หมวดหมู่:คำนามนับไม่ได้ภาษาลิทัวเนีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ลิทัวเนีย » คำหลัก » คำนาม » คำนามนับไม่ได้

คำนามภาษาลิทัวเนีย ที่บ่งชี้ qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals.


หน้าในหมวดหมู่ "คำนามนับไม่ได้ภาษาลิทัวเนีย"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้