หมวดหมู่:คำนามภาษากะเหรี่ยงปะโอ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กะเหรี่ยงปะโอ » คำหลัก » คำนาม

ศัพท์ภาษากะเหรี่ยงปะโอ ที่บ่งชี้บุคคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานที่ ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคิด