หมวดหมู่:กลุ่มภาษายูโต-แอซเทกัน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ภาษาแบ่งตามกลุ่มภาษา » ยูโต-แอซเทกัน

This is the main category of the กลุ่มภาษายูโต-แอซเทกัน.

Information about ยูโต-แอซเทกัน:

แก้ไขข้อมูลกลุ่มภาษา
ชื่อบัญญัติยูโต-แอซเทกัน
ชื่อพ้อง
  • Uto-Aztecan
  • Uto-Aztekan
รหัสกลุ่มภาษาazc
บรรพบุรุษร่วมยูโต-แอซเทกันดั้งเดิม
กลุ่มภาษาแม่ ยังไม่จัดประเภท
วิกิสนเทศQ34073

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่