หมวดหมู่:ภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อินโด-อารยันดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอินโด-อารยันดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Indo-Aryan
รหัสภาษาinc-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ23808344

อินโด-อารยันดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อินโด-อารยันดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้