วิกิพจนานุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างอย่างถี่ถ้วนก่อนออกจากหน้านี้
วิกิพจนานุกรมไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ
พึงยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานวิกิพจนานุกรม
และวิกิพจนานุกรมมิใช่ที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย

วิกิพจนานุกรมเป็นพจนานุกรมเนื้อหาเสรีบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลจากการอาสาสมัครของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรอันเป็นความรู้ทั่วไปของมนุษย์ โครงสร้างของวิกิพจนานุกรมเอื้ออำนวยให้ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของวิกิพจนานุกรมได้ ฉะนั้น โปรดทราบว่าไม่จำเป็นที่เนื้อหาใด ๆ ในวิกิพีเดียนี้จะได้รับการสอบทานจากนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน แม่นยำ หรือเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้งาน

ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าผู้ใช้งานวิกิพจนานุกรมจะไม่สามารถพบสารสนเทศอันทรงคุณค่าและแม่นยำได้จากวิกิพจนานุกรม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวิกิพจนานุกรมไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เนื่องจากสารสนเทศดังกล่าวอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรุกราน โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาที่ผู้อ่านกำลังสนใจศึกษา

ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้บริหารระบบ ผู้ควบคุมระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพจนานุกรม ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดชอบ หากปรากฏพบสารสนเทศอันไม่ถูกต้องแม่นยำในหน้าเว็บใด ๆ ภายในวิกิพจนานุกรม และไม่ต้องรับผิดชอบผลจากการที่ผู้อ่านนำสารสนเทศดังกล่าว หรือสารสนเทศในเว็บไซต์อื่นที่โยงไปจากหน้าเว็บของวิกิพจนานุกรมไปใช้งาน