ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาซูก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาซูก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซูก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซูก
ภาษาเตาซุก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซูกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาซูก
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซูก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซูก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซูก
ซูก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซูก

ภาษานี้เป็นพูดในฟิลิปปินส์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซูก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซูก
ชื่อพ้อง
  • เตาซุก
  • Tausug
  • Sūg
รหัสภาษาtsg
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟิลิปปินส์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34142


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้