หมวดหมู่:ภาษาจ้วงไต้

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » จ้วงไต้

ภาษาจ้วงไต้
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาจ้วงไต้
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาจ้วงไต้
ภาษาจ้วงไต้
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจ้วงไต้
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาจ้วงไต้
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจ้วงไต้
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาจ้วงไต้
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาจ้วงไต้
ดัชนี:ภาษาจ้วงไต้
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาจ้วงไต้
จ้วงไต้

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาจ้วงไต้

ข้อมูลเกี่ยวกับ จ้วงไต้:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ จ้วงไต้
ชื่ออื่น ๆ
  • จ้วงเหวินหม่า
  • ถู่เหวินหม่า
  • เหวินหม่า
  • Dai Zhuang
  • Wenma Zhuang
  • Wenma Thu
  • Wenma
รหัสภาษา zhd
ตระกูล/กลุ่มภาษา ตั่ย
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด