แม่แบบ:trans-top

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

Use this template to display a ส่วน “คำแปลภาษาอื่น”. It should not be used for anything else.

พารามิเตอร์[แก้ไข]

1=
The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.
id=
The sense id of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{trans-see}} or {{trans-top-also}}) should have the same id.
column-width=
A word indicating the column width of the columns in the translation table. This is only to be used in exceptional cases:
  • You can specify column-width=wide for entries with extremely long translations, such as Taumata....
  • You can specify column-width=narrow for extremely large translation boxes where the translations are generally very short and simple, such as water/translations.

การใช้[แก้ไข]

The template should be used in combination with {{trans-bottom}}, which marks the end of the table.

{{trans-top|<!-- gloss here -->}}
{{trans-bottom}}

ตัวอย่าง[แก้ไข]

E.g. on word:

==== คำแปลภาษาอื่น ====
{{trans-top|unit of language}}
* Basque: {{t|eu|hitz}}
* Dutch: {{t|nl|woord|n}}
* French: {{t|fr|mot|m}}
* German: {{t|de|Wort|n}}
* Greek: {{t+|el|λέξη|f|tr=léxi|sc=Grek}}, {{t|el|κουβέντα|f|tr=kouvénta|sc=Grek}}, {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}, {{t|it|vocabolo|m}}, {{t|it|termine|m}}
* Japanese: {{t|ja|言葉|tr=kotoba|sc=Jpan}}, {{t|ja|単語|tr=tango|sc=Jpan}}
* Latin: {{t|la|vocabulum|n}}, {{t|la|verbum|n}}
* Russian: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
* Spanish: {{t|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}


{{trans-top|something promised}}
* French: {{t|fr|parole|f}}
* German: {{t|de|Ehrenwort|n}}
* Greek: {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}
* Portuguese: {{t|pt|palavra}}
* Russian: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
{{trans-bottom}}
แสดงผลเป็น

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

TemplateData[แก้ไข]

Marks the beginning of a translation table

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
gloss1

The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.

ตัวอย่าง
enjoy; have affection for
สตริงแนะนำ
sense IDid

The sense ID of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{temp|senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{temp|trans-see}} or {{temp|trans-top-also}}) should have the same ID.

บรรทัดเลือกได้
column widthcolumn-width

A word indicating the column width of the columns in the translation table. This is only to be used in exceptional cases: You can specify <code>column-width=wide</code> for entries with extremely long translations, such as [[Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu]]. You can specify <code>column-width=narrow</code> for extremely large translation boxes where the translations are generally very short and simple, such as [[water/translations]].

ค่าที่แนะนำ
narrow wide
บรรทัดเลือกได้