วิกิพจนานุกรม:การออกเสียงในภาษาไทย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พยัญชนะ[แก้ไข]

อักษร ชื่อ RTGS IPA
พยัญชนะ
ต้น
พยัญชนะ
สะกด
พยัญชนะ
ต้น
พยัญชนะ
สะกด
ไก่ k k [k] [k̚]
ไข่ kh k [kʰ] [k̚]
ขวด kh k [kʰ] [k̚]
ควาย kh k [kʰ] [k̚]
คน kh k [kʰ] [k̚]
ระฆัง kh k [kʰ] [k̚]
งู ng ng [ŋ] [ŋ]
จาน ch t [t͡ɕ] [t̚]
ฉิ่ง ch  – [t͡ɕʰ]
ช้าง ch t [t͡ɕʰ] [t̚]
โซ่ s t [s] [t̚]
เฌอ ch t [t͡ɕʰ] [t̚]
หญิง y n [j] [n]
ชฎา d t [d] [t̚]
ปฏัก t t [t̚] [t]
ฐาน th t [tʰ] [t̚]
มณโฑ th t [tʰ] [t̚]
ผู้เฒ่า th t [tʰ] [t̚]
เณร n n [n] [n]
เด็ก d t [d] [t̚]
เต่า t t [t] [t̚]
ถุง th t [tʰ] [t̚]
ทหาร th t [tʰ] [t̚]
ธง th t [tʰ] [t̚]
หนู n n [n] [n]
ใบไม้ b p [b] [p̚]
ปลา p p [p] [p̚]
ผึ้ง ph  – [pʰ]
ฝา f  – [f]
พาน ph p [pʰ] [p̚]
ฟัน f p [f] [p̚]
สำเภา ph p [pʰ] [p̚]
ม้า m m [m] [m]
ยักษ์ y y [j] [j]
เรือ r n [r] [n]
ลิง l n [l] [n]
แหวน w w [w] [w]
ศาลา s t [s] [t̚]
ฤๅษี s t [s] [t̚]
เสือ s t [s] [t̚]
หีบ h [h]
จุฬา l n [l] [n]
อ่าง  –  – [ʔ]
นกฮูก h  – [h]

สระ[แก้ไข]

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
ชื่อ สระ ตัวอย่าง IPA RTGS รูปแบบอื่น ชื่อ สระ ตัวอย่าง IPA RTGS รูปแบบอื่น
สระเดี่ยว
สระอะ ◌ะ

◌ั◌
กะ
หา
หัก
[äʔ]
[ä]
a u สระอา ◌า
◌า◌
กา
มาก
[äː] a ah, ar, aa
สระอิ ◌ิ
◌ิ◌
กะปิ
ตุกติก
[iʔ]
[i]
i   สระอี ◌ี
◌ี◌
ดี
มีด
[iː] i ee, ii, y
สระอึ ◌ึ
◌ึ◌
อึ
คึกคัก
[ɯʔ]
[ɯ]
ue eu, u, uh, ư สระอือ ◌ือ
◌ื◌
มือ
ลื่น
[ɯː] ue eu, u, ư
สระอุ ◌ุ
◌ุ◌
กุ
ลุก
[uʔ]
[u]
u oo สระอู ◌ู
◌ู◌
งู
ลูบ
[uː] u oo, uu
สระเอะ เ◌ะ
เ◌็◌
เกะกะ
เห็ด
[eʔ]
[e]
e   สระเอ เ◌
เ◌◌
เก
เบน
[eː] e ay, a, ae, ai, ei
สระแอะ แ◌ะ
แ◌็◌
แกะ
แข็ง
[ɛʔ]
[ɛ]
ae aeh, a สระแอ แ◌
แ◌◌
แม่
แกน
[ɛː] ae a
สระโอะ โ◌ะ
◌◌
โต๊ะ
ฝน
[oʔ]
[o]
o   สระโอ โ◌
โ◌◌
โกหก
โยน
[oː] o or, oh, ô
สระเอาะ เ◌าะ
◌็อ◌
เกาะ
ผล็อย
[ɔʔ]
[ɔ]
o o, aw, oa, oh สระออ ◌อ
◌อ◌
◌◌
◌็
กอ
บอก
[ɔː] o oa, oh
สระเออะ เ◌อะ
เ◌ิ◌
เยอะ
เงิน
[ɤʔ]
[ɤ]
oe eu สระเออ เ◌อ
เ◌ิ◌
เ◌อ◌
เก้อ
เดิน
เทอม
[ɤː] oe er, eu, ur
สระประสมสองเสียง
สระเอียะ เ◌ียะ เกี๊ยะ [iäʔ] ia iah, ear, ie สระเอีย เ◌ีย
เ◌ีย◌
เสีย
เรียก
[iːä], [ia] ia ear, ere, ie
สระเอือะ เ◌ือะ [ɯäʔ] uea eua, ua สระเอือ เ◌ือ
เ◌ือ◌
เรือ
เมือง
[ɯːä], [ɯä] uea eua, ua, ue
สระอัวะ ◌ัวะ ลัวะ [uäʔ] ua   สระอัว ◌ัว
◌ว◌
มัว
กวน
[uːä], [uä] ua uar
สระประสมในเสียง
สระอิ + ว ◌ิว หิว [iw] io ew
สระเอะ + ว เ◌็ว เร็ว [ew] eo eu, ew สระเอ + ว เ◌ว เอว, เลว [eːw] eo eu, ew
สระแอะ + ว แ◌็ว แผล็ว [ɛw] aeo aew, eo สระแอ + ว แ◌ว แมว [ɛːw] aeo aew, eo
สระเอา เ◌า เกา [äw] ao aw, au, ow สระอา + ว ◌าว ราว [äːw] ao au
สระเอีย + ว เ◌ียว เดียว [iːäw] iao eaw, iew, iow
สระอะ + ย ◌ัย วัย [äj] ai ay สระอา + ย ◌าย หาย [äːj] ai aai, aay, ay
สระไอ ใ◌, ไ◌
ไ◌ย
ใจ, ไม่
สระเอาะ + ย ◌็อย ผล็อย [ɔj] oi oy สระออ + ย ◌อย รอย [ɔːj] oi oy
สระโอะ + ย ◌ย คงคย [oj] oi oy สระโอ + ย โ◌ย โดย [oːj] oi oy
สระอุ + ย ◌ุย คุย [uj] ui uy สระอุ + ย ◌ูย อูย [uːj] ui uy
สระเออ + ย เ◌ย เลย [ɤːj] oei oey
สระอัว + ย ◌วย สวย [uːäj] uai uay
สระเอือ + ย เ◌ือย เดือย [ɯːäj] ueai uai
สระพิเศษ
ร หัน ◌รร
◌รร◌
สรร
พรรค
[ä̃n]
[ä]
an, a un, u
สระอำ ◌ำ รำ [ä̃m] am um
พฤกษ์
ฤทธิ์
[rɯ]
[ri]
rue, ri ru ฤกษ์ [rɤː] rue rer, rur
ฤๅ ฤๅ ฤๅษี
ตฤๅ
[rɯː]
[riː]
rue, ri ruu, ree
ฦก [lɯ] lue lu ฦๅ ฦๅ ฦๅสาย [lɯː] lue luu

วรรณยุกต์[แก้ไข]

วรรณยุกต์ ตัวอย่าง Phonemic Phonetic
สามัญ นา /nāː/ [naː˧]
เอก หน่า /nàː/ [naː˩]
โท หน้า /nâː/ [naː˨˩] หรือ [naː˥˩]
ตรี น้า /náː/ [naː˧˥] หรือ [naː˥]
จัตวา หนา /nǎː/ [naː˩˩˦] หรือ [naː˩˦]