หมวดหมู่:อักษรศารทา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรศารทา

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรศารทา

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรศารทาอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรศารทา

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรศารทาแทนด้วยรหัส Shrd

อักษรศารทาเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้