หมวดหมู่:ภาษาสลาวิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » สลาวิกดั้งเดิม

ภาษาสลาวิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาสลาวิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
Proto-Slavic language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาสลาวิกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของสลาวิกดั้งเดิม
สลาวิกดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาสลาวิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ สลาวิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติสลาวิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • สลาวิกสามัญ
  • Proto-Slavic
  • Common Slavic
รหัสภาษาsla-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา สลาวิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ747537

สลาวิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in สลาวิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้