หมวดหมู่:ภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
ซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • จีน-ทิเบตดั้งเดิม
  • Proto-Sino-Tibetan
รหัสภาษาsit-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาซีโน-ทิเบตัน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ45961

ซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ซีโน-ทิเบตันดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด