วิธีใช้:การสร้างตาราง

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี


นโยบาย
นโยบาย
คู่มือพื้นฐาน
การแก้ไขหน้า
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การสร้างลิงก์
อ้างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน

การสร้างตาราง ในวิกิพจนานุกรม สามารถสร้างโดยใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายขีดตั้ง หรือใช้คำสั่งของ HTMLสร้างได้

ตัวอย่างตารางแบบพื้นฐาน[แก้ไข]

สามารถทำได้ 2 แบบคือ แบบที่ 1

{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

และ แบบที่ 2

{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1
| หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

รูปแบบทั้งสองด้านบน จะแสดงผลดังนี้

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

ใช้รูปแบบสีและเส้นขอบมาตรฐานของวิกิ โดยเพิ่ม class="wikitable" ลงไปที่บรรทัดแรก

{| class="wikitable"
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

จะแสดงผล

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

การใช้สีในตาราง[แก้ไข]

การใช้สีในตาราง สามารถกำหนดได้สองแบบคือ กำหนดตามรหัสสีที่เป็น เลขฐาน16จำนวนสามหลัก จาก 000000 ถึง FFFFFF หรือกำหนดตามชื่อสีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 ชื่อสีมาตรฐาน และรหัสได้แก่

Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

สำหรับสีทั้งหมดดูได้ที่บทความหลัก สีที่ใช้ในเว็บ