หมวดหมู่:ภาษามลายูปัตตานี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มลายูปัตตานี

ภาษามลายูปัตตานี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามลายูปัตตานี
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามลายูปัตตานี
ภาษามลายูปัตตานี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูปัตตานี
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษามลายูปัตตานี
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษามลายูปัตตานี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามลายูปัตตานี
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษามลายูปัตตานี
ดัชนี:ภาษามลายูปัตตานี
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษามลายูปัตตานี
มลายูปัตตานี

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษามลายูปัตตานี

ข้อมูลเกี่ยวกับ มลายูปัตตานี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ มลายูปัตตานี
ชื่ออื่น ๆ
  • มลายูปาตานี
  • มาเลย์ปัตตานี
  • Pattani Malay
รหัสภาษา mfa
ตระกูล/กลุ่มภาษา มาเลย์อิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่