วิกิพจนานุกรม:รายชื่อตระกูลภาษาและกลุ่มภาษา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

รหัสปกติ[แก้]

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
aav ออสโตร-เอเชียติก ออสโตรเอเชียติก, Austro-Asiatic, Austroasiatic 5 39
afa แอฟโฟร-เอเชียติก แอฟโฟรเอเชียติก, Afro-Asiatic, Afroasiatic 6 5
alg Algonquian Algic   1 46
alv แอตแลนติก-คองโก ไนเจอร์-คองโก Atlantic-Congo 5 38
apa Apachean Athabaskan Southern Athabaskan 0 7
aqa Alacalufan   0 1
aql Algic Algonquian-Ritwan, Algonquian-Wiyot-Yurok 1 3
ath Athabaskan Na-Dene   3 18
auf Arauan Arahuan, Arauán, Arawa, Arawan, Arawán 0 7
awd Arawakan Arawak, Maipurean, Maipuran 2 61
azc ยูโต-แอซเทกัน Uto-Aztecan, Uto-Aztekan 4 14
bad Banda Ubangian   0 3
bai Bamileke Grassfields   0 11
bat บอลติก บัลโต-สลาวิก Baltic 0 12
ber เบอร์เบอร์ แอฟโฟร-เอเชียติก Berber, Tamazight 0 29
bnt แบนทู Bantoid Bantu 1 280
btk Batak Northwest Sumatran   0 8
cba Chibchan Macro-Chibchan   0 14
ccn คอเคเซียนเหนือ North Caucasian 2 1
ccs คาร์ทเวเลียน คอเคเซียนใต้, Kartvelian, South Caucasian 1 2
cdc ชาดิก แอฟโฟร-เอเชียติก Chadic 4 15
cdd Caddoan   0 6
cel เคลติก อินโด-ยูโรเปียน Celtic 2 7
chi Chimakuan   0 3
cmc จามิก มาลาโย-จามิก Chamic 0 10
csu Central Sudanic Nilo-Saharan   1 28
cus Cushitic แอฟโฟร-เอเชียติก   0 42
day Land Dayak บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 6
del Lenape Algonquian Delaware 0 2
dmn Mande ไนเจอร์-คองโก   0 52
dra ดราวิเดียน Dravidian 0 85
egx Egyptian แอฟโฟร-เอเชียติก   0 3
esx Eskimo-Aleut   1 2
euq วาสโกนิก Vasconic 0 3
gem เจอร์แมนิก อินโด-ยูโรเปียน Germanic 3 2
gme เจอร์แมนิกตะวันออก เจอร์แมนิก East Germanic 0 3
gmq เจอร์แมนิกเหนือ เจอร์แมนิก North Germanic 0 19
gmw เจอร์แมนิกตะวันตก เจอร์แมนิก West Germanic 1 45
grk เฮลเลนิก อินโด-ยูโรเปียน กรีก, Hellenic, Greek 0 11
hmn ม้ง ม้ง-เมี่ยน Hmong 0 35
hmx ม้ง-เมี่ยน แม้ว-เย้า, Hmong-Mien, Miao-Yao 2 2
hok Hokan   3 2
hyx อาร์มีเนียน อินโด-ยูโรเปียน Armenian 0 4
iir อินโด-อิหร่าน อินโด-ยูโรเปียน อินโด-อิราเนียน, Indo-Iranian 3 1
ijo Ijoid ไนเจอร์-คองโก   0 5
inc อินโด-อารยัน อินโด-อิหร่าน อินดิก, Indo-Aryan, Indic 3 120
ine อินโด-ยูโรเปียน อินโด-เจอร์แมนิก, Indo-European, Indo-Germanic 10 12
ira อิหร่าน อินโด-อิหร่าน อิราเนียน, Iranian 2 45
iro Iroquoian   0 14
itc อิตาลิก อินโด-ยูโรเปียน Italic 1 15
jpx ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ริวกิว, Japonic, Japanese, Japanese-Ryukyuan 1 3
kar กะเหรี่ยง ทิเบต-พม่า Karen 0 11
kro Kru Benue-Congo   0 9
map ออสโตรนีเซียน Austronesian 2 23
mkh มอญ-เขมร ออสโตร-เอเชียติก Mon-Khmer 1 50
mno มาโนโบ ฟิลิปปินส์ Manobo 0 1
mun Munda ออสโตร-เอเชียติก   0 23
myn มายัน Mayan 0 27
ngf Trans-New Guinea   5 112
nic ไนเจอร์-คองโก Niger-Congo, Niger-Kordofanian 3 7
nub นูเบียน Nubian 0 10
omq Oto-Manguean   4 39
omv Omotic แอฟโฟร-เอเชียติก   0 13
oto Otomian Oto-Manguean   0 9
phi ฟิลิปปินส์ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ Philippine 2 181
plf มาลาโย-โพลีนีเซียนตอนกลาง มาลาโย-โพลีนีเซียน Central Malayo-Polynesian 0 84
poz มาลาโย-โพลีนีเซียน ออสโตรนีเซียน Malayo-Polynesian 5 40
pqe มาลาโย-โพลีนีเซียนตะวันออก มาลาโย-โพลีนีเซียน Eastern Malayo-Polynesian 2 1
pqw มาลาโย-โพลีนีเซียนตะวันตก มาลาโย-โพลีนีเซียน Western Malayo-Polynesian 0 0
pra ปรากฤต อินโด-อารยัน Prakrit 0 0
qwe เกชวน Quechuan 0 3
roa โรมานซ์ อิตาลิก โรมานิก, ละติน, นีโอละติน, นีโอ-ละติน, Romance, Romanic, Latin, Neolatin, Neo-Latin 1 46
sal Salishan   0 19
sdv Eastern Sudanic Nilo-Saharan   0 82
sem เซมิติก แอฟโฟร-เอเชียติก Semitic 2 2
sio Siouan Siouan-Catawban   0 18
sit จีน-ทิเบต Sino-Tibetan 4 72
sla สลาวิก บัลโต-สลาวิก สลาโวนิก, Slavic, Slavonic 3 1
smi Sami ยูราลิก Saami, Samic, Saamic 0 12
son Songhai Nilo-Saharan Songhay 0 2
sqj Albanian อินโด-ยูโรเปียน   0 5
ssa Nilo-Saharan   5 3
syd Samoyedic ยูราลิก Samoyed, Samodeic 0 8
tai ไท ไท-กะได ไต, Tai 4 21
tbq ทิเบต-พม่า จีน-ทิเบต ทิเบโต-เบอร์มัน, Tibeto-Burman 4 49
trk เตอร์กิก Turkic 3 33
tup Tupian Tupi 1 30
tut อัลไตอิก Altaic 0 1
tuw Tungusic Manchu-Tungus, Tungus 0 13
urj ยูราลิก ฟินโน-ยูกริก, Uralic, Finno-Ugric 6 3
wak Wakashan   0 6
wen Sorbian สลาวิกตะวันตก Lusatian, Wendish 0 2
xgn มองโกลิก มองโกเลียน, Mongolic, Mongolian 0 18
xnd Na-Dene Dene-Yeniseian Na-Dené 1 3
ypk Yupik เอสกิโม Yup'ik, Yuit 0 6
zhx จีน จีน-ทิเบต Sinitic, Chinese 0 17
zle สลาวิกตะวันออก สลาวิก East Slavic 0 6
zls สลาวิกใต้ สลาวิก South Slavic 0 6
zlw สลาวิกตะวันตก สลาวิก West Slavic 1 11
znd Zande   0 6

รหัสยกเว้น[แก้]

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
aav-ban บะห์นาริก ออสโตร-เอเชียติก บานาริก, Bahnaric 1 20
aav-khm ขมุอิก ออสโตร-เอเชียติก Khmuic 0 2
aav-nbn บะห์นาริกเหนือ บะห์นาริก บานาริกเหนือ, North Bahnaric 0 2
aav-pal Palaungic ออสโตร-เอเชียติก   0 1
alv-edo Edoid Volta-Niger   0 33
alv-kwa Kwa แอตแลนติก-คองโก   0 44
alv-mbm Mbum Savanna   0 2
alv-sav Savanna แอตแลนติก-คองโก   2 9
alv-sng Senegambian แอตแลนติก-คองโก   0 16
alv-von Volta-Niger แอตแลนติก-คองโก   1 17
ath-nor North Athabaskan Athabaskan Northern Athabaskan 0 11
ath-pco Pacific Coast Athabaskan Athabaskan   0 8
aus-arn Arnhem Gunwinyguan, Macro-Gunwinyguan 1 11
aus-bub Bunuban Bunaban 0 2
aus-cww Central New South Wales Pama-Nyungan   0 6
aus-dal Daly   0 11
aus-dyb Dyirbalic Pama-Nyungan   0 2
aus-gar Garawan   0 2
aus-gun Gunwinyguan Arnhem Gunwingguan 0 8
aus-kar Karnic Pama-Nyungan   0 9
aus-nga Ngayarda Southwest Pama-Nyungan   0 12
aus-nyu Nyulnyulan   0 4
aus-pam Pama-Nyungan   9 73
aus-pmn Paman Pama-Nyungan   0 19
aus-psw Southwest Pama-Nyungan Pama-Nyungan   1 16
aus-rnd Arandic Pama-Nyungan   0 1
aus-tnk Tangkic   0 4
aus-wdj Iwaidjan Yiwaidjan 0 7
aus-yid Yidinyic Pama-Nyungan   0 1
aus-yol Yolngu Pama-Nyungan Yolŋu, Yolngu Matha 0 11
aus-yuk Yuin-Kuric Pama-Nyungan   0 3
awd-nwk Nawiki Arawakan Newiki 0 14
awd-taa Ta-Arawakan Arawakan Ta-Arawak, Ta-Maipurean 0 1
azc-cup Cupan Takic   0 4
azc-nah นาวัน ยูโต-แอซเทกัน แอซเทกัน, Nahuan, Aztecan 0 32
azc-num Numic ยูโต-แอซเทกัน   0 8
azc-tak Takic ยูโต-แอซเทกัน   1 4
azc-trc Taracahitic ยูโต-แอซเทกัน Taracahitan 0 10
bnt-ngu Nguni แบนทู Ngoni 0 7
cau-abz Abkhaz-Abaza คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ Abazgi, Abkhaz-Tapanta 0 3
cau-ava Avaro-Andian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Avar-Andian, Avar-Andi, Avar-Andic, Andian 0 10
cau-cir Circassian คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ Cherkess 0 3
cau-drg Dargwa คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Dargin 0 2
cau-lzg Lezghian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Lezgi, Lezgian, Lezgic 0 10
cau-nec คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ Northeast Caucasian, Dagestanian, Nakho-Dagestanian, Caspian 5 5
cau-nkh Nakh คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ-ตอนกลาง, North-Central Caucasian 0 4
cau-nwc คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ Northwest Caucasian, Abkhazo-Adyghean, Abkhaz-Adyghe, Pontic 2 2
cau-tsz Tsezian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Tsezic, Didoic 0 6
ccs-gzn Georgian-Zan คาร์ทเวเลียน Karto-Zan 1 4
ccs-zan Zan Georgian-Zan Zanuri, Colchian 0 1
cdc-cbm ชาดิกตอนกลาง ชาดิก Central Chadic, Biu-Mandara 0 45
cdc-est ชาดิกตะวันออก ชาดิก East Chadic 0 18
cdc-mas Masa ชาดิก   0 1
cdc-wst ชาดิกตะวันตก ชาดิก West Chadic 0 44
cel-bry Brythonic เคลติก   0 11
cel-gae Goidelic เคลติก Gaelic 0 6
csu-sar Sara Central Sudanic   0 13
esx-esk เอสกิโม Eskimo-Aleut Eskimo 2 1
esx-inu อินุอิต เอสกิโม Inuit 0 8
fiu-fin ฟินนิก ยูราลิก Finnic 0 14
gmw-fri ฟรีเซียน เจอร์แมนิกตะวันตก Frisian 0 4
hmx-mie เมี่ยน ม้ง-เมี่ยน Mien 0 6
iir-nur Nuristani อินโด-อิหร่าน   0 7
inc-dar Dardic อินโด-อารยัน   0 14
inc-rom Romani อินโด-อารยัน Romany, Gypsy, Gipsy 0 10
ine-ana อานาโตเลียน อินโด-ยูโรเปียน Anatolian 0 13
ine-bsl บัลโต-สลาวิก อินโด-ยูโรเปียน Balto-Slavic 2 1
ine-toc Tocharian อินโด-ยูโรเปียน Tokharian 0 3
ira-eas อิหร่านตะวันออก อิหร่าน Eastern Iranian 0 13
ira-wes อิหร่านตะวันตก อิหร่าน Western Iranian 0 26
jpx-ryu ริวกิว ญี่ปุ่น Ryukyuan 0 12
khi-kho Khoe Kwadi-Khoe, Central Khoisan 0 6
khi-kxa Kx'a Kxa, Ju-ǂHoan 0 3
khi-tuu Tuu Kwi, Taa-Kwi, Southern Khoisan, Taa-ǃKwi, Taa-ǃUi, ǃUi-Taa 0 4
map-ata Atayalic ออสโตรนีเซียน   0 1
mkh-vie เวียตติก มอญ-เขมร Vietic 0 12
nai-cat Catawban Siouan-Catawban   0 2
nai-chu Chumashan   0 7
nai-ckn Chinookan   0 4
nai-ker Keresan   0 2
nai-kta Kiowa-Tanoan   0 7
nai-len Lencan Lenca 0 2
nai-mdu Maiduan   0 5
nai-min Misumalpan Macro-Chibchan Misuluan, Misumalpa 0 3
nai-miz Mixe-Zoquean Mixe-Zoque 0 11
nai-mus Muskogean Muskhogean 0 7
nai-pal Palaihnihan   0 2
nai-pom Pomoan Hokan Pomo, Kulanapan 0 8
nai-sca Siouan-Catawban   2 1
nai-shp Sahaptian   0 6
nai-shs Shastan Hokan   0 4
nai-tot Totozoquean   0 1
nai-tqn Tequistlatecan Hokan Tequistlatec, Chontal, Chontalan, Oaxacan Chontal, Chontal of Oaxaca 0 3
nai-ttn Totonacan Totonac, Totonac-Tepehua, Totonacan-Tepehuan 0 9
nai-utn Utian Yok-Utian Miwok-Costanoan, Mutsun 0 3
nai-wtq Wintuan Wintun 0 3
nai-xin Xincan Xinca 0 7
nai-yok Yokutsan Yok-Utian Yokuts, Mariposan, Mariposa 0 8
nai-you Yok-Utian   2 8
nai-yuc Yuman-Cochimí   0 11
ngf-fin Finisterre Trans-New Guinea   0 40
ngf-mad Madang Trans-New Guinea   0 6
ngf-okk Ok Trans-New Guinea   0 6
ngf-sbh South Bird's Head Trans-New Guinea   0 3
nic-bco Benue-Congo Volta-Congo   3 97
nic-bod Bantoid Benue-Congo   2 106
nic-grf Grassfields Bantoid Grassfields Bantu, Wide Grassfields 1 18
nic-gur Gur Savanna Voltaic 0 32
nic-knj Kainji Benue-Congo   0 22
nic-ubg Ubangian Volta-Congo   1 29
nic-vco Volta-Congo แอตแลนติก-คองโก   2 1
omq-maz Mazatecan Oto-Manguean Mazatec 0 7
omq-mix Mixtecan Oto-Manguean   1 53
omq-tri Trique Mixtecan Triqui 0 3
omq-zap Zapotecan Oto-Manguean   0 58
paa-arf Arafundi   0 3
paa-iwm Iwam   0 1
paa-kag Kainantu-Goroka Trans-New Guinea   0 12
paa-lkp Lakes Plain   0 12
paa-lsp Lower Sepik Nor-Pondo 0 2
paa-mai Mairasi   0 1
paa-msk Sko Skou 0 4
paa-ram Ramu   0 3
paa-spk Sepik   0 17
phi-kal Kalamian ฟิลิปปินส์ Calamian 0 1
poz-aay Admiralty Islands โอเชียนิก   0 27
poz-bnn บอร์เนียวเหนือ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ North Bornean 2 7
poz-bop บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ มาลาโย-โพลีนีเซียน Borneo-Philippines 6 0
poz-bre East Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 1
poz-brw West Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 2
poz-btk Bungku-Tolaki ซุนดา-ซูลาเวซี   0 6
poz-cln นิวแคลิโดเนียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก New Caledonian 0 30
poz-hce Halmahera-Cenderawasih มาลาโย-โพลีนีเซียนตะวันออก   0 40
poz-kal Kaili-Pamona ซุนดา-ซูลาเวซี   0 4
poz-lgx Lampungic ซุนดา-ซูลาเวซี   0 2
poz-mcm มาลาโย-จามิก มาลาโย-ซุมบาวัน Malayo-Chamic 2 3
poz-mic ไมโครนีเซียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก Micronesian 0 20
poz-mly มาเลย์อิก มาลาโย-จามิก Malayic 0 20
poz-msa มาลาโย-ซุมบาวัน ซุนดา-ซูลาเวซี Malayo-Sumbawan 1 5
poz-mun Muna-Buton ซุนดา-ซูลาเวซี   0 2
poz-nws Northwest Sumatran ซุนดา-ซูลาเวซี   1 5
poz-occ โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก โอเชียนิก Central-Eastern Oceanic 5 10
poz-oce โอเชียนิก มาลาโย-โพลีนีเซียนตะวันออก Oceanic 3 23
poz-ocw โอเชียนิกตะวันตก โอเชียนิก Western Oceanic 0 225
poz-pol โพลีนีเซียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก Polynesian 0 41
poz-san Sabahan บอร์เนียวเหนือ   0 12
poz-sbj Sama-Bajaw บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 7
poz-slb Saluan-Banggai ซุนดา-ซูลาเวซี   0 2
poz-sls Southeast Solomonic โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 25
poz-ssw South Sulawesi ซุนดา-ซูลาเวซี   0 11
poz-sus ซุนดา-ซูลาเวซี มาลาโย-โพลีนีเซียน ซุนดา-สุลาเวสี, Sunda-Sulawesi 10 9
poz-swa North Sarawakan บอร์เนียวเหนือ   0 24
poz-tot Tomini-Tolitoli ซุนดา-ซูลาเวซี   0 1
poz-vnc North-Central Vanuatu โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 86
poz-wot Wotu-Wolio ซุนดา-ซูลาเวซี   0 1
qfa-adm Andamanese   0 12
qfa-cka Chukotko-Kamchatkan   0 5
qfa-dgn Dogon   0 19
qfa-dny Dene-Yeniseian Dené-Yeniseian 2 0
qfa-hur Hurro-Urartian   0 3
qfa-kad Kadu   0 6
qfa-kor เกาหลี โคเรียน, Korean 0 5
qfa-mal Left May   0 3
qfa-mch Macro-Chibchan   2 0
qfa-sub substrate   0 0
qfa-tak ไท-กะได ไดอิก, กะได, กระ-ได, Tai-Kadai, Daic, Kadai, Kra-Dai 1 23
qfa-tap Timor-Alor-Pantar   0 2
qfa-tor Torricelli   0 57
qfa-tyn Tyrsenian   0 2
qfa-yen Yeniseian Dene-Yeniseian Yeniseic, Yenisei-Ostyak 0 7
qfa-yuk Yukaghir Yukagir, Jukagir 0 3
roa-oil Oïl โรมานซ์   0 15
sai-ara Araucanian   0 1
sai-aym Aymaran   0 2
sai-bar Barbacoan Barbakoan 0 4
sai-car Cariban Carib 0 37
sai-chc Chocoan Choco, Chocó 0 9
sai-cho Chonan Chon 0 1
sai-cpc Chapacuran   0 7
sai-crn Charruan Charrúan 0 3
sai-ctc Catacaoan   0 2
sai-guc Guaicuruan Guaicurú, Guaycuruana, Guaikurú, Guaycuruano, Guaykuruan, Waikurúan 0 4
sai-guh Guahiban Guahiboan, Guajiboan, Wahivoan 0 3
sai-hrp Huarpean Warpean, Huarpe, Warpe 0 2
sai-jee Macro-Jê Gê, Jean, Gean, Jê-Kaingang, Ye 0 7
sai-jir Jirajaran Hiraháran 0 3
sai-jiv Jivaroan Hívaro, Jibaro, Jibaroan, Jibaroana, Jívaro 0 4
sai-ktk Katukinan Catuquinan 0 2
sai-mas Mascoian Mascoyan, Maskoian, Enlhet-Enenlhet 0 3
sai-mgc Mataco-Guaicuru   0 1
sai-mje Macro-Jê Macro-Gê 1 13
sai-mtc Matacoan   0 4
sai-mur Muran Mura 0 1
sai-nmk Nambikwaran Nambicuaran, Nambiquaran, Nambikuaran 0 8
sai-otm Otomacoan Otomákoan, Otomakoan 0 3
sai-pan Panoan Pano-Tacanan Pano 0 27
sai-pat Pano-Tacanan Pano-Tacana, Pano-Takana, Páno-Takána, Pano-Takánan 2 0
sai-tac Tacanan Pano-Tacanan   0 6
sai-tuc Tucanoan   0 25
sai-tyu Ticuna-Yuri   0 3
sai-ucp Uru-Chipaya Uru-Chipayan 0 1
sai-wic Wichí   0 3
sai-wit Witotoan Huitotoan 0 7
sai-ynm Yanomami Yanomam, Shamatari, Yamomami, Yanomaman 0 1
sai-zam Zamucoan Samúkoan 0 1
sai-zap Zaparoan Záparoan, Saparoan, Sáparoan, Záparo, Zaparoano, Zaparoana 0 6
sem-ara แอราเมอิก เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ Aramaic 0 16
sem-arb อาหรับ เซมิติกตอนกลาง อาระบิก, อารบิก, Arabic 0 38
sem-can Canaanite เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ   0 7
sem-cen เซมิติกตอนกลาง เซมิติกตะวันตก Central Semitic 2 7
sem-eas เซมิติกตะวันออก เซมิติก East Semitic 0 2
sem-eth Ethiopian Semitic เซมิติกใต้ Afro-Semitic, Ethiopian, Ethiopic, Ethiosemitic 0 16
sem-nwe เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ เซมิติกตอนกลาง Northwest Semitic 2 2
sem-osa Old South Arabian เซมิติกใต้ Epigraphic South Arabian, Sayhadic 0 2
sem-sar South Arabian เซมิติกใต้ Modern South Arabian 0 4
sem-sou เซมิติกใต้ เซมิติกตะวันตก South Semitic 3 0
sem-wes เซมิติกตะวันตก เซมิติก West Semitic 2 0
sgn-fsl French Sign Languages ภาษามือ   0 3
sgn-gsl German Sign Languages ภาษามือ   0 2
sgn-jsl Japanese Sign Languages ภาษามือ   0 3
sit-qia Qiangic จีน-ทิเบต   0 10
sit-tan Tani จีน-ทิเบต   0 7
ssa-fur Fur Nilo-Saharan   0 1
ssa-sah Saharan Nilo-Saharan   0 6
tai-cen ไทตอนกลาง ไท Central Tai 0 0
tai-cho ไทฉงจั่ว ไท Chongzuo Tai 0 3
tai-nor ไทเหนือ ไท Northern Tai 0 2
tai-sap ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้ เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซาปา-ไทย, Sapa-Southwestern Tai, Sapa-Thai 1 1
tai-swe ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้ Southwestern Tai 0 14
tai-tay ตั่ย เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ Tày 0 2
tai-wen เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ ไท Wenma-Southwestern Tai 2 0
tbq-brm พม่า ทิเบต-พม่า เบอร์มิช, Burmish 0 7
tbq-kuk Kukish ทิเบต-พม่า   0 50
tbq-lol Loloish ทิเบต-พม่า   0 90
trk-kip Kipchak เตอร์กิก Kypchak, Qypchaq, Northwestern Turkic 0 7
trk-ogr Oghur เตอร์กิก Lir-Turkic, r-Turkic 0 2
trk-ogz Oghuz เตอร์กิก Southwestern Turkic 0 9
tup-gua Tupi-Guarani Tupian Tupí-Guaraní 0 50
urj-mdv Mordvinic ยูราลิก   0 3
urj-prm Permic ยูราลิก   0 4
urj-ugr Ugric ยูราลิก   0 5

รหัสพิเศษ[แก้]

รหัสเหล่านี้ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา แต่สามารถนำมาใช้ได้ในบางกรณี

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
art ภาษาประดิษฐ์ ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา constructed, artificial, planned 0 32
crp creole or pidgin ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา   0 71
kdo Kordofanian ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา   0 0
paa ปาปวน ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา Papuan 0 53
qfa-iso ภาษาโดดเดี่ยว ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา isolate 0 35
qfa-mix ภาษาผสม ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา mixed 0 8
qfa-not ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา not a family 8 2
sgn ภาษามือ ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา sign 3 132