หมวดหมู่:อักษรเตลูกู

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรเตลูกู

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเตลูกู

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเตลูกูอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเตลูกู

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเตลูกูแทนด้วยรหัส Telu

อักษรเตลูกูเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้