หมวดหมู่:ภาษาแบชเคียร์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาแบชเคียร์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแบชเคียร์
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแบชเคียร์
ภาษาบัชกอร์ต
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแบชเคียร์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาแบชเคียร์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาแบชเคียร์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแบชเคียร์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาแบชเคียร์
แบชเคียร์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แบชเคียร์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแบชเคียร์

ภาษานี้พูดในรัสเซีย, คาซัคสถาน, และ อุซเบกิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแบชเคียร์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแบชเคียร์
ชื่อพ้อง
  • บัชคีร์
  • บัชคอร์
  • Bashkir
รหัสภาษาba
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาคิปชาก-โบลการ์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:ba-translit
วิกิสนเทศQ13389


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่