หมวดหมู่:อักษรจีนตัวเต็ม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรคำ » อักษรจีนตัวเต็ม

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรจีนตัวเต็ม

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรจีนตัวเต็มอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรจีนตัวเต็ม

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรจีนตัวเต็มแทนด้วยรหัส Hant

อักษรจีนตัวเต็มเป็นอักษรคำ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้