หมวดหมู่:ภาษาสลาวิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาสลาวิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาสลาวิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
Proto-Slavic language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาสลาวิกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาสลาวิกดั้งเดิม
สลาวิกดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » สลาวิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาสลาวิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาสลาวิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติสลาวิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • สลาวิกสามัญ
  • Proto-Slavic
  • Common Slavic
รหัสภาษาsla-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ747537

สลาวิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in สลาวิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่