h 茶葉 tê-hio̍h-chhiū 茶葉樹 tê-lân 茶蘭 tê-thâng 茶蟲 tê-hâng 茶行 tê-ōe-hōe 茶話會 tê-tō 茶道 tê-phòe/tê-phè 茶配 tê-chiú 茶酒 tê-kó͘ 茶鈷 tê-chún 茶隼 tê-piáⁿ 茶餅 tê-piáⁿ-hōe 茶餅會 tê-koán 茶館 tê-kó͘ 茶鹽 tê-tiám-chiau-thāi 茶點招待 tâng-o 茼蒿 tâng-o-chhài 茼蒿菜 thò͘-si 菟絲 tio̍h/to̍h 著 tio̍h-ka-cha̍k 著ka-cha̍k tio̍h-that 著that tio̍h-tiâu 著tiâu tio̍h-chi̍t-kiaⁿ 著一驚 tì-chok/tù-chok/tì-chok 著作 tù-chok-jîn 著作人 tù-chok-bu̍t 著作物 tì-chok-chiá 著作者 tio̍h-siang/tio̍h-siong/tio̍h-siong 著傷 tì-chheh 著冊 tio̍h-la̍t 著力 tio̍h-ka-cha̍k 著加促 tio̍h-sì/tio̍h-sè 著勢 tio̍h-khì/tio̍h-khù 著去 tio̍h-tiàu 著吊 tio̍h-bī 著味 tio̍h-lo͘ 著咯 tio̍h-ka-cha̍k 著咳浞 tio̍h-tōa-pēⁿ/tio̍h-tōa-pīⁿ 著大病 tio̍h-thian-tiàu 著天吊 tio̍h-kôaⁿ-lia̍t-á 著寒熱仔 tio̍h-kôaⁿ-iam 著寒陰 tio̍h-nî 著年 tio̍h-kip 著急 tio̍h-ài 著愛 tio̍h-ài-chai 著愛知 tio̍h-góa 著我 tio̍k-chhiú 著手 tio̍h-chhian 著扦 tio̍h-ji̍t 著日 tio̍h-sī 著是 tio̍h-sî 著時 tio̍h-mê/tio̍h-mî 著暝 tì-su 著書 tio̍h-goe̍h/tio̍h-ge̍h 著月 tio̍h-ū 著有 tio̍h-beh 著欲 tio̍h-to̍k 著毒 tio̍h-hoat 著法 tio̍h-hóe/tio̍h-hé/to̍h-hóe/to̍h-hé 著火 tio̍h-hóe-sio/tio̍h-hé-sio 著火燒 tio̍h-chai/tio̍h-che 著災 tio̍h-lia̍t-kông 著熱狂 tio̍h-sio 著燒 tio̍h-te̍k-chióng 著特獎 tio̍h-kông 著狂 tio̍h-kâu 著猴 tio̍h-kâu-sńg 著猴損 tio̍h-kâu-sńg 著猴爽 tio̍h-kâu-tâ 著猴踔 tio̍h-pan 著班 tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ/tio̍h-chhiⁿ-kiaⁿ 著生驚 tio̍h-pēⁿ/tio̍h-pīⁿ 著病 tio̍h-pēⁿ-hong/tio̍h-pīⁿ-hong 著病風 tio̍h-soa 著痧 tio̍h-un 著瘟 tio̍h-lio̍k-chi̍t 著瘧疾 tio̍k-gán 著眼 tio̍k-gán-tiám 著眼點 tio̍h-khùn-che 著睏災 tio̍h-khùn-soa 著睏痧 tio̍h-bôa 著磨 tù-chheng 著稱 tio̍h-chhiò-pî 著笑脾 tio̍h-tán 著等 tio̍h-sǹg 著算 tio̍h-chìⁿ 著箭 tio̍h-cheh-khùi/tio̍h-choeh-khùi 著節氣 tio̍h-chhiam 著籤 tio̍h-cháng 著總 tio̍h-pè/tio̍h-pòe 著背 tio̍h-kha-tak 著腳觸 tio̍h-chi-bôa 著芝磨 tio̍h-khó͘ 著苦 tio̍h-khó͘-thiàⁿ 著苦疼 tio̍k-lo̍k 著落 to̍h--tio̍h/to̍h-tio̍h 著著 tio̍h-thâng 著蟲 tio̍h-soe 著衰 tio̍h-tak 著觸 tio̍h-chha̍t-thau 著賊偷 tio̍h-lō͘ 著路 tì-su̍t 著述 tio̍h-siâ 著邪 tio̍h-chhèng 著銃 tio̍h-pio 著鏢 tio̍h-khò 著靠 tio̍h-thâu 著頭 tio̍h-ki-hng 著飢荒 tio̍h-tâi 著駘 tio̍h-kiaⁿ 著驚 tio̍h-mô͘-sîn 著魔神 tóng 董 táng-sū 董事 táng-sū-hōe 董事會 táng-sū-tiúⁿ 董事長 tì 蒂