หมวดหมู่:กลุ่มภาษาเบอร์โม-เชียงอิก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ภาษาแบ่งตามกลุ่มภาษา » ซีโน-ทิเบตัน » เบอร์โม-เชียงอิก

This is the main category of the กลุ่มภาษาเบอร์โม-เชียงอิก.

Information about เบอร์โม-เชียงอิก:

แก้ไขข้อมูลกลุ่มภาษา
ชื่อบัญญัติเบอร์โม-เชียงอิก
ชื่อพ้อง
  • พม่า-เชียง
  • ทิเบโต-เบอร์มัน‎ตะวันออก
  • ทิเบต-พม่า‎ตะวันออก
  • Burmo-Qiangic
  • Eastern Tibeto-Burman
รหัสกลุ่มภาษาtbq-buq
บรรพบุรุษร่วมไม่มี
กลุ่มภาษาแม่
วิกิสนเทศQ16056278

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่