หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาแอฟริคานส์ที่สืบทอดจากภาษาดัตช์กลาง