หมวดหมู่:ภาษาแซกซันเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แซกซันเก่า

ภาษาแซกซันเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแซกซันเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
Old Saxon
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแซกซันเก่า
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาแซกซันเก่า
ดัชนี:ภาษาแซกซันเก่า
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของแซกซันเก่า
แซกซันเก่า

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาแซกซันเก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับ แซกซันเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแซกซันเก่า
ชื่อพ้อง
  • เยอรมันต่ำเก่า
  • Old Saxon
  • Old Low German
รหัสภาษาosx
ตระกูล/กลุ่มภาษา เจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ35219


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด