หมวดหมู่:ภาษาเขมรถิ่นไทย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เขมรถิ่นไทย

ภาษาเขมรถิ่นไทย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเขมรถิ่นไทย
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย
d:Q3502234
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรถิ่นไทย
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเขมรถิ่นไทย
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทย
ดัชนี:ภาษาเขมรถิ่นไทย
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาเขมรถิ่นไทย
เขมรถิ่นไทย

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาเขมรถิ่นไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับ เขมรถิ่นไทย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ เขมรถิ่นไทย
ชื่ออื่น ๆ
  • เขมรเหนือ
  • เขมรสุรินทร์
  • Thai Khmer
  • Northern Khmer
  • Surin Khmer
รหัสภาษา kxm
ตระกูล/กลุ่มภาษา มอญ-เขมร
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้