หมวดหมู่:ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
อิตาลิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอิตาลิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอิตาลิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Italic
รหัสภาษาitc-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิตาลิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ17102720

อิตาลิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อิตาลิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด