หมวดหมู่:อักษรเกาหลี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรคำ » อักษรเกาหลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเกาหลี

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเกาหลีอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเกาหลี

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเกาหลีแทนด้วยรหัส Kore

อักษรเกาหลีเป็นอักษรคำ

อักษรเกาหลีเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้