ข้ามไปเนื้อหา

ekosysteemi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]
วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

ekosysteemi

  1. ระบบนิเวศ

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ ekosysteemi (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก ekosysteemi ekosysteemit
สัมพันธการก ekosysteemin ekosysteemien
ภาคยการก ekosysteemia ekosysteemeja
illative ekosysteemiin ekosysteemeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteemi ekosysteemit
กรรมการก nom. ekosysteemi ekosysteemit
gen. ekosysteemin
สัมพันธการก ekosysteemin ekosysteemien
ภาคยการก ekosysteemia ekosysteemeja
inessive ekosysteemissa ekosysteemeissa
elative ekosysteemista ekosysteemeista
illative ekosysteemiin ekosysteemeihin
adessive ekosysteemilla ekosysteemeilla
อปาทานการก ekosysteemilta ekosysteemeilta
allative ekosysteemille ekosysteemeille
essive ekosysteemina ekosysteemeina
translative ekosysteemiksi ekosysteemeiksi
abessive ekosysteemitta ekosysteemeitta
instructive ekosysteemein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ekosysteemi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteemini ekosysteemini
กรรมการก nom. ekosysteemini ekosysteemini
gen. ekosysteemini
สัมพันธการก ekosysteemini ekosysteemieni
ภาคยการก ekosysteemiani ekosysteemejani
inessive ekosysteemissani ekosysteemeissani
elative ekosysteemistani ekosysteemeistani
illative ekosysteemiini ekosysteemeihini
adessive ekosysteemillani ekosysteemeillani
อปาทานการก ekosysteemiltani ekosysteemeiltani
allative ekosysteemilleni ekosysteemeilleni
essive ekosysteeminani ekosysteemeinani
translative ekosysteemikseni ekosysteemeikseni
abessive ekosysteemittani ekosysteemeittani
instructive
comitative ekosysteemeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteemisi ekosysteemisi
กรรมการก nom. ekosysteemisi ekosysteemisi
gen. ekosysteemisi
สัมพันธการก ekosysteemisi ekosysteemiesi
ภาคยการก ekosysteemiasi ekosysteemejasi
inessive ekosysteemissasi ekosysteemeissasi
elative ekosysteemistasi ekosysteemeistasi
illative ekosysteemiisi ekosysteemeihisi
adessive ekosysteemillasi ekosysteemeillasi
อปาทานการก ekosysteemiltasi ekosysteemeiltasi
allative ekosysteemillesi ekosysteemeillesi
essive ekosysteeminasi ekosysteemeinasi
translative ekosysteemiksesi ekosysteemeiksesi
abessive ekosysteemittasi ekosysteemeittasi
instructive
comitative ekosysteemeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteemimme ekosysteemimme
กรรมการก nom. ekosysteemimme ekosysteemimme
gen. ekosysteemimme
สัมพันธการก ekosysteemimme ekosysteemiemme
ภาคยการก ekosysteemiamme ekosysteemejamme
inessive ekosysteemissamme ekosysteemeissamme
elative ekosysteemistamme ekosysteemeistamme
illative ekosysteemiimme ekosysteemeihimme
adessive ekosysteemillamme ekosysteemeillamme
อปาทานการก ekosysteemiltamme ekosysteemeiltamme
allative ekosysteemillemme ekosysteemeillemme
essive ekosysteeminamme ekosysteemeinamme
translative ekosysteemiksemme ekosysteemeiksemme
abessive ekosysteemittamme ekosysteemeittamme
instructive
comitative ekosysteemeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteeminne ekosysteeminne
กรรมการก nom. ekosysteeminne ekosysteeminne
gen. ekosysteeminne
สัมพันธการก ekosysteeminne ekosysteemienne
ภาคยการก ekosysteemianne ekosysteemejanne
inessive ekosysteemissanne ekosysteemeissanne
elative ekosysteemistanne ekosysteemeistanne
illative ekosysteemiinne ekosysteemeihinne
adessive ekosysteemillanne ekosysteemeillanne
อปาทานการก ekosysteemiltanne ekosysteemeiltanne
allative ekosysteemillenne ekosysteemeillenne
essive ekosysteeminanne ekosysteemeinanne
translative ekosysteemiksenne ekosysteemeiksenne
abessive ekosysteemittanne ekosysteemeittanne
instructive
comitative ekosysteemeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ekosysteeminsa ekosysteeminsa
กรรมการก nom. ekosysteeminsa ekosysteeminsa
gen. ekosysteeminsa
สัมพันธการก ekosysteeminsa ekosysteemiensa
ภาคยการก ekosysteemiaan
ekosysteemiansa
ekosysteemejaan
ekosysteemejansa
inessive ekosysteemissaan
ekosysteemissansa
ekosysteemeissaan
ekosysteemeissansa
elative ekosysteemistaan
ekosysteemistansa
ekosysteemeistaan
ekosysteemeistansa
illative ekosysteemiinsa ekosysteemeihinsa
adessive ekosysteemillaan
ekosysteemillansa
ekosysteemeillaan
ekosysteemeillansa
อปาทานการก ekosysteemiltaan
ekosysteemiltansa
ekosysteemeiltaan
ekosysteemeiltansa
allative ekosysteemilleen
ekosysteemillensa
ekosysteemeilleen
ekosysteemeillensa
essive ekosysteeminaan
ekosysteeminansa
ekosysteemeinaan
ekosysteemeinansa
translative ekosysteemikseen
ekosysteemiksensa
ekosysteemeikseen
ekosysteemeiksensa
abessive ekosysteemittaan
ekosysteemittansa
ekosysteemeittaan
ekosysteemeittansa
instructive
comitative ekosysteemeineen
ekosysteemeinensa