หมวดหมู่:อักษรโอริยา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรโอริยา

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรโอริยา

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรโอริยาอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรโอริยา

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรโอริยาแทนด้วยรหัส Orya

อักษรโอริยาเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้