หมวดหมู่:ภาษาอุยกูร์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอุยกูร์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอุยกูร์
ug.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอุยกูร์
ภาษาอุยกูร์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอุยกูร์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอุยกูร์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอุยกูร์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอุยกูร์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอุยกูร์
อุยกูร์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอุยกูร์

ภาษานี้เป็นพูดในจีน and คาซัคสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอุยกูร์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอุยกูร์
ชื่อพ้อง
  • Uyghur
  • Uigur
  • Uighur
  • Uygur
รหัสภาษาug
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาการ์ลุก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ13263


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่