หมวดหมู่:ภาษาชูวัช

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาชูวัช
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาชูวัช
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาชูวัช
ภาษาชูวัช
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาชูวัชในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาชูวัช
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาชูวัช
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาชูวัช
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาชูวัช
ชูวัช

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาชูวัช

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาชูวัช:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติชูวัช
ชื่อพ้อง
  • Chuvash
รหัสภาษาcv
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโอคูร์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:cv-translit
วิกิสนเทศQ33348


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้