หมวดหมู่:ภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
ภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอิเรเนียนดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม
อิเรเนียนดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอิเรเนียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอิเรเนียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • อิหร่านดั้งเดิม
  • Proto-Iranian
รหัสภาษาira-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิเรเนียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ4167865

อิเรเนียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อิเรเนียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้