หมวดหมู่:ภาษานอร์สดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานอร์สดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานอร์สดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานอร์สดั้งเดิม
ภาษานอร์สดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานอร์สดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานอร์สดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานอร์สดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานอร์สดั้งเดิม
นอร์สดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์สดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์สดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์สดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Scandinavian
  • Primitive Norse
  • Proto-Nordic
  • Ancient Nordic
  • Ancient Scandinavian
  • Old Nordic
  • Old Scandinavian
  • Proto-North Germanic
  • North Proto-Germanic
  • Common Scandinavian
รหัสภาษาgmq-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Runr-translit
วิกิสนเทศQ1671294


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด