หมวดหมู่:อักษรกรีก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระ-พยัญชนะ » อักษรกรีก

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรกรีก

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรกรีกอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรกรีก

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรกรีกแทนด้วยรหัส Grek, Polyt

อักษรกรีกเป็นอักษรสระ-พยัญชนะ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่