หมวดหมู่:ภาษาพรอว็องส์เก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » พรอว็องส์เก่า

ภาษาพรอว็องส์เก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาพรอว็องส์เก่า
pro.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาพรอว็องส์เก่า
ภาษาพรอว็องส์เก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาพรอว็องส์เก่า
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาพรอว็องส์เก่า
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาพรอว็องส์เก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาพรอว็องส์เก่า
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาพรอว็องส์เก่า
ดัชนี:ภาษาพรอว็องส์เก่า
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาพรอว็องส์เก่า
พรอว็องส์เก่า

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาพรอว็องส์เก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับ พรอว็องส์เก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ พรอว็องส์เก่า
ชื่ออื่น ๆ
  • อ็อกซิตันเก่า
  • Old Provençal
  • Old Occitan
รหัสภาษา pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา โรมานซ์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้