หมวดหมู่:อักษรไทเวียด

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรไทเวียด

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรไทเวียด

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรไทเวียดอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรไทเวียด

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรไทเวียดแทนด้วยรหัส Tavt

อักษรไทเวียดเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้