วิกิพจนานุกรม:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปข้อปฏิเสธความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายข้อปฏิเสธความรับผิดชอบด้านเนื้อหา

วิกิพจนานุกรมไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

วิกิพจนานุกรมมีรายการศัพท์ทางการแพทย์มากมาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่ารายการใดถูกต้อง ไม่มีการรับประกันโดยเด็ดขาดว่าข้อความใด ๆ ที่มีหรืออ้างถึงในรายการที่เกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง แม่นยำ หรือเป็นปัจจุบัน รายการดังกล่าวส่วนใหญ่เขียนขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ แม้ว่าข้อความเกี่ยวกับยาจะถูกต้อง แต่ก็อาจไม่มีผลกับคุณหรืออาการของคุณ

อย่างดีที่สุด ข้อมูลทางการแพทย์ที่ให้ไว้ในวิกิพจนานุกรมมีลักษณะทั่วไปและไม่สามารถทดแทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ (เช่น แพทย์/แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พยาบาล เภสัชกร/นักเคมี เป็นต้น) วิกิพจนานุกรมไม่ใช่แพทย์

ผู้ร่วมให้ข้อมูลแต่ละราย ผู้ให้บริการระบบ ผู้พัฒนา ผู้สนับสนุนวิกิพจนานุกรม หรือบุคคลอื่นที่เชื่อมต่อกับวิกิพจนานุกรม ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาของความพยายามในการใช้หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

ไม่มีสิ่งใดใน Wiktionary.org หรือรวมอยู่ในโครงการใด ๆ ของ Wikimedia Foundation Inc. ที่ควรจะตีความว่าเป็นความพยายามที่จะเสนอหรือให้ความเห็นทางการแพทย์หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการแพทย์