หมวดหมู่:ภาษามาลายาลัม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มาลายาลัม

ภาษามาลายาลัม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามาลายาลัม
ml.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามาลายาลัม
ภาษามาลายาลัม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามาลายาลัม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษามาลายาลัม
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษามาลายาลัม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามาลายาลัม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษามาลายาลัม
ดัชนี:ภาษามาลายาลัม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษามาลายาลัม
มาลายาลัม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษามาลายาลัม

ข้อมูลเกี่ยวกับ มาลายาลัม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ มาลายาลัม
ชื่ออื่น ๆ
  • Malayalam
รหัสภาษา ml
ตระกูล/กลุ่มภาษา ดราวิเดียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่