หมวดหมู่:อักษรญี่ปุ่น

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรคำ » อักษรญี่ปุ่น

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรญี่ปุ่นอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรญี่ปุ่น

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรญี่ปุ่นแทนด้วยรหัส Jpan

อักษรญี่ปุ่นเป็นอักษรคำ

อักษรญี่ปุ่นเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้

หน้าในหมวดหมู่ "อักษรญี่ปุ่น"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้