หมวดหมู่:อักษรทิเบต

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรทิเบต

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรทิเบต

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรทิเบตอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรทิเบต

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรทิเบตแทนด้วยรหัส Tibt

อักษรทิเบตเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่