หมวดหมู่:อักษรเชโรกี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรพยางค์ » อักษรเชโรกี

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเชโรกี

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเชโรกีอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเชโรกี

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเชโรกีแทนด้วยรหัส Cher

อักษรเชโรกีเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้