หมวดหมู่:ภาษามลายูบรูไน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มลายูบรูไน

ภาษามลายูบรูไน
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามลายูบรูไน
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามลายูบรูไน
ภาษามลายูบรูไน
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูบรูไน
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษามลายูบรูไน
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษามลายูบรูไน
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามลายูบรูไน
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษามลายูบรูไน
ดัชนี:ภาษามลายูบรูไน
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษามลายูบรูไน
มลายูบรูไน

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษามลายูบรูไน

ข้อมูลเกี่ยวกับ มลายูบรูไน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ มลายูบรูไน
ชื่ออื่น ๆ
  • Brunei Malay
  • Brunei
รหัสภาษา kxd
ตระกูล/กลุ่มภาษา มาเลย์อิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้