หมวดหมู่:ภาษาตาฮีตี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตาฮีตี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตาฮีตี

ภาษานี้พูดในเฟรนช์พอลินีเชีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตาฮีตี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตาฮีตี
ชื่อพ้อง
  • Tahitian
รหัสภาษาty
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาพอลินีเชียนตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34128

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้