หมวดหมู่:อักษรจาม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรจาม

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรจาม

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรจามอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรจาม

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรจามแทนด้วยรหัส Cham

อักษรจามเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้