หมวดหมู่:ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
Proto-Indo-Iranian language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • อินโด-อิหร่านดั้งเดิม
  • Proto-Indo-Iranian
รหัสภาษาiir-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา อินโด-อิเรเนียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ966439

อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้