หมวดหมู่:ภาษาแซกซันเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาแซกซันเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแซกซันเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
ภาษาแซกซันเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแซกซันเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาแซกซันเก่า
แซกซันเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแซกซันเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเยอรมนี and เนเธอร์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแซกซันเก่า
ชื่อพ้อง
  • เยอรมันต่ำเก่า
  • Old Saxon
  • Old Low German
รหัสภาษาosx
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาLow German
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ35219


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่