หมวดหมู่:ภาษาตาฮีตี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาตาฮีตี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาตาฮีตี
ty.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาตาฮีตี
ภาษาตาฮีตี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตาฮีตีในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาตาฮีตี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาตาฮีตี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาตาฮีตี
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาตาฮีตี
ตาฮีตี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตาฮีตี

ภาษานี้เป็นพูดในเฟรนช์พอลินีเชีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตาฮีตี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตาฮีตี
ชื่อพ้อง
  • Tahitian
รหัสภาษาty
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาพอลินีเชียนตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34128


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้